Aktualitások a víziközmű-szolgáltatás fejlesztésében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Aktualitások a víziközmű-szolgáltatás fejlesztésében"

Átírás

1 Aktualitások a víziközmű-szolgáltatás fejlesztésében Fülöp Júlia Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kiemelt Közszolgáltatások Főosztálya főosztályvezető

2 Az előadás témakörei Szabályozás aktualitásai A programozási időszak pályázati eljárásrendje 2

3 I. Szabályozás aktualitásai 3

4 Napirenden lévő jogalkotás Vksztv. módosítása T/4821. számú törvényjavaslat eddig nem nyújtott szolgáltatás díja bekötési kötelezettség hatósági kényszere különdíjas szolgáltatások hatósági árszabályozása MEKH hatáskörének kiterjesztése Vhr. módosítása 2014-es módosítás kisebb korrekciója Vksztv. tervezett módosításának követése 4

5 Eddig nem nyújtott szolgáltatás díja Előfeltétel: Sikeres próbaüzem Új üzemeltetési szerződés jóváhagyására és működési engedély területi hatályának kiterjesztésére irányuló kérelem Átmeneti díj meghatározására vonatkozó kérelem Átmeneti díj meghatározása MEKH kizárólagos hatáskör 45 napos eljárási határidő Átmeneti díj alkalmazása visszamenőlegesen a díjkérelem benyújtásának időpontjára a 10 %-os rezsicsökkentés hatályosul soron következő hatósági ár megállapítási ciklusig vagy az új üzemeltetési jogviszony/működési engedély elutasításáig 5

6 Bekötésre kötelezés hatósági kényszere Módosítás lényege: víziközmű-szolgáltató kérelmére induló eljárás lesz (többletfeladat) az eljárás díjmentes a kérelem alapján minden szükséges információ a járási hivatal rendelkezésre áll majd a tényállás tisztázásához kötelezés alóli mentesülés esetkörei változnak (szociális szempontok) a jogszerű adatkezelés feltétele biztosított lesz 6

7 Különdíjas szolgáltatás hatósági árszabályozása Szabályozás lényege: mintát a VET, GET szolgáltatta MEKH javaslatot ad az alkalmazandó díjakra miniszter rendeletben kihirdeti 7

8 MEKH hatáskörének kiterjesztése Jogalkotói hatáskört kap használati díj meghatározásában (hatósági ár) víziközmű-fejlesztési hozzájárulás meghatározásában (határozat helyett) az üzletszabályzat tartalmi követelményeinek meghatározásában További hatáskört kap minimális, valamint elvárt szolgáltatási színvonal vonatkozásában minőségi mutatók megállapításában 8

9 Vhr. módosítás célja Vksztv. módosítás követése Átmeneti díjkérelem tartalmi és formai követelményének meghatározása Egyéb a bekötéshez esetlegesen szükséges hatósági (járási hivatal) szolgalom alapítás eljárásához részletszabályok alkotása a 2014 őszi módosítás kisebb korrekciója 9

10 Aktuális problémák ellátásért felelősi szerepkör korrekciója a megakadt vagyonátadás lezárása a gördülő tervezés 10

11 Ellátásért felelősi szerepkör korrekciója a Vksztv sommásan nem definiálja az ellátásért felelős feladatát, hatásköreit (törvényben elszórva visszakövetkeztetni lehet a fogalomtartalmára) legjellemzőbb lényegi mozzanatok egy -ba sűríteni a közös ellátási felelősségű víziközmű-rendszerek ellátási felelőseinek kapcsolatrendszere miben kell megállapodni (üzemeltető, képviselet, költségviselés) 11

12 A megakadt vagyonátadás lezárása vannak még víziközművek nem nemzeti tulajdonban a Vksztv. kisajátítási szabályai nem alkalmazhatók Ezért szükséges újranyitni a vagyonrendezési folyamatot, esetleg a vegyes tulajdonú víziközmű-rendszereket megszüntetni. 12

13 Gördülő tervezés MEKH hatáskörének esetleges növelése a tervek tartalmi meghatározásában a GFT és a vízjogi engedélyezés közötti kapcsolat kialakítása (BM egyeztetés szükséges) 13

14 III. A programozási időszak pályázati eljárásrendje 14

15 Megvalósításra benyújtott és befejezett projektek I. KEOP konstrukcióra (szennyvíztisztítás - megvalósítási szakasz) benyújtott és befejezett projektek (db) 15

16 Megvalósításra benyújtott és befejezett projektek II. KEOP konstrukcióra (ivóvízminőség-javításra) benyújtott és befejezett projektek (db) 16

17 Aktualitások február 12-én az Európai Bizottság jóváhagyta a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programot Új közbeszerzési törvény várhatóan november 1-jei hatálybalépéssel a 2014 végén elfogadott koncepció mentén alkalmassági feltételek bizonyítási rendszerének egyszerűsítése határidők rövidítése T/4849. számú törvényjavaslat a minőségi kiválasztás közbeszerzésekről technológiai váltás 2016 végétől 17

18 Peremfeltételek 1. KEHOP felépítése /2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. Szakmai koncepció 4. Kiemelt kiválasztási eljárásrend KEHOP Prioritási tengely megnevezése Teljes összeg EU+HUN Szakmai felelős minisztérium (millió EUR) 1. A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás 1 044,9 BM 2. Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése 1 243,8 NFM 3. Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések 400,2 FM 4. Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések 100,9 FM 5. Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása 994,8 NFM Összesen 3 784,8 18

19 Aktualitások 1. KEHOP felépítése /2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. Szakmai koncepció 4. Kiemelt kiválasztási eljárásrend eljárásrendi szabályok szakpolitikai felelősök, irányító hatóságok és közreműködő szervezetek kijelölése elszámolható költségek 19

20 Szakpolitikai felelős feladatai együttműködik az érintett minisztériumi felelősökkel a forráselosztási elvek, valamint a szakpolitikai elvárások meghatározása során, adatot szolgáltat az irányító hatóságnak az éves fejlesztési keret előkészítéséhez és módosításához, részt vesz a többéves nemzeti keret előkészítésében, meghatározza a felhívások szakmai tartalmát, melynek keretében biztosítja, hogy a szakmai tartalom illeszkedjen a Kormány ágazati stratégiai céljaihoz 20

21 Aktualitások 1. KEHOP felépítése /2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. Szakmai koncepció 4. Kiemelt kiválasztási eljárásrend Szakpolitikai felelős az IH-val egyeztetve elkészíti Felhívás előkészítő munkacsoport Minden év április 30-ig benyújtja az IH részére IH kiegészíti és május 31-ig benyújtja az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter számára 21

22 Szakmai koncepció funkció, felépítés Funkció: A szakmai koncepció átmenet az operatív programban megfogalmazott fejlesztési irányok és célok, valamint a végrehajtási szakasz (pályázati felhívás) között. Várt eredmények: a célok beépülése a végrehajtási folyamatba; a tervezési és végrehajtási szakasz összehangolása. Felépítés (fő tartalmi elemek): Szakpolitikai célok; Támogathatósági kritériumok; Elszámolhatósági kritériumok; Támogatás formája. 22

23 Szakmai koncepció víziközmű fejlesztések A KEHOP keretében támogatható fejlesztések első sorban a derogációs kötelezettségek teljesítésére irányulnak. 1. Ivóvízminőség-javítás: Az Ivóvízminőség-javító Program folytatása, befejezése; Az ivóvíz-minőségi határértékeknek való megfelelés biztosítása az öt kiemelt paraméter (arzén, bór, fluorid, nitrit, ammónium-ion) tekintetében. 2. Szennyvízkezelés, -elvezetés fejlesztése: A 2000 LE feletti szennyvíz-elvezetési agglomerációk szennyvíz fejlesztésének támogatása. 3. Szennyvíziszap hasznosítás: A települési szennyvíztisztító telepeken képződő szennyvíziszap hasznosítási arányának növelése. 23

24 Aktualitások 1. KEHOP felépítése /2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. Szakmai koncepció 4. Kiemelt kiválasztási eljárásrend Nevesítés Éves Fejlesztési Keret Közfeladat megvalósítására irányuló projekt Az IH közvetlenül megküldi a felhívást Támogatási kérelem benyújtása a Támogatási meghatározott időpontban kérelem Támogatói döntés Ha a projekt megvalósítása megkezdhető, az IH vezetője meghozza a támogatói döntést Ha a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a döntés és a TSZ kötés után konzultációs folyamat indul 24

25 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 25

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. BELÜGYMINISZTER NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER BM/5561/2014. A 2011.évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdésének

Részletesebben

Magyarország. J E L E N T É S az Európai Bizottság részére

Magyarország. J E L E N T É S az Európai Bizottság részére 1 Magyarország J E L E N T É S az Európai Bizottság részére az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében tett intézkedésekről az Európai Bizottság

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása KEOP előkészítő konstrukció végrehajtására. Preambulum

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása KEOP előkészítő konstrukció végrehajtására. Preambulum EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása KEOP előkészítő konstrukció végrehajtására Preambulum A települési szennyvíz kezeléséről szóló 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi

Részletesebben

FELHÍVÁS. szakaszolt projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. szakaszolt projektek megvalósítására FELHÍVÁS szakaszolt projektek megvalósítására A Felhívás címe: Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése szakaszolt projektek A Felhívás kódszáma: KEHOP-3.2.2 Magyarország

Részletesebben

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A jelen és a jövő pályázati feltételei

A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Megvalósított csatornázási és szennyvíztisztítási beruházások értékelése című, XII. Országos

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 151. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 151. szám MAGYAR KÖZLÖNY 151. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 5., szerda Tartalomjegyzék 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet A 2014 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

Pályázati kiírás. 2015. június 8.

Pályázati kiírás. 2015. június 8. Pályázati kiírás 2015. június 8. A vízgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben pályázatot hirdet

Részletesebben

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február JELENTÉS a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről 1049 2011. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet

255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE

BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: DR. KÖKÉNYESI JÓZSEF 006. március A TANKÖNYVET MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. MOGYORÓSY ESZTER I. FEJEZET

Részletesebben

Magyar Közbeszerzési Intézet dokumentuma- www.kozbeszerzesiintezet.hu 2010. 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

Magyar Közbeszerzési Intézet dokumentuma- www.kozbeszerzesiintezet.hu 2010. 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP) 2014-2020. Tervezet. 2014. június 7.

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP) 2014-2020. Tervezet. 2014. június 7. KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP) 2014-2020 Tervezet 2014. június 7. 1 TARTALOM 1. STRATÉGIA... 6 1.1. A stratégia ismertetése... 6 1.2. A forráselosztás indokolása... 34 2. PRIORITÁSI

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.2-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

Budapest, 2014. január

Budapest, 2014. január BELÜGYMINISZTER BM/699/2014. Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) és (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2014. január 14-én. MUNKAANYAG

Részletesebben

Előadást megalapozó NFÜ értékelések

Előadást megalapozó NFÜ értékelések Előadást megalapozó NFÜ értékelések NFÜ megbízás: Keretszerződés értékelési feladatok ellátására - 4. lot: környezeti, energetikai és klíma tárgyú fejlesztések (ÖKO Zrt nyerte) Ezen belül két értékelés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 9. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. január 28., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 9. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. január 28., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. január 28., péntek 9. szám Tartalomjegyzék 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 3/2011. (I. 28.) NGM rendelet 7/2011. (I. 28.) VM rendelet 4/2011. (I.

Részletesebben

Belügyminisztérium. dr. Kiss András László közigazgatási tanácsadó Vízgazdálkodási Főosztály. Ivóvíz-biztonsági szakmai nap 2014. május 13.

Belügyminisztérium. dr. Kiss András László közigazgatási tanácsadó Vízgazdálkodási Főosztály. Ivóvíz-biztonsági szakmai nap 2014. május 13. Az Ivóvízminőség-javító Program aktualitásai dr. Kiss András László közigazgatási tanácsadó Vízgazdálkodási Főosztály Ivóvíz-biztonsági szakmai nap 2014. május 13. Az ivóvízminőség-javítással kapcsolatos

Részletesebben

ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS

ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS RS-15 BESZERZÉSI SZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben Készítette: Hadnagy

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495

MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495 MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495 A Kormány 69/2015. (III. 30.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a 2007 2013 programozási időszak zárásával összefüggő módosításáról

Részletesebben

ÜZLETI TERV. a 68/2014. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete MÓDOSÍTOTT!

ÜZLETI TERV. a 68/2014. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete MÓDOSÍTOTT! a 68/2014. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete MÓDOSÍTOTT! ÜZLETI TERV 2014 1 2013. üzleti év értékelése Abonyi Városfejlesztő Kft. 2014. évi üzleti terve Abony Város Önkormányzata

Részletesebben

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása,

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT PANNON VÍZ Víz-, Csatornamű és Fürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9025 Győr, Országút út 4. BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen szabályozás a PANNON VÍZ ZRT. dokumentuma. Továbbadása, sokszorosítása

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv az ország kiegyensúlyozott területi fejlődése és a térségei társadalmi-gazdasági, kulturális fejlődésének előmozdítása, az átfogó

Részletesebben