Fejlesztési igények és lehetőségek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerben. Hajdúszoboszló június 10 dr. Katonáné dr.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejlesztési igények és lehetőségek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerben. Hajdúszoboszló 2009. június 10 dr. Katonáné dr."

Átírás

1 Fejlesztési igények és lehetőségek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerben Hajdúszoboszló június 10 dr. Katonáné dr. Pehr Erika

2 Mottó Nézz hosszasan egy gyermekarcra, és látni fogod : ha van sors, hát nagyon hamar elkezdődik. (Ancsel Éva)

3 Veszélyeztetett gyermekek Veszélyeztetett gyermek: fő ( száz azonos korúból 12 ), ebből: környezeti , magatartási , anyagi , egészségi 8464 fő. Bántalmazás (testi 3276, szexuális 259, érzelmi 6171), Elhanyagolás (testi , érzelmi ). Érintett családok száma:

4 Megoldások Legyen jobb a gyermekeknek Nemzati Stratégiáról, szóló 1092/2007 (XI.29) OGY. határozat, OGY határozat végrahajtásával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről szóló 1092/2007. (XI. 29.) Korm. határozat ( ), 1053/2008. (VIII.4.) Korm. határozat értelmében szeptember 24-én került sor a Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság megalakulására.

5 A célok összefoglalása Szülők munkája és lakhatása Gyermekes családok anyagai helyzete Gyermekek fejlesztése és képzése Szociális ellátások és szolgáltatások Gyermekek jobb egészsége Roma gyermekek prioritása Fogyatékossággal élő gyermekek prioritása Szegénység arányának és mélységének csökkentése Települési lejtő csökkentése Működő nagy ellátórendszerek fejlesztése Gyermeki jogok erősítése Együttműködés szektorok, intézmények, ágazatok között Állampolgárok, gyermekek részvétele Szegénység arányának csökkentése, minden gyermek esélyeinek javítása, jogainak és részvételének erősítése Információterjesztés, hozzáférés

6 Pénzbeli ellátások 1. 1.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 125%, illetve 135 %-ához igazodó természetbeni ellátás és évi 2x Ft) 530 ezer gyermeket érint. 2.) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás ( mértéke a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 22%-a,, vagyis Ft/fő/hó, valamint évi 2x Ft) mintegy 1500 gyermeket érint. 3.) Ingyenesen étkezés bölcsődében, óvodában, általános iskola 1-6.osztályában gyermeket érint. 4.) Nyári gyermekétkeztetés a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők közül 100 ezer gyermeket érint.

7 Az óvodáztatási támogatás A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek a szülője, aki gyermekét az óvodaköteles kor előtt beíratta óvodába és a gyermek legalább három hónapig rendszeresen jár óvodába, első alkalommal egy magasabb összegű (2009. évben Ft) óvodáztatási támogatásban részesül. A gyermek beíratását követően feltéve, hogy a gyermek rendszeresen jár óvodába a szülőt a tárgyév június, illetve december hónapjában egy alacsonyabb összegű támogatás (2009. évben Ft) illeti meg

8 Az óvodáztatási támogatás II. Óvodáztatási támogatás természetbeni nyújtása (ruha, cipő, tisztasági csomag, gyermekjóléti szolgálat javaslata)) Rendszeres óvodába járás (legalább 6 óra, igazol és igazolatlan napok nem haladják meg a nevelési napok 25%-át, kivéve 10 napot júl.- aug. hónapokban a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet szerint), Gyer.1-3 számú melléklete (760 millió Ft. a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok között lett tervezve).

9 Gyermekjóléti szolgálat Feladatai (szolgáltató, szervező, közvetítő), 467 egyszemélyes szolgálat, legtöbb az Észak- Alföld (136), Észak-Magyarország (102), Dél Alföld (97) területén működik szolgálat település - (45 központ), gondozott gyermek száma : fő.

10 Napközbeni ellátás 596 bölcsőde (25 ezer fh.), 246 családi napközi (1600fh.), 43 házi gyermekfelügyelet. Óvodák száma 4386 ( fh.) 935 településen nem biztosított az óvodai ellátás (Baranya 184, Borsod 110, Vas 119. Zala 150). Óvodához integrált bölcsődék száma 118 Egységes óvoda-bölcsőde ( szeptember 1-je)

11 Átmeneti gondozás Ellátott gyermekek száma: helyettes szülői ellátásban 202 fő gyermekek (29) átmeneti otthonában fő családok (107) átmeneti otthonában fő Gyermekek átmeneti otthona 47 településen és 5 megyében hiányzik. Családok átmeneti otthona hiányzik Gyula, Kazincbarcika, Eger, Cegléd, Vác városában.

12 Gyermekvédelmi szakellátás I. Gyermekotthon (12 ezer fh.-ből 5 ezer lakásotthoni) Nevelőszülő (5173 nevelőszülő, 381 hivatásos, 8 ezer fh.) Utógondozói ellátás (4.200 fiatal felnőtt, ebből 2700 tanul) (Befogadó gyermekotthont nem tart fenn: 4 megye (Békés, Fejér, Pest, Tolna) Utógondozó otthont nem működtet: 7 megye (Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Pest, Tolna, Vas) Külső férőhelyeket nem működtet: 1 megye (Hajdú-Bihar) A gyermekotthonok ki (át)alakításának végső időpontja: 2013 (400 lakásotthon, 150 korszerű gyermekotthon,16 megye befejezte az átalakítást)

13 Gyermekvédelmi szakellátás II. 15 speciális gyermekotthon működik az országban, melyből 2 intézményt civil szervezet, 3 intézményt az SzMM, és 10 intézményt az önkormányzatok működtetnek. Ezen kívül 11 speciális lakásotthon, illetve 16 gyermekotthon speciális csoportja is ellát speciális szükségletű gyermekeket ( 510 férőhely) Speciális szükségletű gyermek száma 700 ( 4%) (ebből 280 integráltan, vagy normál nevelőszülőnél nevelkedik) (Az átlagos szükségletű gyermekeket gondozó otthonokból még 5-öt, a különleges nevelési igényű gyerekeket ellátó 31 intézményből még 11-et kell átalakítani)

14 Nevelőszülői ellátás I ban:487 hivatásos, 2328 hagyományos, összesen: ben:381 hivatásos, 5173 hagyományos, összesen: önkormányzati és 12 egyházi vagy civil fenntartású nevelőszülői hálózat működik. Hagyományos nevelőszülőnél 24, hivatásosnál 14%-kal több gyermek nevelkedett, mint 1998-ban (gyermekek 56%-a).

15 Nevelőszülői ellátás II. 18 éves és annál idősebb korcsoportba tartozók létszáma emelkedett a legnagyobb mértékben ( között 2039-fővel), a második legnagyobb emelkedés a 0-3 éves korosztályban figyelhető meg ( között 332-fővel). Folyamatosan csökken az egy gyermeket gondozó nevelőcsaládok száma, 8 év alatt több mint 900-zal, Három gyermeknél többet nevel 991 nevelőszülő, ez a nevelőszülők 17,8%-a.

16 Beáramlás adatai II. Országosan engedélyezett férőhelyszám: (7989, Országosan üres férőhelyszám: 2951 (791, 1870) A legtöbb engedélyezett férőhelyen felüli elhelyezés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van (45), Bács- Kiskun megye (32), Békés megye (17), Budapest (12), Somogy megye (8), Nógrád megye (6). Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Pest megyében a február 28-i állapot szerint azonban egyetlen sem, Békés megyében pedig csak néhány (6) üres férőhely állt rendelkezésre.

17 Szakmai együttműködések I. A gyermek segítséget megkapjon a családjában történő nevelkedéséhez, időben emeljék ki a családjából, egyéni szükségleteinek megfelelő gondozási helyre kerüljön, ne szakadjon el családjától, családi kapcsolataitól, megfelelő ideig legyen a megfelelő gondozási helyen, visszafogadása és visszatérése előkészítése, indokolt örökbefogadása előkészítése, a családba történő visszailleszkedés segítése.

18 Szakmai együttműködések II. Gyermek indokolt kiemelése a családból, gondozási hely meghatározása, Az egyéni gondozási terv elkészítése, elfogadása, Családgondozás, családi kapcsolattartás segítése és szabályozása, A nevelésbe vétel felülvizsgálata és döntés a megszüntetéséről, az egyéni elhelyezési terv, illetve a gondozási hely megváltoztatásáról, az örökbe fogadhatóvá nyilvánításról, a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perindításról, Utógondozás, otthonteremtés

19 Egy vizsgálatról A kilenc év alatti gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermekek vizsgálata. A felmérés célja annak vizsgálata, hogy a hatályos jogszabályok alkalmazása megtörténik-e, különös tekintettel az ideiglenes hatályú elhelyezésekre, a szülői kapcsolattartás szabályozására, a felülvizsgálatokra és a gyermekek örökbefogadásának előmozdítására. A vizsgálat 281 gyámhivatalnál 4375 gyermeket érintett felülvizsgálattal.

20 Új Magyarország Fejlesztési Terv I Hat kiemelt területen indít el összehangolt állami és uniós fejlesztéseket: a gazdaságban, a közlekedésben, a társadalom megújulása érdekében, a környezet és az energetika területén, a területfejlesztésben és az államreform területén.

21 Új Magyarország Fejlesztési Terv II. 3. prioritás: A társadalom megújulás eszközei: gyermekszegénység csökkentése; a hátrányos helyzetűek társadalmi integrációja; az iskolai lemorzsolódást és devianciát csökkentő intézkedések, a gyermek-, ifjúsági és esélyegyenlőségi szolgáltatások fejlesztése, a fogyasztók és az ellátottak védelme

22 Új Magyarország Fejlesztési Terv III 3. prioritás: A humán infrastruktúra fejlesztés eszközei: a gyermekek napközbeni ellátásainak fejlesztése, többfunkciós humánszolgáltató központok létrehozása; a nagy létszámú szociális és gyermekvédelmi intézmények korszerűsítése,. (TÁMOP, TIOP, ROP)

23 Új Magyarország Fejlesztési Terv V. 5. prioritás: Területfejlesztés eszközei: Az elmaradott térségek felzárkóztatása, ami komplex felzárkóztatási programok megvalósítását jelenti ( TÁMOP, ROP)

24 Új Magyarország Fejlesztési Terv VI. 6. prioritás: Államreform eszközei: az elektronikus ügyintézés elterjesztése, civil társadalom közügyekben való részvételének erősítése, az integrált kistérségi és a regionális döntési szint megerősítése a szubszidiaritás elvének érvényesítése érdekében. (ÁROP, EKOP)

25 Kapcsolódó stratégiák Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv Fenntartó Fejlődés Stratégiája Foglalkoztatási Nemzeti Akcióprogram Országos Fogyatékos ügyi program, Nemzeti Cselekvési Terv a Társadalmi Összetartozásért

26 Prioritások és Operatív Programok 1. Gazdaságfejlesztés - GOP 2. Közlekedésfejlesztés - KÖZOP 3. Társadalmi megújulás TÁMOP, TIOP 4. Környezeti- és energetikai fejlesztés - KEOP 5. Területfejlesztés NYDOP, KDOP, DDOP, ÉMOP, ÉAOP, DAOP, KMOP 6. Államreform ÁROP, EKOP Koordinációs és kommunikációs feladatok VOP

27 Regionális Fejlesztési Alapból megvalósuló programok A Társadalmi Infrastruktúra Operatívprogramból (TIOP), valamint a KMOP-ból Innovatív integrált térségi szolgáltató központok a leghátrányosabb térségekben. Bentlakásos intézmények modernizációja.

28 A Társadalmi Infrastruktúra Operatívprogramból (TIOP) 1. Oktatási infrastruktúra 2. Egészségügyi infrastruktúra 3. Munkaerőpiaci részvétel és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra 4. Technikai segítségnyújtás

29 Gyermekjóléti szolgálat I. Regionális operatív programok (ROP-ok) - infrastrukturális fejlesztésekre adnak lehetőséget Társadalmi megújulás operatív program (TÁMOP) tartalmi fejlesztéseket támogat 5. prioritás: A társadalmi befogadás, részvétel erősítése: Beruházás a jövőnkbe: Gyermek és ifjúsági programok

30 Gyermekjóléti szolgálat II. TÁMOP Szociális szolgáltatások modernizációja c. kiemelt projekt keretében: a gyermekjóléti szolgáltatások ellátási szintjeinek a települések méretéhez, teherbírásához történő igazítása. A sztenderdizációhoz kapcsolódóan a veszélyeztetettség fogalom hatékony alkalmazásának szakmai megalapozása;

31 Napközbeni ellátás I. ROP infrastrukturális fejlesztésekre adnak lehetőséget. TÁMOP tartalmai fejlesztések: 5. prioritás: A társadalmi befogadás, részvétel erősítése. Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP Szociális szolgáltatások modernizációja és a TÁMOP Biztos Kezdet c. kiemelt projekt.

32 Átmeneti gondozás I. Infrastrukturális fejlesztések: Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Bentlakásos intézmények korszerűsítése c. már megjelent pályázati felhívás, melynek keretében átmeneti gondozást nyújtó, már működő otthonok korszerűsítésére is adott a lehetőség a fenntartók számára.

33 Átmenti gondozás II. Tartalmi fejlesztések- Uniós forrásból Társadalmi megújulás operatív program (TÁMOP) 5. prioritás: A társadalmi befogadás, részvétel erősítése, azon belül a Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok

34 Nevelőszülői ellátás TÁMOP Gyermekek és Fiatalok integrációs programjai konstrukció: Támogatási célja a hátrányokkal küzdő iskoláskorú gyermekek és fiatalok részére az oktatási rendszeren kívüli integrációs, prevenciós programok indítása, amelyek kompenzálják a hátrányaikat, segítik az iskolai megfelelést és a megfelelő társadalmi minták elsajátítását, a munka világára való felkészülést.

35 Gyermekotthoni ellátás Infrastrukturális fejlesztés: Társadalmi Infrastruktúra Operatív program (TIOP) 3. prioritás. A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése Bentlakásos intézmények kiváltása konstrukció felhívása előkészítés alatt, illetve felfüggesztve Bentlakásos intézmények korszerűsítése c. már megjelent pályázati felhívás.

36 Gyermekotthoni ellátás II. Tartalmi fejlesztésre Társadalmi megújulás operatív program (TÁMOP) 5. prioritás: A társadalmi befogadás, részvétel erősítése: A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása munkaerő-piaci integrációjuk előmozdítása érdekében konstrukció A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Szociális szolgáltatások modernizációja c. kiemelt projekt (a gyermekotthoni ellátás standardjai )

37 Uniós pályázatok I. Regionális Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP): A gyermekek napközbeni ellátásának javítása, a gyermekfelügyelet társadalmi, közösségi, állami formáinak kapacitásbővítése ( 1700 új férőhely), Innovatív, új gondozási formák, Gyermekjóléti szolgáltatás tárgyi feltételeinek fejlesztése, gyermekjóléti alapszolgáltatások korszerűsítése

38 Uniós pályázatok II. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program - Gyermekvédelmi bentlakásos: 9 megye és 1 megyei jogú város. Társadalmi megújulás Operatív program, Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági Alapellátás területéről 77 pályázat volt, ezek közül 35 nyert, szakellátás területéről 21 pályázó volt, közülük 12 nyert. Az elnyert keretösszeg mintegy 1,2, mrd Ft.

39 Hazai pályázatok 2009 A Kategória: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények és hatóságok együttműködésének fejlesztése a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek vérszerinti családba történő hazagondozása és vérszerinti kapcsolattartásának elősegítése érdekében ; B Kategória: Családi napközi kialakításának támogatása; C Kategória: Gyermekotthoni munkatársak egyes kompetenciáinak fejlesztését célzó továbbképzések támogatása;

40 Hazai pályázatok 2009 D Kategória: A megyei jogú városok által biztosítandó otthont nyújtó és utógondozói ellátás kialakításának támogatása nevelőszülői férőhelyeken, E Kategória: A nevelésbe vett gyermekek vérszerinti kapcsolattartását elősegítő helyszínek működési feltételeinek javítása.

41 Köszönöm a figyelmet www. szmm.gov.hu

Gyermekvédelem aktuális kérdései. Debrecen, Cívis Kálvin Hotel 2009. Április 2.

Gyermekvédelem aktuális kérdései. Debrecen, Cívis Kálvin Hotel 2009. Április 2. Gyermekvédelem aktuális kérdései Debrecen, Cívis Kálvin Hotel 2009. Április 2. I. Intézményrendszer fejlesztése Gyermekvédelmi rendszer Pénzbeli ellátások Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Hatósági

Részletesebben

Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás aktuális kérdései

Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás aktuális kérdései dr. Katonáné dr. Pehr Erika Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás aktuális kérdései Hajdúszoboszló, 2010.június 1. Mottó Ha a gyermek együtt él a biztonsággal, megtanul hinni magában és környezetében. Vajon

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben

GYERMEKJOGI ISMERETEK II. GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II.

GYERMEKJOGI ISMERETEK II. GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. dr. Katonáné dr. Pehr Erika PTE-ÁJK c. egyetemi docens GYERMEKJOGI ISMERETEK II. GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. FEBRUÁR 19. TÁMOP

Részletesebben

A gyermekvédelem felelős (sége) - változások a gyermekvédelemben

A gyermekvédelem felelős (sége) - változások a gyermekvédelemben dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem felelős (sége) - változások a gyermekvédelemben Budapest, 2014. május 29. Ki védi meg a gyermekeket? Biztosítja a gyermek mindenek felett álló érdekét, szociális

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról BESZÁMOLÓ Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A törvény kötelezi az önkormányzatot, hogy minden év május 31.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Lantos Szilárd. Önkormányzati gyermekjólétigyermekvédelmi. rendszere. A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok

MUNKAANYAG. Lantos Szilárd. Önkormányzati gyermekjólétigyermekvédelmi. rendszere. A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok Lantos Szilárd Önkormányzati gyermekjólétigyermekvédelmi ellátások rendszere A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1851-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita Ügyiratszám: 44211/2012.05. Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI logú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZT ÁL Y SZOCIÁLIS OSZTÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) 2008. november Készítették: Dr. Györgyi Lajos Péntek Györgyi Közreműködött: Dr. Borbás István

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése érdekében elfogadott intézkedésekről Budapest, 2012. június 28. Tartalomjegyzék Pont Oldal Bevezetés

Részletesebben

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Tel.: 93/340-737 Ikt. Sz: 25-8 / 2011 Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata

Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata Melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata 2 Tartalom Bevezetés.. 3 1. Magyarország gyermekvédelmi rendszere..

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátások átszervezése. Budapest, 2013.május 23.

A gyermekvédelmi szakellátások átszervezése. Budapest, 2013.május 23. A gyermekvédelmi szakellátások átszervezése Budapest, 2013.május 23. Magyar Közlöny 2012. évi 164. szám Magyar Közlöny 2013. évi 54. szám 2012. évi CXCII. Törvény az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben

Szociális védõháló a régiókban

Szociális védõháló a régiókban Szociális védõháló a régiókban Központi Statisztikai Hivatal Szociális védõháló a régiókban Miskolc 2008. augusztus Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-184-1

Részletesebben

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Komló, 2010. május 19. 2010. PÁVA ZOLTÁN ELNÖK A SZOCIÁLIS KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATÁBAN RÉSZT VETT: Elmotné

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S

Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S Szajol Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére, Szajol településen 2013.

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben