Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-"

Átírás

1 Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság

2 Tartalom EU alapelvek Jogszabályi háttér Üzemeltető kiválasztása Nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszerek üzemleltetése Eredmények, célkitűzések, projektzárás

3 EU alapelvek Versenysemlegesség az üzemeltető kiválasztásakor Költséghatékonyság Fenntarthatóság: a megépített eszközök pótlásához szükséges források beépülése a díjba Szennyező Fizet Elv teljesülése EU által elvárt díjpolitika érvényesülése: az EU támogatással létrejött eszközök üzemeltetésen képződő túlzott profit tilalma

4 Jogszabályi háttér - Hulladék A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv. Hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv. 224/2004 (VII. 22.) Kormány rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről 14/2004 (VIII. 13.) együttes rendelet 39/A - A Kohéziós Alap társfinanszírozással megvalósuló műtárgyak üzemeltetése, vagyonkezelése (ISPA/KA)

5 Üzemeltető kiválasztása - hulladékgazdálkodás - Főszabály: Hgt. 21. (1) bekezdés kötelező önkormányzati feladat közszolgáltatásként a települési hulladék kezelése Hgt. 27. (4) bekezdés a közszolgáltaló kiválasztása a évi CXXIX a közbeszerzésekről szóló törvény (Kbt.) alapján Kivétel:Kbt. 2/A alapján, amennyiben: Ajánlatkérő 100%-os tulajdonában van A közfeladat ellátása jogszabályon alapul, és ajánlatkérő teljes körű irányítási joggal rendelkezik Szerződéskötést követő éves nettó árbevételének 90 %-a az egyedüli taggal kötendő szerződésből származik

6 Üzemeltető kiválasztása - általános szabályok - Általános szabályok a hulladékgazdálkodás területén: Vagyonkezelő kiválasztásának a lehetősége: Az önkormányzati törvény 80/A alapján nyílt pályázati eljárás Más helyi önkormányzat vagy helyi önkormányzati társulások kijelölésével Kedvezményezett önkormányzat(ok) kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság kijelölésével, a kizárólagos önkormányzati tulajdon fennállásáig Elidegenítési tilalom 10 évig A Közreműködő Szervezet jogosult koncessziós és vagyonkezelési pályázatot elbíráló testületbe, illetve a közbeszerzési eljárás bíráló bizottságába tagot delegálni Az üzemeltetési, vagyonkezelői szerződések, valamint módosításuk érvényességéhez a közreműködő szervezet hozzájárulása szükséges

7 Hulladékgazdálkodási, közszolgáltatási szerződések elemei I. A települési önkormányzat által kötelezően megszervezendő: Települési szilárd hulladék gyűjtése és szállítása: közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítása Ártalmatlanító létesítmény működtetése: a települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény létesítése és működtetése A települési önkormányzat döntésétől függően, a közszolgáltatás kiterjeszthető : Hulladékkezelő létesítmények működtetése: begyűjtőhelyek (hulladékgyűjtő udvarok, átrakóállomások, gyűjtőpontok), előkezelő és hasznosító (válogató, komposztáló stb.) telepek létesítésére és működtetésére is A település helyi feltételekhez igazodva, rendeletében előírhatja a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek szelektív gyűjtését, közszolgáltatás keretében történő begyűjtését

8 Hulladékgazdálkodási, közszolgáltatási szerződések elemei II. Feladatok: A Regionális Közszolgáltató által ellátandó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a korábbiakban kialakult vonzáskörzetek/térségek vonatkozásában a térségi hulladékkezelés magas szintű, és hosszú távon is biztonságosan történő megvalósítása az ISPA/KA projekt keretében létrejött eszközvagyonnak a hulladékkezelés területén, a közszolgáltatásban történő hasznosítása.

9 Hulladékgazdálkodási, közszolgáltatási szerződések elemei III. A közszolgáltatási díj megállapítása a Hgt. 25. és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet (Díjrendelet) - előírásainak megfelelően történik. Figyelembe kell venni továbbá: a működéséhez szükséges folyamatos költségek és ráfordítások megtérülését a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges költségek és ráfordítások fedezetének biztosítását ösztönözzön a közszolgáltató kapacitásának hatékony kihasználására valamint a hulladékkeletkezés csökkentésére és a hatékony hulladékgazdálkodásra

10 Eredmények, célkitűzések Közreműködő Szervezet szerepe: Vonatkozó jogszabály-alkotási folyamatokban való részvétel Üzemeltetési munkacsoport folyamatos működése, szakértői tanácsadás a projekt kedvezményezettek számára Aktív részvétel az egyezetéseken, projektüzemeltetés monitoringja Segédletek készültek, amelyek az intézmény honlapján megtalálhatók: Módszertani segédlet a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló vízgazdálkodási és hulladékgazdálkodási projektekhez kapcsolódó díjképzési rendszer kialakításához

11 Eredmények, célkitűzések Módszertani segédlet a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló vízgazdálkodási (szennyvízkezelés és csatornázás; ivóvízminőség-javítási) és hulladékgazdálkodási projektekhez kapcsolódó díjképzési rendszer kialakításához

12 Projektzárás Jogszabályi alapok: Az Európai Bizottság Regionális Politikáért felelős Főigazgatósága által november 27-én a Kohéziós Alap (KA) és volt ISPA projektek zárását illetően kiadott iránymutatása ( Guidelines for Closure of Cohesion Fund and Ex-ISPA projects (D(2006) n 50092) A 360/2004. (XII. 26.) a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló Korm. rendelet. A strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet.

13 Projektzárás Célja: Az Európai Bizottság a projektzárás folyamata során ítéli meg, ill. bizonyosodik meg arról, hogy a projekt végrehajtása/megvalósítása összhangban van-e a Kohéziós Alap támogatást megítélő határozattal (a határozat legújabb változatával), valamint a projekthez kapcsolódó elszámolt költségek jogszerűségéről, szabályszerűségéről.

14 Projektzárás Követelmények: Határidőre történő projekt megvalósítás Megfelelő pénzügyi elszámolás Esetleges szabálytalansági eljárások lezárása Alapdokumentumokkal való összhang (műszaki, pénzügyi) Megfelelő üzemeltetési struktúra Kiválasztási eljárás A projekt hosszú távú fenntarthatóságának pénzügyi biztosítéka Szankció(k): visszafizetés

15 Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás ellátásáról Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VEJL/238-2/2014. Ügyintéző

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL 2007-2013 programozási időszak TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI... 6 1.1. Fogalom-meghatározások... 6 1.2. Elszámolhatósági

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

40/2012. (VII. 10.) NFM rendelet

40/2012. (VII. 10.) NFM rendelet 40/2012. (VII. 10.) NFM rendelet a közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok végrehajtásáról, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges források felhasználásának szabályairól

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY 1 Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat,

Részletesebben

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei Koskovics Éva Rákosi Judit Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei 12. szám Budapest, 2002 október ISBN 963 503 289 7 ISSN 1587-6586

Részletesebben

A helyi közszolgáltatások szervezése

A helyi közszolgáltatások szervezése DICSŐ LÁSZLÓ Dicső lászló A helyi közszolgáltatások szervezése A helyi közszolgáltatások szervezése 1 2 3 4 5 6 6 Kiadja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége DICSŐ LÁSZLÓ A helyi közszolgáltatások

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Hulladékhasznosítási

Részletesebben

2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata

2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata 2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Önkormányzati szervezetfejlesztés Kerekegyháza Város Önkormányzat ÁROP- 1.A.5-2013-2013-0040 számú projekt Támogató infrastruktúrát

Részletesebben