Észak-Magyarországi régió Operatív Program ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Észak-Magyarországi régió Operatív Program (2007-2013)"

Átírás

1 Észak-Magyarországi régió Operatív Program ( ) Török Zoltán programigazgató UMFT (NFT II ) A támogatás teljes összege: 8000 Mrd Ft. SA:KA = 2:1 (5300 Mrd Ft / 2700 Mrd Ft) Konvergencia OP-k : ágazati OP-k = 1 : 4 ÉMROP 250 Mrd Ft 1

2 UMFT felépítése UMFT OP-k 16 db Akciótervek ÉM-30 db Pályázati kiírások ÉM~40 db Új Magyarország Fejlesztési Terv prioritásai 1. Gazdaságfejlesztés Gazdaságfejlesztés OP 2. Közlekedésfejlesztés Közlekedés OP 3. Társadalmi megújulás Társadalmi megújulás OP (ESZA) Társadalmi infrastruktúra OP 4. Környezeti és energetikai fejlesztés Környezet és energia OP 5. Területfejlesztés Nyugat-dunántúli Operatív Program Közép-dunántúli Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Dél-alföldi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Európai Területi Együttműködések OP-k 6. Államreform Államreform OP (ESZA) Elektronikus közigazgatás OP 7. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv koordinációja és kommunikációja Végrehajtás OP 2

3 Az OP-k lebonyolítási eljárásai Nagyprojektek Kiemelt projektek kétfordulós pályázatok egyfordulós pályázatok A végrehajtási intézmények NFÜ, irányító hatóságok Közigazgatási egyeztetési fórumok: FIT, OPTKB Monitoring Bizottság Regionális fejlesztési tanácsok, regionális fejlesztési ügynökségek Közreműködő szervezetek 3

4 Menetrend Ideiglenes akciótervek OP-k Európai Bizottság általi jóváhagyása Akciótervek társadalmi egyeztetése Akciótervek elfogadása Pályázati kiírások megjelentetése ÚMFT Az Operatív Programok Gazdaságfejlesztés OP Közlekedés OP Társadalmi megújulás OP Társadalmi infrastruktúra OP Környezet és energia OP Államreform OP Elektronikus közigazgatás OP GOP KÖZOP TAMOP TIOP KEOP ÁROP EKOP Mozaikszavak 4

5 UMFT Az Operatív Programok Nyugat-dunántúli OP Dél-alföldi OP Észak-alföldi OP Közép-magyarországi OP Észak-magyarországi OP Közép-dunántúli OP Dél-dunántúli OP Végrehajtás OP NYDOP DAOP EAOP KMOP EMOP KDOP DDOP VOP Mozaikszavak Észak-Magyarországi régió Operatív Program ( ) prioritásai A versenyképes helyi gazdaság megteremtése A turisztikai potenciál erősítése Település-rehabilitáció Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése Térségi közlekedés fejlesztése 5

6 Versenyképes helyi gazdaság megteremtése Cél: új munkahelyek létrehozása új technológiák elterjesztése az együttműködési lehetőségek kiaknázása vállalkozások jövedelemtermelő képességének növelése A versenyképes helyi gazdaság megteremtése A vállalkozások versenyképességének javítása innovációs transzferirodák kiépítése és működtetése klaszterek kialakulásának ösztönzése, tevékenységeik támogatása Együttműködő vállalkozások beruházás támogatása Vállalkozói tanácsadás Új vállalkozások indításnak ösztönzése (inkubáció) Regionális logisztikai hálózat feltételeinek megteremtése Innovatív kísérletezési projektek támogatása Kapcsolódó képzések (ESZA) 6

7 A turisztikai potenciál erősítése Cél: természeti és kulturális értékekben rejlő lehetőségek kihasználása turisztikai szervezettség erősítése hálózati formában A természeti erőforrások fenntartható hasznosítása A turisztikai potenciál erősítése Turisztikai vonzerők és szolgáltatások fejlesztése Turisztikai szálláshelyek fejlesztése Turisztikai desztináció-menedzsment szervezetek Regionális klaszter központ Kapcsolódó képzések (ESZA) 7

8 Település-rehabilitáció Cél: Települések megújítása Lakosság- és munkaerőmegtartás tőkevonzó képesség javítása társadalmi kohézió erősítése az életminősége javítása Település-rehabilitáció Leromlott városi lakóterületek (pl. roma telep) és a leromlással fenyegetett lakótelepek integrált, akcióterületen alapuló rehabilitációja Kistérségek központi településeinek fejlesztése Vidékfejlesztési programot kiegészítő falusi települések infrastrukturális fejlesztése Barnamezős terület rehabilitációja 8

9 Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése Cél: kistérségi keretek között humán közszolgáltatások megszervezése a közoktatás, az egészségügy és a szociális ellátás megújítása az életkörülményekben rejlő területi különbségek mérséklése Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése Egészségügyi ellátás korszerűsítése Szociális ellátás fejlesztése a társadalmi befogadás erősítése érdekében Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése Térségi közigazgatási és közszolgálati rendszerek informatikai fejlesztése Kapcsolódó képzési programok (ESZA) 9

10 Térségi közlekedés fejlesztése Cél: a kistérségek központi településeinek és a gyorsforgalmi utak elérhetőségének javítása Térségi közlekedés fejlesztése Négy- és öt számjegyű közutak, mellékutak, bekötőutak fejlesztése, felújítása, balesetmentessé tétele, zajcsökkentő technikai megoldások építése; Vasúti mellékvonalak fejlesztése, korszerűsítése; Helyközi tömegközlekedés irányítás-technológiai rendszerének és utasforgalmi infrastruktúrájának fejlesztése; Regionális közlekedési szövetségek létrehozásának ösztönzése; Településeket összekötő kerékpárutak építése; A térségi elérhetőséget javító vízi közlekedés-szervezés, folyami átkelők, fogadó infrastruktúra, valamint járatok kialakítása; Alternatív közlekedési szolgáltatások 10

11 Pénzügyi tábla Prioritási tengely Versenyképes helyi gazdaság megteremtése A turisztikai potenciál erősítése Településfejlesztés Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése Térségi közlekedés fejlesztése Technikai segítségnyújtás Összesen közötti teljes forrás (Mrd.Ft) Akcióterv I rész: Az operatív program tartalmának részletes kifejtése II. rész: Az operatív program végrehajtását szolgáló konstrukciók - Az intézkedés pénzügyi kerete és éves bontása - A konstrukció célja - A választott konstrukció indokoltsága - Támogatható tevékenységek - Lehetséges kedvezményezettek - A megvalósítás földrajzi területe - Kiválasztási kritériumok - a projektek várható támogatási összegének és számának éves ütemezése - A támogatás formája - A támogatás mértéke - A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás - Elszámolható és nem elszámolható költségek - A konstrukció elvárt eredményei, hatásai - A közösségi politikák érvényesítése - A konstrukció megszüntetésének feltételei III. Indikatív projektlista / központi projekt megnevezése IV. A nagyprojektek listája és a megvalósítás indikatív ütemezése 11

12 Észak-magyarországi akcióterv keretében tervezett pályázati konstrukciók I. ( ) Innovációs szolgáltatásokat nyújtó térségi jelentőségű innovációs-transzferirodák kiépítése és működtetése Cél a vállalkozások innovációs képességeinek javítása érdekében az új termék- és technológia fejlesztési eljárások elterjesztésének biztosítása, a vállalkozások és a helyi k+f központok együttműködésének ösztönzésével Támogatható: irodai infrastruktúra megteremtése, működtetése, innovációs szakemberek képzése, tanulmányutak Megvalósítás helye: elsősorban a régió mechatronikai- és vegyipari tengelye, másodsorban a régió teljes területe Eljárás: kétfordulós pályázat Kedvezményezettek:gazdasági társaságok, önkormányzatok és társulásaik, oktatási vagy kutató intézetek, non-profit ill. közhasznú szervezetek, Támogatási keret: M Ft. (várhatóan projekt) M Ft/projekt Észak-magyarországi akcióterv keretében tervezett pályázati konstrukciók II. ( ) Klaszterek létrejöttének ösztönzését segítő szolgáltatások és közös fejlesztési célú beruházások, Együttműködő vállalkozások közös termelő célú beruházásának támogatása Cél a vállalkozások együttműködéséből származó gazdasági előnyök kihasználása, közös beruházások, szolgáltatások igénybevételének ösztönzése, különös tekintettel a régió meghatározó ágazataira. Támogatható: kutatások elemzések készítése,építés, termelő eszközök beszerzése, informatikai fejlesztések, know.how vásárlás, marketing, képzés. Eljárás: nyílt pályázat Kedvezményezettek: Kis- és középvállalkozásokból, szövetkezetekből alakított klaszterszervezetek (minimum 10 tagból álló szervezet); együttműködő gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, mikro-, kis- és középvállalkozói kategóriában. Támogatási mértéke: 5-45 M Ft/projekt; összesen: 400 M Ft; elvárt önerő mértéke: 25% 12

13 Észak-magyarországi akcióterv keretében tervezett pályázati konstrukciók III. ( ) Vállalkozói tanácsadás Tanácsadói szolgáltatói program, amely egyrészt képes azonosítani és tudatosítani a vállalkozásokban, hogy milyen szakmai ismeretekre van leginkább szüksége, másrészt ahhoz milyen specializált tanácsadóktól kaphat segítséget. A tanácsadók és a vállalkozók legoptimálisabb egymásra találását, valamint a tanácsadói minőség javítását, a specializáció növelését célzó támogatás Támogatható: általános és speciális üzletviteli tanácsadás, tájékoztatás. Eljárás: egyfordulós nyílt pályázat Kedvezményezettek: non-profit, közhasznú ill. innovációs szervezetek Támogatási mértéke: M Ft/projekt; összesen 150 M Ft; elvárt önerő mértéke: 10% Észak-magyarországi akcióterv keretében tervezett pályázati konstrukciók IV. ( ) Inkubátorház kialakítása elmaradott kistérségekben Már meglévő inkubátorházak beruházási célú bővítésére, illetve legalább 8 vállalkozásnak helyt biztosító új inkubátorház létrehozására, melyek képesek a helyi vállalkozások termelési hatékonyságának javítására, termelő, szolgáltató helyek biztosítására. Támogatható: építés, szükséges irodai és IT technológia beszerzése. Eljárás: kétfordulós pályázat Kedvezményezettek: önkormányzatok és társulásaik, non-profit, közhasznú ill. innovációs szervezetek, konzorciumok Támogatási mértéke: M Ft/projekt; összesen 1000 M Ft; elvárt önerő mértéke: 5-30% 13

14 Észak-magyarországi akcióterv keretében tervezett pályázati konstrukciók V. ( ) Vállalkozások betelepítésére alkalmas térségi ipari parkok fejlesztése Cél a munkahelyteremtést, működő tőke beáramlását elősegítő, magas szintű infrastruktúrával és magas színvonalú szolgáltatásokkal rendelkező ipari parki területek kialakítása a régióban Támogatható: termelő infrastruktúra kiépítése, felújítása, marketingtevékenység, szolgáltatások nyújtása, műszaki eszközök beszerzése, projekt-előkészítés, földvásárlás(10%-ig). Eljárás: kétlépcsős pályázat Kedvezményezettek: önkormányzatok és társulásaik, gazdasági társaságok, non-profit és közhasznú szervezetek Támogatási mértéke: M Ft/projekt; összesen 3000 M Ft; elvárt önerő mértéke: 20-50% Észak-magyarországi akcióterv keretében tervezett pályázati konstrukciók VI. ( ) Regionális logisztikai hálózat feltételeinek megteremtése Cél a régió bekapcsolása a transzeurópai kereskedelembe, illetve olyan új elosztóhálózatok létesítése, amelyek a regionális gazdasági szereplők számára is magasabb együttműködést biztosítanak. A régióban a 6-os korridor mentén egy olyan többfunkciós intermodális logisztikai központ kialakítása, ami a régió gazdasági súlypontjában helyezkedik el. Támogatható: Ipari és logisztikai parkok telekhatáron kívüli infrastrukturális beruházásai, illetve az ezeket megközelítő, valamint kiszolgáló vasúti, közúti kapcsolatok kiépítése. Megvalósítás helye: Mezőkövesd, Miskolc, Hatvan, Salgótarján, esetleg Sátoraljaújhely Eljárás: kétlépcsős pályázat Kedvezményezettek: önkormányzatok és társulásaik, hazai és nemzetközi nagyvállalatok, kis és középvállalkozások Támogatási mértéke: (?)M Ft/projekt; összesen 2000 M Ft; elvárt önerő mértéke 14

15 Észak-magyarországi akcióterv keretében tervezett pályázati konstrukciók VII. ( ) Térségi turisztikai nagyattrakciók fejlesztése Turisztikai kisattrakciók, vonzerők, termékek, programok, kapcsolódó szolgáltatások fenntartható fejlesztése Cél a nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai termékek, ezen belül attrakciók kiépítése, építve a régió sajátos kulturális örökségeire és természeti értékeire ezáltal a turizmusból származó jövedelmek növelése. Támogatható: beruházás turisztikai infrastruktúra fejlesztése, rendezvénykonferenciaszervezés Megvalósítás helye: Eger és térsége, Miskolc és Bükk térsége, és Hollókő Ipolytarnóc Szécsény térsége, Tokaj-hegyalja - Zemplén térsége, Aggtelek és térsége, Gyöngyös- Mátra, Tisza-tó. A 2. pályázat a régió egyéb területeire is kiterjed. Eljárás: 1. kétlépcsős pályázat; 2. Egyfordulós standard kiválasztás Kedvezményezettek: önkormányzatok és társulásaik, gazdasági társaságok, non-profit szervezetek Támogatási mértéke: a két pályázat teljes kerete összesen 8500 M Ft; elvárt önerő mértéke: 10-50% Észak-magyarországi akcióterv keretében tervezett pályázati konstrukciók VIII. ( ) Kereskedelmi % szálláshelyek és szolgáltatásaik fejlesztése Cél a régióban működő kereskedelmi szálláshelyek színvonalának és szolgáltatásainak javítása, bővítése, valamint új, elsősorban magas kategóriájú szálláshelyek létesítése a támogatandó regionális vonzerők közelében. Támogatható: építés, eszközbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele, adminisztrációs költségek Megvalósítás helye: Észak-magyarország, de elsősorban a kiemelt desztinációkon belül (Eger és térsége, Miskolc és Bükk térsége, és Hollókő Ipolytarnóc Szécsény térsége, Tokaj-hegyalja - Zemplén térsége, Aggtelek és térsége, Gyöngyös-Mátra, Tisza-tó), a turisztikai vonzerők közelében. Eljárás: egyfordulós standard eljárás Kedvezményezettek: önkormányzatok és társulásaik, gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek Támogatási mértéke: M Ft/projekt; összesen 5000 M Ft; elvárt önerő mértéke:

16 Észak-magyarországi akcióterv keretében tervezett pályázati konstrukciók IX. ( ) Regionális, helyi-, térségi desztináció-menedzsment szervezetek létrehozása, valamint Regionális klaszterek és klaszterközpont létrehozása Cél a regionális, helyi, térségi desztináció-menedzsment szervezetek létrehozása, fejlesztése alapvetően a kiemelt turisztikai térségekben, valamint termék alapú regionális turisztikai klaszterek és regionális klaszterközpont (Turisztikai Innovatív-, K+F Központ) létrehozása és tevékenységének támogatása Támogatható: felújítás, eszközbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsement és adminisztrációs költségek Megvalósítás helye: Eger és térsége, Miskolc és Bükk térsége, és Hollókő Ipolytarnóc Szécsény térsége, Tokaj-hegyalja - Zemplén térsége, Aggtelek és térsége, Gyöngyös- Mátra, Tisza-tó. Eljárás: egyfordulós standard kiválasztás Kedvezményezettek: önkormányzatok és társulásaik, gazdasági társaságok, non-profit szervezetek Támogatási mértéke: M Ft/projekt; összesen 2000 M Ft; elvárt önerő mértéke: 10-50% Észak-magyarországi akcióterv keretében tervezett pályázati konstrukciók X. ( ) Kistérségek központi településeinek fejlesztése Új és meglévő gazdasági, közösségi funkciók támogatása, megerősítése a régió közép és nagyvárosaiban a tőkebefektetések ösztönzése és a magasan képzett lakosság megtartása érdekében. A térségszervező funkciókkal rendelkező kisvárosok és kistérségi decentrumok települési attraktivitásának fokozása, nívós településközpontok kialakítása, vállalkozások üzleti infrastrukturális feltételeinek javítása Támogatható: ERFA: közterületek megújítása, közlekedésfejlesztés,, közösségi célú intézmények fejlesztése, zöld területek revitalizációja, vízelvezető beruházások stb. ESZA: önkormányzatok kapacitásfejlesztése, közösségfejlesztés, ifjúsági programok, oktatás, képzés ; visszatérítendő támogatás (JESSICA - kedvezményes hitel, kamattámogatás, tőkegarancia), Megvalósítás helye: városok, régiós növekedési centrumok, szolgáltató kisvárosok és kistérségi decentrumok Eljárás: kétfordulós pályázat Kedvezményezettek: önkormányzatok és intézményeik, központi költségvetési szerv, közhasznú gazdasági társaságok, alapítványok, egyesületek, egyházak, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, konzorciumok Támogatási mértéke: összesen M Ft, önerő 10 %, vállalkozói partnernek 40 % visszatérítendő támogatás 16

17 Észak-magyarországi akcióterv keretében tervezett pályázati konstrukciók XI. ( ) Vidékfejlesztési programot kiegészítő integrált falumegújítás Cél a vidéki területek vonzóvá, fiatal szakemberek letelepülésére, turisztikai szolgáltatások indítására és más gazdasági befektetések fogadására alkalmassá tétele a sokszínű, még épen megmaradt falusi környezetnek a falu hagyományaira és értékeire építő, a fenntartható fejlődés követelményeinek különös figyelmet szentelő, településfejlesztési koncepcióra és településrendezési tervre alapozott, integrált felújításával. Támogatható: középületek, lakóépületek, üzlethelyiségek energiaracionalizálással egybekötött felújítása, közterek, hidak, utak, parkok, közművek felújítása, településrendezési terv készítése, szemléletformáló kiadványok, rendezvények, helyi örökséget bemutató gyűjtemény kialakítása ; visszatérítendő támogatás (JESSICA - kedvezményes hitel, kamattámogatás, tőkegarancia), Megvalósítás helye: régió községei Eljárás: kétfordulós pályázat Kedvezményezettek: települési önkormányzat, nem központi államigazgatási szervezetek és intézményeik, vállalkozások, társadalmi szervezetek, egyházak, magán személyek Támogatási mértéke: összesen 3800 M Ft, önerő % Észak-magyarországi akcióterv keretében tervezett pályázati konstrukciók XII. ( ) Barnamezős terület rehabilitációja Cél a régióban a barnamezős területek újrahasznosítása, funkcióváltásuk és a települési struktúrába való integrációjuk előmozdítása. Támogatható: barnamezős területek fejlesztésre, kármentesítésre való előkészítése, kapcsolódó tanulmányterv készítése, a tulajdonviszonyok rendezése, kármentesítés, új gazdasági vagy kulturális célú funkciók létesítése Megvalósítás helye: régió községei Eljárás: kétfordulós pályázat Kedvezményezettek: önkormányzat és intézményei, gazdasági társaságok, közhasznú szervezetek, konzorciumok Támogatási mértéke: M Ft/projekt, összesen 3200 M Ft, önerő % 17

18 Észak-magyarországi akcióterv keretében tervezett pályázati konstrukciók XIII. ( ) Kistérségi központok létesítése, járó beteg szakellátás és diagnosztika korszerűsítése Konstrukció céljai: A háziorvos hiányos kistelepülések ellátásának megszervezése, valamint a háziorvosi ellátás műszerezettségének, infrastrukturális állapotának javítása; Kistérségi szakellátás infrastruktúrájának fejlesztése; A diagnosztikai ellátás minőségének és hatékonyságának javítása; Az intézményi átalakítások segítése. Támogatható: ellátáshoz szükséges infrastrukturális feltételeket megteremtése, orvosi műszerek beszerzése, informatikai fejlesztések Megvalósítás helye: magas születésszámú, többnyire társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott kistérségek Eljárás: nyílt pályázat Kedvezményezettek: rendelőintézeteket fenntartó önkormányzatok, konzorciumok, kistérségi központok Támogatási keret: M Ft Észak-magyarországi akcióterv keretében tervezett pályázati konstrukciók XIV. ( ) Időskorúakról gondoskodó komplex és integrált rendszer kialakítása Cél az időskorú lakosság speciális egészségügyi ellátását biztosító geriátriai szolgáltatások megteremtése és javítása. Támogatható: rehabilitációs célú szolgáltatatás és infrastruktúra fejlesztése, eszközbeszerzés, szakember képzés (10%-ig) Eljárás: kétfordulós pályázat Kedvezményezettek: fenntartó önkormányzatok, konzorciumok Támogatási mértéke: összesen: 8000 M Ft (várható projektek száma: 35), önrész 10% 18

19 Észak-magyarországi akcióterv keretében tervezett pályázati konstrukciók XV. ( ) Szociális és közösségi szolgáltatások kistérségi rendszereinek integrált fejlesztése Cél a szociális ellátásban meglévő szűk keresztmetszetek kezelésére, a társadalmi feszültségek kistérségi szintű oldására alkalmas, kistérségi szinten összehangolt szociális és közösségi szolgáltatási rendszerek infrastrukturális hátterének kialakítása. Támogatható: kistérségi szociális szolgáltatási tervek készítése, szociális és közösségi alapellátások és egyéb speciális szolgáltatások infrastrukturális hátterének fejlesztése Eljárás: kétfordulós pályázat Megvalósítás helye: régió kistérségei Kedvezményezettek:Többcélú társulás, települési önkormányzat vagy civil szervezet, ezen kívül partnerség keretében: egyházak, nem központi államigazgatási szervezetek és intézményeik Támogatási mértéke: max 300 M Ft/projekt; összesen: 2000 M Ft Észak-magyarországi akcióterv keretében tervezett pályázati konstrukciók XVI. ( ) Utólagos akadálymentesítés az önkormányzati feladatokat ellátó intézményekben Cél a fogyatékossággal élő emberek életminőségének javítása, az önkormányzati szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása. Támogatható: fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés, képzés Eljárás: egyfordulós, egyszerűsített pályázat Kedvezményezettek: önkormányzatok és társulásaik, önkormányzati feladatokat ellátó szervezetek Támogatási mértéke: max 15 M Ft/projekt; összesen: 2000 M Ft, elvárt önerő: 10% 19

20 Észak-magyarországi akcióterv keretében tervezett pályázati konstrukciók XVII. ( ) Óvodai és az alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése Cél a az óvodai nevelés és az alapfokú nevelés-oktatás minőségében és feltételrendszerében meglévő területi különbségek csökkentése, ezáltal az oktatás és nevelés hatékonyságának és minőségének javítása a régióban. Támogatható: infrastruktúra fejlesztés, építés, képzés Eljárás: nyílt pályázat Kedvezményezettek: óvodák, alapfokú nevelési-oktatási intézmények, fenntartó önkormányzatok és egyéb szervezetek (pl. egyházak, alapítványok), konzorciumai Támogatási mértéke: M Ft/projekt; összesen: 6500 M Ft, elvárt önerő: 10% Észak-magyarországi akcióterv keretében tervezett pályázati konstrukciók XVIII. ( ) A közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése intézkedés Az intézkedés célja a megfelelő képességek és közel azonos életesélyek biztosítása érdekében a közoktatás infrastruktúrájának térségi sajátosságokhoz igazodó megszervezése és fejlesztése. Konstrukciók: 1. Óvodai és az alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése 2. Középfokú oktatási, speciális szakoktatási intézmények és kollégiumok infrastrukturális fejlesztése Támogatható: infrastruktúra fejlesztés, építés, informatikai fejlesztés, akadálymentesítés, képzés, nevelési-oktatási programok bevezetése Eljárás: nyílt pályázat Kedvezményezettek: óvodák, alap- és középfokú oktatási intézmények, fenntartó önkormányzatok és egyéb szervezetek (pl. egyházak, alapítványok), konzorciumok Támogatási mértéke: M Ft/projekt; összesen:8000 M Ft (1.: :1500 M Ft), elvárt önerő: 10% 20

21 Észak-magyarországi akcióterv keretében tervezett pályázati konstrukciók XIX. ( ) Kistérségi központok közúti, illetve tömegközlekedéssel való elérhetőség feltételeinek megteremtése és javítása Támogatható: négy- és ötszámjegyű, valamint rácsatlakozó bekötő és összekötő utak építése, felújítása, út menti infrastruktúra korszerűsítése Eljárás: kétfordulós pályázat Kedvezményezettek: helyi önkormányzatok és intézményeik, több célú kistérségi társulások, NA Zrt vagy Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság, központi költségvetési szervek és intézményei, nem profitorientált, közhasznú gazdasági társaságok. Támogatási mértéke: M Ft/projekt; összesen:6500 M Ft; elvárt önerő: 10% Észak-magyarországi akcióterv keretében tervezett pályázati konstrukciók XX. ( ) A régió közösségi közlekedéssel való elérhetőségek javítása Támogatható: Helyközi közösségi közlekedés irányítás-technológiai rendszerek és utasforgalmi infrastruktúra (autóbusz-pályaudvar, utastájékoztató rendszerek, stb.) fejlesztése; térségi elérhetőséget javító folyami átkelők (pl: komp, pontonhíd), valamint járatok kialakítása, regionális közlekedési szövetségek létrehozásának ösztönzése Eljárás: kétfordulós pályázat Kedvezményezettek: helyi önkormányzatok és intézményeik, több célú kistérségi társulások, Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság, központi költségvetési szervek és intézményei, nem profitorientált, közhasznú gazdasági társaságok, közlekedési szolgáltatást végző gazdasági szervezetek, konzorciumok Támogatási mértéke: M Ft/projekt; összesen: 1500 M Ft, elvárt önerő: 10% 21

22 Forrásallokáció Prioritás 1. A versenyképes helyi gazdaság megteremtése 2. Turizmus 3. Település-rehabilitáció 4.Humánközösségi infrastruktúra fejlesztése 5. Térségi közlekedés fejlesztése Mindösszesen % 5,43% 23,26% 36,04% 25,19% 10,08% 100% Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 22

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

Regionális Operatív Programok

Regionális Operatív Programok Regionális Operatív Programok A ROP-ok az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERVBEN Tematikus és területi prioritások Operatív programok: Területfejlesztés (ROP-ok) Gazdaságfejlesztés (GOP) Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 9 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Fejezeti kezelésű előirányzatok 4 Új Magyarország Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztés Operatív Program 0 90,0 0 938,7 0 938,7 Működési költségvetés

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül. Varju László, Elnök, KMRFT október 14.

A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül. Varju László, Elnök, KMRFT október 14. A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül Varju László, Elnök, KMRFT 2008. október 14. KMRFT - Adatok, feladatok A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

ÉMOP 1. prioritás Versenyképes hely gazdaság megteremtése. Akcióterv

ÉMOP 1. prioritás Versenyképes hely gazdaság megteremtése. Akcióterv ÉMOP 1. prioritás Versenyképes hely gazdaság megteremtése Akcióterv 2009-2010 Prioritás tartalma A prioritás támogatást nyújt: az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak,

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Beadás kezdete. Beadás vége

Beadás kezdete. Beadás vége OP Azonosító kód Pályázat címe Keret (Mrd Ft) Beadás kezdete Beadás vége Pályázók köre Támogatás összege Támogatás mértéke GOP- 2009-1.1.2 Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 1,27 2009.08.31

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

1. A Nemzeti Fejlesztési Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása:

1. A Nemzeti Fejlesztési Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása: 1. A Nemzeti Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása: 1 2 3 4 5 A B C D E Prioritás Intézkedés Jelenlegi közreműködő szervezet program Gazdasági Versenyképesség Humán

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. november 30. 1/13 I. Prioritás bemutatása - DDOP 1. Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Pro Régió Ügynökség Az elemzés témája Forrásfelhasználás a Közép-magyarországi

Részletesebben

Regionális politika 2. gyakorlat

Regionális politika 2. gyakorlat 1 Regionális politika 2. gyakorlat Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT ÚMVP 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK, Lisszaboni

Részletesebben

Jelenleg elérhető fejlesztési források és pályázati lehetőségek a Közép-Dunántúli régióban

Jelenleg elérhető fejlesztési források és pályázati lehetőségek a Közép-Dunántúli régióban Jelenleg elérhető fejlesztési források és pályázati lehetőségek a Közép-Dunántúli régióban Rendelkezésre álló forrás 2009-2010 - Gazdaságfejlesztés 13,56 Mrd Ft - Turizmusfejlesztés 9,91 Mrd Ft - Fenntartható

Részletesebben

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére 3. napirend Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére Tárgy: Döntés a 2011-13. évi Dél-Dunántúli Akcióterv munkaanyagának véleményezéséről Előterjesztő: Kovács

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei. Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei. Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012. november A Dél-Dunántúli Operatív Program keretszámai Prioritás OP forrás

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek Szivi Orsolya 2009. április 20. Budapest Az előadás felépítése Fejlesztési programok, pályázati lehetőségek

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban konferencia 2014. július 1. Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Domján Róbert osztályvezető Területfejlesztési

Részletesebben

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN Németh Tamás Fejlesztési tanácsadó Tartalom TOP 1. körös felhívások összegzése 2016. II. félévben megjelenő Felhívások Terület- és Településfejlesztési

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési kerete

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési kerete A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési kerete A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló. prioritás azonosító jele neve keretösszege (Mrd Ft) GINOP-..-8

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK AKTUÁLIS ÁLLÁSÁRÓL április 13.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK AKTUÁLIS ÁLLÁSÁRÓL április 13. Táblázat adattartalma : o keretösszeg: minden esetben a felhívásban megjelent keret (a végső döntések után fennmaradó keretek esetleges átcsoportosításai nem jelennek meg ebben az oszlopban); o : a benyújtási

Részletesebben

Csongrád Megye Integrált Területi Programja

Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja megyék, MJV-k részére meghatározott forráskeret 7 évre (2014-2020) 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat Csongrád megye:

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

Miskolc, október 16. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye CÉLPONTban a gazdaságfejlesztés TOP GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Miskolc, október 16. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye CÉLPONTban a gazdaságfejlesztés TOP GAZDASÁGFEJLESZTÉS Miskolc, 2014. október 16. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye 2014-2020 CÉLPONTban a gazdaságfejlesztés TOP GAZDASÁGFEJLESZTÉS AMIRŐL SZÓ LESZ 1. A 2014-2020-as tervezési időszak 2. A Terület- és Településfejlesztési

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március 1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz A GINOP éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program évre szóló éves fejlesztési kerete

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program évre szóló éves fejlesztési kerete A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 208. évre szóló éves fejlesztési kerete. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló. prioritás azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

Tapasztalatok a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél 2007-2009

Tapasztalatok a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél 2007-2009 Tapasztalatok a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél 2007-2009 EUREGIO III PROJECT MASTER CLASS PROGRAM 2009. szeptember 3. Emlékeztetőül 2007-2013 között Magyarországnak 1,4 milliárd euró fejlesztési forrás

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Bevezetés Uniós források a közoktatásban A támogatási rendszer Fejlesztési dokumentumok Rendelkezésre álló lehetőségek TÁMOP 3 TIOP 1

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. évi ülései 1. sz. melléklet 2010. január 7-i ülés zárt ülés 2010. január 21-i ülés napirendje: 4) Döntés a Pécs Város Önkormányzata által a KÖZOP keretében

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE Konferencia 2014. Október 1., Gödöllő Kocza Mihály oktatási

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

ÚMFT pályázatok a szociális szférában

ÚMFT pályázatok a szociális szférában ÚMFT pályázatok a szociális szférában 2009-2010 Református vonatkozású pályázatok Benyújtott pályázatok száma: 105 Benyújtott pályázatok összértéke: 12 343 963 297 Ft Támogatott pályázatok száma: 9 Támogatott

Részletesebben

HELYI GAZDASÁGI ÜZLETI INFRASTRUKTÚRA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE

HELYI GAZDASÁGI ÜZLETI INFRASTRUKTÚRA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE HELYI GAZDASÁGI ÜZLETI INFRASTRUKTÚRA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE BODOR NORBERT Programirányító referens RFP Stratégiai Tervezési és Értékelési Főosztály NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TERÜLET-

Részletesebben

Klaszterek hatékony vezetése

Klaszterek hatékony vezetése Punak Éva Gazdasági keretek: Könyvelési alapok, klaszter-és menedzsmentszervezet könyvelési pénzügyi alapjai Klaszterek pályázati elszámolásai (eszköz, HR, nyilvántartások) Tartalom: pályázati rendszerek

Részletesebben

Európai uniós forrású vállalati hitel- és kombinált hitelprogramok. MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. DR. NYIKOS GYÖRGYI IGAZGATÓ

Európai uniós forrású vállalati hitel- és kombinált hitelprogramok. MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. DR. NYIKOS GYÖRGYI IGAZGATÓ Európai uniós forrású vállalati hitel- és kombinált hitelprogramok MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. DR. NYIKOS GYÖRGYI IGAZGATÓ Visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatás intézményrendszere NGM IRÁNYÍTÓ

Részletesebben

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mezőkovácsháza 2010. szeptember 8. Előadás tartalma Vállalkozások finanszírozási

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30.

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30. A KDOP 2011-2013. évi Akciótervének pályázati lehetőségei Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, 2011. március 30. Az ÚSZT legfőbb céljai Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás

Részletesebben

UNIÓS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A AS EURÓPAI UNIÓS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

UNIÓS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A AS EURÓPAI UNIÓS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN UNIÓS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A 2014-2020-AS EURÓPAI UNIÓS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN VITÁLYOS ESZTER EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG MINISZTERELNÖKSÉG 1 Áttekintés 1. 2017. évi fejlesztéspolitikai

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljai 1. Foglalkoztatás dinamikus növelése Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés Stratégia alkotás Kitörési pontok

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete A kis és középvállalkozások versenyképességének javítása

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán i pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán Sorszám Pályázati cél pályázó Projekt helyzete Támogatási igény- összeg Megjegyzés 1 TIOP-1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúra fejlesztése

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK AZ ITP ELFOGADÁSA A Zala Megyei Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) végrehajtásának zalai keretrendszerét Integrált

Részletesebben

Regionális gazdaságtan 10. elıadás

Regionális gazdaságtan 10. elıadás 1 Regionális gazdaságtan 10. elıadás Regionális fejlesztési programok Magyarországon Regionális fejlesztési célú pályázati lehetıségek 2 EU-s támogatások: A támogatás egy része az EU költségvetésébıl származik,

Részletesebben

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei Az alábbi cikk röviden ismerteti az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT), az Operatív

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai

Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei területfejlesztési

Részletesebben

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember megyei fejlesztés 2.0 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2013. szeptember meghatározottság Megyei fejlesztés 2.0 Megyei helyzet Nemzeti stratégia EU tematikus célok

Részletesebben