Regionális Operatív Programok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Regionális Operatív Programok"

Átírás

1

2 Regionális Operatív Programok

3 A ROP-ok az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERVBEN Tematikus és területi prioritások Operatív programok: Területfejlesztés (ROP-ok) Gazdaságfejlesztés (GOP) Közlekedésfejlesztés (KÖZOP) Társadalmi megújulás (TÁMOP, TIOP) Környezeti és energetikai fejlesztés (KEOP) Államreform (ÁROP, EKOP)

4 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV FORRÁSAI Indikatív pénzügyi súlyok (%) 23, GOP KÖZOP KEOP Társadalmi megújulás Államreform ROP 21,8 16,8 összesen: 98,8% +VOP* *Végrehajtás Operatív Program

5 Célkitűzések a ROP-okban ÚMFT-ben kiemelt cél a fejlettség területi különbségeinek csökkentése Konvergencia ROP-ok célkitűzései: - A régiók helyi adottságokhoz illeszkedő fejlesztése, felzárkóztatása - Regionális adottságokhoz illeszkedő, a fejlődést elősegítő infrastruktúra megteremtése Közép-magyarországi OP célkitűzései: - A régió versenyképességének növelése - A foglalkoztatás szintjének növelése

6 ROP-ok fejlesztéseitől elvárt hatások Leszakadó térségek gazdasági felzárkózása Regionális tudásközpontok szerepének erősödése Foglalkoztatási helyzet területi különbségeinek csökkenése Oktatási- és egészségügyi rendszer területi különbségeinek csökkenése Közlekedési kapacitások igazítása a területi igényekhez Térségek szerkezeti átalakulásának elősegítése

7 A ROP-ok forrásai (Mrd Ft)* Nyugat-dunántúli OP 135,3 Közép-dunántúli OP 148,2 Dél-dunántúli OP 205,7 Dél-alföldi OP 218,4 Észak-magyarországi OP 263,7 Észak-alföldi OP 284,5 Közép-magyarországi OP 428 * 248 Ft/euró árfolyamon

8 Fejlesztési területek Gazdaságfejlesztés Ipari parkok telephelyeinek és szolgáltatásainak fejlesztése Iparterületek fejlesztése Inkubátorházak fejlesztése Kiemelt projekt például: Mechatronikai Ipari Park (Miskolc)

9 Fejlesztési területek Közlekedésfejlesztés Régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése önkormányzati tulajdonú bel- és külterületi utak Közösségi közlekedés működési feltételeinek javítása önkormányzatok, önkormányzati üzemeltetésű közlekedési vállalatok fejlesztései Alternatív, környezetkímélő közlekedési módok térnyerésének támogatása kerékpárút hajózás (régió-specifikus) Kiemelt projekt például: M4 autóút hiányzó Pest megyei szakaszának kiépítése

10 Fejlesztési területek A turisztikai vonzerő fejlesztése Fürdők, múzeumok, kulturális intézmények Turisztikai célú kerékpárutak Látogatóközpontok, arborétumok, tanösvények, tematikus útvonalak Természeti örökségekhez kapcsolódó infrastruktúra Nemzeti parkhoz, tájvédelmi körzethez kapcsolódó infrastruktúra Kiemelt projekt például: Hajdúszoboszló gyógyhelyi fejlesztése - Aqua-Palace Élményfürdő, A Budai Palota kulturális turisztikai fejlesztése

11 Fejlesztési területek Környezeti értékek védelme Belvíz elleni védekezés 2000 lakos-egyenérték alatti települések szennyvízkezelése Szilárdhulladék-lerakók rekultivációja Regionális jelentőségű vízbázis-védelem Vízvisszatartás, vízpótlás, vízvisszatáplálás Felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása Kiemelt projektek például: Benta patak mederrehabilitáció, Tatai Öreg-tó és Által-ér rehabilitációja

12 Fejlesztési területek Településfejlesztés Funkcióbővítő településfejlesztés Integrált, szociális típusú városrehabilitáció Kisléptékű településfejlesztés (kistelepülések pontszerű fejlesztései) Megyei Jogú Városok fejlesztése kiemelt projektek keretében Integrált Városfejlesztési Stratégia mentén

13 Fejlesztési területek Humán-infrastruktúra fejlesztések Egészségügyi intézmények infrastruktúra fejlesztése (alap- és járóbeteg ellátás, rehabilitáció, geriátria) Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése Közoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztése Önkormányzati feladatokat ellátó intézmények akadálymentesítése Elektronikus helyi közigazgatás infrastruktúra fejlesztése

14 Támogatás mértéke a ROP-okban vállalkozási jellegű, jövedelemtermelő beruházások esetén az önkormányzatok a gazdasági társaságokhoz hasonló támogatási intenzitást kaphatnak (max. 50%) ha a fejlesztés célja kötelezően ellátandó önkormányzati feladathoz kapcsolódik, a támogatási intenzitás vagy akár 90% is lehet a leghátrányosabb helyzetű kistérségek önkormányzatai 5-10%-kal magasabb támogatási intenzitásban részesülhetnek

15 Dél-alföldi OP prioritásai 1) Regionális gazdaságfejlesztés 18,0% 2) Turisztikai célú fejlesztések 20,0% 3) Közlekedési infrastruktúra fejlesztés 18,0% 4) Humáninfrastruktúra-fejlesztések 18,5% 5) Településfejlesztési akciók 25,5%

16 Dél-dunántúli OP prioritásai 1) A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 15% 2) A turisztikai potenciál erősítése 20% 3) Humán közszolgáltatások és közösségi településfejlesztés 39% 1) Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés 26%

17 Közép-dunántúli OP prioritásai 1) Gazdaságfejlesztés 15% 2) Turizmusfejlesztés 25% 3) Integrált városfejlesztés 15% 4) Kohézió 45% Humán infrastruktúra fejlesztése Közlekedésfejlesztés Falufejlesztés

18 Nyugat-dunántúli OP prioritásai 1) Regionális gazdaságfejlesztés 16 % 2) Turizmusfejlesztés Pannon Örökség 26 % 3) Városfejlesztés 20 % 4) Kistérségi környezetvédelem és infrastruktúra 20 % 5) Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése 18 %

19 Észak-alföldi OP prioritásai 1. A gazdaság működési felt. jav. 15% 2. A regionális és helyi jelentőségű közlekedési infrastruktúra fejlesztése 19% 3. A turisztikai potenciál erősítése 22% 4. Város- és térségfejlesztés 44%

20 Észak-magyarországi OP prioritásai Észak-magyarországi OP prioritásai 1) A versenyképes helyi gazdaság megteremtése 8% 2) A turisztikai potenciál erősítése 24% 3) Település-rehabilitáció 33% 4) Humán közösségi infrastruktúra 25% 5) Térségi közlekedés fejlesztése 10%

21 Közös fejlesztési tématerületek a konvergencia ROP-okban Fejlesztési témakör Mrd HUF (millió EUR) Regionális gazdaságfejlesztés 187,3 (691,1) Turisztikai célú fejlesztések 298,5 (1101,5) Közlekedési infrastruktúra 209,7 (773,8) Humán infrastruktúra-fejlesztés 255,8 (943,9) Város- és településfejlesztés 296,1 (1092,6) Környezetvédelem 75,5 (278,6) Technikai segítségnyújtás 49,4 (182,3) Összesen 1372,3 (5063,9) * EU-s és hazai állami társfinanszírozás, folyó áron, 271 HUF/EUR árfolyam

22 Környezetvédelem Nem jelenik meg a ROP-okban önálló prioritás-tengelyként Turisztikai, közlekedési, város- és településfejlesztési prioritástengelyek keretében kerül sor környezetvédelmi beavatkozásokra Környezeti rehabilitáció támogatása Kistelepülések szennyvízkezelési projektjei Felszíni vizek megóvása Térségi és települési környezetvédelmi fejlesztések

23 Főbb Zászlóshajó programok Hét versenyképességi pólus: A régióközpontok innovációs, technológiai szolgáltatói fejlesztése, GOP-kapcsolódás Leszakadó térségek felzárkóztatása: a helyi társadalomra alapozott kistérség-fejlesztési programok, TAMOP-kapcsolódás Európa Kulturális Fővárosa, Pécs: kulturális infrastruktúra fejlesztése

24 Megvalósuló projektek (2015-ig) Kb. 500 km út építése és kb km felújítása Kb. 300 km új kerékpárút épül Kb. 70 turisztikai szempontból kiemelt attrakció/látványosság fejlesztése, párhuzamosan a ráépülő turisztikai szolgáltatások színvonalának emelésével Kb. 200 város és település központjának komplex felújítása Kb. 500 közoktatási intézmény felújítása (óvoda és alapfokú nevelésioktatási intézmények) Kb. 300 egészségügyi (alap és járóbeteg szakellátás) és szociális létesítmény felújítása

25 A KMR speciális státusza EU átlag 75%-át meghaladó fejlettség (egy főre jutó GDP alapján), 2. célkitűzés: Regionális versenyképesség és foglalkoztatás phasing in régió: speciális elbánás (átmenet a konvergencia és versenyképességi régiókhoz között) fix összegű SA támogatás: 1860,4 millió euro csökkenő éves forrásallokáció (források 90%-a között EU-források programozási, pénzügyi, adminisztratív elkülönítése Önálló OP (multiobjective OP-knál önálló KMR prioritás)

26 KMR-hez kapcsolódó tervezési és finanszírozási rendszer 2. célkitűzés SA forrás ERFA (77,95%) Ágazati (50%) Elektronikus közigazgatás OP ESzA (22,05%) Közép- Magyarországi OP Régiós (50%) Társadalmi megújulás OP Államreform OP KA forrás KMR-re jutó része Közlekedés OP Környezet, energia OP

27 Fejlesztési források (ÚMFT OP Mrd összes/kmr) Operatív programok Összesen KMR Mrd Ft Mrd euro Mrd Ft euro (15%-os nemzeti hozzájárulással folyó áron, 248 Ft/E árfolyamon) Közlekedés OP (KÖZOP)* 7,3 1815,8 1,5 368,6 Környezet és energia OP (KEOP)* 4,9 1219,2 1,2 306,8 Gazdaságfejlesztés OP (GOP) 2,9 728,2 0 0 Társadalmi infrastruktúra OP (TIOP) 2,3 568,6 0 0 Elektronikus közigazgatás OP (EKOP) 0, ,6 0,090 22,3 Társadalmi megújulás OP (TÁMOP) 4,1 1016,1 0, ,5 Államreform OP (ÁROP) 0,172 42,8 0,051 12,7 Régiós OP (6 ROP, KMOP) 6,8 1683,9 1, ,1 Végrehajtás OP (VOP) 0,37 91,9 0 0 EGYÜTT* 29,3 7271,1 5,1 1268,0 *A KÖZOP és a KEOP esetében a KA keretből lakosságarányosan (27,8%) becsült értékek.

28 Csökkenő forrásallokáció KMOP források éves allokációja KMOP éves forrásallokáció(mrd Ft) ,56 128,64 90,24 52,32 13,92 13,92 13,92 100,0% 34,7% 26,8% 18,8% 10,9% 2,9% 2,9% 2,9%

29 KMOP fejlesztési prioritások KMOP prioritástengelyek közötti indikatív forrásallokáció Prioritástengelyek % millió euro 1. A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése 2. A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése milliárd Ft 27,7 478,5 118,7 22,2 382,5 94,8 3. A régió vonzerejének fejlesztése 12,7 219,4 54,4 4. A humán közszolgáltatások intézmény-rendszerének fejlesztése 5. Települések területeinek megújítása 19,1 330,5 82,0 14,7 253,1 62,8 6. Technikai segítségnyújtás 3,6 62,1 15,4 Összesen 100, ,1 428,1

30 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

Hazai és uniós támogatási programok

Hazai és uniós támogatási programok Hazai és uniós támogatási programok PhD-kurzus 2012. március 29. Szitáné dr. Kazai Ágnes SE Pályázati és Innovációs Központ A kutatás, fejlesztés finanszírozása kutatók üzleti szféra állam send more money

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

KDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. december

KDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. december A 2007-2013-as programozási időszak végrehajtási tapasztalatai Fejér megyében, különös tekintettel az Operatív Programokhoz kapcsolódó forrásallokációra KDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. december Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Megyei Jogú Városokat érintı konstrukciónak feltárása Fejlesztési térkép 2008-ra

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Megyei Jogú Városokat érintı konstrukciónak feltárása Fejlesztési térkép 2008-ra 1/31/2008 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Megyei Jogú Városokat érintı konstrukciónak feltárása Fejlesztési térkép 2008-ra Közlekedés-fejlesztés, Helyi gazdaságfejlesztés, Környezetvédelem, Energetika,

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG Sóvágó Krisztina (VÁTI Nonprofit Kft. TTÉI TEÉMI) Európai Uniós és egyéb nemzetközi támogatások egyetemi előadásához.

HÁTTÉRANYAG Sóvágó Krisztina (VÁTI Nonprofit Kft. TTÉI TEÉMI) Európai Uniós és egyéb nemzetközi támogatások egyetemi előadásához. HÁTTÉRANYAG Sóvágó Krisztina (VÁTI Nonprofit Kft. TTÉI TEÉMI) Európai Uniós és egyéb nemzetközi támogatások egyetemi előadásához. Tárgy: Területfejlesztési politika ELTE TTK 2009. november 17. Az Európai

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban Czene Zsolt főosztályvezető-helyettes NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály Önfenntartó falu Fenntartható

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020

Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Piac és Profit Konzultáció Budapest 2014. Február 4. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1 Célkitűzések A 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel

Részletesebben

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében Balogh László ügyvezető igazgató DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Szeged, 2008 október 7. A Dél-alföldi régió sajátosságai

Részletesebben

Gyula, 2013.09.26. 2014-2020-as programozási időszak tervezési folyamatának bemutatása

Gyula, 2013.09.26. 2014-2020-as programozási időszak tervezési folyamatának bemutatása Gyula, 2013.09.26. 2014-2020-as programozási időszak tervezési folyamatának bemutatása Tartalom A 2014-2020-as fejlesztési időszakra való felkészülés 2011-2012 július előkészületi időszak EU új Területi

Részletesebben

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A TOP stratégiai céljai

Részletesebben

TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program A Széchenyi terv 2020. program részeként, valamint az EU 2014-2020 tervezési időszakhoz is prioritásokhoz illeszkedő operatív program, ami meghatározza

Részletesebben

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu szám: 02/297-7/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Boros Szilárd Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében

Részletesebben

KÖRNYEZETFEJLESZTÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN

KÖRNYEZETFEJLESZTÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG TURIZMUSFEJLESZTÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS VÁROSREHABILITÁCIÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS KÖRNYEZETFEJLESZTÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

KDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. november

KDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. november A 2007-2013-as programozási időszak végrehajtási tapasztalatai Komárom-Esztergom megyében, különös tekintettel az Operatív Programokhoz kapcsolódó forrásallokációra KDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése Baksa János Tervező menedzser Szekszárd, 2009.03.26 Az előadás tartalma Kulturális és szabadidős

Részletesebben

A Kaposvári Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja

A Kaposvári Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja A Kaposvári Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja Lezárva: 2011. Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás Készült a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás 7400 Kaposvár, Szántó u. 5. (: 82/320-542

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati

Részletesebben

OTP Bank MFB-hitel és pályázati tanácsadás

OTP Bank MFB-hitel és pályázati tanácsadás OTP Bank MFB-hitel és pályázati tanácsadás 2008 MFB-hitel és pályázati tanácsadás 1 MFB-hitel és pályázati tanácsadás Tájékoztató az MFB által refinanszírozott, az OTP Bank kereskedelmi banki hálózatában

Részletesebben

Hazai célkitűzések (2020): Uniós célkitűzések (2020): a 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie;

Hazai célkitűzések (2020): Uniós célkitűzések (2020): a 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie; Hazai célkitűzések (2020): Uniós célkitűzések (2020): a 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie; az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani; energia/klíma: ÜHG gázok kibocsátásának

Részletesebben

A városfejlesztés új lehetőségei és eszközei 2014-2020

A városfejlesztés új lehetőségei és eszközei 2014-2020 A városfejlesztés új lehetőségei és eszközei 2014-2020 Jusztin Valéria NEMZETGAZDASÁGI TERVEZÉSI HIVATAL 2014. június 3. Az EU kohéziós politikájának új keretei Az Európai Bizottság 2011. október 6-án

Részletesebben

EU FORRÁSOK PROGRAMOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI A MEGYEI ÉS VÁROSI FEJLESZTÉSEK SZEMPONTJÁBÓL

EU FORRÁSOK PROGRAMOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI A MEGYEI ÉS VÁROSI FEJLESZTÉSEK SZEMPONTJÁBÓL EU FORRÁSOK PROGRAMOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI A MEGYEI ÉS VÁROSI FEJLESZTÉSEK SZEMPONTJÁBÓL Salamin Géza főosztályvezető Tervezéskoordinációért Felelős Államtitkárság Területfejlesztési Tervezési Főosztály

Részletesebben

A kormány 2006. augusztus 1-jén ismét társadalmi vitára bocsátotta a 2007 és 2013 között hazánkba érkező európai uniós fejlesztési források

A kormány 2006. augusztus 1-jén ismét társadalmi vitára bocsátotta a 2007 és 2013 között hazánkba érkező európai uniós fejlesztési források 14. Kultúra: mire jut a 26,2 milliárd euróból? Az Új Magyarország Fejlesztési Terv a kultúra szemszögéből A kormány 2006. augusztus 1-jén ismét társadalmi vitára bocsátotta a 2007 és 2013 között hazánkba

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben