Az NFT 2-ről röviden

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az NFT 2-ről röviden"

Átírás

1 Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 ( ) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2) Közlekedés OP 1721,5 Mrd Ft 3) Társadalmi megújulás OP 933,3 Mrd Ft 4) Társadalmi infrastruktúra OP 538,9 Mrd Ft 5) Környezet és energia OP 1053,6 Mrd Ft 6) Államreform OP 40,6 Mrd Ft 2 1

2 Az NFT 2-ről röviden 7) Elektronikus közigazgatás OP 99,5 Mrd Ft 8-14) Regionális OP-k (7 db) kb.1500 Mrd Ft --- DAOP 233 Mrd Ft ) Végrehajtás OP 94,9 Mrd Ft 265 Ft/Euro árfolyamon számolva 3 A Dél-Alföldi Operatív Program prioritástengelyei 1) Regionális gazdaságfejlesztés 2) Turisztikai célú fejlesztések 3) Közlekedési infrastruktúra-fejlesztés 4) Humáninfrastruktúra-fejlesztések 5) Térségfejlesztési akciók 4 2

3 Regionális gazdaságfejlesztés 41 Mrd Ft INTÉZKEDÉS: Integrált fejlesztések infrastruktúrális elemei Integrált fejlesztések infrastrukturális elemei a fejlesztési pólusban és az alközpontokban - Szeged-BIOPOLISZ és a regionális alközpontok (KBC, Kecskemét, Hódmezővásárhely) alapinfrastrukturális feltételeinek kialakításához, kapcsolódó elemeket támogatja. Várható megnyitás: 2007.július Helyi, térségi szintű hídképző intézmények fejlesztését célzó elemek A GOP-ból finanszírozott országos jelentőségű hídképző intézményekhez kapcsolódó, helyi és térségi jelentőségű hídképző intézményi infrastruktúra-fejlesztése, célja, hogy a helyi jelentőségű kis- és középvállalkozások is hatékonyan férhessenek hozzá a modern technológiákhoz, a kapcsolódó információhoz, adatokhoz (Pl.: know-how-k, licenszek stb.). Várható megnyitás:

4 1.2. INTÉZKEDÉS: A regionális gazdasági hálózatok, klaszter együttműködések fejlesztése, vállalkozások közös, hálózatos beruházásai Klaszter menedzsment szervezetek létrehozása, megerősítése - célja: a régióban működő cégek, szervezetek együttműködésének javítása, továbbá a hálózatos és a klaszter együttműködések menedzsment szervezeteinek létrehozása a támogatott projektek keretében. - Lehetséges pályázók: KKV-k Várható megnyitás: Klaszter szervezetek közös beruházásai Várható megnyitás: INTÉZKEDÉS: Üzleti infrastruktúra, regionális és helyi fejlesztések ösztönzése, helyi, kistérségi szintű befektetés ösztönzés Barnamezős területek - célja: üzleti környezet infrastrukturális elemeinek fejlesztése felhagyott, ipari célra hasznosítható területeken. - Lehetséges pályázók: barnamezős területek tulajdonosai kezelői (önkormányzatok) - Várható megnyitás:

5 Kistérségi szintű ipari parkok és vállalkozói inkubátorok fejlesztése - célja: régióban működő helyi, kistérségi szintű ipari parkok infrastruktúrájának és kapcsolódó szolgáltatásainak fejlesztése (lehatárolás GOP), illetve speciális (tematikus) vállalkozói inkubátorházak kialakítása, fejlesztése - Lehetséges pályázók: gazdasági társaságok, önkormányzatok, nonprofit szervezetek Várható megnyitás: július 9 Ipari parkok lehatárolása GOP-DAOP 1) működési idő minimum 5 év 2) Betelepült vállalkozások száma min. 20 db 3) Betelepült vállalkozások 25%-nál az éves nettó árbevétel meghaladja a 200 MFt-ot 4) Ipari parkba betelepült vállalkozások által foglalkoztatottak száma (GKM adatbázis) minimum 500 fő 3-4=GOP 2=DAOP 10 5

6 Fejlesztési póluson kívüli technológiai inkubátorok célja: a regionális innovációs infrastruktúra megerősítése, a fejlesztési póluson kívüli technológiai inkubátorházak létrehozásának támogatása, szolgáltatások, ill. infrastruktúra fejlesztésére - Lehetséges pályázók: gazdasági társaságok, önkormányzatok, non-profit szervezetek ill. ezek konzorciumai - Várható megnyitás: április Helyi szintű befektetés ösztönzés célja: a helyi, kistérségi szintű és jelentőségű befektetések elősegítését célozza, kiváltképp a régión és az országhatáron kívülről érkező befektetések elősegítésével Lehetséges pályázók: kistérségi társulások, ipari parkok és ezek konzorciumai Tervezett támogatás és intenzitás: 10 MFt-20MFt, 50%+ 10%, VNT Várható megnyitás:

7 Vállalkozásoknak nyújtott tanácsadás célja: kis-és középvállalkozók sikeres működéséhez szükséges ismeretek és tudás elterjesztése - Lehetséges pályázók: KKV-k - Tervezett támogatás: 50% Várható megnyitás: Turisztikai célú fejlesztések 46 Mrd FT ) Dél-alföldi gyógy- és termálfürdők, valamint egészségturisztikai szolgáltatások komplex fejlesztése 2) Kulturális és szellemi értékekre, valamint az épített örökségre alapozó turisztikai fejlesztések 3) Aktív turisztikai fejlesztések 4) Turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó kereskedelmi szálláshelyek minőségi és mennyisége fejlesztése 14 7

8 3. Közlekedési infrastruktúra fejlesztés 41 Mrd Ft Térségi elérhetőség infrastrukturális fejlesztése Közúti elérhetőség javítása (külterületen négy- és öt számjegyű mellékutak, valamint az ezekkel azonos funkciójú bekötő- és összekötő utak építése, korszerűsítése, felújítása, megerősítése Kerékpárút hálózat fejlesztése (a régióban helyi, helyközi, hivatásforgalmi, turisztikai és egyéb célú kerékpárutak építése) 15 A közösségi közlekedés korszerűsítése - Közösségi közlekedés fejlesztését segítő infrastrukturális beruházások (személyszállítás színvonalának javítása érdekében fontos a különböző közlekedési alágazatok hiányzó csatlakozási pontjainak / intermodális csomópontok /, pályaudvarok, végállomások, várakozóhelyek, megépítése, meglevő létesítmények felújítása, utasforgalmi szolgáltatások fejlesztése / informatikai, térinformatikai és egyéb eszközökkel /, mozgáskorlátozottak tömegközlekedését elősegítő, biztosító feltételek fejlesztése) - Közösségi közlekedés fejlesztését segítő szervezési, strukturális beruházások (regionális és agglomerációs közlekedési szövetségek létrehozása) 16 8

9 4. Humán infrastruktúra fejlesztése 1) Egészségügyi ellátás korszerűsítése Alap- és járóbeteg-ellátás informatikai kapcsolatrendszerének kialakítása és az alapellátás eszközparkjának fejlesztése Járóbeteg-ellátás korszerűsítése - fejlesztése Otthonápolás továbbfejlesztése Mozgó szakorvosi szolgálat továbbfejlesztése Ápolási otthon/osztály létrehozása Hospice házak létrehozása Gerátriai osztály kialakítása Egészségügyi szektorban tevékenykedő civil szervezetek fejlesztése Lelkisegély szolgálatok számának növelése Lakosság egészségtudatos magatartásra történő oktatása Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése Egészségügyi ellátás korszerűsítéséhez kapcsolódó képzési tanácsadási programok lebonyolítása 17 2) Közoktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése, rekonstrukciója, korszerűsítése Óvodák és alapfokú oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése Középiskolák infrastruktúrájának fejlesztése TISZK-en kívüli középfokú szakiskolák infrastruktúrájának fejlesztése 3) Társadalmi befogadást és részvételt támogató infrastruktúrafejlesztés Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése Szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása Családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását segítő infrastruktúra fejlesztése Család és otthonközeli szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 4) Akadálymentesítés 18 9

10 5. Térségfejlesztési akciók 15 ezer főnél népesebb települések 5.1. Szociális típusú város rehabilitáció A középpontjában többlakásos lakóépületek és környezetük fizikai és szociális megújítása áll. Két típus: Leromlott városi lakóterületek (belvárosi jellegű beépítés, szegregált lakóterület, stb.), Leromlással fenyegetett lakótelepek Térségfejlesztési akciók 5.2. Főutca típusú akciók: város-, városrész központ revitalizáció Középpontjában a városközpontok gazdasági, kulturális, turisztikai és egyes esetekben kistérségi központi funkcióinak erősítése áll. A projektek nem érinthetik lakófunkcióra használt épületek felújítását

11 Térségfejlesztési akciók Vidékfejlesztési beavatkozások 1. Települések belterületi közúthálózatának rekonstrukciója 2. Vizeink mennyiségi és minőségi védelme * Csapadék- és belvízelvezetés * Szennyvíztisztítás a 2000 Lakosegyenérték alatti településeken * Regionális jelentőségű vízvédelmi intézkedések (meder rehabilitáció, vízvisszatartás, vízpótlás) 3. Kulturális, szabadidő és sport-létesítmények kialakítása meglévő épületek újrahasznosításával 21 DARFT Kht Szeged, Közép fasor Pályázati felhívások elérhetők: Infó:

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A TOP stratégiai céljai

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

2014-2020 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

2014-2020 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 2014-2020 TOP PÁLYÁZATOK TERVEZÉSE A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasonlítása Uniós tervezési keretek Tematikus súlypontok 2007-2013 2014-2020

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogram Egyeztetési változat 2014. január Tartalomjegyzék I. A tervezés folyamatának, tárgykörének leírása...

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Boros Szilárd Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében

Részletesebben

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése - OK Megyei

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Farkas Zsuzsanna támogatáspolitikai tervező Budapest, 2015 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály AZ ELŐADÁS TARTALMA

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. június 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési program

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Célrendszer prioritástengelyek rövid előzetes intézkedés tartalom előzetes forrásallokáció GINOP 2.0 KÜLSŐ TÁJÉKOZTATÁSRA! ELŐZETES TÁRSADALMASÍTÁSRA!

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei/MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztési stratégiai

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020

Pest Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Sorszám 1.1. 1.2. Intézkedés és megnevezése Megyei befektetésösztönző szervezet létrehozása és működtetése Vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzése területi specifikumai Jellemző kedvezményezettek köre

Részletesebben

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében 2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében Bánhidai Csilla tervező-elemző Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Területi és Egyedi Ágazati Fejlesztési Főosztály 47. Savaria

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapította a 215/2014. (IX. 18.). számú határozatával

Részletesebben

2015-2020 30 TOP 6.1 intézmények, ipartestületek szövetségei. Ipar Kamara, Vállalkozók Szövetsége, Kisalföld Vállalkozásfejlesztési

2015-2020 30 TOP 6.1 intézmények, ipartestületek szövetségei. Ipar Kamara, Vállalkozók Szövetsége, Kisalföld Vállalkozásfejlesztési I. A kreatív humán erőforrások fejlesztése I. A kreatív humán erőforrások fejlesztése Finanszírozási Sorszám területi költségigénye forrás (uniós, ütemezése (millió Ft) nemzetközi, A megyében székhellyel/telephellyel

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (második, átdolgozott változat) Előszó A város helye a térben

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Vezetői összefoglaló... 4 1. Módszertani bevezető... 15 1.1. A tervezés feltételrendszere... 15 1.2. Fejlesztéspolitika - az ITS megvalósulásának finanszírozása... 16 1.3. Partnerségi egyeztetési terv

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

A turizmus fejlesztés részterülete az ÚMVP-ben

A turizmus fejlesztés részterülete az ÚMVP-ben A turizmus fejlesztés részterülete az ÚMVP-ben 4.3.3. A turisztikai tevékenységek ösztönzése a) A támogatás jogalapja: A Tanács 1698/2005/EK rendelete, az 52. cikk a) pontjának iii alpontja és az 55. cikk

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 17. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 8/2014. (X.

Részletesebben

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020)

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) A TOP 5.0, illetve az ahhoz kapcsolódó szakmai követelményrendszerek tervezete (2014. október 10-i változat),

Részletesebben

REGIONÁLIS STRATÉGIAI PROGRAM 2007-2013

REGIONÁLIS STRATÉGIAI PROGRAM 2007-2013 KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ REGIONÁLIS STRATÉGIAI PROGRAM 2007-2013 Szerkesztette: MTA RKK NYUTI KDKCS 2006. április 25. BEVEZETÉS... 8 JÖVŐKÉP... 9 Stratégiai fejlesztési célok... 10 Specifikus fejlesztési

Részletesebben

TOP-1.1 TÉRSÉGI GAZDASÁG-FEJLESZTÉS A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN (TERVEZET) Prioritási tengely:

TOP-1.1 TÉRSÉGI GAZDASÁG-FEJLESZTÉS A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN (TERVEZET) Prioritási tengely: TERÜLET- és TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 1 TOP-1.1 TÉRSÉGI GAZDASÁG-FEJLESZTÉS A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés:

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM KISKUNHALAS

Részletesebben

szociális ellátás fejlesztése a társadalmi befogadás erősítése érdekében

szociális ellátás fejlesztése a társadalmi befogadás erősítése érdekében A TESZ Alapítvány legfőbb célja, hogy az egészség ne csupán a betegség hiányát jelentse, hanem a települések, cégek, vállalatok és közösségek egyik legfontosabb befektetési lehetőségévé váljon. A TESZ

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (második, átdolgozott változat) Előszó A város helye a térben

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014 TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TISZAVASVÁRI VÁROS

Részletesebben