BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról"

Átírás

1 Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u napirend BESZÁMOLÓ Az önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) 96. (6) bekezdése értelmében az önkormányzat feladata, hogy évente a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról átfogó értékelést készítsen. Az értékelést települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. évi (IX.10.) Korm.rendelet (továbbiakban Gyer.) 10. számú melléklete a beszámoló tartalmi követelményeit meghatározza, az előterjesztést ennek figyelembevételével állítottuk össze. 1. Öttevény demográfiai mutatói (különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira) Öttevény Község lakossága december 31-i adatok szerint: 3036 fő 18 év alattiak száma: 622 fő 0-18 éves korosztály nemenkénti és korcsoportonkénti megoszlása fiú lány 0-3 éves éves éves éves Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások Az önkormányzat jegyzője a törvényben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, kiegészítő gyermekvédelmi támogatást és óvodáztatási támogatást állapíthat meg. A települési önkormányzat képviselő-testülete a törvényben, illetve az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint önkormányzati segélyt állapított meg. Önkormányzatunk saját forrásból a helyi rendeletben szabályozott feltételek alapján beiskolázási segélyt állapított meg. A gyermekek ellátásához kapcsolódó támogatások évben a következőképpen alakultak: 1

2 Támogatás típusa A támogatásban Kifizetett Önkormányzatot részesülők száma összeg terhelő összeg Rendszeres gyermekvédelmi Ft 0 kedvezmény (évente 2 alkalommal 5.800Ft/gyermek) Önkormányzati segély ft Ft Beiskolázási segély Ft Ft évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény elutasítására nem került sor, minden kérelmező megfelelt a jogszabályban előírt feltételeknek. Óvodáztatási támogatást illetve halmozottan hátrányos helyzetet nem állapítottunk meg, mivel nem érkezett igénybejelentés. A gyermekétkeztetésről Öttevény Község Önkormányzata a gyermekvédelmi törvényben előírt normatív kedvezmények útján gondoskodik. Az önkormányzat által fenntartott bölcsőde és óvoda, valamint az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézmény gyermekei részére az Ördög Konyha Kft. biztosítja az étkezést. Étkeztetés típusa Bölcsőde Óvoda Általános Iskola Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény %-os kedvezményben részesülő 3 vagy több gyermekes családok Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása 3.1. Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalatai A gyermekjóléti szolgáltatást községünk Győrzámoly Község gesztorságával működő Győrzámoly-Öttevény Községes Gyermekjóléti Szolgálata társulás útján biztosítja. A távolság miatt a szakmai irányítás nem működik megfelelően, illetve a kapcsolattartás is nehézkes, ezért kezdeményeztük év végével a társulás megszüntetését és másik társuláshoz való csatlakozást. A gyermekjóléti tevékenységre vonatkozó adatokat a társulás beszámolója alapján állítottuk össze januárjától a győrzámolyi családgondozó intézte a település gyermekjóléti ügyeit. Ő heti két nap tartózkodott Öttevényen októberében került a szolgálathoz a jelenlegi családgondozó. A gyermekjóléti szolgálat által végzett segítségnyújtás főbb formái között információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, segítő beszélgetés, életviteli tanácsadás szerepel, illetve tájékoztatás az igénybe vehető pénzbeli ellátásokról. A 2014-es évben az ellátott gyermekeknél gyakori volt a magatartászavar, a beilleszkedési nehézség, illetve településünk méretéhez viszonyítva a gyermekbántalmazás is. A környező iskolák sok esetben jelentettek igazolatlan iskolai hiányzásokat. Sajnos a családgondozót sok esetben bizalmatlanul kezelik, és úgy tekintik, beavatkozik egy idegen a szerintük jól működő rendszerükbe. Amennyiben nem sikerül kialakítani bizalmi 2

3 kapcsolatot a családnál, úgy krízis esetén a szakmai beavatkozás nem hoz olyan eredményt, amilyet elvárnánk. A családok nem megfelelő pénzkezelése, sok esetben veszélyezteti az ellátottakat, a szülők nem fordulnak időben - még a probléma kezelhetőségének idején - szakemberhez. Egyre gyakoribb, hogy a bíróság által eldöntendő gyermek elhelyezési, vagy válással, láthatással kapcsolatos kérdésekben a családgondozó írásbeli szakmai javaslattételét kérik, és bírósági és rendőrségi meghallgatásokon is tanúskodni kell. Gondozási esetek száma Gondozott gyermekek és családok száma Megnevezés Gyermekek száma Családok száma Gondozási esetek Alapellátásban történő gondozás 13 6 Védelembevétel 1 1 Eseti ügyek Szakellátásban gondozottak 1 1 Családba fogadás 1 1 Gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenysége Megnevezés Száma (alkalom) Információnyújtás 77 Tanácsadás 66 Segítő beszélgetés (szülővel vagy gyermekkel, vagy szülővel és gyermekkel együtt) 70 Hivatalos ügyekben való közreműködés 3 Családlátogatás 44 Közvetítés más szolgálatok felé 20 Védelembe vételi tárgyaláson vagy elhelyezési értekezleten való részvétel 11 Szakmaközi megbeszélés 14 Esetkonferencia 4 Prevenciós célzatú és szabadidős tevékenységek Összesen: 54 óra 309 alk óra 3

4 A gyermekjóléti szolgálat gondozási eseteinek száma a kapcsolatfelvétel módja szerint Megnevezés Kapcsolatfelvétel száma Önkéntes (gyermek kezdeményezte) 0 Szülő, vagy szülővel közösen 4 Saját intézmény által 2 Jelzőrendszer által küldött 25 Együttműködésre kötelezett (hatóság által) 2 Összesen 33 Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint Probléma típusa Kezelt problémák száma Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.) 2 Gyermeknevelési 3 Gyermekintézménybe beilleszkedési nehézség 20 Magatartászavar, teljesítményzavar 18 Családi konfliktus (szülők egymás közti, szülő- gyermek közti) 10 Szülők vagy család életvitele 5 Szülői elhanyagolás 2 Családon belüli bántalmazás (fizikai, lelki, szexuális) 9 Fogyatékosság, retardáció 1 Szenvedélybetegség /alkohol/ 1 Problémák száma összesen: 71 A gyermekjóléti szolgálat egyéb tevékenysége 2014-ben Az iskolában a védőnővel közösen prevenciós célzatú órák tartása. Nyári tábor szervezése a község gyermekeinek részvételével, Bábszakkört indítása az iskolás gyermekek számára, a bábszakkörös gyermekekkel rendszeres részvétel a település rendezvényein Karácsonyi adománygyűjtés ( Doboznyi gondoskodás ) 4

5 Ruhaadományok biztosítása egész évben a rászoruló gyermekek számára 6 alkalommal került megszervezésre jelzőrendszeri értekezlet ben a gyermekjóléti szolgálat karácsonyi adománygyűjtést szervezett, ami a korábbi években nem volt a faluban. Ez sikeresnek mondható, hisz 43 kisgyermek szülőjének tudtunk ajándékot átadni. A csomagokban ruha, cipő, játék, édesség és egyéb apróságok szerepeltek. A visszajelzések az akcióról pozitívak voltak Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása, ezzel összefüggő tapasztalatok A gyermekek napközbeni ellátása a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését foglalja magába. A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátása a bölcsődében biztosított. Családi napközi, családi gyermekfelügyelet, házi gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás és gyermekek átmeneti gondozása a községben nincs. A bölcsőde a családban nevelkedő 20 hetestől - 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény, emellett végezheti a sérült gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú gondozását is a gyermek 6 éves koráig. A beíratott gyerekek száma év folyamán: 12 fő. Férőhely kihasználtság a beíratott gyermekek alapján: 85,7 % - a gondozott gyermekek alapján: % Jelenleg a felvett gyermekek száma: 10 fő. Nyitvatartási napok száma 212 nap. A bölcsőde községünkben az óvodával egy intézményben működik, egy csoporttal, 14 férőhellyel. A bölcsődében 1 csoportban 2 gondozónővel és egy dajkával végzeték a nevelésigondozási feladatokat. A jogszabályi előírások szerint az egy csoportba felvehető gyermekek száma 14 fő, amennyiben minden gyermek 2 éven felül, amennyiben a csoportban két éven aluli gyermeket is gondoznak, a felvehető maximális létszám 12 fő. A községben jelentkező igények a rendelkezésre álló bölcsődei férőhelyet jelentősen meghaladják, de a jelenlegi épületben további csoport indítására nincs lehetőség. A gyermekjóléti feladatokat az óvodával összefogva végzik, az óvoda gyermekvédelmi felelőse az esetmegbeszéléseken rendszeresen részt vesz. 4. A gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai szeptember végén volt a gyermekjóléti társulásnak szakmai ellenőrzése a Győr-Moson- Sopron Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalán keresztül. A vizsgálat a működési engedélyre, személyi és tárgyi feltételekre vonatkozott. A tárgyi feltételekben találtak hiányosságokat, amit a következő ellenőrzésig kell majd pótolni, ami októberére várható. 5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása Az önkormányzat szükségesnek tartja a gyermekjóléti szolgálat tevékenységének javítását. Ennek érdekében szükséges olyan formában ellátni a feladatot, ami magasabb szintű szakmai irányítást biztosít, és jobb munkaszervezést tesz lehetővé, valamint megoldja a családgondozó helyettesítésének kérdését. Ennek érdekében szükséges a jelenlegi társulás felmondása ami 5

6 már megtörtént -, és január 01. napjától a feladatnak a Rábca Menti Községek Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásához való csatlakozással történő ellátása. A szakmai munkát tekintve az önkormányzat az alábbi változtatásokat tartja fontosnak a gyermekjóléti szolgálat területén: Iskolai prevenciós munka felélesztése Különböző jótékonysági gyűjtések szervezése a helyi lakosok szociális érzékenységének növelése érdekében (karácsonyi csomagakció, húsvéti csoki gyűjtés), jótékonysági vásár szervezése az intézmények bevonásával Napközis tábor szervezése olyan gyermekek részére, akik anyagi okból más táborba nem tudnak elmenni. Ezen kívül fontos a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének megoldása, ennek érdekében a rendelkezésre álló pályázati forrás igénybevétele és a szükséges önerő biztosítása, melynek megvalósítása a évre már folyamatban van. 6. A gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetés alakulása Öttevényen nem jellemző a gyermek-és fiatalkorúak általi bűnelkövetés. A tavalyi év folyamán fiatalkorú által elkövetett testi sértés egy esetben volt, szabálysértés pedig két esetben. Azóta egyik gyermeknél sem fordult elő hasonló eset, ami köszönhető kolléganőm és a családok megfelelő együttműködésének. 7. Együttműködés civil szervezetekkel Civil szervezetek a gyermekvédelmi munkában a szabadidős programok szervezésével, lebonyolításával vesznek rész. Határozati javaslat Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének /2015. (V. 13.) számú Határozata az önkormányzat évi gyermekjóléti beszámolójának elfogadásáról Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a beszámolót a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnak küldje meg. Felelős: Bider Zsolt polgármester Határidő: május 31. Öttevény, május 8. Bider Zsolt polgármester 6