Marcali járás fejlesztési programjának bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Marcali járás fejlesztési programjának bemutatása"

Átírás

1 Marcali járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP

2 Járási sajátosságok bemutatása A tervezés alapegysége a Marcali Járás volt. Jellemzői: - Egy település kivételével a Marcali kistérség területét foglalja magában: területe: 904 km2 - lakónépessége: fő Előzmény: 2004 MTKT megalakulása országos minta társulásként - 34 település részvételével 2008 további 4 Balaton parti település csatlakozása a MTKT-hoz, 2013 január 1-től a Társulás továbbra is fennmaradt és működik. A társulást alkotó települések 1991 óta különböző szerveződési formákban folyamatosan együttműködnek a feladatellátásban, így a megyei tervezésben való közös munka gördülékeny, konszenzuson alapuló volt.

3 Járási tervezés folyamata I. Tervezés folyamata a Marcali járásban: december vége 2014 január egyeztetések helyi és térségi kis-, közép-, és nagyvállalkozásokkal, egyesületekkel, civilekkel 2. Megyejárás kistérségenként 3. Projektgyűjtés közvetlenül az önkormányzatoktól 4. Kistérségi egyeztető fórumok 5. TMCS kijelölése után alakuló ülés 6. TMCS ülés az irányvonalak meghatározására a projektcsomagok összeállításához 7. Kistérségi szakértők egyezető fóruma a projektek megalapozottságáról 8. Kistérségi társulási ülés 9. TMCS ülés a konszenzuson alapuló projektcsomagok MTT elé, majd azt követően Közgyűlés elé terjesztése végett

4 Járási tervezés folyamata II. A Marcali Járás polgármesterei, és az érintett szakemberek feladata két témakör köré csoportosult: 1. Összegyűjteni, besorolni, és priorizálni a járási keret terhére irányuló projektötleteket (TOP 1.4., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 6.3., 6.4.) 2. Meghatározni a megyei keret terhére irányuló fejlesztési elképzeléseket (TOP 1.1., 1.2., 1.3., 6.1., 6.2.) 3. Kiválasztani a járás húzóprojektjét

5 A járási keretre való tervezés jellemzői I. TOP 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével A rendelkezésre álló 308 millió Ft-os keretet a járás nem tudta és nem kívánja kihasználni, mert csak 1 településen merült fel óvodai kapacitás bővítés 50 millió Ft összegben. A fennmaradó összeget átcsoportosítani kérjük energetikai fejlesztésekre. TOP 2.1. Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú településfejlesztés A járásban egy város található, Marcali s itt a városközpont fejlesztés II. üteme valósul meg e álló 442 millió Ft-os keretből. TOP 2.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A 251 millió Ft-os keretre 965 millió Ft-nyi igény érkezett. Az érintettek konszenzussal öt kisebb projekt megvalósítását támogatták, a +100%-os listára egy kerékpárút (Mesztegnyő Balaton hiányzó szakaszának) megépítése került.

6 A járási keretre való tervezés jellemzői II. TOP 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés A 352 millió Ft-os keretre 476 millió Ft-os igény jelentkezett. Első prioritásként a Böhönyei buszpályaudvar fejlesztés valósulhat meg, míg a maradék keretre az érintettek konszenzussal, egy a járási településeken megvalósuló közlekedésbiztonságot és biztonságos közlekedést szolgáló közös projektet valósítanak meg. TOP 3.2. A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és a megújuló energia felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása A 385 millió Ft-os keretre 1,1 Mrd Ft-nyi igény jelentkezett. Az érintettek ide kérik átcsoportosítani a TOP 1.4. maradék forrását. Első helyen a városi alapfokú iskolaközpont energetikai felújítását szerepeltetik, míg a fennmaradó (átcsoportosított összegekkel növelt) keretre egy közös járási projektet hoztak létre.

7 A járási keretre való tervezés jellemzői III. TOP 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése A 73 millió Ft-os keretre 3-szoros igény jelentkezett. Konszenzussal három projekt a támogatandó 200%- os listára. TOP 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Háromszoros igény jelentkezett a 73 millió Ft-os forrás terhére, amit 200 %-os tervezéssel 2 db projektre szűkítettek le (mindkettő bentlakásos idősek otthona létesítéséről szól) TOP 4.3. A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása Az előző TOP 4.2 fejlesztéshez kapcsolódó akadálymentesítési tevékenység valósul meg.

8 A járási keretre való tervezés jellemzői IV. TOP 4.4. Leromlott városi területek rehabilitációja A járás egyetlen városa Marcali, itt a szegregátummal rendelkező városrészekben valósulhat meg szociális városrehabilitáció. TOP 6.3. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok A szociális város rehabilitációhoz kapcsolódó soft elemek valósulnak meg a rendelkezésre álló 39 millió Ft-os keretből TOP 6.4. A helyi identitás és kohézió erősítése A TMCS döntése alapján, a rendelkezésre álló 67,5 milli Ft-os keretből egy komplex járási program valósul meg. A Marcali Járás települései projektcsomagjaikat teljes konszenzus mentén alkották.

9 A járási keretre való tervezés jellemzői IV. TOP 4.4. Leromlott városi területek rehabilitációja A járás egyetlen városa Marcali, itt a szegregátummal rendelkező városrészekben valósulhat meg szociális városrehabilitáció. TOP 6.3. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok A szociális város rehabilitációhoz kapcsolódó soft elemek valósulnak meg a rendelkezésre álló 39 millió Ft-os keretből TOP 6.4. A helyi identitás és kohézió erősítése A TMCS döntése alapján, a rendelkezésre álló 67,5 milli Ft-os keretből egy komplex járási program valósul meg. A Marcali Járás települései projektcsomagjaikat teljes konszenzus mentén alkották.

10 Megyei gazdaságfejlesztési program projektjei I. TOP 1.1. Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók A beküldött járási projektek alapvetően az önellátó agrár-élelmiszer gazdaság (önkormányzati összefogással) és az iparterület fejlesztése, logisztikai központ kialakítása (Marcali) mentén mozognak. Ebből került kiválasztásra a térség húzóprojektje is. TOP 1.2. Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- és középvállalkozásoknál

11 Megyei gazdaságfejlesztési program projektjei II. TOP 1.3. A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Két út építését / felújítását priorizálják: Nemeskisfalud és Balatonberény településeken. TOP 6.1. A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi foglalkoztatási paktumok támogatásával Több szálon történt tervezés, egyrészt a helyi nagyvállalkozásokkal közös szakképzés fejlesztése, munkába állás elősegítése, másrészt térségi agrárgazdasági fejlesztések támogatása jelent elsőszámú prioritást. Hangsúlyos probléma a középvezető réteg hiánya, városba csábítása, letelepedésének támogatása, ezért kiemelten fontos a bérlakás program elindítása. TOP 6.2. A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek Nem történt tervezés e keretre.

12 Húzóprojekt bemutatása I. Projekt címe: MIP logisztikai központ fejlesztés Projekt tartalma, tervezett tevékenységek: A Marcali Ipari Park területén logisztikai központ kialakítása, képzési programok beindítása a helyi vállalkozások bevonásával, helyi cégek munkaerő utánpótlásának biztosítása érdekében két szintű ösztöndíj rendszer bevezetése Projektgazda neve: Marcali Város Önkormányzata Projekt költségigénye: 1,15 MrdFt. Kapcsolódás OP prioritáshoz: TOP 1.1. Kapcsolódás a megye gazdasági, foglalkoztatási fókuszaihoz: TOP 6.1. (képzés)

13 Kapcsolódó megyei jelentőségű gazdaságfejlesztési projektek a járásban 1. Válogatott műanyaggal működő degradációs kiserőmű építése A Marcaliban, a 326/9 hrsz. területen megvalósuló projekt célja egy komplex válogatott műanyag hulladék feldolgozására alapozott, villamos energiát termelő kiserőmű, egy évi t pellet előállítására alkalmas üzem, egy 3 5 ha alapterületü üvegház, az azt kiszolgáló hűtőházzal, valamint, a maradék hőt felhasználó fogyasztókat (intézmények, ipari üzemek távfűtése, uszoda fűtése, stb.) ellátó hőközpont megépítése és üzemeltetése, amely az alábbi előnyöket nyújtja.

14 Kapcsolódó megyei jelentőségű gazdaságfejlesztési projektek a járásban 2. Halfeldolgozó üzem létesítése A Marcali víztározó és nevelő tavaiban megtermelt jelentős mennyiségű hal feldolgozására, késztermékek előállítására alkalmas feldolgozó üzem megvalósítása.

15 Köszönöm a figyelmet! Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. június 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési program

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Boros Szilárd Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében

Részletesebben

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése - OK Megyei

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM Az NGM 2014. július 31-i iránymutatása, a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési és Ágazati Fejlesztési Részdokumentum,

Részletesebben

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A TOP stratégiai céljai

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Farkas Zsuzsanna támogatáspolitikai tervező Budapest, 2015 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály AZ ELŐADÁS TARTALMA

Részletesebben

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020)

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) A TOP 5.0, illetve az ahhoz kapcsolódó szakmai követelményrendszerek tervezete (2014. október 10-i változat),

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA Miskolc, 2015. május 1 Tartalomjegyzék 1 Előzmények...4 2 Vezetői összefoglaló (Bevezető)...5 3 Az MJV által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritérium

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 ÁROP-1.2.11/A-2013 SOMOGY MEGYE KÉSZÍTETTE: SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2014. SZEPTEMBER TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 2.0 Finanszírozó operatív program: Érintett földrajzi terület: Az ITP teljes 7 éves forráskerete Bács-Kiskun Megye Integrált

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Somogy Megyei Területfejlesztési Program részdokumentumairól. Ügyiratszám: SMÖ/543/2014.

ELŐTERJESZTÉS. a Somogy Megyei Területfejlesztési Program részdokumentumairól. Ügyiratszám: SMÖ/543/2014. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/543/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Dél Dunántúli Operatív

Részletesebben

SZAKMAI EGYEZTETÉS MEZŐTÚR (I.) 2015. március 17.

SZAKMAI EGYEZTETÉS MEZŐTÚR (I.) 2015. március 17. SZAKMAI EGYEZTETÉS MEZŐTÚR (I.) 2015. március 17. ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM FENNTARTHATÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁROSOKBAN INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA PROJEKT

Részletesebben

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében 2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében Bánhidai Csilla tervező-elemző Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Területi és Egyedi Ágazati Fejlesztési Főosztály 47. Savaria

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei/MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztési stratégiai

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió száma és státusza (Nem végleges, tovább-fejlesztése tervezett (TF), vagy végleges verzió (V)) MJV közgyűlési határozat

Részletesebben

2014-2020 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

2014-2020 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 2014-2020 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasonlítása Uniós tervezési keretek Tematikus súlypontok 2007-2013 2014-2020

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI PROGRAM

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI PROGRAM ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI PROGRAM V 0.4 2014. AUGUSZTUS 1. Készítette: a forprojekt Kft és a Városfejlesztés Zrt 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1) A tervezési

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: STABILAN AZ ÉLVONALBAN KONZORCIUM VÁROS-TEAMPANNON KFT.- MAPI ZRT. A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL 2014. május 23.

KÉSZÍTETTE: STABILAN AZ ÉLVONALBAN KONZORCIUM VÁROS-TEAMPANNON KFT.- MAPI ZRT. A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL 2014. május 23. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAMJA és a 2014-2020 közötti időszakra szóló operatív programokhoz kapcsolódó részdokumentumok - II. fázis egyeztetési változat KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata Első megfogalmazás Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 28/2015. (III.30.) KH számú határozatával TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014. JÚNIUS 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek

Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA 214. OKTÓBER 1. Készítette: a forprojekt Kft, a Városfejlesztés Zrt és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben