Gazdaságfejlesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdaságfejlesztés 2014-2020"

Átírás

1 Piac és Profit Konzultáció Budapest Február 4. Gazdaságfejlesztés Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

2 Célkitűzések A évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie; Az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani; Energia/klíma: EU 2020 célkitűzések Az üvegház hatású gázok kibocsátásának 20%-os csökkentése; Energiahatékonyság 20%-os növelése; Megújuló energia részarányának 20%-os növelése. Az iskolából kimaradók aránya maximum 10 %; A felsőfokú végzettségűek aránya minimum 40 %; A szegénység kockázatának kitett lakosok számát 20 millióval kell csökkenteni; Hazai célkitűzések a Nemzeti Reform Programban (NRP) A szegénységben élő népesség száma fővel csökken A korai iskolaelhagyók aránya 10%-ra csökken a évesek között Felsőfokú, ill. annak megfelelő végzettségűek aránya a éves népességen belül 30,3%-ra nő Foglalkoztatási ráta 75%-ra emelkedik 2020 ÜHG- kibocsátás legfeljebb 10%-os növelése höz képest K+F szintje a GDP 1,8%-ra nő Megújuló energia-források részaránya 14,6%-ra nő Energiahatékonyság 10%-os növelése

3 EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k készítése során: 1. A kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció erősítése 2. Az információs és kommunikációs technológiák 3. A KKV-k, a mezőgazdaság és a halászat versenyképességének javítása 4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátás támogatása 5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás támogatása 6. A környezetvédelem és az erőforrás-hatékonyság 7. A fenntartható közlekedés 8. A foglalkoztatás és a munkaerő mobilitása 9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem 10. Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 11. Hatékony közigazgatás 3

4 A / as tervezési időszak összehasonlítása Tematikus súlypontok Prioritások - 16 OP - gazdaságfejlesztés: 16% - foglalkoztatás mint szociális kérdés - 9 OP, célzottabb tervezés uniós és hazai szinten (11 tematikus cél, EU2020) - gazdaságfejlesztés: 60% - foglalkoztatás a gazdasági fejlesztés része Helyi együttműködés eszközei - LEADER Közösségi kezdeményezés a helyi gazdaság fejlesztéséért - Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) - CLLD (közösségvezérelt helyi fejlesztések) - ITI (területileg integrált beruházások) (Megkönnyítik az integrált tervezést több alap forrásainak felhasználásával) Területiség - regionális OP-k (7 db) - tervezés szintje a statisztikai régió - Terület- és Településfejlesztési OP, - tervezési szintjei: a megye, megyei jogú városok, kistérség, CLLD 4

5 A tervezési folyamat IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. Előzetes változat Országgyűlés tárgyalja OFTK Partnerségi Megállapodás Operatív Programok tervezése Megyék területfejlesztési koncepciói Megyei területfejlesztési programok

6 OP allokáció átalakítás alatt; 1,50% GINOP; 39,40% IKOP; 13,69% KEHOP; 14,77% TOP; 16,15% VEKOP; 3,55% EFOP; 10,94% 6

7 Célja Prioritásai VEKOP GINOP TOP KKV-k versenyképessége K+F középmagyarországon Gazdaságfejlesztési fókuszú Operatív Programok Vállalkozások versenyképességének javítása 2. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése 3. Településfejlesztés 4. Térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok CLLD 5. Közszolgáltatások fejlesztése 6. Társadalmi befogadás 7. Foglalkoztathatóságot gazdasági növekedés, foglalkoztatás 1. KKV versenyképessége és foglalkoztatás 2. Tudásgazdaság 3. IKT 4. Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, és az energiahatékonyság növelése 5.Foglalkoztatás ösztönzése 6.Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése 7. Technikai segítségnyújtás térség-specifikus gazdaságfejlesztés helyi közösségek megerősítése 1.Térségi gazdaságfejlesztés 2.Városi-várostérségi környezet fejlesztése 3.Alacsony széndioxid kibocsátás 4.A társadalmi befogadás erősítése 5.Közösség által irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD) 6.Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések 7.Technikai segítségnyújtás

8 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) A VEKOP speciális helyzete: Egy régión belül - a legfejlettebb terület kihívásai és a kevésbé fejlett régiók problémái Változások a as időszakhoz képest: Csökkenő források: között kb. 490 Mrd Ft, között várhatóan csak kb. 260 Mrd Ft Szigorúbb forrásallokációs determinációk Alacsonyabb EU-társfinanszírozási arány (85% helyett 50%) Termelő beruházásokra vonatkozó kedvezőtlenebb előírások - nagyvállalatok beruházásai csak bizonyos feltételekkel támogathatók, a KKV-k területileg érzékenyebb támogatása Kompenzációs lehetőségek: Rugalmassági szabály Régiókategóriák közötti 3%-os átcsoportosítás

9 A VEKOP legfontosabb gazdaságfejlesztési célkitűzései A regionális gazdasági teljesítmény fenntartható módon történő növelése (tudás-gazdaság, kreativitás, innováció): Vállalkozói környezet és kultúra fejlesztése Vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzése Minőségi szolgáltatás-, vonzerő- és termékfejlesztés, valamint a turisztikai intézményrendszer megerősítése A tudásbázisok megerősítése Vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása A közösségi infrastruktúra fejlesztése: Foglalkoztatás-ösztönző, közösségvezérelt helyi gazdaságfejlesztés a város és térsége harmonikus együttműködése érdekében A foglalkoztathatóságot segítő társadalmi környezet fejlesztése: A munkanélküliek és inaktívak munkába állásának ösztönzése és támogatása Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése A vállalatok alkalmazkodóképességének javítása

10 A VEKOP tervezett prioritásai Prioritás - tervezése folyamatos I. A vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése OP-n belüli arány 20 % II. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése 8 % III. Településfejlesztés 3 % IV. Térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok CLLD V. Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének energiahatékonysági célú fejlesztései 7 % 29 % VI. Társadalmi Befogadást Szolgáló Programok 16 % VII. Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok 17 % EUR árfolyam: 295,1 HUF ÖSSZESEN: 272 Mrd Ft 10

11 I. Prioritás tervezett intézkedései Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése 1. Intézkedés: Támogató üzleti környezet fejlesztése Üzleti infrastruktúra (pl. ipari parkok, inkubátorházak, logisztikai központok) Vállalkozói együttműködések, klaszterek Vállalkozói készségek, képességek 2. Intézkedés: Kiemelt vállalkozói célcsoportok differenciált fejlesztése Életszakasz szerint (kezdő, növekvő, érett vagy hanyatló) Élethelyzet szerint (pl. beszállítóvá válás, külpiacra lépés) 3. Intézkedés: Vállalkozások foglalkoztatás orientált fejlesztései munkahelyteremtést- és megőrzést célzó fejlesztések esélyegyenlőségi célcsoportok foglalkoztatását elősegítő társadalmi célú vállalkozások, szociális gazdaság, szociális vállalatok és védett szervezetek

12 I. Prioritás tervezett intézkedései Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése 4. Intézkedés: Természeti és kulturális örökségi vonzerők, termékek, valamint az egészséggazdasághoz és a kreatív gazdasághoz kapcsolódó szolgáltatások fenntartható, innovatív fejlesztése meghatározó adottságokkal rendelkező turisztikai termékek fejlesztése a Közép-magyarország régióban egészségturisztikai fejlesztések időskori és piacosítható egészségügyi, orvosi, személyi és közösségi szolgáltatások fejlesztése a kreatív gazdasághoz kapcsolódó szolgáltatások

13 I. Prioritás tervezett intézkedései Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése 5. Intézkedés: Vállalati K+F+I tevékenység támogatása Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása Innovációs ökoszisztéma építés S3 specializációk, kiemelt növekedési zónák 6. Intézkedés: Stratégiai K+F+I együttműködések Együttműködésben végzett K+F+I projektek támogatása K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések Ipari kutatóközpontok 7. Intézkedés: Kutatóintézeti és nemzetközi kiválóság Kutatóintézeti kiválósági központok Kutatóintézeti infrastruktúra fejlesztése Nemzetközi kutatási infrastruktúrákban való részvétel támogatása Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése

14 II. Prioritás tervezett intézkedései Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése Alapvető célja: A piaci forrásból nem, vagy nem kielégítő mértékben finanszírozott, megtérülő Kkv projektek forráshoz juttatása Sajátosságai: Források visszaforgó jellegűek Forrásokra a pénzügyi közvetítők pályáznak Magánpiaci finanszírozás bevonása Kombinálhatóak vissza nem térítendő pályázati forrásokkal A as időszakban a pénzügyi eszközök használatát ösztönzi: Magasabb társfinanszírozási arány Forgóeszköz hitel is megengedett

15 II. Prioritás tervezett intézkedései Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése 1. Intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása Hitel-, faktoring-, lízing-, illetve tőkeprogramok 2. Intézkedés: Támogatásközvetítésben részt vevő pénzügyi közvetítők fejlesztése A pénzügyi közvetítő szervezetek képzési, tanácsadási programjainak támogatása 3. Intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása K+F+I projekteknél Vállalkozások innovációs képességének javítása, innovatív ötletek ösztönzése 4. Intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása energetikai projekteknél Vállalkozások, illetve önkormányzatok megújuló energia felhasználásának 5. Intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása az IKT célú projekteknél Vállalkozások infokommunikációs fejlesztéseinek ösztönzése

16 Tervezett pénzügyi eszközök Refinanszírozás hitel, faktoring, lízing programok keretében olcsó refinanszírozási forrás; Garanciaeszközök Tőkeprogramok - piaci alapon befektető kockázati tőke, vegyes szempontok szerint befektető állami tőkealap Pénzügyi eszközök és vissza nem térítendő források kombinációja Pénzügyi közvetítők fejlesztése - hasonló a JASMINE programhoz, támogatásközvetítéshez szükséges informatikai háttér, képzések az eredményes és hatékony forrásközvetítés érdekében

17 IV., VII. Prioritás IV. Közösségvezérelt helyi fejlesztési programok CLLD 1. Intézkedés: Közösségvezérelt helyi gazdasági és civil fejlesztések, programok, rendezvények, akciók Helyi gazdaságfejlesztés Kisléptékű turisztikai fejlesztések VII. Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok 1. Intézkedés: A munkaerő-piaci belépés segítése A vállalkozóvá válás támogatása A munkaerő-piaci belépést elősegítő célzott támogatások 3. Intézkedés: Egész életen át tartó tanulás ösztönzése a szak- és felnőttképzés fejlesztésével A duális képzés elterjesztése 4. Intézkedés: A munkaerő-piaci rugalmasság és alkalmazkodóképesség fejlesztése A munkahelyi rugalmasság elterjesztése

18 A GINOP Célja: a foglalkoztatási ráta elérje a 75 %-ot az ország innovációs képességének és a magyar ipari és szolgáltató szektornak a fókuszált fejlesztésével Öt fő beavatkozási terület: a foglalkoztatás növelése, munkahelyteremtés a vállalkozások és a kiemelt növekedési potenciállal rendelkező ágazatok és térségek versenyképességének fejlesztése a K+F+I tevékenységek ösztönzése és a tudásgazdaság erősítése infokommunikációs fejlesztések és az IT gazdaság fejlesztése az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés 18

19 A GINOP tervezett prioritásai Prioritás - tervezése folyamatos I. A vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése OP-n belüli arány 29 % II. Tudásgazdaság fejlesztése (KFI) 18 % III. Infokommunikációs fejlesztések (IKT) 10 % IV. Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül V. Foglalkoztatás ösztönzés és az üzleti környezet fejlesztése (ESZA) 9 % 18 % VI. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése 13 % EUR árfolyam: 295,1 HUF ÖSSZESEN: 3000 Mrd 19

20 I. Prioritás: A vállalkozások versenyképességének javítása 1. Intézkedés: Támogató üzleti környezet fejlesztése üzleti, vállalkozói infrastruktúra fejlesztése inkubátorházak, ipari, tudományos és technológiai parkok, ipari területek, logisztikai központok vállalkozói együttműködések ösztönzése klaszterek, beszállítói hálózatok, egyéb vállalati együttműködések üzleti, vállalkozói készségek fejlesztése kkv vezetők általános és specifikus menedzsment ismereteinek fejlesztése, a vállalkozói tapasztalatszerzés támogatása 2. Intézkedés: Kiemelt ágazatok innováció és versenyképesség orientált komplex gazdaságfejlesztési programjai nemzetközi termelési láncokhoz kapcsolódó vállalkozások támogatása jelentős növekedési potenciállal rendelkező ágazatokban működő vállalkozások fejlesztése

21 I. Prioritás: A vállalkozások versenyképességének javítása 3. Intézkedés: Kiemelt térségek gazdaságfejlesztési programjai kiemelt növekedési zónák gazdaságfejlesztési programjai szabad vállalkozási zónák (SZVZ) gazdaságfejlesztési programjai Balaton térség gazdaságfejlesztési programja 4. Intézkedés: Kiemelt vállalkozói célcsoportok differenciált gazdaság-fejlesztése vállalkozások életszakasz szerinti fejlesztése vállalkozások élethelyzet szerinti fejlesztése beszállítóvá válni akarók külpiacra kilépők klaszterbe, hálózatba belépő, külső befektetőtársat befogadó

22 I. Prioritás: A vállalkozások versenyképességének javítása 5. Intézkedés: Vállalkozások foglalkoztatás orientált fejlesztései munkahelyteremtés és megőrzés - nagyvállalatok is munkakörülmények fejlesztése - az atipikus és családbarát foglalkoztatási formák munkavállalói képességek fejlesztése, gyakornoki helyek - munkahelyi képzések, tanműhelyek fejlesztése esélyegyenlőségi célcsoportok foglalkoztatását elősegítő fejlesztések - fiatalok, nők, hátrányos helyzetűek társadalmi célú vállalkozások támogatása az önfenntartás érdekében szociális gazdaság fejlesztése - szociális szövetkezetek szociális vállalatok és védett szervezetek támogatása - megváltozott munkaképességűek komplex foglalkozási rehabilitációja

23 II. Prioritás: A tudásgazdaság fejlesztése 1. Intézkedés: Vállalati K+F+I tevékenység támogatása 2. Intézkedés: Stratégiai K+F+I együttműködések 3. Intézkedés: Kutatóintézeti kiválóság és nemzetközi együttműködések

24 III. Prioritás: Infokommunikációs fejlesztések 1. Intézkedés: Versenyképes IKT szektor fejlesztése 2. Intézkedés: A digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása 3. Intézkedés: Elektronikus közszolgáltatások és kiemelt közszolgáltatások infokommunikációs fejlesztései 4. Intézkedés: Infokommunikációs ismeretek és készségek fejlesztése 5. Intézkedés: A szélessávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése

25 IV. Prioritás: A természeti és kulturális erőforrások megőrzése az örökségi helyszínek hasznosításán és az energia hatékonyság növelésén keresztül 1. Intézkedés: Kulturális és természeti örökségek turisztikai hasznosítása 2. Intézkedés: A Balaton adottságainak turisztikai célú hasznosítása 3. Intézkedés: Vállalkozások megújuló energia felhasználását és energiahatékonyság-növelését célzó fejlesztéseinek támogatása 4. Intézkedés: Vállalkozások erőforrás hatékonyság-növelését célzó fejlesztéseinek támogatása

26 V. Prioritás: Foglalkoztatás ösztönzés és az üzleti környezet fejlesztése 1. Intézkedés: Munkaerő-piaci belépés segítése 2. Intézkedés: Fiatalok (15-24 évesek) munkaerő-piaci integrációja 3. Intézkedés: Szociális gazdaság és non-profit foglalkoztatás 4. Intézkedés: Egész életen át tartó tanulás ösztönzése, szak- és felnőttképzés 5. Intézkedés: Munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztése

27 VI. Prioritás: Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése 1. Intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása 2. Intézkedés: Támogatásközvetítésben részt vevő pénzügyi közvetítők fejlesztése 3. Intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása K+F+I projekteknél 4. Intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása energetikai projekteknél 5. Intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása az IKT érintettségű projekteknél

28 Új módszerek, eljárások Az Irányító Hatóságok a szakminisztériumoknál a koordináció a Miniszterelnökségnél Érdekképviseletek, megyék, MJV-k, kistérségek, bevonása a programozásba, végrehajtásba - Budapest központúság csökken Új térségi integrációs eszközök használatának lehetősége: Integrált Területi Beruházások (ITI) Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) Az OP-k közötti szinergia - mikro vállalkozások támogatása az ország minden településén ERFA-ESZA komplexebb felhasználása egy OP-n belül Gazdaságfejlesztésre az összes EU-s forrás 60% 28

29 Jó tanácsok Alternatívákban való gondolkodás; Fontos a hálózatos, egymásra épülő fejlesztések tervezése; Fontos a partnerség, a közösségi összefogás; 29

30 A közeljövő feladatai Partnerségi Megállapodás hazai elfogadása Partnerségi Megállapodás benyújtása az Európai Bizottságnak Jogszabályi határidő: április 22. Operatív Programok hazai elfogadása Operatív Programok benyújtása az Európai Bizottság felé jóváhagyásra

31 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA Milos Katalin- Főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA Dr. Szabados Zsuzsa osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Célrendszer prioritástengelyek rövid előzetes intézkedés tartalom előzetes forrásallokáció GINOP 2.0 KÜLSŐ TÁJÉKOZTATÁSRA! ELŐZETES TÁRSADALMASÍTÁSRA!

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GOP TAPASZTALATOK - GINOP LEHETŐSÉGEK Dr. Szabados Zsuzsa Kiemelt és Innovációs Osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős Helyettes

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ÚJ PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK: SZÉCHENYI 2020- GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Dr. Szabados Zsuzsa Kiemelt és Innovációs Osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Információk a 2014-tól induló új európai uniós pályázati forrásokról ÜZLETI REGGELI. Gödöllő, 2014. január 31. Nádas Mihályné ARUNDO KFT.

Információk a 2014-tól induló új európai uniós pályázati forrásokról ÜZLETI REGGELI. Gödöllő, 2014. január 31. Nádas Mihályné ARUNDO KFT. Információk a 2014-tól induló új európai uniós pályázati forrásokról ÜZLETI REGGELI Gödöllő, 2014. január 31. A mai előadás témái: Mik lesznek a főbb támogatási irányok? Mennyi igénybe vehető vissza nem

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében 2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében Bánhidai Csilla tervező-elemző Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Területi és Egyedi Ágazati Fejlesztési Főosztály 47. Savaria

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:./2015. 15. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez Hajdú-Bihar

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

Székesfehérvár, 2014. október 31. Kükedi Zsolt

Székesfehérvár, 2014. október 31. Kükedi Zsolt Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében ÁROP projekt záró konferencia Székesfehérvár, 2014. október 31. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fókuszban a helyi gazdaságfejlesztési lehetıségek

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM Az NGM 2014. július 31-i iránymutatása, a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési és Ágazati Fejlesztési Részdokumentum,

Részletesebben

Ágazati Operatív Programok 2014-2020

Ágazati Operatív Programok 2014-2020 Ágazati Operatív Programok 2014-2020 EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program IKOP Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program KEHOP

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A TOP stratégiai céljai

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020)

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) A TOP 5.0, illetve az ahhoz kapcsolódó szakmai követelményrendszerek tervezete (2014. október 10-i változat),

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogram Egyeztetési változat 2014. január Tartalomjegyzék I. A tervezés folyamatának, tárgykörének leírása...

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési programja

Fejér megye területfejlesztési programja Fejér megye területfejlesztési programja Társadalmi egyeztetési változat Készült a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és Építésügyi Szakértői

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon

Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon Mgr. Czibula Kristian Vállalkozás definició A vállalkozás valami

Részletesebben

2. MELLÉKLET. Az EU 2014 2020 közötti időszakra meghatározott 11 Tematikus Célkitűzése és Eger hosszú távú célkitűzései közötti kapcsolat

2. MELLÉKLET. Az EU 2014 2020 közötti időszakra meghatározott 11 Tematikus Célkitűzése és Eger hosszú távú célkitűzései közötti kapcsolat 2. MELLÉKLET Az EU 2014 2020 közötti időszakra meghatározott 11 Tematikus Célkitűzése és Eger hosszú távú célkitűzései közötti kapcsolat AZ ITS 2014 2020 KÖZÖTTI IDŐSZAK CÉLKITŰZÉSEI AZ EU 2014 2020 KÖZÖTTI

Részletesebben

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014 2020-as fejlesztési időszakra. Szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014 2020-as fejlesztési időszakra. Szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014 2020-as fejlesztési időszakra Szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet Budapest, 2013. június 13. Készítette a Nemzetgazdasági Minisztérium Közreműködött a

Részletesebben

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014 2020-as fejlesztési időszakra. Tervezet

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014 2020-as fejlesztési időszakra. Tervezet Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014 2020-as fejlesztési időszakra Tervezet Budapest, 2013. július 1. Készítette a Nemzetgazdasági Minisztérium Közreműködött a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben