Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina Makó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó"

Átírás

1 Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina Makó Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

2 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése KEOP Prioritások Prioritás 1. Egészséges :szta települések 1.1 Hulladékgazdálkodás 1.2 Szennyvízkezelés 1.3 Ivóvízminőség- javítás Támogatási összeg, euro ,06 2. Vizeink jó kezelése 2.1 Jó árvízvédelmi gyakorlat kialakítása 2.2 Komplex vízgyűjtő- fejlesztés 2.3 Települési szilárdhulladék- lerakók rekuljvációja , KörnyezeJ kármentesítés 2.5 Vízgazdálkodási tervezés 3. Természe: értékeink jó kezelése 3.1 VédeP természej értékek és területek megőrzése, helyreállítása, fejlesztése 3.2 Élőhely- megőrző mező- és erdőgazdálkodás infrastrukturális alapjainak ,75 megteremtése (beruházások) 3.3 Az erdei iskola hálózat fejlesztése 4. A megújuló energiaforrás- felhasználás növelése ,15 5. Hatékony energia- felhasználás ,14 6. Fenntartható életmód és fogyasztás 6.1 Fenntartható fogyasztás elősegítése 6.2 Az e- környezetvédelem céljaihoz kapcsolódó fejlesztések ,58 7. Projekt előkészítés ,01 8. Az operavv program lebonyolításának finanszírozása (technikai segítségnyújtás) ,61 Összesen Százalékos megoszlás, %

3 1. Prioritás - /derogációs kötelezettség!/ Összhangban a hatályos jogszabályok előírásaival, a korszerű, a helyi adottságoknak megfelelő, technológiájában differenciált hulladékgazdálkodási módszerek bevezetése. (KEOP-1.1.1) Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és - tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet végrehajtását, az új közműves szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerek kiépítése (KEOP-1.2.0) A lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása a 98/83/EK irányelv és a hatályos 201/2001. (X.25.) Kormány rendeletben rögzített határértékek, illetve az OKI szakvéleménye alapján, egyedi, illetve térségi ivóvízminőség-javító projektek keretében, a kormányrendelet szerinti ivóvízminőség-javító programnak megfelelő ütemezéssel. (KEOP-1.3.0) Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

4 Jogi szabályozás: 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 94. (1) Nem nyújthat be pályázatot az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap forrásaira az a helyi önkormányzat ideértve a helyi önkormányzat részvételével működő települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulását, helyi önkormányzatok társulását, valamint a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 2. (1) bekezdés 16. pontja szerint létrehozott konzorciumot is, amely a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló évi XXX. törvény X. melléklet 8. Környezetvédelem címszó alatt előírt határidőig a) a szennyvízkezeléssel kapcsolatban a települési szennyvíz kezeléséről szóló május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv 3., 4. és 13. cikkét, b) az ivóvízkezeléssel kapcsolatban az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló november 3-i a 98/83/EK tanácsi irányelvet, valamint c) a hulladékkezeléssel kapcsolatban a hulladékokról szóló április 5-i 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet és a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető jogszabályban előírt kötelezettségeket január 1-jéig nem teljesítette, a teljesítésre irányuló beruházások nincsenek folyamatban, vagy a teljesítés érdekében nem nyújtott be pályázatot. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

5 Benyújtott pályázatok Alintézkedés neve (Csongrád megye) Benyújtott pályázatok (db) Igényelt támogatás (Ft) Elutasított pályázatok (db) Támogatott pályázatok (db) Megítélt támogatás (Ft) Támogatási szerződés hatályba lépett (db) Leszerződött összeg (Ft) Záró kifizetés teljesült (db) KEOP-1.2.0/ Szennyvízelvezetés és tisztítás KEOP-1.2.0/2F. Szennyvízelvezetés és tisztítás KEOP-1.2.0/2F/09. Szennyvízelvezetés és tisztítás KEOP-1.2.0/B/10. Szennyvízelvezetés és tiszítás KEOP-1.3.0/ Ivóvízminőség javítása KEOP-7.1.0/11. Derogációs vízi közmű projektek előkészítése KEOP Szennyvízelvezetés és tisztítás KEOP Ivóvízminőség javítása Összesen: Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

6 Kormány határozatok a projektek megvalósításának elősegítéséről 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozat: Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekről 1381/2012. (IX. 20.) Korm. határozat Egyes ivóvízminőség-javító beruházások saját hatáskörben történő megvalósításáról 1051/2013. (II. 12.) Korm. Határozat Az egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházások (KEOP) Kormány általi saját hatáskörben történõ megvalósításáról 1052/2013. (II. 12.) Korm. határozat Az önerõ támogatás rendszerének felülvizsgálatáról a szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházások vonatkozásában 1053/2013. (II. 12.) Korm. határozat Az egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházások saját hatáskörben történõ megvalósításához kapcsolódó költségvetési fedezet biztosításáról 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet A szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

7 Energetikai pályázati lehetőségek KEOP /A benyújtás: február 18.-tól Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása 2. KEOP /B benyújtás: február 18.-tól Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 3. KEOP /C MÉG NEM JELENT MEG! Épületenergetikai fejlesztések 4. KEOP /D MÉG NEM JELENT MEG! Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 5. KEOP benyújtás: február 11 Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével 6. KEOP / A-B Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal benyújtás: február 25.-től 7. KEOP /C Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés benyújtás: február 25.-től Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

8 KEOP energetikai beérkezett pályázatok KEOP A benyújtott pályázat:1343 db KEOP B benyújtott pályázat:78 db KEOP C benyújtott pályázat:228 db KEOP A benyújtott pályázat:509 db KEOP B benyújtott pályázat:397 db Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése

9 KEOP A Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal(felfüggesztve) 7 milliárd Ft ra (2 milliárd Ft költségvetési szervek és Non-profit, 5 milliárd Ftvállalkozások) Pályázók köre: 1.Költségvetési szervek és intézményeik; közoktatási és felsőoktatási intézmények (támogatási intenzitás: 85%) (Kp.Költségvetési szerv 100%!) 2.Vállalkozások /mikro-, kis- és középvállalkozások/ (támogatási intenzitás: 30%-60%) 3.Nonprofit szervezetek (támogatási intenzitás: 60%) nonprofit szervezet pályázata közfeladat-ellátáshoz kapcsolódó épületre akkor 85% Támogatás összege: min.: 1 M Ft max.: 50 MFt (automatikus, könnyített elbírálás) Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése

10 KEOP A Helyi hő, hűtési- és villamos energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásból (felfüggesztve) Támogatható tevékenységek: I. Épület fűtési hőigények részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (szilárd biomassza) II. Használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (Napkollektoros rendszer telepítése, Szilárd biomassza ) III. Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hő- és/vagy villamosenergia-igényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból(napkollektor, szilárd biomassza, napelem) IV. Épületek villamosenergia-igényének részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése megújuló energiaforrásból (napelemes rendszer 50 kw) Tevékenységek kombinálása: Egy projekten belül több épület és/vagy gazdasági termelési folyamat energiaigényének kielégítésére is lehet pályázni, de egy épület vagy gazdaságitermelési folyamat fejlesztésének több projektre bontása nem támogatható! Egy megvalósítási helyszínen (azaz egy épületen/közös energetikai rendszeren működő több épületen) alkalmazott energetikai fejlesztések egy projektnek minősülnek. A tevékenységek együttes támogatási igénye nem haladhatja meg a meghatározott maximális 50 millió forintot. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

11 KEOP A Helyi hő, hűtési- és villamos energiaigény kielégítése megújuló energiaforrással (felfüggesztve) A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás: 1. lépés: Energetikai igény/veszteség feltáró vizsgálat Csak, és kizárólag az auditor által javasolt, Pályázó által kiválasztott technológiára lehet pályázatot benyújtani és támogatást folyósítani! Az auditornak minden esetben jóvá kell hagynia a kiválasztott fejlesztés(eke)t az (F13 fejezet szerinti III. mellékletben) auditori nyilatkozat sajátkezű aláírásával! Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése

12 KEOP A Helyi hő, hűtési- és villamos energiaigény kielégítése megújuló energiaforrással (felfüggesztve) 2. lépés: Ajánlatkérés/közbeszerzés (projekt és/vagy a pályázó nem közbeszerzés köteles, akkor a piaci ár alátámasztására (legalább 3 db) kizárólag piaci feltételek melletti, független harmadik féltől származó árajánlatot kell bekérni, melynek meglétét és megfelelőségét az auditor ellenőrzi, valamint igazolja) Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése

13 KEOP A Helyi hő, hűtési- és villamos energiaigény kielégítése megújuló energiaforrással (felfüggesztve) 3. lépés: feltételes vállalkozói szerződés megkötése 4. lépés: Pályázat benyújtása/támogatási döntés 5. Támogatói Okirat hatályba lépése 6. lépés: A projekt megvalósítása 7. lépés: Záró hitelesítés/felülvizsgálat 8. lépés: Épületenergetikai tanúsítvány 9. lépés: Elszámolás 10. lépés: Fenntartás Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése

14 KEOP A Helyi hő, hűtési- és villamos energiaigény kielégítése megújuló energiaforrással (felfüggesztve) Speciális kritériumok gyakori problémák: Energetikai audit elvégzése a megvalósítás előtti és utáni időszakra is szükséges Fűtési energia előállítása esetén meg kell felelni a 7/2006 TNM rendeletnek (kivéve: műemlék, távhő stb.) Speciális mellékletek: Főberendezésekre és főtevékenységekre 3 kötelező érvényű mérnöki gyakorlatban kialakult módon készített tételes árajánlat. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése

15 KEOP B- Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (felfüggesztve) 9 milliárd Ft (2 Mrd Ft költségvetési szervek és non-profit, 7 Mrd Ft vállalkozások) Pályázók köre: 1.Költségvetési szervek és intézményeik; közoktatási és felsőoktatási intézmények (támogatási intenzitás: 85%) (31 KSH kódú kedvezményezettek 100 %!) 2.Vállalkozások /mikro-, kis- és középvállalkozások/ (támogatási intenzitás: 30%-65%) 3.Nonprofit szervezetek (támogatási intenzitás: 60%) Támogatás összege: min.: 1 M Ft max.: 1 Mrd Ft egyfordulós kiválasztási eljárás (C1 pont 50 MFt-1 milliárd Ft) Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése

16 KEOP B- Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (felfüggesztve) Támogatható tevékenységek (egymással kombinálható): 1. Napenergia hasznosítása (napkollektor) 2. Biomassza-felhasználás ( Szilárd vagy folyékony biomassza köztes feldolgozottságú energiahordozóvá alakítása 100%-ban saját hőigény kielégítésre) 3. Szilárd és/vagy folyékony alapanyagból biogáz előállítás, depóniagáz kitermelés és hőigény kielégítésre történő hasznosítási rendszer kialakítása és bővítése 4. Geotermikus energia hasznosítása 5. Hőszivattyús rendszerek telepítése 6. Megújuló alapú közösségi távfűtőrendszerek kialakítása Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése

17 KEOP B- Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal(felfüggesztve) Speciális kritériumok gyakori problémák: - Épületek fűtési energiaigényének kielégítésekor a 7/2006 TNM rendeletnek meg kell felelni - Kapcsolt hő és villamos energia termelés nem támogatható -40 MW nagyobb hőtermelő kapacitás nem támogatható BMR 0,5-15 közé kell hogy essen!(beruházás pénzügyi megtérülési rátája) Speciális mellékletek: Főberendezésekre és főtevékenységekre 3 kötelező érvényű mérnöki gyakorlatban kialakult módon készített tételes árajánlat. Engedélyes tervek költségének felmerülése legkésőbb a támogatási szerződés hatálybalépését követő 3. hónapig lehetséges, egyéb esetben a költségekre támogatás nem folyósítható Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése

18 KEOP /C Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés (felfüggesztve) Forrás:14 milliárd Ft 2 Mrd Ft költségvetési szervek, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek; 12 Mrd Ft vállalkozások Pályázók köre: 1.Költségvetési szervek és intézményeik; közoktatási és felsőoktatási intézmények (támogatási intenzitás: 85%) Központi költségvetési szervek és intézmények (31 KSH kódú kedvezményezettek) (kivéve, ha a EUMSZ %!) 2.Vállalkozások /mikro-, kis- és középvállalkozások/ (támogatási intenzitás: 30%-65% (LHH)) 3.Nonprofit szervezetek (támogatási intenzitás: 60%) nonprofit szervezet pályázata közfeladat-ellátáshoz kapcsolódik, 85%) Támogatás összege: min.: 1 M Ft (C1p. 50 MFt felett) max.: 1 Mrd Ft (Egyfordulós!) Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése

19 KEOP /C Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés (felfüggesztve) Támogatható tevékenységek: 1.Napenergia alapú villamosenergia termelés (500 KWp) 2.Biomassza-felhasználás kapcsolt hő és villamosenergia- termelésre 3. Vízenergia-hasznosítás : 5 MW alatti vízerőművek építése és felújítása, villamos energia hálózati kapcsolatának kiépítése, és felújítása 4.Biogáz-termelés és felhasználás 5.Geotermikus energia hasznosítása (Hő és villamosenergiatermelés; villamosenergia- termelés) 6.Szélenergia-hasznosítás (50 KWp) Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése

20 KEOP Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével (felfüggesztve) Forrás: as teljes kerete 4 milliárd Egyfordulós eljárás! A pályázó köteles a jogerős, hatályos működési engedélyében feltüntetett ellátási terület szerinti helyi önkormányzattal kötött, a távhőszolgáltatás ellátására, vonatkozó, hatályos szerződését legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig bemutatni! Támogatás: 30% 10 MFt MFt-ig! Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése

21 KEOP /A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (felfüggesztve) Forrás: KEOP konstrukció as teljes kerete 30 milliárd Ft A 11,5 Mrd Ft áll rendelkezésre, melyből 5,5 Mrd Ft költségvetési szervek, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek (kivéve egyházak); 1 Mrd Ft vállalkozások Pályázók köre: Mikro-, kis- és középvállalkozás 60 % Többségi állami/önkormányzati tulajdonú vállalkozás 60% Költségvetési szervek és intézményeik / Közoktatási intézmények 85% Költségvetési szervek és intézményeik / Közoktatási intézmények esetében, amennyiben a projekt vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik (A.5 fejezet 1 pont) 60% Nonprofit szervezet 60% Önkormányzati közfeladatot ellátó Nonprofit szervezet 85% Állami közfeladatot ellátó Nonprofit szervezet 100%(Rendelkezik közfeladatellátási szerződéssel) egyfordulós kiválasztási eljárás Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

22 KEOP /A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (felfüggesztve) 1 millió Ft, maximum 500 millió Ft lehet, vállalkozások esetében minimum 1 millió Ft, de 50 millió Ft alatti lehet! Támogatható tevékenységek: I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén. a) Utólagos külső hőszigetelés b) Külső nyílászáró-csere/korszerűsítés c) Hővisszanyerő szellőzés létesítése II. Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, illetve a vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése III. Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása: IV. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Vállalkozások esetében jelen konstrukcióban a felsorolt támogatható tevékenységek megvalósításához kizárólag csekély összegű támogatás nyújtható, igazodva a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 36/2012. (VI. 8.) NFM. rendelethez Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése

23 KEOP /A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (felfüggesztve) Speciális kritériumok: BMR:bemutatott beruházás pénzügyi megtérülési rátája (BMR) 0,5 %, és 15,00 %-közé kell essen! Auditori vélemény! Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése

24 KEOP /B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (felfüggesztve) Forrás: 7,5 milliárd Ft (a B.1 fejezet korlátozásai mellett), 2 Mrd Ft vállalkozás, 5,5 Mrd Ft költségvetési szervek Egyfordulós eljárás! Mikro-, kis- és középvállalkozás 60% Többségi állami/önkormányzati tulajdonú vállalkozás 60 % Költségvetési szervek és intézményeik / Közoktatási intézmények 85% Költségvetési szervek és intézményeik / Közoktatási intézmények esetében, amennyiben a projektvállalkozási tevékenységhez kapcsolódik (A.5 fejezet 1pont) 60% Nonprofit szervezet 60% Önkormányzati közfeladatot ellátó Nonprofit szervezet 85% Állami közfeladatot ellátó Nonprofit szervezet 100% Támogatási összeg: (1) MFt 1-50Mft a vállalkozásoknak! Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

25 KEOP /B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (felfüggesztve) A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek: I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén. a) Utólagos külső hőszigetelés, b) Külső nyílászáró-csere / korszerűsítés c) Hővisszanyerő szellőzés létesítése II. Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, illetve a vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési és a) használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése: b) III. Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása: B) Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek: C) 1) Napkollektorok alkalmazása, 2) Biomassza, 3) Hőszivattyú alkalmazása használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre 4) Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése

26 Köszönöm a figyelmet! Elérhetőségek: 20/ Kecskemét, Rákóczi u.18. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály J a v a s l a t a Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár Úti Általános Iskola és a Katona József Úti Óvoda energia megtakarítást eredményező KEOP pályázatok benyújtására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február

Részletesebben

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek. Környezeti Fejlesztések 2010.

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek. Környezeti Fejlesztések 2010. KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek Környezeti Fejlesztések 2010. Horváth Tünde, Energia Központ KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetıségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júniustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

Energetikai támogatási rendszerek 2009. Június 03. Rajnai Attila Energia Központ Kht.

Energetikai támogatási rendszerek 2009. Június 03. Rajnai Attila Energia Központ Kht. Energetikai támogatási rendszerek 2009. Június 03. Rajnai Attila Energia Központ Kht. Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia

Részletesebben

(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken

(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken 1 TOP - 3.2 ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNÁLAT FOKOZÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Intézkedés: Konstrukció kód:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

2013. november. 1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G Tel.: +36-1/319 2707 Fax: +36-1/319 2702 e-mail: vanessia@vanessia.hu Internet: www.vanessia.

2013. november. 1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G Tel.: +36-1/319 2707 Fax: +36-1/319 2702 e-mail: vanessia@vanessia.hu Internet: www.vanessia. 2013. november Pályázati hírek 2013 decemberében újra élelmiszeripari pályázat! Módosítás a telephelyfejlesztés, ipartelepítés megvalósítását támogató felhívásban Több mint 13 milliárd forint falusi turizmusra

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1. oldal 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Hulladékhasznosítási

Részletesebben

TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15

TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE - KIEMELT IPARÁGAKBAN MŰKÖDŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11. Ivóvízminőség-javítás. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11. Ivóvízminőség-javítás. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program

Dél-alföldi Operatív Program PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Dél-alföldi Operatív Program Telephelyfejlesztés A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 5. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 21., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 5. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 21., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 21., csütörtök Tartalomjegyzék 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet 3/2010. (I. 21.) KHEM rendelet 8/2010. (I. 21.) NFGM rendelet 9/2010.

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 A konstrukció célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL 2007-2013 programozási időszak TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI... 6 1.1. Fogalom-meghatározások... 6 1.2. Elszámolhatósági

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben