Gazdaságfejlesztési eszközök

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdaságfejlesztési eszközök"

Átírás

1 Gazdaságfejlesztési eszközök A tervezési időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Nyírbátor, Előadó: Szuhóczky Gábor, közgazdász TOP vállalkozói partnerségi munkacsoport vezetője

2 Általános eszközök Kedvezményes hitel konstrukciók (Növekedési Hitel Program, EXIM termékek) Kockázati tőke befektetések Államilag támogatott garancia program Vissza nem térítendő források (GINOP, EFOP, KEHOP, VP, munkahely teremtés és megtartás, Norvég Alap zöld innováció) Közvetett támogatás (TOP)

3 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Operatív Program Tervezés Legfontosabb célkitűzés, hogy Magyarország foglalkoztatási rátája elérje a 75%-ot, melyhez szükséges egyrészt új munkahelyek létesítése, másrészt a munkát vállalni akarók képességeink fejlesztése. A program további két fontos célkitűzése : 1. az ország innovációs képességeinek és kapacitásainak, 2. a magyar ipari és szolgáltató szektornak a fókuszált fejlesztése. A célok elérése érdekében a GINOP a rendelkezésre álló forrásokat öt fő beavatkozási területre koncentrál: 1. foglalkoztatás növelése és munkahelyteremtés, 2. vállalkozások, valamint kiemelt növekedési potenciállal rendelkező ágazatok és térségek versenyképességének fejlesztése, 3. K+F+I tevékenységek ösztönzése és a tudásgazdaság erősítése, 4. integrált infokommunikációs fejlesztések, az Információs és Kommunikációs Technológiai (továbbiakban: IKT) szektor fejlesztése, 5. alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságszerkezetre való áttérés támogatása, valamint a környezet megőrzése és védelme, és az erőforrás-hatékonyság növelésének elősegítése.

4 A PROGRAM PRIORITÁSAI 1. Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése Célterülete: az ország fejletlenebb régióira terjed ki, azonban súlya és a gazdaságban betöltött szerepe miatt a közép-magyarországi régió sem hagyható ki a tervezés során. Specifikus célok 1. Vállalkozói környezet és kultúra fejlesztése 2. Kiemelt ágazatokba, térségekbe és célcsoportokba tartozó vállalkozások növekedési potenciáljának javítása 3. Vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzése

5 Célok kibontása: Fejlett infrastrukturális háttér megteremtése Meglévő klaszterek fejlesztése Beszállítói hálózatok ösztönzése Vállalkozói menedzsment képességek fejlesztése Távmunka, részmunkaidős foglalkoztatás népszerűsítése

6 2. Tudásgazdaság fejlesztése A célterület jellemzője: egy tematikus célkitűzés, egy pénzügyi alap és két régiókategória. Specifikus célok 1. A tudásfelhasználás segítése 2. A tudásáramlás erősítése 3. A tudásbázisok megerősítése

7 Célok kibontása: K+F+I tevékenységek támogatása Start up vállalatok fejlesztése Kutatóintézeti infrastruktúra fejlesztése Nemzetközi kutatási programokban való részvétel támogatása (kapcsolódás a Horizon2020 programba)

8 3. Infokommunikációs fejlesztések Cél: az innovatív ötletekből olyan új termékek és szolgáltatások szülessenek, amelyek segítenek a növekedés és minőségi munkahelyek megteremtésében Specifikus célok 1. Versenyképes IKT szektor fejlesztése 2. Digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása 3. Elektronikus közigazgatás és állami informatikai fejlesztések 4. Infokommunikációs ismeretek, készségek növelése 5. Szélessávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése (2020-ig min. 30 Mb/sec)

9 4. Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül A prioritás két tematikus célkitűzés megvalósulásához járul hozzá: 1. Környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása; 2. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban. Specifikus célok - Kulturális és természeti örökségek védelme és hasznosítása - A Balaton turisztikai célú fejlesztése a kulturális és természeti örökségekre alapozva - Vállalkozások megújuló energia felhasználását és energiahatékonyság-növelését célzó fejlesztéseinek támogatása

10 Célok kibontása: Meglévő attrakciók hálózatba szervezése Gyógydesztinációk integrált fejlesztése Biomassza, geotermikus energia hasznosítása Épület energetikai korszerűsítések Új energiahatékony épületek építése

11 5. Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése Célterülete: a Konvergencia Régiók Specifikus célok 1. A munkanélküliek és inaktívak munkába állásának ösztönzése és támogatása 2. A munkaerő-piaci szolgáltatások hatékonyságának és minőségének javítása 3. A fiatalok tartós munkaerő-piaci integrációjának segítése (15-24 év) 4. Hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása és a szociális gazdaság fejlesztése 5. Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése és támogatása 6. A gazdaság igényeihez igazodó képzési intézményrendszer kialakítása 7. A vállalatok alkalmazkodó képességének javítása

12 6. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése Cél: a vállalkozások versenyképességének növelése, forráshoz jutási lehetőségek javítása Specifikus célok 1. Vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása 2. Vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása kutatás, fejlesztés és technológiai innováció erősítése érdekében 3. Vállalkozások és önkormányzatok külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása megújuló energia felhasználásának ösztönzése és az energiahatékonyság növelése érdekében 4. Vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása az infokommunikációs fejlesztések megvalósítása érdekében

13 7. Technikai segítségnyújtás A as időszakban a technikai segítségnyújtás forrásai két helyen jelennek meg: 1. operatív programok prioritásaiban, elsősorban projektszintű végrehajtáshoz kötődő tevékenységek 2. a Koordinációs Operatív Programban (KOP), az operatív programok végrehajtásához kötődő, rendszerszintű programok Specifikus cél - Az operatív programok műveleteinek eredményes és hatékony megvalósítása - program végrehajtási feladatok támogatása - programkommunikációs és partnerségi feladatok támogatása - programértékelési és egyéb előkészítési feladatok támogatása - projektfejlesztési, gazdasági információszolgáltatása, elemzési és tervezési környezet fejlesztése

14 VP - Vidékfejlesztés 1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, erdészetben és a vidéki térségben (3%) 2. A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása, innovatív mezőgazdasági tevékenységek és a fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése (42%)

15 VP Élelmiszer láncok szervezése (3%) 4. Ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése, javítása (26%) 5. Erőforrások hatékony előmozdítása, alacsony CO2 kibocsátás irányába történő elmozdulás (5%) 6.Társadalmi befogadás előmozdítása; szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségben (17%)

16 1. Prioritás: A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben 1. Az innováció, együttműködés és a tudásbázis fejlesztése a vidéki térségekben 2. A kapcsolatok erősítése a mezőgazdaság, élelmiszertermelés és az erdészet, valamint a kutatás és az innováció között., beleértve a környezeti menedzsment és teljesítmény-növelési célt 3. Az egész életen át tartó tanulás és a szakképzés előmozdítása a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban

17 2. Prioritás: A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa és valamennyi régió esetében, az innovatív mezőgazdasági technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése 1. A mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének növelése és a szerkezetátalakítás és modernizáció ösztönzése, különös tekintettel a piaci részvétel és orientáció növelésére, valamint a mezőgazdasági diverzifikációra 2. Megfelelően képzett gazdálkodók mezőgazdasági ágazatba való belépésének és különösen a generációs megújulásnak az előmozdítása

18 3.Prioritás: Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek feldolgozását és értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés a mezőgazdaság terén történő előmozdítása 1. Az elsődleges termelők versenyképességének növelése az agrárélelmiszerláncba való jobb integrálásuk által a minőségrendszereken keresztül, mezőgazdasági termékek hozzáadott értéke, helyi piacok és rövid ellátási láncokon keresztül folytatott promóció, termelői csoportok és szakmaközi szervezetek 2. A mezőgazdasági üzemekben megvalósuló kockázatkezelés és megelőzés támogatása

19 4. Prioritás: A mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása 1. A biológiai sokféleségnek többek között a Natura 2000 területeken, a természeti vagy más specifikus kényszerrel bíró terülteken és a jelentős természeti értéket képviselő gazdálkodás tekintetében történő helyreállítása, megőrzése és erősítése, valamint az európai tájak állapotának helyreállítása és megőrzése 2. A vízgazdálkodás javítása, beleértve a trágya és növényvédőszerkezelést 3. A talajerózió megelőzése és a talajgazdálkodás javítása

20 5. Prioritás: Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban 1. A mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozása 2. A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása 3. A megújuló energiaforrások, a melléktermékek, a hulladékok, a maradékanyagok és más, nem élelmiszer jellegű nyersanyagok biogazdasági célokra történő átadásának és felhasználásának megkönnyítése 4. A mezőgazdaságból származó üvegház gáz és ammónia kibocsátás csökkentése 5. A szén megőrzésének és megkötésének előmozdítása a mezőgazdaságban és az erdészetben

21 6. Prioritás: A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben 1. A diverzifikálás, a kisvállalkozások alapításának és fejlesztésének, valamint a munkahelyteremtés megkönnyítése 2. A helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben (LEADER) 3. Az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőbbé tétele, használatuk előmozdítása, és minőségük javítása a vidéki térségekben

22 VP indikatív forrásallokáció Prioritás % 1. A tudásátadás/innováció előmozdítása 3 2. A versenyképesség fokozása (élelmiszeriparral együtt) Az élelmiszerlánc és a kockázatkezelés előmozdítása 4. Az ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása 5 6. A fejlődés támogatása a vidéki térségekben 17 Technikai segítségnyújtás 4 Teljesítmény tartalék 7 Összesen 100

23 MEGHÍVÓ december 13., péntek, Házigazda: Nyíregyházi Főiskola A környezettudatos gazdaságfejlesztés és az ökológiai lábnyom Konferencia és hatékony megoldások bemutatása

24 Munkacsoportunk elérhetősége (Koordinációs Osztály) Minden kedves vállalkozó ötletét, javaslatát szeretettel várjuk! Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogram Magyarországon

Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogram Magyarországon Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogram Magyarországon JUHÁSZ, Anikó Rövid Ellátási Lánc (REL) EMVA tematikus alprogram Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020

Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Piac és Profit Konzultáció Budapest 2014. Február 4. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1 Célkitűzések A 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel

Részletesebben

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as időszakban Hódi Ágota osztályvezető Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Célrendszer prioritástengelyek rövid előzetes intézkedés tartalom előzetes forrásallokáció GINOP 2.0 KÜLSŐ TÁJÉKOZTATÁSRA! ELŐZETES TÁRSADALMASÍTÁSRA!

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak. Vidékfejlesztési Programjához kapcsolódó. stratégiai környezeti vizsgálat (SKV)

A 2014-2020 közötti időszak. Vidékfejlesztési Programjához kapcsolódó. stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) A 2014-2020 közötti időszak Vidékfejlesztési Programjához kapcsolódó stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet által előírt környezeti értékelés egyeztetési anyaga /14. változat/

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon

Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon Mgr. Czibula Kristian Vállalkozás definició A vállalkozás valami

Részletesebben

A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program bemutatása

A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program bemutatása A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program bemutatása Szabó Mátyás Vezető tervező NAKVI Hatékonyság, Innováció, Szakmaiság HISZ-ünk benne! Amiről szó lesz 1. A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség. Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség. Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály Amiről szó lesz 1. A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe a tervezésben

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020. 2014. december 09. Terra Madre

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020. 2014. december 09. Terra Madre VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 2014. december 09. Terra Madre FEJLESZTÉSPOLITIKA AGRÁR ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS CÉLOK, FŐ IRÁNYOK: 1) EURÓPAI UNIÓS SZINT: EU 2020, KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA 2) TAGÁLLAMI/NEMZETI

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA Dr. Szabados Zsuzsa osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 6 Az Operatív Programok szerkezete 7 Költségvetési szerveknek szóló pályázatok az egyes

Részletesebben

2. MELLÉKLET. Az EU 2014 2020 közötti időszakra meghatározott 11 Tematikus Célkitűzése és Eger hosszú távú célkitűzései közötti kapcsolat

2. MELLÉKLET. Az EU 2014 2020 közötti időszakra meghatározott 11 Tematikus Célkitűzése és Eger hosszú távú célkitűzései közötti kapcsolat 2. MELLÉKLET Az EU 2014 2020 közötti időszakra meghatározott 11 Tematikus Célkitűzése és Eger hosszú távú célkitűzései közötti kapcsolat AZ ITS 2014 2020 KÖZÖTTI IDŐSZAK CÉLKITŰZÉSEI AZ EU 2014 2020 KÖZÖTTI

Részletesebben

Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. A programban használt rövidítések: Tftv. Mötv. Kormányrendelet Önkormányzat Közgyűlés Hivatal Ügynökség NORDA NORRIA TDM MAG Zrt. NMRVA KRF Zrt.

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program tartalom, változások, finanszírozás

A Vidékfejlesztési Program tartalom, változások, finanszírozás A Vidékfejlesztési Program tartalom, változások, finanszírozás Előadó: Szuhóczky Gábor ügyvezető EuroAdvance Kft. 1 A vidékfejlesztés jelentősége 2012-ben Magyarország lakosságának 46,6%-a élt vidéki régióban.

Részletesebben

A KAP jövője 2020-ig. Politikai megállapodás. Európai Bizottság. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság. Mezőgazdaság és vidékfejlesztés

A KAP jövője 2020-ig. Politikai megállapodás. Európai Bizottság. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság. Mezőgazdaság és vidékfejlesztés A KAP jövője 2020-ig Politikai megállapodás Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság Európai Bizottság Mezőgazdaság és vidékfejlesztés Vázlat 1. A KAP reformjának folyamata 2. Szakpolitikai kihívások

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT (2014. február) Összefoglaló

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT (2014. február) Összefoglaló CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT (2014. február) Összefoglaló Prioritások Megvalósítandó specifikus célok A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések Célcsoport, kedvezményezettek

Részletesebben

Megnyíló pénzcsapok a válság után

Megnyíló pénzcsapok a válság után Megnyíló pénzcsapok a válság után 2013. Május 24. A mai előadás témái: ARUNDO Kft. ARUNDO TANÁCSADÓ CENTRUM bemutatkozása Kik vagyunk? Hogyan lesz álomból valóság? Finanszírozási lehetőségek 2013-tól (pályázatok,

Részletesebben

ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA

ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA AZ ERŐS, VERSENYBE SZÁLLÓ ZALA MEGTEREMTÉSÉNEK ÁGAZATI RÉSZPROGRAMJA EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA Milos Katalin- Főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET 2014. január 17. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség

Részletesebben

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben

A Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum (FITC) szolgáltatásai, várható kutatási pályázati lehetőségek

A Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum (FITC) szolgáltatásai, várható kutatási pályázati lehetőségek A Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum (FITC) szolgáltatásai, várható kutatási pályázati lehetőségek Hordós-Nagy Zsuzsa szakmai vezető 2014. július 1. FITC SZOLGÁLTATÁSAI Feladatok: A főiskolán

Részletesebben

1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv

1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv 1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv Rendezvény megnevezése helye ideje szervezője célközönség rendezvényen résztvevők száma Polgárdi járási egyeztetés Polgárdi, Városháza 2013. február 21. Fejér

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT TÁRSADALMI EGYEZTETÉS UTÁNI VÁLTOZAT 2014. AUGUSZTUS Tartalom 1. A SKV kidolgozásának ismertetése,

Részletesebben

Településmérnök MSC VIDÉKFEJLESZTÉS. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens

Településmérnök MSC VIDÉKFEJLESZTÉS. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens Településmérnök MSC VIDÉKFEJLESZTÉS Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék Építőmérnöki Tanszék Operatív Programok Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Információk a 2014-tól induló új európai uniós pályázati forrásokról ÜZLETI REGGELI. Gödöllő, 2014. január 31. Nádas Mihályné ARUNDO KFT.

Információk a 2014-tól induló új európai uniós pályázati forrásokról ÜZLETI REGGELI. Gödöllő, 2014. január 31. Nádas Mihályné ARUNDO KFT. Információk a 2014-tól induló új európai uniós pályázati forrásokról ÜZLETI REGGELI Gödöllő, 2014. január 31. A mai előadás témái: Mik lesznek a főbb támogatási irányok? Mennyi igénybe vehető vissza nem

Részletesebben