vagy egyéb biomassza tüzelőanyaggal vegyes tüzelésben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "vagy egyéb biomassza tüzelőanyaggal vegyes tüzelésben"

Átírás

1 Program neve Támogatás szakmai iránya Kódja Megvalósítandó cél Pályázók köre Támogatható tevékenységek köre Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő- és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP /B A pályázat célja ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését. Pályázat benyújtható (alapvetően nagyobb támogatási igényű) meglévő rendszerek energiaforrás-váltására, többlet energiaigény kielégítésére, termelési folyamatokhoz kapcsolódó fejlesztésekhez egyaránt. Vállalkozások (jogi személyiségű vagy anélküli) közül o Mikro-, kis- és középvállalkozások o többségi önkormányzati/állami tulajdonú vállalkozások o kivéve: mezőgazdasági szövetkezetek Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodók (kivéve: képviselő-testületi hivatalok) Nonprofit szervezetek (kivéve: pártok, lakásszövetkezetek) Átmeneti és technikai besorolások Konzorciumok és önálló gazdálkodási jogosultsággal rendelkező szervezetek NEM pályázhatnak A pályázónak Magyarországon bejegyzett és Magyarországon működő szervezetnek kell lennie. 1. Napenergia hasznosítása : a) Használat melegvíz igény részleges vagy teljes kielégítése b) Részleges vagy teljes kielégítése: a használati melegvíz és/vagy a fűtési és/vagy hűtési hőigénynek c) Gazdasági termelési folyamat részleges vagy teljes hőigényének kielégítése (pl.: szárítás) 2. Biomassza-felhasználás 2.1. Szilárd vagy folyékony biomassza közvetlen hasznosítása hőigény kielégítésére a) Szilárd biomassza felhasználása használati melegvíz és/vagy fűtési hőigény kielégítésére. b) Szilárd biomassza felhasználása gazdasági termelési folyamat közvetlen hőigényének kielégítéséhez. c) Folyékony biomassza közvetlen felhasználása használati melegvíz és/vagy fűtési hőigény kielégítésére, magában, vagy egyéb biomassza tüzelőanyaggal vegyes tüzelésben. d) Folyékony biomassza közvetlen felhasználása gazdasági termelési folyamat hőigényének kielégítésére, magában, vagy egyéb biomassza tüzelőanyaggal vegyes tüzelésben 2.2. Szilárd vagy folyékony biomassza köztes feldolgozottság energiahordozóvá alakítása 100%-ban saját hőigény kielégítésre a) Szilárd biomasszából pellet vagy biobrikett saját használati melegvíz és/vagy fűtési hőigény célú felhasználásra, valamint saját gazdasági termelési folyamatban jelentkező hőigény kielégítésére történő elállítása és felhasználása b) A pályázat keretében igazolni szükséges a pelletáló/brikettáló berendezés termelőkapacitását, valamint KEOP /B 1

2 a felhasználói oldal kapacitásigénye közötti megfelelőséget. ESCO cégek esetében pellet vagy biobrikett gyártás szintén kizárólag 100%-ban saját felhasználás céljából támogatható. Felhívjuk figyelmüket, hogy ESCO szervezetek esetében akkor minősül saját felhasználásnak az előállított pellet vagy biobrikett eltüzelése, amennyiben az az ESCO cég saját (legalább a fenntartási időszak végéig) tulajdonában lévő biomassza kazánban kerül felhasználásra. c) Szerves, folyékony vagy szilárd települési vagy ipari hulladék, szennyvíziszap köztes tüzelőanyag (pl. olaj, etanol) formába történő feldolgozása, saját melegvíz és/vagy fűtési hőigény célú felhasználásra, valamint gazdasági termelési folyamatban jelentkező hőigény kielégítésre történő felhasználása. d) Szerves, folyékony vagy szilárd települési vagy ipari hulladék, szennyvíziszap, vagy egyéb szerves anyag köztes tüzelőanyag (pl. olaj, etanol, biogáz, biometán) formába történő feldolgozása, saját használati melegvíz és/vagy fűtési hőigény célú felhasználásra, és/vagy gazdasági termelési folyamatban jelentkező hőigény kielégítésére történő felhasználása. 3) Szilárd és/vagy folyékony alapanyagból biogáz előállítás, depóniagáz kitermelés és hőigény kielégítésre történő hasznosítási rendszer kialakítása és bővítése a) Mezőgazdasági fő vagy melléktermék, állattenyésztési melléktermék, kapcsolódó iparági vagy egyéb ipari melléktermék, biológiailag lebomló települési hulladék vagy ezek vegyes felhasználásán alapuló biogáz termelés használati melegvíz, fűtési vagy termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő felhasználása b) Szennyvízből keletkező biogáz használati melegvíz ellőállítás, fűtési-, hűtési vagy termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő felhasználása. c) Hulladéklerakó és kezelő telepen keletkező depóniagáz használati melegvíz, fűtési vagy termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő felhasználása d) Meglévő rendszer kapacitásának bővítését szolgáló beruházás, mellyel növelhető a megújuló energiahordozó termelése és felhasználása, az ezen alapuló hőtermelés hatékonysága. 4) Geotermikus energia hasznosítása a) Új termelő és visszasajtoló kút/rendszer fúrása, jogszabályban előírt minőségű használati melegvízhez víztermelés, fűtés, hűtés, vagy termelési folyamat hőigényének kielégítéséhez szükséges rendszer kialakítása, valamint hőfogyasztókkal való összekapcsolása, kapcsolódó előírás szerinti vízelhelyező rendszer kialakítása. b) Meglévő, ám hőhasznosításra jelenleg nem használt termálkút jogszabályban előírt minőségű használati KEOP /B 2

3 Elszámolható költségek melegvízhez víztermelés, fűtés, hűtés vagy technológiai termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő bevonása, rehabilitása, visszasajtoló kút/rendszer fúrása, valamint hőfogyasztókkal való összekapcsolása, kapcsolódó előírás szerinti vízelhelyező rendszer kialakítása. c) Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer kiemelt vízkontingens mennyiségének növelésével járó kapacitásnövelése és új fogyasztók bekapcsolása, kapcsolódó előírás szerinti visszasajtoló vagy vízelhelyező rendszer kialakítása. Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer változatlan vízkontingens kivételével járó (termelés oldali) hatékonyság-növelése, új felhasználók bekapcsolása és/vagy kaszkád rendszer kialakítása, kapcsolódó előírás szerinti vízelhelyező vagy visszasajtoló rendszer kialakítása, amennyiben a hazai megújuló energia felhasználás növelésével jár 5) Hőszivattyús rendszerek telepítése a) Villamos valamint gázmotoros hatású, és abszorpciós hőszívattyús rendszerek melyek primerenergia felhasználásból számított szezonális teljesítménytényezője (SPFprim) legalább 1,3 vagy annál magasabb. 6) Hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával a) Hűtési igény kielégítése abszorpcis hűtőrendszer kialakításával, bármely megújuló energiaforrás felhasználásával. 7) Megújuló energiaforrásokat hasznosító távfűtő rendszerek kialakítása, megújul energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása a) Meglévő távfűtő rendszerek hőigényének részleges vagy teljes átállítása megújuló energiaforrásokra, és új megújuló alapú rendszer kialakítása. Projekt-előkészítés (6%) Vagyoni értékű jogok és szellemi termékek megszerzése Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítások vagy külső szerződés alapján kifizetett díjak Projektmenedzsment - közbeszerzési szakértő díja Közbeszerzés Tanulmányok és vizsgálatok (pl. energetikai tanulmány, hatásvizsgálat, szakvélemények, stb.) Tervezési költségek Egyéb költségek (engedélyek hatósági díja, eljárási díja, egyéb adók és illetékek) Projekt-megvalósítás Vagyoni értékű jogok és szellemi termékek megszerzése Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog (max. 10%) Terület-előkészítés, területrendezés Sajátos technológiai műveletek Építési munkák Eszközbeszerzés KEOP /B 3

4 Nem támogatható tevékenységek Projektmenedzsment (személyi jellegű ráfordítások vagy külső szerződés alapján díjak, egyéb költségek) Mérnöki feladatok (max. 4%) Tájékoztatás, nyilvánosság (max. 1%, max. 2,5 millió Ft) egyéb Továbbá nem támogatható: Lakásberuházási tevékenységek Kapcsolt hő- és villamos energia együttes előállítását biztosító projektek Épületek, melyeknek fajlagos hőveszteség tényezőjére vonatkozó követelményértékeknek nem felelnek A biomassza felhasználásra irányuló projekttípusoknál nem támogatható: o Köztes energiahordozó biomasszából történő előállítása és közlekedés célú felhasználása o Önmagában, kapcsolódó hasznosító folyamat nélkül, a növényi és állati melléktermékek, élelmiszeripari melléktermékek sterilizálására, biogáz hasznosításra előkészítő berendezések o 40 MWth kapacitásnál nagyobb hőtermelő erőműegység kiépítése A geotermális energiahasznosításra irányuló projekttípusok esetében önmagában nem támogatható a meglévő szállítórendszer, illetve felhasználói oldali hatékonyságnövelése. Hőszívattyű telepítésre irányuló projekttípusoknál nem támogathatóak azok a rendszerek, melyek primerenergia felhasználásból számított szezonális teljesítménytényezője (SPFprim) 1,3-nál alacsonyabb, és nem teljesülnek a Megvalósíthatósági tanulmányban foglaltak. Nem elszámolható költségek: a) készletek, járművek beszerzése, b) használt műszaki vagy egyéb berendezések, gépek, eszközök, felszerelések költségei; c) üzletrész- és részvényvásárlás; d) lakóépületek építése, felújítása, átalakítása, valamint a lakóépületek építéséhez eszköz- és ingatlanbérlet, bérleti díjak; e) állatvásárlás; f) alapvető irodai szoftverek; g) természetbeni hozzájárulások; h) operatív lízing díj; i) biztosítások költségei; j) munkaterület, beruházási helyszín és a fejlesztéssel érintett épület(ek) őrzése, és az őrzéséhez kapcsolódó költségek; k) pénzügyi, banki költségek; l) deviza átváltási jutalékok és veszteségek; m) a pályázatok megírásának költségei a felmerülés időpontjától függetlenül; n) fordítás, tolmácsolás; o) műszaki tartalék p) projektmenedzsment költségein belül a közigazgatási dolgozók bére, amennyiben kötelező hatósági feladatok ellátásához kapcsolódóan merül fel KEOP /B 4

5 Kizáró tényezők Egy pályázati évben egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy projekt esetében csak egy pályázathoz nyújtható támogatás Csak olyan projektek támogathatóak, amelyek abszolút értékben csökkentik hazánk ÜHG (üvegházhatású gázok) kibocsátását Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelyben bemutatott beruházás pénzügyi megtérülési rátája (BMR) kisebb, mint 0,50 %, vagy meghaladja a 15,00 %-ot. Fejlesztés helyszíne nem teher-, per- és igénymentes A támogatás csak a lízingcég részére fizetendő összeg tőkerésze után igényelhető m2-ert meghaladó hasznos alapterületű kereskedelmi létesítmény projekteknek megvalósíthatósági tanulmányon kell alapulnia horizontális szempontok betartása állami támogatásnak minősülő esetekben támogatási intenzitás betartása A projekt keretében beszerzett eszközöknek a pályázó által aktivált beruházás keretében kell megvalósulnia. Műszaki ellenőr és alkalmazása kötelező 300 millió Ft feletti összköltségű projekt esetén, csak olyan beruházáshoz nyújtható támogatás, melynél a projekt menedzsmentben részt vesz legalább egy fő, megfelelő műszaki végzettséggel rendelkező személy pályázat nem eredményezhet közvetlen nyereséget a kedvezményezett számára engedélyköteles tevékenységet tartalmazó pályázat esetén a megvalósításhoz szükséges jogerős engedélyek hiánya nem engedélyköteles tevékenység esetén a pályázó nyilatkozatának hiánya az engedélymentességről az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozás, ill. ha a pályázó nem tett eleget kötelezettségeinek köztartozása van (Ávr. 79. (1)) nem pályázhatnak azok, mely pályázók nem rendelkeznek a tevékenységük folytatásához szükséges szakhatósági engedélyekkel és tevékenységük nem felel meg a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem pályázhat, akinek az utolsó lezárt üzleti év végén a korrigált saját tőke aránya 20%-nál alacsonyabb nem részesülhet(nek) támogatásban olyan vállalkozás(ok), melyeknél a 60 napon túl lejárt szállítóállomány aránya meghaladja a teljes szállítóállomány 40%-át nem részesülhetnek támogatásban olyan önkormányzatok, illetve költségvetési szervek, melyeknél kritikus gazdálkodási helyzet miatt kirendelt kincstári biztos felügyeli a szervezetet nem támogathatók halászathoz és akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások mezőgazdasági termelést végző vállalkozások nem támogathatók exporttal kapcsolatos tevékenységek nem támogathatók az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás szénágazatban/acél/hajógyártásban/szintetikus iparbn tevékenykedő KEOP /B 5

6 vállalkozások nem támogathatók nem támogatható teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozás nem támogathatók nehéz helyzetben levő vállalkozások Pályázati összeg Általános Pályázati Útmutató alapján nem pályázhatnak csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló alatt álló pályázók akivel szemben összeférhetetlenség állapítható meg aki hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett aki benyújtott a pályázatában foglaltakkal megegyező tartalommal olyan pályázatot, amely támogatást nyert vagy jelenleg elbírálás alatt áll aki nem tesz eleget a fenntartási időszak végéig a jelentési és adatszolgáltatási kötelezettségeknek ha az ingatlan nem per-, teher- és igénymentes bérelt ingatlan esetén ha a bérlő (a pályázó) nem rendelkezik kizárólagos üzemeltetési joggal a fenntartási időszak végéig akiket jogerősen munkaügyi bírság megfizetésére köteleztek a megelőző 2 évben akivel szemben az Európai Bizottságnak visszafizetési határozata van érvényben aki nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek aki nem tudja igazolni saját forrása rendelkezésre állását Nem köthető támogatási szerződés, és nem folyósítható támogatás a pályázó részére, ha a székhely szerint illetékes állami, illetve önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van Nem támogatható olyan projekt, amelyhez kapcsolódóan bármilyen költség december 20. előtt felmerült Összege minimum 1 millió, maximum 1 millárd Ft. Ezen kívül az alábbi támogatható tevékenységek esetében minimum 50 millió Ft, maximum 1 milliárd Ft 1. napenergia hasznosítás 2. szilárd biomassza közvetlen hasznosítása hőigény kielégítésére 3. az előző két pontban felsorolt technológiák kombinációjára vonatkozó projektek Benyújtás időpontja: tól Támogatás mértéke Megvalósítás Vállalkozás helyszíne Költségvetési szervek és intézményeik, közoktatási és felsőoktatási intézmények és önkormányzati közfeladatot ellátó Nonprofit Nonprofit szervezet Mikro és kivállalat LHH kistérségben Középvállalat LHH kistérségben KEOP /B 6

7 Dél-Alföld KKV: 60% Egyéb: 50% szervezet 85% 60% 65% 60% Központi költségvetési szervek és intézmények esetében a támogatás mértékének maximuma az elszámolható költségek 100%-a. A támogatás mértékének és összegének meghatározása során figyelembe kell venni a pályázati felhívásban meghatározott eseteket (jövedelemtermelő, közcélú projekt, állami támogatásnak minősül-e) KEOP /B 7

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című konstrukcióhoz Kódszám: KMOP-3.3.3.-11. Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2011-4.9.0

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2011-4.9.0 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0 Érvényes: 2011. február

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/B

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/B Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/A Érvényes: 2012.

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS-FELHASZNÁLÁS NÖVELÉSE PRIORITÁS

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS-FELHASZNÁLÁS NÖVELÉSE PRIORITÁS KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS-FELHASZNÁLÁS NÖVELÉSE PRIORITÁS Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hõ- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés I. A

Részletesebben

BUDAPEST FÓV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FÓV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FÓV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE r"',., - X' "l 't Kóoánvni n 11 r1.,, 1. v t (JY[\!,)S 1 K. ru t: ~) ~ \h-101 'C,;, )l ". l' i'}n'''"'tl':"n' 7., J í

Részletesebben

A megpályázható maximális összeg: minimum 3 millió, maximum 100 millió Ft lehet

A megpályázható maximális összeg: minimum 3 millió, maximum 100 millió Ft lehet BUDAPESTFŐVÁROS X. ERÜLET ŐBÁNYAIÖNORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 20 ll. május 26-i ülés 9. napirendi pontja Tárgy: A MOP-3.3.3.-11. kódszámú, 'Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése' című pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február

Részletesebben

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-2012-5.5.0/B)

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-2012-5.5.0/B) Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-2012-5.5.0/B) A pályázatok benyújtása 2013. január 21-től lehetséges. A pályázatok benyújtásához előzetes regisztrációra

Részletesebben

Tel: 06-1/354-2250, 06-80-204-327, Fax: 06-1/354-2259 Tel.: 06-22/500-460, 06-22/327-940, Fax: 06-22/327-595

Tel: 06-1/354-2250, 06-80-204-327, Fax: 06-1/354-2259 Tel.: 06-22/500-460, 06-22/327-940, Fax: 06-22/327-595 - 1 - Összes pályázati lehetőség vállalkozások számára Bővebb összefoglaló (2011. március 28-i állapot) T i s z t e l t É r d e k l ő d ő n k! A z Ú j S z é c h e n y i T e r v k e r e t é b e n 2 0 1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13.

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Támogatható tevékenységek köre I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-,

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV RÖVID KIVONAT Vállalkozók számára

ÚJ SZÉCHENYI TERV RÖVID KIVONAT Vállalkozók számára ÚJ SZÉCHENYI TERV RÖVID KIVONAT Vállalkozók számára 1. Turisztikai Szolgáltatások Fejlesztése Egyéni, Mikro, Kis, és középvállalkozások KDOP-2.1.1/G-11 5-50 millió Ft Támogatott projektek száma: 32 db

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0

Részletesebben

PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS LAP

PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS LAP GOP-2011-2.1.1/A Mikro-, kis- es közepvállalkozások technológiai fejlesztése Jelen kiírás célja a KKV-k eszközbeszerzéseinek és információs technológiai fejlesztések támogatása annak érdekében, hogy versenyképességük

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júniustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Helyi hı, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal címő pályázat

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 832-4/2011. 16. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek. Farkas Norbert Europatender Consulting Kft.

Energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek. Farkas Norbert Europatender Consulting Kft. Energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek. Farkas Norbert Europatender Consulting Kft. Az energetikai pályázatok az épületek, azok gépészetének, elektromos rendszerének, és technológiai

Részletesebben

Magyarország támogatáspolitikája a megújuló energiák területén. Bánfi József Energetikai szakértő

Magyarország támogatáspolitikája a megújuló energiák területén. Bánfi József Energetikai szakértő Magyarország támogatáspolitikája a megújuló energiák területén Bánfi József Energetikai szakértő Visszatekintés A megújuló energiaforrások hasznosítása jelentőségét a világ már a 70-es években felismerte

Részletesebben

Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért c. komponenséhez

Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért c. komponenséhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Dél-alföldi Operatív Program Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért c. komponenséhez A

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program

Dél-alföldi Operatív Program PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Dél-alföldi Operatív Program Telephelyfejlesztés A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban

Részletesebben

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása,

Részletesebben