A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése"

Átírás

1 A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése

2 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése - OK Megyei területfejlesztési koncepció elkészítése - OK Megyei területfejlesztési program elkészítése (összhangban a 218/2009 (X.6) kormányrendelettel Hajdú-Bihar Megyei Stratégiai Program Hajdú-Bihar Megyei Operatív Program A közötti uniós programozási időszak tervezését segítő megyei, a TOP tématerületeihez illeszkedő területfejlesztési részdokumentumok elkészítése Megyei gazdaságfejlesztési részdokumentum Járási fejlesztési részdokumentum Projektgenerálás OK

3 Megyei területfejlesztési részdokumentumok Részdokumentumok Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Gazdaságfejlesztés Járási projektcsomagok CLLD (Leader) TOP 1. prioritás:térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében (ERFA) TOP 6. prioritás: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztés, foglalkoztatás ösztönzés (ESZA) TOP 2. prioritás: Vállalkozásbarát, népességmegtartó Településfejlesztés (ERFA) TOP 3. Prioritás: Alacsony CO2 kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken (ERFA) TOP 4. Prioritás: Helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése (ERFA) TOP 6. prioritás: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztés, foglalkoztatás ösztönzés (ESZA) TOP 5. prioritás: Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (ERFA/VP)

4 Megyei gazdaságfejlesztés (TOP 1. és TOP 6. prioritás) TOP 1. prioritás Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók: Önkormányzati üzleti infrastruktúra fejlesztése Üzleti infrastruktúra elérhetőségét biztosító vonalas infrastruktúrák, Helyi termék értékesítési csatornák, REL Kisléptékű élelmiszer-feldolgozás, termék-előállítás Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis-és középvállalkozásoknál: KKV támogatás Turisztikai szolgáltatásfejlesztés Megyei befektetés és beruházás-ösztönzés Kisösszegű kísérleti fejlesztések

5 Megyei gazdaságfejlesztés (TOP 1. és TOP 6. prioritás) TOP 1. prioritás A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés: Munkahelyi elérhetőség (alacsonyabb rendű utak) Integrált fejlesztések, nem pontszerűek Szemléletformálás, kampányok A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (járási csomag része!!!!): Gyermekjóléti alapellátások, valamint óvodai ellátás, családi napközi

6 Megyei gazdaságfejlesztés (TOP 1. és TOP 6. prioritás) TOP 6. prioritás A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi foglalkoztatási paktumok támogatásával (ESZA) Stratégiák kidolgozása Tanácsadás, információnyújtás Helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó képzések Paktum inkubátor, KKV szolgáltatásfejlesztés Munkavállalók mobilitását segítő intézkedések A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek (ESZA) A helyi gazdaság- és termékfejlesztés mentorálása, folyamatsegítése, szakértői támogatása A munkavállalók földrajzi mobilitásának elősegítése (pl. lakhatási támogatás, megyén belüli ingázás költségtérítése)

7 Járási szintű projektcsomagok (TOP 2., TOP 3. és TOP 4. prioritás) TOP 1. prioritás Gyermekjóléti alapellátásokhoz, valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása, és a szolgáltatások minőségének fejlesztése TOP 2. prioritás Vállalkozásbarát, népességmegtartó, városi fókuszú településfejlesztés Vállalkozások és befektetők számára vonzó városszerkezet kialakítása Család-és klímabarát városi környezet kialakítása Kapcsolódó települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések Szemléletformáló akciók

8 TOP 2. prioritás Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés kulturális és természeti örökség védelmére alapozott vonzerőfejlesztés: térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása; Illeszkedés a megyei gazdaságfejlesztési és településfejlesztési beavatkozásokhoz a GINOP hálózatos, nemzetközi és országos fejlesztéseihez való kapcsolódás elvárt;

9 TOP 3. prioritás Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Közösségi közlekedés fejlesztése (környezetbarát közlekedési módok népszerűsítése) A személyszállítás intermodalitásának javítása az utazási láncok (pl. vasúti autóbuszos) alacsony költségű összekapcsolásával módváltó rendszerek fejlesztésével (pl. P+R, B+R parkolók és csomópontok fejlesztése) A közlekedés biztonságát célzó fejlesztések a legveszélyesebb gyalogátkelőhelyeken, gyalogos közlekedési zónákban, ill. a forgalomcsillapított övezetekben Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése

10 TOP 3. prioritás A települési önkormányzatok energiahatékonyságának fokozása Az önkormányzati intézmények, infrastruktúra, épületállomány energia-hatékonyság központú rehabilitációja Az önkormányzati intézmények, épületek, infrastruktúra megújuló forrásokra épülő épületenergetikai beavatkozásai Önkormányzat által vezérelt a megújuló energiaforrások endogén kiaknázásra irányuló, autonóm energiaellátást megvalósító komplex fejlesztési programok támogatása Önkormányzatok Fenntartható Energia Akcióprogramjai (SEAP) elkészítésének támogatása Önkormányzat által vezérelt környezettudatosságot erősítő szemléletformálási kampányok, akciók támogatása a helyi alkalmazkodás érdekében

11 TOP 4. prioritás Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése háziorvosi szolgálatnak felnőtt, gyermek, vegyes praxis, fogorvosi szolgálatnak, központi alapellátási ügyeletnek, a védőnői szolgáltatásnak helyt adó rendelők fejlesztése, felújítása a jogszabályi és szakmai minimum feltételeknek megfelelően, az akadálymentesítés szempontjainak figyelembevételével szakmai felszereltség korszerűsítése, az emelt szintű definitív ellátás végzéséhez szükséges gépek eszközök fejlesztése A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése A családokról, gyerekekről, fogyatékosokról, az időskorúakról, szenvedélybetegekről, és hajléktalan emberekről gondoskodó szociális alapellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése

12 TOP 4. prioritás Térségi és helyi közszolgáltatást nyújtó egyéb intézmények infrastruktúra-fejlesztése A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítésének támogatása Családbarát funkciók kialakításának támogatása Alacsony státuszú közösségek által lakott, leszakadással veszélyeztetett városrészek rehabilitációja Alacsony státuszú közösség által lakott, leszakadó városrészek komfortfokozatának emelése Lakások kiváltása, szociális bérlakások vásárlása és építése Életveszélyes lakhatási körülmények megszüntetése Közösségformálást erősítő terek, létesítmények fejlesztése az érintett lakosság szociális kohéziójának erősítése érdekében Közterek, közparkok, közterületi játszóterek, szabadtéri közösségi terek, városi zöldfelületek, gyalogos zónák infrastrukturális fejlesztése

13 TOP 6. prioritás A társadalmi befogadás erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Az alacsony státuszú közösség által lakott, leszakadó városrészek rehabilitációját szolgáló (TOP 4.4) ERFA források kiegészítő ESZA, emberi erőforrást célzó beavatkozások támogatása (pl. integrált program megvalósításának támogatása, városrészi leszakadási folyamatok megfordítása, társadalmi felzárkózást célzó tevékenységek támogatása) A helyi identitás erősítése Térségi szintű esélyteremtő programok (ösztöndíjak, tehetségprogramok, egyéni pályázatok: helyismeret, stb.) Közösségi, térségi és települési helyi identitást erősítő marketing akciók támogatása, ill. a kulturális és környezeti örökség megőrzését szolgáló programok fejlesztése A térségi civil szervezetek programjainak támogatása (pl. településfejlesztés, örökségvédelem, kulturális és szociális területen)

14 TOP 5. prioritás CLLD: városi program, a vidékfejlesztési Leader programok kísérleti jellegű megvalósítása városokban, módszertana nem ismert jelenleg

15 Hajdú-Bihar Megyei Operatív Program forrásai 1298/2014. (V. 5.) Korm. Határozat: Megyei gazdaságfejlesztés: ,6 millió Ft Járási projektcsomagok: Balmazújvárosi 1 829,0 Berettyóújfalui 2 469,6 Debreceni 548,4 Derecskei 2 311,3 Hajdúböszörményi 2 251,9 Hajdúhadházi 1 481,6 Hajdúnánási 1 792,8 Hajdúszoboszlói 2 369,0 Nyíradonyi 1 801,6 Püspökladányi 2 271,2 Hajdú-Bihar megye összesen: ,4

16 Köszönöm a figyelmet! Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A TOP stratégiai céljai

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Boros Szilárd Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Farkas Zsuzsanna támogatáspolitikai tervező Budapest, 2015 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály AZ ELŐADÁS TARTALMA

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. június 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési program

Részletesebben

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében 2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében Bánhidai Csilla tervező-elemző Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Területi és Egyedi Ágazati Fejlesztési Főosztály 47. Savaria

Részletesebben

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1. Térségi gazdaság fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 1.1. Foglalkoztatás - bővítést segítő

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

Székesfehérvár, 2014. október 31. Kükedi Zsolt

Székesfehérvár, 2014. október 31. Kükedi Zsolt Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében ÁROP projekt záró konferencia Székesfehérvár, 2014. október 31. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fókuszban a helyi gazdaságfejlesztési lehetıségek

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei/MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztési stratégiai

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU rendelet

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek

Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

2015-2020 30 TOP 6.1 intézmények, ipartestületek szövetségei. Ipar Kamara, Vállalkozók Szövetsége, Kisalföld Vállalkozásfejlesztési

2015-2020 30 TOP 6.1 intézmények, ipartestületek szövetségei. Ipar Kamara, Vállalkozók Szövetsége, Kisalföld Vállalkozásfejlesztési I. A kreatív humán erőforrások fejlesztése I. A kreatív humán erőforrások fejlesztése Finanszírozási Sorszám területi költségigénye forrás (uniós, ütemezése (millió Ft) nemzetközi, A megyében székhellyel/telephellyel

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07.

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ KÉSZÍTETTÉKK MEGBÍZÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. GENERÁLTERVEZŐ FÜLÖP ÉPÍTÉSZIRODA BT. 1033 Budapest, Zab utca 12. 1 Fülöp Péter Fülöp Judit

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Készült a Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzat által 2013. november 29-én elfogadott

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA 214. OKTÓBER 1. Készítette: a forprojekt Kft, a Városfejlesztés Zrt és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. 1 T AR T A L O M J E G Y Z É K I. Általános bevezető 3. a) A gazdasági program szükségessége, aktualitása 3. b) A gazdasági program célja,

Részletesebben

A turizmus fejlesztés részterülete az ÚMVP-ben

A turizmus fejlesztés részterülete az ÚMVP-ben A turizmus fejlesztés részterülete az ÚMVP-ben 4.3.3. A turisztikai tevékenységek ösztönzése a) A támogatás jogalapja: A Tanács 1698/2005/EK rendelete, az 52. cikk a) pontjának iii alpontja és az 55. cikk

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztés a TOP-ban Boros Szilárd Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) 2014.02.18. Székesfehérvár

Helyi gazdaságfejlesztés a TOP-ban Boros Szilárd Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) 2014.02.18. Székesfehérvár Helyi gazdaságfejlesztés a TOP-ban Boros Szilárd Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) 2014.02.18. Székesfehérvár Tartalom 1. Helyi gazdaságfejlesztést kiváltó tényezők 2. TOP általános bemutatás 3.

Részletesebben

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 egyeztetési

Részletesebben

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17.

Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17. Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17. Bozzay Balázs Pannon Megújuló Energia Klaszter www.bfh.hu, 30/226 77 55 Környezetileg minimum

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020

Pest Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Sorszám 1.1. 1.2. Intézkedés és megnevezése Megyei befektetésösztönző szervezet létrehozása és működtetése Vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzése területi specifikumai Jellemző kedvezményezettek köre

Részletesebben