A KEOP Akciótervei: források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KEOP Akciótervei: források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások"

Átírás

1 A KEOP Akciótervei: források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetfejlesztési Főosztály Környezetvédelmi és Vízügyi minisztérium

2 Az operatív programok akciótervei Az Új magyarország Fejlesztési Terv és az operatív programok részletes tartalmát és annak koordinációját a as programidőszakban nemzeti szinten elfogadandó akciótervek rögzítik. (ÚmFT) Az akcióterveket: az érintett szakminiszter illetve régió javaslatai alapján, egységes módszertant használva,a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség terjeszti a Kormány elé, Tartalmazzák az operatív program illetve a prioritás(ok) megvalósításának bemutatását és ütemezését a teljes programozási időszakra Tartalmazzák a támogatási k részletes indoklását és bemutatását legalább két évre 8 prioritási tengely ~ 7 akcióterv: (A technikai segítségnyújtás prioritás tervezése ÚmFT szinten zajlik a Végrehajtás Operatív Program keretében, egységesen kezelve minden operatív program TA- keretét)

3 Az operatív programok akciótervei Az akcióterv struktúrája A dokumentum főbb részei: I. fejezet az OP prioritásainak szakmai tartalmát és stratégiai kereteit tartalmazza a közötti programidőszak egészére vonatkozóan. Továbbá az intézkedésekkel kapcsolatos információkat 2 évre. II. fejezet gördülő tervezéssel - kétéves időszakokra meghatározza az intézkedések és k végrehajtásának részleteit. III. fejezet a központi projektek IV. fejezet pedig a nagyprojektek listáját foglalja magában. mellékletek tartalmazzák : k részletes indoklását (miért azt az eszköztárat alkalmazza adott - melléklet 1), a gördülő tervezéssel (értékelés, felülvizsgálat) kapcsolatos feladatokat és ütemtervet (melléklet 2) a prioritás és szinten kidolgozandó koordinációs követelményeket és az együttműködéseket más prioritásokkal és kkal (melléklet 3) a pénzügyi kifizetési ütemterveket nként 2 évre (melléklet 4).

4 Egészséges, tiszta települések prioritás Hulladékgazdálkodás, : 12,0 milliárd Ft Konstrukció 1. Új, térségi szintű, települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása nagyprojektek és kiemelt projektek 2. meglévő, működő, térségi szintű, települési szilárdhulladék-kezelési rendszer/rendszerek technológiai és/vagy területi kiegészítése kétfordulós pályázat 3. Települési szilárd hulladékok szelektív gyűjtő-, begyűjtő- és szállítórendszerének fejlesztése egyfordulós pályázat 4. Önkormányzati felelősségi körbe tartozó állatieredetű hulladék gyűjtő-, begyűjtő-és szállítórendszerének kialakítása kétfordulós pályázat 5. Házi komposztálás elősegítése egyfordulós pályázat A projektek mérete Nagyprojektek: Kb m Ft felett Kiemelt projektek: 1000 m Ft felett 100 m Ft felett 10 m Ft felett 15 m Ft felett 0,5 m Ft felett % % % % %

5 Egészséges, tiszta települések prioritás Hulladékgazdálkodás Általános: k kedvezményezettjei: Települési Önkormányzatok, társulások Specifikus: 1.Új, térségi szintű, települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek kialakítása nagyprojektek és kiemelt projektek Nem képezik részét a nak az anaerob rendszerekben történő biogáz termelésre irányuló fejlesztések, amennyiben a létesítményben a települési hulladékon kívül más hulladék kezelését is végzik, valamint a képződő biogázok energetikai hasznosítására irányuló fejlesztések. (Ez esetben a megújuló energiatermelésre irányuló kat kell igénybe venni.) 2.meglévő, működő, térségi szintű, települési szilárdhulladék-kezelési rendszer/rendszerek technológiai és/vagy területi kiegészítése kétfordulós pályázat Jelen nak nem képezik részét a hulladékkezelés ártalmatlanításra és égetéssel történő hasznosításra, tárolásra, valamint a begyűjtésre, gyűjtésre és a hozzájuk kapcsolódó szállításra irányuló beruházásai.

6 Egészséges, tiszta települések prioritás Szennyvízkezelés, : 58,4 milliárd Ft 1. Szennyvízelvezetés és - tisztítás, kezelés és folyékony hulladékkezelés, szennyvíztisztító telepi elhelyezés kiemelt és nagyprojekt 2. Szennyvízelvezetés és-tisztítás, folyékony hulladék kezelése és szennyvíztisztító telepi elhelyezése, iszapkezelés és -hasznosítás - kétfordulós pályázat projektek mérete Nagyprojekt: Kb m Ft felett Kiemelt projekt: 400 m Ft Kb m Ft 1. forduló - előkészítés a bruttó beruházási összköltség maximum 6%-a 2. forduló - megvalósítás 500 m Ft Kb m Ft % % Általános: k kedvezményezettjei: Helyi önkormányzatok és társulások; A magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet; A magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet és helyi önkormányzat(ok) közösen

7 Egészséges, tiszta települések prioritás Ivóvízminőség-védelem, : 7,0 milliárd Ft projektek mérete 1. Ivóvízminőség-javítás komplex program - kiemelt és nagyprojekt 2. Ivóvízminőség-javítás program kétfordulós pályázat Nagyprojektek: Kb m Ft felett Kiemelt projektek: 1000 m Ft felett 1. forduló - előkészítés a bruttó beruházási összköltség max. 6 %-a 2. forduló -megvalósítás 20 m Ft 3 mrd Ft % % Általános: Kedvezményezettek: helyi önkormányzatok és társulások; magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet; magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet és helyi önkormányzat(ok) közösen Specifikus: A megvalósítás földrajzi területe 1. Az Észak-alföldi Régió, a Dél-alföldi Régió, a Dél-dunántúli Régió, valamint a Borsod-Abaúj- Zemplén megye területén lévő egyes települések 2. A Nyugat-dunántúli Régió, a Közép-dunántúli Régió, a Közép- magyarországi Régió, valamint Heves és Nógrád megye területén lévő egyes települések

8 Vizeink jó kezelése prioritás Jó árvízvédelmi gyakorlat kialakítása, : 23,7 milliárd Ft 1. Tisza-völgyi árvízvédelmi fejlesztések (Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) kiemelt és nagyprojekt 2. Duna és egyéb vízfolyások állami tulajdonú árvízvédelmi létesítményeinek fejlesztése kiemelt és nagyprojekt 3. Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések Kétfordulós pályázat 4. Árvízi kockázati térképezés és stratégiai, kockázatkezelési terv készítés Egyfordulós pályázat 5. Tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése Kétfordulós pályázat Nagyprojekt: Kb m Ft felett Kiemelt projekt: 500 m Ft Kb m Ft 100 m m Ft 50 m m Ft -* projektek mérete Nagyprojekt: Kb m Ft felett Kiemelt projekt: 500 m Ft Kb m Ft -* * A indítása előzetes feltételhez kötött ld. Akcióterv

9 Vizeink jó kezelése prioritás Jó árvízvédelmi gyakorlat kialakítása Specifikus: Lehetséges kedvezményezettek (1, 2, 4) Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI); Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok (KÖVIZIG-ek). (3) Az évi LVII. törvény (Vízgazdálkodási törvény) 16.. alapján azok az önkormányzatok, önkormányzatok társulásai, amelyeknek árvízvédelmi kötelezettségük van (5) Települési önkormányzatok; Nemzeti Park Igazgatóságok; Vízgazdálkodási társulatok; mezőgazdasági termelők; vállalkozások, illetve ezek társulása A megvalósítás földrajzi területe (1) magyarország, a Tisza valamint a mellékfolyóinak nagyvízi medre, továbbá a 10/1997. (VII. 17.) KHVm rendelet 1. mellékletében nevesített Tisza-völgyi árvízvédelmi védvonalak, és az azokhoz tartozó öblözetek. (2 ) magyarország, a Duna valamint a mellékfolyók nagyvízi medre, továbbá a 10/1997. (VII. 17.) KHVm rendelet 1. mellékletében nevesített Duna-völgyi árvízvédelmi védvonalak, és az azokhoz tartozó öblözetek

10 Vizeink jó kezelése prioritás Komplex vízgyűjtő fejlesztés, : 14,1 milliárd Ft 1. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése kiemelt projekt 2. Komplex vízvédelmi beruházások kiemelt és nagyprojekt 3. A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring fejlesztése egyfordulós pályázat 4. A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó informatikai rendszer fejlesztése egyfordulós pályázat projektek mérete m Ft alatt Nagyprojekt: Kb m Ft felett Kiemelt projekt: 1000 m Ft Kb m Ft 50 m 500 m Ft 50 m 500 m Ft Lehetséges kedvezményezettek: (1, 2, 3, 4) Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) (1, 2, 4) Környezetvédelmi és Vízügyi minisztérium (KvVm) (3, 4) magyar Állami Földtani Intézet (máfi)

11 Vízbázis-védelem, : 2,6 milliárd Ft Vizeink jó kezelése prioritás 1. Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálatának elvégzése egyfordulós pályázat 2. Üzemelő vízbázisok biztonságba helyezése egyfordulós pályázat - * projektek mérete 50 m 500 m Ft -* 3. Távlati vízbázisok diagnosztikai vizsgálatának elvégzése kiemelt projekt 200 m 500 m Ft Lehetséges kedvezményezettek: (1, 2) Települési önkormányzatok, települési önkormányzati társulások (3) Területileg illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok (KÖVIZIG-ek) * A indítása előzetes feltételhez kötött ld. Akcióterv

12 Vizeink jó kezelése prioritás Környezeti kármentesítés, : 8,31 milliárd Ft 1. Szennyezett területek kármentesítési feladatainak elvégzése kétfordulós pályázat projektek mérete 25m Kb. 6700m Ft Lehetséges kedvezményezettek: Központi költségvetési szerv; Honvédelmi minisztérium szervei; ÁPV Rt.; Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok (KÖVIZIG-ek); Nemzeti Park Igazgatóságok, Kincstári Vagyonigazgatóság, Települési önkormányzat vagy települési önkormányzati társulás, amennyiben a kármentesítés kötelezettje. Konstrukció-specifikus szakmai jogosultsági szempontok: A Pályázó az illetékes környezetvédelmi hatóság által elfogadott tényfeltárási záródokumentációval rendelkezik, A Pályázó az illetékes környezetvédelmi hatóság által elrendelt kármentesítés műszaki beavatkozási szakaszára vonatkozó hatósági kötelezéssel rendelkezik, A projekt prioritási száma nagyobb 350-nél A szennyező jogutód nélkül megszűnt, vagy a szennyező nem ismert Nem támogatható, aki a kötelezést magánjogi szerződés keretében vállalta át

13 Rekultiváció, : 54,11 milliárd Ft 1. A települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése nagyprojektek és kiemelt projektek 2. Egyes települési szilárd hulladéklerakót, lerakókat érintő helyi szintű rekultivációs program, programok elvégzése kétfordulós pályázat Vizeink jó kezelése prioritás projektek mérete 650 m Ft m Ft 50m Ft 1 000m Ft 3. Állati hulladéktemetőket érintő (dögkút, dögtér, üzemi lerakók) térségi, kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése kétfordulós pályázat 4. Az ország teljes területén a bezárt, felhagyott földmedrű települési folyékony hulladék fogadóhelyek (iszaptavak) rekultivációja kétfordulós pályázat 8,75 m Ft 250 m Ft 5 m Ft 250 m Ft Lehetséges kedvezményezettek: (1) Települési önkormányzati társulás (2,3,4) Települési önkormányzatok; települési önkormányzati társulások

14 Természeti értékeink jó kezelése Természeti értékeink jó kezelése, : 11,2 milliárd Ft 1. Élőhelyvédelem és -helyreállítás, élettelen természeti értékek megőrzése és helyreállítása, elektromos szabadvezetékek kiváltása Kétfordulós meghívásos projektek 2. Élőhelyvédelem, -helyreállítás és fejlesztés pályázatos projektek 3. Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése, helyreállítása pályázatos projektek 4. Természet-közeli mező- és erdőgazdálkodás bevezetése pályázatos projektek 5. Elektromos szabadvezetékek és a közlekedési infrastruktúra természetbarát átalakítása pályázatos projektek 6. Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése pályázatos projektek projektek mérete 50 m 1500 m Ft. 50 m 200 m Ft 50 m 200 m Ft 50 m 200 m Ft 30 m 150 m Ft 20 m 180 m Ft

15 Kedvezményezettek: Természeti értékeink jó kezelése Nemzeti park igazgatóságok 1., 3., 4., 5. és 6. k Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok 1. és 5. k Önkormányzatok és társulásaik 2., 3., 4., 5. és 6. k Állami erdőgazdasági ZRt.-k 2., 3. és 4. k Civil szervezetek 2., 5. és 6. k Közhasznú társaságok, közalapítványok 2., 4. és 5. k Egyéb központi költségvetési szervek 3., 4., 5. és 6. k GySEV, máv, Közútkezelő 5.

16 Szakmai szempontok: Természeti értékeink jó kezelése A fejlesztések kizárólag Natura 2000 és/vagy védett területekre irányulnak 1., 2., és 4. k Támogatások csak a kedvezményezett saját vagyonkezelésben vagy tulajdonában lévő területekre irányulhatnak 1., 2., 4. és 6. k Terület-vásárlásra csak védett, védelemre tervezett vagy Natura 2000 területek esetében van lehetőség 1. és 2. k Csak az egyedi jogszabállyal védett helyi vagy országos védettségű gyűjteményes kertek és történeti kertek jogosultak támogatásra 3. Elektromos szabadvezetékek földkábelre cserélése csak védett vagy fokozottan védett madárfajok állományainak védelmére irányulhat 1. Vonalas létesítmények fejlesztései csak a védett és/vagy az élőhelyvédelmi irányelv II. vagy IV. mellékletén szereplő fajok állományinak védelmére irányulhatnak - 5. Csak regisztrált és a legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig a minősítést megszerző erdei iskolák fejlesztése támogatható 6.

17 A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése Hatékony energia-felhasználás, : 11,1 mrd Ft 1. Hő és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása egyfordulós pályázat 2. Bio üzemanyagra történő átállás támogatás projektek mérete 10 m Ft felett kidolgozás alatt 50-9 Lehetséges kedvezményezettek: Kis- és középvállalkozások Központi költségvetési szervek és intézményeik Helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek és azok intézményei A közhasznú szervezetek (1997. évi CLVI. Tv) Önkormányzati ill. állami többségi tulajdonú gazdasági társaságok (pl.: távhőtermelők, távhőszolgáltatók) Egyházi jogi személyek és azok intézményei Civil szervezetek

18 Hatékony energia-felhasználás prioritás Hatékony energia-felhasználás, : 8,91 mrd Ft 1. Hatékony energia-felhasználás egyfordulós pályázat 2. Szemünk Fénye Program projektek mérete 1 m 500 m Ft kidolgozás alatt 50-9 Lehetséges kedvezményezettek: Kis- és középvállalkozások Központi költségvetési szervek és intézményeik Helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek és azok intézményei A közhasznú szervezetek (1997. évi CLVI. Tv) Önkormányzati ill. állami többségi tulajdonú gazdasági társaságok (pl.: távhőtermelők, távhőszolgáltatók) Egyházi jogi személyek és azok intézményei Civil szervezetek

19 Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése Fenntartható termelés, : 1,7 milliárd Ft Konstrukció 1. Fenntartható termelés egyfordulós pályázat projektek mérete 50 m Ft felett 4 felett Lehetséges kedvezményezettek: Kis- és középvállalkozások (Gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók) Gazdálkodási tevékenységet végző non-profit szervezetek A fenti szervezetek együttműködései (konzorciumi formában)

20 Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése Fenntartható fogyasztás elősegítése, : 1,6 milliárd Ft 1. Fenntartható fogyasztással, a fogyasztás környezeti és társadalmi hatásaival kapcsolatos kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) egyfordulós pályázat 2. Fenntarthatóbb fogyasztási lehetőségeket, alternatívákat népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek, beruházások egyfordulós pályázat projektek mérete 10 m Ft felett 50 m Ft felett 5% felett 5% felett Lehetséges kedvezményezettek: Helyi önkormányzatok és helyi önkormányzati társulások; helyi költségvetési szervek és önkormányzati intézmények; társadalmi szervezetek (kivéve a politikai pártokat); egyházak; a fentiek konzorciuma; kis- és középvállalkozások (gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók) csak valamely fenti szervezet által vezetett konzorcium tagjaként.

21 Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése Az e-környezetvédelem céljaihoz kapcsolódó fejlesztések, : 5,2 milliárd Ft projektek mérete 1. A hazai Európai Környezeti Tájékoztató és megfigyelő Hálózat (EIONET) hálózat fejlesztése kiemelt projektek 2. Informatikai, illetve térinformatikai rendszerek fejlesztése, kezelése, információszolgáltatás (OKIR) kiemelt projektek 3. Települési és regionális együttműködések informatikai támogatása kiemelt projektek Lehetséges kedvezményezettek: Központi költségvetési szervek 100 m Ft 300 m Ft 90 m Ft m Ft 100 m Ft 300 m Ft

22 *A ban azon projektek kerülhetnek meghívásra, amelyek a későbbiekben az egyes szak-prioritások PEP Akciótervben felsorolt iban nevesítésre kerülhetnek **a szakprioritásokban meghirdetésre kerülő PEP AT leírt kétfordulós pályázati k első fordulóját követő projektfejlesztési szakaszhoz kapcsolódóan Projekt előkészítés, : 25,7 milliárd Ft 1. A 1067/2005 (VI. 30.) Korm. határozat alapján támogatási döntésben részesült nagyprojektek előkészítési támogatása Kiemelt projekt 2. Nagy- és kiemelt projektek előkészítésének támogatása Egyfordulós pályázat (meghívásos)* 3. Meghívásos kétfordulós pályázatok első fordulóját követően támogatási döntéssel rendelkező projektjavaslatok előkészítése Egyfordulós pályázat** 4. A kétfordulós pályázatok első fordulóját követően támogatási döntéssel rendelkező projektjavaslatok előkészítése Egyfordulós pályázat** Projekt előkészítési prioritás Projektek mérete (Csak előkészítési költség) m Ft m Ft Beruházás várható összes elszámolható Ktg.max. 6%-a 25%, illetve központi költségvetési szerv:

23 Lehetséges kedvezményezettek: Projekt előkészítési prioritás 1 : Önkormányzatok, önkormányzati társulások, VKKI 2 : Helyi önkormányzatok és helyi önkormányzati társulások; A magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet; A magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet és helyi önkormányzat(ok) közösen, Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI); Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok (KÖVIZIG-ek), Központi költségvetési szervek 3 : Központi költségvetési szerv; Honvédelmi minisztérium szervei; ÁPV Rt.; Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok (KÖVIZIG-ek); Nemzeti Park Igazgatóságok, Kincstári Vagyonigazgatóság, Települési önkormányzat vagy települési önkormányzati társulás, amennyiben a kármentesítés kötelezettje 4 : Helyi önkormányzatok és helyi önkormányzati társulások; A magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet; A magyar Állam nevében eljáró költségvetési szervezet és helyi önkormányzat(ok) közösen, Nemzeti Park Igazgatóságok; Vízgazdálkodási társulatok; mezőgazdasági termelők; vállalkozások, illetve ezek társulása, Állami erdőgazdasági ZRt.-k; Civil szervezetek; Közhasznú társaságok; Közalapítványok

24 További lépések: A tervezés folyamata április-május: Az akciótervek társadalmi egyeztetése az NFÜ irányítása mellett megkezdődik) és ezzel párhuzamosan lezajlik az akciótervek stratégiai környezeti vizsgálata (SKV) és az ex-ante értékelése május végéig az akcióterveket véglegesíteni kell beépítve a véleményeket (partnerség, SKV, ex-ante) júniusában első körben a Fejlesztést Irányító Testület (FIT), majd a Kormány elé kerülnek jóváhagyás céljából. Az akciótervek véglegesítésének további feltétele, hogy az Európai Bizottság lezárja a tárgyalásokat mind az ÚmFT, mind a KEOP vonatkozásában és a jóváhagyja az operatív programot. Ez várhatóan április-május hónapjaiban megtörténik. A pályázati felhívások megjelenésének várható ideje: augusztus-szeptember

25 Köszönöm a figyelmet!

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11. Ivóvízminőség-javítás. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11. Ivóvízminőség-javítás. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

Közösségi jelentőségű és védett természeti értékek és területek megőrzése, helyreállítása intézkedés meghívásos kétfordulós eljárás

Közösségi jelentőségű és védett természeti értékek és területek megőrzése, helyreállítása intézkedés meghívásos kétfordulós eljárás özösségi jelentőségű és védett természeti értékek és területek megőrzése, helyreállítása intézkedés meghívásos kétfordulós eljárás 1. forduló 2. forduló I. Adminisztratív feltételek I.1. BENYÚJTÁSI FELTÉTELE

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása

Részletesebben

Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1. Levegőminőség-védelem...

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 2. IRODALOMJEGYZÉK... 7 3. HELYZETFELTÁRÁS... 8 3.1. TERVI KÖRNYEZET... 8 3.1.1. Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

6292 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 69. szám

6292 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 69. szám 6292 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 69. szám A Kormány 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozata a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 2011 6.3.0

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 2011 6.3.0 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 2011 6.3.0 Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (E-környezetvédelem) c. konstrukcióhoz érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Hulladékhasznosítási

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV DUNAKESZI 2 0 0 7. MEGRENDELŐ Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos VEZETŐ TERVEZŐ Kovács László TERVEZŐ Szőke

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel)

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) JELENTÉS a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) 13006 2013. február Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

Vízgazdálkodási Évkönyv 2009

Vízgazdálkodási Évkönyv 2009 kiadja: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. www.kotikovizig.hu Barabás Imre Bodnárné Szabó Andrea Boros László Böhmné Varga Gabriella Cseriné Krajcsi

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának

Részletesebben

Balaton Régió Fejlesztési Stratégia és Részletes Fejlesztési Terv STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA

Balaton Régió Fejlesztési Stratégia és Részletes Fejlesztési Terv STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA VÁTI Kht. Területpolitikai és Információszolgáltatási Igazgatóság Balaton Régió Fejlesztési Stratégia és Részletes Fejlesztési Terv STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA Megbízó: Önkormányzati és Területfejlesztési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 125. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek Tartalomjegyzék 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 180/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben