PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL NOVEMBER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER"

Átírás

1 Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani további fejlesztési lehetıségekre a következı, jelenleg nyitva lévı pályázati forrásokat, melyek az Ön vállalkozása számára fontosak lehetnek: Aktuális pályázat Pályázat kódszáma Benyújtási határidı Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése (Közép-Moi-i régió nem pályázhat!) GOP /A Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása GOP Ipartelepítés Minden régióban Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás 16/2010. (IX.17.) VM rendelet Vállalati innováció támogatása (K+F) (Közép-Moi-i régió nem pályázhat!) GOP /A Hamarosan megjelenı új konstrukciók az Új Széchenyi Terv keretében: - A mikrohitel és az automatikus technológiafejlesztési pályázat kombinálása - Gyors, KKV orientált innovációs pályázat - Akkreditált innovációs klaszterek támogatása - SAAS központok létrehozásának támogatása GOP-2.1.1/M, KMOP-1.2.1/C GOP-1.3.1/C, KMOP-1.1.4/B v. C. GOP GOP Várható megjelenés: Az elırejelzések szerint 2011-ben megjelenı támogatások: - Kertészeti gépek, technológiai berendezések korszerősítése - Növénytermesztés korszerősítése - Megújuló energiaforrások felhasználása - Turisztika, Vidéki örökség megırzése, Falufejlesztés, Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése - Mezıgazdasági termékek értéknövelése - Új LEADER program A pályázatok rövid ismertetıje alább olvasható. Várható megjelenés: Amennyiben újabb pályázati lehetıség nyílik meg, és az vállalkozását érintheti, azonnal tájékoztatni fogjuk. Kérjük mielıbb jelezze, ha bármelyik pályázati konstrukció érdekes lehet az Ön vállalkozása számára, hogy megkezdhessük a jogosultságvizsgálatot és a felkészülést a pályázat benyújtására! Gyetvainé Zováth Anikó és Laczkóné dr. Hesz Boglárka ügyvezetı cégvezetı

2 Mikro-, és kisvállalkozások technológia fejlesztése GOP /A Technológia fejlesztést eredményezı beruházások támogatása. Támogatható tevékenységek: - Eszközbeszerzés (új vagy 3 évnél nem régebbi használt) - Információs technológia-fejlesztés (hardver-szoftver) - Domain név regisztráció és hozzátartozó webtárhely egyszeri díja (kötelezı, ha még nincs honlap) - Domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (kötelezı, ha még nincs honlapja, és domain regisztrációra is pályázik) - Minıség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása Pályázók köre: Belföldinek minısülı mikro-, és kisvállalkozások, gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók. Támogatási intenzitás: minden régióban, kivéve: Közép-Mo-i régiót! : % Közép-Moi-i régió nem pályázhat! Támogatás összege: 1-20 millió Ft Benyújtás határideje: Bıvebb információ a honlapunkon:

3 Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása GOP A hazai kis- és középvállalkozások jövedelemtermelı képességének erısítése az információs és kommunikációs technológiai megoldások hatékony alkalmazása révén mind a belsı vállalati és mind pedig a vállalatközi üzleti folyamatokban, amelyek a hazai KKV-szektor versenyképességének növekedését segíthetik elı. Támogatható tevékenységek: Vállalati CRM, értékesítési rendszer bevezetése 1. Gyártási rendszer bevezetése 2. HR és bérszámfejtı rendszer bevezetése 3. Kontrolling és döntéstámogatási rendszer bevezetése 4. Logisztikai rendszer bevezetése 5. Vállalati munkafolyamatokat támogató rendszer bevezetése 6. Pénzügyi, számviteli rendszer bevezetése 7. Vállalati portál bevezetése 8. Vállalati webáruház, bevásárlóközpont bevezetése Több célterületre irányuló fejlesztéssel is lehet pályázni. Támogatás mértéke: GOP : max. az összes elszámolható költség 50%-a A támogatási intenzitás értékek: a) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régiókban 50%, b) Közép-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 40%, c) Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 30%, A maximális támogatási intenzitások a regionális támogatási térképen meghatározottakhoz képest mikro- és kisvállalkozások esetén 20%-kal, középvállalkozások esetén 10%-kal növelhetık. Támogatás összege: GOP : min. 1 millió Ft, max. 10 millió Ft, de max. a meghatározott támogatási mértéknek megfelelı arányban. Benyújtási határidı: Bıvebb információ a honlapunkon:

4 IPARTELEPÍTÉS (minden régióban) A régió területén többletkapacitás kiépítése, új munkahelyek teremtése: - A munkahelyteremtést, a mőködı tıke beáramlását elısegítı, magas szintő infrastruktúrával és magas színvonalú szolgáltatásokkal rendelkezı területek kialakítása. - A régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó, elsısorban gyártó valamint szolgáltató vállalkozások korszerő telephelyi feltételeinek megteremtése. - a gazdasági társaságok mőködési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének, s ezáltal közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének a javítása. Támogathatók: Önállóan támogatható tevékenységek: - A termelı és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület, építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. - A termelı és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévı, jelenleg használaton kívüli épületek átalakítása, bıvítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerősítése, bıvítése, a pályázó tulajdonában, bérleményében álló területen Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek: - Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerősítése, bıvítése, a pályázó tulajdonában, bérleményében álló területen. - Elıkészítı tevékenységek - Kármentesítés - Kapcsolódó szolgáltatások Pályázók köre: gazdasági társaságok, szövetkezetek, önkormányzatok Támogatás mértéke a projekt helyszíne szerint: Budapest:25% Pest megye: 30% Közép-Dunántúl: 40% Nyugat-Dunántúl: 30% Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország: 50% Támogatási összeg: DAOP, DDOP, KDOP, KMOP, NYDOP: min. 100 MFt - max MFt. ÉAOP, ÉMOP: min. 150 MFt - max MFt. Benyújtás tervezett határideje: Bıvebb információ a honlapunkon:

5 Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás Cél: Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzésének támogatása Támogatható: Olyan új gép vásárlása, mely javítja a vállalkozás összteljesítményét, és célja a melléklet szerinti termékek elıállítása vagy forgalmazása. Nem nyújtható támogatás olyan beruházásra, amely egy új és korszerő géppel lecseréli a meglévı gépet, vagy annak részeit, anélkül, hogy legalább 25%-kal növelné a termelési kapacitást vagy alapvetıen megváltoztatná a termelés jellegét vagy alkalmazott technológiát. Csak olyan gépekre kérhetı támogatás, amelyeket kifizetett a tulajdonos termelı. A lízingelt gépre nem jár a támogatás. A támogatás feltétele, hogy aki kapja, az 5 évig rendeltetésének megfelelıen használja a gépet, nem adhatja el, és nem adhatja bérbe. Pályázók köre: Az a természetes személy, v. gazdálkodó szervezet, aki, v. amely ıstermelı, v. egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, szövetkezet, mely KKV-nak, v. nagyvállalatnak minısül. Támogatás mértéke: A támogatás az új gép nettó vételárának 30 %-a, a kis- és közepes vállalkozásoknál, illetve 20 % a nagyvállalatoknál Támogatás összege: Egy kérelmezı által igényelhetı támogatási összeg idıszakonként min. 1 MFt, max. 400 MFt. Egyéb feltétel: Az igényléseket a Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) kell benyújtani. A pályázónak regisztrációs számmal kell rendelkeznie! Egy termelı egy borpiaci évben csak egy gépre igényelhet millió forint közti támogatást. Az MVH a beérkezés sorrendjében bírálja el a támogatási kérelmeket, de elıtte a helyszínen ellenırzi a gépet. Benyújtás határideje: Bıvebb információ a honlapunkon:

6 Vállalati innováció támogatása (K+F) GOP /A Cél: A konstrukció elısegíti az innovatív vállalkozások és akkreditált klaszterek növekedési potenciáljának erısítését, versenyképes termékeik piaci megjelenését a vállalkozások kísérleti fejlesztési tevékenységének, a K+F eredmények hasznosításának, az új, vagy jelentısen javított termék, szolgáltatás, technológia piaci bevezetéséig tartó innovációs tevékenységének támogatásával. Támogatható: Kötelezı tevékenység: Kísérleti fejlesztés Választható tevékenységek: - Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának - Infrastrukturális és ingatlan beruházás, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának - Marketing Pályázók köre: gazdasági társaságok, szövetkezetek Támogatás mértéke: Közép-Mo-i régió nem pályázhat! - Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régiókban 50%, - Közép-Dunántúl tervezési statisztikai régióban 40%, - Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 30%, - K+F projekttámogatás: 25% Támogatás összege: min. 15 millió Ft, max. 500 millió Ft Benyújtás határideje: Bıvebb információ a honlapunkon:

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2.1 Pályázat célja: A Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok magas hozzáadott érték tartalmú szolgáltatásokkal történı kiszolgálása,

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Sikerre Hangoló. Sikerre hangoltuk. Körmend Város Önkormányzata. Tartalom. Sikerre hangoltuk 1. Aktuális pályázatok vállalkozások részére 2

Sikerre Hangoló. Sikerre hangoltuk. Körmend Város Önkormányzata. Tartalom. Sikerre hangoltuk 1. Aktuális pályázatok vállalkozások részére 2 ikerre Hangoló Williamson & Klark Corporate Finance Kft. hírlevele 3. Évfolyam 13.szám 2010. július 6. Tartalom Sikerre hangoltuk 1 SKörmend Város Önkormányzata a Williamson vállalkozások részére 2 vállalkozások

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

2013. november. 1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G Tel.: +36-1/319 2707 Fax: +36-1/319 2702 e-mail: vanessia@vanessia.hu Internet: www.vanessia.

2013. november. 1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G Tel.: +36-1/319 2707 Fax: +36-1/319 2702 e-mail: vanessia@vanessia.hu Internet: www.vanessia. 2013. november Pályázati hírek 2013 decemberében újra élelmiszeripari pályázat! Módosítás a telephelyfejlesztés, ipartelepítés megvalósítását támogató felhívásban Több mint 13 milliárd forint falusi turizmusra

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram

Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 11. c. számú melléklet Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Terméktájékoztató Budapest 2005. november 1/9 Hatályos 2005. november Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás

Részletesebben

2012. szeptemberi hírek

2012. szeptemberi hírek Pályázati hírek 2012. szeptemberi hírek Októbertől ismét beadható a méltán népszerű Telephelyfejlesztés pályázat Beszállítói programok támogatására lehet pályázni Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.2.3 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.2.3 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.2.3 pályázatról GOP-2009-2.2.3 (Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása) A pályázat célja A konstrukció a vállalati folyamat-menedzsment hatékonyságának

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) A pályázatok benyújtása: 2015. július 9-től - 2017. július 10-ig. Támogatás összege: min. 5 millió Ft, max.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.2-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.2-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása 1. Alapvető cél PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.2-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A (mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése) A pályázat általános bemutatása

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, lehetséges. Támogatás célja A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A hazai ipar fejlesztése

Részletesebben

Pályázat kódja: DAOP-1.1.1./E -11, DDOP-1.1.1./D -11 ÉAOP-1.1.1./D-11, ÉMOP-1.1.1./F -11 KDOP-1.1.1./C -11, KMOP-1.5.3./C -11 NYDOP-1.3.1.

Pályázat kódja: DAOP-1.1.1./E -11, DDOP-1.1.1./D -11 ÉAOP-1.1.1./D-11, ÉMOP-1.1.1./F -11 KDOP-1.1.1./C -11, KMOP-1.5.3./C -11 NYDOP-1.3.1. A pályázat címe Telephelyfejlesztés (minden régióban) Pályázat kódja: DAOP-1.1.1./E -11, DDOP-1.1.1./D -11 ÉAOP-1.1.1./D-11, ÉMOP-1.1.1./F -11 KDOP-1.1.1./C -11, KMOP-1.5.3./C -11 NYDOP-1.3.1./D -11 Benyújtás:

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

SIKERES PROJEKTFINANSZÍROZÁS 2013. A JELEN ÉS A JÖVŐ FORRÁSAI PROJEKTFINANSZÍROZÁSI SZAKMAI DÉLUTÁN 2013. JANUÁR 14.

SIKERES PROJEKTFINANSZÍROZÁS 2013. A JELEN ÉS A JÖVŐ FORRÁSAI PROJEKTFINANSZÍROZÁSI SZAKMAI DÉLUTÁN 2013. JANUÁR 14. SIKERES PROJEKTFINANSZÍROZÁS 2013. A JELEN ÉS A JÖVŐ FORRÁSAI PROJEKTFINANSZÍROZÁSI SZAKMAI DÉLUTÁN 2013. JANUÁR 14. Előadó: Semperger Dorogi Kinga Stratégiai és kommunikációs igazgató A ProjectMine Gazdasági

Részletesebben

2010. Telephelyfejlesztés 2010.03.10.

2010. Telephelyfejlesztés 2010.03.10. 2010. Telephelyfejlesztés 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A Felhívás célja

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg szabad vállalkozási

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Gazdaságfejlesztési Operatív Program Kis és középvállalkozások fejlesztése prioritás Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2012-2.1.1/B - Ügyféltájékoztató

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak. támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak. támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak Támogatás célja támogatása GINOP-1.2.2-15 A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Részletesebben