KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv"

Átírás

1 KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló energiaforrásfelhasználás növelése Prioritás rövid tartalma (max. 3 mondat) A prioritás azokat az elsısorban vállalkozások, önkormányzatok és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (pl. távhıszolgáltatók) által megvalósítandó, hı- és/vagy villamosenergiatermelésre, valamint elıállításra fókuszáló projekteket kívánja támogatni, amelyek eredményeként a megújuló energiaforrásokból termelt hı- és villamos energia részaránya a teljes hazai energiafogyasztáson belül növekszik, hozzájárulva a fosszilis energiahordozók felhasználásával járó CO 2 kibocsátás mérsékléséhez. A támogatás mértékének megállapításánál figyelembe vesszük többek között az adott projekt jövedelemtermelı képességét, megtérülését, költséghatékonyságát, továbbá kiemelt szempont az adott energiaforrás fenntartható módon történı használatának igazolhatósága. A prioritás túlnyomórészt kisközepes mérető projekteket támogat, az adott projekt megtérülési paramétereitıl függıen kb % közötti arányban. Indikátor megnevezése Megújuló energiahordozó bázisú villamosenergiatermelés növekedése 1.2. A prioritások célkitőzései Indikátor mértékegysége Célértékek Kiinduló érték GWh/év Megújuló energiahordozó felhasználás PJ/év 0 0,0 4,0 20,7 28,8 35,3 36,5 38,0 39,5 41,3 növekedése 1 Üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése kt/év Villamos energia tüzelıhı-egyenértékével együtt 1

2 1.3. A prioritások ütemezése kötelezettségvállalás Prioritás neve, száma Indikatív forrásfelosztás (mrd Ft) Összesen KEOP ,6 13,4 12,8 8,8 6,7 5,5 0,0 0,0 62, A prioritások ütemezése - kifizetés Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen KEOP 4 0 2,6 11,1 12,9 12,0 9,9 9,4 4,9 0,0 62,8 2

3 2. A támogatási konstrukció bemutatása 2.1. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konstrukció neve Alkalmazott eljárás 1 Hı- és/vagy villamosenergiaelıállítás 2 Nagy és közepes létesítésének 3 Fenntartható Egyfordulós nyílt pályázat Egyfordulós nyílt pályázat Közvetett támogatás Támogatás formája Vissza nem térítendı támogatás Vissza nem térítendı támogatás Vissza nem térítendı támogatás Támogatás kerete Kedvezményezettek köre Támogatás minmax összege 9,1 milliárd Ft Ebbıl: Magántulajdonú nagyvállalatok: 910 millió Ft Egyéb kedvezményezettek 8,19 milliárd Ft Vállalkozások Központi költségvetési szerv és intézményei Helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek és azok intézményei Közhasznú szervezetek Többségi önkormányzati vagy állami tulajdonú gazdasági társaságok Egyházi jogi személyek és azok intézményei Társadalmi szervezetek A fentiek konzorciumai Magántulajdonú nagyvállalatok: 100 millió Ft millió Ft; Egyéb kedvezményezett ek: 1 millió Ft 500 millió Ft 5,0 milliárd Ft Vállalkozások Nagy: Max millió Ft 1,5 milliárd Ft Nemzetközi Pénzintézetek (NPk)(mint közvetítık) Támogatás mértéke Támogatott projektek száma 10-50% 230 Nagy 5-10% Közepes : Max millió Ft Közepes : Max. 30% 1,5 milliárd Ft

4 Program (FEFP)- Energy Financing Facility (SEFF) Címzettek: KKV-k Helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek és azok intézményei Max. 30% 250 4

5 2.2. A támogatási konstrukció indokoltsága, alátámasztottsága 2 röviden Konstrukció neve Indokoltság 1 Hı- és/vagy A megújuló energiaforrások alkalmazásának meghatározó területét jelenti a villamosenergiaelıállítás hı- és/vagy villamosenergia-termelés a meglévı ellátási területeken a fosszilis energiahordozók kiváltására, illetve új/többlet kapacitások létrehozása révén. A hazai adottságok lehetıséget adnak a megújuló energiaforrások intenzívebb kiaknázásához, ugyanakkor a szükséges beruházások megtérülése és kockázata megkívánja ezeknek a beruházásoknak az ösztönzését, támogatását. A támogatás a gazdaság egész területén szükséges és indokolt, így abban való részesedést az intézmények, non profit szervezetek mellett a gazdálkodó szervezetek különös figyelemmel a távhıt termelıkre/szolgáltatókra - részére is biztosítani kell. A konstrukció figyelemmel van Magyarország kiemelkedıen kedvezı mezıgazdasági adottságára, ezért a környezeti szempontokat is szem elıtt tartó, elsısorban energianövényekre és mezıgazdasági melléktermékekre alapozó, mezıgazdasági fejlesztéshez kapcsolódó megújuló energiatermelésre fókuszál, ugyanakkor lehetıséget biztosít a fa felhasználására is, amennyiben biztosított a fenntarthatóság elvének érvényesítése (pl. vágástéri apadék, fafeldolgozási hulladékok, stb.). 2 Nagy és közepes létesítésének 3 Fenntartható Program (FEFP)- Energy Financing Facility (SEFF) A konstrukció figyelembe veszi a villamosenergia-hálózat szabályozási problémáit, ezért legalábbis azok megoldásáig az együttmőködı villamos hálózatra termelı szélerıgépek nem támogathatók. A megújuló energiaforrások alkalmazásának egyik meghatározó területét jelenti a szilárd biomasszára alapozott energia elıállítás és felhasználás. Ennek egyik speciális szegmense a biológiai eredető motorhajtóanyagok és/vagy komponensek elıállítása, amelyek elıállításához kapcsolódó energetikai önellátás elısegíti - hı- és/vagy villamosenergia-termeléshez kapcsolódva- a fosszilis energiahordozók kiváltását, illetve az ilyen jellegő új kapacitások létrehozását. A hazai adottságok lehetıséget adnak a elıállításához szükséges mezıgazdasági alapanyag megtermelésére. A kapacitások kiépítése az energetikai célokon túl - hozzájárulhat a mezıgazdasági termelık jövedelmének folyamatos biztosításához, a vidék népességmegtartási képességének erısítéséhez. A támogatás nyújtását indokolja a beruházások alapanyag és végtermék ár-ingadozáshoz kapcsolódó - kockázatossága. A FEFP a következı kiegészítı elınyöket kínálja a prioritáson belüli konstrukciókhoz képest: Partner bankok bevonása, mely lehetıvé teszi azok országos fiókhálózatának és projekt feldolgozási kapacitásának kihasználását, ezzel ugyancsak lehetıvé válik a program széles körő marketingje és nagy számú pályázat beleértve a kis összegre vonatkozó pályázatokat is feldolgozása. A FEFP egyablakos rendszert kínál a megújuló energiákra irányuló befektetésekhez, egy csomagban és standardizált feltételekkel nyújtva hitelt, támogatást és szakmai tanácsadást. Ez a megközelítés felgyorsítja a projektek feldolgozását, és lehetıvé teszi a beruházások gyorsabb kivitelezését. A FEFP sikeres megvalósítását támogatja a más országokban hasonló programok során összegyőjtött tapasztalatok alkalmazása (pl. FEFP Bulgária), ahol bebizonyosodott, hogy a program egy hatékony finanszírozási mechanizmust képvisel. A FEFP hasznosítja a nemzetközi pénzintézetek (EBRD, EIB) pénzügyi forrásait valamint finanszírozási és technikai tapasztalatát, amelyet a 2 Kiemelt projektek esetében alkalmazandó, a projekt költségvetésének alátámasztottságát is meg kell jeleníteni 5

6 megújuló energia projektekkel kapcsolatosan felhalmozódtak. A FEFP csökkenti a támogatás közvetítı szervezetek adminisztratív terheit, így azok több erıforrást tudnak fordítani a közvetlen pályázati rendszerben finanszírozott projektekre. A FEFP nem finanszíroz egyházi jogi személyeket és azok intézményeit valamint társadalmi szervezeteket hitelképességi szempontok miatt Támogatható tevékenységek köre Konstrukció Támogatható tevékenységek neve 1 Hı- és/vagy a) Biomassza-felhasználás villamosenergiaelıállítás b) Biogáz termelés és felhasználás c) Geotermikus energia hasznosítása d) Hıszivattyús rendszerek telepítése e) Napenergia hasznosítása f) Vízenergia-hasznosítása g) Szélenergia-hasznosítás h) Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfőtı rendszerek kialakítása, korszerősítése i) Megújuló bázisú szilárd tüzelıanyag elıkészítése (pl. pellet, brikett, faapríték elıállítás) j) Passzív ház elveinek megfelelı épületgépészeti és épületenergetikai megoldások Adott projekten belül a különbözı megújuló energiaforrások alkalmazása kombinálható. 2 Nagy és közepes létesítése 3 Fenntartható Program (FEFP)- Energy Financing Facility (SEFF) 2.4. Támogatás célja a) Nagy gyártómővek létesítése (80 kt/év feletti kapacitás) b) Közepes gyártómővek létesítése (30 kt/év - 50 kt/ év kapacitás) a) Biomassza-felhasználás b) Biogáz termelés és felhasználás c) Geotermikus energia hasznosítása d) Hıszivattyús rendszerek telepítése e) Napenergia hasznosítása f) Vízenergia-hasznosítása g) Szélenergia-hasznosítás h) Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfőtı rendszerek kialakítása, korszerősítése i) Megújuló bázisú szilárd tüzelıanyag elıkészítése (pl. pellet, brikett, elıállítás) j) Adott projekten belül a különbözı megújuló energiaforrások alkalmazása kombinálható. Konstrukció neve Támogatás célja 1 Hı- és/vagy Megújuló energiaforrás alapú hı- és villamosenergia-elıállítás. A villamosenergiaelıállítás megújuló erıforrások felhasználásának növelése az összenergia felhasználáson belül. A megújuló erıforrások felhasználásán belül a megújuló erıforrás bázisú villamos és hıenergia részarányának növelése. 2 Nagy és közepes létesítésének 3 Fenntartható Program (FEFP)- Energy Financing A megújuló energiaforrások alkalmazhatók biológiai eredető motorhajtóanyagok és/vagy adalék komponensek elıállítására, valamint a gyártómővek energetikai önellátásán keresztül a hı- vagy villamos energia termelésére, illetve ezek együttes, kapcsolt elıállítására. Így az energetikai önellátásra épülı -közepes és nagy létesítését célzó- projektek megvalósulása a megújuló források szélesebb körő alkalmazását és nagyobb részarányát biztosítja. A megújuló energia beruházások végrehajtását gátló tényezık csökkentése a végsı kedvezményezettek számára nyújtott, a projekt elıkészítését és a programban való részvételre irányuló pályázat elkészítését támogató szakmai segítségnyújtással, figyelem felkeltı akciókkal és a projektek kivitelezését ösztönzı támogatással, A megújuló energia beruházások finanszírozását gátló tényezık csökkentése a pénzügyi szektor szintjén (i) technikai segítségnyújtással, mely a szektorral kapcsolatos kockázatvállalási képességet növeli, (ii) 6

7 Facility (SEFF) adminisztrációs díj fizetésével, amely megtéríti a bankoknak a program indításához kapcsolódó induló költségeit, A beruházások befejezésének biztosítása a kiválasztási szempontok és a vonatkozó jogszabályok figyelembevétele mellett a címzetteknek utólagosan kifizetett támogatással Projekt kiválasztási szempontok Konstrukció neve 1 Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás 2 Nagy és közepes létesítésének 3 Fenntartható Program (FEFP)- Energy Financing Facility (SEFF) Lásd 1. Melléklet Lásd 2. Melléklet Lásd 3. Melléklet Projekt kiválasztási szempontok 2.6. A támogatási konstrukciók célértékei Konstrukció neve, száma 1. Hı- és/vagy villamosenergiaelıállítás Konstrukció rövid indoklása Magyarország import energiafüggıségére, továbbá a környezetvédelemi kihívásokra hatékony választ adhat a megújuló energiaforrások fokozottabb alkalmazása. A projektek jövedelmet termelnek, ezért elegendı (de egyben szükséges) az alacsonyabb mértékő, vissza nem térítendı támogatás. A hazai adottságok lehetıséget adnak a megújuló energiaforrások intenzívebb kiaknázásához, ugyanakkor a kiválasztási kritériumok meghatározásánál szem elıtt kell tartani a fenntartható energiatermelés és felhasználás szempontjait. Indikátor megnevezése Megújuló energiaforrás felhasználás 4 [PJ/év] energiafelhasználásban [%] Megújuló energiahordozó bázisú villamos energia termelés [GWh/év] villamosenergiafelhasználásban [%] Üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése [kt/év] Célértékek ,0 2,7 5,7 7,0 0,0 0,2 0,5 0, ,0 0,3 0,8 1, Nagy és közepes létesítésének 5 Magyarország import energiafüggıségére, továbbá a környezetvédelemi kihívásokra hatékony választ adhat a megújuló energiaforrások fokozottabb alkalmazása. Jelentıs alapanyag felesleg rendelkezésre Elıállított Kıolajegyenértéke [ktoe] motorhajtóanyag 6 felhasználásra vetítve [%] Megújuló energiaforrás felhasználás 7 [PJ/év] energiafelhasználásban [%] ,0 0,5 5,7 8,2 0,0 1,4 15,0 21,8 0,0 0,1 1,3 1,9 3 A rendelkezésre álló források alapján, szakértıi becslés. 4 Villamos energia tüzelıhı-egyenértékével együtt 5 A melléktermékek energetikai célú felhasználásával kalkulálva 7

8 állása mellett (melyet erısít az EMVA is) az EU 2010-es és 2020-as célszámainak elérése elısegíthetı a konstrukció által. További elıny a vidéki jövedelemtermelı képesség (agrártermelık) erısítése. Megújuló energiahordozó bázisú villamos energia termelés 8 [GWh/év] villamosenergiafelhasználásban [%] Üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése [kt/év] ,0 0,0 0,4 0, Fenntartható Program (FEFP)- Energy Financing Facility (SEFF) Magyarország import energiafüggıségére, továbbá a környezetvédelemi kihívásokra hatékony választ adhat a megújuló energiaforrások fokozottabb alkalmazása. A projektek jövedelmet termelnek, ezért elegendı (de egyben szükséges) az alacsonyabb mértékő, vissza nem térítendı támogatás. A hazai adottságok lehetıséget adnak a megújuló energiaforrások intenzívebb kiaknázásához, ugyanakkor a kiválasztási kritériumok meghatározásánál szem elıtt kell tartani a fenntartható energiatermelés és felhasználás szempontjait. Megújuló energiaforrás felhasználás 9 [PJ/év] energiafelhasználásban [%] Megújuló energiahordozó bázisú villamos energia termelés [GWh/év] villamosenergiafelhasználásban [%] Üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése [kt/év] Megújuló energiaforrás felhasználás 10 [PJ/év] energiafelhasználásban [%] 0 0,9 1,8 1,8 0 0,1 0,2 0, ,25 0,5 0, ,9 1,8 1,8 0 0,1 0,2 0, A támogatási konstrukció indításának és zárásának dátuma Sor- Konstrukció megnevezése, száma szám 1 Hı- és/vagy villamosenergiaelıállítás 2 Nagy és közepes létesítésének 3 Fenntartható Program (FEFP)- Energy Financing Facility 11 Konstrukció indításának Konstrukció zárásának idıpontja idıpontja szeptember június november június negyedév június 6 Motorhajtóanyag=benzin+gázolaj összesen 7 Az üzemi erımővekben+maga a, és a villamos energia tüzelıhı-egyenértékével együtt 8 Az üzemi erımővekben 9 Villamos energia tüzelıhı-egyenértékével együtt 10 Villamos energia tüzelıhı-egyenértékével együtt 11 A konstrukció indítása kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a lebonyolító intézményrendszer struktúrája, finanszírozása megnyugtatóan rendezıdik, továbbá harmonizálni sikerült a banki és a KEOP-4.1- ben alkalmazott dokumentumokat és kiválasztási szempontrendszert. 8

9 9

10 2.8. A konstrukciók megvalósításával kapcsolatos kockázatok Konstrukció megnevezése, száma 1 Hı- és/vagy villamosenergi a-elıállítás 2 Nagy és közepes létesítésének Kockázat jelenleg a megújuló energiafelhasználásra alapozott technológiák, eljárások környezeti haszna, illetve hatása nem minden esetben tisztázott; kockázat a hosszú távú megújuló energia stratégia hiánya; a megújuló energiaforrások felhasználásának jelen pillanatban számos a környezetre kedvezı, illetve azt negatívan befolyásoló hatása lehet: A elterjedésével, az alapanyag iránt megnövekedett kereslet megemelheti a piaci árat, ezáltal versenyhelyzetbe kerülnek a mezıgazdaság egyéb résztvevıi; A exportra történı termelés miatt nem érjük el a nemzeti célértékeket Az agrárterméknek minısülı elıállító kapacitások kiépítésének ERFA forrásból történı állami támogatásnak minısül az Európai Bizottság errıl való hivatalos tájékoztatásának módja nem tisztázott (FVM kompetencia) Kockázat kezelésének módja A készülı Megújuló forrás Stratégia, illetve a projekt kiválasztási kritériumok kezelni fogják a kockázatokat, azaz csak a környezeti és társadalmi szempontból is fenntartható projektek valósul meg. A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szerint a hazai adottságok biztosítják, hogy csak a felesleg kerüljön felhasználásra elıállítási célból A kiválasztási kritériumokon keresztül preferáljuk a hazai értékesítést Folyamatos tárgyalás mind az EU Bizottsággal, mind az FVM-mel 3 Fenntartható Program (FEFP) - Energy Financing Facility A címzettek alacsony érdeklıdése a konstrukció iránt Alacsony színvonalú technikai segítségnyújtás A közremőködı bankok elkötelezettségének hiánya a konstrukció végrahajtása során A támogatás nem rendeltetésszerő felhasználása A címzettek köre a piaci elemzés alapján kerül meghatározásra. A közremőködı bankok marketing tevékenysége növeli a források kihasználását. A tanácsadók a Nemzetközi Pénzintézet (NP)közbeszerzési eljárással kerülnek kiválasztásra és munkájukat a NP technikai szakértıi irányítják és ellenırzik. A közremőködı bankok kamatot fizetnek a NP-tıl felvett hiteleikre (garanciákra), ezért érdekeltek abban, hogy a hiteleket kihelyezzék a címzettekhez. Az adminisztrációs díj biztosítja, hogy a konstrukció végrehajtásának addicionális költségei ne tegyék ellenérdekeltté a bankokat. A NP mőködési standardjai és gyakorlata segít ennek elkerülésében. Egy független tanácsadó ellenırzi a projektek elkészültét a támogatás kifizetése elıtt. 10

11 Az intézményrendszer jellegébıl adódó és az új típusú eljárásrend alkalmazásával kapcsolatos bizonytalanságok. A címzettek elınyben részesítik a közvetlen támogatási formákat Az EU Bizottsággal és az NFÜ Koordinációs Irányító hatóságéval történı folyamatos egyeztetés; kooperáció az eljárásrend kialakításában. A FEFP egyablakos rendszerben kínál hitelt, támogatást és technikai segítségnyújtást, ami várakozásaink szerint meggyızı lehet számos kedvezményezett számára. 3. Indikatív projekt lista (kiemelt projektek, nagyprojektek) Projekt megnevezése A projekt tervezett összköltsége A támogatás várható értéke A projekt várható indításának idıpontja A projekt várható befejezésének idıpontja Kedvezményezett neve NEM RELEVÁNS 11

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról látta: Olajos Péter helyettes államtitkár Bencsik János államtitkár MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE (az energiahatékonyság javításának 2020-ig szóló stratégiai alapelvei, Magyarország 2016-ig szóló nemzeti energiahatékonysági cselekvési terve

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies B u d a p e s t, A n g y a l u. 1 5 / b. H u n g a r y 1 0 9 4 Tel.: (36-1) 455-0223 Fax: (36-1) 216-0911 Dr. Éri Vilma A KÖRNYEZETTUDATOS GAZDASÁGI

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FOGLALKOZTATÁSI HATÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA MAGYARORSZÁGON Negyedik, átdolgozott változat Készítette: Kohlheb Norbert Pataki György Porteleki Anna Szabó Barbara ESSRG Kft. Budapest,

Részletesebben

Energiahatékonysági Alprogram

Energiahatékonysági Alprogram Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája

A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája Európai Bizottság Energiaügyi és Közlekedési Fıigazgatóság A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája Az új Tagországok várható nehézségei és haszna az energiaszektorban 1. Elıszó Ha a közlekedési

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban 575 A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban MAGDA RÓBERT Kulcsszavak: energiafüggőség, megújuló energiahordozók, biomassza, foglalkoztatás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez

Kitöltési útmutató. Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez Kitöltési útmutató az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011- tıl nyújtandó támogatásokhoz kapcsolódó Mőködtetési és

Részletesebben

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló Az inkubátor projekt rövid összefoglalása 1. BI/BSC lehetıségek. Ez egy rövid bevezetı, mely kiterjed a javasolt

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken

(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken 1 TOP - 3.2 ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNÁLAT FOKOZÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Intézkedés: Konstrukció kód:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 3 2. Új energiapolitika igénye...

Részletesebben

Szempontok egy helyi gazdaság projekteket támogató program tervezéséhez

Szempontok egy helyi gazdaság projekteket támogató program tervezéséhez Szempontok egy helyi gazdaság projekteket támogató program tervezéséhez A javaslatok az Autonómia Alapítvány OSI Planning (Szakpolitikai javaslatok a 2014-20-as Európai uniós támogatási periódus tervezéséhez),

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002 E ENG M IS ÉRINT Kis vállalkozások nagy lehetôségek avagy az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Budapest 2002 Szerzôk: SCHIFNER MARIANNA kéziratát átdolgozta BAKAY ZSOLT KIS VÁLLALKOZÁSOK NAGY

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Üzleti környezet egyes kérdései

Üzleti környezet egyes kérdései NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM A TEXTIL- ÉS RUHAIPAR MEGÚJÍTÁSÁÉRT Üzleti környezet egyes kérdései Szakértıi tanulmány a Stratégiai Kutatási Tervhez Készült a Texplat 4. munkacsoport munkájának keretében

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások jogcím. Általános tanácsok...

Kitöltési útmutató. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások jogcím. Általános tanácsok... Kitöltési útmutató A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások jogcím Mőködtetési és fenntarthatósági tervéhez Általános tanácsok...2 I. Fejlesztés összefoglaló...3

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben