LEHETŐSÉGEK A TOP-BAN MISKOLC, JÚNIUS 24. SALGÓTARJÁN, JÚNIUS 25. EGER, JÚLIUS 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014-2020 LEHETŐSÉGEK A TOP-BAN MISKOLC, 2015. JÚNIUS 24. SALGÓTARJÁN, 2015. JÚNIUS 25. EGER, 2015. JÚLIUS 7."

Átírás

1 LEHETŐSÉGEK A TOP-BAN MISKOLC, JÚNIUS 24. SALGÓTARJÁN, JÚNIUS 25. EGER, JÚLIUS 7.

2 EURÓPA 2020 Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája - Intelligens - Fenntartható - Inkluzív

3 EURÓPA 2020 Stratégia uniós számszerű célkitűzések a évesek legalább 75%-ának munkahellyel kell rendelkeznie; az EU GDP-jének 3%-át a K+F-re kell fordítani; energia/klíma: ÜHG gázok kibocsátásának 20%-os csökkentése; energiahatékonyság 20%-os növelése; megújuló energia részarányának 20%-os növelése. Az iskolából kimaradók arányát 10% alá kell csökkenteni és el kell érni, hogy az ifjabb generáció 40%-a rendelkezzen felsőoktatási oklevéllel; 20 millióval csökkenteni kell a szegénység kockázatának kitett lakosok számát.

4 EURÓPA 2020 Stratégia hazai vállalások A szegénységben élő népesség száma fővel csökken Foglalkoztatás i ráta 75%-ra emelkedik K+F szintje a GDP 1,8%-ára nő A korai iskolaelhagyók aránya 10%- ra csökken a évesek között 2020 Megújuló energiaforráso k részaránya 14,6%-ra nő Felsőfokú, ill. annak megfelelő végzettségűek aránya a éves népességen belül 30,3%-ra nő ÜHG kibocsátás legfeljebb 10%-os növelése 2005-höz képest Energiahatékonyság 10%-os növelése

5 TEMATIKUS CÉLKITŰZÉSEK 1. A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése; 2. Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, 3. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása; 4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, 6. A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyság 7. A fenntartható közlekedés előmozdítása 8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése; 9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem; 10. Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás; 11. Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás

6 PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS - Ismerteti a tagállamok, így Magyarország hozzájárulását az EU 2020-as céljaihoz - Azonosítja Magyarország legfontosabb kihívásait, és kitűzi fő fejlesztési prioritásait a 2014 és 2020 közötti időszakra

7 PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS Egy főre eső támogatás a 2. legmagasabb: ezer Ft/fő forrás ( : 660 ezer Ft/fő) 3. legnagyobb forráskeret - ESB alapok: 25 Mrd EUR ERFA: 10,7 Mrd EUR ESZA: 4,7 Mrd EUR KA: 6 Mrd EUR EMVA: 3,5 Mrd EUR ETHA: 39 millió EUR

8 A és a as tervezési időszak összehasonlítása Uniós tervezési keretek Tematikus súlypontok Strukturális alapok és vidékfejlesztés elkülönül - NSRK Integrált tervezés: Közös Stratégiai Keret Partnerségi Megállapodás - 15 OP 9 OP, célzottabb tervezés (11 tematikus cél) Prioritások -Gazdaságfejlesztés: 24% Gazdaságfejlesztés: 60% Eljárásrendek, támogatási formák -Komoly adminisztratív kötelezettségek, től racionalizáció, egyszerűsítések -Pályázatok vissza nem térítendő támogatással -Kombinált mikro hitel egyszerűbb eljárásrendek, pénzügyi eszközök: 10% közszféra ne pályázzon nyílt pályázatok mellett optimalizált projektkiválasztási eljárások

9 A és a as tervezési időszak összehasonlítása Helyi együttműködés eszközei Területiség Középmagyarországi régió -LEADER Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért - Helyi Akciócsoportok -Regionális OP-k (7 db) - tervezés szintje NUTS2 - Átmeneti régió CLLD ( közösségvezérelt helyi fejlesztések) ITI (területileg integrált beruházások) Terület és Településfejlesztési OP tervezés szintjei: megye, megyei jogú városok, CLLD fejlett régiónak minősül jelentős forráscsökkenés

10 PROJEKTKIVÁLASZTÁS - TÍPUSOK EGYSZERŰSÍTETT (300 MFt támogatásig) STANDARD (versenyeztetés) KIEMELT (közfeladat) Területi Kiválasztási Rendszer (TKR) Közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD) Visszatérítendő támogatások, pénzügyi eszközök

11 VÁLTOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI KORLÁTOK Költségtípus Projekt előkészítés, tervezés (közbeszerzési költségek kivételével) korlát Projektmenedzsment 2,5% Ingatlanvásárlás 2% Terület-előkészítés 2% Rezsi 1% Műszaki ellenőri szolgáltatás 1% Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1% Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás 0,5% Könyvvizsgálat 0,5% 5%

12 Pályázatok benyújtása - FAIR Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer Webes felület Regisztráció: cím, támogatást igénylő alapadatai megadásával Online benyújtás! NYILATKOZAT Összeköttetés más adatbázisokkal

13 JOGSZABÁLYOK 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről, egységes rendelet - törzsszöveg - 1. melléklet: Egységes Működési kézikönyv (EMK) - 2. melléklet: szakpolitikai felelősök - 3. melléklet: Irányító hatóságok és közreműködő szervezetek - 4. melléklet: A kifizetési igénylésben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló alátámasztó dokumentumok MÁTRIX - 5. melléklet: Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről - 6. melléklet: A kifizetési igénylésben benyújtandó alátámasztó dokumentumok hitelesítést szolgáló ellenőrzési szempontjai

14 AZ OPERATÍV PROGRAMOK Operatív Program FORRÁSALLOKÁCIÓJA Indikatív forrásallokáció a források %-ában Indikatív forrásallokáció EU+hazai Mrd Ft GINOP 39,40% 2 869,7 TOP 16,15% 1 175,3 VEKOP ( A rendelkezésre álló források kiegészíthetők a 15 %-os földrajzi rugalmasság terhére.) 3,55% 259,6 Gazdaságfejlesztés összesen 59,10% 4 304,6 EFOP 10,94% 796,8 KEHOP 14,77% 1 075,8 IKOP 13,69% 997,1 KOP 1,50% 109,3 Összesen = 100,00% = 7 283,6

15 TOP -TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Célterület - kevésbé fejlett régiók Fejlesztések - elsősorban önkormányzati fejlesztések: gazdaságfejlesztés város- és településfejlesztés. Területi különbségek kezelése országos és megyén belüli leszakadó térségek vidéki térségek, város-vidék kapcsolatok

16 TOP A TERÜLETI SZEREPLŐK HELYE A VÉGREHAJTÁSBAN A TERÜLETI SZEREPLŐ: Megye, megyei jogú város, főváros Összeállítja az integrált területi programot és kezdeményezi annak módosítását Végrehajtja az integrált területi programot Közreműködik a felhívások előkészítésében Adatot szolgáltat az irányító hatóság részére a többéves nemzeti keret és az éves fejlesztési keret összeállításához

17 TOP TERÜLETI ESZKÖZÖK ITP Megyei INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM-ok - Megyei önkormányzatok tervezik és hajtják végre. - TOP 1-5. prioritások forrásaira. Megyei jogú városi INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM-ok - MJV-ok tervezik (megyei önkormányzat koordinálásával) és hajtják végre. - TOP 6. prioritás forrásaira. CLLD Közösségvezérelt helyi fejlesztési programok városokban, kísérleti jelleggel - Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) alapján kiválasztott helyi akciócsoportok (HACS) tervezik és hajtják végre. - Kulturális és közösségi, helyi gazdaságfejlesztést is támogató helyi stratégiák - Városi lakosság, civil szervezetek, vállalkozások, önkormányzat együttműködése

18 Területi szereplők ITP

19 ITP INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ITP elkészítése Dokumentum, amely a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit (indikátorvállalások) és ütemezését támasztja alá a as tervezési időszakra vonatkozóan. Tartalmi felépítése: a területi szereplő által javasolt kiválasztási kritériumok; az ITP célrendszere és integráltsága; az ITP forrásallokációja; az ITP indikátorvállalásai; az ITP ütemezése.

20 ITP IPT jóváhagyása - a kormány az alábbi ITP tartami elemeket hagyja jóvá: a) az elfogadott ITP megnevezését, b) az ITP-t végrehajtó területi szereplő megnevezését, c) az ITP teljes 7 éves forráskeretét, d) az ITP-ben megtett indikátorvállalásokat, e) az intézkedés, valamint tematikus célkitűzés szerinti forrásallokációt.

21 TOP FORRÁSOK Tervezési jogkörbe utalt források rögzítése TOP: 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat VEKOP: 1707/2014. (XII. 3.) Korm. határozat

22 TOP - FORRÁSOK Ssz. Területi szereplő Részesedés a TOP megyei keretből Európai Uniós támogatás hazai társfinanszírozással (Mrd Ft) 1. Bács-Kiskun 7,92% 63,23 2. Baranya 4,76% 38,02 3. Békés 7,25% 57,94 4. Borsod-Abaúj-Zemplén 11,65% 93,05 5. Csongrád 3,65% 29,19 6. Fejér 4,02% 32,1 7. Győr-Moson-Sopron 2,92% 23,35 8. Hajdú-Bihar 6,21% 49,62 9. Heves 5,22% 41, Jász-Nagykun-Szolnok 6,73% 53, Komárom-Esztergom 3,25% 25, Nógrád 5,15% 41, Somogy 5,44% 43, Szabolcs-Szatmár-Bereg 11,18% 89, Tolna 3,45% 27, Vas 2,65% 21, Veszprém 5,66% 45, Zala 2,89% 23,05 Összesen 100,00% 798,68

23 TOP - FORRÁSOK Megyei jogú városok Részesedés a TOP MJV keretből MJV TOP forráskeret 1702/2014 Korm. határozat szerint (Mrd Ft) Békéscsaba 3,42% 13,23 Debrecen 11,19% 43,32 Dunaújváros 1,92% 7,43 Eger 2,86% 11,08 Győr 5,58% 21,6 Hódmezővásárhely 2,54% 9,84 Kaposvár 3,81% 14,75 Kecskemét 5,97% 23,11 Miskolc 9,11% 35,26 Nagykanizsa 2,05% 7,94 Nyíregyháza 6,36% 24,63 Pécs 8,11% 31,4 Salgótarján 2,38% 9,2 Sopron 2,79% 10,81 Szeged 8,75% 33,87 Székesfehérvár 4,41% 17,06 Szekszárd 1,77% 6,86 Szolnok 3,92% 15,19 Szombathely 3,75% 14,53 Tatabánya 3,40% 13,17 Veszprém 2,98% 11,54 Zalaegerszeg 2,89% 11,2 Összesen MJV: 100% 387,02

24 TOP - PRIORITÁSOK PRIORITÁS 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére alap arány (%) Forrás Mrd Ft ERFA 24,2 298,5 2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés ERFA 12,0 147,8 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése ERFA 16,3 201,0 ERFA 5,0 61,8 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés ESZA 7,3 89,7 6. Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban ERFA, ESZA 31,4 387,0 7. Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések ERFA, (CLLD) ESZA 3,7 45,6 ÖSSZESEN ,4

25 TOP 1. TÉRSÉGI GAZDASÁGI KÖRNYEZET FEJLESZTÉSE A FOGLALKOZTATÁS ELŐSEGÍTÉSÉRE PRIORITÁS 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése - Üzleti infrastruktúra és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

26 TOP 2. VÁLLALKOZÁSBARÁT, NÉPESSÉGMEGTARTÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS PRIORITÁS 2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés I. Gazdaságélénkítő településfejlesztés, gazdasági, környezeti és társadalmi szempontból fenntartható városszerkezet és vonzó környezet kialakítása; II. Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések; III. Szemléletformáló akciók, képzések

27 TOP 3. ALACSONY SZÉNDIOXID KIBOCSÁTÁSÚ GAZDASÁGRA VALÓ ÁTTÉRÉS KIEMELTEN A VÁROSI TERÜLETEKEN PRIORITÁS 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése - önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energia-hatékonyság-központú rehabilitációja, az épületek hőszigetelésének javítása - önkormányzati tulajdonú épületek intézmények és infrastruktúra energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások alkalmazása - Önkormányzat által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében - Önkormányzatok Fenntartható Energia Akcióprogramjai (SEAP) elkészítésének támogatása

28 TOP 4. A HELYI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE ÉS A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSE PRIORITÁS 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja

29 TOP 5. MEGYEI ÉS HELYI EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSEK, FOGLALKOZTATÁS-ÖSZTÖNZÉS ÉS TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS PRIORITÁS 5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) - Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések - Helyi foglalkoztatási együttműködések - Gyermekellátási szolgáltatások munkavállalóinak foglalkoztatási és képzési támogatása 5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása

30 TOP 6. FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS A MEGYEI JOGÚ VÁROSOKBAN PRIORITÁS 6.1 Gazdaságfejlesztés - Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés Üzleti infrastruktúra és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

31 TOP 6. FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS A MEGYEI JOGÚ VÁROSOKBAN PRIORITÁS 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés Gazdaságélénkítő városfejlesztés, gazdasági, környezeti és társadalmi szempontból fenntartható városszerkezet és vonzó környezet kialakítása; Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések; Szemléletformáló akciók, képzések 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés

32 TOP 6. FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS A MEGYEI JOGÚ VÁROSOKBAN PRIORITÁS 6.5. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése Önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú rehabilitációja, az épületek hőszigetelésének javítása; Önkormányzati tulajdonú épületek intézmények és infrastruktúra energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások alkalmazása Önkormányzat által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplexfejlesztési programok keretében Önkormányzatok Fenntartható Energia Akcióprogramjai (SEAP) elkészítésének támogatása

33 TOP 6. FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS A MEGYEI JOGÚ VÁROSOKBAN PRIORITÁS 6.6. Városi közszolgáltatások fejlesztése Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 6.7. Leromlott városi területek rehabilitációja 6.8. Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatásfejlesztés Részvétel és kapcsolat a megyei szintű foglalkoztatási megállapodásokkal, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködésekkel Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében Gyermekellátási szolgáltatások munkavállalóinak foglalkoztatási és képzési támogatása

34 TOP 6. FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS A MEGYEI JOGÚ VÁROSOKBAN PRIORITÁS 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok A helyi identitás és kohézió erősítése

35 TOP 7. KÖZÖSSÉGI SZINTEN IRÁNYÍTOTT VÁROSI HELYI FEJLESZTÉSEK (CLLD) PRIORITÁS 1 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése 2 Helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva - 10 ezer főnél népesebb városok esetében - A helyi közösségeket a helyi akciócsoportok (HACS-ok) képviselik - Helyi fejlesztési stratégiát (HFS) dolgoznak ki

36 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

2014-2020 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

2014-2020 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 2014-2020 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasonlítása Uniós tervezési keretek Tematikus súlypontok 2007-2013 2014-2020

Részletesebben

Várhatóan elkészül a PM végleges, benyújtásra alkalmas változata Az Európai Bizottság

Várhatóan elkészül a PM végleges, benyújtásra alkalmas változata Az Európai Bizottság 2012 2013 2014 július 1. augusztus 2. szeptember november A Partnerségi Megállapodás tervezésének kezdete Az Európai Bizottság közzéteszi a szükséges jogszabályokat OFTK Bizottsági Sablon a Partnerségi

Részletesebben

Székesfehérvár, 2014. október 31. Kükedi Zsolt

Székesfehérvár, 2014. október 31. Kükedi Zsolt Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében ÁROP projekt záró konferencia Székesfehérvár, 2014. október 31. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fókuszban a helyi gazdaságfejlesztési lehetıségek

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Farkas Zsuzsanna támogatáspolitikai tervező Budapest, 2015 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály AZ ELŐADÁS TARTALMA

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020

Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Piac és Profit Konzultáció Budapest 2014. Február 4. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1 Célkitűzések A 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati

Részletesebben

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében 2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében Bánhidai Csilla tervező-elemző Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Területi és Egyedi Ágazati Fejlesztési Főosztály 47. Savaria

Részletesebben

A városfejlesztés új lehetőségei és eszközei 2014-2020

A városfejlesztés új lehetőségei és eszközei 2014-2020 A városfejlesztés új lehetőségei és eszközei 2014-2020 Jusztin Valéria NEMZETGAZDASÁGI TERVEZÉSI HIVATAL 2014. június 3. Az EU kohéziós politikájának új keretei Az Európai Bizottság 2011. október 6-án

Részletesebben

Operatív programok tervezése - 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) Jusztin Valéria Vezető tervező

Operatív programok tervezése - 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) Jusztin Valéria Vezető tervező Operatív programok tervezése - 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) Jusztin Valéria Vezető tervező I. Nemzeti felkészülés és az Operatív Programok tervezése 2014-2020 II. Ágazati

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA Boór Tamás Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ÚJ PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK: SZÉCHENYI 2020- GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Dr. Szabados Zsuzsa Kiemelt és Innovációs Osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GOP TAPASZTALATOK - GINOP LEHETŐSÉGEK Dr. Szabados Zsuzsa Kiemelt és Innovációs Osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős Helyettes

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSÁHOZ ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

ÚTMUTATÓ A MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSÁHOZ ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ A MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSÁHOZ ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ MUNKAANYAG ÁTDOLGOZOTT, TOVÁBBFEJLESZTETT VÁLTOZAT (TARTALMA A TOP ELFOGADÁSÁIG INDIKATÍV) 2014. július 31. Tartalom Az

Részletesebben

Hazai célkitűzések (2020): Uniós célkitűzések (2020): a 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie;

Hazai célkitűzések (2020): Uniós célkitűzések (2020): a 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie; Hazai célkitűzések (2020): Uniós célkitűzések (2020): a 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie; az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani; energia/klíma: ÜHG gázok kibocsátásának

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA Dr. Szabados Zsuzsa osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program prioritásai, területi tervezési folyamatai és a közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program prioritásai, területi tervezési folyamatai és a közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) Budapest, 2014. november 20. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program prioritásai, területi tervezési folyamatai és a közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) Boros Szilárd Nemzetgazdasági

Részletesebben

EU FORRÁSOK PROGRAMOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI A MEGYEI ÉS VÁROSI FEJLESZTÉSEK SZEMPONTJÁBÓL

EU FORRÁSOK PROGRAMOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI A MEGYEI ÉS VÁROSI FEJLESZTÉSEK SZEMPONTJÁBÓL EU FORRÁSOK PROGRAMOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI A MEGYEI ÉS VÁROSI FEJLESZTÉSEK SZEMPONTJÁBÓL Salamin Géza főosztályvezető Tervezéskoordinációért Felelős Államtitkárság Területfejlesztési Tervezési Főosztály

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 2.0 Finanszírozó operatív program: Érintett földrajzi terület: Az ITP teljes 7 éves forráskerete Bács-Kiskun Megye Integrált

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU rendelet

Részletesebben

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A TOP stratégiai céljai

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 6.0 VÁLTOZAT

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 6.0 VÁLTOZAT TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 6.0 VÁLTOZAT TERVEZET MUNKAANYAG! 2014.12.15. Készítette a Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal közreműködésével CCI Cím Verzió

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 6.a sz. napirendi pont. 51-90/2014.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 6.a sz. napirendi pont. 51-90/2014.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 6.a sz. napirendi pont 51-90/2014.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László TÁJÉKOZTATÓ a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ELFOGADOTT VÁLTOZAT 2015.02.12. CCI Cím Verzió Első év 2014 Utolsó év 2023 2014HU16M2OP001 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Elfogadott

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA Milos Katalin- Főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:./2015. 15. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez Hajdú-Bihar

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07.

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

X X V. XXVI. évf. 3. szám 2015. május 12.

X X V. XXVI. évf. 3. szám 2015. május 12. X X V. XXVI. évf. 3. szám 2015. május 12. T A R T A L O M I. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 17/2015. (V.11.) KH Napirend megállapítása. 3 18/2015. (V.11.) KH A Zala Megyei Integrált Területi Program (3.0) elfogadása.

Részletesebben