KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA"

Átírás

1 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu

2 Tartalomjegyzék Bevezető 6 Az Operatív Programok szerkezete 7 Költségvetési szerveknek szóló pályázatok az egyes Operatív Programokban 8 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 9 A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci eszközökben való részvételének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése 10 A család társadalmi szerepének megerősítése, továbbá a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása 11 Társadalmi együttélés erősítése 13 Gyermekeket sújtó nélkülözésfelszámolását célzó programok és szolgáltatások fejlesztése 15 Területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex programok emberi erőforrást célzó beavatkozásai 16 Népegészségügyi program, az egészségtudatosságot erősítő programok és szolgáltatások fejlesztése 17 A minőségi feladatellátást támogató eszközök és alkalmazások fejlesztése, illetve a korai intervenció megerősítése 19 Az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás életpályájának javítása, dolgozói mobilitás 21 Hátrányenyhítés a társadalmi integrációt szolgáló társadalmi gazdaság eszközeivel 23 A rászoruló gyermekek életesélyeinek növelése 24 A társadalmi együttműködést szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése 26 Területi hátrányok felszámolása komplex programokkal 28 Tartós szegénységben élők, romák felzárkózását és a periférikus élethelyzetek megszüntetését segítő infrastrukturális beruházások 29 A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a köznevelés hátránykompenzációs képességének növelése 30 A minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása 31 A felsőfokúnak megfelelő szintű oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása 32 A munkaerő-piaci kompetenciák javítása a felsőoktatási rendszerben 34 A köznevelést és a nem formális képzést szolgáló infrastrukturális fejlesztések 36 Felsőoktatási infrastrukturális fejlesztések 38 Visszatérítendő támogatások nyújtása vállalkozások számára 40 1

3 Társadalmi innováció és transznacionális együttműködések 41 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 43 Versenyképes IKT szektor fejlesztése 44 Digitális közösségi hozzáférés erősítése 45 Újgenerációs szélessávú hálózatok és hozzáférés biztosítása 46 Álláskeresők és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása 47 Munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztése 48 Fiatalok fenntartható munkaerőpiaci integrációja - Ifjúsági Garancia 49 Munkavállalók és vállalkozások alkalmazkodása 50 Jogszerű foglalkoztatás ösztönzése 51 Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés javítása 52 Versenyképes turisztikai kínálat - A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése 53 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 55 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 56 Városi közszolgáltatások fejlesztése 57 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése 58 Helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva 59 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) 60 A szervezeti hatékonyság fejlesztése a központi és területi közigazgatásban 61 Az egyablakos ügyintézés elérhetőségének bővítése 62 Az ügyintézési folyamatok adminsztratív terheinek csökkentése 63 A Közigazgatási Kompetencia Központ kialakítása 64 Közigazgatási tudásmenedzsment rendszer kialakítása 65 A közszolgálati életpályák képzési követelményeinek biztosítása 66 Közigazgatási folyamatok elektronizálása 67 Az e-közbeszerzési megoldás széleskörű bevezetése 68 Kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése érdekében 69 Egységes elégedettségmérési program 70 Az Integrált Közszolgáltatási Információs Rendszer bevezetése 71 A közszolgáltatások szervezési paradigmáit megújító kutatások végrehajtása 72 Helyi közszolgáltatás optimalizációs projektek végrehajtása 73 Innovatív közszolgáltatás optimalizációs mintaprojektek 74 A Monitoring Bizottságok működtetése 75 2

4 A társadalom tájékoztatása 76 Az Audit Hatóság működtetése 77 Az irányítási és ellenőrzési rendszer működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása 78 A programok eredményességének, hatékonyságának értékelése 79 A hatékony végrehajtás informatikai támogatása 80 A pályázók és kedvezményezettek kapacitásainak támogatása 81 Az eredményes és hatékony végrehajtáshoz szükséges tudástőke biztosítása 82 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 83 Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Pest megyében 84 Versenyképes IKT szektor fejlesztése 85 Kormányzati szélessávú hálózatok fejlesztése 86 Kulturális és természeti örökségi helyszínek turisztikai hasznosítása 87 A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok 88 Kiemelt társadalmi felzárkózási programok 89 A szociális intézményi háló tartalom- és szolgáltatásfejlesztése 90 Az egészségügyi ellátórendszer tartalom- és szolgáltatásfejlesztése 91 Az álláskeresők különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása hatékonyabb aktív eszközök segítségével 92 A foglalkoztatási szolgálat által nyújtott szolgáltatások minőségének, célzottságának, kapacitásainak javítása 93 Az Ifjúsági Garanciához kapcsolódó foglalkoztatási támogatások 94 Munkahelyi rugalmasság és munka minőségének ösztönzése és a jogszerű foglalkoztatás ösztönzése 95 A legális foglalkoztatás elterjesztése, a munkaadói és munkavállalói tudatosság növelése, a munkaügyi ellenőrzés hatékonyságának javítása 96 Munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése 97 A szervezeti hatékonyság fejlesztése a központi és területi közigazgatásban 98 Az egyablakos ügyintézés elérhetőségének bővítése 99 Az ügyintézési folyamatok adminisztratív terheinek csökkentése 100 A Közigazgatási Kompetencia Központ kialakítása 101 Közigazgatási tudásmenedzsment rendszer kialakítása 102 A közszolgálati életpályák képzési követelményeinek biztosítása 103 Az egyszerűsítés, hatékonyságfejlesztés képzési hátterének biztosítása 104 Közigazgatási folyamatok elektronizálása 105 3

5 Az e-közbeszerzési megoldás széleskörű bevezetése 106 Kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése érdekében 107 Egységes elégedettségmérési program 108 Az Integrált Közszolgáltatási Információs Rendszer bevezetése 109 A közszolgáltatások szervezési paradigmáit megújító kutatások végrehajtása 110 Helyi közszolgáltatás optimalizációs projektek végrehajtása 111 Innovatív közszolgáltatás optimalizációs mintaprojektek 112 Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) 113 Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok számára 114 Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára 115 Élelmiszersegély biztosítása közterületen élők számára 116 Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára 117 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 118 Vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos adat- és tudásbázisok fejlesztése 119 Hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek elősegítése 120 Vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás feltételeinek javítása 121 A vizek okozta kártételekkel szembeni ellenálló-képesség javítása 122 Dombvidéki vízgazdálkodás feltételeinek javítása, tározók építése 123 A személy- és vagyonbiztonság növelése céljából a katasztrófavédelmi beavatkozások hatékonyságának fokozása 124 Ivóvízminőség-javítás ivóvíz-kezelési technológiák fejlesztésével, más vízbázisra áttéréssel, térségi rendszerek kialakításával, rekonstrukcióval, illetve ezek kombinációjával 125 Szennyvízelvezetéssel és kezeléssel kapcsolatos fejlesztések 126 Szennyvíziszap optimális hasznosítása érdekében szükséges beruházások, fejlesztések energiahatékonysági elemekkel 127 Országos Környezeti Kármentesítési Program 128 A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhelyfejlesztés 129 A természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása 130 A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok 131 A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektek 132 4

6 Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások alkalmazásának kombinálásával 133 Távhő- és hőellátó rendszerek energetikai fejlesztése, illetve megújuló alapra helyezése 134 Szemléletformálási programok 135 5

7 BEVEZETŐ 6

8 AZ OPERATÍV PROGRAMOK SZERKEZETE 1. Magyarország szeptember 11-én írta alá a Partnerségi Megállapodást az EU-val, ami a as tervezési időszak fő célkitűzéseit tartalmazza. 2. Ennek megfelelően a as források 10 operatív programban jelentek meg: Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) Vidékfejlesztési Program (VP) Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP) Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 3. Az operatív programok prioritásokba rendeződnek. 4. A prioritásokon belül intézkedések, illetve beavatkozások jelennek meg. 5. Ezek mindegyike egy-egy specifikus célkitűzéshez kapcsolódik. 7

9 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK SZÓLÓ PÁLYÁZATOK AZ EGYES OPERATÍV PROGRAMOKBAN A következő táblázatban mutatjuk be a költségvetési szerveknek (kivéve: helyi önkormányzati költségvetési szervek) szóló pályázatok megjelenését az egyes operatív programokban és prioritásokban. A táblázat az adott prioritás teljes finanszírozási keretét tartalmazza, nem csak kifejezetten az erre a szegmensre eső összeget. Emellett az összefoglaló csak azokat a pályázatokat tartalmazza, amelyek esetében a költségvetési szervek (kivéve: helyi önkormányzati költségvetési szervek) kedvezményezettként szerepelnek. Operatív Program Prioritás Teljes finanszírozás (EUR) Teljes finanszírozás (HUF, 310,1 HUF/EUR) I. Együttműködő társadalom EUR Ft II. Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében EUR Ft III. Gyarapodó tudástőke EUR Ft EFOP IV. Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében EUR Ft V. Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, valamint társadalmi innováció és EUR Ft transznacionális együttműködések III. Infokommunikációs fejlesztések EUR Ft GINOP V. Foglalkoztatás EUR Ft VI. Versenyképes munkaerő EUR Ft VII. Turizmus EUR Ft IV. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi EUR Ft együttműködés erősítése TOP VI. Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban EUR Ft VII. Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) EUR Ft I. A közigazgatás hatékonyságának növelése EUR Ft II. A helyi közszolgáltatások optimalizálása EUR Ft KÖFOP III. A Partnerségi Megállapodás keretében tervezett operatív EUR Ft programok végrehajtásához kapcsolódó technikai segítségnyújtás I. Vállalkozások versenyképességének javítása EUR Ft III. Infokommunikációs fejlesztések EUR Ft IV. Turisztikai és természetvédelmi fejlesztések EUR Ft VEKOP VII. Társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás-fejlesztést támogató programok EUR Ft VIII. Foglalkoztathatóságot szolgáló programok EUR Ft IX. Közigazgatási és közszolgáltatási fejlesztések EUR Ft RSZTOP EUR Ft I. A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás EUR Ft II. Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése EUR Ft KEHOP III. Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések EUR Ft IV. Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések EUR Ft V. Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása EUR Ft 8

10 EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) 9

11 A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CSOPORTOK MUNKAERŐ- PIACI ESZKÖZÖKBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉNEK ÉS MUNKAERŐ-PIACON VALÓ MEGJELENÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE Intézkedéshez kapcsolódó operatív program és prioritás: EFOP, I. Együttműködő társadalom Prioritás teljes finanszírozása: EUR HUF (310,1 HUF/EUR) Prioritás finanszírozásának forrása: ESZA Intézkedéshez kapcsolódó beruházási prioritás: Az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében Intézkedéshez kapcsolódó specifikus célkitűzés(ek): A munkaerő-piacról tartósan kiszorult személyek munkaerő-piaci programba való belépésének növelése; A család és ifjúság társadalmi részvételének növelése; Több helyi civil közösség jön létre Intézkedéshez kapcsolódó beavatkozás(ok): A megváltozott munkaképességű emberek foglalkozási rehabilitációja A szabadságvesztés alatti reintegráció elősegítése Romák (kiemelten roma nők) foglalkoztatásba ágyazott képzése Felépülőben lévő drogbetegek szükségleteihez illeszkedő szolgáltatások biztosítása, társadalmi reintegrációjának támogatása, valamint támogatott lakhatás és foglalkoztatás Területi kihatás: Kevésbé fejlett régiók, országos kihatású programoknál a KMR is (VEKOP-ból vagy nemzeti forrásból finanszírozva), és egyes műveleteknél Magyarországon kívüli régiók Célcsoport: A rászoruló és/vagy nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élő halmozottan hátrányos helyzetű személyek, romák, megváltozott munkaképességű személyek, szenvedélybetegek, hajléktalan emberek Kedvezményezettek: Állami költségvetési szervek, önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik, önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati intézmények, civil szervezetek, egyházi jogi személyek, oktatási/képzési intézmények, megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató gazdasági társaságok, szociális szövetkezetek 10

12 A LEHETŐSÉGTÁR TOVÁBBI OLDALAI AZ ÖN SZÁMÁRA ÉRTÉKES INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZNAK! AMENNYIBEN SZERETNE ÉLNI A LEHETŐSÉGEKKEL ÉS MINÉL JOBBAN FELKÉSZÜLNI A A 2014 ÉS 2020 KÖZÖTTI PÁLYÁZATI FORRÁSOK ELNYERÉSÉRE, AKKOR IRATKOZZON FEL A HÍRLVELÜNKRE VAGY LÁTOGASSON EL WEBOLDALAINKRA! 11

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM Az NGM 2014. július 31-i iránymutatása, a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési és Ágazati Fejlesztési Részdokumentum,

Részletesebben

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai 2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai Mizák József főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, KEHOP HÁT Operatív programok 2014-2020

Részletesebben

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2014-20-as tervezési időszak pályázati rendszerének energetikai fejlesztési vonatkozásai

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2014-20-as tervezési időszak pályázati rendszerének energetikai fejlesztési vonatkozásai A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2014-20-as tervezési időszak pályázati rendszerének energetikai fejlesztési vonatkozásai Dr. Nemcsok Dénes környezeti és energiahatékonysági

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6.

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6. EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT 2014. június 6. 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GOP TAPASZTALATOK - GINOP LEHETŐSÉGEK Dr. Szabados Zsuzsa Kiemelt és Innovációs Osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős Helyettes

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ÚJ PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK: SZÉCHENYI 2020- GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Dr. Szabados Zsuzsa Kiemelt és Innovációs Osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020)

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) A TOP 5.0, illetve az ahhoz kapcsolódó szakmai követelményrendszerek tervezete (2014. október 10-i változat),

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Célrendszer prioritástengelyek rövid előzetes intézkedés tartalom előzetes forrásallokáció GINOP 2.0 KÜLSŐ TÁJÉKOZTATÁSRA! ELŐZETES TÁRSADALMASÍTÁSRA!

Részletesebben

BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT TÁRSADALMI EGYEZTETÉS UTÁNI VÁLTOZAT 2014. AUGUSZTUS Tartalom 1. A SKV kidolgozásának ismertetése,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban.

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban. A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban Ruszkai Zsolt Munkaerő-piaci környezet Pályázati lehetőségek a jelenlegi,

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADOTT VERZIÓ

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADOTT VERZIÓ EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADOTT VERZIÓ 2014-2020 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés EFOP_0.1_2013_0131 2013.01.31 EFOP_0.2_2013_0213

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési programja

Fejér megye területfejlesztési programja Fejér megye területfejlesztési programja Társadalmi egyeztetési változat Készült a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és Építésügyi Szakértői

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei/MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztési stratégiai

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET 2014. január 17. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség

Részletesebben

2014-2020 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

2014-2020 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 2014-2020 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasonlítása Uniós tervezési keretek Tematikus súlypontok 2007-2013 2014-2020

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. június 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési program

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai 2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Fejlesztés- és Klímapolitikáért, valamint Kiemelt Közszolgáltatásokért felelős

Részletesebben

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében 2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében Bánhidai Csilla tervező-elemző Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Területi és Egyedi Ágazati Fejlesztési Főosztály 47. Savaria

Részletesebben