IFJÚSÁGI-, CSALÁDÜGYI-, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A CSALÁD, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMRŐ L ÉV. Budapest, 2005.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IFJÚSÁGI-, CSALÁDÜGYI-, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A CSALÁD, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMRŐ L ÉV. Budapest, 2005."

Átírás

1 IFJÚSÁGI-, CSALÁDÜGYI-, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A CSALÁD, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMRŐ L ÉV Budapest, 2005.

2 Szerkesztette a KSH ített adatai alapján: Az Ifjúsági-, Családügyi-, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Gyermek és Ifjúságvédelmi Főosztály 1

3 TARTALOMJEGYZÉK GYÁMÜGYI TEVÉKENYSÉG I. JEGYZŐK, VÁROSI ÉS MEGYEI GYÁMHIVATALOK által szolgáltatott adatok ítése 5 Néhány megyesoros és idősoros gyámhatósági adat 16 PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS II. RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS 23 Rendszeres gyermekvédelmi támogatása igénylése havonta (BM évi adat) 26 ALAPELLÁTÁS IV. GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS adatai, 29 Gyermekek napközbeni ellátása (családi napközi, házi gyermekfelügyelet) 38 Gyermekek átmeneti gondozása (helyettes szülők, GYÁO és CSÁO) 39 V. BÖLCSŐDÉK adatai 41 SZAKELLÁTÁS VI. A TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATOK ített adatai 47 Néhány megyesoros adat (örökbefogadás, ill. gyv gond-ban lévők gondozási hely szerint) 54 VII. GYERMEKOTTHONOK és NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZATOK ített adatai 57 VIII. A MINISZTÉRIUM SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONAI és JAVÍTÓINTÉZETEI 71 a.) SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONOK ített adatai 73 A speciális gyermekotthonok címlistája 78 b.) JAVÍTÓINTÉZETBEN ELŐZETES LETARTÓZTATÁSBAN lévők ített adatai 79 A javítóintézetek címlistája 82 c.) JAVÍTÓINTÉZETBEN JOGERŐS ÍTÉLET ALAPJÁN BEUTALTAK ített adatai 83 IX. Összehasonlító adatok a Gyermekvédelmi intézmények főbb adataiból 87 2

4 GYÁMÜGYI TEVÉKENYSÉG I. JEGYZŐK, VÁROSI ÉS MEGYEI GYÁMHIVATALOK által szolgáltatott adatok ítése évi adatok ORSZÁGOS, és néhány megyei tábla a 215/2003.(XII.10.) Korm. rendelet alapján számon elrendelt JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁGOK TEVÉKENYSÉGÉRŐL című kérdőív alapján 5

5 6

6 Sor sz. 1. Személyi adatok (2004. év december 31-én) Jegyző Városi gyámhivatal Megyei gyámhivatal Összesen 1. Gyámhatósági ügyeket (is) intéző előadók száma en a) jogtudományi egyetemi Ebből államigazgatási főiskolai végzett egyéb felsőfokú ségűek (1-ből) szakirányú középiskolai száma egyéb középiskolai általános iskolai az állam-és jogtudományi karok esti-levelező tagozatán ből az Államigazgatási Főiskola tovább tanulók száma függetlenített gyámügyi előadók ből függetlenített gyámügyi vezetők száma szakreferensek a) A 2-7. sorok adatainak összege azonos az 1. sor adataival Sor sz. 2. Gyámhatósági határozatok száma (2004. évben) Jegyző Városi gyámhivatal Megyei gyámhivatal Összesen 1. Határozatok száma en (segélyek nélkül) államigazgatási úton Ebből bírósági úton megtámadott egyéb jogorvoslattal határozatok 4. (1-ből) (felügyeleti intézkedés) száma ügyészi óvással Ö S S Z E S megtámadott határozatok száma (2-5-ig) saját hatáskörben módosított vagy visszavont helybenhagyott államig. úton Ebből bírósági úton jogsértés miatt megváltoztatott államig. úton (6-ból) bírósági úton megsemmisített államig. úton bírósági úton jogorvoslati eljárás még folyamatban van Saját hatáskörben módosított vagy visszavont határozatok száma ös Ügyiratforgalmi adatok (2004. évben) Sor sz. Jegyző Városi gyámhivatal Megyei gyámhivatal Összesen 1. Az iktatott gyámhatósági Alapszámmal ügyiratok száma Alszámmal Összesen (alap és alszám)

7 4. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás működési engedélyezése Sor sz 1. Tárgyévben előterjesztett működési engedélyezési kérelmek száma Állami fenntartású intézményre vonatkozó Nem állami fenntartású intézményre vonatkozó A jegyző által kezelt engedély ÖSSZESEN gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó Ebből bölcsődére vonatkozó ből családi napközire vonatkozó házi gyermek-felügyletre vonatkozó Tárgyévben kiadott engedélyek száma gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó Ebből bölcsődére vonatkozó ból családi napközire vonatkozó házi gyermek-felügyletre vonatkozó Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma (2004. évben) Sor Jegyző 1. Előző év dec. 31-én nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma A tárgyévben nyilvántartásba vett veszélyeztetett kiskorúak száma A tárgyévben megszűnt veszélyeztetett kiskorúak száma Tárgyév dec. 31-én nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma (1+2-3) Környezeti Magatartási okból Anyagi Egészségi Ebből alkoholizmus miatt is veszélyeztetett (4 sorból) lakáskörülmények miatt is veszélyeztetett Családok száma, amelyekben a veszélyeztetett kiskorúak élnek

8 6. Védelembe vett kiskorúak száma (2004. évben) sz. Jegyző 1. A tárgyévben nyilvántartásba vett védelembe vett kiskorúak száma Kiskorúak száma, akiknek a védelembe vétele a tárgyévben megszűnt December 31-én nyilvántartott védelembe vett kiskorúak száma Ebből Környezeti okból (3. sorból) Szülőnek felróható magatartási vették Gyermeknek felróható magatartási védelembe Ebből a gyermekjóléti szolgálat jelzése alapján védelembe vett (3. sorból) más szerv jelzése alapján védelembe vett Családok száma, amelyekben a védelembe vett kiskorúak élnek Ebből: családok száma, melyeket a védelembe vétel előtt a gyermekjóléti szolg. gondozott Sor sz. 7. Védelembevétel keretében elrendelt intézkedések (2004. évben) Jegyző Városi gyámhivatal 1. Szülő kötelezése, hogy vegye igénybe a gyermek napközbeni ellátását Szülő kötelezése, hogy keresse fel a családvédelemmel foglalkozó szervezetet A gyermek és hozzátartozója orvosi vizsgálatának kezdeményezése A gyermek egészségét veszélyeztető körülmények megszüntetéséről intézkedés A gyermek számára kifogásolt magatartásának megszüntetése érdekében magatartási szabályok megállapítása A szülő figyelmeztetése helytelen magatartásának megváltoztatására Összes intézkedések száma (1 6-ig ) A gyámhivatalnál kezdeményezett eljárások száma A gyámhivatalnál kezdeményezett eljárások által érintett gyermekek száma A gyámhivatal által kezdeményezett büntető eljárások száma A kiskorú elhelyezésének megváltoztatása Ebből A kiskorú veszélyeztetése miatt ből Tartás elmulasztása Egyéb, a kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény

9 Sor sz. 8. Ideiglenes hatályú elhelyezések és azt követő döntések (2004. évben) Jegyző Városi gyámhivatal Összesen 1. A gyámhatóság által elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezések száma Más szerv - rendőrség, ügyészség, bíróság, bv. intézet - által elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezések száma Az 1. és 2. sorban szereplő id. elhelyezés en hány kiskorút érint különélő másik szülőnél ideiglenes Ebből: harmadik személynél hatállyal nevelőszülőnél elhelyezett sorból gyermekotthonban kiskorúak más bentlakásos intézményben száma Az ideiglenes hatályú elhelyezést követő gyámhivatali döntések száma átmeneti nevelésbe vételek száma Ebből: tartós nevelésbe vételek száma szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perindítások száma sorból gyermekelhelyezés (megváltoztatás) iránti perindítások száma eljárás megszüntetése védelembe vételi eljárás vagy gyermekjóléti alapellátás kezdeményezésével Az átmeneti nevelésbe vétel (10. sor) en hány kiskorút érint A tartós nevelésbe vétel (11. sor) en hány kiskorút érint A szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perindítás (12.) en hány kiskorút érint A gyermekelhelyezés iránti perindítás (13.) en hány kiskorút érint Eljárás megszüntetése védelembe vételi eljárás vagy gyermekjóléti alapellátás kezdeményezésével (14. sor) en hány kiskorút érint Sor sz. 9. Családi jogállás rendezése (2004. évben) Jegyző Városi gyámhivatal 1. Apa adatai nélkül anyakönyvezett, év folyamán nyilvántartásba vett kiskorúak száma Ebből (1-ből): jegyző által felvett teljes-hatályú apai elismerő nyilatkozattal rendezettek száma Apa adatai nélkül anyakönyvezettek száma december 31-én Kiskorúak száma, akiknek családi jogállása a gyámhivatalnál az év folyamán rendeződött apai elismerések száma Ebből: apaság (anyaság) megállapítása iránti perek indításához való hozzájárulások száma (4-ből) képzelt apa (szülők) megállapításának száma Apaság (anyaság) vélelmének megdöntése iránti perindításhoz való hozzájárulások száma Sor sz. 10. Családbafogadás (2004. évben) Városi gyámhivatal 1. Családbafogadott kiskorúak száma Elutasított kérelmek száma Folyamatban levő ügyek száma

10 Sor sz. 11. Kapcsolattartás (2004. évben) Városi gyámhivatal 1. A tárgyévben kezdeményezett kapcsolattartási ügyek száma A kapcsolattartást a gyámhivatal szabályozta (jogerősen befejezett ügyek) Ebből: (2-ből): Határozattal befejezett ügyek száma Ebből: átmeneti nevelt (3-ból) tartós nevelt Ebből: (2-ből): Egyezséggel befejezett ügyek száma Ebből: átmeneti nevelt (6-ból) tartós nevelt 9 9. A gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartási ügyekben alkalmazott végrehajtási cselekmények száma Költségviselésre kötelező határozatok száma A bíróság által szabályozott kapcsolattartási ügyekben alkalmazott végrehajtási cselekmények száma Sor sz. 12. Szülői felügyelet megszüntetése iránti perindítások (2004. évben) Városi gyámhivatal 1. A szülői felügyelet megszüntetése iránti perindítások száma a) Ebből: hány szülőt érint sorból hány kiskorút érint A bíróság a keresetnek helyt adott Ebből: hány szülőt érint sorból hány kiskorút érint A még folyamatban lévő perek száma 67 a) Beleértve a 8. tábla 12. sorában feltüntetett adatokat is.! Sor sz. 13. Átmeneti neveltek adatai (2004. évben) Városi gyámhivatal 1. Tárgyévben átmeneti nevelésbe vett kiskorúak száma Tárgyév december 31-én nyilvántartott átmeneti neveltek száma a) Ebből: (2-ből) örökbefogadhatónak nyilvánítottak száma Az átmeneti neveltek után fizetésre kötelezett hozzátartozók száma a) Átmeneti nevelésbe vett alatt kell érteni az intézeti neveltet is. Sor sz. 14. Tartós neveltek adatai ( évben) Városi gyámhivatal 1. Tárgyévben tartós nevelésbe vett kiskorúak száma Tárgyév december 31-én nyilvántartott tartós neveltek száma b) A tartós a szülő(k) halála nevelésbe vétel lemondó nyilatkozat (Csjt. 48. [3]) szülői felügyeletet megszüntető jogerős bírósági ítélet oka (2-ből) Ismeretlen szülőtől származás 5 b) Tartós nevelésbe vett alatt kell érteni az állami neveltet is. 11

11 Sor sz. 15. Utógondozás elrendelése (2004. évben) Városi gyámhivatal 1. Az év folyamán elrendelési esetek száma gyermekjóléti szolgálat családgondozóját rendelték ki Ebből gyermekotthon utógondozóját rendelték ki (1-ből) nevelőszülői hálózat utógondozóját rendelték ki TGYSZ utógondozóját rendelték ki Megszűnt utógondozások száma 893 Sor sz. 16. Utógondozói ellátás elrendelése (2004. évben) Városi gyámhivatal 1. A tárgyév során utógondozói ellátás elrendelésére indult kérelmek száma Ebből (1-ből): elutasított kérelmek száma Az év folyamán elrendelt utóg. ellátásban részesült fiatal felnőttek száma Ebből: férfi (1-ből) nő nevelőszülőnél Ebből: gyermekotthonban (1-ből) utógondozói otthonban egyéb helyen Megszűnt utógondozói ellátások száma 965 Sor sz. 17. Gyámság (2004. december 31-én) Városi gyámhivatal 1. Gyámság alatt állók száma en családba-fogadó személy látja Ebből harmadik személy el a hivatásos gyám gyám (1-ből) nevelőszülő ságot gyermekotthon vezetője Számadásra kötelezett gyámok Nyilvántartott nevezett száma Nyilvántartott gyámságból kizárt személyek száma 73 * A gyámok számában átfedések lehetnek, mivel egy-egy gyám több különböző városi gyámhivatalnál is szerepelhet. Sor sz. 18. Gondnokság (december 31-én) Városi gyámhivatal 1. Nyilvántartott gondnokság alatt állók száma Ebből (1-ből): bíróság által gondnokság alá helyezettek száma Ebből kizáró gondnokság alatt állók száma (2-ből) korlátozó gondnokság alatt állók száma Ebből (1-ből): személyek száma, akik részére a gyámhivatal rendelt gondnokot Ebből ideiglenes gondnok lett kirendelve (5-ből) zárgondnok lett kirendelve Ebből hivatásos gondnok látja el a gondnokságot (1-ből) egyéb gondnok látja el a gondnokságot Alkalmazott hivatásos gondnokok száma Számadásra kötelezett gondnokok száma

12 Sor sz. 19. Vagyoni ügyek (2004. évben) Városi gyámhivatal 1. Eladással (megterheléssel) jóváhagyott ügyek kapcsolatos elutasított száma Nyilvántartott ingó- és kiskorúak száma Ingatlan tulajdonos gondnokoltak Kis- száma, akiknek gyámi fenntartásos betétállománya van korúak betétbe helyezett összeg (ezer Ft) száma, akiknek gyámi fenntartásos betétállományon kívül államilag garantált értékpapírja van Kis- az értékpapír névértéke (ezer Ft) korúak száma, akiknek gyámi fenntartásos betétállományon kívül életbiztosítási kötvénye van Gondno- száma, akiknek gyámi fenntartásos betétállománya van koltak betétbe helyezett összeg (ezer Ft) száma, akiknek gyámi fenntartásos betétállományon kívül államilag garantált értékpapírja van Gondno- az értékpapír névértéke (ezer Ft) koltak száma, akiknek gyámi fenntartásos betétállományon kívül életbiztosítási kötvénye van Sor sz. 20. Örökbefogadás és felbontás (a tárgyévben) Városi gyámhivatal 1. Engedélyezett örökbefogadások száma en tartós nevelt volt Ebből örökbe-fogadhatónak nyilvánított átmeneti nevelt volt (1- a szülő hozzájáruló nyilatkozata alapján engedélyezett házastársi ből): (Csjt. 48. [3] kivételével) egyéb ideiglenesen örökbefogadónál elhelyezett volt (Csjt. 48. [3] alapján) Az 1. sorból külföldi állampolgár számára titkos jóváhagyott örökbefogadások száma nyílt (házastársi, rokoni) Külföldi állampolgárságú kiskorú örökbefogadását engedélyező határozatok száma Felbontott örökbefogadások száma tartós nevelt volt Ebből: örökbe-fogadhatónak nyilvánított átmeneti nevelt volt (10-ből) a szülő hozzájáruló nyilatkozata alapján engedélyezett örökbefogadás volt A felbontott örökbefogadások közül kiskorúak (10-ből) nagykorúak Örökbe fogadhatónak nyilvánított kiskorúak száma (tárgyév dec. 31-én, halmozott) Örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánított szülők száma (tárgyév dec. 31-én, halmozott) Örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánítás iránti kérelmek elutasításának száma 9 13

13 Sor sz. 21. Gyermektartásdíj megelőlegezése Száma Érintett gyermekek száma 1. A tárgyév folyamán gyermektartásdíj megelőlegezése iránt indult eljárás elutasított kérelmek száma Ebből folyamatban lévő ügyek száma (1-ből): megszűnt eljárások száma egyéb (pl. kérelem visszavonás) Ebből (1-ből:) megelőlegezések száma en évre Ebből 6-ból: 2 évre évre ismételten December 31-én megelőlegezésben részesültek száma Megelőlegezésre tárgyév folyamán kifizetett összeg (ezer Ft-ban) Megszűnt megelőlegezések száma Folyósítás felfüggesztése Sor sz. 22. Otthonteremtési támogatás Városi gyámhivatal 1. Otthonteremtési támogatási kérelmek száma a tárgyévben Elutasítások száma Otthonteremtési támogatásban részesült fiatal felnőttek száma Ebből (03-ból): 20 év alattiak száma Támogatásként kifizetett összeg ezer Ft-ban en

14 Sor sz Személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények működési engedélyezése Tárgyévben előterjesztett működési engedélyezési kérelmek száma Állami fenntartású intézményre vonatkozó Nem állami fenntartású intézményre vonatkozó A megyei gyámhivatal hatáskörébe tartozó működési engedélyezési ügy ÖSSZESEN gyermekek átmeneti otthonára vonatkozó családok átmeneti otthonára vonatkozó Ebből helyettes szülői hálózatra vonatkozó gyermekotthonra vonatkozó ből speciális gyermekotthonra vonatkozó lakásotthonra vonatkozó utógondozói otthonra vonatkozó nevelőszülői hálózatra vonatkozó TGYSZ-re vonatkozó Tárgyévben kiadott engedélyek száma en gyermekek átmeneti otthonára vonatkozó családok átmeneti otthonára vonatkozó Ebből helyettes szülői hálózatra vonatkozó gyermekotthonra vonatkozó ből speciális gyermekotthonra vonatkozó lakásotthonra vonatkozó utógondozói otthonra vonatkozó nevelőszülői hálózatra vonatkozó TGYSZ-re vonatkozó

15 Sor sz M1. Gyámhatósági személyi adatok megyénként év december 31-én Főváros / megye Gyámhatósági ügyeket (is) intéző előadók száma en (1. tábla 1. sor en) a Ebből (a-ból): szakreferensek száma (1. tábla 12. sor en) 1 Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala Összesen b Sor sz M2. Gyámhatóságoknál év dec. 31-én nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak, védelembe vettek, átmeneti-, tartós neveltek, gyámság alatt állók száma Főváros / megye Kiskorúak száma en Veszélyeztetett kiskorúak száma (5.tab 4.sor) Védelembe vettek száma (6.t. 3.sor) Átmeneti neveltek száma (13.t. 2.sor) Tartós neveltek száma (14.t,2.s) Gyámság alatt álló kiskorúak (17.t, 1.sor) Veszélyeztetettek aránya az kiskorúhoz a b c d e f g 1 Budapest ,0 2 Baranya ,8 3 Bács-Kiskun ,7 4 Békés ,0 5 Borsod-Abaúj-Zemplén ,1 6 Csongrád ,3 7 Fejér ,9 8 Győr-Moson-Sopron ,8 9 Hajdú-Bihar ,3 10 Heves ,8 11 Jász-Nagykun-Szolnok ,0 12 Komárom-Esztergom ,0 13 Nógrád ,1 14 Pest ,8 15 Somogy ,4 16 Szabolcs-Szatmár-Bereg ,6 17 Tolna ,7 18 Vas ,9 19 Veszprém ,4 20 Zala ,2 21 Összesen ,4 16

16 Sor sz M3. Gyermektartásdíjak megelőlegezése és Otthonteremtési támogatás Főváros / megye Gyermektartásdíjak megelőlegezése megelőlegezésben részesültek száma dec. 31-én (21. tábla 11.sor) megelőlegezésre kifizetett összeg (eft) tárgyév folyamán (21. tábla 12.sor) KSH évi megyei adatok Otthonteremtési támogatás támogatásban részesült fiatal felnőttek száma (22. tábla 3.sor) támogatásként kifizetett összeg (ezer forintban) (22. tábla 5.sor) a b c d 1 Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala Összesen BM TÁKISZ évi havi adatok Gyermektartásdíjak megelőlegezése Otthonteremtési támogatás Sor szám Hónapok megelőlegezésben részesítettek száma en (fő) Igényelt támogatás en (Ft) támogatottak száma en (fő) igényelt támogatás en (Ft) 1 Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen * * Az ellátottak havi adatainak számtani átlaga 17

17 A gyámhatóságok által nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma években Sz A tárgyévben nyilvántartásba vett veszélyeztetett kiskorúak száma A tárgyévben megszűnt veszélyeztetett kiskorúak száma Tárgyév dec. 31-én nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma Környezeti Magatartási okból Anyagi Egészségi Ebből alkoholizmus miatt is veszélyeztetett (3. sorból) lakáskörülmények miatt is veszélyeztetett Családok száma, amelyekben a veszélyeztetett kiskorúak élnek Sz A tárgyévben nyilvántartásba vett veszélyeztetett kiskorúak száma A tárgyévben megszűnt veszélyeztetett kiskorúak száma Tárgyév dec. 31-én nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma Környezeti Magatartási okból Anyagi Egészségi Ebből alkoholizmus miatt is veszélyeztetett (3 sorból) lakáskörülmények miatt is veszélyeztetett Családok száma, amelyekben a veszélyeztetett kiskorúak élnek

18 Örökbefogadás és felbontás évenként (Városi gyámhivatal 22. tábla) Sor sz Engedélyezett örökbefogadások száma en tárgyévben tartós nevelt volt (állami nevelt) Ebből örökbefogadhatónak nyilvánított átmeneti nevelt volt (intézeti nevelt) (1- a szülő hozzájáruló nyilatkozata alapján engedélyezett házastársi ből): (Csjt. 48. [3] kivételével) egyéb ideiglenesen örökbefogadónál elhelyezett volt (Csjt. 48. [3] alapján) Az 1. sorból külföldi állampolgár számára titkos jóváhagyott örökbefogadások száma nyílt (házastársi, rokoni) Külföldi állampolgárságú kiskorú örökbefogadását engedélyező határozatok száma Felbontott örökbefogadások száma tárgyévben tartós nevelt volt (állami nevelt) Ebből: örökbefogadhatónak nyilvánított átmeneti nevelt volt (intézeti nevelt) (10-ből) a szülő hozzájáruló nyilatkozata alapján engedélyezett örökbefogadás volt A felbontott örökbefogadások kiskorúak közül (10-ből) nagykorúak Örökbefogadhatónak nyilvánított kiskorúak száma (tárgyév dec. 31-én halmozott) Örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánított szülők száma (t.év dec. 31-én halmozott) Örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánítás iránti kérelmek elutasításának száma

19 S A gyámhatóságok által nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma évben, megyénként (5. tábla) sz. 1 Bpest Baranya Bács Békés BAZ Csongrád Fejér Győr Hajdú Heves Előző év dec. 31-én nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma A tárgyévben nyilvántartásba vett veszélyeztetett kiskorúak száma A tárgyévben megszűnt veszélyeztetett kiskorúak száma Tárgyév dec. 31-én nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma Környezeti Magatartási okból Anyagi Egészségi Ebből alkoholizmus miatt is veszélyeztetett (4. sorból) lakáskörülmények miatt is veszélyeztetett Családok száma, amelyekben a veszélyeztetett kiskorúak élnek Kiskorúak száma en (2000. évi adat!) Veszélyeztetett kiskorúak az kiskorúak %-ában 4,43 14,23 13,86 9,51 15,84 19,89 4,92 6,18 11,15 6,05 S Jász Kom Nógr Pest Somo Szab Tolna Vas Veszp Zala Összes sz Előző év dec. 31-én nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma A tárgyévben nyilvántartásba vett veszélyeztetett kiskorúak száma A tárgyévben megszűnt veszélyeztetett kiskorúak száma Tárgyév dec. 31-én nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak Környezeti Magatartási okból Anyagi Egészségi Ebből alkoholizmus miatt is veszélyeztetett (4. sorból) lakáskörülmények miatt is veszélyeztetett Családok száma, amelyekben a veszélyeztetett kiskorúak élnek Kiskorúak száma en (2000. évi adat!) Veszélyeztetett kiskorúak az kiskorúak %-ában 17,07 7,41 10,64 7,01 8,91 35,10 11,51 10,34 5,18 4,81 11,28 20

20 Örökbefogadás és felbontás évben, megyénként (Városi gyámhivatal adatai 22. tábla) S Ország Bpest Bara Bács Békés BAZ Csong Fejér Győr Hajdú Heves sz en Engedélyezett örökbefogadások száma en tartós nevelt volt Ebből örökbe-fogadhatónak nyilvánított átmeneti nevelt volt (1- a szülő hozzájáruló nyilatkozata alapján engedélyezett házastársi ből): (Csjt. 48. [3] kivételével) egyéb ideiglenesen örökbefogadónál elhelyezett volt (Csjt. 48. [3] alapján) Az 1. sorból külföldi állampolgár számára titkos jóváhagyott örökbefogadások száma nyílt (házastársi, rokoni) Külföldi állampolgárságú kiskorú örökbefogadását engedélyező határozatok száma Felbontott örökbefogadások száma tartós nevelt volt Ebből: örökbe-fogadhatónak nyilvánított átmeneti nevelt volt (10-ből) a szülő hozzájáruló nyilatkozata alapján engedélyezett örökbefogadás volt A felbontott örökbefogadások kiskorúak közül (10-ből) nagykorúak Örökbe fogadhatónak nyilvánított kiskorúak száma (dec. 31-én, halmozott) Örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánított szülők száma (dec. 31-én halm.) Örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánítás iránti kérelmek elutasításának száma S sz 1. Engedélyezett örökbefogadások száma en tartós nevelt volt Ebből örökbe-fogadhatónak nyilvánított átmeneti nevelt volt (1- a szülő hozzájáruló nyilatkozata alapján engedélyezett házastársi ből): (Csjt. 48. [3] kivételével) egyéb ideiglenesen örökbefogadónál elhelyezett volt (Csjt. 48. [3] alapján) Az 1. sorból külföldi állampolgár számára titkos jóváhagyott örökbefogadások száma nyílt (házastársi, rokoni) Külföldi állampolgárságú kiskorú örökbefogadását engedélyező határozatok száma Felbontott örökbefogadások száma tartós nevelt volt 12 Ebből: örökbe-fogadhatónak nyilvánított átmeneti nevelt volt 1 13 (10-ből) a szülő hozzájáruló nyilatkozata alapján engedélyezett örökbefogadás volt A felbontott örökbefogadások kiskorúak közül (10-ből) nagykorúak Örökbe fogadhatónak nyilvánított kiskorúak száma (dec. 31-én, halmozott) Örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánított szülők száma (dec. 31-én, halmozott) Örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánítás iránti kérelmek elutasításának száma Jász 11 Kom 12 Nógr 13 Pest 14 Somo 15 Szab 16 Tolna 17 Vas 18 Vesz 19 Zala 20 21

21 PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS II. RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS évi ORSZÁGOS ítés a 215/2003.(XII.10.) Korm. rendelet alapján számon elrendelt KIMUTATÁS A PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉVI ADATAIRÓL című kérdőív és a BM adatok alapján 23

22 24

23 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás évben Összesen (1.tábla 3.sor) Előző év decemberében támogatásban részesítettek száma Tárgyév folyamán megállapított támogatások száma Tárgyév folyamán megszüntetett támogatások száma Tárgyév december hónapban támogatásban részesítettek száma (fő) Támogatást kérők száma Elutasított személyek száma Támogatásban részesítettek átlagos száma ,5 Támogatásra felhasznált összeg (ezer Ft) Egy főre jutó havi összeg (Ft) Előző év egy főre jutó havi összeg (Ft) december hó folyamán támogatásban részesített gyermekek száma kor szerint Rendszeres gyv támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 0-24 éves népesség korcsoportonként * Rendszeres gyvtsek aránya (%) 6 é v e s , é v e s , é v e s ,2 1 9 (24) é v e s ,9 Összesen ,8 * KSH adat (2004.I.1. népesség) dec. hó folyamán rendszeres gyermekvédelmi támogatás részesített családok száma vagy 5 6 vagy több Összesen gyermekes családok száma Támogatott családok száma Ebből: egyedülálló Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás évben Támogatásban részesített személyek száma Támogatási esetek száma Felhasznált Ft (ezer Ft, kerekítve) pénzbeli 1 főre 1 esetben kifizetett Ft pénzbeli természetbeni pénzbeli természetbeni természetbeni pénzbeli természetbeni Egyszer részesült támogatásban , ,4 Kétszer részesült támogatásban , ,4 Háromszor részesült támogatásban , ,1 Négyszer részesült támogatásban , ,0 Ötször részesült támogatásban , ,8 Hatszor/többször részesült támog.-ban , ,3 Rendszeresen részesült támogatásban , ,3 Összesen , , december hó folyamán rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítettek egy főre jutó családi jövedelme a jogosultság megállapításakor Egy főre jutó családi jövedelem a nyugdíjminimumot ( Ft-ot) Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesítettek száma Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítettek száma nem éri el a nymin. fele, ill. nem éri el eléri, illetve meghaladja Összesen

24 Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma és a központi költségvetésből igényelt, ill. kifizetett támogatás összege. (2004 évi BM adatok alapján) Sor Támogatott Ellátottak Kifizetett központi Támogatás Egy főre szá kiskorú nagykorú össz. emelt száma támogatás 100 % jutó m Hónapok (fő) en 90 % (fő) (fő) (Ft) (fő) (Ft) (Ft) 1 Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen * Az ellátottak havi adatainak számtani átlaga Egyszeri támogatás évben Május hónapban: Ft Október * hónapban: Ft * rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó Kiskorúak száma en: év elején fő, év elején fő, évesek száma: év elején fő, év elején fő. 26

25 Támogatás formája Rendszeres gyermekvédelmi támogatás megyénként évben Támogatást kérők száma KSH adat (2. tábla 3.sor ) Elutasított személyek száma Támogatásban részesítettek átl. száma Ebből: természetbeni ellátásban rész. sz. Támogatásra felhasznált összeg (eft) Egy főre jutó havi összeg (Ft) MEGYÉK (b) (c) (d) (e) (f) (f/d:12) BUDAPEST , PEST , KÖZÉP-MAGYARORSZÁG , FEJÉR , KOMÁROM -ESZTERGOM , VESZPRÉM , KÖZÉP-DUNÁNTÚL , GYÖR -MOSON -SOPRON , VAS , ZALA , NYUGAT-DUNÁNTÚL , BARANYA , SOMOGY , TOLNA , DÉL-DUNÁNTÚL , BORSOD - A. -Z , HEVES , NÓGRÁD , ÉSZAK-MAGYARORSZÁG , HAJDÚ -BIHAR , JÁSZ -NAGYKUN -SZOLNOK , SZABOLCS -SZATMÁR BEREG , ÉSZAK-ALFÖLD , BÁCS-KISKUN , BÉKÉS , CSONGRÁD , DÉL-ALFÖLD , MINDÖSSZESEN ,

26 Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesítettek aránya a kiskorúak számához (2004. december megyénként) Sor szám Főváros/megye Lakosság száma en (2004.I.1) kiskorúak száma en évesek száma en Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma Ebből: nagykorú támogatottak száma Kiskorú támogatottak %-os aránya a kiskorúak számához Az támogatott %-os aránya a kiskorú+nagykorú lakosság számához December hónapban 1 Budapest Baranya 3 Bács-Kiskun 4 Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád 7 Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar 10 Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna 18 Vas 19 Veszprém 20 Zala Összesen

27 29

28

29 29

30 ALAPELLÁTÁS IV. GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA GYERMEKEK ÁTMENETI GONDOZÁSA évi ítés a 215/2003.(XII.10.) Korm. rendelet alapján számon elrendelt JELENTÉS A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL (gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása, gyermekek átmeneti gondozása) című kérdőív alapján 31

31 32

32 I. Gyermekjóléti alapellátások ítése (2004. dec. 31-én) A gyermekjóléti Gyermek- Napközbeni ellátás Átmeneti gondozás ellátás jóléti szolgálatok Házi gyermekfelügyeletek Gyermekek átmeneti fenntartója Bölcsődék Családi napközik Helyettes szülők otthonai kód s z á m a Családok átmeneti otthonai 01 Települési önkormányzat Megyei (fővárosi) önkorm Önkorm. int. fennt. társ Egyház, egyházi intézmény 1 05 Közhasznú társaság Alapítvány Egyesület Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Központi ktgv-i intézmény 11 Egyéb Összesen

33 Sor sz 1.1. A jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak száma a szolgáltatásban megyénként (2004. XII. 31.) Főváros / megye 1 Budapest 2 Baranya 3 Bács-Kiskun 4 Békés 5 Borsod-Abaúj-Zemplén 6 Csongrád 7 Fejér 8 Győr-Moson-Sopron 9 Hajdú-Bihar 10 Heves 11 Jász-Nagykun-Szolnok 12 Komárom-Esztergom 13 Nógrád 14 Pest 15 Somogy 16 Szabolcs-Szatmár-Bereg 17 Tolna 18 Vas 19 Veszprém 20 Zala Vezető, Család Gyógypedagógupedagógus Fejlesztő- Pszichológiai Családgondozó Gazdasági, Összesen igazgató gondozó Orvos Jogász tanácsadó asszisztens műszaki, ügyviteli (a-tól i-ig) a b c d e f g h i j Összesen Ebből: nők főállásban teljes munkaidőben főállásban nem teljes munkaidőben egyéb jogviszonyban t. munkaidőben 3 26 egyéb jogv. nem teljes munkaidőben

34 1.2. A jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak a szolgáltatásban képesítés szerint régiónként (2004. XII. 31.) Főváros / megye Felsőfokú Ebből Felsőfokú Ebből: felsőfokú Középfokú iskolai Ebből: felsőfokú Összesen szakirányú felsőfokú nem szakirányú szakirányú végzettségre épülő szakirányú szakképzettségű képzésben végzettségű képzésben szakképesítés képzésben továbbtanul továbbtanul továbbtanul (b + d + f) en en en a b c d e f g 1 Budapest Pest Közép- Magyarország Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Vas Zala Nyugat-Dunántúl Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Magyarország Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Észak-Alföld Bács-Kiskun Békés Csongrád Dél-Alföld Összesen

35 2. Tárgyi felszereltség (a szolgáltatás rendelkezésére álló helyiségek és kommunikációs felszereltség) Sor Száma, db szám Helyiség, felszerelés kizárólagos használattal nem kizárólagos használattal 1. Összes rendelkezésre álló helyiség Interjúszoba Ebből: Közösségi helyiség (1-ből) Váróhelyiség Dolgozói szobák Raktár Telefon, fax Számítógép Internet Szolgálati jármű (kerékpár, motorkerékpár) Szolgálati jármű gépkocsi A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége S.sz Gyermekek száma Családjaik száma 1. Gondozási esetek en (2-4. sorok) alapellátásban történő gondozás Ebből: védelembe vétel utógondozás A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek száma S.sz Száma 1. Információ nyújtások Hivatalos ügyek intézésében való közreműködések Tanácsadások Közvetítés más alap, oktatási és egészségügyi stb. szolgáltatásba Elhelyezési tárgyaláson való részvételek Felülvizsgálati tárgyaláson való részvételek Esetmegbeszélések jelzőrendszer tagjaival esetkonferencia Örökbefogadással kapcsolatos intézkedések Összesen: egyéb szolgáltatások és szakmai tevékenység száma (1-9. sorok összege) Az igénybevevő gyermekek száma életkor és nem szerint 5 éves és fiatalabb 6-13 éves éves Összesen 1. Fiú Lány Együtt A szolgáltató tevékenységet igénybe vevők száma (2004. évben) 1. Családok száma, melyekben az igénybe vevő gyermekek élnek Ebből: a szakellátásban résztvevő gyermekek családjának a száma

36 6. A gyermekjóléti szolgálatok gondozási eseteinek száma a kapcsolat felvétel módja szerint Kapcsolatfelvétel száma 1 Önkéntes (gyermek kezdeményezte) Szülő által küldött Saját intézmény által küldött Jelzőrendszer által küldött Hatóság által küldött Együttműködésre kötelezett Összesen (1-6. sorok) Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint Sor szám Kezelt problémák száma 1. Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.) Gyermeknevelési Gyermekintézménybe beilleszkedési nehézség Magatartászavar, teljesítményzavar Családi konfliktus (szülők egymás közti, szülő-gyermek közti) Szülők vagy a család életvitele Szülői elhanyagolás Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális) Fogyatékosság, retardáció Szenvedélybetegségek Problémák száma en (1-10. sorok) A gyermekjóléti szolgálatok egyéb szolgáltatásai (2004. évben) Van Nincs 1. Prevenciós célzatú szabadidős tevékenység Utcai és lakótelepi szociális munka Ifjúsági lelki segélytelefon Kapcsolatügyelet Konfliktuskezelés (családkonzultáció, mediáció) Fejlesztőpedagógusi ellátás Iskolai szociális munka Egyéb (korrepetálás, táboroztatás)

37 B) G Y E R M E K E K N A P K Ö Z B E N I E L L Á T Á S A évben Sor szám Főváros / megyék régiók szerint férőhelyek (2004. dec. 31-én) Családi napközi igénybe vett gondozási napok (2004-ben) CSANA-ban gondozott kiskorúak a tárgyév során Házi gyermek felügyelet keretében teljesített gondozási napok a tárgyév során által gondozott gyermekek a b c d e f házi gyf-t biztosítók száma 1 Budapest Pest megye Közép-Magyarország Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Vas 9 Zala Nyugat-Dunántúl Baranya 10 Somogy Tolna Dél-Dunántúl Borsod-A-Z 13 Heves 14 Nógrád Észak-Magyarország Hajdú-Bihar 16 Jász-Nkun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-B Észak-Alföld Bács-Kiskun Békés Csongrád Dél-Alföld Ország Összesen

38 C) G YERMEKEK ÁTMENETI GONDOZÁSA évben Sor szá m Főváros / megyék régiók szerint Helyettes szülők igénybe vett gondozási napok engedélyezett férőhelyek gondozásban részesült kiskorúak engedélyezett férőhelyek (dec. 31) Gyermekek átmeneti otthona igénybe vett gondozási napok tárgyévben ellátásban részesült gyermekek tárgyévben teljes munkaidőben foglalkoztatottak (dec. 31.) nem teljes munkaidőben foglalk. (dec. 31.) a b c d e f g h 1 Budapest Pest megye Közép-Magyarország Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Vas Zala Nyugat-Dunántúl Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Borsod-A-Z Heves Nógrád Észak-Magyarország Hajdú-Bihar Jász-Nkun-Szolnok 17 Szabolcs-Szatmár-B Észak-Alföld Bács-Kiskun Békés Csongrád Dél-Alföld Ország Összesen Sor szá m Főváros / megyék régiók szerint Helyettes szülők igénybe vett gondozási napok engedélyezett férőhelyek gondozásban részesült kiskorúak engedélyezett férőhelyek (dec. 31) Gyermekek átmeneti otthona igénybe vett gondozási napok tárgyévben ellátásban részesült gyermekek tárgyévben teljes munkaidőben foglalkoztatottak (dec. 31.) nem teljes munkaidőben foglalk. (dec. 31.) a b c d e f g h 39

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A CSALÁD, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMRŐ L 2005. ÉV. Budapest, 2006.

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A CSALÁD, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMRŐ L 2005. ÉV. Budapest, 2006. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A CSALÁD, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMRŐ L 2005. ÉV Budapest, 2006. 1 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A CSALÁD, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMRŐ

Részletesebben

9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK

9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 9.1 Gyermekjóléti szolgálatatás 9.1.1 Gyermekjóléti intézmények férőhelyeinek megyénként, 2004 Gyermekek átmeneti gondozása Bölcsődék Családi napközik Helyettes szülők Gyermekek

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A CSALÁD, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMRŐ L 2002. ÉV

EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A CSALÁD, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMRŐ L 2002. ÉV EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A CSALÁD, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMRŐ L 2002. ÉV Budapest, 2003 EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A CSALÁD,

Részletesebben

GYÁMÜGYI TEVÉKENYSÉG

GYÁMÜGYI TEVÉKENYSÉG GYÁMÜGYI TEVÉKENYSÉG I. JEGYZŐK, VÁROSI ÉS MEGYEI GYÁMHIVATALOK által szolgáltatott adatok összesítése 2002. évi adatok ORSZÁGOS, és néhány megyei tábla a 198/2001. (X.19.) Korm. rendelet alapján 1210.

Részletesebben

ALAPELLÁTÁS IV. GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK

ALAPELLÁTÁS IV. GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ALAPELLÁTÁS IV. GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK 2002. évi összesítés a 198/2001.(X.19.) Korm. rendelet alapján 1775. számon elrendelt JELENTÉS A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL (gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek

Részletesebben

9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS A gyermekjóléti intézmények férőhelyinek száma megyénként, Házi gyermekfelü gyeletek

9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS A gyermekjóléti intézmények férőhelyinek száma megyénként, Házi gyermekfelü gyeletek 9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 9.1.1 A gyermekjóléti intézmények férőhelyinek megyénként, 2003 Bölcsődék Családi napközik Házi gyermekfelü gyeletek Gyermekek átmeneti gondozása Helyettes szülők Gyermekek

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS A gyermekjóléti intézmények száma megyénként, Családi napközik

9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS A gyermekjóléti intézmények száma megyénként, Családi napközik 9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 9.1.1 A gyermekjóléti intézmények megyénként, 2002 Gyermekjóléti szolgálatok Bölcsődék Családi napközik Házi gyermekfelü gyeletek Gyermekek átmeneti gondozása Helyettes szülők

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ 2010 GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ 2010 Készült a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Kutatási Igazgatóságán és Családpolitikai Igazgatóságán a

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI INTÉZET SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI INTÉZET SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ 2007 SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI INTÉZET SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 2007táj.001-006:Elrendezés 1 2009/9/15 11:54 Oldal 1 G Y E R M E K V É D E L M I STATISZTIKAI

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/ GYÁMHIVATAL Ügyintézők Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/565-276 Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-278 ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-280 ügyintéző fszt. 13. sz.

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2007. évi hatósági intézkedéseiről, feladatairól

Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2007. évi hatósági intézkedéseiről, feladatairól Szentes Városi Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tel.: (63) 510310 J-921-4/2008. Szentes Város Képviselő-testülete Helyben Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2007. évi

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT Tartalom 1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 2. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK MEGOSZLÁSA ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 3. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT

Részletesebben

Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján. Hajdúszoboszló, Rózsavölgyi Anna

Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján. Hajdúszoboszló, Rózsavölgyi Anna Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján Hajdúszoboszló, 2010. 06. 03. Rózsavölgyi Anna Székhely: 1051 Budapest Akadémia u.3. Levelezési cím: 1122 Budapest Városmajor u. 48/b. Telefon:

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

G Y E R M E K V É D E L M I. a g y e r m e k - é s i f j ú s á g v é d e l e m r ő l

G Y E R M E K V É D E L M I. a g y e r m e k - é s i f j ú s á g v é d e l e m r ő l táj.001-007:elrendezés 1 2009/2/10 13:12 Oldal 1 G Y E R M E K V É D E L M I STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ a g y e r m e k - é s i f j ú s á g v é d e l e m r ő l 2006 táj.001-007:elrendezés 1 2009/2/10 13:12

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2010. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be:

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2010. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 6600 Szentes, Kossuth tér 6. J-16381-2/2011. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2010. évi hatósági

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

A VÁROSI GYÁMHIVATAL BESZÁMOLÓJA

A VÁROSI GYÁMHIVATAL BESZÁMOLÓJA EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Dorog városi Gyámhivatal 2008. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Elérhetőségek: Hoffmann Andrea gyámhivatal vezető 82/504-053 126. mellék Nagyatád, Baross G. u. 5. fsz. 2. sz. iroda Molnár Orsolya gyámügyi ügyintéző 82/504-053

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a május 26. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre

BESZÁMOLÓ. a május 26. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre BESZÁMOLÓ a 2011. május 26. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Tárgy: beszámoló Dévaványa Város Gyámhivatalának tevékenységéről és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásról a 2010. év vonatkozásában

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére!

JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: -6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 9/ (XI..) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: /7 Adtszolgálttók:

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS A gyermekjóléti intézmények száma megyénként, Családi napközik

9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS A gyermekjóléti intézmények száma megyénként, Családi napközik 9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 9.1.1 A gyermekjóléti intézmények megyénként, 2001 Gyermekjóléti szolgálatok Bölcsődék Családi napközik Házi gyermekfelü gyeletek Gyermekek átmeneti gondozása Helyettes szülők

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@somogy.hu Szám: T á j é k o z t a t ó A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Gyámhivatala 3100 Salgótarján Múzeum tér 1. Tájékoztató. a Salgótarjáni Gyámhivatal 2009. évi hatósági tevékenységéről

Salgótarján Megyei Jogú Város Gyámhivatala 3100 Salgótarján Múzeum tér 1. Tájékoztató. a Salgótarjáni Gyámhivatal 2009. évi hatósági tevékenységéről Salgótarján Megyei Jogú Város Gyámhivatala 3100 Salgótarján Múzeum tér 1. Ü.sz: 27.976/2010. Tájékoztató a Salgótarjáni Gyámhivatal 2009. évi hatósági tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/II Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid

Részletesebben

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések 89036 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 29. E rendelet 15. (7) bekezdésétől eltérően a közigazgatási szerv 2014-ben a 2014. január 1-jei állapotnak megfelelően köteles adatot szolgáltatni legkésőbb

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról A Tolna Megyei

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat 6.

Biharkeresztes Város Önkormányzat 6. Biharkeresztes Város Önkormányzat 6. J E G Y Z Ő J É T Ő L Előkészítő: Árgyelán Andrea jegyző Nagyné Tóth Olga Irodavezető Szociális Iroda és Gyámhivatal ELŐTERJESZTÉS a Polgármesteri Hivatal Szociális

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Roma kisgyerekkori inklúzió

Roma kisgyerekkori inklúzió Roma kisgyerekkori inklúzió Kaderják Anita T-Tudok Zrt. Pécs, Magyar Szociológiai Társaság Éves Konferenciája 2016. október 20-21. Projekt A készülő Roma kisgyerekkori inklúzió című tanulmány az UNICEF,

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szülõi felügyeleti jog gyakorlás

Szülõi felügyeleti jog gyakorlás Igénylı, kötelezett Szülõi felügyeleti jog gyakorlás Ha a szülõi felügyeletet együttesen gyakorló szülõk a szülõi felügyelet körébe tartozó kérdésekben nem tudnak megegyezni, a gyámhivatal döntését bármelyik

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Gyermekvédelem aktuális kérdései. Debrecen, Cívis Kálvin Hotel 2009. Április 2.

Gyermekvédelem aktuális kérdései. Debrecen, Cívis Kálvin Hotel 2009. Április 2. Gyermekvédelem aktuális kérdései Debrecen, Cívis Kálvin Hotel 2009. Április 2. I. Intézményrendszer fejlesztése Gyermekvédelmi rendszer Pénzbeli ellátások Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Hatósági

Részletesebben

Orszáygy Ű Eés Irománuszárr~ : 1L( 8 4'39/ 4 Érkezett : Hiv. szám: K/8738. Iktató szám : 943 9/2016/PAR L

Orszáygy Ű Eés Irománuszárr~ : 1L( 8 4'39/ 4 Érkezett : Hiv. szám: K/8738. Iktató szám : 943 9/2016/PAR L Iktató szám : 943 9/2016/PAR L Korózs Lajo s országgy űlési képviselő részére MSZP Budapest Tisztelt Képvisel ő Úr! EMBERI ER Ő FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ALLAMTITKÁ R Orszáygy Ű Eés Irománuszárr~

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat 5.

Biharkeresztes Város Önkormányzat 5. Biharkeresztes Város Önkormányzat 5. J E G Y Z Ő J É T Ő L Előkészítő: Árgyelán Andrea jegyző Nagyné Tóth Olga Irodavezető Szociális Iroda és Gyámhivatal ELŐTERJESZTÉS a Polgármesteri Hivatal Szociális

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2011. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be:

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2011. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 6600 Szentes, Kossuth tér 6. J-18082-2/2012. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2011. évi hatósági

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 4. napirend BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2009. június 26-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

Gyermekvédelmi jelzőrendszer, 2010

Gyermekvédelmi jelzőrendszer, 2010 2011/42 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 42. szám 2011. június 22. Gyermekvédelmi jelzőrendszer, 2010 A tartalomból 1 Tények 1 A gyermekvédelmi jelzőrendszer felépítése

Részletesebben

Nyim Község Képviselő-testületének 3./1998. (II. 7.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. rész

Nyim Község Képviselő-testületének 3./1998. (II. 7.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. rész Nyim Község Képviselő-testületének 3./1998. (II. 7.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről I. rész Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella A gyámi csoport feladatai és működése A családjogi törvény fogalmazása szerint, Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik.

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1696 A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI

Részletesebben