Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program"

Átírás

1 Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP

2 A TOP stratégiai céljai Partnerségi Megállapodás: EU források 60 %-a gazdaságfejlesztést céloz Elsődlegesen: GINOP, TOP, VEKOP A TOP elsődleges célja: Térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés, ezáltal a foglalkoztatás növelése Két fő stratégiai cél: 1. Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása 2. Vállalkozásbarát város/településfejlesztés; az életminőség és társadalmi összetartozás javításához szükséges feltételek biztosítása. Célterület: kevésbé fejlett régiók, Budapesten és Pest megyén kívüli területek (18 megye) Kedvezményezettek: elsősorban az önkormányzatok fejlesztéseihez biztosít forrásokat Támogatások jellege: területi programcsomagok alapján nyújt támogatást összehangolt fejlesztésekre: a megyék, a megyei jogú városok számára integrált területi beruházás (ITB) keretében, a járások szintjén pedig ún. projektdossziék keretében.

3 1. Prioritástengely Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében

4 1. Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében Finanszírozó alap: ERFA Indikatív forráskeret: 38,87% (~ 451,7 Mrd Ft) Célja: önkormányzatok által hatékonyan szervezhető helyi gazdaságfejlesztés és ahhoz kapcsolódóan a foglakoztatás növelése A prioritástengely intézkedései: 1.1 Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók; 1.2 Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- és középvállalkozásoknál; 1.3 A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés; 1.4 A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével.

5 1.1 Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók intézkedés Az intézkedésre allokált forrás prioritástengelyen belüli részaránya: 28,3 % Támogatási intenzitás maximális mértéke: regionális támogatási térkép alapján (egyes tevékenységek esetén lehetnek eltérések) Az intézkedés tartalma: Önkormányzati többségi tulajdonú ipari és technológiai parkok, iparterületek, inkubátorházak, logisztikai központok szolgáltatásfejlesztése + infrastrukturális háttér kiépítése; Az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztése, beleértve a barnamezős területek gazdasági célú rehabilitációját; Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása a VP-vel összhangban. Főbb kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, magánvállalkozások

6 1.2Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- és középvállalkozásoknál intézkedés Az intézkedésre allokált forrás prioritástengelyen belüli részaránya: 35,1 % Támogatási intenzitás maximális mértéke: regionális támogatási térkép alapján (egyes tevékenységek esetén lehetnek eltérések) Az intézkedés tartalma: Kkv-k munkahelyteremtő és megtartó beruházásainak támogatása; Vállalkozások eszköz-, infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztései, marketing tevékenységeinek támogatása (foglalkoztatási célhoz kapcsolódóan); Kiemelt terület: foglalkoztatás-bővítési célú turisztikai szolgáltatásfejlesztés; Megyei szintű befektetés- és beruházás ösztönzési program; Térségi kísérleti fejlesztések. Főbb kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, magánvállalkozások

7 1.3 A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés intézkedés Az intézkedésre allokált forrás prioritástengelyen belüli részaránya: 15,4 % Támogatási intenzitás maximális mértéke: 100% Kivéve: ipari parkokhoz vezető út (regionális támogatási térkép alapján) Az intézkedés tartalma: Alacsonyabb rendű úthálózat fejlesztése, munkaerő piaci központok, munkahelyek elérhetőségének javítása Főbb kedvezményezettek: NIF Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt., önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások

8 1.4 A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével intézkedés Az intézkedésre allokált forrás prioritástengelyen belüli részaránya: 21,15 % Támogatási intenzitás maximális mértéke: 100% (Nem állami normatívás tevékenység esetén: regionális támogatási térkép alapján) Az intézkedés tartalma: Önkormányzati gyermekjóléti alapellátásokhoz, valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása, és a szolgáltatások minőségének fejlesztése; Alternatív gyermekmegőrzési formák (pl. családi napközi) támogatása. Főbb kedvezményezettek: önkormányzatok, közintézmények, non-profit ill. civil szervezetek, egyházak, magánvállalkozások

9 Az 1. prioritástengely lehatárolása Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében K K V - k támogatása Ü z l e t i infrastruktú r a - fejlesztése Turizmus Óvoda ill. bölcsődefejlesztések Tematikus cél é s ö s s z e g s z e r i n t i lehatárolás kedvezménye zett alapú lehatárolás cél szerinti lehatárolás Tematikus és összeghatár s z e r i n t i lehatárolás Kedvezménye zett és cél s z e r i n t i lehatárolás is GINOP: kkv-k átfogó támogatása (TC3-hoz kapcsolódóan); VP: élelmiszer-feldolgozás, amennyiben a végtermék is Annex I.-es termék (500 MFt alatt) GINOP: (többségi) magántulajdonú üzleti infrastruktúra TOP: többségi önkormányzati tulajdonú üzleti infrastruktúra TOP 2: térségi szintű, kulturális és természeti örökségre alapozott vonzerőfejlesztés; GINOP: hálózatos nemzetközi és / vagy országos jelentőségű fejlesztések; VP: Agro-, falusi-, lovas-, vadász-, erdei-, horgász-, ill. borturizmus (max. 30 MFt támogatási értékig) GINOP: gyermekek napközbeni ellátása vállalaton belül, családi napközik EFOP: óvodák és bölcsődék ESZA fejlesztései

10 2. Prioritástengely Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés

11 2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés Finanszírozó alap: ERFA Indikatív forráskeret: 18,52% (~ 215,23 Mrd Ft) Célja: A befektetők és lakosság számára egyaránt vonzó településszerkezet kialakítása, valamint a települések kulturális és természeti örökségre alapozott vonzerő fejlesztése A prioritástengely intézkedései: 2.1 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés 2.2 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

12 2.1 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés intézkedés Az intézkedés prioritástengelyen belüli részaránya : ~63,76 % Támogatási intenzitás maximális mértéke: 100% (egyes tevékenységeknél lehetnek eltérések) Az intézkedés tartalma: Vállalkozások és befektetők számára vonzó városszerkezet kialakítása kiemelten: a barnamezős területek és rozsdaövezetek rehabilitációja; városközpontok gazdasági funkciójának erősítése; A TOP gazdaságfejlesztési célját figyelmen kívül hagyó, reprezentatív köztérfejlesztések nem támogathatóak! Család- és klímabarát városi környezet kialakítása Városi zöld környezet megteremtése + zöld háttér-infrastruktúra; rekreációs övezetek kialakítása Kapcsolódó települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Belterületi csapadékvíz elvezetése; települési hulladéklerakók rekultivációja; zajtérképek felülvizsgálata; Szemléletformáló akciók amelyek erősítik: a helyi közösségek összetartozását, helyi identitást megőrzését; a vállalkozások és a lakosság környezettudatosságát, Főbb kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, magánvállalkozások, non-profit és civil szervezetek, egyházak, valamint az általuk alkotott konzorciumok

13 2.2 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés intézkedés Az intézkedés prioritástengelyen belüli részaránya : 36,24% Támogatási intenzitás maximális mértéke: 100% (egyes tevékenységek esetén lehetnek eltérések) Az intézkedés tartalma: A kulturális és természeti örökség védelmére alapozott vonzerőfejlesztés: térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések; a GINOP hálózatos, nemzetközi és országos fejlesztéseihez való kapcsolódás elvárt; A megvalósuló fejlesztések során kiemelt szempontok: szezonális ingadozások kiküszöbölése / enyhítése; a turisták által eltöltött átlagos tartózkodási idő meghosszabbítása; komplex élményszerzés biztosítása; Példák: helyi ökoturisztikai fejlesztések, kulturális látványosságok fejlesztése, turisztikai célú kerékpárutak építése Főbb kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, civil szervezetek, egyházak, kis mértékben turisztikai szolgáltatásokat nyújtó magánvállalkozások is

14 A 2. prioritástengely lehatárolása Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés Turizmus cél szerinti lehatárolás TOP 1: foglalkoztatás-bővítő turisztikai szolgáltatásfejlesztések (kkv fejlesztés) TOP 2: térségi szintű, kulturális és természeti örökségre alapozott vonzerőfejlesztés GINOP: hálózatos nemzetközi és / vagy országos jelentőségű fejlesztések B a r n a m e z ő s fejlesztések cél szerinti lehatárolás TOP 1: gazdaságfejlesztési céllal TOP 2: településfejlesztési céllal Környezetvédel m i - infrastruktúra tematikus lehatárolás Alapvetően KEHOP hatáskör TOP 2: kizárólag KEHOP által nem finanszírozott területek

15 3. prioritástengely Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken

16 3.prioritástengely: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken Finanszírozó alap: ERFA Indikatív forráskeret: 19,69 % (~ 228,793 Mrd Ft) Célja: Széndioxid kibocsátás csökkentése közlekedésfejlesztési, energiahatékonysági fejlesztések révén. Intézkedések: 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 3.2 A települési önkormányzatok energiahatékonyságának fokozása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése

17 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés intézkedés Az intézkedésre allokált forrás prioritástengelyen belüli részaránya: 47,75 % Támogatási intenzitás maximális mértéke: 100% (egyes tevékenységeknél lehetnek eltérések) Az intézkedés tartalma: közösségi közlekedés fejlesztése (környezetbarát közlekedési módok népszerűsítése); a személyszállítás intermodalitásának javítása (pl. P+R, B+R parkolók és csomópontok fejlesztése); közlekedésbiztonsági fejlesztések veszélyes gyalogátkelőhelyeken, gyalogos közlekedési zónákban, ill. a forgalomcsillapított övezetek kialakítása; kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, magánvállalkozások, NIF Zrt, Magyar Közút Nonprofit Zrt, civil szervezetek

18 3.2. A települési önkormányzatok energiahatékonyságának fokozása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése intézkedés Az intézkedésre allokált forrás prioritástengelyen belüli részaránya: 52,25 % Támogatási intenzitás maximális mértéke: 100% Az intézkedés tartalma: Önkormányzati infrastruktúra energia-hatékonyság célú fejlesztései; Önkormányzati infrastruktúra megújuló forrásokra épülő épületenergetikai beavatkozásai; Megújuló energiaforrások endogén kiaknázásán alapuló, autonóm energiaellátást megvalósító komplex fejlesztési programok; Környezettudatosságot erősítő szemléletformálási akciók. Kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások

19 A 3. prioritási tengely lehatárolása 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés IKOP TEN-T hálózatokhoz kapcsolódó fejlesztések; Kötöttpályás közösségi közlekedési járműbeszerzés; Intermodális csomópontok fejlesztése (a projekt összköltségének legalább fele kötöttpályás létesítményhez kapcsolódik). GINOP Intermodális logisztikai központok fejlesztése; Nemzetközi és országos turisztikai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése; Magántulajdonú ipari parkok, logisztikai központok útfejlesztése (kerítésen belül) Épületenergetika és megújulók alkalmazása TOP GINOP Energiahatékonyság és megújuló energia felhasználás önkormányzati létesítményekben Vállalkozások energiahatékonysági fejlesztései KEHOP A lakosság, a központi költségvetési szervek, a non-profit szektor és egyházak épületenergetikai fejlesztései; távhőrendszerek komplex fejlesztése. VP Mezőgazdasági létesítmények energiahatékonysági és megújuló energiaforrásokat hasznosító fejlesztései; Biomassza beruházások 100 KW névleges energiatermelő teljesítményig

20 4. Prioritástengely Helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése

21 4. Helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése Finanszírozó alap: ERFA Indikatív forráskeret: ~89,96 Mrd Ft Célja: önkormányzati intézmények szolgáltatási minőségének és infrastruktúrájának fejlesztése és szociális városrehabilitáció A prioritástengely intézkedései: 1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 3. Térségi és helyi közszolgáltatást nyújtó egyéb intézmények infrastruktúra-fejlesztése 4. Szegénység és szegregáció által sújtott, leromlott városrészek rehabilitációja Főbb kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati tulajdonú vállalkozások, civil szervezetek, egyházak, társasházak (csak szociális városrehabilitáció keretében)

22 TOP 5. prioritástengely Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD)

23 5. Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) Indikatív forráskeret: ~ 44,3 Mrd Ft Finanszírozó alap: ERFA és ESZA (2:1 arány) Célja: a LEADER tapasztalatok felhasználásával, a helyi kezdeményezésű fejlesztések a helyi közösségi összetartozás és identitástudat erősítése valamint a fiatalok helyben maradásának elősegítése érdekében Tartalma: közösségi terek, kulturális intézmények infrastrukturális- és szolgáltatásfejlesztése, helyi közösségfejlesztés, kulturális és közösségi programok, helyi gazdaságfejlesztést segítő programok (pl. helyi termékek, kézműves mesterségek bemutatása, helyi gazdaságfejlesztés jó példáinak elterjesztése) Fókuszterület: db városi CLLD tervezett Fő kedvezményezettek: Városi Helyi Akciócsoportok (HACS); közvetetten önkormányzatok, közintézmények, vállalkozások, civil szervezetek, egyházak

24 6. prioritástengely Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztés, foglalkoztatás ösztönzés

25 6. Prioritástengely - Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztés, foglalkoztatás ösztönzés Finanszírozó alap: ESZA Indikatív forráskeret: ~126,95 Mrd Ft Támogatási intenzitás maximális mértéke: 100 % (egyes tevékenységek esetén lehetnek eltérések) Célja: Az Európa 2020 stratégia foglalkoztatás, ill. a szegénység és társadalmi kirekesztés területén megfogalmazott célkitűzések területi programok általi megvalósítása; a TOP 1 és 6 prioritásokban tervezett gazdaságfejlesztési és városrehabilitációs ERFA beavatkozások ESZA kiegészítése.

26 6. Prioritástengely - Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztés, foglalkoztatás ösztönzés A prioritástengely intézkedései: 1. A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi foglalkoztatási paktumok támogatásával; 2. A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek; 3. A társadalmi befogadás erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok; 4. A helyi identitás erősítése. Főbb kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, magánvállalkozók, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, képző intézmények, egyházak, civil szervezetek, társasházak (kizárólag szociális városrehabilitáció estén)

27 6. Prioritástengely - Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztés, foglalkoztatás ösztönzés Intézkedések tartalma: 6.1. A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi foglalkoztatási paktumok támogatásával Foglalkoztatási stratégiák kidolgozása; Tanácsadási, információnyújtás, projektgenerálás, képzések; Szolgáltatásfejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára; A munkavállalók mobilitását, ill. visszatérését segítő intézkedések A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek A kkv támogatásokhoz kapcsolódó munkahelymegtartás és foglalkoztatás-bővítés: helyi gazdaság- és termékfejlesztés szakértői támogatása (pl. jó gyakorlatok elterjesztése); munkavállalók földrajzi mobilitásának elősegítése (pl. megyén belüli ingázás, lakhatás támogatása)

28 6. Prioritástengely - Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztés, foglalkoztatás ösztönzés Intézkedések tartalma: 6.3. A társadalmi befogadás erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok TOP 4.4 szociális városrehabilitáció ERFA forrásait kiegészítő ESZA programok Helyi identitás és kohézió erősítése térségi esélyteremtő programok (ösztöndíjak, tehetségprogramok, stb.); helyi identitást erősítő akciók ill. a kulturális és környezeti örökség megőrzését szolgáló programok; térségi civil szervezetek programjainak támogatása.

29 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! FARKAS ZSUZSANNA tervező-elemző Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal TERÜLETI ÉS EGYEDI ÁGAZATI FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY Levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2 4. Cím: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 2. Telefon: Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Farkas Zsuzsanna támogatáspolitikai tervező Budapest, 2015 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály AZ ELŐADÁS TARTALMA

Részletesebben

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében 2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében Bánhidai Csilla tervező-elemző Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Területi és Egyedi Ágazati Fejlesztési Főosztály 47. Savaria

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Boros Szilárd Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében

Részletesebben

Székesfehérvár, 2014. október 31. Kükedi Zsolt

Székesfehérvár, 2014. október 31. Kükedi Zsolt Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében ÁROP projekt záró konferencia Székesfehérvár, 2014. október 31. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fókuszban a helyi gazdaságfejlesztési lehetıségek

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07.

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

2015-2020 30 TOP 6.1 intézmények, ipartestületek szövetségei. Ipar Kamara, Vállalkozók Szövetsége, Kisalföld Vállalkozásfejlesztési

2015-2020 30 TOP 6.1 intézmények, ipartestületek szövetségei. Ipar Kamara, Vállalkozók Szövetsége, Kisalföld Vállalkozásfejlesztési I. A kreatív humán erőforrások fejlesztése I. A kreatív humán erőforrások fejlesztése Finanszírozási Sorszám területi költségigénye forrás (uniós, ütemezése (millió Ft) nemzetközi, A megyében székhellyel/telephellyel

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020

Pest Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Sorszám 1.1. 1.2. Intézkedés és megnevezése Megyei befektetésösztönző szervezet létrehozása és működtetése Vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzése területi specifikumai Jellemző kedvezményezettek köre

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

TOP-1.1 TÉRSÉGI GAZDASÁG-FEJLESZTÉS A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN (TERVEZET) Prioritási tengely:

TOP-1.1 TÉRSÉGI GAZDASÁG-FEJLESZTÉS A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN (TERVEZET) Prioritási tengely: TERÜLET- és TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 1 TOP-1.1 TÉRSÉGI GAZDASÁG-FEJLESZTÉS A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés:

Részletesebben

Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17.

Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17. Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17. Bozzay Balázs Pannon Megújuló Energia Klaszter www.bfh.hu, 30/226 77 55 Környezetileg minimum

Részletesebben

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ KÉSZÍTETTÉKK MEGBÍZÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. GENERÁLTERVEZŐ FÜLÖP ÉPÍTÉSZIRODA BT. 1033 Budapest, Zab utca 12. 1 Fülöp Péter Fülöp Judit

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapította a 215/2014. (IX. 18.). számú határozatával

Részletesebben

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN 2006. március Szerkezeti összefoglaló: I. Tartalmi összefoglaló II. A kulturális ágazat területei és fejlesztési irányai, céljai 1. Átfogó

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

A kerékpározás, mint horizontális szempont különböző fejlesztési területekbe történő integrálását definiáló szakmai útmutató

A kerékpározás, mint horizontális szempont különböző fejlesztési területekbe történő integrálását definiáló szakmai útmutató A kerékpározás, mint horizontális szempont különböző fejlesztési területekbe történő integrálását definiáló szakmai útmutató Társadalmi egyeztetés - WORKSHOP 2014. Március 24. Balogh Zsuzsanna, Tendli

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2030

NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció DISSZEMINÁCIÓS FÜZET Készült az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció végleges változata alapján a II. Területfejlesztők

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Szentgotthárd Város településfejlesztési koncepciója. 4. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA (tervezet)

Szentgotthárd Város településfejlesztési koncepciója. 4. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA (tervezet) 4. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA (tervezet) 1 4.1. A fejlesztés koncepcionális keretei 4.1.1. Szentgotthárd város jövőképe és a fejlesztés elvei A jövőkép - az aktuális helyzetből kiinduló elemzésre

Részletesebben

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció a 2011-2013 közötti időszakra Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolc, 2011. augusztus 18. I. Helyzetértékelés 8 1. Előzmények 8 1.1. Az 1970-1990 közötti időszak

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TÉRSÉGI KOMPLEX FEJLESZTÉSI MINTAPROGRAMJA 1.1 2006. április 4.

A BALATON RÉGIÓ TÉRSÉGI KOMPLEX FEJLESZTÉSI MINTAPROGRAMJA 1.1 2006. április 4. A BALATON RÉGIÓ TÉRSÉGI KOMPLEX FEJLESZTÉSI MINTAPROGRAMJA 1.1 2006. április 4. Témavezetők: Fejezetfelelős tervezők: Közvetlen közreműködők: Péti Márton vezető tervező VÁTI STI Horkay Nándor VÁTI STI

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben