Pályázati alapismeretek, bemutatkozás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati alapismeretek, bemutatkozás"

Átírás

1 PROJECTMINE FELSZÍNRE HOZZUK AZ ÉRTÉKEKET! Pályázati alapismeretek, bemutatkozás

2 Bemutatkozunk Források egy helyről: 1. Támogatás: Társfinanszírozott programok Hazai források Egyedi Kormányzati Döntésű támogatás Kiemelt Projektek Brüsszeli források 2. Piaci és támogatott hitelek 3. Tőkebefektetők bevonása igénylése és LEHÍVÁSA! 10 éves személyes tapasztalat. 10 fős tanácsadó cég, szakképzett tanácsadókkal. Komplex pályázati projektmenedzsment (írás, szerződéskötés, kifizetési kérelmek és jelentések készítése), projektkommunikáció!

3 Alapvető kérdések 1. Támogatási formák 2. Ágazati besorolás: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program és Új Széchenyi Terv közötti különbség 3. Kis- és középvállalkozói minősítés 4. Biztosítékadás általános szabályai 5. Regionális besorolás

4 1. Támogatás formák vagy Pályázati kavalkád A projekt finanszírozását elősegítő források: Komplex beruházási hitelek MFB vissza térítendő Kockázati tőke, tőkebefektetői háttér(jeremie típusú+kvfp) vissza térítendő Új Széchenyi Hitelprogram elemei vissza térítendő Széchenyi Kártya Program vissza térítendő Mikrovállalkozások kombinált lehetősége kombinált Pályázatok vissza nem térítendő! Projektet kialakítani több szinten is lehet: Önállóan Együttműködve vállalkozások egymás között: együttműködő vállalati hálózat konzorciumban vállalkozások, intézmények, szervezetek egymás között egy adott projektben klaszter formájában szervezeti szintű együttműködés

5 1. Támogatás formák vagy Pályázati kavalkád Vissza nem térítendő támogatási források: 1. Hazai támogatások 2. Társfinanszírozott támogatások ÚSZT, ÚMVP 3. Brüsszeli közvetlen programok (http://europa.eu) 4. Unión kívüli finanszírozási eszközök 5. Egyedi támogatások, adókedvezmények

6 2. Ágazati besorolás Új Széchenyi Terv programok jogosultsága: - Akik főtevékenységként NEM mezőgazdasági, agrár tevékenységet folytatnak (nem TEÁOR) - Akik mikrovállalkozásként NEM fő alatti vagy alacsony népsűrűségű (100 fő/km 2 )településen valósítanak meg projektet UMVP, EMVA programok jogosultsága: - Akik főtevékenységként mezőgazdasági, agrár, vidékfejlesztési tevékenységet folytatnak vagy a településlista alapján ide sorolandó projektek. -

7 3. Kis- és középvállalkozói minősítés KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek Létszáma 250 főnél kevesebb, és Éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelel forintösszeg, vagy Mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelel forintösszeg. Jogszabály értelmezése Gyakori hibák: A létszámnak a megengedett határérték alatt kell maradnia, míg az éves nettó árbevétel illetve a mérlegfőösszeg értékeire vonatkozóan megengedő hatályú a jogszabály, azaz elég ha az egyik teljesül. NEM KKV, ha közvetett vagy közvetlen önkormányzati/állami tulajdon van. IGEN KKV, ha tőkebefektető, intézményi (2001. CXX tv.) befektető van jelen. Minősítést a Partner és Kapcsolt vállalkozásokkal való összegzést követően hajtsunk végre!

8 4. Biztosítékadás általános szabályai Biztosítékot az elnyert támogatás után kell felmutatnia a pályázónak. A biztosíték típusa lehet: Ingatlan jelzálogjog Ingó jelzálogjog (ált. max. az új eszközt értékének 50%-os mértékéig lehet bevonni) Bankgarancia Kezesi kötelezvény Garanciaszervezet által vállalt kezesség Garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény Vegyes biztosíték (bankgarancia és jelzálog). Szabálya: millió Ft között megvalósítás idejére kell biztosíték. (100%) 50 millió Ft feletti támogatás esetében a megvalósítás és fenntartás idejére egyaránt (100% és 50%).

9 5. Regionális besorolás

10 Összefoglaló Mielőtt belevágnánk! Kérdés Miért fontos? Fő Tevékenységem, TEÁOR szám? Alapvető jogosultságok miatt Milyen méretű a vállalkozásom? Támogatási intenzitás és jogosultság miatt Van legalább 1 fő alkalmazottam? Alapvető jogosultság Mikor alakult a cégem? Általában alapvető jogosultság Van 2 db lezárt üzleti évem? Előny! Pozitív a saját tőkéje a cégemnek? Alapvető jogosultság 25% önerő rendelkezésre áll? Ha nem, más megoldást kell keresni! Rendezett munkaügyi jogviszonyok? Alapvető jogosultság Hol lesz a beruházásom? Regionális besorolások miatt Megkezdett-e a projekt? Jogosultság

11 Összefoglaló - Pályázatok buktatói, gyakori hibák A projekt megvalósítása során: Rosszul dokumentált projekt Nem a pályázat, jogosultság szerinti megvalósítás Eljárásrendi hibák (pl. megkezdettség) KKV minősítés Támogatás lehívása hibás (igénylési dokumentáció, pénzügyi beszámoló) Fenntartás során: Vállalások teljesítése nem történik meg túlvállalt projekt: Vállalás - pl. árbevétel növekedés/megtartás, létszámbővítés/megőrzés, energiahatékonyság növekedése, bérköltség szint elérése Max %-os elmaradás lehetséges vis major kivételével Monitoring nem történik meg (Fenntartási Jelentés, Záró beszámoló stb.) Kizáró okok életbe lépése (pl. visszaélés, bérbeadás) Biztosítékadási kötelezettség

12 VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK 2012.

13 Az Új Széchenyi Terv programrendszere

14 Aktuális pályázatok, kiírások - Kombinált Pályázat kódja: GOP M / KMOP M MIKROVÁLLALKOZÁSOK KOMBINÁLT TÁMOGATÁSA Rendelkezésre álló keretösszeg: GOP = 15 Mrd Ft / KMOP = 3 Mrd Ft Beadási határidő: március 1 től folyamatos beadás Pályázati cél: Új, egyenként minimum nettó Ft értékű tárgyi eszköz beszerzése IT fejlesztéshez kapcsolódó hardver beszerzése Infrastrukturális és ingatlan beruházás és vásárlás IT fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzésének költségei ( VTSZ és TESZOR lista alapján!) Pályázhatnak: gazdasági társaságok csak mikrovállalkozások! ( max. 9 fő ) Önerő: 10% Támogatási intenzitás: GOP/KMOP ugyanaz! VNT 45% VT 60% Támogatási összegek: VNT 1 10 M Ft / VT 1 20 M Ft A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezését követő két üzleti év személyi jellegű ráfordításainak összege eléri az elnyert vissza nem térítendő támogatás összegének 50% át. VNT részre nem szükséges biztosíték!

15 Aktuális pályázatok, kiírások - Kombinált Pályázat kódja: GOP M / KMOP M MIKROVÁLLALKOZÁSOK KOMBINÁLT TÁMOGATÁSA Legfontosabb tudnivalók: Hitelbírálati folyamat és a támogatás bírálata egyablakos rendszerben Megvalósításnál jellemzően csak utalást fogadnak el (kivéve ingatlan vásárlás foglaló),készpénzes fizetés kizárva Ingatlanvásárlásnál a foglaló/előleg max. 10% lehet Megkezdett projektnek minősül az ingatlan adás vételi szerződés megkötése helyette beadásig szándéknyilatkozat vagy előszerződés

16 Aktuális pályázatok, kiírások - Technológiafejlesztés Pályázat kódja: GOP A. / KMOP A. MIKRO ÉS KKV-K K TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSE / AUTOMATIKUS PÁLYÁZAT FELFÜGGESZTVE Közép-Magyarországon! Pályázati cél: Pályázhatnak: Önerő: 25% Új, egyenként minimum nettó Ft értékű tárgyi eszköz beszerzése IT fejlesztéshez kapcsolódó hardver beszerzése IT fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzésének költségei ( VTSZ és TESZOR lista alapján!) Támogatási intenzitás: GOP 40% Támogatási összegek: gazdasági társaságok KKV kategóriáig bezárólag! 2 db lezárt üzleti év kell KMOP Pest megyében 35% 3 20 M Ft Budapesten mikro és kisvállalkozások 30% Budapesten középvállalkozások 20% A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.) További vállalás: szem. jell. ráfordítás növelése (5% vagy támogatás 5%).

17 Aktuális pályázatok, kiírások - Technológiafejlesztés Pályázat kódja: GOP B. / KMOP B. KKV-k KOMPLEX TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSE Keretösszeg: GOP = 32 Mrd Ft / KMOP = 7,28 Mrd Ft Beadási határidő: GOP: ; KMOP: Pályázati cél: Új tárgyi eszközök beszerzése IT fejlesztéshez kapcsolódó hardver beszerzése Infrastrukturális és ingatlan beruházás (max. 40%) Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know how Szoftverek beszerzésének költségei Piacra jutás, Vállalati HR fejlesztés, Tanácsadás igénybevétele Minőség, környezet és egyéb irányítási, vezetési rendszerek Pályázhatnak: gazdasági társaságok KKV kategóriáig bezárólag! 2 db lezárt év kell Önerő: 25% Támogatási intenzitás: 20 35% között Támogatási összegek: M Ft Vállalás ugyanaz, mint a GOP A esetében. Értékelési szempontrendszer alapján bírálva!

18 Aktuális pályázatok, kiírások - Technológiafejlesztés Pályázat kódja: GOP NAGYVÁLLALATOKNAK IS! KOMPLEX TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS Keretösszeg: GOP = 45 Mrd Ft Beadási határidő: Pályázati cél: Új munkavállalók foglalkoztatása alapbér és járulék az első 18 hónapra Technológiai korszerűsítés Infrastrukturális és ingatlan beruházás, az elszámolható költségek 30% ig Információs technológiai fejlesztés e kereskedelem, vállalatirányítási rendszerek + kapcsolódó hardverek IT fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek a max 5% ig, max. 50 millió Ft ig Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licensz és know how beszerzése Csekély összegű támogatásként, támogatható: piacra jutási támogatás, vállalati HR, tanácsadás, minőség és környezetirányítási rendszerek bevezetése Pályázhatnak: Önerő: 25% Támogatási intenzitás: Támogatási összegek: gazdasági társaságok minimum 25 fős létszámmal! Vagy projektcég is! maximum 35% (táblázat alapján) 100 Millió Ft 1 Milliárd Ft Több irányú vállalási és kötelezettségi rendszer! Mérlegfőösszeg megkötés (min. projektérték 2 szerese)! Fontos cél a munkahelyek teremtése!

19 Aktuális pályázatok, kiírások - Informatika Pályázat kódja: KMOP és GOP E-KERESKEDELEM ÉS VÁLLALATI FOLYAMATMENEDZSMENT TÁMOGATÁSA Beadási határidő: Pályázati cél: Pályázhatnak: július dec. 31 ig folyamatos beadás IT fejlesztés: hardver, szoftver beszerzés, tanácsadás igénybevétele Rendszerbevezetés, webáruház, webportál fejlesztés gazdasági társaságok KKV (min. 1 teljes lezárt év, bevételt nem haladhatja meg a projekt értéke), gazd i kamarák, szövetségek, szövetkezetek, jogi szem nonprofit szervezet, érdekképviseleti szervezet, egyéni vállalkozók Támogatási intenzitás: maximum 50%, KMOP s pályázatok esetében 40% Támogatási összegek: Indikátor vállalás: 1 10 M Ft létszámtartás és üzemi eredmény növekedése a támogatás 25% ával VAGY elektronikus értékesítés árbevétele érje el a támogatás 120%/200% át

20 Aktuális pályázatok, kiírások ipari beruházás Pályázat kódja: ROP (1.1.1-es és 1.3.1), KMOP IPARI PARKOK, IPARTERÜLETEK ÉS INKUBÁTORHÁZAK TÁMOGATÁSA Beadási határidő: január június 29. Pályázati cél: Ipari parkok, ipari területek és inkubátorházak fejlesztése, építése, bővítése Elszámolható költség: eszközbeszerzés, ingatlanfejl., IT beruházás, projektmenedzsment, projekt előkészítés, ISO és egyéb minősítések megszerzése Pályázhatnak: gazdasági társaságok, non profit szervezetek, alapítványok Támogatási intenzitás: KMR 10 50% (átl %); többi régió % Támogatási összegek: 50 től millió Ft ig FONTOS: céltól függően egyedi kitételek pl. inkubátorház felépítésére bérbeadási és szolgáltatási kötelezettségek

21 Aktuális pályázatok, kiírások - Környezetvédelem Pályázat kódja: GOP (nincsen KMOP) KÖRNYEZETI CÉLÚ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA Beadási határidő: Pályázati cél: Elszámolható költség: Pályázhatnak: július dec. 31 ig folyamatos beadás Anyag, energiatakarékos, hulladék és emissziószegény technológiák; Elérhető legjobb technológia (BAT); Alap és segédanyagok megújuló ill. másodnyersanyagokkal való kiváltását célzó technológiák; Környezetbarát csomagolástechnológia eszközbeszerzés, ingatlanfejl., IT beruházás, licensz, szoftver beszerzés, tanácsadás, marketing, minőségiir. rendszer, öko címke minősítés gazdasági társaságok KKV (min. 1 teljes lezárt év), szövetkezetek Támogatási intenzitás: maximum 40% (Nyugat Dunántúl 30%) Támogatási összegek: M Ft Indikátor vállalások: létszámtartás ÉS környezetterhelés csökkentése (9 terület közül választható) EMAS, ISO vagy öko címke bevezetése Értékelési szempontrendszer alapján bírálva!

22 Aktuális pályázatok, kiírások - Innováció Pályázat kódja: GOP A. / KMOP A. NAGYVÁLLALATOKNAK IS! VÁLLALATI INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSA (Kísérleti fejlesztésre) Keretösszeg: Beadási határidő: Pályázati cél: Pályázhatnak: Önerő: 10-25% GOP = 30 Mrd Ft / KMOP = 4 Mrd Ft GOP: folyamatos beadás, KMOP: ig Szolgáltatások, termékek továbbfejlesztése Új termékek, szolgáltatások fejlesztése Eszközök beszerzése (VTSZ), anyagköltség Innovációs eredmények iparjogvédelme Fejlesztők költsége, kapcsolódó ingatlanfejlesztéssel gazdasági társaságok Támogatási intenzitás: maximum 45%, KMOP s pályázatok esetében maximum 35% Támogatási összegek: FONTOS: (de van több támogatási jogcím) M Ft meglévő termékek, szolgáltatások innovációja vagy új létrehozása a cél! min. 2 teljes lezárt év kell, min. 1 fő stat. Létszám Árbevétel nagyobb legyen a projekt költségvetésénél Árbevétel vállalás (+ támogatás 30% a), létszám megtartás Vannak egyéb megkötések (pl. tevékenységi kör, K+F tapasztalat)

23 Aktuális pályázatok, kiírások - Innováció Pályázat kódja: GOP C. (KKV-knak) INNOVÁCIÓS EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA (kísérleti fejlesztésre, innovatív technológia beszerzésére) Beadási határidő: GOP: Pályázati cél: Eszközbeszerzés (VTSZ), bérköltség elszámolható Innovatív technológia beszerzése, kifejlesztése Újszerű technológiák, szolgáltatások, eljárások bevezetése, fejlesztése Iparjogvédelmi eljárás Pályázhatnak: gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások Támogatási intenzitás: maximum 65% Támogatási összegek: 5 25 M Ft FONTOS: min. 2 teljes lezárt év kell, min. 1 fő stat. Létszám Árbevétel nagyobb legyen a projekt költségvetésénél Személyi jellegű ráfordítás növelése (5%), létszám megtartás Vannak egyéb megkötések (pl. tevékenységi kör, K+F tapasztalat)

24 Aktuális pályázatok, kiírások - Innováció Pályázat kódja: GOP (KKV-knak, nagyvállalatnak, konzorciumban is) PIACORIENTÁLT KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA Beadási határidő: GOP: Pályázati cél: Pályázhatnak: Támogatási intenzitás: maximum 65 75% Támogatási összegek: FONTOS: alapkutatás, kísérleti fejlesztés (korábbiakkal ellentétben itt alapkutatás is lehet, korábbiak már egy meglévő bázisra építettek) Bérköltségre, eszközbeszerzésre (VTSZ), anyagjellegű ráfordításokra Szolgáltatás igénybevételére, iparjogvédelem gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások, szövetkezet, ktgv i szerv konzorcium esetén min. 150 mft os költségvetés kell (konzorciumi tag nem lehet kapcsolt, partner vállalkozás), max. 4 tagú konzorcium lehet M Ft min. 2 teljes lezárt év kell Árbevétel nagyobb legyen a projekt költségvetésénél (konzorciumnál a ráeső ktg t) Személyi jellegű ráfordítás növelése (5% 5%), létszám megtartás, kutatási eredmény bemutatása min. 100 fős konferencián, melyen min. 5 országból érkeztek Kötelező a munkahelyteremtés Vannak egyéb megkötések (pl. tevékenységi kör, K+F tapasztalat)

25 ÚSZT Pályázati Szakértői Portál, Facebook Minden ami az Új Széchenyi Tervvel kapcsolatos Hírek, események, pályázatok, információk röviden és közérthetően Online szakértők válaszolnak a kérdésekre! Keressen minket a - on is: Új Széchenyi Terv Pályázatok ProjectMine pályázatok, projektfinanszírozás, projektmenedzsment Mc Mine Marketing és Kommunikációs Kft. pályázati és Projektkommunikációs gyakorlati tanácsokkal teli oldal:

26 FELSZÍNRE HOZZUK AZ ÉRTÉKEKET! Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Kérdéseik kapcsán örömmel állok rendelkezésre! Barabás Tamás Ügyvezető Minősített EU pályázati és projektmenedzsment tanácsadó Mobil:

SIKERES PROJEKTFINANSZÍROZÁS 2013. A JELEN ÉS A JÖVŐ FORRÁSAI PROJEKTFINANSZÍROZÁSI SZAKMAI DÉLUTÁN 2013. JANUÁR 14.

SIKERES PROJEKTFINANSZÍROZÁS 2013. A JELEN ÉS A JÖVŐ FORRÁSAI PROJEKTFINANSZÍROZÁSI SZAKMAI DÉLUTÁN 2013. JANUÁR 14. SIKERES PROJEKTFINANSZÍROZÁS 2013. A JELEN ÉS A JÖVŐ FORRÁSAI PROJEKTFINANSZÍROZÁSI SZAKMAI DÉLUTÁN 2013. JANUÁR 14. Előadó: Semperger Dorogi Kinga Stratégiai és kommunikációs igazgató A ProjectMine Gazdasági

Részletesebben

Sikeres Projektfinanszíroz

Sikeres Projektfinanszíroz Sikeres Projektfinanszíroz rozás és s Projektmenedzsment az Önkormányzatoknál 2012-ben Előad adó: Semperger -Dorogi Kinga Stratégiai és kommunikációs igazgató A ProjectMine Gazdasági Tanácsadó Kft., ügyvezetője

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Gazdaságfejlesztési Operatív Program Kis és középvállalkozások fejlesztése prioritás Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2012-2.1.1/B - Ügyféltájékoztató

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012.

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Vállalkozásfejlesztés Témakör Ki pályázhat? Támogatás összege (Ft) KKV-k pályázhatnak (nagyválallat nem!) KKV technológia fejlesztés (A)

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK. Unio Tender Europa Kft.

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK. Unio Tender Europa Kft. PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Unio Tender Europa Kft. Miről lesz szó? I. Általános szabályok az ÚSZT vállalkozásfejlesztési pályázataira vonatkozóan II. III. IV. Célok, tények az ÚSZT-ről Jelenleg nyitva álló

Részletesebben

www.projectmine.hu FELSZÍNRE HOZZUK AZ ÉRTÉKEKET! Semperger-Dorogi Kinga Ügyvezető Tel: +3670 931 5585 semperger.kinga@projectmine.

www.projectmine.hu FELSZÍNRE HOZZUK AZ ÉRTÉKEKET! Semperger-Dorogi Kinga Ügyvezető Tel: +3670 931 5585 semperger.kinga@projectmine. PÁLYÁZATI ISMERTETŐ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2012-BEN ( Eszközbeszerzés támogatása, technológiai fejlesztések, komplex vállalkozásfejlesztés, IT-fejlesztések, Turisztikai célú támogatások, Egészségfejlesztés

Részletesebben

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mezőkovácsháza 2010. szeptember 8. Előadás tartalma Vállalkozások finanszírozási

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

Tel: 06-1/354-2250, 06-80-204-327, Fax: 06-1/354-2259 Tel.: 06-22/500-460, 06-22/327-940, Fax: 06-22/327-595

Tel: 06-1/354-2250, 06-80-204-327, Fax: 06-1/354-2259 Tel.: 06-22/500-460, 06-22/327-940, Fax: 06-22/327-595 - 1 - Összes pályázati lehetőség vállalkozások számára Bővebb összefoglaló (2011. március 28-i állapot) T i s z t e l t É r d e k l ő d ő n k! A z Ú j S z é c h e n y i T e r v k e r e t é b e n 2 0 1

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS LAP

PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS LAP GOP-2011-2.1.1/A Mikro-, kis- es közepvállalkozások technológiai fejlesztése Jelen kiírás célja a KKV-k eszközbeszerzéseinek és információs technológiai fejlesztések támogatása annak érdekében, hogy versenyképességük

Részletesebben

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

Lehetőségek a KKV-k szervezetfejlesztéséhez, infokommunikációs fejlesztési programok

Lehetőségek a KKV-k szervezetfejlesztéséhez, infokommunikációs fejlesztési programok Lehetőségek a KKV-k szervezetfejlesztéséhez, infokommunikációs fejlesztési programok Siba Ignác, Főigazgató Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Gazdaságfejlesztési Operatív

Részletesebben

2012. szeptemberi hírek

2012. szeptemberi hírek Pályázati hírek 2012. szeptemberi hírek Októbertől ismét beadható a méltán népszerű Telephelyfejlesztés pályázat Beszállítói programok támogatására lehet pályázni Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (KHG) tárgyú pályázathoz

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A Felhívás célja

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program

Dél-alföldi Operatív Program PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Dél-alföldi Operatív Program Telephelyfejlesztés A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL VÁLLALKOZÁSOKNAK

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL VÁLLALKOZÁSOKNAK PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL VÁLLALKOZÁSOKNAK A Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírásban több mint duplájára emelték a támogatási összegeket. A vissza nem térítendő támogatás összege maximum 10 millió

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV RÖVID KIVONAT Vállalkozók számára

ÚJ SZÉCHENYI TERV RÖVID KIVONAT Vállalkozók számára ÚJ SZÉCHENYI TERV RÖVID KIVONAT Vállalkozók számára 1. Turisztikai Szolgáltatások Fejlesztése Egyéni, Mikro, Kis, és középvállalkozások KDOP-2.1.1/G-11 5-50 millió Ft Támogatott projektek száma: 32 db

Részletesebben

2013. november. 1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G Tel.: +36-1/319 2707 Fax: +36-1/319 2702 e-mail: vanessia@vanessia.hu Internet: www.vanessia.

2013. november. 1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G Tel.: +36-1/319 2707 Fax: +36-1/319 2702 e-mail: vanessia@vanessia.hu Internet: www.vanessia. 2013. november Pályázati hírek 2013 decemberében újra élelmiszeripari pályázat! Módosítás a telephelyfejlesztés, ipartelepítés megvalósítását támogató felhívásban Több mint 13 milliárd forint falusi turizmusra

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) A pályázatok benyújtása: 2015. július 9-től - 2017. július 10-ig. Támogatás összege: min. 5 millió Ft, max.

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kisés középvállalkozások részére tárgyú pályázathoz

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A hazai ipar fejlesztése

Részletesebben

KOMPLEX TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA GOP-2012-2.1.3

KOMPLEX TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA GOP-2012-2.1.3 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK KOMPLEX TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA GOP-2012-2.1.3 A kiírás célja a vállalati kapacitások komplex növelése a foglalkoztatási szint hosszú távú megtartásával,

Részletesebben