PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához"

Átírás

1 B/1 melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP A-10/1/KONV A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 1

2 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás...3 Alapvető cél... 3 Rendelkezésre álló forrás... 3 B. Pályázók köre...4 Jogi forma... 4 C. Pályázat tartalma...5 Támogatható tevékenységek köre... 5 Projekt területi korlátozása... 8 D. Pénzügyi feltételek és az állami támogatási szabályok...8 Támogatás formája... 8 Támogatás mértéke... 8 Támogatás összege... 8 E. Kiválasztási kritériumok...9 F. Adminisztratív információk...9 A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS Alapvető cél Általános cél: A konstrukció célja a felsőoktatási intézményekben a 21. század követelményeinek megfelelő differenciált, komplex felsőoktatási szolgáltatások kifejlesztése és működtetése. A konstrukció a felsőoktatás szervezetének, működésének, irányításának fejlesztéséhez, valamint a képzések munkaerő-piaci relevanciájának méréséhez, fejlesztéséhez kíván hozzájárulni a legfontosabb intézményirányítási és hallgatói szolgáltatások fejlesztésének támogatásával. A szolgáltatások fejlesztése hozzájárul a versenyképes, modern, szolgáltató egyetemek és főiskolák megteremtéséhez. A konstrukció célja, hogy az intézmények a fejlesztendő szolgáltatások teljes spektrumával rendelkezzenek. Részcélok: 1. A konstrukció egyik részcélja az intézmények munkaerő-piaci alkalmazkodó képességének javítása. Olyan szervezeti, irányítási módszerek, nyilvántartási és folyamatkövetési rendszerek fejlesztését támogatják, amelyek lehetővé teszik a munkaerő-piaci előrejelzések és preferenciák szisztematikus becsatornázását az intézmény döntéshozatali rendszerébe. 2. A felsőoktatás szakember-kibocsátásának munkaerő-piaci igényekkel való összehangolása érdekében a gyakorlati oktatás erősítése, az alapképzés és az osztatlan mesterképzés szakmai gyakorlati feltételrendszerének támogatása. 3. Az intézmények irányítási- és menedzsment-rendszerei hatékonyságának, rugalmasságának javítása, informatikai eszközökkel is támogatott korszerűsítése. 4. A felsőoktatási intézmények versenyképességének javítása érdekében kiemelt cél az intézményi szolgáltatások bővítése, megújítása, színvonalának javítása. Ez a szemlélet az oktatás akadémiai jellegű prioritásai mellett a menedzsmentkapacitások, a hallgatói szolgáltatások és a tehetséggondozás fejlesztését hangsúlyozza. 5. Az intézmények nemzetközi versenyképességének javítása. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a hat konvergencia régióban forint. A projektek keretében a konvergencia régiókban átjárhatóság alapján ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 30%-a fordítható. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 3

4 B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): A évi CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében felsorolt, államilag elismert felsőoktatási intézmények. Konzorciumi partnerként pályázhatnak: - A évi CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében felsorolt, államilag elismert felsőoktatási intézmények - Egyesületek (KSH 529), - Alapítványok (KSH 569); - Közhasznú társaságok non-profit Betéti Társasági és non-profit Korlátolt Felelősségű Társasági formájú jogutódjai (KSH 571) jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiséggel nem rendelkező nonprofit gazdálkodó szervezetek (KSH 599, KSH 69). Konzorciumi partnerként olyan egyesületek (KSH 529), alapítványok (KSH 569); közhasznú társaságok non-profit betéti társasági és non-profit korlátolt felelősségű társasági formájú jogutódjai (KSH 571), amelyek alapító dokumentumaiban a felsőoktatási szolgáltatás nyújtása, vagy felsőoktatási intézmények szolgáltatásaihoz kapcsolódó tevékenység szerepel A konzorcium legnagyobb lehetséges mérete 5 tag (konzorciumvezető + 4 tag). Konzorcium esetén minden egyes konzorciumi tagnak meg kell felelnie a pályázókkal szemben támasztott feltételeknek és követelményeknek. A fenti feltételek szerinti konzorciumok abban az esetben pályázhatnak, ha az útmutató B/18 számú mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás minta alapján a pályázat benyújtására együttműködési megállapodást kötöttek. A konvergencia régiókban található képzési helyeken megvalósuló (a konvergencia régiókban lévő képzési helyekre/telephelyekre irányuló) fejlesztésekre egy pályázó egy pályázatot adhat be. 4

5 C. PÁLYÁZAT TARTALMA Támogatható tevékenységek köre 1. Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése 1.1 Munkaerő-piaci felmérések és kapcsolattartás Gyors munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges szervezetfejlesztések. A felsőoktatásban végzett hallgatók iránti kereslet felmérése annak érdekében, hogy a végzett hallgatók kompetenciái minél nagyobb mértékben megfeleljenek mind a munkaerő-piaci és intézményi, mind pedig a tudományos élet valamint a művészeti szféra elvárásainak. Szakképzési és felnőttképzési intézményekkel, térségi integrált szakképző központokkal (TISZK), Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságokkal, Regionális Munkaügyi Központokkal való kapcsolattartáshoz szükséges intézményi fejlesztések Munkaadókkal, munkaügyi központokkal és foglalkoztatáspolitikai intézményekkel, művészetközvetítő intézményekkel folyamatos kapcsolattartás és információcsere kiépítése. A munkaerő-piaci szereplők, valamint érdekképviseletek közötti hálózatfejlesztés, együttműködések kialakítása. Intézményi képzési kínálat és kínálat bővítési lehetőségek felmérése és keresletelemzése. Kapcsolódó képzés, betanítás 1.2 Regionális-térségi szolgáltatóvá váláshoz szükséges módszertani és szervezeti fejlesztések Regionális-térségi, vagy országos szolgáltatóvá váláshoz szükséges szervezetfejlesztések A térség képzési igényeinek minél szélesebb körben való kielégítéséhez szükséges intézményi szolgáltató rendszerek kiépítése A széles helyi igényeket kielégítő képzési és szolgáltatási kínálat kialakításához szükséges háttértevékenységek támogatása Regionális fejlesztési funkciók felvállalásához szükséges szervezeti és szolgáltatásfejlesztések A szakképző és felnőttképző intézményekkel folyamatos szakmai és koordináló együttműködés kialakítása és fejlesztése, A térség egyéb formális és nem formális képzési kínálatával való szinergiák azonosítása, összehangolása, Az intézmény élethosszig tartó tanulásban részvételéhez szükséges háttértevékenységek támogatása A regionális értelmiségi kisugárzó szerepe betöltéséhez illetve az intézmény társadalmi szerepvállalásához szükséges szervezetfejlesztési és kommunikációs tevékenységek támogatása A szervezeti és módszertani fejlesztésekben (vállalati, intézményi) gyakorló szakemberek bevonása, tanácsadói tevékenységük igénybevétele 5

6 Kapcsolódó, a végrehajtókat, szolgáltatás fenntartókat célzó képzések 1.3 A felsőoktatás szakember-kibocsátásának munkaerő-piaci igényekkel való összehangolása érdekében a gyakorlati oktatás erősítése Külső gyakorlati képzési helyek kialakítása a külső gyakorlóhelyen a hallgatói képzési tárgyi és személyi feltételek megteremtése érdekében Külső gyakorlati képzési helyen végzett gyakorlatok támogatása a külső gyakorlóhelyeken a hallgató gyakorlati képzését, patronálását végzők támogatásával és képzésével. Külső szakmai gyakorlatokat előkészítő intézményi gyakorlati képzés korszerű technikai és személyi feltételeinek megteremtése, a rendelkezésre álló eszközpark fejlesztése, és a gyakorlatokba piaci szakemberek bevonásának támogatása Kapcsolódó betanítás, képzés, tréning (patrónusok, mentorok képzése, vállalatiintézményi felkészítés, vállalati-intézményi munkatársak oktatás-módszertani felkészítése stb.) ERFA keresztfinanszírozás terhére gyakorlati hely felszerelése, mind vállalatnál, intézménynél található, szakmai gyakorlati célokat szolgáló, mind felsőoktatási intézményben működő gyakorlati helyek, laborok esetében. A gyakorlati képzést szolgáló a projekt keretében beszerzett - eszközök, felszerelések minden esetben a kedvezményezett felsőoktatási intézmény tulajdonát képezik. 2. Intézményirányítás fejlesztése 2.1 Minőségirányítási rendszerek fejlesztése, szervezetfejlesztés Az intézmények saját minőségirányítási rendszereinek folyamatos fejlesztése Szervezetátvilágítás, szervezetfejlesztés Folyamatmenedzsment, belső auditálási és kockázatelemzési rendszerek kiépítése Irattározási rendszerek bevezetése, fejlesztése Intézményi felmérési, hallgatói-oktatói elégedettség vizsgálati rendszerek fejlesztése Intézményközi együttműködések elősegítése, funkcionális tevékenységek összehangolása A fentiekhez szükséges humánerőforrás-fejlesztés (képzés) 2.2 Adattár alapú vezetői információs rendszer fejlesztése és kapcsolódó menedzsment szolgáltatások fejlesztése Vezetői információs rendszer, integrált irányítási és adminisztrációs menedzsment rendszer bevezetése, továbbfejlesztése, kapcsolódó betanítás, képzés Támogatható továbbá az AVIR követelményleírásban szereplő, az adattár kötelező vagy opcionális adatköreihez tartozó, olyan intézményi nyilvántartások, illetve forrásrendszerek fejlesztése, bővítése, illetve létrehozása, csak és kizálólag abban az esetben, ha biztosított, hogy az adattárba az adatok ezen alaprendszerek alkalmazásával automatizált módon és megfelelő minőségben kerüljenek be. 2.3 Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) A végzett hallgatók munkaerő-piaci mozgásának (diplomás pályakövetés), meghatározott életpályája-adatainak gyűjtését, rögzítését, feldolgozását és elemzését lehetővé tevő szakmai-módszertani fejlesztések az alapképzés az osztatlan képzés a mesterképzés, a doktori képzés, a felsőfokú szakképzés és a szakirányú továbbképzés mindegyikére. 6

7 A TÁMOP keretében kidolgozott intézményi pályakövetési rendszerek kiterjesztése a szakirányú továbbképzésre és a felsőfokú szakképzésre. Speciális hallgatói (gyakornok) vagy végzett (rezidens, ügyvédjelölt) csoportokra irányuló, illetve képzési terület vagy képzési ág szerinti összehasonlító pályakövető rendszerfejlesztések. Módszertani fejlesztések, pilot projektek, kapcsolódó képzések, kommunikáció 3. Hallgatói-oktatói szolgáltatások fejlesztése 3.1 Alumni szolgáltatások fejlesztése Pályakövetési tevékenységet megalapozó és a végzett hallgatók és az intézmények közötti kapcsolattartást elősegítő alumni szolgáltatások megalapozása, fejlesztése 3.2. A hallgatói, oktatói, kutatói ügyfélszolgálatok minőségének fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységek Ügyfélszolgáltató intézményi rendszerek fejlesztés, hallgatókra illetve oktatókra irányuló szolgáltató szervezeti egységek szervezetfejlesztése Intézményen belüli és intézmények közötti tudásmegosztó, jegyzetmegosztó, kommunikációs rendszerek fejlesztése, bevezetése Távoktatás és távmunka intézményi IKT és humán feltételeinek javítása; Kapcsolódó informatikai fejlesztések, támogató informatikai rendszerek bevezetése Kapcsolódó szükséges humánerőforrás-fejlesztés (képzés) 3.3 Komplex hallgatói humán szolgáltatások rendszerének fejlesztése A hallgatói karrier-tanácsadási, mentor-, koordinátori-, egészségfejlesztési és mentálhigiénés támogató szolgáltatások fejlesztése Végzettek elhelyezkedését segítő programok, szolgáltatások fejlesztése, kialakítása a hálózatok közreműködésével E szolgáltatások angol nyelvű adaptációja 3.4 Tehetséggondozási szolgáltatások fejlesztése Mentori, tutori rendszer kiépítése, fejlesztése; tehetséggondozásba bevont hallgatók közötti IKT alapú kapcsolattartás feltételeinek megteremtése, tehetséggondozást szolgáló szakmai célú események megvalósítása 3.5 Hallgatói tanulás-módszertani és felzárkóztató szolgáltatások fejlesztése Kapcsolódó szükséges humánerőforrás-fejlesztés (képzés). Kapcsolódó módszertani fejlesztések Kapcsolódó informatikai fejlesztések, támogató informatikai rendszerek bevezetése 4. Nemzetközi versenyképességet elősegítő szolgáltatásfejlesztések A meglévő, illetve e konstrukcióban kialakított intézményi szolgáltatások idegen nyelvű hozzáférhetőségének megteremtése, kapcsolódó képzések, kommunikációs tevékenységek. Nemzetközi intézményközi kapcsolattartás támogatása 7

8 A fenti tevékenységekhez kapcsolódó ERFA típusú támogatható tevékenységek: Felújítás, bővítés (amennyiben nincs TIOP vagy KMOP forrása) Gyakorlati képzést is lehetővé tevő terek, tanműhelyek kialakítása, felújítása; Korszerű, külső, gazdálkodó szervezetekkel együttműködésben kialakított kutatói és gyakorlati képzési helyek kialakítása; Minőségirányításhoz, munkaerő-piaci kapcsolattartáshoz szükséges szolgáltató terek és irodák kialakítása Nemzetközi kapcsolattartást támogató terek kialakítása, fejlesztése; Távoktatás és távmunka infrastrukturális feltételeinek javítása; Képzéshez kapcsolódó kiegészítő, támogató szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Projekt területi korlátozása Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet. A pályázat C1. Támogatható tevékenységek köre fejezetben felsorolt 2.2. tevékenység csoport (vezetői információs rendszer) esetében - mivel központi rendszerről van szó a konvergencia régióban székhellyel rendelkező intézmények teljes intézményre kiterjedő fejlesztéseit támogatja. A pályázat a többi támogatható tevékenység esetében a hat konvergencia régió valamelyikében telephellyel rendelkező intézmények képzési helyeinek szolgáltatás fejlesztését támogatja - az intézmény székhelyétől függetlenül. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK Támogatás formája A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül. Támogatás mértéke A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 95%-a. Támogatás összege A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: legalább Ft, legfeljebb Ft. A projekt összköltségvetésében tevékenységcsoportonként a pályázati útmutató C.1 pontjában felsorolt maximumokat kell érvényesíteni 8

9 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban közzétett jogosutsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik. F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatokkal kapcsolatos részletes eljárásokat 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelete a időszak az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló rendelet szabályozza. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be, mind a papír alapú, mind az elektronikus formában való kitöltésnél. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), valamint további 2 elektronikus példányban (kizárólag CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni: Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP A-10/1/KONV Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 1055 Budapest, Bihari János u. 5. Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TÁMOP A-10/1/KONV), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és a mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap és a mellékletek megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni. A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az címen, illetve a 06-40/ telefonszámon kapható. A pályázatok benyújtására január 25-től február 25-ig van lehetőség, kizárólag postai úton, legkésőbb február 25-i postai bélyegzővel. A pályázatok benyújtásának határideje alatt a postai feladás határidejét értjük. 9