TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében"

Átírás

1 TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése c. kiemelt pályázat felhívásához Kódszám: TÁMOP /1

2 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás...3 Alapvető cél... 3 Rendelkezésre álló forrás... 3 B. Pályázók köre...4 Jogi forma... 4 Méret... 4 C. pályázat tartaloma...4 Támogatható tevékenységek köre... 4 Projekt területi korlátozása... 4 D. Pénzügyi feltételek és állami támogatások...6 Támogatás formája... 6 Támogatás mértéke... 6 Támogatás összege... 6 E. Kiválasztási kritériumok...7 F. Adminisztratív információk...7 A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS Alapvető cél A magyar gazdaság egyik legfontosabb problémája hosszú ideje a foglalkoztatás nemzetközi viszonylatban kirívóan alacsony szintje, amelyre az elmúlt évtizedben nem sikerült érzékelhető javulást eredményező megoldást találni. Ehhez számos olyan strukturális intézkedésre van szükség, amelyektől rövidtávon nem várhatók látványos eredmények, de középtávon megalapozhatják a foglalkoztatás tartós és jelentős bővülését. A szakképzés alapvető feladata a gazdaság szakemberigényének folyamatos kielégítése. Ezt a funkcióját akkor tudja betölteni, ha a képzés rendszere, szerkezete és tartalma folyamatosan igazodni tud a gazdaság és a munkaerőpiac igényeihez. A szakképzésnek meghatározó szerepet kell játszania a későbbi munkaerő-piaci hátrányok megelőzésében, a tanulókat fel kell ruháznia megfelelő alkalmazkodó képességgel és a foglalkoztathatóságukat biztosító kompetenciákkal, a lemorzsolódás csökkentésén keresztül meg kell előznie az alacsony iskolázottságú népesség újratermelődését. A szakképzés és a felnőttképzés fejlesztésének célja, hogy erősítse a gazdaság szerepét, ezáltal javítva a szakképzésből kilépők elhelyezkedési esélyeit és a munkaerő versenyképességének javítását. A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és (továbbiakban HEFOP), valamint a TÁMOP és a TÁMOP projektek végrehajtása során létrejött többek között a moduláris szerkezetű szakképesítések rendszere, a munkaerő-piaci igényeket pontosan tükrözni képes kimenetszabályozási keretek (kompetenciaelvű szakmai és vizsgakövetelmények és a szakmai vizsga ellenőrzési rendszere), jelentős módszertani fejlesztések történtek, valamint létrejött a képzési tartalmak rugalmas fejlesztését és folyamatos bővítését lehetővé tevő tartalomkezelő rendszer (Feladatbank és Tananyagbank). A szakképzési törvény (2011. évi CLXXXVII. törvény) és a hazai szakképzés átalakuló intézményi és szervezeti keretei között összhangban a köznevelési törvénnyel, a felnőttképzés területén tervezett változásokkal, valamint a Széll Kálmán Terv Magyar Munka Tervben megfogalmazott törekvésekkel a szak- és felnőttképzési rendszer tartalmi fejlesztését a fenti eredményekre alapuló folyamatszabályozási és ellenőrzési rendszer kialakításával, továbbá az egyes képzési területek szabályozásának és tartalmának egységesebbé tételével, illetve az európai képzési rendszerekhez való közelítésével szükséges folytatni, illetve teljesebbé tenni. A munkaerőpiac rugalmassága növelésének, a munkaerő versenyképessége javításának feltétele az ezt támogató képzési rendszer kialakítása. A szakképzési reformok intézkedéseinek végrehajtásához középfokú szakképzésben bekövetkező szerkezeti változások, valamint a felnőttképzés fejlesztése szükségessé teszik a tartalmi, módszertani átdolgozást. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg várhatóan forint. 3

4 B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jogi forma A projektgazda jogi formája központi költségvetési szerv államháztartáson belül (KSH kód: 312). A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak. Méret Jelen tervezési felhívás esetében nem releváns. C. PÁLYÁZAT TARTALMA Támogatható tevékenységek köre Előkészítés A projekt tervezésével, szakmai előkészítésével kapcsolatos tevékenységek (megvalósíthatósági tanulmány, háttértanulmányok, eljárásrendek, útmutatók, projektterv, Gantt-diagram, kommunikációs terv készítése, szükségletelemzés, projektirányítási kézikönyv, költséghaszon elemzés, közbeszerzések előkészítése). 1. alprojekt - Mérés-értékelés kiterjesztése A képzési folyamatot és a vizsgarendszert támogató feladatbank fejlesztésének folytatása a speciális és az új követelmény modulokra - A szakképzési feladatbank kezdeti működési tapasztalatainak és a jogszabályi források változásaiból fakadó új felhasználói igényeknek a felmérése, szükségletelemzés, részletes rövid- és középtávú rendszerfejlesztési terv készítése. - Feladatkészítő szakértők felkészítése, fejlesztő munkacsoportok kialakítása és működtetése. - A feladatbank tartalmának bővítése a szakmai- és vizsgakövetelményekhez, és az új kerettantervekhez illeszkedő feladatokkal, feladatsorokkal, valamint meglévő feladatállományok beillesztésével. - A feladatbankhoz kapcsolódó informatikai rendszerek továbbfejlesztése, az állományok jellemzőinek és adatszerkezetének bővítése. - A feladatbank alkalmazói szolgáltatásainak bővítése, mérési, értékelési módszertani fejlesztések, a feladatbank működtetés eljárásainak fejlesztése - disszeminációs célú továbbképzések lebonyolítása, valamint ehhez kapcsolódóan egységes módszertani központ működtetése. 2. alprojekt OKJ összehangolása a hatósági képesítésekkel Az Országos képzési jegyzék szakképesítéseinek összehangolása a kötött foglalkozásokkal és a hatósági képesítésekkel - Szakmai egyeztetések az OKJ szerinti szakképesítések dokumentumrendszerének a kötött foglalkozások tartalmi szabályozásban való alkalmazhatóságáról a szabályozásáért felelős szervekkel, szervezetekkel valamint a dokumentumok alkalmazóival, a fejlesztés módszertanának kidolgozása. 4

5 - Szükségletelemzés, a fejlesztésbe bevont kötött foglalkozások körének meghatározása, a fejlesztés tematikus ütemezése. - A fejlesztő szakértők felkészítése, munkacsoportok létrehozása és működtetése. - A hatósági képesítések OKJ-vel összehangolt dokumentumainak elkészítése, validálása - Segédletek készítése, valamint informatikai támogatási rendszer kiépítése és üzemeltetése; továbbá felkészítés az alkalmazók részére. 3. alprojekt Kerettantervek kidolgozása Kerettantervek kidolgozása az iskolai rendszerű szakképzés minőségének javítása és az átjárhatóság biztosítása céljából - Szakmai egyeztetések a szakképzési kerettantervek szabályozási körének, fogalmainak és a kapcsolódó eljárásoknak a meghatározásához. - A kerettantervek elkészítését szolgáló útmutatók, munkafelületek valamint az alkalmazását az egyes képzési területeken segítő képzési folyamattervezési informatikai rendszer kialakítása. - A kerettanterveket készítő szakértők felkészítése, szakértői munkacsoportok kialakítása és működtetése. - Az egyes szakképzési szakaszok, illetve szakképesítések kerettanterveinek elkészítése, jóváhagyatása. - Képzési módszertani segédletek készítése és felkészítés a kerettantervek bevezetéséhez és alkalmazásához. 4. alprojekt - Szakmai folyamatellenőrzési rendszer kidolgozása Szakmai felügyeleti rendszer kidolgozása, a képzési folyamat ellenőrzése - Szakmai egyeztetések a szakképzési folyamatellenőrzés tárgykörének, eljárásainak, valamint a szakképzés szabályozásához és más ellenőrzési és adatrendszereihez való kapcsolódások átfogó meghatározásához, tanulmány készítése. - A szakmai folyamatellenőrzési rendszer elemeinek, eljárásainak, eszközeinek, dokumentumainak és adatrendszerének részletes kidolgozása, szakmai módszertani kézikönyv készítése. - A rendszer kidolgozását végző tematikus és szakképesítésekhez kapcsolódó szakértők felkészítése, szakértői munkacsoportok kialakítása és működtetése. - A szakmai folyamatellenőrzést szolgáló informatika rendszer kialakítása. - Javaslattétel a szakmai folyamatellenőrzés működéséhez szükséges szabálykörnyezet kialakítására, szükségletelemzési eljárás a finanszírozási feltételek kialakításához. - A szakmai folyamatellenőrzés bevezetését szolgáló segédletek elkészítése és a szakértői célcsoport felkészítése. 5. alprojekt - Az MKKR kidolgozása Az MKKR kidolgozása (szakképzési, felnőttképzési) - Szakmai egyeztetések és előtanulmányok a képesítési keretrendszer fogalmainak, a rendszer elemeinek, a szakértői munka alapelveinek és eljárásának, valamint a rendszernek a szakképzés szabályozásához és más adatrendszereihez való kapcsolódásai átfogó meghatározásához. 5

6 - A keretrendszer elemeinek és komponenseinek kidolgozását szolgáló útmutatók, munkafelületek és informatikai rendszer kidolgozása. - A rendszer kidolgozását végző tematikus és szakképesítésekhez kapcsolódó szakértők felkészítése, szakértői munkacsoportok kialakítása és működtetése. - Szükségletelemzés, a fejlesztésbe bevont OKJ szerinti szakképesítések, kötött foglalkozások, hatósági képzések valamint akkreditált felnőttképzések körének meghatározása, a fejlesztés tematikus ütemezése. - OKJ szerinti szakképesítések, kötött foglalkozások, hatósági képzések valamint akkreditált felnőttképzések keretrendszer szerinti dokumentumainak kidolgozása, értékelése, validálása. - A képesítési keretrendszer bevezetését és alkalmazását szolgáló segédletek, dokumentumok elkészítése a legitimizált megjelentetéshez és az érintettek felkészítése. Képzésekre vonatkozó útmutató A pályázó elkészíti a projekt végrehajtásához kapcsolódó képzések, felkészítések tananyagait és a képzést, felkészítést lezáró tudásmérés anyagát, melyet eljuttat a képzést végző szervezethez. A fejlesztő/szerző szakértők felkészítése esetében a pályázó meghatározza a képzés menetét, ellenőrzi a felkészítés folyamatát és részt vesz a záró tudásmérésben. A fejlesztés menetéhez igazodóan a projekt munkaszervezetében dolgozók részére belső képzést, a szakmai tartalmakat meghatározó, a szakértők munkáját irányító mentorok, valamint az elkészült dokumentumok értékelését és minőségét biztosító auditorok részére felkészítést biztosít. A fejlesztő/szerző szakértők munkájához szükséges felkészítést a pályázó akkreditált felnőttképzési program keretében is biztosíthatja, mely során a projekt szerzőinek, szakértőinek a (képzés akkreditációja szerint dokumentált) korábbi felkészítését és szakértői munkáját az akkreditált képzés teljesítésébe beszámíthatja. A projekt végrehajtásában fejlesztőként közreműködőket az egyes feladatok elvégzéséhez előzetesen szervezett felkészítéseket eredményesen elvégzett szakértők közül választja ki. A jelen projekt egyes alprojektjeinek fejlesztési eredményeit alkalmazók képzéséhez a pályázó akkreditált felnőttképzési programokat készít. Projekt területi korlátozása A projektnek Magyarország területén kell megvalósulnia. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás. Támogatás mértéke A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. 6

7 Támogatás összege A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke legfeljebb Ft lehet. E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban közzétett befogadási, jogosutsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik. F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje Felhívjuk a Projektgazda figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a Kiemelt Projekt Adatlapot nem kitöltő program segítségével kell kitölteni és benyújtani. Az elektronikus benyújtás jelen kiírásban a kitöltött dokumentumok Word, Excel, illetve Pdf, Tif formátumban történő CD/DVD-re másolását jelenti. A Kiemelt Projekt Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. A Kiemelt Projekt Adatlaphoz tartozó nyilatkozatot papír alapon, a hivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban feltüntetett módon aláírva kell benyújtani. A projektjavaslatot (kitöltött Kiemelt Projekt Adatlapot és a felhívásban, valamint az jelen Útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai 1 /futárposta 2 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni: Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TAMOP /1 Közreműködő Szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1385 Budapest, Postafiók A postáról szóló évi CI. törvény (a továbbiakban: Posta tv.) bekezdése alapján: Gyorsposta: olyan belföldi vagy nemzetközi postai szolgáltatás, amelyben a szolgáltató a könyvelt küldeményt belföldön garantált idő alatt, a feladást követő napon déli 12 óráig, nemzetközi viszonylatban a nemzetközi szerződések alapján kötött megállapodásokban meghatározottak szerint kézbesíti, biztosítva egyben a küldemény egyedi azonosítását s ennek alapján a technológiai folyamatban nyomon követhető kezelését. 2 A Posta tv pontja alapján: Futárposta: olyan garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás, amelynek teljesítése során a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a könyvelt postai küldemény felvételét végző alkalmazottja a küldeményt a címzettnek történő személyes kézbesítéséig személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a küldemény címzettjének vagy címzésének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket. 7

8 Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. C épület címzést kell feltüntetni. Felhívjuk a tisztelt Projektgazda figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a projektjavaslat személyes benyújtására lehetőség nincs. Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Kiemelt Projekt Felhívás kódszámát (TÁMOP /1), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az honlapról tölthetők le. További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Tel: 06-40/ Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u honlap: Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés KSZ-hez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak. A projektjavaslat benyújtása március 5-től április 5-ig lehetséges. Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a KSZ kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak. 8

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1.

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Lépj egyet elıre II. címmel Kódszám: TÁMOP-2.1.1/07/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007-5.1.5. B komponens A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében pályázatot hirdet a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Tanévnyitó 2014/15. Az emberi tényező szerepe. Eredmények és feladatok. Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban

Tanévnyitó 2014/15. Az emberi tényező szerepe. Eredmények és feladatok. Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban Eredmények és feladatok Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban Felnőttképzési tevékenység engedélyezése Tapasztalatok a szakképzési megállapodásokról Szakképzési tankönyvek Az emberi tényező szerepe

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

A. KÖZVETÍTŐK FELKÉSZÜLÉSE A PÁLYÁZATOK KEZELÉSÉRE

A. KÖZVETÍTŐK FELKÉSZÜLÉSE A PÁLYÁZATOK KEZELÉSÉRE A Kombinált Mikrohitel Program (KMH) keretében nyújtott támogatások és hitelek eljárásrendje Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens továbbá a Közép-Magyarországi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. Felhívásokhoz. Verzió: 1.0

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. Felhívásokhoz. Verzió: 1.0 ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ a Felhívásokhoz Verzió: 1.0 1 Tartalom 1. Az Útmutató célja, hatálya... 3 2. Kizáró okok listája... 3 3. A támogatási kérelmek elbírálásának módja... 5 3.1 A támogatási kérelmek benyújtásának

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2015. MÁRCIUS 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A támogatás célja... 3 II. A támogatásra rendelkezésre

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében

Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÚTMUTATÓ Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében 1 Tartalom KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÚTMUTATÓ... 1 ÚTMUTATÓ KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA 2013. február Tartalom Bevezető a Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintához... 5 I. Bevezetés... 9 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kiemelt jelentőségű és helyi szabadidősport események megrendezésének támogatására (Pályázat kódja: MOB-SZE-14) A Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) a továbbiakban:

Részletesebben

FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET

FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET FELHÍVÁS a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések

Részletesebben