Energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek. Farkas Norbert Europatender Consulting Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek. Farkas Norbert Europatender Consulting Kft."

Átírás

1 Energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek. Farkas Norbert Europatender Consulting Kft.

2 Az energetikai pályázatok az épületek, azok gépészetének, elektromos rendszerének, és technológiai folyamatok energiatudatos fejlesztését szolgálják. Az állami támogatás szempontjából nem csak az energia megtakarítás érdekes, hanem ennek a költsége is. Ezért egy pályázat nem csak műszaki, hanem nagyon komoly pénzügyi-szakmai anyag is egyben.

3 Épületenergetikai pályázatok és azok szakmai kritériumai Épületenergetikai korszerűsítések Pályázók köre: Jogi személyiségű vállalkozás (1) - Kivéve lakásszövetkezetek és mezőgazdasági szövetkezetek Jogi személyiség nélküli vállalkozás (2) Költségvetési szerv és intézménye (3) Jogi személyiségű nonprofit szervezet (5) - Kivéve pártok Közoktatási intézmények (OM azonosítóval rendelkeznek) felsőoktatási intézmények (államilag elismert), stb Támogatás MFt között Intenzitás: Vállalkozások (csak KKV) max:50%, önkormányzatok 85%, egyéb 60% Ágazati korlátozások, Annex I iparági korlátozás -> EMVA források is! Kizáró okok: Nem támogathatók a 1080/2006/EK rendelet 7. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett lakás-beruházási tevékenységek. Vállalkozások esetében a termelési technológiához kapcsolódó energetikai beruházások nem támogathatók. elvi eng.hiánya, amennyiben releváns (környezetvédelmi és építési engedélyek, geotermikus/hőszivattyús projekt esetén vízjogi létesítési/bányakapitánysági engedély)

4 Épületenergetikai pályázatok és azok szakmai kritériumai Támogatható tevékenységek Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere Hő visszanyerő szellőzés létesítése Kazánok cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre (pl. Alacsonyhőmérsékletű vagy kondenzációs kazánok beépítése, sugárzó fűtés kialakítása), kazánok égésfej-korszerűsítése tüzelési hatékonyság-növelés céljából Automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése, Fűtési-és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetőségek kialakítása Hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kisléptékű, helyi kogeneráció, vagy trigeneráció Hulladék hő hasznosítási lehetőségek kiaknázása, A hő elosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése, gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre, Távhő-rendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése, Technológiai berendezések energetikai korszerűsítése, Fényforrások világítótestek és előtétek cseréje, kül-és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése (pl. Szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek;

5 Épületenergetikai pályázatok és azok szakmai kritériumai A fenti tevékenységek egymással szabadon kombinálhatók. Napkollektorok alkalmazása használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre, Biomassza alkalmazása meleg víz termelésre, fűtésre és/vagy fűtésrásegítésre Geotermális energia hasznosítása Hőszivattyú alkalmazása használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre, hűtési energia előállítására Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, a fejlesztésben érintett épület villamosenergiaellátásához. Szélenergia alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, a fejlesztésben érintett épület villamosenergiaellátásához Hálózatra kapcsolódó és nem kapcsolódó vizi energiát hasznosító rendszerek (piko vizierőművek).

6 Épületenergetikai pályázatok és azok szakmai kritériumai Telephely fejlesztés Pályázók köre: Jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli vállalkozások Kizáró okok: Nem városi rangú településen működő mikro vállalkozások nem pályázhatnak. Ha a pályázó a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik Ha a pályázó nem rendelkezik legalább egy üzleti évvel (365 nap) A vállalkozás gazdálkodási adatai a döntőek Támogatható tevékenységek Alapinfrastruktúra fejlesztés Új épület építése, épületgépészeti beruházások Meglévő épület felújítása, gépészeti korszerűsítése Eszközbeszerzés, lízing (max 40%) Támogatás mértéke, összege: Közép Mo 20-50%; MFt Közép-Dunántúl 50% MFt Nyugat-Dunántúl 40-50% MFt Egyéb konvergencia régió 50-60% MFt (ÉMOP 150 MFt)

7 Megújuló energia felhasználását támogató pályázatok és azok szakmai kritériumai Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Pályázók köre: Vállalkozások (kivéve lakásszövetkezet, mezőgazdasági szövetkezet) Költségvetési szervek és intézményeik Nonprofit szervezet és intézményeik (kivéve pártok és jogi személyiség nélküli nonprofit szervezetek) Átmeneti és technikai besorolások (Egyéb gazdasági szervezet) Közoktatási intézmények, amelyek rendelkeznek OM azonosítóval Felsőoktatási intézmények (államilag elismert) Korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban A beruházással érintett épület minimum C energetikai kategóriás (TNM rendelet) Nem részesülhet támogatásban olyan szervezet, amely nettó árbevételének vagy bevételének több mint 50%át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: ) teszi ki. Támogatás MFt között Intenzitás: Vállalkozások (csak KKV) max:50%, önkormányzatok 85%, egyéb 60%

8 Megújuló energia felhasználását támogató pályázatok és azok szakmai kritériumai Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Kizáró okok: saját tőkéje negatív vagy a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent (legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján nem rendelkezik a projekt megvalósításának elindításához szükséges legalább elvi szintű engedélyek közül a relevánsakkal: környezetvédelmi és építési engedélyek, geotermikus/hőszivattyús projekt esetén vízjogi létesítési/bányakapitánysági engedély Támogatható tevékenységek: napenergia hasznosítása napenergia hasznosító rendszerekkel használati meleg víz igény részleges vagy teljes kielégítése; használati meleg víz igény részleges és/vagy teljes kielégítése és fűtési és/vagy hűtési hőigény részleges vagy teljes kielégítése; gazdasági termelési folyamat részleges vagy teljes hőigényének kielégítése (pl.: előszárítás); hőigény kielégítése napelemek által termelt villamos energia hőenergiává alakításával.

9 Megújuló energia felhasználását támogató pályázatok és azok szakmai kritériumai Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Támogatható tevékenységek: Biomassza felhasználás: Melegvíz és/vagy fűtési hőigény kielégítése felhasználása gazdasági termelési folyamat közvetlen hőigényének kielégítésére Hasznosító kazán, ennek kapcsolódása használati melegvíz és fűtési rendszerhez, és/vagy a termelési folyamathoz, az alapanyag előkészítéséhez és raktározásához szükséges eszközök, berendezések és építmények, valamint kizárólag a tüzelőanyag mozgatására használható szükséges gépek és berendezések Geotermikus energia hasznosítása Új termálkút fúrása, rendszer kialakítása, hő fogyasztókkal való összekapcsolása Meglévő, ám hő hasznosításra jelenleg nem használt termálkút bevonása Meglévő geotermikus hő hasznosító rendszer hatékonyságnövelése, új felhasználók bekapcsolása Hőszivattyús rendszerek telepítése Alacsony hőfokú (levegő, talaj, víz, hulladék hőt hasznosító) hőszivattyús rendszerek kialakítása. Talajszondák telepítése, hő fogyasztóhoz való kapcsolódás, hőszivattyú telepítése, rendszer kialakítása, a rendszerek telepítéséhez szükséges épület átalakítás.

10 Megújuló energia felhasználását támogató pályázatok és azok szakmai kritériumai Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Támogatható tevékenységek: Hűtési igény kielégítése abszorpciós hűtőrendszer kialakításával, bármely megújuló energiaforrás felhasználásával. A hőigényt biztosító megújuló energiát hasznosító rendszer elemei (támogatható tevékenységek 15) valamint azok rendszerbe kapcsolásához szükséges gépészeti elemek, épület átalakítás, hűtőberendezés, annak kapcsolódása a hűtési rendszerhez és a hő termelő egységekhez. Szélenergia hasznosítása: Fűtési, hűtési igény teljes vagy részleges kielégítése szélenergiával termelt áram hőenergiává alakításával, csatlakozva a hő ellátó rendszerre. Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása a hő termelő egységek átalakítása (pl. földgáz üzemről biogáz üzemre), cseréje (pl. földgáz üzemről biomassza tüzelésre), új megújuló alapú termelő kapacitások kiépítése és rendszerbe állítása (amennyiben a fosszilis egység csökkentett használatával jár illetve igénynövekmény megújuló energiaforrással kerül kielégítésre, fosszilis egység nem támogatható), energiahordozó tárolásához szükséges egységek

11 Megújuló energia felhasználását támogató pályázatok és azok szakmai kritériumai Technológiai korszerűsítéshez, innovációhoz kapcsolódó pályázatok: Támogatható tevékenységek: eszköz beszerzés (200 eft felett), infrastruktúra fejlesztés, informatikai fejlesztés, minősítési rendszerek bevezetése, marketing, foglalkoztatás, gyártási licenc Támogatási intenzitás: 20-40%; (önrész minimum 25%) Elnyerhető támogatás: 3-15; ; MFt Kötelező vállalások: létszám tartás, személyi jellegű ráfordítások növelése Pályázók köre: mikro és kisvállalkozások, középvállalkozások Feltételek: 2 lezárt év; a projekt összköltsége nem haladhatja meg az előző éves árbevételt Iparági korlátozás: Annex I. Területi korlátozás: Településlista szerint Megvalósítás időtartama: max 24 hónap, vagy 2013 december 31. Fenntartási kötelezettség: 3-5 év Biztosíték nyújtása 20 MFt feletti támogatás esetén

12 Megújuló energiák kombinált alkalmazásának lehetőségei Ko-generációs rendszerek használata (hő-és villamos energia együttes termelése) Geotermikus rendszerek napenergiával, szélenergiával kombinálva Napenergiás rendszerek kombinálása Biomassza alapú rendszerek napenergiával, szélenergiával kombinálva Hagyományos fűtési rendszerek napkollektoros kiegészítései Fotovoltaikus rendszerek és vizi erőművek az elektromos fűtési rendszerek kombinálása Nap és szélenergia kombinálása Vizi- és napenergia kombinálása Trigenerációs rendszerek használata (villamos energia termelés, hő-és hűtési energia termelés)

13 Előkészítés Megvalósíthatósági Tanulmány Projekt összeállítása Felmérés Veszteségek feltárása Megoldási javaslat Részletes költségvetés készítése Finanszírozási terv készítése Beszerzési terv készítése Energetikai adatok, épület szerkezet Műszaki és pénzügyi

14 Mintaprojektek Pékség: Üzemi épület energetikai fejlesztése (nyílászárók cseréje, hő visszanyerés, szigetelés) Pékség: Technológiai célú megújuló energia fejlesztés 120kW-os napelemes rendszer fejlesztése Biomassza üzem: Technológiai célú megújuló energia fejlesztés 50 kw-os rendszer fejlesztése Autószalon, szerviz: Épületenergetika, és megújuló energia fejlesztés (nyílászárók cseréje, szigetelés, hőszivattyús rendszer kombinálása napelemekkel) Faipari üzem : Komplex energetikai fejlesztés, technológiai célú megújuló energia fejlesztés Csomagoló üzem: Technológiai célú megújuló energia fejlesztés 30 kw-os napelemes rendszer fejlesztése Süti üzem: Innovatív technológiai célú megújuló energia fejlesztés és technológiai fejlesztés (infra szárítók kombinálása szélenergiával)

15 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! Farkas Norbert Europatender Consulting Kft. Tel: +36 (21) vagy +36 (23) Fax: + (70) Mobil: +36 (70) Skype: farkasnorbi

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-2012-5.5.0/B)

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-2012-5.5.0/B) Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-2012-5.5.0/B) A pályázatok benyújtása 2013. január 21-től lehetséges. A pályázatok benyújtásához előzetes regisztrációra

Részletesebben

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE Jelen pályázati felhívás az Általános pályázati

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 832-4/2011. 16. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/B

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/B Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2011-4.9.0

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2011-4.9.0 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0 Érvényes: 2011. február

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című konstrukcióhoz Kódszám: KMOP-3.3.3.-11. Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető

Részletesebben

Tel: 06-1/354-2250, 06-80-204-327, Fax: 06-1/354-2259 Tel.: 06-22/500-460, 06-22/327-940, Fax: 06-22/327-595

Tel: 06-1/354-2250, 06-80-204-327, Fax: 06-1/354-2259 Tel.: 06-22/500-460, 06-22/327-940, Fax: 06-22/327-595 - 1 - Összes pályázati lehetőség vállalkozások számára Bővebb összefoglaló (2011. március 28-i állapot) T i s z t e l t É r d e k l ő d ő n k! A z Ú j S z é c h e n y i T e r v k e r e t é b e n 2 0 1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/A Érvényes: 2012.

Részletesebben

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE. Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu. Vissza

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE. Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu. Vissza Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu Vissza Cím: Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása / KEOP-2012-5.5.0/A Kiíró:

Részletesebben

SIKERES PROJEKTFINANSZÍROZÁS 2013. A JELEN ÉS A JÖVŐ FORRÁSAI PROJEKTFINANSZÍROZÁSI SZAKMAI DÉLUTÁN 2013. JANUÁR 14.

SIKERES PROJEKTFINANSZÍROZÁS 2013. A JELEN ÉS A JÖVŐ FORRÁSAI PROJEKTFINANSZÍROZÁSI SZAKMAI DÉLUTÁN 2013. JANUÁR 14. SIKERES PROJEKTFINANSZÍROZÁS 2013. A JELEN ÉS A JÖVŐ FORRÁSAI PROJEKTFINANSZÍROZÁSI SZAKMAI DÉLUTÁN 2013. JANUÁR 14. Előadó: Semperger Dorogi Kinga Stratégiai és kommunikációs igazgató A ProjectMine Gazdasági

Részletesebben

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása,

Részletesebben

PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS LAP

PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS LAP GOP-2011-2.1.1/A Mikro-, kis- es közepvállalkozások technológiai fejlesztése Jelen kiírás célja a KKV-k eszközbeszerzéseinek és információs technológiai fejlesztések támogatása annak érdekében, hogy versenyképességük

Részletesebben

2012. októberi hírek

2012. októberi hírek 2012. októberi hírek Pályázati hírek Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Beszállítói tevékenységet végző vállalkozások kedvező feltételekkel pályázhatnak Telephelyfejlesztés

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13.

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Támogatható tevékenységek köre I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-,

Részletesebben

BUDAPEST FÓV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FÓV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FÓV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE r"',., - X' "l 't Kóoánvni n 11 r1.,, 1. v t (JY[\!,)S 1 K. ru t: ~) ~ \h-101 'C,;, )l ". l' i'}n'''"'tl':"n' 7., J í

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A Fejlesztési program eszközrendszere: Energiahatékonyság Zöldenergia megújuló energiaforrások

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIA ARÁNYÁNAK NÖVELÉSÉRE. Dr Németh Imre Vezérigazgató Regionális Fejlesztési Holding Zrt

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIA ARÁNYÁNAK NÖVELÉSÉRE. Dr Németh Imre Vezérigazgató Regionális Fejlesztési Holding Zrt EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIA ARÁNYÁNAK NÖVELÉSÉRE Dr Németh Imre Vezérigazgató Regionális Fejlesztési Holding Zrt TÉMAVÁZLAT Az EU s jogszabályi háttér Megújuló útiterv, célok, vállalások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia

Részletesebben

A megpályázható maximális összeg: minimum 3 millió, maximum 100 millió Ft lehet

A megpályázható maximális összeg: minimum 3 millió, maximum 100 millió Ft lehet BUDAPESTFŐVÁROS X. ERÜLET ŐBÁNYAIÖNORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 20 ll. május 26-i ülés 9. napirendi pontja Tárgy: A MOP-3.3.3.-11. kódszámú, 'Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése' című pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS-FELHASZNÁLÁS NÖVELÉSE PRIORITÁS

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS-FELHASZNÁLÁS NÖVELÉSE PRIORITÁS KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS-FELHASZNÁLÁS NÖVELÉSE PRIORITÁS Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hõ- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés I. A

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály J a v a s l a t a Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár Úti Általános Iskola és a Katona József Úti Óvoda energia megtakarítást eredményező KEOP pályázatok benyújtására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2011

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2011 ÚJ SZÉCHENYI TERV 2011 USZT pályázati kírások 2011 I. félévében Vállalakozásfejlesztés Témakör Ki pályázhat? Támogatás összege Logisztikai- és raktárfejlesztés Budapesten) Kis- és középvállalkozás Nagyvállalat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben