Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus hó 12. napján tartandó ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére"

Átírás

1 Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Szelevény Község Önkormányzatának évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés Előadó: dr. Babák Zoltán - jegyző Melléklet: Beszámoló Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény ( továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig a külön jogszabályban meghatározott tartalommal átfogó értékelést készít. Az értékelést települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete írja elő az átfogó értékeléshez szükséges tartalmi követelményeket, mely alapján a jelen előterjesztés mellékleteként elkészített beszámolóban kívánom bemutatni Önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi helyzetét. Kérem a T. Képviselő-testülete a mellékelt beszámoló megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására: Szelevény Község Önkormányzat Képviselő testületének /2014.(III. ) határozata az Önkormányzatának évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés elfogadásáról Szelevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdésében foglaltak alapján elkészített, az Önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: dr. Babák Zoltán jegyző Szelevény, július 31. dr. Babák Zoltán jegyző 1

2 TISZASASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZELEVÉNYI KIRENDELTSÉGE 5476 Szelevény, Kossuth L.u.4. Tel., Fax: 56/ BESZÁMOLÓ évről értékelés a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít, amelyet a Képviselő-testület megtárgyal. Az értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. Rend. 10. számú melléklete tartalmazza. Az értékelés célja, hogy a Képviselő-testület nyomon tudja követni és lehetősége szerint biztosítani tudja a gyermekek védelmét és esélyegyenlőségét. A Gyvt. 94. (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. A Gyvt. ugyanazon paragrafusának (2) bekezdése szerint az önkormányzat biztosítja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását; szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. A gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzatnak kiemelt feladata a gyermekek mindenekfelett álló érdekének figyelembevétele, a törvényben elismert jogainak biztosítása, az egyenlő bánásmód követelményének betartásával. I. A település demográfiai mutatói A településen lakó 0-18 éves korosztály évben : 210 fő korcsoportok szerinti megoszlása:0-3 év: 35 fő 4-6 év: 35 fő 7-14 év: 90 fő év: 50 fő Született gyermekek száma: 2009 évben: 13 fő 2010 évben: 10 fő 2011 évben: 13 fő 2012 évben 8 fő 2013 évben 7 fő II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény által szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások: 2

3 a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, b) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás c) Óvodáztatási támogatás a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekek száma 2013 évben: Megnevezés 0-6 éves 7-14 éves éves 19- éves Összesen Gyermekek száma Ebből tartósan beteg, fogyatékos Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített családok száma, gyermekek száma szerint 2013 évben: Megnevezés vagy 5 6 vagy annál Összesen több Családok száma Ebből egyedülálló szülő A hivatkozott Gyvt. 20/A. -a szerint: Annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 01-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában; a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában pénzbeli támogatást folyósítanak. Ezen támogatás esetenkénti összege évben 5.800,-Ft volt. Ezen jogszabály alapján a támogatást ,- Ft összegben fizettünk ki, ezen összeget az állami költségvetés az önkormányzatnak megtérítette 100%-ban. A számadatok alapján a évhez képest a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők átlagszáma kis mértékben csökkent. A családok anyagi helyzete, a szülők iskolai végzettsége, illetve munkanélkülisége továbbra is sajnos befolyásoló tényezőkként szerepelnek a támogatásban részesülők számában, a gyermekek hátrányos helyzetében és szegénységében. A minimális csökkenés csak annak tudható be, hogy a gyermekek iskolai tanulmányaikat befejezték A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok közül jelentős számban vannak azok, akiknél a család rendszeres jövedelmét a szociális juttatások, a családi pótlék és az iskoláztatási támogatás teszik ki évben 77 db megállapító határozat készült. A pénzbeli támogatások kifizetése átutalással történik. b.) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban évben nem részesült senki. c.) Óvodáztatási támogatás év folyamán 9 fő részére ,-Ft került kifizetésre az alábbi megoszlásban: júniusban: 4 fő ebből: 3 éves 1 fő első - alkalommal részesült 4 éves 1 fő 5 éves 2 fő decemberében: 5 fő ebből 3 éves 1 fő első alkalommal részesült 4 éves 1 fő 5 éves 2 fő 6 éves 1 fő 3

4 Egyéb önkormányzati támogatások: Természetbeni juttatás: Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj-támogatás: A évben ,-Ft, mely 100%-ban az önkormányzati költségvetést terhelte. A támogatott nappali tagozaton tanuló, alapképzésben résztvevő főiskolai hallgatók száma: 9 fő. Gyermekétkeztetés megoldásának módjai: A gyermekétkeztetés az általános iskola ebédlőjében és a napközi otthonos óvodában van megoldva. Az önkormányzat szerződésben áll a Csépa Községi önkormányzat fenntartásában álló önkormányzati konyhával, ahol a személyi feltételek biztosítottak, az élelmezésvezető szakképesítéssel rendelkezik. Az óvodás-, iskolás korosztálynak megfelelő összetételű ételek készülnek, az étlap összeállítását az iskolaorvos ellenőrzi. Szociális nyári gyermekétkeztetés: Szelevény Községi Önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodás és az 1-8 évfolyamokon nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülő gyermekek számára a június 17-től augusztus 15-ig terjedő időszakra 44 munkanapon keresztül szociális gyermekétkeztetést biztosított átlagosan 39 gyermek számára. Az étkeztetés biztosításához a forrást pályázat útján nyerte az Önkormányzat, melynek összege ,-Ft. Önkormányzatunk évek óta részt vesz a szociális nyári gyermekétkeztetési programban. A napi egyszeri meleg étkeztetés, kizárólag friss alapanyagok felhasználásával: - zöldség, gyümölcs, friss hús- készült. A beszállító csak őstermelő lehetett. A Csépa Községi Önkormányzat konyhával kötött megállapodás alapján ezek a feltételek biztosítottak voltak. A fenti időszakban 1716 adag ebédet fogyasztottak el a rászorulók. A konyha a rendelkezésre álló lehetőségek kihasználásával igyekezett biztosítani minden napra a friss tőke húst, vagy baromfit, zöldségből, gyümölcsből a nyár szinte minden íze szerepelt az étlapon. III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata A gyermekjóléti szolgáltatás biztosítására az Önkormányzat Gyermekjóléti Szolgáltató-t alapított. Az alapítás időpontja, és a működés kezdete: Telephelye: Szelevény, Kossuth út 71. szám. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal /2011. ügyiratszámú napján jogerőre emelkedett határozatában az Önálló gyermekjóléti szolgáltatás működését engedélyezte. Az intézmény alaptevékenysége: A Szolgáltató munkáját úgy látja el, - az évi XXXI törvény szellemiségének megfelelően hogy azzal hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. 4

5 A jogszabályban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatások igénybevétele általában önkéntes. A gyermekek szülője vagy más törvényes képviselője az évi XXXI. törvényben meghatározott esetekben kötelezhető valamely ellátás igénybevételére. A gyermekek védelme során nemhez, nemzethez, nemzetiséghez, etnikai csoporthoz való tartozás, lelkiismereti, vallási vagy politikai meggyőződés, származás, vagyoni helyzet, cselekvőképesség hiánya, vagy korlátozottsága miatt, valamint a gyermekvédelmi gondnokságba kerülés alapján tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés. A Gyermekjóléti Szolgáltató gyermekjóléti családgondozó útján szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez, amelynek keretében folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. Ennek érdekében a Szolgáltató családgondozója folyamatosan kapcsolatot tart a településen élő gyermekekkel, gyermekneveléssel, gondozással kapcsolatos intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, a Polgármesteri Hivatallal, magánszemélyekkel. A szolgáltató szakembere családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet végez. A szolgáltatások igénybevétele önkéntes és térítésmentes. A szolgáltató, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM. rendelet, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet alapján végzi. Az intézmény szervezeti felépítése A szolgáltató a gyermekjóléti szolgáltatást biztosítja. A gyermekjóléti szolgáltató feladat és hatáskörét a családgondozó látja el. A munkáltatói jogkört Szelevény Község Polgármestere, a szakmai irányítását és felügyeletét pedig Szelevény Község Jegyzője látja el. A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek jól ismerik a községben élő veszélyeztetett gyermekek körülményeit. Hivatalos (törvényben, rendeletekben szabályozott) kötelességüknek eleget tesznek. A családgondozás nem minden esetben vezet eredményre, legtöbb esetben az anyagi gond a legnagyobb probléma. A gyermekek higiéniás elhanyagolása is előfordul, családgondozás keretében ezt sem minden esetben tudják megoldani. Nagyon sok beszélgetésre, szemléletváltásra lenne szükség, mert a peremre került embereket a sajnálat után kitaszítja a társadalom. Az ilyen emberek családok nagy erőfeszítések árán tudnak újból a társadalmi normáknak megfelelni. A gyermekvédelmi törvény alapelvei, rendszere, ellátási formái és a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések a gyermek veszélyeztetettségének így a gyermek bántalmazásának, elhanyagolásának a megelőzését szolgálják. Az önkormányzat gyermek- és ifjúságvédelmi feladataival foglalkozók az egyik legszélesebb kapcsolati körben mozognak: a közoktatás, a közművelődési intézmény, civil szervezet jelző rendszerei. Az önkormányzat szolgáló- és szolgáltató jellege érvényesül. A jelzőrendszerben a gyermekvédelmi gondoskodásban dolgozók fokozott együttműködése szükséges. Ez településünkön nagyon jól működik. Az észlelő- és jelzőrendszer a gyermekbántalmazással, rossz bánásmóddal kapcsolatos információt elsősorban a jelzőrendszer tagjaitól, /védőnői esetjelentés, óvodai, iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, szociális gondozó, körzeti megbízott/ és egyéb lakossági jelzésből bejelentésből, illetve hivatalból észleli. A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Szelevényi Tagintézményében és a Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvodában 1 1 fő pedagógus/ óvónő látja el a gyermek- és 5

6 ifjúságvédelmi felelős feladatait, de ez intézményen belül minden pedagógusnak/óvónőnek alapfeladata. Az intézményeinkben a jelző rendszer működtetése a legfontosabb, hiszen a gyermek problémája itt érzékelhető először. A év során a gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége: Tanácsadás keretében történő ellátás: 28 fő Családok száma: 6 Jelzőrendszer Megnevezés Küldött jelzések száma Egészségügyi szolgáltató védőnői jelzés 4 Közoktatási intézmény 11 Rendőrség 6 Ügyészség, bíróság 1 Pártfogó felügyelet 2 Állampolgár 3 Összesen. 27 Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa és az ellátott gyermekek száma szerint: Megnevezés Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.) 50 Magatartászavar, teljesítményzavar 1 Összesen: 51 6 Kezelt problémák száma (halmozott adat) A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek adatai: Megnevezés Szakmai tevékenységek Ellátott gyermekek száma száma (halmozott) Információnyújtás 8 12 Segítő beszélgetés Tanácsadás Hivatalos ügyekben való 2 10 közreműködés Családlátogatás Első védelembe vételi 1 2 tárgyaláson való részvétel Adományozás 3 15 Összesen: V. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása Az intézmény feladatainak megvalósítása során az ellátottak szociális helyzetének és mentális állapotának javítása, a családi funkciók erősítése, a mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett ügyfelek életvezetési képességének megőrzése, illetve javítása. VI. Bűnmegelőzés A közbiztonság és bűnmegelőzés tárgyában folyamatos kapcsolatban állunk a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság kijelölt szakmai referensével. Önkormányzatunk különös fegyelmet fordít a településen élők biztonságára, tekintettel a nagy számú idős és

7 egyedül élő lakosra. Kiváló kapcsolatban állunk a körzeti megbízottal. Esetleges gyermekbántalmazás, gyermek bűnelkövetés esetén értesítik hatóságunkat, a rendőrség előzetes jelzései igen fontosak. A településünkön polgárőrség működik szinte minden korosztály bevonásával és megfelelő hatékonysággal. Szerencsére kevés esetben történik bűnelkövetés. A gyermekvédelmi törvény alapelvei, rendszere, ellátási formái és a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések a gyermek veszélyeztetettségének így a gyermek bántalmazásának, elhanyagolásának a megelőzését szolgálják. Az önkormányzat gyermek- és ifjúságvédelmi feladatainak ellátását széles kör segíti: a közoktatás, egészségügyi ellátás, közművelődési intézmények, civil szervezetek. VII. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés A helyi rk. egyházzal jó kapcsolatban állunk. Plébánosa részéről rendszeresen kapunk jelzéseket, ha problémával találkozik. Az Összefogás a Haleszért Egyesület segíti a szociális tevékenységet, családsegítést, időskorúak gondozását, a helyi kulturális tevékenységet, a természetvédelmet, környezetvédelmet és az ifjúságvédelmet. Szelevény, május 31. dr. Babák Zoltán jegyző 7

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére - GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.II.25.) hatályos állapota

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben