SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A CSALÁD, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMRŐ L ÉV. Budapest, 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A CSALÁD, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMRŐ L 2005. ÉV. Budapest, 2006."

Átírás

1 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A CSALÁD, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMRŐ L ÉV Budapest, 2006.

2 1

3 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A CSALÁD, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMRŐ L ÉV Budapest,

4 Szerkesztette a KSH ített adatai alapján: A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gyermek és Ifjúságvédelmi Főosztály 3

5 TARTALOMJEGYZÉK GYÁMÜGYI TEVÉKENYSÉG I. JEGYZŐK, VÁROSI ÉS MEGYEI GYÁMHIVATALOK által szolgáltatott adatok ítése 5 Néhány megyesoros és idősoros gyámhatósági adat 16 PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS II. RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS 23 ALAPELLÁTÁS III. GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK adatai, 29 Gyermekek napközbeni ellátása (családi napközi, házi gyermekfelügyelet) 32 Gyermekek átmeneti gondozása (helyettes szülők, GYÁO és CSÁO) 33 IV. BÖLCSŐDÉK adatai 35 SZAKELLÁTÁS V. A TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATOK ített adatai 41 Néhány megyesoros adat (, örökbefogadás, ill. gyv gond-ban lévők gondozási hely szerint) 54 VI. GYERMEKOTTHONOK és NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZATOK ített adatai 51 VII. A MINISZTÉRIUM SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONAI és JAVÍTÓINTÉZETEI 65 a.) SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONOK ített adatai 67 A speciális gyermekotthonok címlistája 71 b.) JAVÍTÓINTÉZETBEN ELŐZETES LETARTÓZTATÁSBAN lévők ített adatai 73 A javítóintézetek címlistája 75 c.) JAVÍTÓINTÉZETBEN JOGERŐS ÍTÉLET ALAPJÁN BEUTALTAK ített adatai 76 VIII. Összehasonlító adatok a Gyermekvédelmi intézmények főbb adataiból 79 4

6 Gyermekvédelmi rendszerünk Települési önkormányzat biztosítja: a gyermekjóléti alapellátásokat - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - gyermekjóléti szolgáltatás - gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőd családi napközi, házi gyermekfelügyelet) - gyermekek átmeneti gondozása (átmeneti otthonok, helyettes szülő) Települési önkormányzat Jegyzõ hatásköre különösen: - a gyermekek védelembe vétele - a gyermekek ideiglenes elhelyezése - teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele - ügygondnok, eseti gondnok kirendelése - gyermekvédelmi szolgáltatás működéséne engedélyezése Városi gyámhivatal biztosítja: a bölcsõde mûködtetését a 10 ezer fõt, a gyermekek átmeneti otthonának mûködtetését a 20 ezer fõt, a családok átmeneti otthonának mûködtetését a 30 ezer fõt, a gyermekjóléti központ mûködtetését a 40 ezer fõt meghaladó lakosságszámú település, és a megyei jogú város Megyei, megyei jogú városi önkormányzat biztosítja: a gyermekvédelmi szakellátást - területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás (gyermekvédelmi szakértői bizottság, hivatásos gyámi hálózat és nevelőszülői hálózat, családgondozás, utógondozás) - otthont nyújtó ellátás (nevelőszülő, gyermekotthon) - utógondozás, utógondozói ellátás hatásköre különösen: - gyermektartásdíj megelõlegezése, - otthonteremtési támogatás, - a gyermekek ideiglenes hatályú elhelyezése, - a gyermekek nevelésbe vétele, - nevelési felügyelet elrendelése, - gyermekek kapcsolattartási és vagyoni ügyei, - gyámsági és gondnoksági ügyek, - családba fogadás, örökbefogadás, - utógondozás és utógondozói ellátás elrendelése Megyei (fõvárosi) gyámhivatal hatásköre különösen: - az elsõfokú gyámhatóságok szakmai irányítása és felügyelete, - másodfokú döntések meghozatala, - gyermekvédelmi intézmények mûködésének engedélyezése és tevékenységük ellenõrzése, - gyermek és ifjúságvédelemi koordinátori feladatok Minisztérium - ágazati irányítás és szakmai felügyelet, Központi Hatósági feladatok Országos Örökbefogadási Nyilvántartás - közvetlen intézmények fenntartása (javítóintézetek és speciális gyermekotthonok Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet (Országos szakértői névjegyzék) Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság 5

7 GYÁMÜGYI TEVÉKENYSÉG I. JEGYZŐK, VÁROSI ÉS MEGYEI GYÁMHIVATALOK által szolgáltatott adatok ítése évi adatok ORSZÁGOS, és néhány megyei tábla a 303/2004.(XI.2.) Korm. rendelet alapján számon elrendelt JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁGOK TEVÉKENYSÉGÉRŐL című kérdőív alapján 5

8 6

9 Sor sz. 1. Személyi adatok (2005. év december 31-én) Jegyző Városi gyámhivatal Megyei gyámhivatal Összesen 1. Gyámhatósági ügyeket (is) intéző előadók száma en a) jogtudományi egyetemi Ebből államigazgatási főiskolai végzett egyéb felsőfokú ségűek (1-ből) szakirányú középiskolai száma egyéb középiskolai általános iskolai az állam-és jogtudományi karok esti-levelező tagozatán ből az Államigazgatási Főiskola tovább tanulók száma függetlenített gyámügyi előadók ből függetlenített gyámügyi vezetők száma szakreferensek a) A 2-7. sorok adatainak összege azonos az 1. sor adataival Sor sz. 2. Gyámhatósági határozatok száma (2005. évben) Jegyző Városi gyámhivatal Megyei gyámhivatal Összesen 1. Határozatok száma en (segélyek nélkül) államigazgatási úton Ebből bírósági úton megtámadott egyéb jogorvoslattal határozatok 4. (1-ből) (felügyeleti intézkedés) száma ügyészi óvással Ö S S Z E S megtámadott határozatok száma (2-5-ig) saját hatáskörben módosított vagy visszavont helybenhagyott államig. úton Ebből bírósági úton jogsértés miatt megváltoztatott államig. úton (6-ból) bírósági úton megsemmisített államig. úton bírósági úton jogorvoslati eljárás még folyamatban van Saját hatáskörben módosított vagy visszavont határozatok száma ös Ügyiratforgalmi adatok (2005. évben) Sor sz. Jegyző Városi gyámhivatal Megyei gyámhivatal Összesen 1. Az iktatott gyámhatósági Alapszámmal ügyiratok száma Alszámmal Összesen (alap és alszám)

10 4. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás működési engedélyezése Sor sz 1. Állami fenntartású intézményre vonatkozó Nem állami fenntartású intézményre vonatkozó A jegyző által kezelt engedély ÖSSZESEN Tárgyévben előterjesztett működési engedélyezési kérelmek száma gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó Ebből bölcsődére vonatkozó ből családi napközire vonatkozó házi gyermek-felügyletre vonatkozó Tárgyévben kiadott engedélyek száma gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó Ebből bölcsődére vonatkozó ból családi napközire vonatkozó házi gyermek-felügyletre vonatkozó Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma (2005. évben) Sor Jegyző 1. Előző év dec. 31-én nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma A tárgyévben nyilvántartásba vett veszélyeztetett kiskorúak száma A tárgyévben megszűnt veszélyeztetett kiskorúak száma Tárgyév dec. 31-én nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma (1+2-3) Környezeti Magatartási okból Anyagi Egészségi Ebből alkoholizmus miatt is veszélyeztetett (4 sorból) lakáskörülmények miatt is veszélyeztetett Családok száma, amelyekben a veszélyeztetett kiskorúak élnek

11 6. Védelembe vett kiskorúak száma (2005. évben) sz. Jegyző 1. A tárgyévben nyilvántartásba vett védelembe vett kiskorúak száma Kiskorúak száma, akiknek a védelembe vétele a tárgyévben megszűnt December 31-én nyilvántartott védelembe vett kiskorúak száma Ebből Környezeti okból (3. sorból) Szülőnek felróható magatartási vették Gyermeknek felróható magatartási védelembe Ebből a gyermekjóléti szolgálat jelzése alapján védelembe vett (3. sorból) más szerv jelzése alapján védelembe vett Családok száma, amelyekben a védelembe vett kiskorúak élnek Ebből: családok száma, melyeket a védelembe vétel előtt a gyermekjóléti szolg. gondozott Sor sz. 7. Védelembevétel keretében elrendelt intézkedések (2005. évben) Jegyző Városi gyámhivatal 1. Szülő kötelezése, hogy vegye igénybe a gyermek napközbeni ellátását Szülő kötelezése, hogy keresse fel a családvédelemmel foglalkozó szervezetet A gyermek és hozzátartozója orvosi vizsgálatának kezdeményezése A gyermek egészségét veszélyeztető körülmények megszüntetéséről intézkedés A gyermek számára kifogásolt magatartásának megszüntetése érdekében magatartási szabályok megállapítása A szülő figyelmeztetése helytelen magatartásának megváltoztatására Összes intézkedések száma (1 6-ig ) A gyámhivatalnál kezdeményezett eljárások száma A gyámhivatalnál kezdeményezett eljárások által érintett gyermekek száma A gyámhivatal által kezdeményezett büntető eljárások száma A kiskorú elhelyezésének megváltoztatása Ebből A kiskorú veszélyeztetése miatt ből Tartás elmulasztása Egyéb, a kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény

12 Sor sz. 8. Ideiglenes hatályú elhelyezések és azt követő döntések (2005. évben) Jegyző Városi gyámhivatal Összesen 1. A gyámhatóság által elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezések száma Más szerv - rendőrség, ügyészség, bíróság, bv. intézet - által elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezések száma Az 1. és 2. sorban szereplő id. elhelyezés en hány kiskorút érint különélő másik szülőnél ideiglenes Ebből: harmadik személynél hatállyal nevelőszülőnél elhelyezett sorból gyermekotthonban kiskorúak más bentlakásos intézményben száma Az ideiglenes hatályú elhelyezést követő gyámhivatali döntések száma átmeneti nevelésbe vételek száma Ebből: tartós nevelésbe vételek száma szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perindítások száma sorból gyermekelhelyezés (megváltoztatás) iránti perindítások száma eljárás megszüntetése védelembe vételi eljárás vagy gyermekjóléti alapellátás kezdeményezésével Az átmeneti nevelésbe vétel (10. sor) en hány kiskorút érint A tartós nevelésbe vétel (11. sor) en hány kiskorút érint A szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perindítás (12.) en hány kiskorút érint A gyermekelhelyezés iránti perindítás (13.) en hány kiskorút érint Eljárás megszüntetése védelembe vételi eljárás vagy gyermekjóléti alapellátás kezdeményezésével (14. sor) en hány kiskorút érint Sor sz. 9. Családi jogállás rendezése (2005. évben) Jegyző Városi gyámhivatal 1. Apa adatai nélkül anyakönyvezett, év folyamán nyilvántartásba vett kiskorúak száma Ebből (1-ből): jegyző által felvett teljes-hatályú apai elismerő nyilatkozattal rendezettek száma Apa adatai nélkül anyakönyvezettek száma december 31-én Kiskorúak száma, akiknek családi jogállása a gyámhivatalnál az év folyamán rendeződött apai elismerések száma Ebből: apaság (anyaság) megállapítása iránti perek indításához való hozzájárulások száma (4-ből) képzelt apa (szülők) megállapításának száma Apaság (anyaság) vélelmének megdöntése iránti perindításhoz való hozzájárulások száma Sor sz. 10. Családbafogadás (2005. évben) Városi gyámhivatal 1. Családbafogadott kiskorúak száma Elutasított kérelmek száma Folyamatban levő ügyek száma

13 Sor sz. 11. Kapcsolattartás (2005. évben) Városi gyámhivatal 1. A tárgyévben kezdeményezett kapcsolattartási ügyek száma A kapcsolattartást a gyámhivatal szabályozta (jogerősen befejezett ügyek) Ebből: (2-ből): Határozattal befejezett ügyek száma Ebből: átmeneti nevelt (3-ból) tartós nevelt Ebből: (2-ből): Egyezséggel befejezett ügyek száma Ebből: átmeneti nevelt (6-ból) tartós nevelt 6 9. A gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartási ügyekben alkalmazott végrehajtási cselekmények száma Költségviselésre kötelező határozatok száma A bíróság által szabályozott kapcsolattartási ügyekben alkalmazott végrehajtási cselekmények száma Sor sz. 12. Szülői felügyelet megszüntetése iránti perindítások (2005. évben) Városi gyámhivatal 1. A szülői felügyelet megszüntetése iránti perindítások száma a) Ebből: hány szülőt érint sorból hány kiskorút érint A bíróság a keresetnek helyt adott Ebből: hány szülőt érint sorból hány kiskorút érint A még folyamatban lévő perek száma 59 a) Beleértve a 8. tábla 12. sorában feltüntetett adatokat is.! Sor sz. 13. Átmeneti neveltek adatai (2005. évben) Városi gyámhivatal 1. Tárgyévben átmeneti nevelésbe vett kiskorúak száma Tárgyév december 31-én nyilvántartott átmeneti neveltek száma a) Ebből: (2-ből) örökbefogadhatónak nyilvánítottak száma Az átmeneti neveltek után fizetésre kötelezett hozzátartozók száma a) Átmeneti nevelésbe vett alatt kell érteni az intézeti neveltet is. Sor sz. 14. Tartós neveltek adatai ( évben) Városi gyámhivatal 1. Tárgyévben tartós nevelésbe vett kiskorúak száma Tárgyév december 31-én nyilvántartott tartós neveltek száma b) A tartós a szülő(k) halála nevelésbe vétel lemondó nyilatkozat (Csjt. 48. [3]) szülői felügyeletet megszüntető jogerős bírósági ítélet oka (2-ből) Ismeretlen szülőtől származás 7 7. A tartós neveltek után gondozási díj fizetésére kötelezett hozzátartozók. száma 170 b) Tartós nevelésbe vett alatt kell érteni az állami neveltet is. 11

14 Sor sz. 15. Utógondozás elrendelése (2005. évben) Városi gyámhivatal 1. Az év folyamán elrendelési esetek száma gyermekjóléti szolgálat családgondozóját rendelték ki Ebből gyermekotthon utógondozóját rendelték ki (1-ből) nevelőszülői hálózat utógondozóját rendelték ki TGYSZ utógondozóját rendelték ki Megszűnt utógondozások száma 941 Sor sz. 16. Utógondozói ellátás elrendelése (2005. évben) Városi gyámhivatal 1. A tárgyév során utógondozói ellátás elrendelésére indult kérelmek száma Ebből (1-ből): elutasított kérelmek száma Az év folyamán elrendelt utóg. ellátásban részesült fiatal felnőttek száma Ebből: férfi (1-ből) nő nevelőszülőnél Ebből: gyermekotthonban (1-ből) utógondozói otthonban egyéb helyen Megszűnt utógondozói ellátások száma 939 Sor sz. 17. Gyámság (2005. december 31-én) Városi gyámhivatal 1. Gyámság alatt állók száma en családba-fogadó személy látja Ebből harmadik személy el a hivatásos gyám gyám (1-ből) nevelőszülő ságot gyermekotthon vezetője Számadásra kötelezett gyámok Nyilvántartott nevezett száma Nyilvántartott gyámságból kizárt személyek száma 107 * A gyámok számában átfedések lehetnek, mivel egy-egy gyám több különböző városi gyámhivatalnál is szerepelhet. Sor sz. 18. Gondnokság (december 31-én) Városi gyámhivatal 1. Nyilvántartott gondnokság alatt állók száma Ebből (1-ből): bíróság által gondnokság alá helyezettek száma Ebből kizáró gondnokság alatt állók száma (2-ből) korlátozó gondnokság alatt állók száma Ebből (1-ből): személyek száma, akik részére a gyámhivatal rendelt gondnokot Ebből ideiglenes gondnok lett kirendelve (5-ből) zárgondnok lett kirendelve Ebből hivatásos gondnok látja el a gondnokságot (1-ből) egyéb gondnok látja el a gondnokságot Alkalmazott hivatásos gondnokok száma Számadásra kötelezett gondnokok száma

15 Sor sz. 19. Vagyoni ügyek (2005. évben) Városi gyámhivatal 1. Eladással (megterheléssel) jóváhagyott ügyek kapcsolatos elutasított száma Nyilvántartott ingó- és kiskorúak száma Ingatlan tulajdonos gondnokoltak Kis- száma, akiknek gyámi fenntartásos betétállománya van korúak betétbe helyezett összeg (ezer Ft) száma, akiknek gyámi fenntartásos betétállományon kívül államilag garantált értékpapírja van Kis- az értékpapír névértéke (ezer Ft) korúak száma, akiknek gyámi fenntartásos betétállományon kívül életbiztosítási kötvénye van Gondno- száma, akiknek gyámi fenntartásos betétállománya van koltak betétbe helyezett összeg (ezer Ft) száma, akiknek gyámi fenntartásos betétállományon kívül államilag garantált értékpapírja van Gondno- az értékpapír névértéke (ezer Ft) koltak száma, akiknek gyámi fenntartásos betétállományon kívül életbiztosítási kötvénye van Sor sz. 20. Örökbefogadás és felbontás (a tárgyévben) Városi gyámhivatal 1. Engedélyezett örökbefogadások száma en tartós nevelt volt Ebből örökbe-fogadhatónak nyilvánított átmeneti nevelt volt (1- a szülő hozzájáruló nyilatkozata alapján engedélyezett házastársi ből): (Csjt. 48. [3] kivételével) egyéb ideiglenesen örökbefogadónál elhelyezett volt (Csjt. 48. [3] alapján) Az 1. sorból külföldi állampolgár számára titkos jóváhagyott örökbefogadások száma nyílt (házastársi, rokoni) Külföldi állampolgárságú kiskorú örökbefogadását engedélyező határozatok száma Felbontott örökbefogadások száma tartós nevelt volt Ebből: örökbe-fogadhatónak nyilvánított átmeneti nevelt volt (10-ből) a szülő hozzájáruló nyilatkozata alapján engedélyezett örökbefogadás volt A felbontott örökbefogadások közül kiskorúak (10-ből) nagykorúak Örökbe fogadhatónak nyilvánított kiskorúak száma (tárgyév dec. 31-én, halmozott) Örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánított szülők száma (tárgyév dec. 31-én, halmozott) Örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánítás iránti kérelmek elutasításának száma 25 13

16 Sor sz. 21. Gyermektartásdíj megelőlegezése évben Száma Érintett gyermekek száma 1. A tárgyév folyamán gyermektartásdíj megelőlegezése iránt indult eljárás elutasított kérelmek száma Ebből folyamatban lévő ügyek száma (1-ből): megszűnt eljárások száma egyéb (pl. kérelem visszavonás) Ebből (1-ből:) megelőlegezések száma en évre Ebből 6-ból: 2 évre évre ismételten December 31-én megelőlegezésben részesültek száma Megelőlegezésre tárgyév folyamán kifizetett összeg (ezer Ft-ban) Megszűnt megelőlegezések száma Folyósítás felfüggesztése Sor sz. 22. Otthonteremtési támogatás évben Városi gyámhivatal 1. Otthonteremtési támogatási kérelmek száma a tárgyévben Elutasítások száma Otthonteremtési támogatásban részesült fiatal felnőttek száma Ebből (03-ból): 20 év alattiak száma Támogatásként kifizetett összeg ezer Ft-ban en

17 Sor sz Személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények működési engedélyezése Tárgyévben előterjesztett működési engedélyezési kérelmek száma Állami fenntartású intézményre vonatkozó Nem állami fenntartású intézményre vonatkozó A megyei gyámhivatal hatáskörébe tartozó működési engedélyezési ügy ÖSSZESEN gyermekek átmeneti otthonára vonatkozó családok átmeneti otthonára vonatkozó Ebből helyettes szülői hálózatra vonatkozó gyermekotthonra vonatkozó ből speciális gyermekotthonra vonatkozó lakásotthonra vonatkozó utógondozói otthonra vonatkozó nevelőszülői hálózatra vonatkozó TGYSZ-re vonatkozó Tárgyévben kiadott engedélyek száma en gyermekek átmeneti otthonára vonatkozó családok átmeneti otthonára vonatkozó Ebből helyettes szülői hálózatra vonatkozó gyermekotthonra vonatkozó ből speciális gyermekotthonra vonatkozó lakásotthonra vonatkozó utógondozói otthonra vonatkozó nevelőszülői hálózatra vonatkozó TGYSZ-re vonatkozó

18 Sor sz M1. Gyámhatósági személyi adatok megyénként év december 31-én Főváros / megye Gyámhatósági ügyeket (is) intéző előadók száma en (1. tábla 1. sor en) A Ebből (a-ból): szakreferensek száma (1. tábla 12. sor en) 1 Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala Összesen b Sor sz M2. Gyámhatóságoknál év dec. 31-én nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak, védelembe vettek, átmeneti-, tartós neveltek, gyámság alatt állók száma Főváros / megye Védelembe vettek száma (6.t. 3.sor) Átmeneti neveltek száma (13.t. 2.sor) Tartós neveltek száma (14.t,2.s) a b c d e Veszélyeztetett kiskorúak száma (5.tábla 4.sor) Gyámság alatt álló kiskorúak (17.t, 1.sor) 1 Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala Összesen

19 Sor sz M3. Gyermektartásdíjak megelőlegezése és Otthonteremtési támogatás Főváros / megye Gyermektartásdíjak megelőlegezése megelőlegezésben részesültek száma dec. 31-én (21. tábla 11.sor) megelőlegezésre kifizetett összeg (eft) tárgyév folyamán (21. tábla 12.sor) KSH évi megyei adatok Otthonteremtési támogatás támogatásban részesült fiatal felnőttek száma (22. tábla 3.sor) támogatásként kifizetett összeg (ezer forintban) (22. tábla 5.sor) a b c d 1 Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala Összesen BM TÁKISZ évi havi adatok Gyermektartásdíjak megelőlegezése Otthonteremtési támogatás Sor szám Hónapok megelőlegezésben részesítettek száma en (fő) Igényelt támogatás en (Ft) támogatottak száma en (fő) igényelt támogatás en (Ft) 1 Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen * * Az ellátottak havi adatainak számtani átlaga 17

20 A gyámhatóságok által nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma években Sz A tárgyévben nyilvántartásba vett veszélyeztetett kiskorúak száma A tárgyévben megszűnt veszélyeztetett kiskorúak száma Tárgyév dec. 31-én nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma Környezeti Magatartási okból Anyagi Egészségi Ebből alkoholizmus miatt is veszélyeztetett (3. sorból) lakáskörülmények miatt is veszélyeztetett Családok száma, amelyekben a veszélyeztetett kiskorúak élnek Sz A tárgyévben nyilvántartásba vett veszélyeztetett kiskorúak száma A tárgyévben megszűnt veszélyeztetett kiskorúak száma Tárgyév dec. 31-én nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma Környezeti Magatartási okból Anyagi Egészségi Ebből alkoholizmus miatt is veszélyeztetett (3 sorból) lakáskörülmények miatt is veszélyeztetett Családok száma, amelyekben a veszélyeztetett kiskorúak élnek

21 Örökbefogadás és felbontás évenként (Városi gyámhivatal 20. tábla) Sor sz Engedélyezett örökbefogadások száma en tárgyévben tartós nevelt volt (állami nevelt) Ebből örökbefogadhatónak nyilvánított átmeneti nevelt volt (intézeti nevelt) 4. (1- a szülő hozzájáruló nyilatkozata alapján engedélyezett házastársi ből): (Csjt. 48. [3] kivételével) egyéb ideiglenesen örökbefogadónál elhelyezett volt (Csjt. 48. [3] alapján) Az 1. sorból külföldi állampolgár számára titkos jóváhagyott örökbefogadások száma nyílt (házastársi, rokoni) Külföldi állampolgárságú kiskorú örökbefogadását engedélyező határozatok száma Felbontott örökbefogadások száma tárgyévben tartós nevelt volt (állami nevelt) Ebből: örökbefogadhatónak nyilvánított átmeneti nevelt volt (intézeti nevelt) 13. (10-ből) a szülő hozzájáruló nyilatkozata alapján engedélyezett örökbefogadás volt A felbontott örökbefogadások kiskorúak közül (10-ből) 16. Örökbefogadhatónak nyilvánított kiskorúak száma (tárgyév dec. 31-én halmozott) nagykorúak Örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánított szülők száma (t.év dec. 31-én halmozott) Örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánítás iránti kérelmek elutasításának száma

22 S A gyámhatóságok által nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma évben, megyénként (5. tábla) sz. 1 Bpest Baranya Bács Békés BAZ Csongrád Fejér Győr Hajdú Heves Előző év dec. 31-én nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma A tárgyévben nyilvántartásba vett veszélyeztetett kiskorúak száma A tárgyévben megszűnt veszélyeztetett kiskorúak száma Tárgyév dec. 31-én nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma Környezeti Magatartási okból Anyagi Egészségi Ebből alkoholizmus miatt is veszélyeztetett (4. sorból) lakáskörülmények miatt is veszélyeztetett Családok száma, amelyekben a veszélyeztetett kiskorúak élnek Kiskorúak száma en (2005. évi adat!) Veszélyeztetett kiskorúak az kiskorúak %-ában 6,4 14,8 13,9 10,1 15,4 21,0 4,7 6,0 11,7 5,6 S Jász Kom Nógr Pest Somo Szab Tolna Vas Veszp Zala Összes sz Előző év dec. 31-én nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma A tárgyévben nyilvántartásba vett veszélyeztetett kiskorúak száma A tárgyévben megszűnt veszélyeztetett kiskorúak száma Tárgyév dec. 31-én nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma Környezeti Magatartási okból Anyagi Egészségi Ebből alkoholizmus miatt is veszélyeztetett (4. sorból) lakáskörülmények miatt is veszélyeztetett Családok száma, amelyekben a veszélyeztetett kiskorúak élnek Kiskorúak száma en (2005. évi adat!) Veszélyeztetett kiskorúak az kiskorúak %-ában 17,5 5,9 10,8 6,7 10,4 32,2 11,4 10,9 4,9 4,4 11,5 20

23 Örökbefogadás és felbontás évben, megyénként (Városi gyámhivatal adatai 20. tábla) S Ország Bpest Bara Bács Békés BAZ Csong Fejér Győr Hajdú Heves sz en Engedélyezett örökbefogadások száma en tartós nevelt volt Ebből örökbe-fogadhatónak nyilvánított átmeneti nevelt volt (1- a szülő hozzájáruló nyilatkozata alapján engedélyezett házastársi ből): (Csjt. 48. [3] kivételével) Egyéb ideiglenesen örökbefogadónál elhelyezett volt (Csjt. 48. [3] alapján) Az 1. sorból külföldi állampolgár számá ra Tit kos jóváhagyott örökbefogadások száma nyílt (házastársi, rokoni) Külföldi állampolgárságú kiskorú örökbefogadását engedélyező határozatok száma Felbontott örökbefogadások száma tartós nevelt volt Ebből: örökbe-fogadhatónak nyilvánított átmeneti nevelt volt (10-ből) a szülő hozzájáruló nyilatkozata alapján engedélyezett örökbefogadás volt A felbontott örökbefogadások Kiskorúak közül (10-ből) nagykorúak Örökbe fogadhatónak nyilvánított kiskorúak száma (dec. 31-én, halmozott) Örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánított szülők száma (dec. 31-én halmozott) Örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánítás iránti kérelmek elutasításának száma S sz 1. Engedélyezett örökbefogadások száma en tartós nevelt volt Ebből örökbe-fogadhatónak nyilvánított átmeneti nevelt volt (1- a szülő hozzájáruló nyilatkozata alapján engedélyezett házastársi ből): (Csjt. 48. [3] kivételével) Egyéb ideiglenesen örökbefogadónál elhelyezett volt (Csjt. 48. [3] alapján) Az 1. sorból külföldi állampolgár számára Titkos jóváhagyott örökbefogadások száma nyílt (házastársi, rokoni) Külföldi állampolgárságú kiskorú örökbefogadását engedélyező határozatok szá ma Felbontott örökbefogadások száma tartós nevelt volt Ebből: örökbe-fogadhatónak nyilvánított átmeneti nevelt volt (10-ből) a szülő hozzájáruló nyilatkozata alapján engedélyezett örökbefogadás volt A felbontott örökbefogadások Kiskorúak közül (10-ből) nagykorúak Örökbe fogadhatónak nyilvánított kiskorúak száma (dec. 31-én, halmozott) Örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánított szülők száma (dec. 31-én, halmozott) Örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánítás iránti kérelmek elutasításának száma Jász 11 Kom 12 Nógr 13 Pest 14 Somo 15 Szab 16 Tolna 17 Vas 18 Vesz 19 Zala 20 21

24 M3. Gyermektartásdíjak megelőlegezése és Otthonteremtési támogatás KSH évi megyei adatok Sor sz Főváros / megye Gyermektartásdíjak megelőlegezése megelőlegezésben részesültek száma dec. 31-én (21. tábla 11.sor) megelőlegezésre kifizetett összeg (eft) tárgyév folyamán (21. tábla 12.sor) Otthonteremtési támogatás támogatásban részesült fiatal felnőttek száma (22. tábla 3.sor) támogatásként kifizetett összeg (ezer forintban) (22. tábla 5.sor) a b c d 1 Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala Összesen

25 PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS II. RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS évi ORSZÁGOS ítés a 303/2004.(XI.2.) Korm. rendelet alapján számon elrendelt KIMUTATÁS A PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉVI ADATAIRÓL című kérdőív és a BM adatok alapján 23

26 24

27 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás évben Összesen Előző év decemberében támogatásban részesítettek száma Tárgyév folyamán megállapított támogatások száma Tárgyév folyamán megszüntetett támogatások száma Tárgyév december hónapban támogatásban részesítettek száma (fő) Támogatást kérők száma Elutasított személyek száma Támogatásban részesítettek átlagos száma Támogatásra felhasznált összeg (ezer Ft) Egy főre jutó havi összeg (Ft) Előző év egy főre jutó havi összeg (Ft) december hó folyamán támogatásban részesített gyermekek száma kor szerint Rendszeres gyv támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 0-24 éves népesség korcsoportonként * Rendszeres gyvtsek aránya (%) 6 é v e s , é v e s , é v e s ,5 1 9 (24) é v e s ,3 Összesen ,6 * KSH adat (2005.I.1. népesség) dec. hó folyamán rendszeres gyermekvédelmi támogatás részesített családok száma vagy 5 6 vagy több Összesen gyermekes családok száma Támogatott családok száma Ebből: egyedülálló Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás évben Támogatásban részesített személyek száma Támogatási esetek száma Felhasznált Ft (ezer Ft, kerekítve) pénzbeli 1 főre 1 esetben kifizetett Ft pénzbeli természetbeni pénzbeli természetbeni természetbeni pénzbeli természetbeni Egyszer részesült támogatásban , ,7 Kétszer részesült támogatásban , ,0 Háromszor részesült támogatásban , ,7 Négyszer részesült támogatásban , ,2 Ötször részesült támogatásban , ,3 Hatszor/többször részesült támog.-ban , ,7 Rendszeresen részesült támogatásban , ,2 Összesen , , december hó folyamán rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítettek egy főre jutó családi jövedelme a jogosultság megállapításakor Egy főre jutó családi jövedelem a nyugdíjminimumot ( Ft-ot) Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesítettek száma Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítettek száma nem éri el a ny.min. fele, ill. nem éri el eléri, illetve meghaladja Összesen

28 Támogatás formája Rendszeres gyermekvédelmi támogatás megyénként évben Támogatást kérők száma KSH adat (2. tábla 3.sor ) Elutasított személyek száma Támogatásban részesítettek átl. száma Ebből: természetbeni ellátásban rész. sz. Támogatásra felhasznált összeg (eft) Egy főre jutó havi összeg (Ft) MEGYÉK (b) (c) (d) (e) (f) (f/d:12) BUDAPEST , PEST , KÖZÉP-MAGYARORSZÁG FEJÉR , KOMÁROM -ESZTERGOM , VESZPRÉM , KÖZÉP-DUNÁNTÚL GYÖR -MOSON -SOPRON , VAS , ZALA , NYUGAT-DUNÁNTÚL BARANYA , SOMOGY , TOLNA , DÉL-DUNÁNTÚL BORSOD - A. -Z , HEVES , NÓGRÁD , ÉSZAK-MAGYARORSZÁG HAJDÚ BIHAR , JÁSZ -NAGYKUN -SZOLNOK , SZABOLCS SZ. BEREG , ÉSZAK-ALFÖLD BÁCS-KISKUN , BÉKÉS , CSONGRÁD , DÉL-ALFÖLD MINDÖSSZESEN

29 ALAPELLÁTÁS III. GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA GYERMEKEK ÁTMENETI GONDOZÁSA évi ítés a 303/2004.(XI.2.) Korm. rendelet alapján számon elrendelt JELENTÉS A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL (gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása, gyermekek átmeneti gondozása) című kérdőív alapján 29

30 30

31 1. A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége (2005) Nem és kor Alapellátásban történő gondozás Védelembe vétel gyermekek száma Utógondozás szakellátásból kikerült Összesen 1. Fiú 0-5 éves Fiú 6-13 éves Fiú éves Együtt (1+2+3) Lány 0-5 éves Lány 6-13 éves Lány éves Együtt (5+6+7) Összesen (4+8) A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek száma (2005) S.sz Száma 1. Gyermeki jogokról Tanácsadás közvetítés más szolg Esetkonferencia Családlátogatás Intézményen belüli segítő beszélgetés Prevenciós célzatú szabadidős tevékenységek Utcai és lakótelepi szociális munka Ifjúsági lelki segélytelefon Kapcsolattartási ügyelet Konfliktuskezelés Fejlesztőpedagógusi ellátás Iskolai szociális munka Korházi szociális munka Készenléti szolgálat Egyéb Összesen: (1-15. sorok összege)

32 3. A gyermekjóléti szolgálatok gondozási eseteinek száma a kapcsolat felvétel módja szerint évben Kapcsolatfelvétel száma 1 Önkéntes (gyermek kezdeményezte) Szülővel közösen Gyermekjóléti szolgálat Jelzőrendszer által kezdeményezett Együttműködésre kötelezett Összesen (1-5. sorok) Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint (2005) Sor szám Kezelt problémák száma 1. Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.) Gyermeknevelési Beilleszkedési nehézség Magatartászavar, teljesítményzavar Családi konfliktus (szülők egymás közti, szülő-gyermek közti) Szülők vagy a család életvitele Szülői elhanyagolás Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális) Fogyatékosság, retardáció Szenvedélybetegségek Problémák száma en (1-10. sorok) B) G Y E R M E K E K N A P K Ö Z B E N I E L L Á T Á S A évben CSALÁDI NAPKÖZIBEN IGÉNYBE VETT GONDOZÁSI NAPOK CSALÁDI NAPKÖZIBEN GONDOZOTT KISKORÚAK 698 HÁZI GYERMEK FELÜGYELET KERETÉBEN TELJESÍTETT GONDOZÁSI ÓRÁK HÁZI GYERMEK FELÜGYELET KERETÉBEN ÁLTAL GONDOZOTT GYERMEKEK 110 HÁZI GYERMEK FELÜGYELETET BIZTOSÍTÓK SZÁMA 33 SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJAT FIZET 59 32

33 C) G YERMEKEK ÁTMENETI GONDOZÁSA évben C/1/a Az ellátottak száma a kapcsolat felvétel módja szerint helyettes szülők Az ellátás tipusa gyermekek átmeneti otthona családok átmeneti otthona 1. Szülő által Gyermek által Más intézmény által en (4-8. sorok) ebből: oktatási intézmény által ebből: egészségügyi intézmény által ebből: hatósági kezdeményezésre ebből: más szociális intézmény által ebből: gyermekjóléti szolgálat által C/1/b Az ellátottak száma az elhelyezést kiváltó probléma típusa szerint helyettes szülők Az ellátás típusa gyermekek átmeneti otthona családok átmeneti otthona 9. A szülök életvezetési problámái A szülök egészségügyi problámái A germek egészségügyi problámái A szülök szenvedélybetegsége miatt A gyermek szenvedélybetegsége miatt A szülök lakhatási problémái krízis elhelyezés A szülök lakhatási problémái hajléktalanná válás A szülök lakhatási problémái elégtelen lakhatási körülmények Bántalmazás (testi, szexuális, érzelmi) A szülő vagy gondviselő indokolt távolléte Családi konfliktus A gyermek magatartási problémái Egyéb Összesen (9-21. sorok)

34 C/1/c Az ellátottak száma nem és korcsoport szerint helyettes szülők Az ellátás típusa gyermekek átmeneti otthona családok átmeneti otthona 23. Fiú 0-3 éves Fiú 4-5 éves Fiú 6-13 éves Fiú éves Együtt ( sorok) Lány 0-3 éves Lány 4-5 éves Lány 6-13 éves Lány éves Együtt ( sorok) Összesen (27+32) Az ellátottak száma az előző év XII. 31-én C/2 Gyermekek átmeneti gondozása helyettes szülők Az ellátás típusa gyermekek átmeneti otthona családok átmeneti otthona 1. Csak ideiglenes gondozásban részesült hónap hónap hónap hónap hónapnál több Összesen (1-6. sorok) ebből: lány ebből: két éven belül visszakerült ebből: családi környezetbe nem térhetett vissza Személyi térítési díjat fizet Helyettes szülőkhöz került Gyermekek átmeneti otthonába került Családok átmeneti otthonába került

35 NAPKÖZBENI ELLÁTÁS IV. BÖLCSŐDÉK évi ORSZÁGOS ítés a 303/2004.(XI.2.) Korm. rendelet alapján számon elrendelt BÖLCSŐ DEI JELENTÉS című kérdőív alapján 35

36 36

37 Bölcsődei ellátás évben Bölcsődék adatainak összehasonlítása Év Működő bölcsődék száma ebből: önkormányzati bölcsőde egyéb bölcsőde Működő férőhelyek száma (1000) 31, ,1 23,8 23,8 23,8 ebből: önkormányzati bölcsőde 29, ,3 22,9 egyéb bölcsőde 1,5 1 0,78 0,8 Beíratott gyermekek száma (1000) 37,7 29, ,4 30,3 30,4 ebből: önkormányzati bölcsőde 36,2 28,6 28,03 28,5 egyéb bölcsőde 1,5 0,9 0,82 0,92 Bölcsődék kihasználtsága a beíratott gyermekek %-ában 101,9 104,7 107,4 111,6 110,8 110,3 a gondozott gyermekek %-ában 70,4 76,4 81,0 82,9 86,45 86,65 Fenntartó május 31-én beíratott gyerekek száma Bölcsődék száma rögzített működő Összesen fogyatékos spec. csopban gond. spec. csop. száma Települési önkorm Önkorm. int. társ Egyház, egyházi int Közhasznú társaság Alapítvány Társas vállalkozás Központi költség. int Közalapítvány Egyéb Összesen Fenntartó Bölcsődei szolgáltatások (2005-ben) Szolgáltatást igénybevevő gyermekek sz. A bölcsőde által működtetet szolgáltatások Gyermekhotefelügyelet gyermek- Játszócsoport/klub Egyéb Települési önkorm Önkorm. int. társ Egyház, egyházi int Közhasznú társaság Alapítvány Társas vállalkozás Központi költség. int Közalapítvány Egyéb Összesen

38 Fenntartó Bölcsődében foglalkoztatottak száma (2005) Összes engedélyezett álláshelyek száma Foglalkoztatottak száma en (XII.31) Engedélyezet gondozónői állások száma Tartósan távol lévő gondozónő állása szakképzettel betöltött Települési önkorm Önkorm. int. társ Egyház, egyházi int Közhasznú társaság Alapítvány Társas vállalkozás Központi költség. int Közalapítvány Egyéb Összesen Fenntartó Foglalkoztatott gondozónők adatai (2005 Összes csecsemő és gyermekgondozó csecsemő és kisgyermekgondozó Cs.és kisgy nevelő gondozó bölcsődei szakgondozó nem szakképzett Egy gondozónőre jutó gyermek Települési önkorm Önkorm. int. társ Egyház, egyházi int Közhasznú társaság Alapítvány Társas vállalkozás Központi költség. int Közalapítvány Egyéb Összesen Foglalkoztatottak adatai (2005 Orvos Gazd.- élelmezési szakember Összes foglalkoztatott Gondozónő Pszichológus Pedagógus Gyógypedagógus Gyógytornász, + konduktor Fizikai állomány Egyesített bölcsődék dolgozói Részmunkaidőben Teljes m. időben Összesen Foglalkoztatottak %-os aránya 100,00 58,5 8,4 29,4 3,7 Egyéb szakemberek száma (részm.i. + telj.) = 789 Bölcsődébe beíratott gyermekek korcsoport szerinti megoszlása (KSH ) Sor Korcsoport Népesség korcsoportonként Bölcsődébe beíratott gyermekek száma tárgyév május 31-én Bölcsődébe járók %-os aránya saját korcsoporthoz viszonyítva szám hó ,35 0,17 0, hó ,8 4,04 3, hó ,6 15,24 15, sor együtt ,4 6,63 6, hó felett ,7 12,24 12, sor együtt ,5 7,94 7,97 38

39 39

40 Az egyes megyékben működő bölcsődék, ill. férőhelyek száma és a bölcsődék kihasználtsága (KSH 2004.) Sor sz. Megyék Megyei jogú város Település jellege Városok száma Bölcsődék száma Községek Összesen száma rögzített működő önkormányzat (települ+megye) Ebből: a működő bölcsődék közül egyéb: közp.költségv., alapítv. vállalk, közp.közig. Működő férőhelyek en (dec. 31-én) Bölcsődék kihasználtsága Beíratott gyermekek Gondozott gyermekek %-ában %-ában Önkormányzati Összesen Összesen 1. Baranya kki. (közp.ktgv.int.) ,87 111,34 84,83 2. Bács-Kiskun ,87 112,17 88,39 3. Békés e.vállalk., 1 kht ,56 114,75 88,51 4. Boros-Abaúj-Zemplén alapítv ,20 121,07 91,54 5. Csongrád önkorm.int.társ ,9 118,79 90,80 6. Fejér alapítv ,73 91,39 82,63 7. Győr-Moson-Sopron ,08 112,08 93,20 8. Hajdú-Bihar kki ,72 98,30 88,56 9. Heves ,19 115,19 83, Jász-Nagykun-Szolnok ,52 115,52 90, Komárom-Esztergom alapítv ,68 126,05 92, Nógrád ,46 102,46 77, Pest egyházi int ,01 110,97 83, Somogy ,96 110,96 86, Szabolcs-Szatmár Bereg kht, ,13 103,94 98, Tolna alapítv., 1 kht ,45 75,95 73, Vas alapítv., 1 e.vállalk ,23 117,81 90, Veszprém alapítv., 1 önk.int.társ ,79 110,81 84, Zala ,58 114,58 84,07 Vidék en (1-19. sor) = 6a. 3kht. 3 ev, 2 önt. 2 kki, 1e Budapest főváros en = 5 kk., 6 a., 1 tv., 2 e ,56 109,42 83,33 Ország en ,79 110,79 84,45

IFJÚSÁGI-, CSALÁDÜGYI-, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A CSALÁD, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMRŐ L ÉV. Budapest, 2005.

IFJÚSÁGI-, CSALÁDÜGYI-, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A CSALÁD, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMRŐ L ÉV. Budapest, 2005. IFJÚSÁGI-, CSALÁDÜGYI-, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A CSALÁD, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMRŐ L 2004. ÉV Budapest, 2005. Szerkesztette a KSH ített adatai alapján: Az Ifjúsági-,

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A CSALÁD, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMRŐ L 2002. ÉV

EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A CSALÁD, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMRŐ L 2002. ÉV EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A CSALÁD, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMRŐ L 2002. ÉV Budapest, 2003 EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A CSALÁD,

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK

9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 9.1 Gyermekjóléti szolgálatatás 9.1.1 Gyermekjóléti intézmények férőhelyeinek megyénként, 2004 Gyermekek átmeneti gondozása Bölcsődék Családi napközik Helyettes szülők Gyermekek

Részletesebben

GYÁMÜGYI TEVÉKENYSÉG

GYÁMÜGYI TEVÉKENYSÉG GYÁMÜGYI TEVÉKENYSÉG I. JEGYZŐK, VÁROSI ÉS MEGYEI GYÁMHIVATALOK által szolgáltatott adatok összesítése 2002. évi adatok ORSZÁGOS, és néhány megyei tábla a 198/2001. (X.19.) Korm. rendelet alapján 1210.

Részletesebben

9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS A gyermekjóléti intézmények száma megyénként, Családi napközik

9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS A gyermekjóléti intézmények száma megyénként, Családi napközik 9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 9.1.1 A gyermekjóléti intézmények megyénként, 2002 Gyermekjóléti szolgálatok Bölcsődék Családi napközik Házi gyermekfelü gyeletek Gyermekek átmeneti gondozása Helyettes szülők

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS A gyermekjóléti intézmények férőhelyinek száma megyénként, Házi gyermekfelü gyeletek

9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS A gyermekjóléti intézmények férőhelyinek száma megyénként, Házi gyermekfelü gyeletek 9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 9.1.1 A gyermekjóléti intézmények férőhelyinek megyénként, 2003 Bölcsődék Családi napközik Házi gyermekfelü gyeletek Gyermekek átmeneti gondozása Helyettes szülők Gyermekek

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ 2010 GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ 2010 Készült a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Kutatási Igazgatóságán és Családpolitikai Igazgatóságán a

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI INTÉZET SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI INTÉZET SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ 2007 SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI INTÉZET SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 2007táj.001-006:Elrendezés 1 2009/9/15 11:54 Oldal 1 G Y E R M E K V É D E L M I STATISZTIKAI

Részletesebben

G Y E R M E K V É D E L M I. a g y e r m e k - é s i f j ú s á g v é d e l e m r ő l

G Y E R M E K V É D E L M I. a g y e r m e k - é s i f j ú s á g v é d e l e m r ő l táj.001-007:elrendezés 1 2009/2/10 13:12 Oldal 1 G Y E R M E K V É D E L M I STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ a g y e r m e k - é s i f j ú s á g v é d e l e m r ő l 2006 táj.001-007:elrendezés 1 2009/2/10 13:12

Részletesebben

ALAPELLÁTÁS IV. GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK

ALAPELLÁTÁS IV. GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ALAPELLÁTÁS IV. GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK 2002. évi összesítés a 198/2001.(X.19.) Korm. rendelet alapján 1775. számon elrendelt JELENTÉS A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL (gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek

Részletesebben

9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS A gyermekjóléti intézmények száma megyénként, Családi napközik

9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS A gyermekjóléti intézmények száma megyénként, Családi napközik 9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 9.1.1 A gyermekjóléti intézmények megyénként, 2001 Gyermekjóléti szolgálatok Bölcsődék Családi napközik Házi gyermekfelü gyeletek Gyermekek átmeneti gondozása Helyettes szülők

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/ GYÁMHIVATAL Ügyintézők Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/565-276 Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-278 ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-280 ügyintéző fszt. 13. sz.

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2007. évi hatósági intézkedéseiről, feladatairól

Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2007. évi hatósági intézkedéseiről, feladatairól Szentes Városi Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tel.: (63) 510310 J-921-4/2008. Szentes Város Képviselő-testülete Helyben Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2007. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Vokony Éva - Rózsa Judit. Bölcsődék működési adatai 2002

Vokony Éva - Rózsa Judit. Bölcsődék működési adatai 2002 Vokony Éva - Rózsa Judit Bölcsődék működési adatai 2002 Bölcsődék és férőhelyek száma 2002. december 31-én 520 bölcsőde működött az országban. Az előző évhez viszonyítva a fővárosban 2, vidéken 4 létesült,

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2010. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be:

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2010. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 6600 Szentes, Kossuth tér 6. J-16381-2/2011. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2010. évi hatósági

Részletesebben

A VÁROSI GYÁMHIVATAL BESZÁMOLÓJA

A VÁROSI GYÁMHIVATAL BESZÁMOLÓJA EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Dorog városi Gyámhivatal 2008. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BÖLCSÖDEI KÉRDŐÍV. Minden telephelyről külön lapot kérünk kitölteni!

BÖLCSÖDEI KÉRDŐÍV. Minden telephelyről külön lapot kérünk kitölteni! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1203 BÖLCSÖDEI KÉRDŐÍV 2015 Adatszolgáltatók:

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Elérhetőségek: Hoffmann Andrea gyámhivatal vezető 82/504-053 126. mellék Nagyatád, Baross G. u. 5. fsz. 2. sz. iroda Molnár Orsolya gyámügyi ügyintéző 82/504-053

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a május 26. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre

BESZÁMOLÓ. a május 26. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre BESZÁMOLÓ a 2011. május 26. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Tárgy: beszámoló Dévaványa Város Gyámhivatalának tevékenységéről és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásról a 2010. év vonatkozásában

Részletesebben

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések 89036 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 29. E rendelet 15. (7) bekezdésétől eltérően a közigazgatási szerv 2014-ben a 2014. január 1-jei állapotnak megfelelően köteles adatot szolgáltatni legkésőbb

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Gyermekvédelmi jelzőrendszer, 2010

Gyermekvédelmi jelzőrendszer, 2010 2011/42 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 42. szám 2011. június 22. Gyermekvédelmi jelzőrendszer, 2010 A tartalomból 1 Tények 1 A gyermekvédelmi jelzőrendszer felépítése

Részletesebben

Gyermekvédelem aktuális kérdései. Debrecen, Cívis Kálvin Hotel 2009. Április 2.

Gyermekvédelem aktuális kérdései. Debrecen, Cívis Kálvin Hotel 2009. Április 2. Gyermekvédelem aktuális kérdései Debrecen, Cívis Kálvin Hotel 2009. Április 2. I. Intézményrendszer fejlesztése Gyermekvédelmi rendszer Pénzbeli ellátások Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Hatósági

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról A Tolna Megyei

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 4. napirend BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Gyámhivatala 3100 Salgótarján Múzeum tér 1. Tájékoztató. a Salgótarjáni Gyámhivatal 2009. évi hatósági tevékenységéről

Salgótarján Megyei Jogú Város Gyámhivatala 3100 Salgótarján Múzeum tér 1. Tájékoztató. a Salgótarjáni Gyámhivatal 2009. évi hatósági tevékenységéről Salgótarján Megyei Jogú Város Gyámhivatala 3100 Salgótarján Múzeum tér 1. Ü.sz: 27.976/2010. Tájékoztató a Salgótarjáni Gyámhivatal 2009. évi hatósági tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A gyermekek védelméről

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/II Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@somogy.hu Szám: T á j é k o z t a t ó A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Szülõi felügyeleti jog gyakorlás

Szülõi felügyeleti jog gyakorlás Igénylı, kötelezett Szülõi felügyeleti jog gyakorlás Ha a szülõi felügyeletet együttesen gyakorló szülõk a szülõi felügyelet körébe tartozó kérdésekben nem tudnak megegyezni, a gyámhivatal döntését bármelyik

Részletesebben

JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére!

JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: -6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 9/ (XI..) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: /7 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat 6.

Biharkeresztes Város Önkormányzat 6. Biharkeresztes Város Önkormányzat 6. J E G Y Z Ő J É T Ő L Előkészítő: Árgyelán Andrea jegyző Nagyné Tóth Olga Irodavezető Szociális Iroda és Gyámhivatal ELŐTERJESZTÉS a Polgármesteri Hivatal Szociális

Részletesebben

Az ápolási díj rendszere

Az ápolási díj rendszere Az ápolási díj rendszere Bódiné Pájer Marianna vezető-tanácsos Szociális és Munkaügyi Minisztérium Pénzbeli Ellátási és Nyugdíjbiztosítási Főosztály Az ellátás szabályozása A szociális igazgatásról és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben 1. sz. táblázat Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben Ügyészségek A nyomozás elrendelésétől számított A nyomozás elrendelésétől a jogerős bírósági 1

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Gyámhivatali rendszer felépítése. Jogvédelmi képviselő képzés Általános alapozó képzés

Gyámhivatali rendszer felépítése. Jogvédelmi képviselő képzés Általános alapozó képzés Gyámhivatali rendszer felépítése Jogvédelmi képviselő képzés Általános alapozó képzés. Gyámhatóság Gyámhatósági feladatot és hatáskört lát el: Első fokon: -a települési önkormányzat jegyzője a járási (fővárosi

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Fejlesztési igények és lehetőségek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerben. Hajdúszoboszló 2009. június 10 dr. Katonáné dr.

Fejlesztési igények és lehetőségek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerben. Hajdúszoboszló 2009. június 10 dr. Katonáné dr. Fejlesztési igények és lehetőségek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerben Hajdúszoboszló 2009. június 10 dr. Katonáné dr. Pehr Erika Mottó Nézz hosszasan egy gyermekarcra, és látni fogod : ha van

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2011. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be:

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2011. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 6600 Szentes, Kossuth tér 6. J-18082-2/2012. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2011. évi hatósági

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Város Önkrományzat Képviselő -testülete 2005. április 18-i ülésre

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Város Önkrományzat Képviselő -testülete 2005. április 18-i ülésre E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Város Önkrományzat Képviselő -testülete 2005. április 18-i ülésre Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó: Dr.

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella A gyámi csoport feladatai és működése A családjogi törvény fogalmazása szerint, Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik.

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat 5.

Biharkeresztes Város Önkormányzat 5. Biharkeresztes Város Önkormányzat 5. J E G Y Z Ő J É T Ő L Előkészítő: Árgyelán Andrea jegyző Nagyné Tóth Olga Irodavezető Szociális Iroda és Gyámhivatal ELŐTERJESZTÉS a Polgármesteri Hivatal Szociális

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

A Szociális Bizottság előterjesztése

A Szociális Bizottság előterjesztése napirendi pont A Szociális Bizottság előterjesztése 2005. évi értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról, az Anya - Csecsemő és Gyermekotthon, az Egyesített Bölcsődei

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S

Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S Szajol Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére, Szajol településen 2013.

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. augusztusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE / August 2006 Megnevezés / Number of 2006 aug. Aug. 2006 Változás az előző hónaphoz képest / Changes compared to previous

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben