Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Településfejlesztés, pályázati rendszer Előadó: Tóbiás Zoltán

2 Területi egyenlőtlenségek Egészségtelen gazdasági szerkezet, válságtérségek kialakulása A régiók elérhetőségének különbségei Termelés- és jövedelemkülönbségek Foglalkoztatottság és munkanélküliség egyenetlensége GDP régiónkénti megoszlása Közép-Magyarország 43,1% Közép-Dunántúl 11,1 % Nyugat-Dunántúl 11,2 % Dél-Dunántúl 7,3 % Észak-Magyarország 8,2% Észak-Alföld 9,6 % Dél-Alföld 9,6 % 2

3 A területfejlesztés feladatai A térbeli egyenlőtlenségek megszüntetése (Kelet Nyugat / Központ periféria / Város falu) az elmaradott térségek felzárkóztatása A gazdasági szerkezet megújításának elősegítése Vonzó vállalakozói környezet kialakítása vállalkozók számára Infrastrukturális hálózatfejlesztés A közszolgáltatásokban meglévő területi különbségek csökkentése A környezet terhelésének csökkentése A munkanélküliség mérséklésének elősegítése Az innováció térbeli terjedésének elősegítése A szociális piacgazdaság kiépítése, a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése 3

4 Tv. szerinti további települési önkormányzati feladatok településfejlesztés, településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása, gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól, közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, közreműködés a foglalkoztatás megoldásában, gondoskodás a gyermek és ifjúsági feladatokról, a közösségi tér biztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

5 Fejlesztési források (EU) KÖZOP ROP-ok Humán OPk KEOP GOP Államreform VOP

6 Településfejlesztéshez kapcsolódó pályázati lehetőségek A ROP-ok céljai GOP ÁROP Regionális gazdaságfejlesztés Turizmusfejlesztés Településfejlesztés Közlekedési infrastruktúra fejlesztés Humán infrastruktúra fejlesztés K+F, innováció technológiai fejlesztés, környezetközpontú technológia fejlesztés munkahelyteremtés területfejlesztési tevékenység támogatása KEOP Ivóvízminőség-javítás Szennyvízelvezetés és tisztítás Hulladékbegyűjtés és kezelés

7 Pályázat előkészítése Projektmegvalósítási folyamat Ötlet, koncepció, megvalósíthatóság, finanszírozhatóság Résztvevők, érintettek bevonása (Döntéshozók, végrehajtók, lakosság, hatóságok, stb.) Pályázat elkészítése (MT, CBA, tervek) Pályázat benyújtása Bírálat, döntés Támogatási szerződés megkötése Projekt megvalósítása Közbeszerzések lefolytatása Szerződéskötés (FIDIC) Projektmegvalósítás (szerződésmódosítás / követelések) Projektzárás Fenntartás Projekt eredményeinek bemutatása Ellenőrzések

8 Projekt kiválasztási eljárások Pályázati lehetőségek Kiemelt, központi projekt (Pályáztatás nélkül kerül kiválasztásra, Kormány egyedileg hagyja jóvá, Akcióterv nevesítve tartalmazza) Pályázatos projekt (Egyfordulós, Kétfordulós, Normatív) Figyelni! Van-e pályázat, mikor lesz, meddig van nyitva, pályázatok várható száma, előre le lehet-e pontozni, van-e rá forrás, aktuális kiírást kell nézni Pályázati dokumentumok: Pályázati felhívás, Adatlap, Támogatási szerződés minta, Pályázati útmutató, Egyéb útmutatók Figyelni! Pályázók köre, csatolandó mellékletek, elszámolható költségek, projekt javaslat benyújtásának módja, helye és határideje, projekt kiválasztás és megvalósítás eljárásrendje, hiánypótlás szabályai, részletes pontozásos szempontrendszer, finanszírozás lehetséges módjai, panasztétel lehetősége, stb.

9 Gyakori hibák Formai hibák, hiányosságok, (pl.: hiányzó mellékletek, nyilatkozatok); Engedélyek: hitelesítési probléma; Saját forrás: rendelkezésre állás nem megfelelő igazolása; Előzetes megvalósíthatósági tanulmány: sablon megváltoztatása; Elszámolhatóság: nem elszámolható költségek szerepeltetése; (Köz)beszerzések: Kbt. előírásainak nem megfelelő tervek Fejlesztés indokoltsága: szükségtelen, indokolatlan fejlesztési igény Költségek: indokolatlanul magas költségelemek (pl.: Megvalósíthatósági tanulmány), nem kellően részletezett tételek; Fejlesztési változatok: elégtelen változatelemzés (nem valós alternatívák); Kockázatkezelési stratégia: hiányos, ill. gyenge minőségű; Rendezetlen tulajdonviszonyok.

10 Forrásfelhasználás szabályai EU-s elvárások Versenyszabályok Állami támogatási szabályok (vállalkozás, szektor, közcél, támogatási maximumok) a Tanács 1083/2006 EK rendelete o o Közbeszerzés Költség-haszon elemzés (támogatási összeg, pénzügyi fenntarthatóság, externális hasznok - mennyibe kerül valójában nekem a projekt?) Hazai előírások Pályáztatás, értékelés Haza szabályozási környezet (CBA útmutató / max. támogatási arány (85% / 90%)

11 Szennyvízelvezetés és tisztítás Új szennyvízcsatorna-hálózatok és szennyvíztisztító telepek építése, Meglévő szennyvízcsatorna-hálózatok bővítése (a kapcsolódó hálózatrekonstrukció max. 5%), és/vagy szennyvíztisztító telepek bővítése, korszerűsítése, amennyiben az a hatósági kötelezés miatt szükséges; Közcsatornával gazdaságosan el nem látható településeken egyedi szennyvízkezelésének megoldása, fejlesztése; Szennyvízgyűjtő rendszerek és/vagy szennyvíztisztító telepek üzemeltetéséhez kapcsolódó beszerzések (pl.: csatornatisztító jármű). Települési folyékony hulladék fogadása, tisztítása/ártalmatlanítása feltételeinek megteremtésére (pl. települési folyékony hulladék fogadó műtárgy) és a szállításhoz szükséges járműfejlesztések (begyűjtő jármű); iszapkezelő létesítmények építése, korszerűsítése vagy térségi szennyvíziszap hasznosító telepek létrehozása; 11

12 Szennyvízelvezetés és tisztítás Inputadatok meghatározása (Üzemeltetői környezet / MEH) o o Beruházási költségek Működés során felmerülő költségek (Pótlási, üzemeltetési költségek) o Díjbevételek kérdésköre Megalapozó tanulmányok o Részletes megvalósíthatósági tanulmány o Költség-haszon elemzés o Környezeti hatástanulmány Hatósági engedélyek o környezetvédelmi engedély o létesítési engedélyek, stb. Tervek Közbeszerzési dokumentációk Mellékletek o Társulási megállapodás o Önkormányzati határozatok o Tulajdoni lap

13 Ivóvízminőség-javítás Vízkezelés: bővítés vagy új technológia létrehozása Más vízbázisra áttérés: Más vízadó rétegre telepített kút építése, ha hosszú távon is ez mutatkozik az összességében legelőnyösebbnek Csatlakozás másik vízellátó rendszerhez, térségi rendszer kialakítása Ivóvízhálózat rekonstrukciója: Olyan mértékben, amely mérték feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az ivóvíz-minőség javítását közvetlenül szolgáló beavatkozások eredményessége a beruházás megvalósulása után és hosszú távon is biztosított legyen. Max. az elszámolható költségek 20 %- a. Fenti megoldások kombinációja 13

14 Hulladékgazdálkodás Új, térségi szintű, települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása Meglévő, működő, térségi szintű, települési szilárdhulladék-kezelési rendszer/rendszerek technológiai és/vagy területi kiegészítése Települési szilárd hulladékok szelektív gyűjtő-, begyűjtő- és szállítórendszerének fejlesztése Ezeken belül magukba foglalhatják az alábbi résztevékenységeket gyűjtés, begyűjtés, szállítás, előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás a hulladék keletkezésének megelőzésére, mennyiségének és veszélyességének csökkentésére irányuló szaktanácsadáshoz és oktatáshoz szükséges beruházási elemek megvalóstása

15 Köszönöm a figyelmüket!

A megújuló energia hasznosítási projektek támogatása a Környezet és Energia Operatív Programban

A megújuló energia hasznosítási projektek támogatása a Környezet és Energia Operatív Programban Geotermikus Energia Szeged, 2007. november 22. A megújuló energia hasznosítási projektek támogatása a Környezet és Energia Operatív Programban Szántó Szilvia Tanácsos Környezetfejlesztési Főosztály KvVM

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11. Ivóvízminőség-javítás. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11. Ivóvízminőség-javítás. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

A KEOP Akciótervei: források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások

A KEOP Akciótervei: források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások A KEOP Akciótervei: források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetfejlesztési Főosztály Környezetvédelmi és Vízügyi minisztérium

Részletesebben

és s Energetika Operatív v Program (KEOP)

és s Energetika Operatív v Program (KEOP) Felszín n alatti vizeket érintő fejlesztések, sek, beruházások Környezeti és s Energetika Operatív v Program (KEOP) 2007-2013 2013 közöttk Huszár Hajnalka KvVM Víz Keretirányelv Főosztály Budapest, 2007.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

A jelen és a jövő pályázati feltételei

A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Megvalósított csatornázási és szennyvíztisztítási beruházások értékelése című, XII. Országos

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás

Részletesebben

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv az ország kiegyensúlyozott területi fejlődése és a térségei társadalmi-gazdasági, kulturális fejlődésének előmozdítása, az átfogó

Részletesebben

FELHÍVÁS. szakaszolt projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. szakaszolt projektek megvalósítására FELHÍVÁS szakaszolt projektek megvalósítására A Felhívás címe: Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése szakaszolt projektek A Felhívás kódszáma: KEHOP-3.2.2 Magyarország

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRAM 2007 2012. DUNAKESZI FÓT GÖD 2007. Készítette: A Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából a Hazai

Részletesebben

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

Előterjesztő: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás

Előterjesztő: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Előterjesztő: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Előterjesztés címe: A cikói hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 azonosító számú pályázat keretén

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014)

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) PROGRAM Békési Kistérségi Többcélú Társulás megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M1OP001 Cím Környezet- és Energetikai Hatékonysági Operatív Program Verzió 1.4 Első év 2014 Utolsó év

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről Ó z d, 2013. október 30. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejl.

Részletesebben

Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei

Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei - Eredmények és kihívások Kovács Kálmán államtitkár Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetpolitikai Fórum-sorozat,

Részletesebben

Civil hírlevél. Támogatások...2. oldal. Intézményi hírek...11. oldal. Impresszum. Kiadja: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kommunikációs Igazgatósága

Civil hírlevél. Támogatások...2. oldal. Intézményi hírek...11. oldal. Impresszum. Kiadja: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kommunikációs Igazgatósága Civil hírlevél Tisztelt Olvasó! Ön rendszeresen megjelenő hírlevelünk 2007. évi 5. számát olvassa. Célunk, hogy az aktuális hírekkel, összefoglalókkal felhívjuk a figyelmet a legújabb döntésekre, tervekre,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2011-4.9.0

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2011-4.9.0 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0 Érvényes: 2011. február

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11 A tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése (VTT) című konstrukcióhoz érvényes: 2011. február

Részletesebben

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása,

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Fertőd Város Pályázati Stratégiája

Fertőd Város Pályázati Stratégiája Fertőd Város Pályázati Stratégiája 2010. Készítette: Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Összeállította: dr. Juhász Gábor Zsolt ÁROP kódszám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0195 Tartalomjegyzék

Részletesebben