ZALA MEGYEI KERÉKPÁROS FEJLESZTÉSEK FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZALA MEGYEI KERÉKPÁROS FEJLESZTÉSEK FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI"

Átírás

1 ZALA MEGYEI KERÉKPÁROS FEJLESZTÉSEK FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI A AS IDŐSZAK OPERATÍV PROGRAMJAIBAN LENTI

2 Alapdokumentumok Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia Komplex Kerékpáros Program Zala Megye Területfejlesztési Koncepció Zala Megye Integrált Területi Programja

3 Kerékpáros fejlesztések finanszírozása Főbb változások: + Integrált megközelítés érvényesítésével kerékpárosbarát szemlélet és kerékpáros projektelemek olyan komplex projektekbe is beépülhetnek, ahol a fejlesztés fő célja nem kerékpározásra irányul! A támogatási időszak gazdaságfejlesztési fókusza miatt a korábbiakhoz képest javulhat a kerékpározáshoz kapcsolódó ipari és turisztikai vállalkozások finanszírozása; A területileg decentralizált fejlesztések kiemelt szempontja a család és klímabarát jelleg ami jól illeszkedik a kerékpározás ügyéhez Szemléletformálási, népszerűsítési, oktatási célokra a korábbiaknál potenciálisan nagyobb forráslehetőségek azonosíthatók

4 Kerékpáros fejlesztések finanszírozása Főbb változások: - A kerékpáros fejlesztések célirányosan (önálló jogon) kevésbé lesznek jelen a programrendszerben, mint korábban; A kerékpáros infrastruktúra fejlesztésre rendelkezésre álló, dedikált források szűkülnek A források előzetes meghatározását nehezíti a területi források felhasználásának decentralizációja, illetve komplex projektekbe való beépülés

5 Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A Zala Megyében rendelkezésre álló, TOP keretből származó fejlesztési források indikatív kerete a tervező szervezet szerinti megosztásban (milliárd Ft) Zala Megyei Önkormányzat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 23,05 7,94 11,2

6 Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A TOP teljes forráskerete (1171 mrdft) Területi Kiválasztási Eljárásrend szerint kerül szétosztásra, a területi szereplők (Megyei Önkormányzat és MJV-ok) számára előre meghatározott forráskeretek figyelembe vételével A Területi szereplők a 1702/2014. (XII.3) Korm. határozatban meghatározott forráskeret, valamint, az új ITP útmutató alapján jelenleg végzik a forrásfelosztás-tervezését Az új eljárásrend miatt nehezen becsülhető előre a kerékpározás finanszírozását célzó források tényleges nagyságrendje VÉGREHAJTÁS során derülhet ki! Kerékpározáshoz kapcsolódó fejlesztési elemek minden prioritás tengelyben megjelenhetnek!

7 TOP 1. prioritástengely: Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére Potenciális kerékpáros kapcsolódás mind a 4 intézkedésben! (dedikált kerékpáros keret nincs, de kapcsolódás erős, kerékpáros infrastruktúra fejlesztések egyik fontos forráslehetősége!) Forráskeret: 8,613 mrd Ft INTÉZKEDÉS 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével POTENCIÁLIS kerékpáros kapcsolódás Ipari területekhez vezető közlekedési célú kerékpáros útvonalak; kapcsolódó kiszolgáló telephelyi infrastruktúra Pl: Turisztikai beruházásokhoz kapcsolódó kerékpárforgalmi létesítmények; kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztése Alacsonyabb rendű utak fejlesztése, településközi kerékpárutak is felmerülhetnek Bölcsőde és óvodafejlesztésekhez kapcsolódó kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése

8 TOP 2. prioritástengely: Vállalkozásbarát népességmegtartó településfejlesztés Dedikált kerékpáros keret nincs, de potenciális kapcsolódási lehetőség! A prioritás teljes forráskerete: Forráskeret: 4,265 mrd Ft INTÉZKEDÉS POTENCIÁLIS KERÉKPÁROS KAPCSOLODÁS 2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés Városrehabilitációs, barnamezős fejlesztések, komplex projektek részeként megjelenő kerékpáros projektelemek: Pl: Kerékpáros kiszolgáló infrastruktúra Motorizált forgalom elől elzárt terek fejlesztéséhez kapcsolódó kerékpáros fejlesztések Kisebb költségű, rövidebb kerékpárutak; kerékpáros útvonalak fejlesztése sem kizárt!

9 TOP 3. prioritástengely: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken TOP 3. prioritása alatt támogatható a kerékpáros útvonalak fejlesztése (nemzetközi, országos hálózatokhoz való kapcsolódás szolgáltatás fejlesztéssel) Intézkedés forráskerete: 2,172 mrd Ft INTÉZKEDÉS 3.1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés POTENCIÁLIS KERÉKPÁROS KAPCSOLODÁS Fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő,erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések: Környezetbarát közlekedési módok elterjesztése (amelyben a kerékpározás abszolút érdemi szereppel bír) Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása (kerékpárút építés és felújítás) NEVESÍTVE! Városkörnyéki (város-vidék) kisebb léptékű közösségi közlekedési fejlesztések Fenntartható városi / járási mobilitási tervek kidolgozása Közlekedésbiztonsági fejlesztések

10 TOP 4. prioritástengely: A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése Dedikált kerékpáros keret nincs, potenciális kapcsolódási lehetőség, a forráskeret elenyésző része szolgálhat kerékpározási célt. Forráskeret: 1,783 mrd Ft INTÉZKEDÉS 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja POTENCIÁLIS kerékpáros kapcsolódás Egészségügyi alapellátást szolgáló épületek korszerűsítése, felújítása, átalakítása, indokolt esetben új építés során kerékpáros barát szemlélet (pl.: épület előtt kerékpár tárolási lehetőségek) A nappali szoc. Ellátást szolgáló létesítmények fejlesztése, férőhely bővítése (családsegítés, gyermekjóléti szolg); épületek korszerűsítése, felújítása, átalakítása, indokolt esetben új építés során kerékpáros barát szemlélet (pl.: épület előtt kerékpár tárolási lehetőségek) Komplex városrehabilitációs projektek projektelemeiként jelenhetnek meg kerékpáros fejlesztési elemek (pl: közterületek felújításához kapcsolódóan; kerékpár tárolás, tanpályák, stb )

11 TOP 5. prioritástengely: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi együttműködés és foglalkoztatás ösztönzés Dedikált kerékpáros keret nincs, potenciális kapcsolódási lehetőség, a forráskeret elenyésző része szolgálhat kerékpározási célt. Forráskeret: 0,427 mrd Ft INTÉZKEDÉS POTENCIÁLIS kerékpáros kapcsolódás 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása Helyi közösségfejlesztési programok Helyi partnerségi együttműködések szervezése, erősítése, bizonyos témákban participatív tervezési gyakorlatok kezdeményezése Közlekedésbiztonsági intézkedésekhez való kerékpáros kapcsolódás

12 TOP 6. prioritástengely: Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban Forráskeretek megosztása megyei jogú városok jelenleg készülő ITP-i szerint! (NkMJV, ZMJV) INTÉZKEDÉS 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés

13 TOP 7. prioritástengely: Közösségi szinten irányított helyi fejlesztések (CLLD) Előre dedikált pénzből HACS-ok, amelyek közösségi alapon terveznek és valósítanak meg fejlesztéseket, programokat A rendelkezésre álló kevés forrás miatt: kerékpáros tartalom kiegészítő projektelemek, programok keretében várható. INTÉZKEDÉS 7.1 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése (ERFA) 7.2 Helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési Stratégiához kapcsolódva (ESZA) POTENCIÁLIS kerékpáros kapcsolódás Közterek, közösségi terek funkcióinak bővítése, egyéb helyi közösség által szervezett rendezvények számára tér rész, és kapcsolódó eszközbeszerzések Fiataloknak szabadidős infrastruktúra pl: kerékpáros gyakorlópályák létesítése Helyi közösség szervezési, helyi aktivitást erősítő tevékenységek Helyi identitást erősítő tevékenységek (városrészi, szomszédsági) Folyamatos társadalmi párbeszéd fenntartása Kerékpáros szemléletformálási és népszerűsítési tev., akciók Kerékpáros szakmai programsorozatok Kerékpáros civil szervezetekkel való együttműködés!

14 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Bizottság által elfogadott, legnagyobb keretösszegű Operatív Program Teljes forráskeret: 2586 mrd Ft 8 prioritás közül a lehívható források volumenét illetően legerősebb kerékpáros kapcsolódás a 7. prioritásban (Turizmus) azonosítható, ezek mellett a kerékpárgyártó és szolgáltató vállalkozások fejlesztései kapcsán az 1.; 2. és 3. prioritás is számottevő forrásokat tartogat.

15 GINOP 1. prioritás: Kis és középvállalkozások versenyképességének javítása Forráskeret kb. 490 mrdft Dedikált kerékpáros keret nincs, de kapcsolódás több ponton lehetséges: Kerékpárgyártó és szolgáltató (így turisztikai is!) vállalkozások versenyképességének javítása (kapacitásbővítés, hálózatosodás, piacra jutás támogatása) TDM, klaszterek Nemzeti turisztikai marketing és kereslet ösztönző program a kerékpáros turizmus bekapcsolódásának biztosítása, az érintett szegmens aktív szerepvállalása Telephelyekre vezető kerékpárutak és kiegészítő infrastruktúra, de csak komplex beavatkozások részeként (üzleti infrastruktúra intézkedésen belül)

16 2. prioritás Kutatás, technológia fejlesztés és innováció 3. prioritás Infokommunikációs fejlesztések Forráskeret kb. 523,5 mrd Ft és kb. 141 mrd Ft Dedikált kerékpáros keret nincs, de kapcsolódás lehetséges: Kerékpárgyártó és szolgáltató vállalkozások K+I tevékenység támogatása Innovatív vállalkozások szolgáltatásfejlesztése házon belüli termék, technológia és Tudás és technológia intenzív start up és spin-off vállalkozások túlélési esélyeinek támogatása K+I-n keresztül helyi gazdaságba integrálódó vállalkozások támogatása Stratégiai K+I együttműködések (vállalkozások kutató, ismeretterjesztő szervezetek között termék és szolgáltatás fejlesztés) Kerékpárgyártó és szolgáltató fejlesztéseinek támogatása vállalkozások informatikai

17 7. prioritás: Turizmus Forráskeret kb. 112 mrd Ft A prioritás az ország fejletlenebb (konvergencia) régiói számára tartalmaz intézkedéseket. A költségek beavatkozásonként: kulturális helyszínenként max. 5 millió Euro UNESCO helyszínek: max. 10 millió Euro

18 7. prioritás: Turizmus - Kerékpáros fejlesztések közvetlen kapcsolódási lehetőségei CSAK Hálózatos fejlesztések! Alapelv, hogy a nyomvonal fejlesztés egységesen, rendszerűen valósuljon meg, fontos, hogy környezetükbe integrálódjanak, más attrakciókkal és szolgáltatásokkal együttműködjenek, hiányzó szolgáltatások kiépüljenek EuroVelo kerékpárútvonal fejlesztése példaként szerepel az OPban Bejárható Magyarország Programhoz kapcsolódó fejlesztések (1184/2013. IV.9) részeként (Bp-Balaton kerékpárút és Balatoni Bringakör fejlesztése nem szerepel nevesítetten az OP utolsó nyilvános verziójában)

19 7. prioritás: Turizmus - Közvetett kerékpáros kapcsolódás Nem jelenik meg nevesítetten a kerékpározás, de potenciális kapcsolódás lehetséges komplex projektek projektelemeként, vagy a fejlesztés kerékpáros barát szemlélettel történő megvalósítása révén. Példák: Hálózatos fejlesztések Tematikus utak fejlesztéseihez kapcsolódóan (kulturális és vallási zarándok) Kulturális örökséghelyszínek integrált fejlesztése UNESCO Világörökségi listáján szereplő és világörökségre jelölt listán szereplő hazai kulturális helyszínek Vallási turizmus fejlesztése, zarándokhelyek és kapcsolódó szolgáltatások Természeti örökséghelyszínek fejlesztése Nemzeti Park igazgatóságok által kezelt területek fejlesztése, Geoparkok Az UNESCO világörökségi listáján és világörökségre jelölt listán szereplő hazai természeti helyszínek Gyógyhelyek fejlesztése kiszolgáló kerékpáros infrastruktúra

20 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) Főként Kohéziós Alap forrásaival, kisebb mértékben ESZA forrásokkal gazdálkodó OP; Brüsszel általi jóváhagyása megtörtént. Teljes forráskeret: 1157 mrd Ft Közlekedésfejlesztésre fókuszáló OP, de az intézkedések között alig jelenik meg a kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése; helyette intermodalitás (B+R) és közlekedésbiztonsági intézkedésekhez kapcsolódóan lehet kerékpározási célt szolgáló forrásokhoz jutni.

21 IKOP kapcsolódási pontok 1. prioritás: Nemzetközi TEN-T közúti elérhetőség javítása Az új TEN-T Guideline szerint a kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése a TEN-T korridorokkal párhuzamosan támogatható tevékenység lehet Közlekedésbiztonsághoz, fenntarthatósághoz kapcsolódó kerékpáros beruházások megjelenhetnek KIRA adatgyűjtés: kerékpározás témakörének integrálása az adatgyűjtési, modellezési feladatokra 2. prioritás: Nemzetközi TEN-T vasúti és vízi elérhetőség javítása Vasútállomások korszerűsítése esetén kerékpáros projektelemek (kerékpár tárolók, liftek, kerékpárosbarát kialakítás, B+R)

22 IKOP kapcsolódási pontok 3. prioritás: Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása Járműbeszerzések esetén a kerékpár szállíthatóságának figyelembevétele Közlekedési láncok összekapcsolása esetén intermodális csomópontok fejlesztése során kerékpárosbarát szempontok, projektelemek (pl: tárolók, liftek, B+R) Kerékpáros közlekedést is érintő közlekedésbiztonsági fejlesztések 4. prioritás: A TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása Az intézkedés közútfejlesztései mentén a kerékpáros közlekedés fejlesztése

23 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Elsősorban Kohéziós Alap, kisebb részben ERFA forrásokat kezel. Az OP Bizottság általi elfogadása megtörtént. Teljes forráskeret: 1116,9 mrdft A kerékpáros kapcsolódási lehetőségek korlátozottabbak Ennek ellenére több prioritástengely, több intézkedéséhez kapcsolódóan lehetnek kerékpáros fejlesztések

24 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) A potenciálisan támogatható kerékpáros fejlesztések két csoportba sorolhatók: A.) Különböző infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódóan kiegészítő elemként kerékpáros infrastruktúra vagy kerékpáros létesítmény kialakítása: Kerékpározási lehetőségek bővítése vízügyi infrastruktúrákon (nevesítve nem jelenik meg, csak potenciál) Természetvédelmi területek kerékpáros megközelíthetőségének javítása Kiszolgáló infrastruktúra a létesítményeknél (pl.: épületek felújítása, energiahatékonysági célú beruházáshoz, ökoturisztikai fejlesztéshez kapcsolódóan kerékpárosbarát szemlélet érvényesítése) B.) Kerékpárosbarát szemlélet beépítése, fenntarthatósághoz, energia tudatossághoz, klímaváltozáshoz vagy egyéb környezetvédelmi témájú programokhoz kacsolódó szemléletformáló kampányok támogatása kerékpározás potenciális kapcsolódása

25 Emberi Erőforrás-fejlesztési Operatív Program (EFOP) Az OP Bizottság általi elfogadása megtörtént. Teljes forráskeret : 952,0 Mrd Ft Kerékpározási szempontból releváns prioritási tengelyek: 1. Együttműködő társadalom: 316,3 Mrd Ft A rehabilitációs programok részét képezheti a kerékpározás, mint olcsó és egészségmegőrzéshez és a mobiltásnöveléséhez is hozzájáruló közlekedési eszköz A képzések között megjelenhet a kerékpározáshoz kapcsolódó szakemberek képzése is (pl. szerelő, túravezető) A kerékpározás is megjelenhet, mint közösségi integráló tevékenység

26 Emberi Erőforrás-fejlesztési Operatív Program (EFOP) 2. Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében: 177,5 Mrd Ft Megjelenhet a kerékpározás (kerékpáros programokon keresztül), továbbá mint közösségépítő és integráló eszköz, a kerékpározás feltételeinek javítása pedig a közszolgáltatások elérését is javíthatja számukra. 3. Gyarapodó tudástőke, forráskeret: 294,4 Mrd Ft Kerékpáros téma kapcsolódása: egészségnevelési, mozgásfejlesztő programsorozatok a kötelező tanórai kereteken kívüli testmozgás-programok alkalmával 4. Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében, forráskeret: 152,6 Mrd Ft Az intézkedés minimálisan támogat olyan egészségnevelési beruházásokat, amelyek hiánypótlóak egy-egy egyetemi telephely (campus) hallgatói szolgáltatási területén. Az intézkedés révén kerékpártárolók kialakítása, létrehozása támogatva a kerékpáros közlekedést és a diákok (tanárok) mobilitását a városi térben.

27 Emberi Erőforrás-fejlesztési Operatív Program (EFOP) 2. Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében: 177,5 Mrd Ft Megjelenhet a kerékpározás (kerékpáros programokon keresztül), továbbá mint közösségépítő és integráló eszköz, a kerékpározás feltételeinek javítása pedig a közszolgáltatások elérését is javíthatja számukra. 3. Gyarapodó tudástőke, forráskeret: 294,4 Mrd Ft Kerékpáros téma kapcsolódása: egészségnevelési, mozgásfejlesztő programsorozatok a kötelező tanórai kereteken kívüli testmozgás-programok alkalmával 4. Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében, forráskeret: 152,6 Mrd Ft Az intézkedés minimálisan támogat olyan egészségnevelési beruházásokat, amelyek hiánypótlóak egy-egy egyetemi telephely (campus) hallgatói szolgáltatási területén. Az intézkedés révén kerékpártárolók kialakítása, létrehozása támogatva a kerékpáros közlekedést és a diákok (tanárok) mobilitását a városi térben. 5. Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, valamint társadalmi innováció és transznacionális együttműködések, forráskeret: 11,2 Mrd Ft Főként a civil szervezetek támogatására, valamint a közösségfejlesztésekbe integrálható a kerékpáros szemléletmód, ill. a határon átnyúló tervezésben is megjelenhet

28 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! RADICS BÁLINT SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A TOP stratégiai céljai

Részletesebben

PRIORITÁSTENGELY INTÉZKEDÉS TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK POTENCIÁLIS KEDVEZMÉNYEZETTEK TERÜLETI FÓKUSZ

PRIORITÁSTENGELY INTÉZKEDÉS TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK POTENCIÁLIS KEDVEZMÉNYEZETTEK TERÜLETI FÓKUSZ 1. Térségi gazdasági környezet a foglalkoztatás elősegítésére 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra 1.2 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Foglalkoztatás-bővítési célú üzleti

Részletesebben

A kerékpározás, mint horizontális szempont különböző fejlesztési területekbe történő integrálását definiáló szakmai útmutató

A kerékpározás, mint horizontális szempont különböző fejlesztési területekbe történő integrálását definiáló szakmai útmutató A kerékpározás, mint horizontális szempont különböző fejlesztési területekbe történő integrálását definiáló szakmai útmutató Társadalmi egyeztetés - WORKSHOP 2014. Március 24. Balogh Zsuzsanna, Tendli

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM Az NGM 2014. július 31-i iránymutatása, a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési és Ágazati Fejlesztési Részdokumentum,

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Boros Szilárd Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Farkas Zsuzsanna támogatáspolitikai tervező Budapest, 2015 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály AZ ELŐADÁS TARTALMA

Részletesebben

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében 2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében Bánhidai Csilla tervező-elemző Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Területi és Egyedi Ágazati Fejlesztési Főosztály 47. Savaria

Részletesebben

A városfejlesztés új lehetőségei és eszközei 2014-2020

A városfejlesztés új lehetőségei és eszközei 2014-2020 A városfejlesztés új lehetőségei és eszközei 2014-2020 Jusztin Valéria NEMZETGAZDASÁGI TERVEZÉSI HIVATAL 2014. június 3. Az EU kohéziós politikájának új keretei Az Európai Bizottság 2011. október 6-án

Részletesebben

I. Terület-és településfejlesztési Operatív Program (TOP 5.0) prioritások, intézkedések

I. Terület-és településfejlesztési Operatív Program (TOP 5.0) prioritások, intézkedések I. Terület-és településfejlesztési Operatív Program (TOP 5.0) prioritások, intézkedések 1.prioritástengely: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében Finanszírozó alap ERFA

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. június 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési program

Részletesebben

X X V. XXVI. évf. 3. szám 2015. május 12.

X X V. XXVI. évf. 3. szám 2015. május 12. X X V. XXVI. évf. 3. szám 2015. május 12. T A R T A L O M I. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 17/2015. (V.11.) KH Napirend megállapítása. 3 18/2015. (V.11.) KH A Zala Megyei Integrált Területi Program (3.0) elfogadása.

Részletesebben

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020)

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) A TOP 5.0, illetve az ahhoz kapcsolódó szakmai követelményrendszerek tervezete (2014. október 10-i változat),

Részletesebben

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése - OK Megyei

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA Miskolc, 2015. május 1 Tartalomjegyzék 1 Előzmények...4 2 Vezetői összefoglaló (Bevezető)...5 3 Az MJV által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritérium

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:./2015. 15. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez Hajdú-Bihar

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 6.a sz. napirendi pont. 51-90/2014.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 6.a sz. napirendi pont. 51-90/2014.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 6.a sz. napirendi pont 51-90/2014.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László TÁJÉKOZTATÓ a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program prioritásai, területi tervezési folyamatai és a közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program prioritásai, területi tervezési folyamatai és a közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) Budapest, 2014. november 20. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program prioritásai, területi tervezési folyamatai és a közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) Boros Szilárd Nemzetgazdasági

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

2014-2020 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

2014-2020 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 2014-2020 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasonlítása Uniós tervezési keretek Tematikus súlypontok 2007-2013 2014-2020

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

Operatív programok tervezése - 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) Jusztin Valéria Vezető tervező

Operatív programok tervezése - 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) Jusztin Valéria Vezető tervező Operatív programok tervezése - 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) Jusztin Valéria Vezető tervező I. Nemzeti felkészülés és az Operatív Programok tervezése 2014-2020 II. Ágazati

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati

Részletesebben

Ágazati Operatív Programok 2014-2020

Ágazati Operatív Programok 2014-2020 Ágazati Operatív Programok 2014-2020 EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program IKOP Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program KEHOP

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei/MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztési stratégiai

Részletesebben

ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA

ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA AZ ERŐS, VERSENYBE SZÁLLÓ ZALA MEGTEREMTÉSÉNEK ÁGAZATI RÉSZPROGRAMJA EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM

Részletesebben

Zalaegerszeg MJV Integrált Területi Programja 2014-2020

Zalaegerszeg MJV Integrált Területi Programja 2014-2020 Zalaegerszeg MJV Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 1.0 MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma

Részletesebben

EU FORRÁSOK PROGRAMOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI A MEGYEI ÉS VÁROSI FEJLESZTÉSEK SZEMPONTJÁBÓL

EU FORRÁSOK PROGRAMOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI A MEGYEI ÉS VÁROSI FEJLESZTÉSEK SZEMPONTJÁBÓL EU FORRÁSOK PROGRAMOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI A MEGYEI ÉS VÁROSI FEJLESZTÉSEK SZEMPONTJÁBÓL Salamin Géza főosztályvezető Tervezéskoordinációért Felelős Államtitkárság Területfejlesztési Tervezési Főosztály

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 2.0 Finanszírozó operatív program: Érintett földrajzi terület: Az ITP teljes 7 éves forráskerete Bács-Kiskun Megye Integrált

Részletesebben