Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály"

Átírás

1 Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mezőkovácsháza szeptember 8.

2 Előadás tartalma Vállalkozások finanszírozási forrásainak bővülését szolgáló eszközök Európai Uniós társfinanszírozású támogatások Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) pályázati lehetőségei Finanszírozási programok (hitel, garancia, tőke) 2

3 Vállalkozások finanszírozási forrásainak bővülését szolgáló eszközök Európai Uniós társfinanszírozással történő vissza nem térítendő támogatások - pályázatok Pénzügyi eszközök: Kedvezményes kondíciójú mikro, kishitel; Kedvezményes kondíciójú hitelek; Állami tulajdonú visszaforgó alapok; Kezességvállalás; Kamattámogatás Széchényi Kártya; Refinanszírozás; Állami kockázati tőke 3

4 Európai Uniós társfinanszírozású támogatások Új Magyarország Fejlesztési Terv ( ): Gazdaságfejlesztési OP (GOP) - 900mrd Ft (szabad keret: 320mrd Ft) Közlekedésfejlesztési OP (KözOP) Társadalmi Megújulás OP (TÁMOP) Társadalmi Infrastruktúra OP (TIOP) Környezet és energia OP (KEOP) Közép-magyarországi régió OP (KMOP) Konvergencia (fejletlen) régiók OP (6 ROP) Államreform OP (ÁROP) Összes keret: kb 8000 mrd Ft; (szabad : 1800mrd Ft) 4

5 A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) A GOP prioritásai : 847,0 189,0 58,6 341,7 4. JEREMIE 3. Üzleti környezet 2. Vállalati kapacitások komplex fejlesztése A forráshiányos kkv-k segítése a hitelhez való jutás feltételeinek javításával; visszatérítendő támogatások; újszerű pénzügyi eszközök az uniós támogatási rendszerben A vállalkozások külső működési környezetének javítása, különös tekintettel az info-kommunikációs infrastruktúrára és a logisztikai központokra A növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások komplex fejlesztése; technológiai modernizáció; szervezetfejlesztés és modern folyamatmenedzsment ösztönzése 257, évi OP módosítást követő keret 1. K+F+I kapacitás és aktivitás növelése A K+F+I tevékenység fokozása; a K+F+I folyamatok résztvevői között együttműködés erősítése; a növekedési pólusok fejlesztése; klaszterek; piaci környezet fejlesztése + Közép-Magyarországi OP 1. prioritása (tükör program 94 milliárd forint) Minden pályázat nyitott a kkv-k számára, csak néhány konstrukcióban pályázhatnak nagyvállalatok 5

6 Eredmények, GOP 1-3. prioritás Gazdaságfejlesztési Operatív Program prioritásai Beérkezett pályázat (db) (db) Támogatott Megítélt támogatás (Mrd Ft) Kifizetett (Mrd Ft) K+F és Innováció a versenyképességért ,2 26,7 Vállalkozások -kiemelten kkv-k- komplex fejlesztése ,1 86,8 Üzleti környezet fejlesztése ,3 4,6 Összesen: ,6 118,1 6

7 K+F+I 1. prioritás (jelenleg elérhető) pályázatai Vállalati innováció támogatása (GOP /A) Pályázók köre: gazdasági társaságok, szövetkezetek (min. 1 fő alk.) Keretösszeg: 4,5 Mrd Ft; Támogatás mértéke, összege: max. 55%; M Ft Vállalási feltételek: kifejlesztett termék, szolgáltatás, technológia értékesítéséből származó árbevétele eléri a támogatás min. 30 %-át. Támogatható tevékenységek: Kísérleti fejlesztés (min. 50%); Eszköz beszerzés; Ingatlanfejlesztés; Marketing Benyújtás: GOP: június április 25.; Terv: támogatási mérték emelése : 75%; automatikus; 7

8 Vállalatok kiemelten kkv-k - komplex fejlesztése 2. prioritás (jelenleg elérhető) pályázatai Mikro- és kisvállalkozások technológiai fejlesztése (GOP /A) Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (GOP /B; 211/C) Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben (GOP ) Magas foglalkoztatási hatású projektek komplex támogatása (GOP ) Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása: (GOP ; GOP ) 8

9 Vállalatok kiemelten kkv-k - komplex fejlesztése 2. prioritás (jelenleg elérhető) pályázatai Mikro- és kisvállalkozások technológiai fejlesztése (GOP /A) Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (GOP /B; 211/C) Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben (GOP ) Magas foglalkoztatási hatású projektek komplex támogatása (GOP ) Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása: (GOP ; GOP ) 9

10 Támogathatóság általános szabályai Kizáró okok, kötelezettségek Megkezdettség Befejezés, pénzügyi elszámolás Biztosítékadás 10

11 Kizáró okok Csőd, felszámolás, végelszámolási eljárás; Lejárt esedékességű köztartozás; Saját tőke nem negatív; Legalább 2 lezárt, teljes üzleti évvel. 1 foglalkoztatottra eső nettó árbevétele legalább a 4 mft; Elszámolható összköltsége meghaladja az utolsó év a nettó árbevételét; Nettó árbevétele 15%-nál nagyobb mértékben csökkent az utolsó két évben; Kötelezettség vállalás Max. 10%-os árbevétel csökkenés, vagy munkahely megtartás 3 éves fenntartás 11

12 Megkezdettség Megkezdés első időpontja: Pályázat benyújtási dátuma Építési tevékenység: építési naplóba történt első bejegyzés napja (építési naplóval igazolva) Ha nem kötelező építési napló: kivitelezői szerz. alapján a kivitelező nyilatkozata a munkálatok megkezdéséről Gép, berendezés, beszerzés: írásbeli megrendelés dátuma Egyéb eset: projekt megvalósítására kötött szerződés 12

13 Befejezés, pénzügyi elszámolás A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie: projekt megkezdése, vagy a tám szerz. hatályba lépését követő 24 hónapon belül. Fizikai befejezés: eszközbeszerzés: üzembe helyezés ingatlanfejlesztés: használatba vétel egyéb: megvalósulás Finanszírozás: kedvezményezet kezdeményezi, min. összköltség 10%-át elérő elszámoláskor számlával igazoltan utólagosan megvalósított projektrész teljesítésének igazolása 13

14 Biztosíték adási feltételek Csak 25 millió Ft-os támogatás felett!!! Biztosíték lehetséges formái: feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgarancia biztosítási szerződés alapján kezesi kötelezvény Ingatlan, vagy ingó vagyontárgyra jelzálog szerződés Biztosítékadás mértéke: Projekt megvalósítás ideje alatt: 100% Fenntartási idő alatt: 50m Ft támogatás alatt nincs 50 mft támogatás felett: 50% Csak a folyósítás feltétele!!! 14

15 Mikro- és kisvállalkozások technológiai fejlesztése (GOP /A) Pályázók köre: gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, szövetkezetek Keretösszeg: 10 Mrd Ft; Támogatás mértéke, összege: max. 50%; 1-20 M Ft; Támogatható tevékenységek: Eszközbeszerzés Információs technológia fejlesztés Minőség és egyéb irányítási rendszerek bevezetése, tanúsíttatása Saját erő: összköltség 25%-a Benyújtás: 2010 április október 4. Biztosítékadási kötelezettség nincs!!!! 15

16 Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben (GOP ) Pályázók köre: gazdasági társaságok (kk), egyéni vállalkozók, szöv. (min. 1 lezárt üzleti év) Támogatás mértéke, összege: max. 50%; M Ft; Támogatható tevékenységek: Eszközbeszerzés. Licenc know -how vásárlás; Ingatlan fejlesztés, ingatlan bérlet; Információs technológia fejlesztés; Minőség és egyéb irányítási rendszerek bevezetése, tanúsíttatása; Képzés, tanácsadás, piacra jutás; Benyújtás: 2010 május december

17 Finanszírozási programok (Hitel, garancia, tőke)

18 GOP, KMOP Pénzügyi programok eredményei Operatív egységek GOP+KMOP Keret Beérkezett pályázat ( ) Mrd Ft db Mrd Ft GOP, KMOP Pénzügyi eszközök 199, ,2 Mikrohitel Programok mikrofinanszírozó 55, ,7 szervezetek részvételével, kezességvállalással Új Magyarország Kishitel Programok Új Magyarország Kis- és Középvállalkozói Hitelprogram (csak GOP) 25, ,8 Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram 50,0 95 4,3 Portfoliógarancia Programok hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások részvételével 28, ,4 Új Magyarország Kockázati 18 tőkeprogram 40,5 0 0

19 Új Magyarország Mikrohitel, Kishitel Célcsoport: Hitelcél: Hitelösszeg*: Futamidő: Elérhető: Információ: Mikro- és kisvállalkozások (kisvállalkozás kizárólag hitelintézetnél igényelheti a terméket!) tárgyi eszköz beszerzések és egyéb beruházások, bővítések, ill. kapcsolódó forgóeszköz finanszírozás (a fejlesztés helye Magyarország), tevékenység bővítés, gazdasági tevékenység beindítása Beruházási, 10; 50 M Ft és forgóeszköz, 6; 50 M Ft Beruházási 10 év, forgóeszköz 3 év a Programba bejelentkezett mikrofinanszírozó szervezetek (MFSZe-K) (pénzügyi vállalkozások, pl. Mifin Zrt, egyes HVK-k), valamint a hitelintézetek (pl. K&H, Volksbank) kirendeltségeinél ; 19

20 Új Magyarország KKV Hitel Célcsoport: Mikro-, kis- és középvállalkozások Hitelcél: tárgyi eszköz beszerzések és egyéb beruházások, bővítések, ill. közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozás (a fejlesztés helye a Közép-Magyarországi régión kívül) Hitelösszeg: Beruházási; M Ft Futamidő: 10 év, türelmi idő max. 2 év. Elérhető: a Programba bekapcsolódott hitelintézetek kirendeltségeinél Információ: 20

21 Új Magyarország Forgóeszköz Hitel Célcsoport: Hitelcél: Hitelösszeg: Futamidő: Mikro-, kis- és középvállalkozások (Közép-magyarországi Régióban is) A termelő, szolgáltató vagy kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások részére a tevékenység bővítéséhez szükséges átmeneti forráshiány finanszírozása forgóeszközhitellel. Forgóeszköz finanszírozás; M Ft 1 év + 1 nap vagy 2 év Elérhető: Információ: a Programban résztvevő hitelintézetek fiókjaiban 21

22 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! További hasznos linkek:

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3.

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Uniós gazdaságfejlesztés számokban 2007-2009 3-ból 2 sikeres pályázó 10 000 hazai vállalkozás

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (KHG) tárgyú pályázathoz

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

SIKERES PROJEKTFINANSZÍROZÁS 2013. A JELEN ÉS A JÖVŐ FORRÁSAI PROJEKTFINANSZÍROZÁSI SZAKMAI DÉLUTÁN 2013. JANUÁR 14.

SIKERES PROJEKTFINANSZÍROZÁS 2013. A JELEN ÉS A JÖVŐ FORRÁSAI PROJEKTFINANSZÍROZÁSI SZAKMAI DÉLUTÁN 2013. JANUÁR 14. SIKERES PROJEKTFINANSZÍROZÁS 2013. A JELEN ÉS A JÖVŐ FORRÁSAI PROJEKTFINANSZÍROZÁSI SZAKMAI DÉLUTÁN 2013. JANUÁR 14. Előadó: Semperger Dorogi Kinga Stratégiai és kommunikációs igazgató A ProjectMine Gazdasági

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A (mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése) A pályázat általános bemutatása

Részletesebben

ZALA MEGYEI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Nagy András Ügyvezető igazgató

ZALA MEGYEI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Nagy András Ügyvezető igazgató ZALA MEGYEI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Nagy András Ügyvezető igazgató 1 Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 1992-ben hozta létre a Zala Megyei Önkormányzat Céljaink: A Zala megyei gazdasági

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK. Unio Tender Europa Kft.

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK. Unio Tender Europa Kft. PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Unio Tender Europa Kft. Miről lesz szó? I. Általános szabályok az ÚSZT vállalkozásfejlesztési pályázataira vonatkozóan II. III. IV. Célok, tények az ÚSZT-ről Jelenleg nyitva álló

Részletesebben

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program GOP-tükör intézkedéseinek vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz GOP

Részletesebben

Martonvásár, 2009.04.16. Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság Háza. Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság Háza

Martonvásár, 2009.04.16. Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság Háza. Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság Háza Martonvásár, 2009.04.16. Válságkommunikációs konferencia a Völgy Vidéken Ezt ajánlja a FMKIK: Széchenyi kártya Mikrohitel: Új Mo-, Országos-, Helyi konstrukciók Hiteltanácsadás MFB ÚM Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.2.3 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.2.3 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.2.3 pályázatról GOP-2009-2.2.3 (Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása) A pályázat célja A konstrukció a vállalati folyamat-menedzsment hatékonyságának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS

KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS GOP-2009-2.1.1/C Ügyféltájékoztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A komplex technológiai fejlesztésen, korszerûsítésen alapuló vállalkozásfejlesztési projektek célja a vállalkozások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kisés középvállalkozások részére tárgyú pályázathoz

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Termékstruktúra MFB ok Vállalkozói szektor Agrár szektor Önkormányzati szektor Lakossági szektor MFB Vállalkozásfinanszírozási

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program GOP-tükör intézkedéseinek vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz GOP

Részletesebben

2012. februári hírek. Turisztikai fejlesztés - A Nervion Kft. Wellness Centrumának kialakítása Hajdúszoboszlón

2012. februári hírek. Turisztikai fejlesztés - A Nervion Kft. Wellness Centrumának kialakítása Hajdúszoboszlón 2012. februári hírek Pályázati Hírek Változások az ingatlanvásárlást támogató pályázatban! Munkahelyteremtő pályázat Munkahelyi képzések kedvezőbb feltételekkel Hírek FONTOS változás a pályázati feltételekben!

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program

Dél-alföldi Operatív Program PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Dél-alföldi Operatív Program Telephelyfejlesztés A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban

Részletesebben

2009. augusztusi hírek

2009. augusztusi hírek 2009. augusztusi hírek Uniós pályázat a nagyvállalkozások OKJ-s és akkreditált képzéseinek támogatására Fölgyorsult uniós kifizetések - több adminisztráció A cégek fele reálisnak tartja, hogy pályázaton

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A pályázat címe Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A pályázat kódszáma: GINOP 1.2.1-15 Benyújtás: 2015.07.09. 2017.07.10. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ÚJ PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK: SZÉCHENYI 2020- GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Dr. Szabados Zsuzsa Kiemelt és Innovációs Osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A Mohácsi Takarék Bank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 31.) továbbiakban Bank - az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott támogatások közül meghirdetésre került GOP 4. Pénzügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben