PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL NOVEMBER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER"

Átírás

1 Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében lehet pályázni! Pályázat címe Pályázat kódszáma Támogatás összeg Beadási határidı Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (KHG) GOP /KHG KMOP /KHG min. 10 MFt, max. 150 MFt Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése (KHG) GOP /KHG min. 20 MFt, max. 150 MFt Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése Komplex vállalati technológia fejlesztés KKV-k számára GOP-2.1.1/A, KMOP /A min. 3 MFt, max. 20 MFt GOP-2.1.1/B, KMOP /B min. 15 MFt, max. 100 MFt Mikrovállalkozások fejlesztése GOP-2.1.1/M, KMOP /M vissza nem térítendı: 1-4 MFt, visszatérítendı: 1-8 MFt Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása TELEPHELYFEJLESZTÉS GOP-1.3.1/A, B KMOP /A min.15 MFt, max 500 MFt Dél-alföldi, Északmagyarországi és Észak-alföldi régiókban A részcél: /150 MFt B részcél: 5-20 MFt Környezeti célú fejlesztések GOP min. 15 MFt, max. 100 MFt Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása GOP KMOP min.1 MFt, max. 10 MFt Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP min.40 MFt, max 500 MFt Akkreditált innovációs klaszterek közös technológiai innovációjának támogatása GOP min.100 MFt, max. 1 Mrd Ft A pályázatok rövid ismertetıje alább olvasható. 1

2 Amennyiben újabb pályázati lehetıség nyílik meg, és az vállalkozását érintheti, azonnal tájékoztatni fogjuk. Kérjük, mielıbb jelezze, ha bármelyik pályázati konstrukció érdekes lehet az Ön vállalkozása számára, hogy megkezdhessük a jogosultságvizsgálatot és a felkészülést a pályázat benyújtására! Gyetvainé Zováth Anikó és Lırik Andrea ügyvezetı szakmai vezetı További elérhetıségeink: Horváth Katalin pályázati tanácsadó: 30/ Kiss Katalin pályázati tanácsadó: 30/ Pajer Mónika pályázati tanácsadó: 30/ Tóth István pályázati tanácsadó: 30/ Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (KHG) GOP /KHG és KMOP /KHG Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás a.) Regionális beruházási támogatásként - Eszközbeszerzés: új, egyenként min Ft értékő eszközök önállóan is - Infrastrukturális és ingatlan beruházás: a projekt értékének 50 %-áig - Információs technológiafejlesztés (hardver-szoftver beszerzés): önállóan is - Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések: a projekt értékének 10%-áig b.) Csekély összegő támogatásként - Piacra jutás: a projekt értékének 5%-áig - Vállalati HR fejlesztés: a projekt értékének 5%-áig - Tanácsadás igénybevétele - Minıség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése: a projekt értékének 5%-áig és visszatérítendı támogatásból áll. A visszatérítendı támogatás viszontgaranciával támogatott hitel, a vissza nem térítendı támogatás visszafizetés nélküli végleges juttatás. Támogatás összege: millió Ft Támogatás mértéke: 25 % Benyújtás határideje:

3 Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése (KHG) GOPP /KHG Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás a.) Regionális beruházási támogatásként - Eszközbeszerzés: új, egyenként min Ft értékő eszközök önállóan is - Infrastrukturális és ingatlan beruházás - Információs technológiafejlesztés (hardver-szoftver beszerzés): önállóan is - Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések b.) Csekély összegő támogatásként (max. a projekt összes elszámolható költségének 20%-áig, de max. 50 MFT-ig) - Piacra jutás - Vállalati HR fejlesztés - Minıség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése - Beruházás elıkészítése (max. a projekt összes elszámolható költségének 6%-áig) - Tanácsadás igénybevétele (max. a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig) és visszatérítendı támogatásból áll. A visszatérítendı támogatás viszontgaranciával támogatott hitel, a vissza nem térítendı támogatás visszafizetés nélküli végleges juttatás. Támogatás összege: millió Ft Támogatás mértéke: 25 % Benyújtás határideje: Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése GOP-2.1.1/A, KMOP-1.2.1/A Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás - Eszközbeszerzés: új, egyenként min Ft értékő eszközök VTSZ lista szerint - Információs technológia-fejlesztés (hardver egyenként Ft, szoftver a teljes projektköltség 25 %-áig TESZOR lista szerint kivéve egyedi fejlesztés) 3

4 Támogatás összege: 3-20 millió Ft Támogatás mértéke: GOP: 40 % KMOP: Pest megye: 35%, Budapest: mikro/kisvállalkozás: 30%, középvállalkozás: 20% Komplex vállalati technológia fejlesztés KKV-k számára GOP-2.1.1/B, KMOP-1.2.1/B Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás a.) Regionális beruházási támogatásként - Eszközbeszerzés: új, egyenként min Ft értékő eszközök önállóan is - Infrastrukturális és ingatlan beruházás: a projekt értékének 40 %-áig - Információs technológiafejlesztés: önállóan is - Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések: a projekt értékének 10%-áig b.) Csekély összegő támogatásként - Piacra jutás: a projekt értékének 5%-áig - Vállalati HR fejlesztés: a projekt értékének 5%-áig - Tanácsadás igénybevétele: a projekt értékének 5%-áig - Minıség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése: a projekt értékének 5%-áig Támogatás összege: millió Ft Támogatás mértéke: GOP: 35 % KMOP: Pest megye: 35 %, Budapest: mikro/kisvállalkozás 30%, középvállalkozás 20% 4

5 Mikrovállalkozások fejlesztése GOP-2.1.1/M, KMOP-1.2.1/M Pályázó cég mérete: Mikrovállalkozás (induló vállalkozás is) Eszközbeszerzés: technológiai fejlesztést eredményezı új eszközök beszerzése, Infrastrukturális és ingatlan beruházás: infrastruktúra építése, fejlesztése; ingatlan építése, bıvítése, fejlesztése, átalakítása; ingatlanvásárlás Információs technológia fejlesztés: új hardver, szoftver (alapszoftver, speciális egyedi fejlesztéső szoftver) Támogatás összege: támogatásból, hitelrészbıl és saját forrásból tevıdik össze támogatás: min. 1 MFt, max. 4 MFt Visszatérítendı támogatás (hitel): min. 1 MFt, max. 8MFt Támogatás mértéke: támogatás: max. projektérték 45%-a, de max. 4 MFt. Visszatérítendı támogatás: max. projektérték 60%-a, de max. 8 MFt. A vissza nem térítendı támogatás összege nem haladhatja meg a visszatérítendıt. Vállalatok komplex innovációjának támogatása GOP-1.3.1/A, GOP-1.3.1/B, KMOP-1.1.4/A Pályázó cég mérete: nincs méretkorlát K+F projekttámogatás: Kísérleti fejlesztés Regionális beruházási támogatás: Eszközbeszerzés, Infrastrukturális és ingatlan beruházás, Információs technológiafejlesztés, Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések Csekély összegő támogatás: Piacra jutás támogatása, Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység 5

6 Támogatás összege: millió Ft Támogatás mértéke: GOP: A max: 45 %, B max. 55% KMOP: 45 % TELEPHELYFEJLESZTÉS (Dél-alföldi, Észak-alföldi és Észak-magyarországi régiókban!) Pályázó cég mérete: A részcéljára kizárólag mikro-, kis- és középvállalkozásnak minısülı; a B részcélra mikro-vállalkozásnak minısülı azon vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelızı legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fı volt: Jogi személyiségő vállalkozás Jogi személyiség nélküli vállalkozás Egyéb vállalat A Beruházási típusú fejlesztés KKV-k részére B Nem beruházási típusú fejlesztés mikro vállalkozások részére Önállóan támogatható tevékenységek A részcél esetén támogatás igényelhetı: 1. A termelı és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. 2. A termelı és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévı épületek átalakítása, bıvítése, korszerősítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. 3. Alapinfrastruktúra kiépítése, bıvítése, átalakítása, korszerősítése, helyreállítása, felújítása önálló tevékenységként csak abban az esetben lehetséges, ha a fejlesztésre hatósági kötelezés miatt van szükség, s annak elmaradása a mőködési engedély megvonását vonná maga után. B részcél esetén támogatás igényelhetı: 6

7 B részcél esetén a kiírás keretében az alábbi tevékenység kombinációira lehet pályázni, a lent felsorolt egyes tevékenységek önállóan nem támogathatók. 1. A termelı és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. 2. A termelı és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévı épületek átalakítása, bıvítése, korszerősítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. 3. Alapinfrastruktúra kiépítése, bıvítése, korszerősítése, helyreállítása, felújítása ahol az alapinfrastruktúra hiánya, ill. nem megfelelı állapota akadálya a vállalkozás betelepülésének, mőködésének, illetve továbbfejlıdésének. 4. Eszközbeszerzés, eszköz lízing (zárt végő) 5. Projekt elıkészítés. 6. A termelı és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó épület bérlése. 7. A pályázónál foglalkoztatott alkalmazottak számának növelése bérköltség formájában (FTE alapján). Önállóan nem támogatható tevékenységek A részcél esetén a kiírás keretében önállóan nem, csak a fenti pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek: 1. Alapinfrastruktúra kiépítése, bıvítése, korszerősítése, helyreállítása, felújítása ahol az alapinfrastruktúra hiánya, ill. nem megfelelı állapota akadálya a vállalkozás betelepülésének, mőködésének, illetve továbbfejlıdésének. 2. Eszközbeszerzés. 3. Projekt elıkészítés Támogatás összege: A részcél: /150 MFt régiótól függıen, B részcél: 5-20 MFt Támogatás mértéke: 20-60% régiónként változó! Benyújtás határideje: Környezeti célú fejlesztések (GOP ) Pályázó cég mérete: mikro-, kis-és középvállalkozás kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, Szövetkezetek 7

8 Anyag-, energiatakarékos, hulladék- és emissziószegény technológiák; Elérhetı legjobb technológia (BAT); Alap- és segédanyagok megújuló ill. másodnyersanyagokkal való kiváltását célzó technológiák; Környezetbarát csomagolástechnológia 1. Regionális beruházási támogatásként Környezetközpontú technológiai fejlesztést eredményezı eszközbeszerzés A környezetközpontú technológiai fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás, A környezetközpontú technológiai fejlesztéshez kapcsolódó információs technológia fejlesztés A környezetközpontú technológiai fejlesztést eredményezı eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések 2. Csekély összegő támogatásként Piacrajutás Vállalti HR fejlesztés (kizárólag a Fenntarthatósági tematikájú képzéseken való részvétel) Tanácsadás igénybevétele Minıség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és A magyar Környezetbarát Termék és az EU öko-címke termék minısítésre való felkészülés, és a minısítés megszerzése Támogatás összege: min. 15 MFt max.100 MFt Támogatás mértéke: 40 %-a, Nyugat-Dunántúli régióban 30%-a. Benyújtás határideje: Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása (GOP és KMOP ) Pályázó cég mérete: mikro-, kis-és középvállalkozás kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, 8

9 SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók szövetkezetek gazdasági kamarák, vállalkozások érdekképviseletét ellátó szervezetek, kereskedelmi-szakmai szervezetek, szövetségek és kamarák, jogi személyiségő nonprofit szervezet - Információs technológia-fejlesztés - Tanácsadás igénybevétele Támogatás összege: min. 1 MFt, max. 10 MFt Támogatás mértéke: GOP: 50%, KMOP: 40% Benyújtás határideje: Piacorientált kutatásfejlesztési tevékenység támogatása (GOP ) Pályázó cég mérete: jogi személyiségő gazdasági társaságok, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, szövetkezetek feltéve, hogy kettıs könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak az EVA hatálya alá. Alapkutatás, legfeljebb az elszámolható költségek 25 %-nak mértékéig Ipari kutatás Támogatás összege: min. 40 MFt, max. 500 MFt Támogatás mértéke: maximum az összes elszámolható költség 65%-a. 9

10 Akkreditált innovációs klaszterek közös technológiai innovációjának támogatása (GOP ) Pályázó cég mérete: jogi személyiségő gazdasági társaságok, feltéve, hogy kettıs könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak az EVA hatálya alá. K+F projekttámogatás, amelynek kötelezıen a projekt részét kell képeznie: o Kísérleti fejlesztés Regionális beruházási támogatás: o Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának o o o Infrastrukturális és ingatlan beruházás Információs technológia fejlesztés Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések Csekély összegő támogatás: o Piacra jutás támogatása o Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység Támogatás összege: min. 100 MFt, max. 1 Mrd Ft Támogatás mértéke: maximum az összes elszámolható költség 50%-a. 10

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani további fejlesztési lehetıségekre a következı, jelenleg nyitva lévı pályázati forrásokat, melyek az Ön vállalkozása számára fontosak

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012.

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Vállalkozásfejlesztés Témakör Ki pályázhat? Támogatás összege (Ft) KKV-k pályázhatnak (nagyválallat nem!) KKV technológia fejlesztés (A)

Részletesebben

Pályázat kódja: DAOP-1.1.1./E -11, DDOP-1.1.1./D -11 ÉAOP-1.1.1./D-11, ÉMOP-1.1.1./F -11 KDOP-1.1.1./C -11, KMOP-1.5.3./C -11 NYDOP-1.3.1.

Pályázat kódja: DAOP-1.1.1./E -11, DDOP-1.1.1./D -11 ÉAOP-1.1.1./D-11, ÉMOP-1.1.1./F -11 KDOP-1.1.1./C -11, KMOP-1.5.3./C -11 NYDOP-1.3.1. A pályázat címe Telephelyfejlesztés (minden régióban) Pályázat kódja: DAOP-1.1.1./E -11, DDOP-1.1.1./D -11 ÉAOP-1.1.1./D-11, ÉMOP-1.1.1./F -11 KDOP-1.1.1./C -11, KMOP-1.5.3./C -11 NYDOP-1.3.1./D -11 Benyújtás:

Részletesebben

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Név Cél Pályázhatnak Elszámolható költségek Támogatás technológiafejlesztés GOP-2.1.1/A Közép-Magyarországi Régió felfüggesztve! Komplex vállalati technológiafejlesztés

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2.1 Pályázat célja: A Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok magas hozzáadott érték tartalmú szolgáltatásokkal történı kiszolgálása,

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Gazdaságfejlesztési Operatív Program Kis és középvállalkozások fejlesztése prioritás Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2012-2.1.1/B - Ügyféltájékoztató

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv AT010 Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 200-2010 200. január 12. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás

Részletesebben

HAMAROSAN ISMÉT MEGHIRDETÉSRE KERÜLİ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK: Mikro-kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése, GOP-2009-2-2.1.

HAMAROSAN ISMÉT MEGHIRDETÉSRE KERÜLİ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK: Mikro-kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése, GOP-2009-2-2.1. Hosszabb szüntetet követıen ismételten szeretnénk felhívni figyelmüket néhány aktuális pályázati felhívásra. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Határmenti Regió Fejlesztéséért Alapítvány és a BOVAP Polgári Társulás

Részletesebben

www.projectmine.hu FELSZÍNRE HOZZUK AZ ÉRTÉKEKET! Semperger-Dorogi Kinga Ügyvezető Tel: +3670 931 5585 semperger.kinga@projectmine.

www.projectmine.hu FELSZÍNRE HOZZUK AZ ÉRTÉKEKET! Semperger-Dorogi Kinga Ügyvezető Tel: +3670 931 5585 semperger.kinga@projectmine. PÁLYÁZATI ISMERTETŐ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2012-BEN ( Eszközbeszerzés támogatása, technológiai fejlesztések, komplex vállalkozásfejlesztés, IT-fejlesztések, Turisztikai célú támogatások, Egészségfejlesztés

Részletesebben

Diversity Kft. A Telephelyfejlesztés Operatív Programhoz. Tájékoztató:

Diversity Kft. A Telephelyfejlesztés Operatív Programhoz. Tájékoztató: Diversity Kft. Web: www.diversitykft.hu Email: palyazatok@diversitykft.hu Telefon: +36 70 3404697 Tájékoztató: A Telephelyfejlesztés Operatív Programhoz TÁMOGATÁS CÉLJA: A pályázat célja a mikro, kis-

Részletesebben

2010. Telephelyfejlesztés 2010.03.10.

2010. Telephelyfejlesztés 2010.03.10. 2010. Telephelyfejlesztés 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem,

Részletesebben

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Erősségeink Több mint 50 magasan képzett fejlesztési szakértő 700-800 vállalati ügyfél, 150 önkormányzat Több mint 90 Mrd Ft elnyert támogatás

Részletesebben

Engedje meg, hogy megosszuk Önnel a legfrissebb információinkat a hamarosan benyújtható pályázatokkal kapcsolatban.

Engedje meg, hogy megosszuk Önnel a legfrissebb információinkat a hamarosan benyújtható pályázatokkal kapcsolatban. Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Vállalkozó Ügyfelünk! Engedje meg, hogy megosszuk Önnel a legfrissebb információinkat a hamarosan benyújtható pályázatokkal kapcsolatban. MÓDOSULT A TELEPHELY

Részletesebben

Regionális Operatív Programok. Telephelyfejlesztés

Regionális Operatív Programok. Telephelyfejlesztés Regionális Operatív Programok Dél-Alföldi Operatív Program DAOP-1.1.1/E-12 Észak-Alföldi Operatív Program ÉAOP-1.1.1/D-12 Közép-Dunántúli Operatív Program KDOP-1.1.1/C-12 1. A PÁLYÁZAT CÉLJA Telephelyfejlesztés

Részletesebben

2012. szeptemberi hírek

2012. szeptemberi hírek Pályázati hírek 2012. szeptemberi hírek Októbertől ismét beadható a méltán népszerű Telephelyfejlesztés pályázat Beszállítói programok támogatására lehet pályázni Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci

Részletesebben

PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS LAP

PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS LAP GOP-2011-2.1.1/A Mikro-, kis- es közepvállalkozások technológiai fejlesztése Jelen kiírás célja a KKV-k eszközbeszerzéseinek és információs technológiai fejlesztések támogatása annak érdekében, hogy versenyképességük

Részletesebben

Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért c. komponenséhez

Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért c. komponenséhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Dél-alföldi Operatív Program Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért c. komponenséhez A

Részletesebben

2010. májusi hírek. A komplex technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen alapuló vállalkozásfejlesztési

2010. májusi hírek. A komplex technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen alapuló vállalkozásfejlesztési 2010. májusi hírek Megjelent a Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben GOP-2010-2.1.2 pályázat Közlemény a GOP-2010-1.1.1, a GOP-2010-1.3.1/A

Részletesebben

Tel: 06-1/354-2250, 06-80-204-327, Fax: 06-1/354-2259 Tel.: 06-22/500-460, 06-22/327-940, Fax: 06-22/327-595

Tel: 06-1/354-2250, 06-80-204-327, Fax: 06-1/354-2259 Tel.: 06-22/500-460, 06-22/327-940, Fax: 06-22/327-595 - 1 - Összes pályázati lehetőség vállalkozások számára Bővebb összefoglaló (2011. március 28-i állapot) T i s z t e l t É r d e k l ő d ő n k! A z Ú j S z é c h e n y i T e r v k e r e t é b e n 2 0 1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK AJÁNLAT 2012. II. negyedévében a kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, önkormányzatok, valamint nonprofit szervezetek számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KMOP-2009-1.2.1/B TERVEZET

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KMOP-2009-1.2.1/B TERVEZET GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE PRIORITÁS Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára KMOP-2009-1.2.1/B TERVEZET I. A

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Megújult pályázatkezelési folyamat a MAG Zrt-nél 1. Pályázatkezelési folyamat Társadalmi egyeztetés a kiírást megelőzően Egyszerűsített eljárásrendek

Részletesebben