Fenntarthatóság biztosítása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban Hevesi Zoltán Ajtony

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fenntarthatóság biztosítása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban Hevesi Zoltán Ajtony"

Átírás

1 Fenntarthatóság biztosítása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban Hevesi Zoltán Ajtony zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár

2 Az előadás témakörei NFM szerepe a hulladék-közszolgáltatási szektorban KEOP áttekintés KEHOP fejlesztési lehetőségek A programozási időszak pályázati eljárásrendje 2

3 NFM szerepe a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szektorban Közműfejlesztési és Hulladékgazdálkodási Végrehajtási Főosztály Fogyasztóvédelmi Főosztály Kiemelt Közszolgáltatások Főosztálya 3

4 Célok KEOP (Környezet és Energia Operatív Program ÚMFT/ÚSzT ) a fenntartható fejlődés elősegítése a környezeti problémák mérséklése, a társadalom életminőségének javítása Prioritás tengelyek Ø 1. Egészséges, tiszta települések Ø 2. Vizeink jó kezelése Ø 3. Természeti értékeink jó kezelése Ø 4. Megújuló energiahordozók növelése Ø 5. Hatékonyabb energia felhasználás F el h a sz n ál t, ki fi z e kb. 737 milliárd forint 4

5 Hulladékgyűjtési és -kezelési kapacitások létesítésének projektek adatai Gyűjtési, kezelési hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításának összes költsége Elkülönített gyűjtésre, kezelésre fordítható költség 157,8 Mrd Ft 86,5 Mrd Ft Támogatási szerződések száma 63 Projektek átlagos támogatási intenzitása 89 % Pénzügyileg lezárt projektek száma 3 5

6 Hulladéklerakók rekultivációs projekt adatai Rekultivációra rendelkezésre állt és felhasznált forrás 103,9 Mrd Ft Támogatási szerződések száma 34 Pénzügyileg lezárt projektek száma 21 Érintett hulladéklerakók száma

7 Helyzetkép Operatív programok Magyarországon Operatív Program Indikatív forrásallokáció a források %-ában Indikatív forrásallokáció EU+hazai Mrd Ft Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program [GINOP] 31,37 % 2857 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program [TOP] 13,35 % 1216 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program [VEKOP] 3,11 % 283 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program [EFOP] 10,21 % 930 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) 0,37 % 34 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program [KEHOP] 12,89 % Integrált Közlekedésfejlesztés Operatív Program [IKOP] 11,94 % 1087 Közigazgatás-és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) 3,45 % 314 Vidékfejlesztési Program (VP) 13,18 % 1200 Magyar Halgazdálkodási OP (MAHOP) 0,13 % 12 Összesen 100,00%

8 Helyzetkép A KEHOP prioritás-struktúrájának bemutatása Prioritási tengely megnevezése Alap Teljes összeg EU+HUN (Mrd HUF) A teljes keret %- ában 1. A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás KA 324,03 27,6 2. Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése 3. Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések KA 385,73 32,8 KA 124,10 10,6 4. Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések ERFA 31,32 2,7 5. Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása KA 308,50 26,3 ÖSSZESEN 1173,

9 KEOP-KEHOP Az egyes prioritás tengelyek elosztása a as időszakban 1. Priori tás Szen nyvíz, hulla dék, ivóví z KEOP KEOP 1. prioritás szennyvíztisztítás, hulladékgazdálkodás, ivóvízkezelés KEHOP 2. prioritás szennyvízelvezetés és tisztítás, ivóvízkezelés 3. prioritás hulladékgazdálkodás, kármentesítés 2. Priori tás szenn yvízti sztítá s, -kezel 3. Prior itás Hulla dékg azdál kodá s, kárm ente és, ivóvíz tisztít ás sítés KEHOP 9

10 3. prioritástengely: Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos tevékenységek A prioritástengely kialakításának indoklása: Uniós elvárás, hazai jogszabályhoz igazodás: a 2008/98/EK irányelv és egyéb kapcsolódó irányelvek hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény és végrehajtási rendeleteinek követelményei (hulladékgazdálkodási közszolgáltatás) 10

11 Hulladékgazdálkodással kapcsolatos irányelvek végrehajtásának elősegítése 1. Prioritás Intézkedés Támogatható tevékenységek Kedvezményezettek Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések Az elkülönített gyűjtési és szállítási rendszerek fejlesztése a papír-, üveg-, műanyag-, a biológiailag lebomló szerves hulladékok, veszélyes hulladék házhoz menő elkülönített gyűjtése megfelelő gyűjtőpontok és gyűjtőudvarok, illetve a használt termékek átvételét biztosító újrahasználati központok kialakítása elektromos és elektronikai hulladékok gyűjtésének fejlesztése elemekre és akkumulátorokra vonatkozó begyűjtés fejlesztése lakosság körében szemléletformálási akciók támogatása önkormányzatok és társulásaik, többségi állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok, többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, a szemléletformálás esetén civil szervezetek 11

12 Hulladékgazdálkodással kapcsolatos irányelvek végrehajtásának elősegítése 2. Prioritás Intézkedés Támogatható tevékenységek Kedvezményezettek Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában az elkülönítetten gyűjtött hulladék továbbkezelése, válogatóművek kialakítása a települési hulladékok lerakását megelőző, biológiai vagy mechanikai kezelését lehetővé tevő létesítmények fejlesztése a válogatás és a biológiai/mechanikai kezelés kombinációját megvalósító komplex hulladékkezelő központok kialakítása a gyűjtött hulladék hasznosítását célzó fejlesztések az ártalmatlanítást célzó további elsősorban hulladéklerakókat érintő fejlesztések (pl. csurgalékvíz kezelés) önkormányzatok és társulásaik, többségi állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok, 12

13 A KEHOP 3. prioritási tengely végrehajtásának intézményrendszere Feladatkör Felelős EU források felhasználása Miniszterelnökség Szakpolitikai felelős Projektek határidőben történő megvalósítása FM környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára nemzeti fejlesztési miniszter Irányító hatósági teendők ellátása Közbeszerzések egységes lebonyolítása rendszerének kidolgozása, közbeszerzések lebonyolítása, határidők betartásának biztosítása, konzorciumvezetői teendők ellátása NFM KEHOP HÁT NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 13

14 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. A programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló rendelet 2. A rendelet főbb tartalmi elemei: eljárásrendi szabályok Egységes Működési Kézikönyv szakpolitikai felelősök, irányító hatóságok és közreműködő szervezetek kijelölése a kifizetési igénylésben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló alátámasztó dokumentumok nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről programozási időszakban a kifizetési igénylésben benyújtandó alátámasztó dokumentumok hitelesítést szolgáló ellenőrzési szempontjai 14

15 A legfőbb eljárásrendi változások a programozási időszakban Új elem a kiemelt kiválasztási eljárásrend Nevesítés Elszámolható költségek százalékos korlátainak változása Támogatási kérelem Támogatói döntés Szakmai koncepció 15

16 A legfőbb eljárásrendi változások a programozási időszakban Kiemelt kiválasztási eljárásrend Költségtípus Százalékos korlát Előkészítés, tervezés 5 % Közbeszerzés 1 % Elszámolható költségek százalékos korlátainak változása Ingatlanvásárlás 2 % Terület-előkészítés 2 % Műszaki ellenőr 1 % Projektmenedzsment 2,5 % Tájékoztatás, nyilvánosság 0,5 % Szakmai koncepció Könyvvizsgálat 0,5 % Rezsi 1 % 16

17 A legfőbb eljárásrendi változások a programozási időszakban Kiemelt kiválasztási eljárásrend Az elszámolhatósági százalékos korlátok változása Szakmai koncepció Szak politi kai felelő Felhívá s az előkészí tő Minden év munkac április 30-ig soport benyújtja az IH részére kiegészíti és május 31-ig benyújtja az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter számára 17

18 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 18

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai 2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai Mizák József főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, KEHOP HÁT Operatív programok 2014-2020

Részletesebben

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2014-20-as tervezési időszak pályázati rendszerének energetikai fejlesztési vonatkozásai

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2014-20-as tervezési időszak pályázati rendszerének energetikai fejlesztési vonatkozásai A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2014-20-as tervezési időszak pályázati rendszerének energetikai fejlesztési vonatkozásai Dr. Nemcsok Dénes környezeti és energiahatékonysági

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai 2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Fejlesztés- és Klímapolitikáért, valamint Kiemelt Közszolgáltatásokért felelős

Részletesebben

Távhőfejlesztések KEOP 2007-2013 - KEHOP 2014-2020

Távhőfejlesztések KEOP 2007-2013 - KEHOP 2014-2020 Távhőfejlesztések KEOP 2007-2013 - KEHOP 2014-2020 Dr. Nemcsok Dénes Helyettes államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Részletesebben

FELHÍVÁS. szakaszolt projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. szakaszolt projektek megvalósítására FELHÍVÁS szakaszolt projektek megvalósítására A Felhívás címe: Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése szakaszolt projektek A Felhívás kódszáma: KEHOP-3.2.2 Magyarország

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS FŐOSZTÁLYVEZETŐ SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY 2014-2020 áltanos tervezési helyzete Tervezési folyamat OP-k első körös benyújtása az Európai Bizottságnak 2014.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 6 Az Operatív Programok szerkezete 7 Költségvetési szerveknek szóló pályázatok az egyes

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA Dr. Szabados Zsuzsa osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok

Részletesebben

Operatív programok tervezése - 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) Jusztin Valéria Vezető tervező

Operatív programok tervezése - 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) Jusztin Valéria Vezető tervező Operatív programok tervezése - 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) Jusztin Valéria Vezető tervező I. Nemzeti felkészülés és az Operatív Programok tervezése 2014-2020 II. Ágazati

Részletesebben

2014-2020 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

2014-2020 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 2014-2020 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasonlítása Uniós tervezési keretek Tematikus súlypontok 2007-2013 2014-2020

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály Budapest,

Részletesebben

A megújuló energia hasznosítási projektek támogatása a Környezet és Energia Operatív Programban

A megújuló energia hasznosítási projektek támogatása a Környezet és Energia Operatív Programban Geotermikus Energia Szeged, 2007. november 22. A megújuló energia hasznosítási projektek támogatása a Környezet és Energia Operatív Programban Szántó Szilvia Tanácsos Környezetfejlesztési Főosztály KvVM

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

A KEOP Akciótervei: források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások

A KEOP Akciótervei: források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások A KEOP Akciótervei: források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetfejlesztési Főosztály Környezetvédelmi és Vízügyi minisztérium

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

Várhatóan elkészül a PM végleges, benyújtásra alkalmas változata Az Európai Bizottság

Várhatóan elkészül a PM végleges, benyújtásra alkalmas változata Az Európai Bizottság 2012 2013 2014 július 1. augusztus 2. szeptember november A Partnerségi Megállapodás tervezésének kezdete Az Európai Bizottság közzéteszi a szükséges jogszabályokat OFTK Bizottsági Sablon a Partnerségi

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA Milos Katalin- Főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért

Részletesebben

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása,

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

A városfejlesztés új lehetőségei és eszközei 2014-2020

A városfejlesztés új lehetőségei és eszközei 2014-2020 A városfejlesztés új lehetőségei és eszközei 2014-2020 Jusztin Valéria NEMZETGAZDASÁGI TERVEZÉSI HIVATAL 2014. június 3. Az EU kohéziós politikájának új keretei Az Európai Bizottság 2011. október 6-án

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP) 2014-2020. Tervezet. 2014. június 7.

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP) 2014-2020. Tervezet. 2014. június 7. KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP) 2014-2020 Tervezet 2014. június 7. 1 TARTALOM 1. STRATÉGIA... 6 1.1. A stratégia ismertetése... 6 1.2. A forráselosztás indokolása... 34 2. PRIORITÁSI

Részletesebben

Hazai célkitűzések (2020): Uniós célkitűzések (2020): a 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie;

Hazai célkitűzések (2020): Uniós célkitűzések (2020): a 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie; Hazai célkitűzések (2020): Uniós célkitűzések (2020): a 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie; az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani; energia/klíma: ÜHG gázok kibocsátásának

Részletesebben

EU FORRÁSOK PROGRAMOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI A MEGYEI ÉS VÁROSI FEJLESZTÉSEK SZEMPONTJÁBÓL

EU FORRÁSOK PROGRAMOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI A MEGYEI ÉS VÁROSI FEJLESZTÉSEK SZEMPONTJÁBÓL EU FORRÁSOK PROGRAMOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI A MEGYEI ÉS VÁROSI FEJLESZTÉSEK SZEMPONTJÁBÓL Salamin Géza főosztályvezető Tervezéskoordinációért Felelős Államtitkárság Területfejlesztési Tervezési Főosztály

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak pályázati lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszak pályázati lehetőségei A 2014-2020 közötti időszak pályázati lehetőségei Előadó: Hégely Péter Elycon Tanácsadó és Szolgáltató Kft. www.elycon.hu EcoFact Kft. Monor, Strázsahegy - Kult Pince, 2014. 09. 26. Projekttervezés a gyakorlatban

Részletesebben

Magyarország fenntartható fejlődése

Magyarország fenntartható fejlődése Magyarország fenntartható fejlődése A magyar kormány fenntarthatóság érdekében tett intézkedéseinek bemutatása Előadó: Hizó Ferenc Zöldgazdaság fejlesztésért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében 2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében Bánhidai Csilla tervező-elemző Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Területi és Egyedi Ágazati Fejlesztési Főosztály 47. Savaria

Részletesebben