Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei"

Átírás

1 Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei - Eredmények és kihívások Kovács Kálmán államtitkár Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetpolitikai Fórum-sorozat, 2008.

2 Környezetvédelem Környezetügy Az ember és a természet közötti harmonikus viszony megteremtése az életminőség javításának, a gazdaság jó teljesítményének záloga. Környezettudatosság Környezetminőség Környezeti demokrácia Zöld kormányzás A célok megvalósításához szükség van a megfelelő forrásokra.

3 Főbb eredményeink A környezetügyi fejlesztések megvalósítását szolgáló EUforrások: 2004 előtt előcsatlakozási források (ISPA, PHARE) 2004-től a Kohéziós és Strukturális Alapok Nemzeti Fejlesztési Terv Kohéziós Alap Keretstratégia Új Magyarország Fejlesztési Terv Kiemelt cél: a környezeti szempontok érvényesítése minden intézkedésben

4 ISPA, Kohéziós Alap Kiemelt cél: Korszerű környezeti infrastruktúra kiépítése (Uniós csatlakozásunkból eredő kötelezettségek teljesítéséhez) 1. A vízszennyezés csökkentése Győr szennyvíztisztító telepének fejlesztése (zárul 2007-ben) Szegedi és pécsi szennyvízkezelési projekt idén, a többi 2010 folyamán zárul 10 projekt közel 2 millió embert és több mint 100 települést érint 2. Kármentesítés Üröm-Csókavár kármentesítési projekt, tervezett befejezése 2010 vége

5 ISPA, Kohéziós Alap Az ivóvízminőség javítása Az Észak-Alföldi települések ivóvízminőség-javítása, tervezett befejezés: 2010 vége (a projekt 108 ezer főt és 41 települést érint) 4. Hulladékgazdálkodás Idén zárul a miskolci és a Sajó-Bódva völgyi projekt, 2010 végéig valamennyi befejeződik A projektek több mint 1400 települést, és közel 4,2 millió embert érintenek között összesen 742 millió euró ISPA, Kohéziós Alap támogatás a környezetvédelmi fejlesztésekhez

6 Az ISPA ( ) és a Kohéziós Alap ( ) környezetvédelmi célú támogatásai KA millió euró ISPA millió euró Hulladékgazdálkodás KA támogatottsága Hulladékgazdálkodás ISPA támogatottsága Szennyvíz KA támogatottsága Szennyvíz ISPA támogatottsága Ivóvíz KA támogatottsága Kármentesítés KA támogatottsága

7 NFT - Környezet és Infrastruktúra Operatív Program ( ) Ivóvízminőség-javítása - 6 projekt Szennyvízkezelés - 5 projekt Környezeti kármentesítés - 4 projekt Légszennyezettségi mérőhálózat továbbfejlesztése, zajtérkép készítése, eszközök beszerzése Speciális hulladékáramok kezelése 24 projekt Megkezdett árvízvédelmi programok folytatása Natura 2000 területek fejlesztése (központi program) Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése - 45 projekt

8 K IOP környezetvédelmi támog atás ai L evegős zenynyezés és zajterhelés mérés e 3% E nergiagazdálkodás fejles ztés e 14% V ízminős ég javítás a 35% T ermés zet- és árv ízv édelem 24% K örnyezeti kármentes ítés 12% Á llati hulladék kezelés e 6% E gés zs égügyi és építés i- bontás i hull. 6% KIOP környezetvédelmi prioritás finanszírozása: 171 millió euró EU+hazai forrás

9 Támogatott KIOP projektek 6 támogatott projekt Szennyvíz: 1 db Állati: 2 db Ép-bont: 1 db Kárment: 2 db 5 támogatott projekt Szennyvíz: 1 db Állati: 1 db Ép-bont: 1 db Kármentes: 1 db Zaj: 1 db 14 támogatott projekt Ivóvíz: 5 db Szennyvíz: 1 db Állati: 4 db Ép-bont: 2 db Kármentes: 1 db Árvíz: 1 db (Cigánd) 2 támogatott projekt Állati: 1 db Ép-bont: 1 db 7 támogatott projekt Ivóvíz: 1 db, Állati: 5 db, Ép-bont: 1 db 12 támogatott projekt Szennyvíz: 2db Állati: 1 db Ép-bont:2db Természetv: 7db 7 támogatott projekt Állati: 1 db Ép-bont: 1 db Kármentes: 1db Természetv: 4 db További két központi projekt (zaj/levegő), amely több régiót érint

10 NFT I. egyéb operatív programjának környezeti vonatkozású elemei Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Vállalkozások környezeti irányítási rendszereinek fejlesztése Környezetvédelmi háttéripar támogatása Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Környezetbarát mezőgazdálkodás Vidéki megélhetés környezeti alapjának fenntartása, fejlesztése Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Környezettudatosság fejlesztése Környezeti oktatás-nevelés, K+F Regionális Fejlesztési Operatív Program Városi területek rehabilitációja

11 Új Magyarország Fejlesztési Terv ( ) 15 Operatív Program: Gazdaságfejlesztés (GOP) Közlekedés (KÖZOP) Társadalmi Megújulás (TÁMOP) Társadalmi Infrastruktúra (TIOP) Környezet és Energia (KEOP) Államreform (ÁROP) Elektronikus közigazgatás (EKOP) 7 Regionális (ROP-ok) Végrehajtás (VOP) EKOP 1,4% ÁROP 0,6% ROPok 23,1% KEOP 16,7% VOP 1,4% TIOP 7,8% GOP 10,0% TÁMOP 14,0% KÖZOP 25,0%

12 ÚMFT - Környezet és Energia Operatív Program ( ) Önálló operatív program Bővülnek a felhasználható források Lehetőség a támogatott témakörök további bővítésére: a megújuló energiahordozó-felhasználása az energiafelhasználás hatékonyság-növelése a fenntartható életmód és fogyasztás elősegítése terén Regionális vagy kisebb területi léptékű környezet- és természetvédelmi, vízügyi projektek a regionális operatív programokban (az ágazat és régiók közötti megállapodás alapján) KEOP finanszírozása: millió euró EU millió euró hazai forrás

13 KEOP prioritásai (pénzügyi megoszlás) 5. Hatékony energ iafelhas z nálás 3% 6. F enntartható életmód és fog yas ztás 2% 7. P rojekt előkés z ítés 4% 8. tec hnikai s eg íts ég - nyújtás 2% 4. A meg újuló energ iaforrás - felhas ználás növelés e 5% 3. T ermés zeti értékeink jó kezelés e 3% 2. Vizeink jó kezelés e 29% 1. E g és zs ég es tis zta település ek 52%

14 KEOP finanszírozási terv 1. Egészséges tiszta települések 2. Vizeink jó kezelése Hazai (millió euró) KA (millió euró) ERFA (millió euró) Megújuló energiaforrásfelhasználás növelése 3. Természeti értékeink jó kezelése 6. Fenntartható életmód és fogyasztás 5. Hatékony energiafelhasználás 7. Projekt előkészítés 8. Technikai segítségnyújtás

15 AKohéziós és a Strukturális Alap (ERFA) környezetvédelmi célú támogatási összege KA (millió euró) ERFA (millió euró)

16 A megvalósítás gyakorlati problémái Szükségtelen, illetve indokolatlan fejlesztési igények Túlzó célok, indokolatlan vállalások Technológia hibás kiválasztása Szakmai tartalmi ellentmondások Indokolatlanul magas költségelemek, irreális fajlagos költségek Kevés valódi megoldási alternatíva Bizonytalan üzemeltetési feltételek Előre látható pénzügyi fenntarthatósági problémák Rendezetlen tulajdonviszonyok A szakmai kihívások áthidalására tárcánk kész segítséget nyújtani.

17 A következő időszak kihívásai Kapjanak nagyobb súlyt a megelőző jellegű intézkedések A közlekedés terén a környezetkímélő fejlesztések kerüljenek előtérbe A források kiegyensúlyozottabb elosztása: területi esélyegyenlőség elősegítése társadalmi, gazdasági és környezeti szempontok összehangolása pozitív szinergiák A fenntarthatósági szempontok ténylegese érvényesítése a pályázati kiírásokban és az értékelési, döntési folyamatokban

18 Feladatainkhoz keretet biztosít Környezetügy Középtávú Stratégiája Az előkészítés alatt álló 3. Nemzeti Környezetvédelmi Program ÚMFT akciótervei és azok felülvizsgálata

és s Energetika Operatív v Program (KEOP)

és s Energetika Operatív v Program (KEOP) Felszín n alatti vizeket érintő fejlesztések, sek, beruházások Környezeti és s Energetika Operatív v Program (KEOP) 2007-2013 2013 közöttk Huszár Hajnalka KvVM Víz Keretirányelv Főosztály Budapest, 2007.

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

Gergely Erzsébet KvVM, Stratégiai főosztály

Gergely Erzsébet KvVM, Stratégiai főosztály Harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Program Gergely Erzsébet KvVM, Stratégiai főosztály Az NKP küldetése A környezetügy átfogó tervezési rendszere, középtávú keretprogramja Egységes rendszerbe foglalja a

Részletesebben

DRAFT DOCUMENT. A szakmai területek közül kiemelkedő fontossággal bír még az energetika és a közlekedés.

DRAFT DOCUMENT. A szakmai területek közül kiemelkedő fontossággal bír még az energetika és a közlekedés. DRAFT DOCUMENT NATIONAL ROADMAP FOR THE IMPLEMENTATION OF ETAP IN HUNGARY 1. A KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA JELENLEGI HELYZETE MAGYARORSZÁGON A csatlakozás Magyarországon mind minőségi, mind mennyiségi szempontból

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Civil hírlevél. Támogatások...2. oldal. Intézményi hírek...11. oldal. Impresszum. Kiadja: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kommunikációs Igazgatósága

Civil hírlevél. Támogatások...2. oldal. Intézményi hírek...11. oldal. Impresszum. Kiadja: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kommunikációs Igazgatósága Civil hírlevél Tisztelt Olvasó! Ön rendszeresen megjelenő hírlevelünk 2007. évi 5. számát olvassa. Célunk, hogy az aktuális hírekkel, összefoglalókkal felhívjuk a figyelmet a legújabb döntésekre, tervekre,

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

Önkormányzatok együttmûködési lehetôségei környezetünk védelmében

Önkormányzatok együttmûködési lehetôségei környezetünk védelmében Önkormányzatok együttmûködési lehetôségei környezetünk védelmében KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2008. Szerkesztôk: dr. Gergely Erzsébet, dr. Buzás Kálmánné, dr. Rákosi Judit, Prohászka

Részletesebben

Fogalma. Alapelvek. Célja 2012.05.15. Egyesült különbözőségek: Az Euro. Csorba László EKF 2011/2012

Fogalma. Alapelvek. Célja 2012.05.15. Egyesült különbözőségek: Az Euro. Csorba László EKF 2011/2012 Csorba László EKF 2011/2012 Egyesült különbözőségek: Az Euro Fogalma Az Unió költségvetése olyan dokumentum, amely az Unió egyes években várható bevételeire és kiadásaira vonatkozó becslést és ennek előzetes

Részletesebben

Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program - KIOP

Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program - KIOP INTÉZMÉNYI HÁTTÉR Nemzeti Fejlesztési Terv NFT Közösségi Támogatási Keret KTK Kohéziós Alap Strukturális Alapok Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program - KIOP KIOP felépítése Környezetvédelem

Részletesebben

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefon: 06/1/457-3300, Honlap: www.kvvm.hu ISBN 963 85511 0 0 A dokumentum újrahasznosított

Részletesebben

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása,

Részletesebben

Tervezet. a 2009 2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról. /közigazgatási egyeztetés/

Tervezet. a 2009 2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról. /közigazgatási egyeztetés/ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/377/2009. Tervezet a 2009 2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról /közigazgatási egyeztetés/ Budapest, 2009. március I. VEZETŐI

Részletesebben

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése Budapest, 2004. október hó A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése a 2004. évben elkezdett

Részletesebben

az unios források felhasznállásának gyakorlata, szabályozási háttere

az unios források felhasznállásának gyakorlata, szabályozási háttere Minden végrehajtási rendszer hatékony működéséhez elengedhetetlen a feladat- és hatáskörök egyértelmű rögzítése és erős, jól működő koordinációs mechanizmusok felállítása, mégpedig jól dokumentáltan és

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. elfogadja a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben

Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása, energetikai pályázati tapasztalatok bemutatása az Észak-Alföldi Régióban

Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása, energetikai pályázati tapasztalatok bemutatása az Észak-Alföldi Régióban Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása, energetikai pályázati tapasztalatok bemutatása az Észak-Alföldi Régióban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Előadó: Dibáczi

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TAGÁLLAMI JELENTÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MEGÚJÍTOTT FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJÁNAK (EU FFS) VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2007. 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, BEVEZETÉS A tagállam neve: Magyarország Koordináló szerv: EU

Részletesebben

TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM

TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM ELÕSZÓ Ön az EU Pályázati Kalauzt, az Európa Média Kht. és a Geonardo Kft. közös kiadványának frissített és bõvített verzióját olvassa. A Kalauz elsõdleges célja naprakész és mindenre kiterjedõ információt

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Regionális Gazdasági- és Statisztika Tanszék A doktori iskola vezetője: Dr. UDOVECZ GÁBOR DSc MTA doktora, egyetemi tanár Témavezető:

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as időszakban Hódi Ágota osztályvezető Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

Előadást megalapozó NFÜ értékelések

Előadást megalapozó NFÜ értékelések Előadást megalapozó NFÜ értékelések NFÜ megbízás: Keretszerződés értékelési feladatok ellátására - 4. lot: környezeti, energetikai és klíma tárgyú fejlesztések (ÖKO Zrt nyerte) Ezen belül két értékelés

Részletesebben