Deák Attila Vezető menedzser, terület és településfejlesztési szakértő Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Deák Attila Vezető menedzser, terület és településfejlesztési szakértő Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási"

Átírás

1 Deák Attila Vezető menedzser, terület és településfejlesztési szakértő Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft

2 Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program(IKOP) Vidékfejlesztési Operatív Program (VP)

3 1. megyei szint megyei önkormányzat, 450 Mrd Ft 2. megyei jogú város szintje megyei jogú város, 220 Mrd Ft 3. várostérség és megyei jogú város térsége (területfejlesztési-statisztikai kistérség)- megyei önkormányzat, 298,08 Mrd Ft 4. városok és városokat is magukba foglaló vidéki térségek Helyi Akciócsoport 109,30 Mrd Ft

4 Megyei gazdaságfejlesztési program indikatív kerete: 45,8461 Mrd Ft Kistérségi fejlesztési program: 23,949 Mrd Ft Nyíregyháza MJV: 14,0013 Mrd Ft

5

6

7 Baktalórántházai 1 936,1 Csengeri 1 102,3 Fehérgyarmati 2 084,4 Ibrány-Nagyhalászi 2 322,1 Kisvárdai 2 665,8 Mátészalkai 3 157,5 Nagykállói 2 294,6 Nyírbátori 2 300,6 Nyíregyházi 1 015,5 Tiszavasvári 1 970,1 Vásárosnaményi 1 774,7 Záhonyi 1 325,3

8

9

10 1. Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében (32,34%) 2. Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása (16,88%) 3. Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés, kiemelten a városi területeken (19,4%) 4. Társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése (19,4%) 5. Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések) (9,04%) 6. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás ösztönzés (12,13%) +1. Technikai segítségnyújtás (2,63%)

11 Foglalkoztatás orientált gazdaságfejlesztés (ld.: üzleti infrastruktúra, DE: nem közvetlen KKV támogatás) Turizmusfejlesztés Alternatív helyi gazdaságfejlesztés (ld.: helyi (kész)termék) Kísérleti fejlesztések (ld.: K+F) Befektetés ösztönzés (ld.: térségmarketing) Szociális alapszolgáltatások és óvodai ellátás

12 Települési környezet integrált megújítása (városközpontok rehabilitációja) Barnamezős területek rehabilitációja Kisléptékű települési környezet infrastruktúra fejlesztése

13 Alacsony CO2 kibocsátás célzó stratégiák támogatása Kisléptékű közlekedés fejlesztés (ld.: környezetbarát mobilitás) Települési önkormányzati tulajdonú, közfeladatokat ellátó intézmények, bérlakások energetikai korszerűsítése Helyi léptékű energetikai potenciál kiaknázására épülő fejlesztések

14 Egészségügyi alap- és járóbeteg ellátás Szociális alapszolgáltatás fejlesztés Helyi közszolgáltatási és közigazgatási infrastruktúra fejlesztés Szociális városrehabilitáció

15 Közösségi szinten irányított gazdaságfejlesztés (ld.: CLLD) Közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése (ld.: sportlétesítmények, közművelődés)

16 Helyi foglalkoztatási szint javítása, alternatív foglalkoztatást célzó programokkal Munkavállalói készségek fejlesztése, helyi gazdasági igények összehangolása (ld.: szakképzés) Helyi identitás erősítése Speciális közösségfejlesztés és társadalmi befogadást támogató programok (ld.: esélyteremtő program, ösztöndíj) Helyi szerveződések elősegítése (ld.: civil kezdeményezések) Helyi foglalkoztatást és a családokat segítő programok (CLLD)

17

18 1. intézkedés: Az agrárgazdaság versenyképes ágazatainak fejlesztése, professzionális megszervezése termelési integrációk keretében Telephelyfejlesztés támogatása az élelmiszergazdaságban Klaszteresedés támogatása az élelmiszergazdaságban, termelési integrációk megerősítése Beszállítói programok generálása az élelmiszergazdaságban 2. intézkedés: A megyei élelmiszergazdaság piacorientált megerősítése Piacra jutást segítést nyújtó infrastruktúra és szolgáltatások minőségi fejlesztése Külföldi piacra lépés érdekében marketing tevékenység támogatása Kereskedelem és marketing kompetenciák erősítése 3. intézkedés: Az innováció, a kutatás-fejlesztés erősítése, ösztönzése az agrárgazdaságban Alap és alkalmazott térségi kutatások támogatása Technológiai know-how hasznosulásának támogatása az élelmiszergazdaságban Minőségbiztosítási rendszerek bevezetésének támogatása Kockázati tőke megjelenésének segítése az élelmiszergazdaságban

19 4. intézkedés: Technológiafejlesztés Öntözési rendszerek fejlesztése Természeti károk elleni védekezés korszerűsítése Meleg és üvegházi kertészet fejlesztése Termesztési technológiák és állattartó telepek korszerűsítése Az élelmiszer feldolgozás korszerűsítés Minőségbiztosítást célzó technológiai fejlesztések támogatása 5. intézkedés: Erős helyi termékpolitika kialakítása Helyi termékek előállítását és piacra juttatását támogató tanácsadási programok indítása Helyi termékek késztermékké alakításának, termelésének és piacra vitelének támogatása Termékminősítő rendszerek kialakítása Helyi termékekhez kapcsolódó tudatosítás, fogyasztásösztönzés, marketing tevékenység

20 Komplex vízgazdálkodási program Ár és belvízvédelem Mezőgazdasági vízfelhasználás javítása Energiagazdálkodás Turizmus és közlekedésfejlesztés Megújuló energiapolitika Önkormányzati tulajdonú közfeladatokat ellátó intézmények, önkormányzati tulajdonú lakóépületek, középületek energiahatékonyságának fejlesztése Lakóépületek, nonprofit szektor által használt épületek energiahatékonysági korszerűsítésének támogatása, távhő rendszerek komplex korszerűsítése Környezetbarát mobilitás Környezettudatosságot segítő közlekedésfejlesztések támogatása Közösségi közlekedés fejlesztése Közlekedési láncok összekapcsolása Közútfejlesztés

21 Versenyképes zöldgazdaság Zöld-áram termelés fejlesztése Kisléptékű energiatermelő rendszerek fejlesztése Vállalkozások energetikai korszerűsítése Környezettudatos közösségek és települések Szemléletformáló kezdeményezések támogatása a lakosság körében Szemléletformáló kezdeményezések támogatása a verseny és közszférában Megyei hulladékgazdálkodás fejlesztése Hulladékhasznosításra alapozott know-how és technológiafejlesztés, szelektív hulladékgyűjtés és hulladékfeldolgozás fejlesztése Természetvédelem és élővilág védelem Megyei természetvédelmi területek és közösségi jelentőségű természeti értékek állapotának, helyzetének javítás

22 Aktív megyei befektetés-ösztönzés Gazdaságfejlesztést és befektetés-ösztönzést segítő szervezetfejlesztés Befektetés-ösztönzést segítő marketing tevékenység támogatása Összehangolt megyei turizmusfejlesztés és koordináció Komplex turisztikai termékek és szolgáltatások kialakítása a megye kiemelt turisztikai desztinációiban Turisztikai vonzerőfejlesztések támogatása Turisztikai szolgáltatások, szezonalitást csökkentő fejlesztés Turisztikai programok fejlesztése Tematikus utak, célcsoport specifikus, komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása, fejlesztése Turisztikai szervezetrendszer fejlesztése Komplex turisztikai marketingtevékenység támogatása

23 Megyei agrármarketing Helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések támogatása Vállalkozásfejlesztés Vállalkozási szolgáltatások fejlesztése A vállalkozások kezdeményező készségének és fejlesztési aktivitásának javítása Gazdaság hálózatosodásának támogatása Interregionális kapcsolatok erősítése Határmenti kapcsolatok fejlesztése Interregionális kapcsolatok fejlesztése

24 Közösségfejlesztés Közösségi kohézió erősítése, civil szféra társadalmi szerepvállalásának erősítése Egészségmegőrzés és egészségtudatosság erősítése Helyi identitás erősítése Szociokulturális hátrányok leküzdését támogató beavatkozások, esélyteremtő programok Foglalkoztatási programok

25 Önálló tudományos és szolgáltató bázis kialakítása Technológiai Transzfer Központ létrehozása Kísérleti fejlesztések, K+F programok indítása a megye húzóágazataiban Versenyképes felsőoktatás megteremtése Duális képzési forma bevezetése Felsőfokú oktatás minőségi fejlesztése Piacorientált szak- és felnőtt oktatás Szakképzett munkaerő kínálat növelése Munkaerő piaci képzések támogatása Fiatalok, pályakezdők, anyák, idősek és más speciális munkaerő-piaci csoportok tartós-munkaerőpiaci integrációjának és reintegrációjának támogatása

26 Élethosszig tartó tanulás Munkavállalói képzések támogatása Munkaerő piaci kulcskompetenciák fejlesztése Átképzési, felnőttképzési és szakképzési programok indítása Oktatáshoz való hozzáférés javítása Köznevelési és felsőoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése Köznevelési és felsőoktatási infokommunikációs infrastruktúra, szolgáltatások és tartalmak fejlesztése Vállalkozói kultúra fejlesztése Vállalkozások menedzsment és üzleti képességének fejlesztése IKT eszközök használatának és fejlesztésének ösztönzése a vállalatoknál Vállalkozóvá válás támogatása

27 Új ipari fejlesztési terület kialakítása (területvásárlás, belső infrastruktúra, rávezető infrastruktúra) Meglévő ipari területek kiegészítő fejlesztése Technológia transzfer központ kialakítása (K+F, innováció, spin-off cégek) A munkaerő különösen a pályakezdő munkanélküliek célzott fejlesztése A magas képzettségű szakemberek megtartása, illetve visszavonzása Főiskolai képzés és szakképzés fejlesztése duális képzés elterjesztése

28 A gazdasági bázis, a gazdasági centrum funkció megerősítése elsődlegesen a már jelenlévő versenyképes húzóágazatokra támaszkodva Az üzleti, vállalkozói infrastruktúra fejlesztése; Vállalkozói együttműködések támogatása; K+F+I tevékenységek támogatása a decentrumok húzóágazatihoz kapcsolódóan; Vállalkozások exporttevékenységeinek támogatása. Decentrumok elérhetőségének javítása Hiányzó közlekedési infrastrukturális elemek fejlesztése; Közösségi közlekedés fejlesztése Idegenforgalmi centrumpozíciók erősítése Összehangolt turisztikai termékfejlesztés megvalósítása a létrejövő turisztikai desztináció menedzsment szervezetek közreműködésével; Turisztikai szolgáltatások fejlesztése: szálláshely fejlesztés, kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése; Természeti és kulturális környezet megőrzése és fejlesztése

29 A városi élet alapvető feltételeinek erősítése: lakhatási feltételek javítása, a klímabarát városi közlekedés feltételeinek erősítése, valamint a városi közterek fejlesztése Lakhatási feltételek javítása: bérlakás programok, lakások energiahatékonyságát javító beruházások támogatása; Városi közlekedésfejlesztés: környezetbarát közlekedésmódok támogatása, kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek megteremtése; Városrehabilitációs programok, települési környezet integrált fejlesztését célzó beruházások megvalósítása.

30 A lakossági közszolgáltatások bővítése és minőségi fejlesztése Közszolgáltatások fejlesztése; E-közigazgatás infrastrukturális feltételeinek kiépítése A megye járásközpontjainak és kisvárosainak gazdasági megerősítése a helyi gazdaságfejlesztésre fókuszálva Helyi KKV-k fejlesztése - ipari területek infrastrukturális fejlesztése; üzleti, vállalkozói infrastruktúra fejlesztése; Szakképzési, át- és továbbképzési programok megvalósítása; Vállalkozói együttműködések támogatása, REL - rövid ellátási láncok kialakítása; Szociális gazdaság kialakítása, fejlesztése A települések elérhetőségének javítása a környezetbarát közlekedés kiemelt fejlesztése által Hiányzó közlekedési infrastrukturális elemek fejlesztése; Közösségi közlekedés fejlesztése

31 Járásközpontok, kisvárosok életminőségének javítása Lakások energiahatékonyságát javító beruházások támogatása; Kisléptékű települési közlekedésfejlesztés: környezetbarát közlekedésmódok támogatása, kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek megteremtése; Városrehabilitációs programok, települési környezet integrált fejlesztését célzó beruházások megvalósítása.

32 Erdő és fagazdálkodás fejlesztése Helyi élelmiszer feldolgozó kapacitások bővítése Mikrotérségi élelmiszerellátás segítése Termelési láncok létrehozása Mikro vállalkozások fejlesztése Elzárt térségek izolációjának oldása Közútfejlesztés Közösségi közlekedés fejlesztése Szociális gazdaság fejlesztése a rurális térségekben Társadalmi célú vállalkozások, védett szervezetek támogatása, társadalmi vállalkozások létrehozásának támogatása. Komplex szociális foglalkoztatási programok támogatása.

33 Vonzó vidéki környezet és életminőség megteremtése Köz és közösségi szolgáltatások fejlesztése Infokommunikációs hozzáférhetőség javítása Kulturális, természeti örökség revitalizációja Közösségfejlesztés a rurális térségekben

34 Alternatív helyi gazdaságfejlesztés a Szatmár-beregi térségben A Szatmár-beregi kultúrtáj turisztikai célú fejlesztése Elzárt térségek izolációjának oldása Szociális gazdaság fejlesztése Határmenti kapcsolatok fejlesztése Város-vidék kapcsolatok erősítése a határtérségben Gazdasági kapcsolatok erősítése a határtérségben Társadalmi, kulturális kapcsolatok erősítés a határtérségben Közösségfejlesztés Közösségi kohézió és civil szféra társadalmi szerepvállalásának megerősítése a válságrégiókban Területi hátrányok felszámolását segítő közösségfejlesztő és esélyteremtő programok

35 A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatási helyzetének javítása. A szociális gazdaság fejlesztése, a helyi termékek előállítását, helyi szolgáltatások biztosító szociális foglalkoztatási kezdeményezések támogatása (szociális szövetkezetek létrehozása, eszközvásárlás, infrastrukturális feltételek biztosítása); Speciális, támogatott foglalkoztatással összekapcsolt szak- és átképzési programok támogatása; A speciális csoportok tagjainak munkaerőpiaci integrációját segítő mentori program megvalósításának támogatása; A hátrányos helyzetű csoportok lakhatási körülményeinek javítása. Szociális bérlakások kialakításának támogatása; Támogatás hátrányos helyzetű családok lakásainak energiahatékonysági fejlesztése

36 Célzott oktatási intézkedések hátrányos helyzetű csoportok számára. Speciális felzárkóztató és tehetséggondozó programok megvalósításának támogatása A hátrányos helyzetű térségek oktatási infrastruktúrájának fejlesztése A családok bevonására építő oktatási-nevelési programok támogatása A hátrányos helyzetű csoportok egészségi állapotának javítása. Az egészségügyi infrastruktúra javítása az érintett közösségekben; Helyi kapacitások (felkészített védőnők) biztosítása a hátrányos helyzetű csoportok körében megvalósuló folyamatos egészségnevelés érdekében; Támogatás célzott szűrőprogramok és a megelőzést segítő tudatosító és életmód programok megvalósításához;

37

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. június 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési program

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT (2014. február) Összefoglaló

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT (2014. február) Összefoglaló CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT (2014. február) Összefoglaló Prioritások Megvalósítandó specifikus célok A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések Célcsoport, kedvezményezettek

Részletesebben

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A TOP stratégiai céljai

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM Az NGM 2014. július 31-i iránymutatása, a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési és Ágazati Fejlesztési Részdokumentum,

Részletesebben

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése - OK Megyei

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

2. MELLÉKLET. Az EU 2014 2020 közötti időszakra meghatározott 11 Tematikus Célkitűzése és Eger hosszú távú célkitűzései közötti kapcsolat

2. MELLÉKLET. Az EU 2014 2020 közötti időszakra meghatározott 11 Tematikus Célkitűzése és Eger hosszú távú célkitűzései közötti kapcsolat 2. MELLÉKLET Az EU 2014 2020 közötti időszakra meghatározott 11 Tematikus Célkitűzése és Eger hosszú távú célkitűzései közötti kapcsolat AZ ITS 2014 2020 KÖZÖTTI IDŐSZAK CÉLKITŰZÉSEI AZ EU 2014 2020 KÖZÖTTI

Részletesebben

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében 2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében Bánhidai Csilla tervező-elemző Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Területi és Egyedi Ágazati Fejlesztési Főosztály 47. Savaria

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Farkas Zsuzsanna támogatáspolitikai tervező Budapest, 2015 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály AZ ELŐADÁS TARTALMA

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA Dr. Szabados Zsuzsa osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok

Részletesebben

Ágazati Operatív Programok 2014-2020

Ágazati Operatív Programok 2014-2020 Ágazati Operatív Programok 2014-2020 EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program IKOP Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program KEHOP

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014. JÚNIUS 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Célrendszer prioritástengelyek rövid előzetes intézkedés tartalom előzetes forrásallokáció GINOP 2.0 KÜLSŐ TÁJÉKOZTATÁSRA! ELŐZETES TÁRSADALMASÍTÁSRA!

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési programja

Fejér megye területfejlesztési programja Fejér megye területfejlesztési programja Társadalmi egyeztetési változat Készült a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és Építésügyi Szakértői

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020

Pest Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Sorszám 1.1. 1.2. Intézkedés és megnevezése Megyei befektetésösztönző szervezet létrehozása és működtetése Vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzése területi specifikumai Jellemző kedvezményezettek köre

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Boros Szilárd Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében

Részletesebben

2014-2020 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

2014-2020 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 2014-2020 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasonlítása Uniós tervezési keretek Tematikus súlypontok 2007-2013 2014-2020

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megye Operatív Programja 2014-2020 TERVEZET

Hajdú-Bihar Megye Operatív Programja 2014-2020 TERVEZET Hajdú-Bihar Megye Operatív Programja 2014-2020 TERVEZET 2014. január 17. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:./2015. 15. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez Hajdú-Bihar

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET 2014. január 17. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei/MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztési stratégiai

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogram Egyeztetési változat 2014. január Tartalomjegyzék I. A tervezés folyamatának, tárgykörének leírása...

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Készült a Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzat által 2013. november 29-én elfogadott

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA 214. OKTÓBER 1. Készítette: a forprojekt Kft, a Városfejlesztés Zrt és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben