EU-s és hazai energetikai pályázatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EU-s és hazai energetikai pályázatok"

Átírás

1 EU-s és hazai energetikai pályázatok Lipcsik Melinda, Energia Központ Nonprofi t KEOP évi energetikai pályázati lehetségek, tapasztalatok, Kft. eredmények Budapes t, ápri lis 17. Bús László, ügyvezet, Energia Központ Nonprofit Kft. Debrecen, január 26.

2 Energia Köz pont Nonprofit Kft. tevékeny ségei Európai Uniós forrású pályázatok kezelése Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Hazai forrású pályázatok kezelése Nemzeti Energiatakarékossági Program (NEP) Zöld Beruházási Rendszer (ZBR-NEP) Zöld Beruházási Rendszer (ZBR-Panel) Energiatakarékossági Hitel Alap (EHA) kezelése Energiastatisztikai tevékenység ellátása Nemzeti:OSAP Nemzetközi: IEA, EUROSTAT, ENSZ Szakmai háttérintézeti tevékenység ellátása a KHEM számára Energiahatékonysági Stratégia és Cselekvési Terv Megújuló energia Stratégia és Cselekvési Terv Energia irányelvek véleményezése Nemzetközi projektekben való részvétel

3 Energiahatékony sági Hitel Alap Létrejött: 1991-ben 1,2 Mrd kerettel( jelenleg 2,5 Mrd Ft ) Felvehet kedvezményes hitel: 200 MFt Saját forrás elvárás: 10% Kamatszint: jegybanki alapkamat 1/4-a + 2,5 % Futamid: max. 6 év Gazdaságossági elvárások: fejlesztésre számítva 30 GJ/év/MFt bels megtérülési ráta: jegybanki alapkamat x 0,8 megújuló energiánál: jegybanki alapkamat x 0,4 Kezelje: EK Nkft. & Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Jelenleg is mködik

4 Zöld Beruházási Rendszer - Klímabarát otthon Energiahatékony sági alprogram ZBR-NEP-09 Nyílászárók cseréjét illetve utólagos hszigetelését támogató pályázat Támogatási intenzitás: 30% maximum ,-Ft Ftés- és használati melegvízellátás korszersítését támogató pál yázat Támogatási intenzitás: 30% maximum ,-Ft Lakóépületek utólagos hszigetelését támogató pályázat Támogatási intenzitás: 30% maximum ,-Ft Megújuló energiaforrás hasznosítását támogató pályázat Támogatási intenzitás: 30% maximum ,-Ft Új építés, energiatakarékos házak építése Támogatás mérték: max ,- Ft/ m2 (max. 130m2-ig)

5 Zöld Beruházási Rendszer - Klímabarát otthon Energiahatékony sági alprogram ZBR-NEP-09 KlímaBÓNUSZ támogatás

6 Zöld Beruházási Rendszer - Klímabarát otthon Energiahatékony sági alprogram ZBR-NEP-09 Új építés, energiatakarékos ingatlanok támogatása Az új épület nettó hasz nos alapterülete maximálisan 130 m2 ig támogatható. Támogatott energetikai kategória: A+ Támogatás mértéke: Ft/m2 Maximális támogatás lakásonként Ft

7 Környezet és Energia Operatív Program Pályázati idszak: Támogatási összeg: összesen 100 milliárd Ft KEOP : 24 milliárd Ft KEOP : 51,5 milliárd Ft

8 Mi történt ben? Megjelent 11 új KEOP energetikai konstrukció ( évi keret 51,5 Mrd Ft) Növekedtek a támogatásintenzitások; Tevékenység és méret specif ikussá váltak a kiírások és a benyújtandó dokumentumok; Megjelent a szállítói finanszírozás lehet sége; Központi költségvetési szervek számára lehet vé vált a 100 %-os támogatás

9 Elérhet KEOP pályázati kiírások KEOP-4 Megújuló energiaforrás hasznosítás KEOP /A és B (6 Mrd Ft) Helyi h-és htési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP (6 Mrd Ft) Megújuló energia alapú térségfejlesztés Beadási határid május 31. KEOP (10 Mrd Ft) Megújuló energia alapú villamosenergia termelés KEOP (8 Mrd Ft) Bioetanol termelés KEOP (3 Mrd Ft) Geotermi kus energia hasznosítás elkészítése KEOP-5 Energetikai hatékonyság fokozása KEOP /A és B (4 Mrd Ft) Harmadi k feles finanszírozás KEOP /A és B (6 Mrd Ft) Épületenergetikai fejlesztések / kombinált fejlesztések KEOP (8 Mrd Ft) Távh rendszerek korszersítése

10 KEOP 4.2/A-2009 Helyi h- és htési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokból Támogatási keret: 6 milliárd Ft Támogatási intenzitás : 30-70% Támogatási összeg: 1-50 millió Ft Kiválasztási eljárás: egyfordulós, automatikus eljárásrend Támogatható technológiák Napkollektoros rendszer Szilárd biomassza tüzel rendszer Pelletkazán, Apríték kazán,darabos fa kazán Hszivattyús rendszer vízbázis, földf, hulladékh, leveg Támogatható tevékenységek I.Ftési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése II.Használati melegvízigény részbeni vagy teljes kielégítése III.Gazdasági-termelési folyamat közvetlen higényének részbeni vagy teljes kielégítése

11 KEOP 4.2/A-2009 Folyamat Ajánlatkérés/közbeszerzés Energetikai veszteség feltáró vizsgálat Energetikai tanúsítvány Pályázat benyújtása/támogatási döntés Projekt megvalósítása Záró hitelesítés/felülvizsgálat Elszámolás benyújtása A Záró Projekt Jelentés Közremköd szerv általi jóváhagyása után a projekt a 3 illetve 5 éves f enntartási idszakba lép.

12 KEOP 4.2/B-2009 Helyi h- és htési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokból Támogatási keret: 6 milliárd Ft Támogatási intenzitás : 10-70% (regionális térkép és a pályázó jogi formája szerint) Támogatási összeg: millió Ft Kiválasztási eljárás: egyfordulós, standard Támogatható tevékenységek köre: Napenergia hasznosítása Szilárd és folyékony biomassza-felhasználás Biogáz, depóni agáz elállítása és felhasználás Geotermikus energia hasznosítás Hszivattyús rendszerek telepítése Htési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távft rendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása Megújuló energiák kombinálása

13 KEOP Megújuló energia alapú térségfejlesz tés Támogatási keret: 6 milliárd Ft Kedvezményezettek: Társadalmi szervezetek, Önkormányzatok, KKV-k Kiválasztási eljárás: kétfordulós, standard Támogatási intenzitás: 10-85% Támogatási összeg: mrd Ft (elkészítésre max. 50 m Ft) 1. forduló beadási határideje: május 31.

14 A) Megújuló energiaforrás alapú h- és/vagy htési energia elállítása, -villamosenergiatermelés, -kapcsolt h és villamosenergia-termelés B) Energiahatékonyság fokozása, energiafelhasználás csökkentése (primer és szekunder rendszer). Alapanyag-elállításhoz kapcsolódó beszerzés feltételeinek megteremtése. Az elállított energia felhasználói oldalának megteremtéséhez szükséges feltételek kialakítása (infrastruktúra, eszközök, berendezések beszerzése, képzés). C) Disszemináció - A mintaprojekt kommunikációja A mintaprojekt jelleg követelményei: KEOP A támogatható tevékenységek közül legalább egy esetében kimutatható térségfejleszt hatást kell érvényesíteni. Megújuló energiák, lehetleg komplex használata. Kimutatható környezetvédelmi hozzáadott érték. Innovatív technológia, illetve újszer, kimutatható elnyt jelent megoldás alkalmazása, (K+F nem támogatható!). Magas disszeminációs érték (a megvalósított projekt térségfejleszt hatása, annak társadalmi, gazdasági és környezeti elemei, illetve modellértéke, gazdasági elnyei és az adaptációhoz szükséges praktikus információk jól kommunikálhatóak). Modell érték: más térségekben is adaptálható és alkalmazható az adott projekt (összességében vagy részleteiben).

15 KEOP 5.3/A és 5.3/B-2009 Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszersítése A esetén: Ftés és technológiai korszersítés,világítási korszersítés B esetén: Megújuló energiaforrások felhasználásával kombinált projektek) Támogatási keret: 6 milliárd Ft Támogatási intenzitás : 10-70% (regionális térkép és a pályázó jogi formája szerint) Támogatási összeg: millió Ft Kiválasztási eljárás: egyfordulós, standard Támogatható tevékenységek Utólagos küls hszigetelés Küls nyílászáró csere Hvisszanyer szellzés létesítése Intézmények ftési, htési és használati melegvíz rendszereinek korszersítése Világítási rendszerek korszersítése (fényforrások, világítótestek és eltétek cseréje Kül- és beltéri világítási rendszerek korszersítése) Komplex, több energiahatékonyság-növelési beruházások tevékenységet magába foglaló

16 Eredmények Jóval nagyobb érdekldés! Az új konstrukciókra 479 db beadott pályázat 41,7 milliárd Ft támogatási igénnyel 300 db feldolgozása folyamatban van (formai ellenrzés, értékelés) között 275 db nyertes pályázat, 15,5 Mrd Ft lekötött forrás, amelybl 39,1 Mrd Ft érték energetikai beruházás valósulhat meg A nyertes pályázatok támogatási összeg szerint aránya: 64 %-a megújulós, 36 % energiahatékonysági Legnépszerbb konstrukciók: KEOP-5.3.0/A (186 db), KEOP-5.3.0/B (45 db) és KEOP /B (58 db) Vállalkozás és közszféra % arányban volt sikeres Nagyobb érdekldés! 550 db beadott 40 milliárd Ft támogatási igénnyel 140 db feldolgozása folyamatban van (formai ellenrzés, értékelés) A benyújtott pályázatok mintegy 50 %-a sikeres, és az arány javul!

17 Eredmények A legnépszerbb megújuló energiaforrás felhasználásra irányuló projekttípusok beadott pályázatok száma alapján (%) Hszivattyús rendszerek telepítése 5% Megújuló bázisú szilárd tüzelanyag elkészítése 7% Geotermikus energia hasznosítása 14% Hszivattyú + napenergia hasznosítás 5% Vízenergia hasznosítás 7% Biológiai hulladék alapú biogáz termelés és felhasználás 12% Biomasszafelhasználás 22% Napenergia hasznosítása 28%

18 További lépések Még rendelkezünk f orrásokkal! Kiemelt célcsoportok segítése Automatikus eljárás az épület energetika terén Lépések a jobb minség pályázatok érdekében Összehangolás a ZBR-rel További egyszersítések

19 Energia Központ Nkft. Kapcsolat Cím: 1134 Budapest, Váci út. 45. A épület, 6. emelet Tel.: (+36) Fax: (+36) akozpont.hu Internet: KEOP Ügyfélszolgálat Tel.: (+36) Fax: (+36) Ügyfélszolgálati id: Hétftl - csütörtökig: óra között Pénteken: óra között

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek. Környezeti Fejlesztések 2010.

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek. Környezeti Fejlesztések 2010. KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek Környezeti Fejlesztések 2010. Horváth Tünde, Energia Központ KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetıségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

Energetikai támogatási rendszerek 2009. Június 03. Rajnai Attila Energia Központ Kht.

Energetikai támogatási rendszerek 2009. Június 03. Rajnai Attila Energia Központ Kht. Energetikai támogatási rendszerek 2009. Június 03. Rajnai Attila Energia Központ Kht. Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2010-2011. Sarusi-Kiss József közgazdász

Energetikai pályázatok 2010-2011. Sarusi-Kiss József közgazdász Energetikai pályázatok 2010-2011. Elıadás társszerzı: Sarusi-Kiss József közgazdász Gyakorlat: tanácsadó és technológia szállító cégek vezetıje, tulajdonosa, széles hazai és nemzetközi projektmenedzsment

Részletesebben

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása,

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása, energetikai pályázati tapasztalatok bemutatása az Észak-Alföldi Régióban

Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása, energetikai pályázati tapasztalatok bemutatása az Észak-Alföldi Régióban Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása, energetikai pályázati tapasztalatok bemutatása az Észak-Alföldi Régióban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Előadó: Dibáczi

Részletesebben

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A KEOP prioritásai 1. Egészséges tiszta települések (KA) 2. Vizeink jó kezelése (KA) 3. Természeti értékeink jó kezelése (ERFA)

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE (az energiahatékonyság javításának 2020-ig szóló stratégiai alapelvei, Magyarország 2016-ig szóló nemzeti energiahatékonysági cselekvési terve

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály J a v a s l a t a Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár Úti Általános Iskola és a Katona József Úti Óvoda energia megtakarítást eredményező KEOP pályázatok benyújtására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/B

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/B Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2011-4.9.0

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2011-4.9.0 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0 Érvényes: 2011. február

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B

Részletesebben

SIKERES PROJEKTFINANSZÍROZÁS 2013. A JELEN ÉS A JÖVŐ FORRÁSAI PROJEKTFINANSZÍROZÁSI SZAKMAI DÉLUTÁN 2013. JANUÁR 14.

SIKERES PROJEKTFINANSZÍROZÁS 2013. A JELEN ÉS A JÖVŐ FORRÁSAI PROJEKTFINANSZÍROZÁSI SZAKMAI DÉLUTÁN 2013. JANUÁR 14. SIKERES PROJEKTFINANSZÍROZÁS 2013. A JELEN ÉS A JÖVŐ FORRÁSAI PROJEKTFINANSZÍROZÁSI SZAKMAI DÉLUTÁN 2013. JANUÁR 14. Előadó: Semperger Dorogi Kinga Stratégiai és kommunikációs igazgató A ProjectMine Gazdasági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0

Részletesebben

Energiahatékonysági Alprogram

Energiahatékonysági Alprogram Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye

Részletesebben

Zöld Beruházási Rendszer Éves jelentés 2009

Zöld Beruházási Rendszer Éves jelentés 2009 Zöld Beruházási Rendszer Éves jelentés 2009 V3. 2010.04.30 Készítette: KvVM Fejlesztési Igazgatóság 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. ZBR általános bemutatása... 5 2.1. Az éves jelentés

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

ENERGIA HÍRLEVÉL. Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa. Bemutatkozik az Energia Ügynökség

ENERGIA HÍRLEVÉL. Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa. Bemutatkozik az Energia Ügynökség ENERGIA HÍRLEVÉL Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa I. évf. 1. szám, 2009. november Bemutatkozik az Energia Ügynökség Az Észak-alföldi régió adottságai kiválóak

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 I. 1. Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

Előadó: Ambrus Tímea Terra-Tender Kft.

Előadó: Ambrus Tímea Terra-Tender Kft. Előadó: Ambrus Tímea Terra-Tender Kft. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) szerepe a legjelentősebb Hazai fejlesztések

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013) Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 145/2011.(IX.29.)

Részletesebben

Civil hírlevél. Támogatások...2. oldal. Intézményi hírek...11. oldal. Impresszum. Kiadja: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kommunikációs Igazgatósága

Civil hírlevél. Támogatások...2. oldal. Intézményi hírek...11. oldal. Impresszum. Kiadja: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kommunikációs Igazgatósága Civil hírlevél Tisztelt Olvasó! Ön rendszeresen megjelenő hírlevelünk 2007. évi 5. számát olvassa. Célunk, hogy az aktuális hírekkel, összefoglalókkal felhívjuk a figyelmet a legújabb döntésekre, tervekre,

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Fejlesztési Miniszter az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben