Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium"

Átírás

1 Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium

2 Új Magyarország Fejlesztési Terv Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete (NSRK) Foglalkoztatás és növekedés

3 Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás, mert a munkaképes korúak közel felének nincs munkája Növekedés, mert az ország GDP-je az Uniós átlag 2/3-át sem éri el

4 Új Magyarország Fejlesztési Terv alapelvei I. 1. Állami elosztó rendszerek és az állami közszolgáltatások átalakítása 2. Az újraelosztás mértékének csökkentése 3. A foglalkoztatás terheinek csökkentése a fogyasztás és a vagyont terhelő elvonások szerepének növelése

5 Új Magyarország Fejlesztési Terv alapelvei II. 1. Közfeladatoknál a magánszektor számára meg nem térülő feladatok fölvállalása 2. Multiplikátor hatású fejlesztések

6 Teljesítményelv Egyéni kezdeményezések Öngondoskodás Társadalmi szolidaritás Társadalmi együttműködés megerősítése Új Magyarország Fejlesztési Terv alapelvei III. Kultúra váltás Esélyegyenlőség felértékelése Egyének és közösségek cselekvőképességének megerősítése

7 Új Magyarország Fejlesztési Terv alapelvei IV. Képessé tenni a polgárokat, hogy megállják helyüket a versengő világban

8 Kapcsolódó stratégiák Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv Fenntartó Fejlődés Stratégiája Foglalkoztatási Nemzeti Akcióprogram NEMZETI CSELEKVÉSI TERV A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSÉRT

9 Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv Tengelyek: I. Ágazat versenyképességének javítása II. Vidék környezeti állapotának javítása III. Életminőség javítása vidéken Falu-megújítás elősegítése, alapszolgáltatások hozzáférésének javítása, integrált közösségi és szolgáltatási terek létrehozása IV. LEADER Fenntartható és versenyképes újszerű helyi eljárások ösztönzése, humán szolgáltatások és helyi közösségek fejlesztése (5000 fő alatti települések)

10 Prioritások Operatív programok Gazdaságfejlesztés - GOP Közlekedésfejlesztés - KÖZOP Társadalmi megújulás TÁMOP, TIOP Környezeti- és energetikai fejlesztés - KEOP Területfejlesztés NYDOP, KDOP, DDOP, ÉMOP, ÉAOP, DAOP, KMOP Államreform ÁROP, EKOP Koordinációs és kommunikációs feladatok VOP

11 ÁROP 1. Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés 2. Az emberi erőforrás minőségének javítása 3. Technikai segítségnyújtás

12 EKOP Közigazgatás és a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása Közigazgatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések (szolgáltatások eljuttatása az ügyfelekhez) Kiemelt fejlesztések Technikai segítségnyújtás

13 TIOP Oktatási infrastruktúra Egészségügyi infrastruktúra Munkaerőpiaci részvétel és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra Technikai segítségnyújtás

14 TIOP 3. prioritás I TISZK infrastruktúra-fejlesztés RKK infrastruktúra-fejlesztés Egyablakos rendszer a munkaügyi rendszerben Komplex rehabilitáció infrastruktúrális feltételei Akadálymentesítés a központi közigazgatási szerveknél

15 TIOP 3. prioritás II Bentlakásos intézmények kiváltása (előkészítés, építés, átalakítás, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés) Bentlakásos intézmények korszerűsítése (átalakítás, felújítás, beszerzés) Innovatív térségi szolgáltatások (szolgáltató központok és infrastruktúrájuk biztosítása) TIOP 3. prioritás: 115 md Ft 3.4. intézkedések 9 md Ft 3.5. intézkedés 2 md Ft

16 1. Egyes foglalkoztathatóság fejlesztése munkaerőpiacra belépés ösztönzése 2. Alkalmazkodó-képesség javítása TÁMOP 3. Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása 4. Felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése 5. Társadalmi befogadás 6. Egészségmegőrzés és egészségügyi humán fejlesztés 7. Technikai segítségnyújtás

17 TÁMOP-hoz kapcsolódó zászlóshajó projektek I. Zászlóshajó, azaz kiemelt fejlesztési projektek: 2. Egy vagy több ágazat régió társadalmi csoport szempontjából súlyos problémára adnak választ 3. Újszerű innovatív megoldást kínálnak 4. A polgárok számára érzékelhető eredményekkel járnak 5. Meghatározóak az UMFT egészének arculatára

18 TÁMOP-hoz kapcsolódó zászlóshajó projektek II. A tudás-esély Gyermekesély A 21. század iskolája Nem mondunk le senkiről Versenyképességi pólus Magyar géniusz Rugalmas képzés Meggyógyítjuk az egészségügyet Egyenlő esélyű hozzáférés Magyarországon

19 A területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 67/2007. (VI. 28.) OGY határozat HOGYAN? A kedvezményezett térségek besorolásának előfeltétele A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvénnyel módosított évi CVII. törvény MIT? A kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet

20 Hogyan kell besorolni? A besorolás a 67/2007. OGY határozat alapján Új alapokon nyugvó komplex mutató rendszer Öt mutatócsoport - gazdasági - infrastrukturális - társadalmi - szociális - foglakoztatási Összesen: 31 mutató

21 KSH, 2007, Kedvezményezett kistérségek Jelmagyarázat Leghátrányosabb, komp. prog. (33) Leghátrányosabb helyzetű (14) Hátrányos helyzetű (47) Nem hátrányos (80)

22 A kedvezményezett térségek rendszere 94 Hátrányos helyzetű térségek Leghátrányosabb helyzetű térségek 33 Leghátrányosabb helyzetű térségek térségek Komplex program 47

23 Hátrányos helyzetű térségek Komplex mutatója kisebb, mint az összes kistérség komplex mutatójának átlaga (<2,90) 94 kistérség 3 millió 152 ezer fő az ország lakónépességének 31,3 %-a

24 Leghátrányosabb helyzetű térségek A hátrányos helyzetű kistérségeken belül a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező kistérségek és az ország lakónépességének maximum 15%-a 47 kistérség 1 millió 496 ezer fő.

25 Komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségek A legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező leghátrányosabb helyzetű kistérségek az ország lakónépességének maximum 10%-a 33 kistérség együttes népességszámuk 962 ezer fő.

26 Cél A helyi társadalom szükségleteire alapozva, a többszörös hátrány felszámolása érdekében összehangolt műveletek megvalósítása a gazdaság, a foglalkoztatás, a környezeti és közlekedési viszonyok, valamint a közszolgáltatások területén.

27 Az elsődleges célterület 10 % lakosságarány, 33 kistérség

28 Másodlagos célterület 15 % lakosság-arány, 47 kistérség

29 TÁMOP 5. prioritás AKCIÓTERV 5.1. Leghátrányosabb helyzetű térségek és településen belüli szegregáció csökkentése Nem mondunk le senkiről zászlóshajó program 5.2. Gyerekesély programok, biztos kezdet program, illetve integrált helyi programok a gyermekszegénység csökkentésére 5.3. Alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programok, hajléktalan emberek, illetve gyermekvédelmi ellátásból kikerültek önálló életvitele 5.4. Szociális szolgáltatások modernizációja, tervezési kapacitás, központi információs fejlesztés, szociális képzések, illetve info-kommunikációs akadálymentesítés, elemi, illetve komplex rehabilitáció 5.5. Közösségi kezdeményezések és önkéntes programok, valamint antidiszkriminációs kampányok és fogyasztói tudatosság erősítése

30 TÁMOP 5. prioritás AKCIÓTERV 5.1. Leghátrányosabb helyzetű térségek és településen belüli szegregáció csökkentése Nem mondunk le senkiről zászlóshajó program 5.2. Gyerekesély programok, biztos kezdet program, illetve integrált helyi programok a gyermekszegénység csökkentésére 5.3. Alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programok, hajléktalan emberek, illetve gyermekvédelmi ellátásból kikerültek önálló életvitele 5.4. Szociális szolgáltatások modernizációja, tervezési kapacitás, központi információs fejlesztés, szociális képzések, illetve info-kommunikációs akadálymentesítés, elemi, illetve komplex rehabilitáció 5.5. Közösségi kezdeményezések és önkéntes programok, valamint antidiszkriminációs kampányok és fogyasztói tudatosság erősítése

31 TÁMOP 5. prioritás pályázati projektjei I Biztos kezdet programok a leghátrányosabb helyzetű térségekben; 1,2 md Ft; 35 projekt Integrált helyi programok a gyermekszegénység csökkentésére 1,2 md Ft (projekt konstrukció kidolgozás alatt) Biztos kezdet program országos elterjesztése 500 m Ft; 50 program

32 TÁMOP 5. prioritás pályázati projektjei II A gyermekek és fiatalok integrációs programjai; 2,8 md Ft; 250 program gyermek és ifjúsági programok az iskolai lemorzsolódás csökkentésére, sikeres életkezdés támogatására, devianciák megelőzésére, tehetség-gondozás, ifjúságsegítő, kortárssegítő hálózatok, nyári táborok, családi funkciót erősítő programok, fiatalok önkéntes civil kezdeményezéseinek támogatása

33 TÁMOP 5. prioritás AKCIÓTERV 5.3. Alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programok, hajléktalan emberek, illetve gyermekvédelmi ellátásból kikerültek önálló életvitele

34 TÁMOP 5. prioritás pályázati projektjei III Alacsony foglakoztatási eséllyel rendelkezők, képességtevő és önálló életet elősegítő programjai; 2,2 md Ft, 50 program információ és tanácsadás szenvedélybetegség megelőzését, gyógyítását; együttműködés foglalkoztatási, szakképzési és munkaadó szervezetekkel

35 TÁMOP 5. prioritás pályázati projektjei IV Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerőpiaci integrációját segítő programok; 1,7 md Ft, 70 projekt a foglalkoztathatóság javítása, egyéni fejlesztés, munkába maradás segítése, kockázatviselés támogatása a munkaadók részére; félutas lakhatási megoldások

36 TÁMOP 5. prioritás AKCIÓTERV 5.4. Szociális szolgáltatások modernizációja, tervezési kapacitás, központi információs fejlesztés, szociális képzések, illetve info-kommunikációs akadálymentesítés, elemi, illetve komplex rehabilitáció

37 TÁMOP 5. prioritás pályázati projektjei V Házi segítségnyújtás fejlesztése; 6 md Ft, 50 projekt ápolási díjban részesülők részmunkaidős foglalkoztatása, illetve kidolgozás alatt

38 TÁMOP 5. prioritás pályázati projektjei VI Szociális szakemberek képzése, továbbképzése; 1,1 md Ft, 100 projekt képzésfejlesztés, oktatási és szakmai regionális együttműködés, szakmai módszertan, dokumentumok készítése, továbbképzések

39 TÁMOP 5. prioritás pályázati projektjei VII A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférés biztosítása; 1,5 md Ft, 21 projekt az építészet, ill. építészeti hatóság szakembereinek képzése, fogyatékos emberek számára tanfolyamok lebonyolításához speciális eszközök biztosítása Elemi rehábilitációs szolgáltatás feltételeinek megteremtése; 1,0 md Ft,7 projekt elemi, előfoglalkoztatási, képzési rehabilitáció működtetésének finanszírozása

40 TÁMOP 5. prioritás AKCIÓTERV 5.5. Közösségi kezdeményezések és önkéntes programok, valamint antidiszkriminációs kampányok és fogyasztói tudatosság erősítése

41 TÁMOP 5. prioritás pályázati projektjei VIII Önkéntesség elterjesztése; 620 m Ft, 19 projekt hosszú távú önkéntes programok támogatása különböző célcsoportok számára, önkéntes tevékenység népszerűsítése, önkéntesség menedzselése Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása; 1,0 md Ft, 40 projekt civil szervezetek képzése, tanácsadása, hálózatépítés Anti-diszkriminációs jogvédelem, kampányok 700 m Ft, 50 projekt anti-diszkriminációs műsorok készítése, jogsegélyszolgálat, illetve diszkriminációs ügyekben bizonyítás, tesztelés

42

43

44

45

46 ÉAOP A térség humán infrastruktúra-fejlesztési prioritásai között az egészségügyi és közoktatási ágazatnak van meghatározó szerepe. A szociális és gyermekjóléti fejlesztési feladatok kismértékűek. A jelenlegi pályázati kiírás alapján 1,4 Mrd Ft áll rendelkezésre és 22 projektet kívánnak befogadni. A/ komponens már működő intézmények infrastruktúra-fejlesztése B/ és C/ komponens esetében komplex fejlesztés, illetve bölcsődei fejlesztések

47 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

48

Fejlesztési igények és lehetőségek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerben. Hajdúszoboszló 2009. június 10 dr. Katonáné dr.

Fejlesztési igények és lehetőségek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerben. Hajdúszoboszló 2009. június 10 dr. Katonáné dr. Fejlesztési igények és lehetőségek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerben Hajdúszoboszló 2009. június 10 dr. Katonáné dr. Pehr Erika Mottó Nézz hosszasan egy gyermekarcra, és látni fogod : ha van

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

szociális ellátás fejlesztése a társadalmi befogadás erősítése érdekében

szociális ellátás fejlesztése a társadalmi befogadás erősítése érdekében A TESZ Alapítvány legfőbb célja, hogy az egészség ne csupán a betegség hiányát jelentse, hanem a települések, cégek, vállalatok és közösségek egyik legfontosabb befektetési lehetőségévé váljon. A TESZ

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 6 Az Operatív Programok szerkezete 7 Költségvetési szerveknek szóló pályázatok az egyes

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

Ágazati Operatív Programok 2014-2020

Ágazati Operatív Programok 2014-2020 Ágazati Operatív Programok 2014-2020 EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program IKOP Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program KEHOP

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020

Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Piac és Profit Konzultáció Budapest 2014. Február 4. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1 Célkitűzések A 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban.

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban. A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban Ruszkai Zsolt Munkaerő-piaci környezet Pályázati lehetőségek a jelenlegi,

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához

Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA V/965/1 Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Harmadik olvasat, partnerségi egyeztetés utáni

Részletesebben

Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban

Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban Az alulírott civil szervezetek 1 javaslatát részletezzük ebben az anyagban. Összefoglaló A javaslat lényege, hogy

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007 2013. Foglalkoztatás és növekedés

Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007 2013. Foglalkoztatás és növekedés A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés (Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete) A magyar Kormány elfogadta 2006. október 25-én Előszó

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6.

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6. EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT 2014. június 6. 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés

Részletesebben

Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő

Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő Nemzeti Erőforrás Minisztérium Magyar Urbanisztikai Társaság 2012. 2011 UNY - Vissza az utcáról Pályázat nyújtható be életvitelszerűen közterületen élő hajléktalan

Részletesebben

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Észak magyarországi Operatív Program 4. prioritás: Humán közösségi infrastruktúra Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Humán

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADOTT VERZIÓ

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADOTT VERZIÓ EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADOTT VERZIÓ 2014-2020 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés EFOP_0.1_2013_0131 2013.01.31 EFOP_0.2_2013_0213

Részletesebben

TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA)

TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA) TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA) Programvezető: Tóth Ferenc Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, volt ügyvezető

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Közoktatási lehetőségek TÁMOP-3.3.10.A-B-12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása Benyújtás: 2013. február 22. és április

Részletesebben

Hagyomány és modernizáció

Hagyomány és modernizáció Hagyomány és modernizáció Az Új Magyar Falu Programja az élhető vidékért 2007.11.06. Tartalom Bevezető... 3 A helyzet... 3 A Program... 4 1. Munkahelyteremtés... 5 1.1. A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése...

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései Kiértékelő tanulmány Magyarország Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 EU Compass HUHR/1001/2.1.1/0004/03

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben