PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP A.B A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...3 A1. Alapvetı cél és háttér információ... 3 A2. Rendelkezésre álló forrás... 3 A3. Támogatható pályázatok várható száma... 3 B. PÁLYÁZÓK KÖRE...4 B1. Jogi forma... 4 B2. Székhely... 5 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA...6 C1. Támogatható tevékenységek köre... 6 C2. Projekt területi szőkítése... 9 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK...10 D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...11 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...11 A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvetı cél és háttér információ A konstrukció célja az évi III. törvényben (szociális tv.) nevesített szociális alapszolgáltatások (kivéve az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program [ÚMVP] támogatható tevékenységei közé tartozó tanya- és falugondnoki szolgálat az fı alatti vagy 100 fı/km 2 népsőrőség alatti településeken) és az évi XXXI. törvényben (gyermekvédelmi tv.) nevesített gyermekjóléti alapellátások (kivéve az átmeneti ellátások és a bölcsıdei ellátás) elérhetıvé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élık számára, új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, és a már mőködı ellátások infrastrukturális fejlesztésével. A gyermekek napközbeni ellátása közül a családi napközik fejlesztése támogatható a pályázat keretében. További cél új közösségi terek kialakítása, és a már mőködı közösségi létesítmények infrastrukturális fejlesztése a régióban élık társadalmi aktivitásának és részvételének fokozása érdekében. A2. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a évben 2 629,47 millió Ft: A komponens: 1392,07 millió Ft. B komponens: 1237,4 millió Ft. A3. Támogatható pályázatok várható száma A jelen felhívás keretében támogatott pályázatok várható száma: A komponens: db. B komponens: db. Jelen kiírás keretében támogatásra kerülı pályázatok egyfordulós eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. 3

4 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: A komponens: Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minıségének fejlesztése A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény szerinti szociális alapszolgáltatások (kivéve az ÚMVP támogatható tevékenységei közé tartozó tanya- és falugondnoki szolgálat az fı alatti vagy 100 fı/km 2 népsőrőség alatti településeken) illetve a évi XXXI. gyermekvédelmi törvény szerinti gyermekjóléti alapellátást (kivéve az átmeneti ellátások és a bölcsıde) nyújtó intézmények fenntartói vagy önkormányzati fejlesztési társulások (KSH 364) és többcélú kistérségi társulások (KSH 366), mint a feladatot ellátó társulás: 1. Helyi önkormányzatok (Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (KSH 321)) 2. Jogi személyiséggel rendelkezı, közös fenntartásra létrejött önkormányzati társulások (Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH 364), Többcélú kistérségi társulás (KSH 366)) 3. Az évi CXXXV. törvény 8. és 9. -a alapján létrejött, nem jogi személyiségő intézményfenntartói társulás esetén a társulási megállapodásban rögzített gesztor önkormányzat (KSH 321) 4. Jogi személyiségő non profit szervezetek közül, melyek január 1. elıtt jöttek létre: a. Egyesület (KSH 52) b. Egyház (KSH 55) c. Alapítvány (KSH 56) d. Közhasznú társaság (KSH 57), átalakulással július 1. után létrejövı non-profit gazdasági társaság (KSH besorolás nem ismert) e. Egyéb, jogi személyiségő non-profit szervezet (KSH 59) 5. Szociális szövetkezet (KSH 12) B komponens: Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése. Közösségi tereknek és információs pontoknak helyet adó ingatlanok tulajdonosai: 1. Helyi önkormányzatok (Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (KSH 321)) 2. Jogi személyiséggel rendelkezı, közös fenntartásra létrejött önkormányzati társulások (Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH 364), Többcélú kistérségi társulás (KSH 366)) 3. Az évi CXXXV. törvény 8. és 9. -a alapján létrejött, nem jogi személyiségő intézményfenntartói társulás esetén a társulási megállapodásban rögzített gesztor önkormányzat (KSH 321) 4. Jogi személyiségő non-profit szervezetek közül, amelyek január 1. elıtt jöttek létre: a. Egyesület (KSH 52) b. Egyház (KSH 55) c. Alapítvány (KSH 56) 4

5 d. Közhasznú társaság (KSH 57), átalakulással július 1-je után létrejövı non-profit gazdasági társaság (KSH besorolás nem ismert) e. Egyéb, jogi személyiségő non-profit szervezet (KSH 59) 5. Szociális szövetkezet (KSH 12) Jelen pályázati kiírás keretében konzorciumi partner bevonása nem lehetséges. A jogi forma tekintetében nem pályázhat az a fenntartó/tulajdonos, amely: a) természetes személy, b) profit-orientált gazdasági társaság, c) január 1. után létrejött non-profit szervezet. B2. Székhely Jelen pályázati kiírásban Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkezı szervezet nyújthat be pályázatot, de jelen pályázati konstrukció keretében kizárólag a Dél-alföldi régió területén megvalósuló projektek támogathatók. 5

6 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre Kizárólag azok a projektjavaslatok támogathatók, amelyek a pályázati program célkitőzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak, illetve helyi szükségleteken és lehetıségeken alapulnak. A pályázati kiírás keretében kizárólag az alábbi tevékenységek megvalósítására igényelhetı támogatás: A komponens: Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minıségének fejlesztése Az egyes szociális alapszolgáltatásokhoz (kivéve az ÚMVP támogatható tevékenységei közé tartozó tanya- és falugondnoki szolgálatot az fı alatti vagy 100 fı/km 2 népsőrőség alatti településeken) illetve gyermekjóléti alapellátásokhoz (kivéve az átmeneti ellátásokat és a bölcsıde) kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés (épületbıvítés, rekonstrukció, állapotjavítás, akadálymentesítés), ingatlanvásárlás, valamint a szükséges eszközök, gépek, berendezések beszerzése, modernizálása. Fentiek figyelembevételével támogatható alaptevékenységek: - Szociális alapszolgáltatást, gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmények épületének/helyiségeinek bıvítése, átalakítása, felújítása, energiatakarékossá tétele (megújuló vagy alternatív energiaforrások felhasználásával); - Funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, felújítása, átalakítása az adott szolgáltatás nyújtásához megfelelıen; - Ingatlanvásárlás a projekt összes elszámolható költségének 10%-a erejéig; - Családi napközik létesítése: ezen konstrukció keretében kizárólag új családi napközi létesítése támogatható az alábbi 3 változatban: 1. Önkormányzat, vagy a B1.2. pontban meghatározott társulás saját feladatellátásban végzendı feladatként, vagy önkormányzatnak, vagy a B1.2 pont szerinti társulásnak a B1. 4. és 5. pontban meghatározott szervezettel kötött feladatellátási szerzıdés keretében, de önkormányzati tulajdonú ingatlanban megvalósuló fejlesztés esetén pályázhat új családi napközik létrehozásához szükséges, saját tulajdonú ingatlanon végzett felújítás, bıvítés illetve a családi napközi létesítéséhez szükséges eszközbeszerzés költségei számolhatóak el (a C3. pontban felsorolt, elszámolható költségekkel együtt, kivéve az építés és az ingatlanvásárlás költségeit, melyek nem elszámolhatóak). A pályázónak 7 millió Ft támogatásonként vállalnia kell 2 új családi napközi 1 létrehozását és hálózatban történı mőködtetését. 1 Új családi napközik létrehozása esetén a pályázónak minimum 7 millió Ft támogatásra van lehetısége pályázni, ennek keretében az 1. esetben 2 új családi napközihez szükséges ingatlan felújításra és eszközbeszerzésre lehet pályázni. 14 millió forint támogatási összeg esetén az 1. esetben már 4 új családi napközi indításához szükséges infrastrukturális fejlesztést és eszközbeszerzést kell a pályázónak vállalni. 6

7 A megvalósítás során a hálózatból kiesett családi napközi helyett a pályázónak 60 napon belül új családi napközi bevonását kell vállalnia. 2. B1. 4. és 5. pontban meghatározott szervezet saját feladatellátásban végzendı feladatként pályázhat új családi napközik létrehozására. Ebben az esetben a családi napközi létesítéséhez szükséges eszközbeszerzés költségei számolhatóak el (a C3. pontban felsorolt, elszámolható költségekkel együtt, kivéve az építés, átalakítás, bıvítés, felújítás és ingatlanvásárlás költségeit, melyek nem elszámolhatóak). A pályázónak 7 millió Ft támogatásonként vállalnia kell 7 új családi napközi 2 létrehozását és hálózatban történı mőködtetését. A megvalósítás során a hálózatból kiesett családi napközi helyett a pályázónak 60 napon belül új családi napközi bevonását kell vállalnia. 3. Önkormányzat B1. 4. és 5. pontban meghatározott szervezettel kötött feladatellátási szerzıdés keretében pályázhat új családi napközik létesítéséhez szükséges eszközök beszerzésére. A beszerzett eszközök az utánkövetési idıszak végéig a pályázó önkormányzat tulajdonában maradnak, a családi napközit mőködtetı civil szervezetek számára az önkormányzat ingyenes használatra átadja. Önkormányzat B1. 4. és 5. pontban meghatározott szervezettel kötött feladatellátási szerzıdés keretében történı pályázata során 7 millió Ft támogatásonként 7 családi napközi 3 hálózatos mőködtetéséhez szükséges eszközbeszerzés támogatható (a C3. pontban felsorolt, elszámolható költségekkel együtt, kivéve az építés, átalakítás, bıvítés, felújítás és ingatlanvásárlás költségeit, melyek nem elszámolhatóak). A megvalósítás során a hálózatból kiesett családi napközi helyett a pályázónak 60 napon belül új családi napközi bevonását kell vállalnia. Új intézmény létesítése esetén a pályázónak a jogerıs mőködési engedélyt, illetve a jogerıs használatbavételi engedélyt legkésıbb a projekt zárására be kell nyújtania. Projektszinten önállóan nem, csak az infrastruktúra-fejlesztéssel együtt támogatható kiegészítı tevékenységek (kivéve családi napközi esetében a C1. 2. és 3. pontban foglaltak teljesülésekor): 1. Eszközbeszerzés: - szociális alapszolgáltatásokhoz illetve gyermekjóléti alapellátásokhoz kapcsolódó új eszközök, berendezések, bútorok beszerzése; - családi napközik létrehozásához szükséges új eszközök, berendezések beszerzése a 17. számú mellékletben található eszközlista alapján; - az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, hálózati rendszerek kiépítése. Csak új eszköz beszerzése támogatható! 2 Új családi napközik létrehozása esetén a pályázónak minimum 7 millió Ft támogatásra van lehetısége pályázni, ennek keretében a 2. esetben 7 új családi napközihez szükséges eszközbeszerzésre lehet pályázni. 14 millió forint támogatási összeg esetén a 2. esetben már 14 új családi napközi indításához szükséges infrastrukturális eszközbeszerzést kell a pályázónak vállalni. 3 A 3. esetben a minimum 7 millió Ft támogatásból 7 új családi napközi eszközbeszerzése támogatható. 14 millió forint támogatási összeg esetén a 3. esetben 14 új családi napközi indításához szükséges eszközbeszerzést kell a pályázónak vállalni. 7

8 2. Külsı tér kialakítása: - Az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külsı terek (pl. játszótér, udvar, zöld terület) kialakítása, átalakítása, felújítása, valamint az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzés (pl. udvari utcabútorok, udvari játékok); - Építésügyi hatóság által kötelezıen elıírt parkoló-férıhelyek létesítése a Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához címő útmutató elıírásainak figyelembe vételével. Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy parkolóhely építés az építésügyi hatóság által kötelezıen elıírtak alapján történhet. Amennyiben az építésügyi hatóság az engedélyezési tervdokumentációban szereplı parkolóhelyek számát csökkenti, úgy a vonatkozó tervezett költséget automatikusan csökkenteni kell. Amennyiben a hatóság a több parkolóhely létesítését írja elı, mint amennyi az engedélyezési tervdokumentációban szerepelt, annak költségét a Pályázónak/Kedvezményezettnek saját forrásból kell vállalnia. B komponens: Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése Alapvetı cél a belsı közösségi terek fejlesztése, külsı közösségi tér csak a belsı tér fejlesztéséhez kapcsolódóan támogatható. Intézményfejlesztés, -létrehozás a pályázat kapcsán nem kötelezı, a közösségi tér fejlesztése irányulhat csak ingatlanfejlesztésre is. A közösségi térre vonatkozó szakmai program benyújtása kötelezı, függetlenül attól, hogy egy intézmény keretein belül, avagy független intézményként jön létre. Ennek megfelelıen a szakmai program kidolgozása során a 15. sz. mellékletben található Ajánlás a közösségi tér szakmai programjának tartalmi elemeire címő dokumentum releváns részeit szükséges figyelembevenni. Mőködı közösségi terek esetén a meglévı szakmai program benyújtása kötelezı. Fentiek figyelembevételével támogatható alaptevékenységek: - Közösségi tereknek, információs pontoknak helyet adó épületek/helyiségek bıvítése, átalakítása, felújítása, új eszközökkel való felszerelése, energiatakarékossá tétele megújuló vagy alternatív energiaforrások felhasználása; - Funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, felújítása, átalakítása az adott szolgáltatás nyújtásához megfelelıen; - Ingatlanvásárlás a projekt összes elszámolható költségének 10%-a erejéig. Új intézmény létesítése esetén a pályázónak a jogerıs mőködési engedélyt, illetve a jogerıs használatbavételi engedélyt legkésıbb a projekt zárására be kell nyújtania. Projektszinten önállóan nem, csak az infrastruktúra-fejlesztéssel együtt támogatható kiegészítı tevékenységek: 1. Eszközbeszerzés: - Közösségi terek kialakításához kapcsolódó új eszközök, berendezések, bútorok beszerzése. - A közösségi tér szolgáltatáshoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése hálózati rendszerek kiépítése. Csak új eszköz beszerzése támogatható! 8

9 2. Külsı terek kialakítása: - Az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külsı terek (pl. játszótér, udvar, zöld terület) kialakítása, átalakítása, felújítása, valamint az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzés (pl. udvari utcabútorok, udvari játékok). - Továbbá támogatható a jogszabályban meghatározott parkoló férıhely(ek) kialakítása. 3. ESZA típusú tevékenység (maximum 1,5 millió Ft) Közösségi animátorok képzése támogatható. A felsorolt tevékenységekkel kapcsolatosan a támogatás az alábbi költségekre vehetı igénybe (a Pályázati útmutató C3. pontja szerinti részletezettséggel): 1. Elıkészítés költségei (tanulmányok, tervek, engedélyek) (max. a projekt összköltségének 6%-a) 2. Projekt menedzsment költségek (max. a projekt összköltségének 8%-a) 3. Szolgáltatások igénybevételének költsége (max. a projekt összköltségének 20%- a) 4. Építés (átalakítás, bıvítés, felújítás) 5. Ingatlanvásárlás (maximum a projekt összköltségének 10 %-a) 6. Eszközbeszerzések 7. Immateriális javak beszerzése 8. Egyéb költségek C2. Projekt területi szőkítése Jelen pályázati konstrukció keretében kizárólag a Dél-alföldi régió területén megvalósuló projektek támogathatók. 9

10 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája Vissza nem térítendı támogatás. D2. Támogatás mértéke A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 90%-a, illetve területfejlesztési szempontból leghátrányosabb helyzető kistérségekben (311/2007. (XI.17.) számú Kormányrendelet szerint) megvalósuló fejlesztések esetén a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 95%-a. Szociális szövetkezetek esetében a projekt elszámolható összes költségének 70%-a. D3. Támogatás összege A jelen pályázat keretében elnyerhetı támogatás minimális és maximális összege: Komponens A támogatás minimális összege (millió) A támogatás maximális összege (millió) A 5 50 B

11 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A támogatásban részesülı projektek kiválasztása a pályázati dokumentáció részét képezı Pályázati útmutatóban közzétett jogosultsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik. F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be, mind a papír alapú, mind az elektronikus formában való kitöltésnél. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetıség. A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD vagy DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következı címre kell beküldeni: Dél-Alföldi Operatív Program Kódszám: DAOP A.B Közremőködı Szervezet: VÁTI Kht. Szeged Területi Iroda /6722 Szeged, Gogol u. 3./ Kérjük, hogy a borítékon és CD lemezen és tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát: DAOP A.B., a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenırizze a kitöltött adatokat, illetve gyızıdjön meg a kitöltés sikerességérıl, az adathordozó épségérıl! A pályázatok személyes benyújtására nincs lehetıség! Kérjük, ügyeljen rá, hogy a pályázat összefőzve, oldalszámozott tartalomjegyzékkel és megszámozott oldalakkal kerüljön benyújtásra. A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerően aláírt példány tekintendı hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, és mellékletek megegyezıségérıl a pályázó köteles gondoskodni. A pályázatok benyújtása április 30-tól augusztus 15-ig lehetséges. Benyújtásnak az a nap minısül, amikor a postai bélyegzı szerint a pályázatot ajánlott küldeményként postára adták. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követıen az ellenırzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenırzését! A pályázati kiírás tartalmával kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit telefonon a 06-40/ as számon, írásban az címen teheti meg. 11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007-5.1.5. B komponens A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására Kódszám: KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Bentlakásos intézmények korszerűsítésére Kódszám: TIOP 3.4.2-08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez TERVEZÉSI FELHÍVÁS A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/09/2 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1. 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program. Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program. Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés című konstrukcióhoz Kódszám: ÉMOP-4.2.1/B-12 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése intézményi pályázatok támogatására

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT&Norvég Finanszírozási Mechanizmusok és a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány. által meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT&Norvég Finanszírozási Mechanizmusok és a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány. által meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT&Norvég Finanszírozási Mechanizmusok és a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány által meghirdetett Akadálymentesítés támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához B/1 melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.1.1.A-10/1/KONV A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1.

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Lépj egyet elıre II. címmel Kódszám: TÁMOP-2.1.1/07/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése konvergencia régiók c. pályázati felhívásához Civil,

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett A Közép-Magyarországi régió egészségügyi informatikájának fejlesztése című konstrukció B komponenséhez Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság elnöke

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése Jogsegély-szolgálat fejlesztése a Középmagyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program I. TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Hulladékhasznosítási célú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-2.1.4./H

Részletesebben

Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához

Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához II. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.6/08/2 A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben