KEOP energetikai pályázatok évi lehetségek, eredmények, tapasztalatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetségek, eredmények, tapasztalatok"

Átírás

1 KEOP energetikai pályázatok évi lehetségek, eredmények, tapasztalatok Dr. Jenei Dorina Észak-Alföldi Regionális KEOP évi energetikai pályázati lehetségek, tapasztalatok, Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. eredmények Bús László, ügyvezet, Energia Központ Nonprofit Kft. Debrecen, január 26.

2 Energia Központ Nonprofit Kft. Tevékenységek: Szakmai háttérintézeti tevékenység ellátása a KHEM számára Energiahatékonyság Megújuló energiák Nemzetközi programokban való részvétel Energiastatisztikai tevékenység ellátása Energiatakarékossági Hitel Alap (EHA) kezelése Hazai és nemzetközi forrású pályázatok kezelése Nemzeti Energiatakarékossági Program (NEP) Zöld Beruházási Rendszer (ZBR) Európai Uniós forrású pályázatok kezelése Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)

3 EU források energetikai fejlesztésekre NFT Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) 6 milliárd Ft támogatási keret 44 nyertes pályázat OP zárás, projektek fenntartási szakasz ÚMFT Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 100 milliárd Ft támogatási keret Hatékony energiafelhasználás 38 Mrd Ft Megújuló energiaforrás felhasználás növelése 62 Mrd Ft

4 Közremköd szervezeti szerep május óta közremködi szervezeti feladatok ellátása a KEOP-4. megújuló energiafelhasználás növelése és a KEOP-5. energiahatékonyság fokozása prioritások keretében Fbb feladatok: Elkészítés Tájékoztatás Pályázatok regisztrálása Formai ellenrzés (teljesség, jogosultság, szakmai jogosultság) Szakmai-mszaki értékelés Szerzdéskötés és szerzdésmódosítás Projekt-elrehaladás nyomon követése, helyszíni ellenrzés Pénzügyi elszámolás, követeléskezelés Ügyfélszolgálat

5 2010. évi pályázati lehetségek A 2009-ben megjelent pályázati konstrukciók változásai Támogatási arányok növelése, differenciálása A beadandó pályázati dokumentáció tevékenység, valamint projektnagyság szerinti differenciálása A pályázati feltétel és követelményrendszer pontosítása és egyértelmvé tétele Kiválasztási rendszer pontosítása, differenciálása 100 %-os támogatás lehetsége Szállítói finanszírozás lehetsége

6 2010. évi pályázati lehetségek Van még elérhet európai uniós forrás energetikai fejlesztésekre! évi keret 48,5 Mrd Ft Jelenleg lekötetlen keret: 44,5 Mrd Ft (folyamatos feldolgozás) A pályázatok beadási lehetsége folyamatos! KEOP /A és B (6 Mrd Ft) KEOP ben.. (6 Mrd Ft) KEOP (10 Mrd Ft) KEOP (8 Mrd Ft) KEOP /A és B (4 Mrd Ft) KEOP /A és B (6 Mrd Ft) KEOP (8 Mrd Ft) KEOP (0,5 Mrd Ft)

7 KEOP Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt h és villamosenergia-, valamint biometán termelés Konstrukció célja : kisebb környezeti terheléssel járó együttmköd villamosenergia hálózatba termel kapacitások, a sziget üzemmódban mköd villamosenergia termel kapacitások kiépítése, valamint a földgáz hálózatba táplálható biometán termelés. Támogatható tevékenységek köre: Napenergia hasznosítása Biomassza felhasználás villamosenergia vagy kapcsolt h- és villamosenergia termelésre Vízenergia hasznosítás Biogáz termelés és felhasználás Geotermikus energia hasznosítás Szélenergia-hasznosítás Megújuló energiaforrások kombinálása

8 KEOP Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt h és villamosenergia-, valamint biometán termelés A támogatás kerete: 10 Mrd Ft A támogatás mértéke: 10%- 70% (30-70%) (regionális térkép és a pályázó jogi formája szerint, LHH kistérség kedvezmény) A támogatás összege: M Ft Kiválasztási eljárás: Egyfordulós Korlátozó tényez: Közép-Magyarországi régióban megvalósuló projektek nem támogathatóak

9 KEOP /A és B Harmadik feles finanszírozás Konstrukció célja : a költségvetési szervek, egyházak és alapítványok intézményeiben található, jelenleg elavult és pazarló elektromos, világítási, és ftési rendszereinek korszersítése, illetve ezen beruházások megújuló energiaforrások felhasználásával történ kombinálása Pályázók köre: ún. harmadik feles finanszírozást végz szervezetek, ESCO szervezetek A támogatás mértéke és összege KEOP /A Világítás korszersítés 20 % KEOP /A Ftés és technológiakorszersítés 25 % KEOP /B kombinált projektek 35 % KEOP /A 1-50 M Ft KEOP /B 3,5-200 M Ft

10 KEOP /A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás fejlesztés Támogatható tevékenységek köre (KEOP /A) 1. Az épületek htechnikai adottságainak javítása, hveszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkez épületekbl álló épületcsoport egészén. a) Utólagos küls hszigetelés b) Küls nyílászáró csere c) Hvisszanyer szellzés létesítése 2. Intézmények ftési, htési és használati melegvíz rendszereinek korszersítése,illetve a vállalkozások nem termelési célú ftési,htési és használati melegvíz rendszereinek korszersítése

11 KEOP /A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás fejlesztés Támogatható tevékenységek köre (KEOP /A) 3. Világítási rendszerek korszersítése a) fényforrások, világítótestek és eltétek cseréje b) Kül- és beltéri világítási rendszerek korszersítése 1.) + 2.) +3.) tevékenységek egymással szabadon kombinálhatóak 4. Közvilágítás energiafelhasználásának csökkentése (közvilágítással kapcsolatos kötelez feladatok ellátásával megbízott pályázó esetén) 5. Komplex, több energiahatékonyság-növelési tevékenységet magába foglaló beruházások

12 KEOP /A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás fejlesztés Kazánok cseréje korszer, nagyhatásfokú berendezésekre (pl. alacsonyhmérséklet vagy kondenzációs kazánok beépítése, sugárzó ftés kialakítása és utólagos küls hszigetelés és/vagy küls nyílászáró-csere. Ftési- és használati melegvíz-rendszerek korszersítése, szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása és utólagos küls hszigetelés és/vagy küls nyílászáró-csere. Távhrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése és utólagos küls hszigetelés és/vagy küls nyílászáró-csere.

13 KEOP /A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás fejlesztés Kazánok cseréje korszer, nagyhatásfokú berendezésekre (pl. alacsony hmérséklet, vagy kondenzációs kazánok beépítése, sugárzó ftés kialakítása) és Ftési- és használati melegvíz-rendszerek korszersítése, szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása és utólagos küls hszigetelés és/vagy küls nyílászáró-csere. Távhrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése és Ftési- és használati melegvíz-rendszerek korszersítése, szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása és utólagos küls hszigetelés és/vagy küls nyílászáró-csere

14 KEOP /A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás fejlesztés Támogatható tevékenységek köre (KEOP /A) Amennyiben a költségvetési szervek és intézményeik, közoktatási és felsoktatási intézmények, valamint nonprofit szervezetek esetében, január 1-jét követen, igazolt energia-megtakarítással járó ftéskorszersítésre került sor, ugyanazon intézmény vonatkozásában a jelen pályázat keretében elvégzend htechnikai beavatkozásra (utólagos küls hszigetelés és/vagy küls nyílászárócsere) komplex pályázatként lehet pályázni. Kis- és középvállalkozások esetében csak a 1.; 2.;3; 5. tevékenységek támogathatóak.

15 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK A projekt elkészítésével kapcsolatos költségek összege nem haladhatja meg a projekt tervezett összes elszámolható költségének 6%-át. Immateriális javak / Szellemi termékek megszerzése Mérnöki feladatok Tervezés Terület-elkészítés, területrendezés Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni érték jog megszerzése (max 10%) Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ Közbeszerzés (de minimis támogatás) Projektmenedzsment (de minimis támogatás) A projektmenedzsment feladatokat a kedvezményezett elláthatja: Saját szervezeten belül kialakított projektmenedzsment szervezet keretében, a feladatokra kötött vállalkozói szerzdés(ek) alapján /KBT szerint/ vegyes rendszerben Eszközbeszerzés /Új eszköz beszerzése támogatható, mely megjelenik a kedvezményezett tárgyi eszköz leltárában/ Építési munkák Sajátos technológiai mveletek Tájékoztatás nyilvánosság (de minimis támogatás) *

16 KEOP /B (Kombinált konstrukció) Támogatható tevékenységek köre (KEOP /B) 1.;2.;+ Napkollektor alkalmazása, biomassza, geotermális energia hasznosítása, geotermikus hszivattyú alkalmazása 3.+ Napelemek alkalmazása hálózati vagy autonóm villamosenergiatermelés céljából KKV-k esetében is megegyez Fszabály: Mind a megújuló energiafelhasználásra, mind az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész aránya legálabb 25 % legyen! A megújuló energiafelhasználásra vonatkozó projektrész is a korszersítésre kerül épület h- és/vagy villamosenergia-ellátását szolgálja. Közép-Magyarországi régióban megvalósuló projekt nem támogatható

17 KEOP /A és KEOP /B A támogatás kerete: 6 Mrd Ft A támogatás összege: M Ft Kiválasztási eljárás: Egyfordulós, standard A támogatás mértéke KEOP /A esetében: - Jogi forma és tevékenység alapján kötött intenzitás (25-70 %) - Szabadon kombinálható, eltér támogatás intenzitású projekttevékenységek esetében (súlyozott átlag) - Komplex projekt és költségvetési szervek esetén ftéskorszersítés kötött 30 %, további projektrész 80 % - Komplex projekt és költségvetési szerv és január 1. után megvalósított/igazolt ftéskorszersítés 80 %

18 KEOP /A és KEOP /B A támogatás mértéke KEOP /A esetén millió Ft-ot meghaladó elszámolható költség projektek esetében támogatás-intenzitás számítás alapján (10-80 % lehet) - KKV k esetében de minimis szabályok fels korlátot jelentenek A támogatás mértéke KEOP /B esetén - Kötött intenzitás (30-70 %) regionális térkép és pályázói forma alapján millió Ft-ot meghaladó elszámolható költség projektek esetében támogatás-intenzitás számítás alapján (10-80 % lehet) - KKV k esetében de minimis szabályok fels korlátot jelentenek

19 Új támogatási konstrukciók KEOP Megújuló energia alapú térségfejlesztés Támogatási keret: 6 milliárd Ft Kedvezményezettek: Társadalmi szervezetek, Önkormányzatok, KKV-k Kiválasztási eljárás: kétfordulós, standard Támogatási intenzitás: 10-80% Támogatási összeg: Millió Ft

20 Új támogatási konstrukciók KEOP Megújuló energia alapú térségfejlesztés A) Megújuló energiaforrás alapú h- és/vagy htési energia elállítása, -villamosenergiatermelés, -kapcsolt h és villamosenergia-termelés B) Energiahatékonyság fokozása, energiafelhasználás csökkentése (primer és szekunder rendszer). Alapanyag-elállításhoz kapcsolódó beszerzés feltételeinek megteremtése. Az elállított energia felhasználói oldalának megteremtéséhez szükséges feltételek kialakítása (infrastruktúra, eszközök, berendezések beszerzése, képzés). C) Disszemináció - A mintaprojekt kommunikációja A mintaprojekt jelleg követelményei: A támogatható tevékenységek közül legalább egy esetében kimutatható térségfejleszt hatást kell érvényesíteni. Megújuló energiák, lehetleg komplex használata. Kimutatható környezetvédelmi hozzáadott érték. Innovatív technológia, illetve újszer, kimutatható elnyt jelent megoldás alkalmazása, (K+F nem támogatható!). Magas disszeminációs érték (a megvalósított projekt térségfejleszt hatása, annak társadalmi, gazdasági és környezeti elemei, illetve modellértéke, gazdasági elnyei és az adaptációhoz szükséges praktikus információk jól kommunikálhatóak). Modell érték: más térségekben is adaptálható és alkalmazható az adott projekt (összességében vagy részleteiben).

21 Eredmények február vége között 275 db nyertes pályázat, 15,5 Mrd Ft lekötött forrás, amelybl 39,1 Mrd Ft érték energetikai beruházás valósulhat meg A nyertes pályázatok támogatási összeg szerint aránya: 64 %-a megújuló, 36 % energiahatékonyság Legnépszerbb konstrukciók: KEOP-5.3.0/A (46 db nyertes), KEOP /B és KEOP-4.2.0/B Vállalkozás és közszféra % arányban volt sikeres Nagyobb érdekldés! 550 db beadott 40 milliárd Ft támogatási igénnyel 140 db feldolgozása folyamatban van (formai ellenrzés, értékelés) A benyújtott pályázatok mintegy 50 %-a sikeres, és az arány javul!

22 Eredmények A legnépszerbb megújuló energiaforrás felhasználásra irányuló projekttípusok Hszivattyús rendszerek telepítése 5% Megújuló bázisú szilárd tüzelanyag elkészítése 7% Geotermikus energia hasznosítása 14% Hszivattyú + napenergia hasznosítás 5% Vízenergia hasznosítás 7% Biológiai hulladék alapú biogáz termelés és felhasználás 12% Biomasszafelhasználás 22% Napenergia hasznosítása 28%

23 Eredmények A legsikeresebb régiók Elnyert támogatás (MFt) Észak-Magyarország Dél-Dunántúl Észak-Alföld Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Régió Dél-Alföld Támogatás (MFt)

24 Eredmények A legaktívabb régiók Beadott pályázatok darabszáma februárig Dél-Dunántúl Észak-Alföld Közép-Magyarország Észak-Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Régió Dél-Alföld Db szám

25 Tapasztalatok - javaslatok Megfelel minség megvalósíthatósági tanulmány Releváns szakértelemmel és referenciákkal rendelkez mszaki szakértk bekapcsolása nemcsak a beadásnál a megvalósítás során is! Megfelelen megalapozott, energetikailag felmért projektek az indikátorok teljesítése céljából energiaaudit! Pályázati dokumentumok közötti összhang megteremtése, formai elírások betartása Releváns szakmai és pályázattechnikai tapasztalattal rendelkez projektmenedzsment alkalmazása Öner és biztosítékok alapos elkészítése

26 További lépések Kiemelt célcsoportok segítése Egyszersített eljárás az épületenergetika terén Lépések a jobb minség pályázatok érdekében További egyszersítések

27 Kapcsolat!""# $%&'!(!$) ***$%&'!(!$) + &,"(!&# $%&'!(!$)! -"../ 0%0'&1+2 3%'0(0 4$'$1+/ 3%'0(0

28

29 Köszönöm megtisztel figyelmüket! Dr. Jenei Dorina KKH koordinátor Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 4400 Nyíregyháza,Szarvas utca 1-3. Tel: umpont.hu

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek. Környezeti Fejlesztések 2010.

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek. Környezeti Fejlesztések 2010. KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek Környezeti Fejlesztések 2010. Horváth Tünde, Energia Központ KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetıségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

EU-s és hazai energetikai pályázatok

EU-s és hazai energetikai pályázatok EU-s és hazai energetikai pályázatok Lipcsik Melinda, Energia Központ Nonprofi t KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetségek, tapasztalatok, Kft. eredmények Budapes t, 2010. ápri lis 17. Bús László,

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2010-2011. Sarusi-Kiss József közgazdász

Energetikai pályázatok 2010-2011. Sarusi-Kiss József közgazdász Energetikai pályázatok 2010-2011. Elıadás társszerzı: Sarusi-Kiss József közgazdász Gyakorlat: tanácsadó és technológia szállító cégek vezetıje, tulajdonosa, széles hazai és nemzetközi projektmenedzsment

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2011-4.9.0

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2011-4.9.0 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0 Érvényes: 2011. február

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/B

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/B Érvényes:

Részletesebben

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-2012-5.5.0/B)

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-2012-5.5.0/B) Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-2012-5.5.0/B) A pályázatok benyújtása 2013. január 21-től lehetséges. A pályázatok benyújtásához előzetes regisztrációra

Részletesebben

Energetikai támogatási rendszerek 2009. Június 03. Rajnai Attila Energia Központ Kht.

Energetikai támogatási rendszerek 2009. Június 03. Rajnai Attila Energia Központ Kht. Energetikai támogatási rendszerek 2009. Június 03. Rajnai Attila Energia Központ Kht. Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B

Részletesebben

SIKERES PROJEKTFINANSZÍROZÁS 2013. A JELEN ÉS A JÖVŐ FORRÁSAI PROJEKTFINANSZÍROZÁSI SZAKMAI DÉLUTÁN 2013. JANUÁR 14.

SIKERES PROJEKTFINANSZÍROZÁS 2013. A JELEN ÉS A JÖVŐ FORRÁSAI PROJEKTFINANSZÍROZÁSI SZAKMAI DÉLUTÁN 2013. JANUÁR 14. SIKERES PROJEKTFINANSZÍROZÁS 2013. A JELEN ÉS A JÖVŐ FORRÁSAI PROJEKTFINANSZÍROZÁSI SZAKMAI DÉLUTÁN 2013. JANUÁR 14. Előadó: Semperger Dorogi Kinga Stratégiai és kommunikációs igazgató A ProjectMine Gazdasági

Részletesebben

Tel: 06-1/354-2250, 06-80-204-327, Fax: 06-1/354-2259 Tel.: 06-22/500-460, 06-22/327-940, Fax: 06-22/327-595

Tel: 06-1/354-2250, 06-80-204-327, Fax: 06-1/354-2259 Tel.: 06-22/500-460, 06-22/327-940, Fax: 06-22/327-595 - 1 - Összes pályázati lehetőség vállalkozások számára Bővebb összefoglaló (2011. március 28-i állapot) T i s z t e l t É r d e k l ő d ő n k! A z Ú j S z é c h e n y i T e r v k e r e t é b e n 2 0 1

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIA ARÁNYÁNAK NÖVELÉSÉRE. Dr Németh Imre Vezérigazgató Regionális Fejlesztési Holding Zrt

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIA ARÁNYÁNAK NÖVELÉSÉRE. Dr Németh Imre Vezérigazgató Regionális Fejlesztési Holding Zrt EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIA ARÁNYÁNAK NÖVELÉSÉRE Dr Németh Imre Vezérigazgató Regionális Fejlesztési Holding Zrt TÉMAVÁZLAT Az EU s jogszabályi háttér Megújuló útiterv, célok, vállalások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című konstrukcióhoz Kódszám: KMOP-3.3.3.-11. Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető

Részletesebben

Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása, energetikai pályázati tapasztalatok bemutatása az Észak-Alföldi Régióban

Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása, energetikai pályázati tapasztalatok bemutatása az Észak-Alföldi Régióban Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása, energetikai pályázati tapasztalatok bemutatása az Észak-Alföldi Régióban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Előadó: Dibáczi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/A Érvényes: 2012.

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS-FELHASZNÁLÁS NÖVELÉSE PRIORITÁS

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS-FELHASZNÁLÁS NÖVELÉSE PRIORITÁS KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS-FELHASZNÁLÁS NÖVELÉSE PRIORITÁS Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hõ- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés I. A

Részletesebben

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE Jelen pályázati felhívás az Általános pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0

Részletesebben

Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv intézkedések,új lehetıségek, pályázatok. Grónay Andrea, programigazgató Energia Központ NKft.

Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv intézkedések,új lehetıségek, pályázatok. Grónay Andrea, programigazgató Energia Központ NKft. Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv intézkedések,új lehetıségek, pályázatok Grónay Andrea, programigazgató Energia Központ NKft. KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetıségek, tapasztalatok,

Részletesebben

PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS LAP

PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS LAP GOP-2011-2.1.1/A Mikro-, kis- es közepvállalkozások technológiai fejlesztése Jelen kiírás célja a KKV-k eszközbeszerzéseinek és információs technológiai fejlesztések támogatása annak érdekében, hogy versenyképességük

Részletesebben

A megújuló energia hasznosítási projektek támogatása a Környezet és Energia Operatív Programban

A megújuló energia hasznosítási projektek támogatása a Környezet és Energia Operatív Programban Geotermikus Energia Szeged, 2007. november 22. A megújuló energia hasznosítási projektek támogatása a Környezet és Energia Operatív Programban Szántó Szilvia Tanácsos Környezetfejlesztési Főosztály KvVM

Részletesebben

Audit jelentés TARTALOMJEGYZÉK

Audit jelentés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Elzmények... 3 1.2. A projekt bemutatása... 3 1.2.1. A projekt megnevezése... 3 1.2.2. A projekt célja... 3 1.2.3. A projekt fázisai... 4 2. A felülvizsgálatok tapasztalatai...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 832-4/2011. 16. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14.

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14. Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energiaforrást támogató pályázati lehetőségek Havasi Patrícia Energia Központ Szolnok, 2011. április 14. Zöldgazdaság-fejlesztési

Részletesebben

2012. októberi hírek

2012. októberi hírek 2012. októberi hírek Pályázati hírek Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Beszállítói tevékenységet végző vállalkozások kedvező feltételekkel pályázhatnak Telephelyfejlesztés

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A Fejlesztési program eszközrendszere: Energiahatékonyság Zöldenergia megújuló energiaforrások

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program A megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása a KEOP keretében Bánfi József, Energia Központ Kht. Kihívások az energetikában

Részletesebben