Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program"

Átírás

1 Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program A megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása a KEOP keretében Bánfi József, Energia Központ Kht.

2 Kihívások az energetikában Energiaimport függıség-ellátásbiztonság Az energiahordozók drágulása Az éghajlatváltozás kezelése Az EU energiapolitikájával való összhang Fokozottan elıtérbe kerül az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások kiaknázása. Ehhez állami szerepvállalás szükséges!

3 Az új magyar energiapolitika alappillérei Ellátásbiztonság Importfüggıség mérséklése: energiatakarékosság, megújuló energiahordozó felhasználás növelése Versenyképesség Költségek mérséklése: energiatakarékosság, megújuló energiahordozó felhasználás Fenntartható fejlıdés Környezetvédelem: energiatakarékosság, megújuló energiahordozó felhasználás

4 Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Források: Hatékonyabb energiafelhasználás prioritási tengely: 154,37 M EURO (41,4 Mrd Ft) Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése prioritási tengely: 253,07 M EURO (68,5 Mrd Ft) Pályázatok szeptember 18-án meghirdetve

5 KEOP Környezet és Energetika Operatív Program Megújuló energiaforrás hasznosítás KEOP Hı- és/vagy villamosenergia elıállítás megújuló energiaforrásból

6 Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás megújuló energiaforrásból Cél: a hazai energiahordozó forrásszerkezet kedvezı befolyásolása a megújuló energiaforrások hasznosításával Rendelkezésre álló forrás: tervezett keretösszeg évre 13,26 milliárd forint Pályázók köre: vállalkozások, költségvetési szervek és intézményeik, azok többségi tulajdonú vállalkozásai, valamint nonprofit szervezetek Legkisebb projektnagyság: 10 millió Ft

7 Támogatható tevékenységek köre Megújuló bázisú szilárd tüzelıanyag elıkészítése, Biomassza-felhasználás, Biológiai alapanyagú biogáz termelés és felhasználás, Geotermikus energia hasznosítása, Hıszivattyús rendszerek telepítése, Napenergia hasznosítása, Vízenergia-hasznosítás, Szélenergia-hasznosítás, (villamos hálózatra nem termelı szélerıgépek) Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfőtı rendszerek kialakítása, korszerősítése

8 Projekt területi korlátozása A támogatásra a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés kivételével az ország teljes területe jogosult. A különbözı tevékenységek kombináltan, adott esetben energiahatékonysági beavatkozásokkal együttesen is alkalmazhatók. Többségi magántulajdonú nagyvállatok csak kapcsolt hı- és villamosenergia termelést megvalósító projektekkel jogosultak pályázni. (A kapcsolt hı- és villamosenergia termelésnek legalább a 60%-os összhatásfokot el kell érnie.)

9 Támogatás mértéke,összege A támogatás mértéke: az összes elszámolható költség minimum 10%-a, maximum 50%-a. A támogatás összege: minimum 1 millió, maximum 800 millió Ft lehet, amelyen belül magántulajdonú nagyvállalatok 100 és 800 millió közötti, egyéb pályázók 1 és 500 millió közötti összegre pályázhatnak. A nyújtható támogatás tényleges mértékének meghatározása pénzügyi elemzés alapján, támogatási intenzitás számítás segítségével történik.

10 A támogatás mértékének területi korlátozásai Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél- Dunántúl tervezési-statisztikai régiókban 50%, Közép-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 40%, Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 30%. A támogatási intenzitások mikro- és kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, középvállalkozások esetében 10 százalékponttal növekedhetnek. A nem vállalkozásnak minısülı kedvezményezettek beruházásai esetében támogatási intenzitás felsı határa az ország teljes területén, egységesen 50%.

11 Elszámolható költségek köre 1. A projekt elıkészítésével kapcsolatos költségek (max. 6 %) 2. Projektmenedzsment költsége 3. Ingatlan vásárlás 4. Építési tevékenységek 5. Eszközbeszerzés 6. Szolgáltatások ellenértéke 7. Vállalkozói elıleg 8. Egyéb költségek (pl. közbeszerzés, üzembe helyezés, próbaüzem, lízing, adók és illetékek, stb.)

12 Nem elszámolható költségek 1. Pályázat készítés költségei 2. Használt gépek, berendezések 3. Csıdeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól beszerzett tárgyi eszköz 4. Nem értéknövelı tevékenység költsége 5. Hitelkamat, pénzügyi mőveletek díjai, deviza átváltási jutalékok és veszteségek, egyéb, tisztán pénzügyi ráfordítások 6. Bírságok, perköltségek 7. A projektmenedzsment költségeken belüli rezsiköltségek

13 Iparági korlátozások Nem nyújtható támogatás: 1. Az Európai Közösséget létrehozó szerzıdés 1. számú mellékletében (Annex I.) felsorolt tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokhoz 2. A 23/2007.(VIII.29) MeHVM rendelet 11. alapján: - acélipari tevékenységhez 3. Hajógyártáshoz 4. Szén bányászatához 5. Szintetikusszál-ipari tevékenységhez 6. Halászati és akvakultúra tevékenységhez 7. Szállítási ágazatban gördülıeszköz vásárláshoz 8. Mezıgazdasági termékek elıállításához 9. Export tevékenységhez 10.Nehéz helyzetben lévı vállalkozásoknak

14 Fenntartási kötelezettség A támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt fizikai befejezését követı 5. év végéig az adott régióban fenn kell tartani!

15 Egyéb feltételek 1. Nem támogatható az a beruházás, amely belsı megtérülési rátája (BMR) kisebb, mint 0, vagy nagyobb, mint 12,5 %. 2. Nem támogatható az a beruházás, amely keretében beszerezni kívánt eszközök a vonatkozó európai és hazai szabványoknak nem felelnek meg. 3. A projekteknek megvalósíthatósági tanulmányon kell alapulnia. 4. A pályázónak teljesíteni kell a horizontális szempontokkal kapcsolatos elvárásokat

16 Tapasztalatok 1. A pályázatok kb. 90 %-a sikertelen! Tipikus hibák: - nem megfelelı megvalósíthatósági tanulmány - hibás, vagy nem kellıen alátámasztott adatokkal végzett finanszírozási hiány számítás - a szükséges hatósági engedélyek hiánya - a pályázati útmutatók nem kellı ismerete

17 Tapasztalatok 2. A hibák okai: - a megvalósíthatósági tanulmányt nem szakember készíti - a projektgazda nem tanulmányozza át kellı mélységben a pályázati útmutatókat - a projekt nincs kellıen elıkészítve (idı elıtt beadott pályázat)

18 Tapasztalatok 3. A megvalósíthatósági tanulmányok jellemzı hibái: - a tanulmány készítıje nincs feltüntetve, nincs aláírás és keltezés - a megvalósíthatósági tanulmány nem felel meg maradéktalanul a tartalmi követelményeknek (útmutató) - csak végeredményeket ad meg, a kiinduló adatok, számítások ismertetése nélkül - a kiválasztási kritériumok értékeléséhez szükséges információkat a tanulmány nem tartalmazza, így a pályázat nem értékelhetı

A megújuló energia hasznosítási projektek támogatása a Környezet és Energia Operatív Programban

A megújuló energia hasznosítási projektek támogatása a Környezet és Energia Operatív Programban Geotermikus Energia Szeged, 2007. november 22. A megújuló energia hasznosítási projektek támogatása a Környezet és Energia Operatív Programban Szántó Szilvia Tanácsos Környezetfejlesztési Főosztály KvVM

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek. Környezeti Fejlesztések 2010.

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek. Környezeti Fejlesztések 2010. KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek Környezeti Fejlesztések 2010. Horváth Tünde, Energia Központ KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetıségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2011-4.9.0

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2011-4.9.0 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0 Érvényes: 2011. február

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Hulladékhasznosítási célú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-2.1.4./H

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/A Érvényes: 2012.

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2010-2011. Sarusi-Kiss József közgazdász

Energetikai pályázatok 2010-2011. Sarusi-Kiss József közgazdász Energetikai pályázatok 2010-2011. Elıadás társszerzı: Sarusi-Kiss József közgazdász Gyakorlat: tanácsadó és technológia szállító cégek vezetıje, tulajdonosa, széles hazai és nemzetközi projektmenedzsment

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0

Részletesebben

TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15

TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE - KIEMELT IPARÁGAKBAN MŰKÖDŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15

Részletesebben

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A hazai ipar fejlesztése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2.1 Pályázat célja: A Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok magas hozzáadott érték tartalmú szolgáltatásokkal történı kiszolgálása,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram

Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 11. c. számú melléklet Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Terméktájékoztató Budapest 2005. november 1/9 Hatályos 2005. november Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram

Részletesebben

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A KEOP prioritásai 1. Egészséges tiszta települések (KA) 2. Vizeink jó kezelése (KA) 3. Természeti értékeink jó kezelése (ERFA)

Részletesebben

Új Magyarország Kishitel Termékleírás

Új Magyarország Kishitel Termékleírás Új Magyarország Kishitel Termékleírás Támogatásban részesíthetı Kedvezményezettek A GOP 4 Kishitel Program keretében a Közvetítı útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A konstrukció célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis-

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/B

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/B Érvényes:

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júniustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE Támogatás célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben