PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése c. egyfordulós, meghívásos pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP B komponens A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1

2 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3 Alapvető cél... 3 Rendelkezésre álló forrás... 3 B. Pályázók köre... 3 Jogi forma... 3 Méret... 3 C. Pályázat tartalma... 3 Támogatható tevékenységek köre... 3 Projekt területi korlátozása... 5 D. Pénzügyi feltételek... 6 Támogatás formája... 6 Támogatás mértéke... 6 Támogatás összege... 6 E. Kiválasztási kritériumok... 6 F. Adminisztratív információk... 6 A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS Alapvető cél Az EU Árvíz Irányelvben, illetve az Nemzetközi Duna Védelmi Bizottság (ICPDR) Árvízvédelmi Cselekvési Programjában meghatározottak szerint el kell készíteni az ország ártereinek korszerű (digitális) árvízi veszély- és kockázati térképeit, majd azok alapján az árvízi kockázatkezelési terveket. Másik cél, hogy az árvízi kockázatkezelési tervek elkészültéig az árvízvédelmi rendszer fejlesztését, valamint az elkészült létesítmények rendszerének összehangolt üzemelését megalapozó stratégiai és koncepciótervek elkészüljenek. Jelen kiírásban a pályázatok egyfordulós eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg évre 1 milliárd Ft. B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jogi forma Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) (312) Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok (KÖVIZIG-ek) (312) Méret Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezhető. C. PÁLYÁZAT TARTALMA Támogatható tevékenységek köre Jelen pályázati konstrukció esetében az alábbi támogatható tevékenységekre lehet pályázni: Előzetes árvízi kockázatbecslés valamennyi vízgyűjtőkerületben vagy a nemzetközi vízgyűjtőkerületnek a tagország területére eső részén, azon területek meghatározása céljából, amelyekre vonatkozóan jelentős árvízkockázat áll fenn, illetve jövőbeni előfordulása okkal valószínűsíthető; múltbeli jelentős árvizek és következményeik, az emberek életére, a környezetre és a gazdasági tevékenységre gyakorolt lehetséges káros hatásainak megbecslése; klímaváltozás várható hatásainak számbavétele, mértékadó árvízi előírások felülvizsgálata; jövőbeli területhasználati trendek, kárpotenciál változás becslése; jövőbeli jelentős árvizek és az emberek életére, a gazdasági tevékenységre és a környezetre nézve előrelátható jelentős káros következményeik elemzése, potenciális árterek kijelölése, különös tekintettel a klímaváltozás és várható területfejlesztés hatásaira (a lakott és a gazdasági 3

4 tevékenységre szolgáló területek elhelyezkedésére), továbbá a domborzatra, a vízfolyások elhelyezkedésére, valamint azok általános hidrológiai és geomorfológiai tulajdonságaira, az árvizek természetes visszatartására alkalmas területhasználatokra, közöttük a nyílt árterekre, vizes élőhelyekre, erdőkre; következtetések levonása, az előzetes árvízi kockázati becslés szöveges-, ábra-, táblázat- és térkép-mellékleteinek (vízgyűjtők, részvízgyűjtők határai, a domborzat, vízhálózat, területhasználat, potenciális árterek) kidolgozása; az előzetes árvízi kockázati becslés készítésével kapcsolatos nyilvánossági és együttműködési (nemzetközi, tárcaközi, interszektorális, regionális) programok. Kockázatok elemzése árvízi veszély- és kockázati térképek készítésével; módszertan kidolgozása; veszélytérképek készítése: digitális térkép, digitális terepmodell előállítása/beszerzése, védelmi létesítmények, lokalizációs vonalak, mélyvonulatok, csatornák kiegészítő felmérése; hidrológiai, hidraulikai adatbeszerzés és feldolgozás; árvízvédelmi létesítmények tönkremeneteli valószínűségének vizsgálata; lefolyás-elöntés hidrológiai- és hidrodinamikai (1D-2D) modellezése; árvízi veszélytérképek előállítása ábrázolva a kialakulható elöntés határait, az elöntési mélységeket, szükség esetén az áramlási sebességet vagy az árvíz intenzitását (mélység * sebesség); alacsony valószínűségű (1000 éves, vagy ritkább visszatérési idejű) árvizek vagy szélsőséges események (pl. gátszakadás) esetén elönthető területekre; közepes valószínűségű árvizek (a valószínű visszatérési idő 100 év) esetén elönthető területekre; árvízi veszélytérkép készítésével kapcsolatos nyilvánossági és együttműködési (nemzetközi, tárcaközi, interszektorális, regionális) programok; árvízi kockázati térképek: érintett lakosság, sérülékenység felmérése; területhasználatok meghatározása, sérülékenység, kárfüggvények; potenciális szennyezőforrások, védett területek; kulturális és történelmi örökségek; egyéb információk, pl. sárfolyások, törmelék-áradások, földcsuszamlás által veszélyeztetett területek; kockázatviselőkre vonatkozó GIS rétegek egyesítése a veszélytérképpel, modellezés; árvízi kockázati térkép készítésével kapcsolatos nyilvánossági és együttműködési (nemzetközi, tárcaközi, interszektorális, regionális) programok; árvízi kockázati térképek előállítása. Árvízi kockázatkezelési tervek készítése; 4

5 árvízi kockázatkezelési célkitűzések megállapítása az előzetes árvízi kockázati becslésből és az árvízi veszély- és kockázati térképekből levonható következtetések alapján; célkitűzések elérését célzó megelőző intézkedések meghatározása: területhasználat és víz visszatartás szabályozás a vízgyűjtőn; árvízi korai riasztás és előrejelzés fejlesztés (monitoring, modellezés, közzététel); területhasználat szabályozás (építési korlátozás) a potenciális ártéren (kárpotenciál csökk.); célkitűzések elérését célzó védelmi intézkedések meghatározása: közcélú védelmi létesítmények (gátak, falak, mobil falak, árapasztó csatornák és tározók); egyedi, vagy nem megfelelően védhető létesítmények árvízállóvá tétele; védekezési felkészültséget javító intézkedések: technológiafejlesztés; lokalizáció, kimenekítés feltételrendszerének fejlesztése; az árvízi tudatosság és felkészültség emelésével kapcsolatos információk, felkészítő anyagok (elektronikus, web-alapú, valamint papír alapú) megtervezésével és közzétételével kapcsolatos tevékenységek; költség-haszon-, és többszempontú elemzés; számítógépes döntéstámogatási rendszer létrehozása; a kockázatkezelési tervek készítésével kapcsolatos nyilvánossági és együttműködési (nemzetközi, tárcaközi, interszektorális, regionális) programok. Az ország árvízvédelmi rendszerének fejlesztését, az egyes beruházási projektek, valamint az elkészült létesítmények összehangolt üzemelését megalapozó tervek készítése. A VTT keretében döntéselőkészítő tanulmányok készítése, az árvízvédelmi monitoring tervezése, valamint az árvízvédelmi rendszer üzemirányításának megtervezése; A projekthez kapcsolódó közbeszerzési tevékenység; Projektmenedzsment és műszaki-pénzügyi ellenőrzés a megvalósítás során. Ha nincs a kedvezményezettnek a menedzsment feladatokra kellő szakmai tapasztalattal, végzettséggel rendelkező szakembere, akkor megfelelő szakmai színvonal biztosítása érdekében a Kbt. alkalmazásával szakértői szolgáltatást is igénybe lehet venni a projekt menedzsment feladatok ellátásához a projekt menedzsment költségkeret terhére; Könyvvizsgálat; Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok; Projekt-előkésztés (utólagos elszámolással). Projekt területi korlátozása Magyarország 5

6 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás. Támogatás mértéke Az ebben a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. A kedvezményezettől elvárt önrész mértéke: 0%. Támogatási intenzitás (közösségi és központi költségvetési forrás aránya): Közösségi forrás: 85% Költségvetési forrás: 15% Támogatási intenzitás: 100% Támogatás összege A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 1000 millió Ft. E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban közzétett jogosutsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik. F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt adatlapon nyújtható be. A Projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A Projekt adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által hivatalosan közzétett kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a honlapról. A program lehetővé teszi a Projekt adatlap elektronikus kitöltését, nyomtatását és adathordozóra mentését. A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni: Környezet és Energia Operatív Program Kódszám: KEOP Vízgazdálkodási tervezés Közreműködő Szervezet: KvVM Fejlesztési Igazgatóság 1012 Budapest, Márvány u. 1/c. Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a (megnevezés) Budapest, Rb.: (megnevezés). raktárbérleti címzést kell feltüntetni. 6

7 Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (KEOP Vízgazdálkodási tervezés), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és a. mellékletben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, és a.. melléklet megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni. A pályázatok benyújtása november 6-tól december 31-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása szakaszos. A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok a honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás (ksz honlap cím) honlapon, illetve telefonszámon kapható. 7

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett A Közép-Magyarországi régió egészségügyi informatikájának fejlesztése című konstrukció B komponenséhez Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Bentlakásos intézmények korszerűsítésére Kódszám: TIOP 3.4.2-08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.6/08/2 A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése konvergencia régiók c. pályázati felhívásához Civil,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához B/1 melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.1.1.A-10/1/KONV A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1. 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése intézményi pályázatok támogatására

Részletesebben

A pályázat adatlapjának kitöltése és benyújtása az önkormányzat keretszerződése szerint valósulna meg.

A pályázat adatlapjának kitöltése és benyújtása az önkormányzat keretszerződése szerint valósulna meg. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat :3udapcst Főváros X. kerület Kőbányai, Snkormányzat Képviselő-testület ülése Polgármestere Aj f 5G / Ő2> / O** 0 *- ím NOV 2 0. Tárgy: Kqgny^íyéde.lmi

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése c. kiemelt pályázat felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.2.1-12/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007-5.1.5. B komponens A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.A-12/1. 1 Tartalom A. A támogatás célja,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése Jogsegély-szolgálat fejlesztése a Középmagyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez TERVEZÉSI FELHÍVÁS A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/09/2 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-2.2.4 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.1.2-09/1

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.1.2-09/1 PROJEKTTERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése c. kiemelt projekt elkészítéséhez Kódszám: TÁMOP-2.1.2-09/1 A projekt az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program I. TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására Kódszám: KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben