PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK"

Átírás

1 A Közép-Magyarországi Operatív Program környezetvédelmi intézkedései Orosz György Budapest, 2008.november PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 1

2 Pályázati statisztika Természetvédelem Környezetvédelem Beérkezett pályázatok száma Formai és/vagy tartalmi kritériumok miatt elutasított pályázatok száma Költségvetés belsı arányai Oldalszámozás, tartalomjegyzék Jogerıs rekultivációs engedély Költségvetés belsı arányai Lekötött forrás 1,9 milliárd Ft 7,2 milliárd Ft NYERTES PÁLYÁZATOK - TERMÉSZETVÉDELEM Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Tinnye Község Veresegyház Város Pilis Város Pilisi Parkerdı Zrt. Ipoly Erdı Zrt. Apajpusztai rekonstrukció és invazív növényirtás A Garancsi tó rehabilitációja Veresegyházi Malom-tó rehabilitációja A Pilisi Gerje forrás megırzését, helyreállítását szolgáló beruházás Parkerdı természetesen- Élı és élettelen természeti értékek megırzését, rehabilitációját szolgáló beruházások a Pilisi Parkerdı Zrt. területén Természeti értékek megırzését célzó k az Ipoly Erdı Zrt. Közép-Magyarországi erdészeti területein 2

3 NYERTES PÁLYÁZATOK - TERMÉSZETVÉDELEM Eötvös Loránd Tudományegyetem Fıvárosi Állat- és Növénykert Szent István Egyetem Erdei Iskola Alapítvány Pilisi Parkerdı Zrt. Az ELTE Botanikus Kert élıhelyeinek felújítása, valamint az ex situ védelemben lévı fajok számának növelése a magyar és nemzetközi jogszabályoknak és irányelveknek megfelelıen Élıhely és győjteményrekonstrukció a Fıvárosi Állat- és Növénykertben A Szent István Egyetem Botanikus kertjében megtalálható élıhelyek és bemutató parcellák rekonstrukciója, valamint speciális homoki élıhelyek kialakítása Az Erdei Iskola Alapítvány erdei iskola szolgáltatásának Parkerdı a gyermekekért A húsz éves Visegrád, Mogyoró-hegyi Erdei Mővelıdés Háza infrastrukturális NYERTES PÁLYÁZATOK - KÖRNYEZETVÉDELEM Pilisszentiván Község Újszilvás Község Erdıkertes Község NRG-Tech Agent Kereskedelmi és Tanácsadó Betéti Társaság Pilisszentiván Község települési szilárdhulladék lerakójának rekultivációja Újszilvás felhagyott települési folyékony hulladékürítı helyének rekultivációja Geotermikus közmő Erdıkertesen Biogáz üzem létrehozása Vácszentlászlón 3

4 NYERTES PÁLYÁZATOK - KÖRNYEZETVÉDELEM Zsombolyai Ingatlanhasznosító Kft. FANTÁZIA- AGROFA Termelı és Kereskedelmi Kft. Terminál Közép- Európai Ingatlanfejlesztı Korlátolt Felelısségő Társaság Napelemes villamos energia termelı rendszer telepítése a XI. kerületi Önkormányzat Zsombolyai utca 4. alatti irodaépületének ellátására Pelletgyártó kapacitás kiépítése a pellett értékesítése és hıtermelésre történı saját célú felhasználása céljából /Cegléd/ M1 Üzleti Park bıvítése /Páty/ KMOP Akcióterv

5 Keretösszegek ERFA [Mrd Ft] Maradvány összegek 44 ~ 110 Mrd Ft +Források elırehozása Év 10 6 Ebbıl a környezet- és természetvédelem részesedése: 15,5 Mrd Ft A tervezés stratégiai szempontjai as AT és a pályázatok tapasztalatainak hasznosítása Forrásátcsoportosítás azokról a Komponensekrıl, ahol nincs pályázati igény Kiemelt projektek maradványösszegének átcsoportosítása pályázati kiírásokra maradványforrások átcsoportosítása a es idıszakra 2010-ig a források max. 95%-a kerüljön lekötésre + válság-megelızés!.? 5

6 Új Akcióterv indikatív menetrend Társadalmi egyeztetés október 22- november 20. Az Akciótervet elfogadja a Tanács december Az Akciótervet elfogadja a Kormány december Új pályázatok megjelentetése január - március Régiós intézkedések Átfogó cél Specif ikus Priorit ás A tudásalapú gazdaság innovációs és vállakozásorientált A Régió nemzetközi versenyképességének növelése a fenntartható fejlıdés elvének érvényesítése mellett A versenyképesség meghatározó tényezıinek A versenyképesség keretfeltételeinek A régió belsı kohéziójának erısítése és harmonikus térszerkezetének A Régió vonzerejének A humán közszolgáltatások intézményrendszerének Városi és települési területek megújítása 1.1 K+F és innováció 2.1. A régión belüli fejlesztés, és eredményeinek közlekedési kapcsolatok elterjesztése 3.1 A turisztikai vonzerı 4.1 A munkaerı-piaci részvételt támogató infrastruktúra 5.1 Integrált, szociális típusú rehabilitáció Intézk edés 1.2 KKV-k és technológiai modernizációjuk ösztönzése 1.3 KKV-k pénzügyi eszközökhöz való hozzáférés 1.4 Üzleti környezet 1.5 Helyi gazdaságfejlesztés 2.2 A régió külsı elérhetıségét javító közlekedési infra-struktúra 2.3 A közösségi közlekedés mőködési feltételeinek javítása 3.2 Természetvédelem, a természeti környezet rehabilitációja és revitalizációja 3.3 Környezetvédelmi szolgáltató rendszer 4.2 A felsıoktatási infrastruktúra 4.3 Egészségügyi intézmények infrastruktúra 4.4 A társadalmi befogadást támogató infrastruktúra 4.5 A lakosságközeli szociális szolgáltatási infrastruktúra 4.6. Közoktatási intézmények infrastruktúra 5.2 Települési központok, identitás erısítés 4.7 Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra 6

7 Régiós intézkedések Átfogó cél Specif ikus Priorit ás A tudásalapú gazdaság innovációs és vállakozásorientált A Régió nemzetközi versenyképességének növelése a fenntartható fejlıdés elvének érvényesítése mellett A versenyképesség meghatározó tényezıinek A versenyképesség keretfeltételeinek A régió belsı kohéziójának erısítése és harmonikus térszerkezetének A Régió vonzerejének A humán közszolgáltatások intézményrendszerének Városi és települési területek megújítása 1.1 K+F és innováció 2.1. A régión belüli fejlesztés, és eredményeinek közlekedési kapcsolatok elterjesztése 3.1 A turisztikai vonzerı 4.1 A munkaerı-piaci részvételt támogató infrastruktúra 5.1 Integrált, szociális típusú rehabilitáció Intézk edés 1.2 KKV-k és technológiai modernizációjuk ösztönzése 1.3 KKV-k pénzügyi eszközökhöz való hozzáférés 1.4 Üzleti környezet 1.5 Helyi gazdaságfejlesztés 2.2 A régió külsı elérhetıségét javító közlekedési infra-struktúra 3.2 Természetvédelem, a természeti természeti környezet környezet rehabilitációja és rehabilitációja és revitalizációja revitalizációja 2.3 A közösségi közlekedés 3.3 Környezetvédelmi mőködési feltételeinek szolgáltató szolgáltató rendszer rendszer javítása 4.2 A felsıoktatási infrastruktúra 4.3 Egészségügyi intézmények infrastruktúra 4.4 A társadalmi befogadást támogató infrastruktúra 4.5 A lakosságközeli szociális szolgáltatási infrastruktúra 4.6. Közoktatási intézmények infrastruktúra 5.2 Települési központok, identitás erısítés 4.7 Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra Keretösszegek 3.2 Természetvédelem, a természeti környezet rehabilitációja és revitalizációja 3.3 Környezetvédelmi szolgáltató rendszer (milliárd Ft) 6,3 Ebbıl lekötve: 1,9 14,3 Ebbıl lekötve: 7, (milliárd Ft) 1,8 + maradvány =6,2 2,1 + maradvány =9,3 7

8 KMOP 3.2 Természetvédelem, a természeti értékek rehabilitációja és revitalizációja 3.2. intézkedés konstrukció Természeti értékek védelme 3.2.1/A komponens Élıhelyek és élettelen természeti értékek védelmét és helyreállítását szolgáló beruházások 3.2.1/B komponens Győjteményes növénykertek és védett történeti kertek megırzése és helyreállítása 3.2.1/C komponens Vonalas létesítmények természet- és tájromboló hatásának mérséklését szolgáló beruházások konstrukció Élıhely megırzı mezı- és erdıgazdálkodás konstrukció Erdei iskola hálózat infrastrukturális KMOP 3.3 Környezetvédelmi infrastruktúra 3.3. intézkedés konstrukció Vízgazdálkodási tevékenységek 3.3.1/A komponens 2000 Le alatti települések szennyvízkezelése 3.2.1/B komponens belterületi csapadékvíz elvezetés egyelıre bizonytalan konstrukció Települési hulladéklerakók rekultivációja konstrukció Megújuló energiahordozók felhasználásának növelése

9 Köszönöm a figyelmüket! A pályázati kiírásokkal kapcsolatos további információkat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elérhetıségein kaphatnak: a honlapon, az címen, valamint a as telefonszámon! 9

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közép-magyarországi műhelytalálkozója, Budapest, 2010. május 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

A megújuló energia hasznosítási projektek támogatása a Környezet és Energia Operatív Programban

A megújuló energia hasznosítási projektek támogatása a Környezet és Energia Operatív Programban Geotermikus Energia Szeged, 2007. november 22. A megújuló energia hasznosítási projektek támogatása a Környezet és Energia Operatív Programban Szántó Szilvia Tanácsos Környezetfejlesztési Főosztály KvVM

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJÁHOZ 2007-2013 2008. MÁRCIUS 28.

INTÉZKEDÉSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJÁHOZ 2007-2013 2008. MÁRCIUS 28. INTÉZKEDÉSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJÁHOZ 2007-2013 2008. MÁRCIUS 28. 1 BEVEZETÉS Az Intézkedési és tevékenységi terv az Észak-alföldi régió 2007-2013-as stratégiai

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 3. prioritás: Fenntartható településfejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás

Részletesebben

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) civileket érintı intézkedései A KEOP prioritásai 1. Egészséges tiszta települések (KA) 2. Vizeink jó kezelése (KA) 3. Természeti értékeink jó kezelése (ERFA)

Részletesebben

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében Balogh László ügyvezető igazgató DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Szeged, 2008 október 7. A Dél-alföldi régió sajátosságai

Részletesebben

Moson-Sopron Megyei Civil Informáci. ciós s Centrum

Moson-Sopron Megyei Civil Informáci. ciós s Centrum Gyır-Moson Moson-Sopron Megyei Civil Informáci ciós s Centrum 9023 Gyır, Otthon u. 2. Tel. : 96/550-313 Tel./Fax: 96/311-031 06-70/948-57-30 E-mail : civilhaz@unitedway.t-online.hu Web : www.unitedwaygyor.hu/ciszok

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

Környezetvédelmi beruházások uniós forrásból

Környezetvédelmi beruházások uniós forrásból Sajtó-háttéranyag Környezetvédelmi beruházások uniós forrásból Az Új Magyarország Fejlesztési Terv novemberben megjelenı környezetvédelmi pályázatai az alábbi területeken nyújtanak támogatási lehetıséget:

Részletesebben

Hazai és uniós támogatási programok

Hazai és uniós támogatási programok Hazai és uniós támogatási programok PhD-kurzus 2012. március 29. Szitáné dr. Kazai Ágnes SE Pályázati és Innovációs Központ A kutatás, fejlesztés finanszírozása kutatók üzleti szféra állam send more money

Részletesebben

A CSELEKVÉSI TERV PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA 2. sz. melléklet

A CSELEKVÉSI TERV PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA 2. sz. melléklet Pályázati kód: Támogatás formája: Támogatás elnyerésének módja: Forrás megnevezése: Forrás összege: DAOP-2007-1.1.1./A DAOP-2007-1.1.1./A Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális

Részletesebben

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010 Civil iránytő Forrástérkép az uniós és hazai pályázati lehetıségekhez civil szervezetek részére Civil iránytő Innoratio Kutatómőhely Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı

Részletesebben

Hazai célkitűzések (2020): Uniós célkitűzések (2020): a 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie;

Hazai célkitűzések (2020): Uniós célkitűzések (2020): a 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie; Hazai célkitűzések (2020): Uniós célkitűzések (2020): a 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie; az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani; energia/klíma: ÜHG gázok kibocsátásának

Részletesebben

Gyula, 2013.09.26. 2014-2020-as programozási időszak tervezési folyamatának bemutatása

Gyula, 2013.09.26. 2014-2020-as programozási időszak tervezési folyamatának bemutatása Gyula, 2013.09.26. 2014-2020-as programozási időszak tervezési folyamatának bemutatása Tartalom A 2014-2020-as fejlesztési időszakra való felkészülés 2011-2012 július előkészületi időszak EU új Területi

Részletesebben

Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv intézkedések,új lehetıségek, pályázatok. Grónay Andrea, programigazgató Energia Központ NKft.

Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv intézkedések,új lehetıségek, pályázatok. Grónay Andrea, programigazgató Energia Központ NKft. Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv intézkedések,új lehetıségek, pályázatok Grónay Andrea, programigazgató Energia Központ NKft. KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetıségek, tapasztalatok,

Részletesebben

Civil hírlevél. Támogatások...2. oldal. Intézményi hírek...11. oldal. Impresszum. Kiadja: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kommunikációs Igazgatósága

Civil hírlevél. Támogatások...2. oldal. Intézményi hírek...11. oldal. Impresszum. Kiadja: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kommunikációs Igazgatósága Civil hírlevél Tisztelt Olvasó! Ön rendszeresen megjelenő hírlevelünk 2007. évi 5. számát olvassa. Célunk, hogy az aktuális hírekkel, összefoglalókkal felhívjuk a figyelmet a legújabb döntésekre, tervekre,

Részletesebben

KÖRNYEZETFEJLESZTÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN

KÖRNYEZETFEJLESZTÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG TURIZMUSFEJLESZTÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS VÁROSREHABILITÁCIÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS KÖRNYEZETFEJLESZTÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS

Részletesebben

EU & GOV ERNMEN T A DV ISORY SERVICES

EU & GOV ERNMEN T A DV ISORY SERVICES EU & GOV ERNMEN T A DV ISORY SERVICES A 2009-10-es környezeti és energetikai fejlesztési akciótervek stratégiai környezeti vizsgálata Környezet és Energia Operatív Program 3. prioritás: Természeti értékeink

Részletesebben

Vállalkozói hírlevél

Vállalkozói hírlevél Vállalkozói hírlevél Tisztelt Olvasó! Ön rendszeresen megjelenő hírlevelünk 2007. évi 5. számát olvassa. Célunk, hogy az aktuális hírekkel, összefoglalókkal felhívjuk a figyelmet a legújabb döntésekre,

Részletesebben

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban A KMOP végrehajtásának tapasztalatai környezetvédelmi szempontból Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban Alapelv: A KMOP fejlesztéseinek a régió fenntarthatóságának kialakítását kell szolgálni. A regionális

Részletesebben

Új j Magyarország g Fejlesztési si terv (NFT II.)

Új j Magyarország g Fejlesztési si terv (NFT II.) ÁNTSZ egészségfejlesztés 2007. május 10. Új j Magyarország g Fejlesztési si terv (NFT II.) Regionális és s kistérségi szerepek az NFT II. megvalósításában: lehetıségek a területi egészségfejlesztésre gfejlesztésresre

Részletesebben

JÖVŐKÉP Az emlékhelyek támogatási lehetőségei 2014 2020 között

JÖVŐKÉP Az emlékhelyek támogatási lehetőségei 2014 2020 között JÖVŐKÉP Az emlékhelyek támogatási lehetőségei 2014 2020 között BUDAPEST, 2014.09.05. BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA FŐOSZTÁLYVEZETŐ, MINISZTERELNÖKSÉG Hazai támogatások és új pályázati rendszer Nemzeti emlékhelyek

Részletesebben

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A TOP stratégiai céljai

Részletesebben

Várhatóan elkészül a PM végleges, benyújtásra alkalmas változata Az Európai Bizottság

Várhatóan elkészül a PM végleges, benyújtásra alkalmas változata Az Európai Bizottság 2012 2013 2014 július 1. augusztus 2. szeptember november A Partnerségi Megállapodás tervezésének kezdete Az Európai Bizottság közzéteszi a szükséges jogszabályokat OFTK Bizottsági Sablon a Partnerségi

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020

Pest Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Sorszám 1.1. 1.2. Intézkedés és megnevezése Megyei befektetésösztönző szervezet létrehozása és működtetése Vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzése területi specifikumai Jellemző kedvezményezettek köre

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása

Részletesebben

Gergely Erzsébet KvVM, Stratégiai főosztály

Gergely Erzsébet KvVM, Stratégiai főosztály Harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Program Gergely Erzsébet KvVM, Stratégiai főosztály Az NKP küldetése A környezetügy átfogó tervezési rendszere, középtávú keretprogramja Egységes rendszerbe foglalja a

Részletesebben