és s Energetika Operatív v Program (KEOP)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "és s Energetika Operatív v Program (KEOP)"

Átírás

1 Felszín n alatti vizeket érintő fejlesztések, sek, beruházások Környezeti és s Energetika Operatív v Program (KEOP) közöttk Huszár Hajnalka KvVM Víz Keretirányelv Főosztály Budapest, március 28.

2 ÚMFT Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT): az EU Kohéziós Alapjának és strukturális alapjainak felhasználásához szükséges stratégiai keretdokumentum.

3 Új Magyarország Fejlesztési Terv Átfogó célok: a foglalkoztatás bővítése, a tartós növekedés feltételeinek megteremtése. Horizontális politikák a fenntarthatóság feltételeinek biztosítása (környezeti, a makrogazdasági, a társadalmi folyamatok fenntarthatósága, beleértve a biztonság szempontjait is); a kohézió erősítése (gazdasági, területi, társadalmi értelembe magában foglalva az esélyegyenlőséget)

4 Új Magyarország Fejlesztési Terv Prioritások gazdaságfejlesztés, közlekedésfejlesztés, társadalom megújulása, környezeti és energetikai fejlesztés, területfejlesztés, államreform.

5 ÚMFT forrás megosztás ÁROP 1% EKOP 2% TIOP 8% KEOP 16% TÁMOP 14% KMROP 7% ROPok 17% KözOP 25% GOP 10%

6 Környezeti és Energetika Operatív Program KEOP céljai: az EU-s kötelezettségvállalásokból adódó feladatok; szennyezés megelőzési feladatok; regionális igények. KEOP szerkezete: Prioritási tengelyek, intézkedések Pénzügyi táblák EMVA-val való összefüggés Végrehajtásra vonatkozó rendelkezések Nagy projektek (1067/2005) Mellékletek

7 Környezeti és Energetika Operatív Program Egészséges tiszta települések Vizeink jó kezelése Természeti értékeink jó kezelése Megújuló energiahordozók növelése Hatékony energia-felhasználás Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése Projekt előkészítés Technikai segítségnyújtás

8 A KEOP prioritásai 1. Egészséges, tiszta települések Tervezett intézkedések: komplex hulladékkezelési rendszerek; égetők, kiegészítő beruházások (a hulladék stratégiának megfelelő projektek támogatása a szennyvízelvezetés és kezelés a 2000 LE feletti településeken ivóvízminőség-javítás (Észak-Alföld II. ütem, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Borsodvíz)

9 KEOP prioritásai 4. A megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása és hatékonyabb energiafelhasználás Tervezett intézkedések: a biomassza-felhasználás növelése nagy tömegben keletkező használt sütőolaj, illetve állati zsiradék energetikai és/vagy bio-motorhajtóanyag alapanyagként történő hasznosítása. az állattartó telepeken keletkező trágyából és a szennyvíztisztító telepeken képződő szennyvíziszapból előállított biogáz hasznosítása A hazai geotermikus potenciál kihasználására épülő, hő- és villamosenergia-ellátásra létesítendő üzemek támogatása A legkorszerűbb fűtési és hűtési célú hőszivattyús rendszerek Napenergiát hasznosító rendszerek telepítése A már meglévő vízerőművek élettartamának növelése, hatásfokának javítása, illetve kisebb vízerőművek létesítése A szélenergia: lokális, illetve közösségi szélerőgépek formájában Távhő korszerűsítés, középületek energiafelhasználásnak korszerűsítése

10 Tervezett intézkedések: A KEOP prioritásai 6. Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése prioritási tengely Fenntartható termelés 1. Gondos bánásmód (good housekeeping) 2. Kiegészítő létesítmények 3. Tisztább technológia bevezetése (BAT) 4. Vállalatközi beavatkozások, ipari ökológia Fenntartható fogyasztás elősegítése Fenntartható fogyasztással, a fogyasztás környezeti és társadalmi hatásaival kapcsolatos kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) Fenntarthatóbb fogyasztási lehetőségeket, alternatívákat népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek, beruházások Fenntarthatósággal összefüggő termékcímkék ismertségének és elterjedésének támogatása Az e-környezetvédelem céljaihoz kapcsolódó fejlesztések

11 A KEOP prioritásai 7-8. a források lehívását segítő prioritási tengelyek Prioritás tengelyek Projekt előkészítés Technikai segítségnyújtás (KSZ finanszírozás, Monitoring Bizottság, útmutatók, tanulmányok készítése, éves értékelés feladatok elvégzése)

12 A KEOP prioritásai 2. Vizeink jó kezelése Tervezett intézkedések: Jó árvízvédelmi gyakorlat kialakítása Komplex vízgyűjtő-fejlesztés Ivóvízbázisok védelme Környezeti kármentesítés Hulladéklerakók rekultivációja

13 Akciótervek Jelenleg folyik a kialakításuk, a KvVM az FI és az NFÜ részvételével Elfogadásról a kormány dönt Két évre vonatkozik, minden évben felülvizsgálják Minden prioritási tengelyhez tartozik egy Hogyan valósul meg az intézkedések szakmai tartalma Konstrukciók (a támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás, a támogatás formája, a támogatás mértéke, kedvezményezettek, a támogatható tevékenységek, az elszámolható költségek, a kiválasztási kritériumokat) A KSz ezt használja fel alapul a pályázatok kiírásához.

14 Komplex vízgyűjtő-fejlesztés Komplex vízvédelmi beruházások (kiemelten kezelt érzékeny vízvédelmi területeken megvalósuló szennyezés csökkentő beruházások) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése?????? VKI végrehajtáshoz tartozó monitoring fejlesztés VKI végrehajtáshoz tartozó informatikai rendszerek fejlesztése

15 Ivóvízbázisok védelme Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálatai Távlati vízbázisok diagnosztikai vizsgálatai Üzemelő vízbázisok biztonságba helyezése (2008-tól induló konstrukció)

16 Hulladéklerakók rekultivációja Dögkutak, iszaptavak (földmedrű települési folyékony hulladék lerakó) rekultiváció, ISPA finanszírozásból kimaradt hulladéklerakók Folyamatos tárgyalások ROP-okkal

17 Környezeti kármentesítés Kármentesítés kiemelt projektek Önkormányzati vagy állami kötelezettség Állami vagy önkormányzati tulajdonú terület Csak a műszaki beavatkozás finanszírozható Később pályázatos is talán

18 KEOP javasolt forrásallokáció fenntartható termelés és fogyasztás PEP 4% természetvédelem 3% 3% rekultiváció 9% TA 1% szennyvíz 28% kármentesítés 4% vízgazdálkodás 6% hulladék 8% árvíz védelem 13% energia takarékosság 3% ivóvízminőség megújuló energia 14% 4%

19 A Regionális Operatív Programokkal való kapcsolat belterületi bel- és csapadékvíz rendezés A 2000 Le alatti agglomerációk és települések szennyvízkezelése, barnamezős beruházásokhoz kapcsolódva a szennyezett területek kármentesítése. Ökoturisztikai fejlesztések Biomassza termelés alapanyagainak logisztikai feladatai. Lakó-, köz- és magánépületek azbesztmentesítése földtani veszélyforrások (természetes partfalak omlása) elhárítása, megelőzése. Vizeink mennyiségi és minőségi védelme intézkedés regionális jelentőségű vízvédelmi területeken: Meder rehabilitáció a jó állapot elérése érdekében vízpótlás, vízminőség javítása, rehabilitáció (vízfolyások- tározó építés és rekonstrukció, meder és hullámtér rehabilitáció-,, tavak, holtágak, mellékágak) Dögkutak, települési folyékony hulladékkal kapcsolatos problémák, Vízvisszatartás, vízpótlás, vízvisszatáplálás a jó állapot elérése érdekében

20 A KEOP AKTÍV célja: A KEOP népszerűsítése és kommunikációja: KEOP AKTÍV a KEOP megismertetése, a források minél hatékonyabb és megfelelő ütemezéssel való lekötése érdekében a pályázati lehetőségeket házhoz vinni a potenciális pályázók közvetlenül az érintettektől szerezhetnek információkat megfelelő és precíz információ lehetséges kedvezményezettek és a széles nyilvánosság számára

21 A KEOP népszerűsítése és kommunikációja: KEOP AKTÍV A KEOP AKTÍV célcsoportjai: központi költségvetési szervek önkormányzatok, önkormányzati szövetségek, többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, a KvVM területi szervei (KÖTEVIFE, KÖVIZIG, NPI) vezetői kis- és középvállalkozások civil szervezetek Szakmai Szövetségek, Szervezetek, Kamarák, Regionális Fejlesztési Tanácsok/Ügynökségek

22 KEOP AKTÍV a roadshow programja Előadások a as időszak célkitűzéseiről (KEOP, ROP) és pályázati lehetőségeiről Kerekasztal beszélgetések (műhelymunka, kerekasztal megbeszéléseken konkrét kérdésekre kapnak választ)

23 KEOP AKTÍV - szereplők A rendezvény résztvevői: Védnöke: Regionális Fejlesztési Tanács (RFT) elnöke Előadók: KvVM: Dr. Persányi Miklós miniszter/ Kovács Kálmán államtitkár (nyitó beszéd) KvVM tervezők Fejlesztési Igazgatóság (Közreműködő Szervezet) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Irányító Hatóság) RFT elnöke Kerekasztal beszélgetéseken bevonásra kerülnek: RFT KvVM delegált KvVM tervezők 2 fő, FI 2 fő Regionális Fejlesztési Ügynökségek (RFÜ) delegált tagjai önkormányzati szövetségek képviselői

24 KEOP AKTÍV - interaktív Háttértámogatás: információs vonal működtetése beérkezett kérdésekből GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) adatbázis létrehozása:

25 Köszönöm m a figyelmet!

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai 2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Fejlesztés- és Klímapolitikáért, valamint Kiemelt Közszolgáltatásokért felelős

Részletesebben

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1. Levegőminőség-védelem...

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT AZ

A KÖRNYEZETTUDATOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT AZ A KÖRNYEZETTUDATOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET MEGTEREMTÉSÉNEK ESZKÖZE DARÁNYI VIKTÓRIA 1 - DR. GÁLOSI-KOVÁCS BERNADETT 2 Abstract: Environment-conscious settlement development

Részletesebben

Melléklet a KvVM/KJKF/1195/20007. sz. Tervezethez

Melléklet a KvVM/KJKF/1195/20007. sz. Tervezethez Melléklet a KvVM/KJKF/1195/20007. sz. Tervezethez TÁJÉKOZTATÓ AZ NKP-II 2007. ÉVI VÉGREHAJTÁSI TERVÉRŐL 1-9. Tematikus akcióprogramok táblázatai A táblázatok az NKP-II céljainak megvalósulását szolgáló

Részletesebben

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai 2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai Mizák József főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, KEHOP HÁT Operatív programok 2014-2020

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása

Részletesebben

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30.

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30. Prioritás A program megnevezése A program előzményei, indokoltsága, célja A program tartalma, alprogramok Európai Duna Régió Stratégia EDRS I. A dunai térség biztonságának erősítése országon belül és határokon

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 2. IRODALOMJEGYZÉK... 7 3. HELYZETFELTÁRÁS... 8 3.1. TERVI KÖRNYEZET... 8 3.1.1. Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV DUNAKESZI 2 0 0 7. MEGRENDELŐ Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos VEZETŐ TERVEZŐ Kovács László TERVEZŐ Szőke

Részletesebben

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május SZEKSZÁRD MJV FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 1 1. Bevezetés... 3 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Kapcsolódó

Részletesebben

AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE *

AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HUTKAI ZSUZSANNA AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE * A tanulmány célja, hogy áttekintést adjon

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 1 Magyarország Nemzeti Halászati Stratégiai Terv és Halászati Operatív Program STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2007. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1

Részletesebben

ENERGIA HÍRLEVÉL. Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa. Bemutatkozik az Energia Ügynökség

ENERGIA HÍRLEVÉL. Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa. Bemutatkozik az Energia Ügynökség ENERGIA HÍRLEVÉL Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa I. évf. 1. szám, 2009. november Bemutatkozik az Energia Ügynökség Az Észak-alföldi régió adottságai kiválóak

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Balaton Régió Fejlesztési Stratégia és Részletes Fejlesztési Terv STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA

Balaton Régió Fejlesztési Stratégia és Részletes Fejlesztési Terv STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA VÁTI Kht. Területpolitikai és Információszolgáltatási Igazgatóság Balaton Régió Fejlesztési Stratégia és Részletes Fejlesztési Terv STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA Megbízó: Önkormányzati és Területfejlesztési

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE (az energiahatékonyság javításának 2020-ig szóló stratégiai alapelvei, Magyarország 2016-ig szóló nemzeti energiahatékonysági cselekvési terve

Részletesebben