I. Terület-és településfejlesztési Operatív Program (TOP 5.0) prioritások, intézkedések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Terület-és településfejlesztési Operatív Program (TOP 5.0) prioritások, intézkedések"

Átírás

1 I. Terület-és településfejlesztési Operatív Program (TOP 5.0) prioritások, intézkedések 1.prioritástengely: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében Finanszírozó alap ERFA (uniós támogatás részaránya 85%) Indikatív forráskeret 38.87%(~451,7Mrd Ft) célja önkormányzatok által hatékonyan szervezhető helyi gazdaságfejlesztés és ahhoz kapcsolódóan a foglalkoztatás növelése 1.1. Foglalkoztatás-bővítést segítő önkormányzati gazdasági infrastruktúra-fejlesztés (TOP 4.0: Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók) 1.2. Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis-és középvállalkozásoknál 1.3. A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 1.4. A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (TOP 4.0:A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása a családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével) 28,3% Maimális regionális támogatási térkép alapján 35,1% regionális támogatási térkép alapján 15,4% 100% kivéve ipari parkokhoz vezető út (regionális támogatási térkép alapján állami normatív 21,15% tevékenységnél 100% nem államinál regionális támogatási térkép alapján -önkormányzati többségi tulajdonú ipari parkok, iparterületek, inkubátorházak, logisztikai központok szolgáltatásfejlesztése,infrastrukturális háttér kiépítése -iparterület elérhetőséghez vonalas infrastruktúra fejlesztése, főleg meglévő szolg. bővítése, kivételesen új parkok -vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása (hűtőházak,raktár kapacitásbővítés) -önkormányzatok és vállalkozásaik kisléptékű élelmiszer feldolgozáshoz kötődő fejlesztései (közétkeztetés!) -kkv-k munkahelyteremtő beruházásai támogatásai (GINOP kkv támogatáshoz képest kiegészítő jelleggel) -helyi kkv-k eszköz-infrastrukturális-szolgáltatásfejlesztései, marketing, helyi termékek térségi értékesítése (kézműves term.) -turisztikai attrakcióhoz kötődő szolgáltatásfejlesztés -megyei szintű befektetési-és beruházás ösztönzési program (beszállítói rendszer, telephely, klaszter) -kisösszegű térségi kísérleti fejlesztések -alacsonyab rendű úthálózat fejlesztés,vonzásközpontok és munkahely elérhetőség javítása -térségek integrált gazdaság-és foglalkoztatás fejlesztését szolgáló fejlesztési csomagjai részeként valósulhat meg -gyermekjóléti alap-és óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása, szolgáltatások minőségének fejlesztése -meglévő infrastruktúra fejlesztése -főleg önkormányzati fejlesztések, ill. alternatív gyermekmegőrzési formák (családi napközi)

2 2.prioritástengely: Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés Finanszírozó alap ERFA(uniós támogatás részaránya 85%) Indikatív forráskeret 18.52%(~215,23Mrd Ft) célja a befektetők és a lakosság számára vonzó településszerkezet kialakítása, valamint a települések kulturális és természeti örökségre alapozott vonzerő fejlesztése 2.1. Vállalkozásoknak és lakosságnak vonzó települési környezet kialakítása (TOP 4.0:Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú településfejlesztés) 2.2. Vonzerőfejlesztés, kulturális és természeti örökség fejlesztése (TOP 4.0:Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés) Maimális 63,76% 100% egyes elemeknél 36,24% 100% egyes elemeknél -vállalkozók és befektetők számára vonzó városszerkezet kialakítása (barnamezős területek és rozsdaövezetek rehabilitációja; városközpontok gazdasági funkciójának erősítése) -család-és klímabarát városi környezet kialakítása (zöldterület fejlesztés, növényanyag megújítása,szabadidő eltöltéshez rekreációs övezetek kialakítása, városi közösségi terek,rekreációs övezetek) -kapcsolódó települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések (KEHOP által nem támogatott beavatkozások, pl. belterületi csapadékvíz elvezetése, hulladéklerakók rekultivációja) -szemléletformáló akciók (helyi identitás erősítése, környezettudatosság) -térségi szintű turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása -a GINOP hálózatos,nemzetközi és országos fejlesztéseihez való igazodás elvárt -fő szempontok:szezonális ingadozás csökkentése, átlagos tartózkodási idő meghosszabbítása, komple élményszerzés biztosítása (pl. helyi ökoturisztikai fejlesztések, kulturális látványosságok fejlesztése, turisztikai célú kerékpárutak építése)

3 3.prioritástengely: Alacsony széndioid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 3.2. A települési önkormányzat infrastrukturális létesítményekben az energiahatékonyság növelés és a megújuló energia felhasználás támogatása (TOP 4.0:Települési önkormányzatok energiahatékonyságának fokozása) Finanszírozó alap ERFA(uniós támogatás részaránya 85%) Indikatív forrás-keret 19,69%(~228,793Mrd Ft) célja fenntartható kisléptékű városi közlekedésfejlesztés és önkormányzati épületállomány energetikai korszerűsítése, megújuló energia részarányának növelésére Maimális 47,75% 100% egyes elemeknél -közösségi közlekedés fejlesztése, buszfordulók, megállók, buszsávok építése, parkolók, csomópontok fejl. (környezetbarát eszközök népszerűsítése) -személyszállítás intermodalitásának fejlesztése (utazási láncok összekapcsolása:buszos-vasúti), parkolók és csomópontok fejlesztése -közlekedésbiztonsági fejlesztések a veszélyes gyalogátkelőhelyeken, forgalomcsillapított övezetekben -kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése (helyi, helyközi, hivatásforgalmi és egyéb célú, kerékpáros akadálymentesítés) 52,25% 100% -az önkormányzati infrastruktúra, ill. épületállomány energia-hatékonyság központú rehabilitációja,hőszigetelés javítása, szükség esetén új önkormányzati struktúra építése (kazánházak, hőszigetelés) -az önkormányzati infrastruktúra megújuló forrásokra épülő épületenergetikai beavatkozásai(pl. világítási rendszerek korszerűsítése, megújuló energiaforrások alkalmazása:napelemek, biomassza kazán) -önkormányzat által vezérelt a megújuló energiaforrások endogén kiaknázására irányuló, autonóm energiaellátást biztosító komple fejlesztési programok támogatása (pl. helyi ellátást biztosító megújuló energiatermelő rendszerek, közösségi fűtőművek) -Önkormányzatok Fenntartható Energia Akcióprogramjai elkészítésének támogatása -önkormányzatok által vezérelt környezettudatosságot erősítő kampányok

4 4.prioritástengely: Helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (kiemelt hangsúly) 4.2. Szociális alapellátások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 4.3.Térségi és helyi közszolgáltatást nyújtó egyéb intézmények infrastruktúra-fejlesztése 4.4.Leromlott városi területek rehabilitációja (TOP 4.0:Alacsony státuszú közösségek által lakott, leszakadással veszélyeztetett városrészek rehabilitációja) Finanszírozó alap ERFA(uniós támogatás részaránya 85%) Indikatív forrás-keret 7,78%(~89,96 Mrd Ft) célja önkormányzati intézmények szolgáltatási minőségének és infrastruktúrájának fejlesztése és szociális városrehabilitáció Maimális 25,19% 100% egyes elemeknél -háziorvosi szolgálatnak felnőtt, gyermek, vegyes prais-, fogorvosi szolgálatnak, központi alapellátási ügyeletnek, védőnői szolgálatnak helyet adó rendelők felújítása -szakmai felszereltség korszerűsítése, gépek-eszközök fejlesztése 25,19% 100% -családokról, gyerekekről, időskorúakról, szenvedélybetegekről, hajléktalanokról gondoskodó szociális alapellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése(étkeztetés,jelzőrendszeres segítségnyújtás) 11,88% 100% -meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítésének támogatása -családbarát funkciók kiépítésének támogatása 37,73% 100% - alacsony státuszú közösségek által lakott, leszakadó városrészek komfortfokozatának emelése és meglévő funkciók bővítése,új gazd., szoc. és közösségi funkciók kialakítása -szoc. városrehab. programok főleg: lakótelepeken, leszakadó városrészen és külterületen levő telepeken -önkormányzati lakóépületek felújítása, társasházak közös tulajdonú részeinek felújítása -szociális bérlakások vásárlása és építése -életveszélyes lakhatási körülmények megszüntetése -közösségformálást erősítő terek, létesítmények fejlesztése -közterek, közparkok, közterületi játszóterek, szabadtéri közösségi terek, városi zöldfelületek, gyalogos zónák infrastrukturális fejlesztése és megújítása

5 5.prioritástengely: Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD fejlesztések) Finanszírozó alap ERFA és ESZA együttesen(uniós támogatás részaránya 95%) Indikatív forrás-keret 4,26%(~44,27 Mrd Ft) célja kísérleti jelleggel, városokban a helyi közösségi összetartozás és identitástudat erősítése és fejlesztése, illetve a helyi és közösségi alapú gazdaságfejlesztés alapismereteinek és jó helyi példáinak és gyakorlatainak megismertetése és gyakorlati elterjesztése A prioritástengely 5.1. Kulturális és közösségi terek fejlesztéseinfrastrukturális beruházások a városi CLLDkben (ERFA) 5.2. A városi CLLD-k közösségi és kulturális fejlesztéseihez kapcsolódó, illetve azokat támogató beavatkozások (ESZA) Indikatív forrásallokáció intézkedésenkénti részaránya (20-30 db városi CLLD): ERFA: 67,56% ESZA:32,43% HFS alapján HACS közösségi alapú tervezésével ill. közreműködésével: -innovatív, területi közösségi szolgáltatást biztosító városi kult. intézmények felújítása ill. eszközfejlesztése- (városi könyvtárak, közösségi házak szolgáltatási kínálatának bővítése) -városrészi közösségi terek infrastrukturális felújítása, eszközfejlesztése (önkorm., nonprofit és egyházi tulajdonú terek) : szabadidős ingrastr. (gördeszkás, biciklis pálya, stb.) játszóterek -közterek közösségi tér funkcióinak bővítése helyi kultúra, hagyományok, rendezvények lebonyolítására alkalmas térrész kialakítása, kapcsolódó eszközbeszerzéssel -helyi közösségszervezési tevékenységek -helyi identitást erősítő tevékenységek (helytörténeti, helyi sajátosságra épülő programok, ünnepek felelevenítése, örökség részét képező tárgyi eszközök elektronikus formában való bemutatása -társadalmi párbeszédet fenntartó megoldások (kerekasztalok) -közösségi önképzési folyamatok helyszínnel és programokkal történő támogatása, -helyi aktivitást elősegítő tevékenységek, kulturális-és sportprogramok szervezése, stb. -helyi termékek kereskedelmének népszerűsítése helyi közösségszervezés, közösségfejlesztés, kulturális és közösségi programok szervezése ( Versenyképesen a munkaerőpiacon program elindítása) -helyi gazdaságfejlesztést segítő terek és programok (pl. helyi termékek bemutatását, értékesítését célzó terek és szolgáltatások; kézműves mesterségek bemutatása és oktatása)

6 6.prioritástengely: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztés, foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi együttműködés Finanszírozó alap ESZA(uniós támogatás részaránya 85%) Indikatív forrás-keret 10,92%(~126,954 Mrd Ft) célja A TOP ERFA prioritásaiban tervezett gazdaságfejlesztési és városrehabilitációs beavatkozásokat kiegészítő ESZA beavatkozások: az Európa az intelligens és fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája által kiemelten a foglalkoztatás, illetve a szegénység és társadalmi kirekesztés területén megfogalmazott célkitűzések területi alapon szervezett programok általi megvalósítása 6.1. A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi foglalkoztatási paktumok támogatásával 6.2. A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek 6.3. A társadalmi együttműködés (befogadás) erősítését szolgáló helyi szintű kompleprogramok Maimális 46,42% 100% egyes tevékenységeknél 27,46% 100% egyes tevékenységeknél 9,61% 100% egyes tevékenységeknél 6.4. Helyi identitás és kohézió erősítése 16,5% 100% egyes tevékenységeknél -foglalkoztatási stratégiák ill. kapcsolódó alap-dokumentumok, tanulmányok kidolgozása -tanácsadási, információnyújtási tevékenység (adatbázis, HR klub létrehozása, honlap működtetése, fórumok szervezése) -helyi/térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó képzések lebonyolítása -paktum inkubátor-szolgáltatásfejlesztés mikro és kkv-k részére -projektgenerálás -munkavállalók mobilitását szolgáló intézkedések -megyei gazdaságfejlesztési csomagok részét képező közvetett kkv támogatásokhoz kapcsolódó munkahelymegtartás és foglalkoztatás-bővítés (helyi gazdaság-és termékfejlesztés mentorálása pl. jó gyakorlatok feltárásával, kísérleti fejlesztések előkészítésével; munkavállalók földrajzi mobilitásának elősegítése lakhatási támogatással, megyén belüli ingázás költségtérítésével) - alacsony státuszú közösségek által lakott, leszakadással veszélyeztetett városrészek rehabilitációját szolgáló (TOP 4.4) ERFA források kiegészítő ESZA, emberi erőforrást célzó beavatkozások támogatása (társadalmi felzárkózást célzó tevékenységek támogatása)játszóház, fejlesztő programok -térségi szintű esélyteremtő programok(pl.ösztöndíjak) -közösségi, térségi, települési identitást erősítő marketing akciók támogatása, ill. kulturális és környezeti örökség megőrzését szolgáló programok fejlesztése -térségi civil szervezetek programjainak támogatása

7 II. TOP 5.0 nek területi lehatárolása ek Tervezett intézkedések Megyei önkormányzat 1.1. Foglalkoztatás-bővítést segítő önkormányzati gazdasági infrastruktúra-fejlesztés 1. Prioritás: Térségi gazdaságfejlesztés a 1.2.Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban foglalkoztatási helyzet a kis- és középvállalkozásoknál javítása érdekében 1.3.A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 1.4. A foglalkoztatás és az életminőség javítása a családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 2. Prioritás: Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés 2.1. Vállalkozásoknak és lakosságnak vonzó települési környezet kialakítása 2.2. Vonzerőfejlesztés, kulturális és természeti örökség fejlesztése Megyei jogú város Kistérség CLLD 3.prioritástengely: Alacsony széndioid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 4.prioritástengely: Helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 3.2. A települési önkormányzat infrastrukturális létesítményekben az energiahatékonyság növelés és a megújuló energia felhasználás támogatása 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (kiemelt hangsúly) 4.2. Szociális alapellátások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 4.3.Térségi és helyi közszolgáltatást nyújtó egyéb intézmények infrastruktúra-fejlesztése 4.4.Leromlott városi területek rehabilitációja

8 ek Tervezett intézkedések Megyei önkormányzat 5.prioritástengely: 5.1. Kulturális és közösségi terek fejlesztése- Közösségi szinten irányított infrastrukturális beruházások a városi CLLDkben városi helyi fejlesztések (ERFA) (CLLD fejlesztések) 5.2. A városi CLLD-k közösségi és kulturális fejlesztéseihez kapcsolódó, illetve azokat 6.prioritástengely: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztés, foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi együttműködés támogató beavatkozások (ESZA) 6.1. A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi foglalkoztatási paktumok támogatásával Megyei jogú város Kistérség 6.2. A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek 6.3. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű kompleprogramok 6.4. Helyi identitás és kohézióerősítése CLLD Szolnok, május 16. Forrás: Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése - OK Megyei

Részletesebben

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A TOP stratégiai céljai

Részletesebben

PRIORITÁSTENGELY INTÉZKEDÉS TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK POTENCIÁLIS KEDVEZMÉNYEZETTEK TERÜLETI FÓKUSZ

PRIORITÁSTENGELY INTÉZKEDÉS TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK POTENCIÁLIS KEDVEZMÉNYEZETTEK TERÜLETI FÓKUSZ 1. Térségi gazdasági környezet a foglalkoztatás elősegítésére 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra 1.2 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Foglalkoztatás-bővítési célú üzleti

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Boros Szilárd Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Farkas Zsuzsanna támogatáspolitikai tervező Budapest, 2015 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály AZ ELŐADÁS TARTALMA

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

2014-2020 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

2014-2020 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 2014-2020 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasonlítása Uniós tervezési keretek Tematikus súlypontok 2007-2013 2014-2020

Részletesebben

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében 2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében Bánhidai Csilla tervező-elemző Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Területi és Egyedi Ágazati Fejlesztési Főosztály 47. Savaria

Részletesebben

Deák Attila Vezető menedzser, terület és településfejlesztési szakértő Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási

Deák Attila Vezető menedzser, terület és településfejlesztési szakértő Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Deák Attila Vezető menedzser, terület és településfejlesztési szakértő Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft Terület és Településfejlesztési

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. június 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési program

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM Az NGM 2014. július 31-i iránymutatása, a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési és Ágazati Fejlesztési Részdokumentum,

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 6.a sz. napirendi pont. 51-90/2014.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 6.a sz. napirendi pont. 51-90/2014.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 6.a sz. napirendi pont 51-90/2014.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László TÁJÉKOZTATÓ a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program prioritásai, területi tervezési folyamatai és a közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program prioritásai, területi tervezési folyamatai és a közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) Budapest, 2014. november 20. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program prioritásai, területi tervezési folyamatai és a közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) Boros Szilárd Nemzetgazdasági

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020)

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) A TOP 5.0, illetve az ahhoz kapcsolódó szakmai követelményrendszerek tervezete (2014. október 10-i változat),

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Székesfehérvár, 2014. október 31. Kükedi Zsolt

Székesfehérvár, 2014. október 31. Kükedi Zsolt Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében ÁROP projekt záró konferencia Székesfehérvár, 2014. október 31. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fókuszban a helyi gazdaságfejlesztési lehetıségek

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Hazai célkitűzések (2020): Uniós célkitűzések (2020): a 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie;

Hazai célkitűzések (2020): Uniós célkitűzések (2020): a 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie; Hazai célkitűzések (2020): Uniós célkitűzések (2020): a 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie; az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani; energia/klíma: ÜHG gázok kibocsátásának

Részletesebben

JÖVŐKÉP Az emlékhelyek támogatási lehetőségei 2014 2020 között

JÖVŐKÉP Az emlékhelyek támogatási lehetőségei 2014 2020 között JÖVŐKÉP Az emlékhelyek támogatási lehetőségei 2014 2020 között BUDAPEST, 2014.09.05. BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA FŐOSZTÁLYVEZETŐ, MINISZTERELNÖKSÉG Hazai támogatások és új pályázati rendszer Nemzeti emlékhelyek

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1. Térségi gazdaság fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 1.1. Foglalkoztatás - bővítést segítő

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megye Operatív Programja 2014-2020 TERVEZET

Hajdú-Bihar Megye Operatív Programja 2014-2020 TERVEZET Hajdú-Bihar Megye Operatív Programja 2014-2020 TERVEZET 2014. január 17. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020

Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Piac és Profit Konzultáció Budapest 2014. Február 4. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1 Célkitűzések A 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei/MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztési stratégiai

Részletesebben

Várhatóan elkészül a PM végleges, benyújtásra alkalmas változata Az Európai Bizottság

Várhatóan elkészül a PM végleges, benyújtásra alkalmas változata Az Európai Bizottság 2012 2013 2014 július 1. augusztus 2. szeptember november A Partnerségi Megállapodás tervezésének kezdete Az Európai Bizottság közzéteszi a szükséges jogszabályokat OFTK Bizottsági Sablon a Partnerségi

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztés a TOP-ban Boros Szilárd Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) 2014.02.18. Székesfehérvár

Helyi gazdaságfejlesztés a TOP-ban Boros Szilárd Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) 2014.02.18. Székesfehérvár Helyi gazdaságfejlesztés a TOP-ban Boros Szilárd Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) 2014.02.18. Székesfehérvár Tartalom 1. Helyi gazdaságfejlesztést kiváltó tényezők 2. TOP általános bemutatás 3.

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben