Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20."

Átírás

1 Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv ( ) december 20.

2 I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az újonnan létrejött és a már mőködı klaszterek, együttmőködések. Az innováció terjedése, fejlesztése érdekében innováció menedzsment szolgáltatások nyújtására igényelhetı támogatás. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése A regionális OP beavatkozásainak hatására a vállalati szektor által elıállított Bruttó Hozzáadott Érték (BHÉ) növekedése mértékegysége típusa Bázisérték mft hatás Célérték növekedés A fejlesztések hatására létrehozott új fıállású munkahelyek száma (férfi/nı) db magindikátor / 114 Támogatás által indukált beruházások nagysága mft magindikátor A prioritás ütemezése kiírások kerete ,00 0,00 0,00 6,00 Tervezett ESZA arány (%): max. 10% 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás (IH döntés) ,10 8,15 3,60 0,60 0,00 22,45 1/2

3 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konsrukció státusza (új vs. utód) kódja neve Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethetı kerete (MrdFt) Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Max. Támogatandó projektek tervezett száma (db) tervezett indítása (év/negyed-fél év) tervezett zárása (év/(negyed-fél év) kkv érintettsége (kkv beszállító/nincs kkv) Támogatható tevékenységek Megjegyzés 11 - Jogi személyiségû gazdasági társaság 12 - Szövetkezet 13 - Egyéb jogi személyiségő vállalkozás 21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás utód Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása 23 - Egyéni vállalkozás 32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 54 - Köztestület 5,45 0,00 0, % II. negyedév IV. negyedév - Ipari parkok és iparterületek fejlesztése - Vállalkozói inkubáció - Telephelyfejlesztés - Egyedi regionális ipartelepítés - Alkonyatipar - Regionális Tıkebefektetési Alap 59 - Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet 62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság 69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet 71 - Állami gazdálkodó szervezet 72 - Egyéb vállalat 11 - Jogi személyiségû gazdasági társaság 12 - Szövetkezet 13 - Egyéb jogi személyiségő vállalkozás 21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás 23 - Egyéni vállalkozás 32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési utód Klaszterek létrejöttének és fejlıdésének ösztönzése 54 - Köztestület 0,25 0,00 0, % IV. negyedév IV. negyedév - Klaszterek létrejöttének és fejlıdésének ösztönzése 59 - Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet 62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság 69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet 71 - Állami gazdálkodó szervezet 72 - Egyéb vállalat Technológia-transzfer és helyi utód kezdeményezések A konstrukció ban nem indul. támogatása 11 - Jogi személyiségû gazdasági társaság 12 - Szövetkezet 13 - Egyéb jogi személyiségő vállalkozás 21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás 23 - Egyéni vállalkozás utód Vállalkozói tanácsadás támogatása közvetett támogatás 54 - Köztestület 0,30 0,00 0, % IV. negyedév IV. negyedév - Vállalkozói tanácsadás támogatása 59 - Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet 62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság 69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet 71 - Állami gazdálkodó szervezet 72 - Egyéb vállalat 1. Prioritás : 6,00 0,00 0, % 97 2/2

4 I. Prioritás bemutatása - 2. prioritás: Turizmusfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A prioritás egyrészt a régió turisztikai kínálati portfoliójának komplex és integrált fejlesztését, valamint a turisztikai és szabadidıs szolgáltatások minıségi és mennyiségi fejlesztését célozza meg. Másrészt magába foglalja a turisztikai szereplık együttmőködésén alapuló fejlesztéseket, és a közös, helyi és térségi szintő desztinációmarketing folyamatos ellátásához szükséges háttér biztosítását. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célérték 2015 A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat által elıállított Bruttó Hozzáadott Érték növekedése a regionális OP beavatkozásainak hatására mft hatás növekedés A fejlesztések hatására létrehozott új fıállású munkahelyek száma 1000 állandó lakosra jutó vendégéjszakák számának növekedése a kereskedelmi szálláshelyeken db eredmény db eredmény növekedés 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete ,40 0,00 0,00 7,40 Tervezett ESZA arány (%): max. 10% 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás (IH döntés) ,37 5,63 4,44 0,74 0,00 34,18 1/2

5 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konsrukció státusza (új vs. utód) kódja neve Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethetı kerete (MrdFt) Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Max. Támogatandó projektek tervezett száma (db) tervezett indítása (év/negyed-fél év) tervezett zárása (év/(negyed-fél év) kkv érintettsége (kkv beszállító/nincs kkv) Támogatható tevékenységek Megjegyzés 11 - Jogi személyiségő gazdasági társaság 21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás 23 - Egyéni vállalkozás 31 - Központi költségvetési irányító és költségvetési 32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési utód Kiemelt és integrált vonzerı-, termék- és infrastruktúrafejlesztések támogatása 34 - Köztestületi költségvetési irányító és költségvetési 35 - Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 6,40 0,00 0, % I. negyedév IV. negyedév Turisztikai vonzerık illetve attrakciók létrehozása, meglevık fejlesztése, valamint turisztikai szolgáltatások kialakítása és fejlesztése 37 - Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 38 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb 54 - Köztestület 55 - Egyház, egyházi intézmény Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelı utód egyéb szolgáltatások A konstrukció ban nem indul. infrastrukturális és minıségi fejlesztése utód Térségi és helyi turisztikai együttmőködési rendszerek, fejlesztése 1,00 0,00 0, % I. negyedév IV. negyedév - Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése - Balatoni turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése 2. Prioritás : 7,40 0,00 0, % 100 2/2

6 I. Prioritás bemutatása - 3. prioritás: Fenntartható településfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A prioritási tengely fı célja a régió településeinek hálózatszerő fejlesztése, elsısorban azok gazdasági és közösségi célú, valamint szociális szempontokat is figyelembe vevı fizikai és funkcionális megújítása révén. A prioritás feladata az elsıdleges térségi dinamizáló tényezıként felfogható város és térségére gyakorolt hatás ösztönzése, a város és térsége közötti kiegyensúlyozott, harmonikus kapcsolat elérése, egészségesebb lakókörnyezet megteremtése, a városok belsı problémáinak kezelése. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célérték 2015 A rehabilitált terület komplex aktivitási mutatójának települési átlaghoz való közelítése A fejlesztések hatására létrehozott új fıállású munkahelyek száma A fejlesztések által érintett lakosság létszáma A rehabilitált területen újonnan letelepült vagy szolgáltatást nyújtó szervezetek, vállalkozások száma % hatás 0 75 fı eredmény ezer fı output db eredmény A prioritás ütemezése kiírások kerete ,10 0,00 0,00 1,10 Tervezett ESZA arány (%): max. 10% 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás (IH döntés) ,95 9,48 0,66 0,11 0,00 20,20 1/2

7 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konsrukció státusza (új vs. utód) kódja neve Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek Támogatás Támogatás meghirdethetı kerete összege mértéke (MrdFt) (MFt) (%) Min. Max. Max. Támogatandó projektek tervezett száma (db) tervezett indítása (év/negyed-fél év) tervezett zárása (év/(negyed-fél év) kkv érintettsége (kkv beszállító/nincs kkv) Támogatható tevékenységek Megjegyzés 32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési Konzorciumi partnerek: Helyi önkormányzati költségvetési szerv Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv) Többcélú kistérségi társulás Helyi önkormányzatok jogi személyiségő társulása Területfejlesztési önkormányzati társulás 37 - Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 31 - Központi költségvetési irányító és költségvetési - Értékmegırzı városrehabilitáció fı feletti és fı utód Település (al)központok kialakítása, értékmegırzı rehabilitációja / közvetett 71 - Állami gazdálkodó szervezet 54 - Köztestület 1,10 0,00 0, % I. negyedév IV. negyedév kkv kedvezményeztt / alatti városokban - Településkép javítása fı alatti városok és 5000 fı feletti falvak számára Egyház - Gazdaságélénkítı városfejlesztés (Jessica konstrukció) Egyéb szövetkezet 11 - Jogi személyiségő gazdasági társaság 13 - Egyéb jogi személyiségő vállalkozás 21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság Egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplı egyéni vállalkozó 11 - Magyar Közút Nzrt NIF Zrt Városfejlesztı társaság Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek utód rehabilitációja ( fı A konstrukció ban nem indul. feletti városok, megyei jogú városok kivételével) 3. Prioritás : 1,10 0,00 0, % 12 2/2

8 I. Prioritás bemutatása - 4. prioritás: Közlekedés- és környezetfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A prioritás különbözı infrastrukturális elemek fejlesztésének együttes kezelésével a régió társadalmi és gazdasági kohézióját, környezeti fenntarthatóságát szolgálja, a megközelíthetıség javításával mind az egyéni, mind a közösségi közlekedés terén; a lakossági eredető környezeti terhelés csökkentésével; a sürgıs beavatkozást igénylı magaspartfalak stabilizációjával, a bel- és csapadékvízzel való gazdálkodás fejlesztésével, belterületeken a bel- és csapadékvizek okozta károk csökkentésével. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célérték 2015 A támogatott projektek keretében EU-s kritériumoknak megfelelı szennyvízkezeléssel ellátott lakosok száma Kistérségi központot közúton és tömegközlekedéssel 15/20/30 percen belül elérık számának növekedése fı output fı eredmény A prioritás ütemezése kiírások kerete ,05 0,00 0,00 21,05 Tervezett ESZA arány (%): max. 10% 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás (IH döntés) ,32 12,61 12,63 2,11 0,00 46,67 1/2

9 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konsrukció státusza (új vs. utód) kódja neve Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek Támogatás Támogatás meghirdethetı kerete összege mértéke (MrdFt) (MFt) (%) Min. Max. Max. Támogatandó projektek tervezett száma (db) tervezett indítása (év/negyed-fél év) tervezett zárása (év/(negyed-fél év) kkv érintettsége (kkv beszállító/nincs kkv) Támogatható tevékenységek Megjegyzés 31 - Területileg illetékes KÖVIZIG 32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési utód Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése 11 - Magyar Közút NZrt Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. 11; 21; 22 - Gazdasági társaságok, amennyiben rendelkeznek az érintett önkormányzatokkal kötött, a pályázat alapvetı céljával kapcsolatos, az EU-s jogszabályoknak is megfelelı közszolgáltatási szerzıdéssel 6,30 0,00 0, % I. negyedév IV. negyedév - Szennyvízelvezetés és kezelés fejlesztése - Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása - Helyi és térségi jelentıségő vízrendszerek rekonstrukciója - Települési vízrendezés fejlesztése - Környezeti infrastrukturális szolgáltatások fejlesztése 55 - Egyház és egyházi intézmény 11 - Magyar Közút NZrt. utód Kül- és belterületi utak fejlesztése 11 - Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt 31 - Központi költségvetési 11,75 0,00 0, % I. negyedév IV. negyedév - Térségi jelentıségő közutak fejlesztése - Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése 32 - Helyi önkormányzatok 32 - Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások utód Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 31 - Központi Költségvetési 11 - Magyar Közút NZrt. 1,00 0,00 0, % I. negyedév IV. negyedév - Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 11 - Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások 31 - Központi Költségvetési 11 - NIF Zrt; utód Közösségi közlekedés fejlesztése 11 - MÁV Zrt; 11 - közösségi közlekedés feladatainak ellátására jogosult, közszolgáltatási szerzıdéssel rendelkezı gazdasági társaságok 2,00 0,00 0, % II. negyedév IV. negyedév - Közösségi közlekedés fejlesztése Területfejlesztési tanács által alapított non-profit kft %-ban állami és vagy önkormányzati tulajdonú non-profit Kft. 4. Prioritás : 21,05 0,00 0, % 102 2/2

10 I. Prioritás bemutatása - 5. prioritás: Humán-infrastruktúra fejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A prioritás célja a közoktatás fejlesztése, az alapvetı tudáselemek megszerezhetıségében meglevı minıségi és területi egyenlıtlenségek oldása; korszerő és hatékony egészségügyi és szociális ellátórendszer kialakítása; az egészségügyi rehabilitáció intézményrendszerének fejlesztése; a közszolgáltatások költséghatékony és fenntartható módon történı - hozzáférhetıvé tétele a régió településein, akadálymentesítés az önkormányzati szolgáltatások elérhetısége érdekében. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése A minimális tudáskritériumoknak eleget nem tevı tanulók arányának csökkenése azokban az iskolákban ahol ezen tanulók aránya több mint 50% Fejlesztett nevelési-oktatási intézményekben tanuló diákok száma Szociális ellátással elért lakosság számának növekedése Minıségi járóbeteg szakellátásban ellátottak számának növekedése (a fejlesztéssel érintett szakrendelések esetén) mértékegysége Célérték 2015 % eredmény 0,00 20% csökkenés fı eredmény fı fı típusa eredmény eredmény Bázisérték A prioritás ütemezése kiírások kerete ,57 0,00 0,00 2,57 Tervezett ESZA arány (%): max. 10% 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás (IH döntés) ,50 1,48 0,94 0,16 0,00 19,07 1/2

11 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konsrukció státusza (új vs. utód) kódja neve Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethetı kerete (MrdFt) Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Max. Támogatandó projektek tervezett száma (db) tervezett indítása (év/negyed-fél év) tervezett zárása (év/(negyed-fél év) kkv érintettsége (kkv beszállító/nincs kkv) Támogatható tevékenységek Megjegyzés utód Közoktatási infrastrukturális fejlesztés A konstrukció ban nem indul Központi költségvetési irányító és költségvetési 32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési utód Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése, hatékonyságának növelése 38 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb 55 - Egyház, egyházi intézmény 2,07 0,00 0, % I. negyedév IV. negyedév - Rehabilitációs ellátás fejlesztése 59 - Egyéb, jogi személyiségő nonprofit szervezet utód Kistérségi szinten elérhetı szociális alapszolgáltatások A konstrukció ban nem indul. utód Közszolgáltatások elérését segítı informatikai rendszerek 32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 0,50 0,00 0, % III. negyedév IV. negyedév - Közszolgáltatások elérését segítı informatikai rendszerek utód Utólagos akadálymentesítés A konstrukció ban nem indul. 5. Prioritás : 2,57 0,00 0, % 5 2/2

12 I. Prioritás bemutatása - 6. prioritás: Technikai segítségnyújtás 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A prioritás célja az operatív programok eredményes és hatékony megvalósítása. A Technikai Segítségnyújtás keret egyrészt a OP közremőködı szervezeteinek - az OP végrehajtásával és az OP szintő kommunikációval kapcsolatos tevékenységek költségének - finanszírozására szolgál. Másrészt ebbıl a keretbıl kerülnek finanszírozásra a specifikusan az OP megvalósulásához köthetı egyéb tevékenységek (pl. a monitoring bizottságok mőködtetése, értékelı, elemzı tanulmányok, fordítás költsége). 2. A prioritás célkitőzései megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célérték 2015 Támogatott projektek megvalósulásának aránya % eredmény 0,00 100,00 3. A prioritás ütemezése kiírások kerete ,98 0,92 0,83 2,73 Tervezett ESZA/ERFA arány (%): - 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás (IH döntés) ,68 0,98 0,92 0,83 0,62 6,02 1/2

13 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konsrukció Konstrukc státusza (új vs. ió kódja utód) neve Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek Támogatás Támogatás meghirdethetı kerete összege (MFt) mértéke (%) (MrdFt) Min. Max. Max. Támogatandó tervezett zárása projektek tervezett indítása (év/(negyed-fél tervezett száma (év/negyed-fél év) év) kkv érintettsége (kkv beszállító/nincs kkv) Támogatható tevékenységek Megjegyzés Különösen az alábbiak: - döntés-elıkészítés utód Az operatív program technikai szintő lebonyolítása (közremőködı szervezeti feladatok ellátásának finanszírozása) kiemelt (TA) non-profit szervezet államháztartáson belül non-profit szervezet államháztartáson kívül 0,88 0,83 0,75 NR NR 100% KKV beszállító - szerzıdéskezelés - finanszírozás, nyomonkövetés 2 futó projekt 2015-ig - ellenırzés - szabálytalanságkezelés - humán kapacitás fejlesztése utód Vásárolt kommunikáció kiemelt (TA) non-profit szervezet államháztartáson belül non-profit szervezet államháztartáson kívül 0,05 0,05 0,04 NR NR 100% KKV beszállító - potenciális pályázók, illetve kedvezményezettek tájékoztatása - OP konstrukciókkal kapcsolatos kommunikáció 2 futó projekt 2015-ig - OP MB ülések megrendezése - éves megvalósítási jelentések készítése utód Egyéb OP specifikus feladatok kiemelt (TA) non-profit szervezet államháztartáson belül non-profit szervezet államháztartáson kívül 0,05 0,05 0,04 NR NR 100% KKV beszállító - tanulmányok, elemzések, értékelések készítése - szakértıi tanácsadás - szakmai rendezvények megvalósítása 2 futó projekt 2015-ig - szakmai anyagok fodítása, tolmácsolás - humán kapacitás fejlesztés 6. Prioritás : 0,98 0,92 0,83 NR NR 100% 1 2/2

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJÁHOZ 2007-2013 2008. MÁRCIUS 28.

INTÉZKEDÉSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJÁHOZ 2007-2013 2008. MÁRCIUS 28. INTÉZKEDÉSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJÁHOZ 2007-2013 2008. MÁRCIUS 28. 1 BEVEZETÉS Az Intézkedési és tevékenységi terv az Észak-alföldi régió 2007-2013-as stratégiai

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010 Civil iránytő Forrástérkép az uniós és hazai pályázati lehetıségekhez civil szervezetek részére Civil iránytő Innoratio Kutatómőhely Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

TOP-1.1 TÉRSÉGI GAZDASÁG-FEJLESZTÉS A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN (TERVEZET) Prioritási tengely:

TOP-1.1 TÉRSÉGI GAZDASÁG-FEJLESZTÉS A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN (TERVEZET) Prioritási tengely: TERÜLET- és TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 1 TOP-1.1 TÉRSÉGI GAZDASÁG-FEJLESZTÉS A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés:

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM (2007-2013.) IDŐKÖZI ÉRTÉKELÉSE ÉRTÉKELÉSINDÍTÓ JELENTÉS

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM (2007-2013.) IDŐKÖZI ÉRTÉKELÉSE ÉRTÉKELÉSINDÍTÓ JELENTÉS A NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM ÉS A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TERÜLETFEJLESZTÉSI (ÁTFOGÓ) PROGRAM (2007-2013.) IDŐKÖZI ÉRTÉKELÉSE ÉRTÉKELÉSINDÍTÓ JELENTÉS 2010. április 30. 1 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Prgram 2. priritás: Reginális turizmusfejlesztés Akcióterv vezetıi összefglaló 2008. február 11. 1 1. Priritásk bemutatása 1.1. Priritásk tartalma Priritás neve, száma Reginális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv Sárospatak Város Képviselı-testülete 12.855-2/270/2010. (IX. 24.) KT. számú határozatának melléklete SÁROSPATAK Sárospataki városközpont fejlesztése Akcióterületi Terv SÁROSPATAK SÁROSPATAKI VÁROSKÖZPONT

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A TOP stratégiai céljai

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget.

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget. Intézkedés Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Kedvezményezett/célcsoport Támogatható települések köre Főbb támogatható tevékenységek Minimum támogatási összeg Maximum támogatási

Részletesebben

A turizmus fejlesztés részterülete az ÚMVP-ben

A turizmus fejlesztés részterülete az ÚMVP-ben A turizmus fejlesztés részterülete az ÚMVP-ben 4.3.3. A turisztikai tevékenységek ösztönzése a) A támogatás jogalapja: A Tanács 1698/2005/EK rendelete, az 52. cikk a) pontjának iii alpontja és az 55. cikk

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK A kistérségre vonatkozó korábbi stratégiák összefoglalása... 4 Az NFT III új Uniós költségvetési idıszakára vonatkozó alapelvei... 8 B.-A.-Z. megye fejlesztési cél- és programrendszere...

Részletesebben

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY TDM Szervezeti Rendszer helyzete Magyarországon a TDM szervezeti rendszer kiépítését támogató pályázati kiírás készítése, céljai,

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc I. kötet 2008. május 29. Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Megrendelı Káli Sándor polgármester A megbízó részérıl a

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben