Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk"

Átírás

1 Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Módosított rendelet azonosítója: 9/2004.(X.01.) (hatályon kívüli) Rendelet tárgykódja: L2 Tárgykód megnevezése: Gyermekvédelem helyi rendszere Kihirdetés dátuma: február 10. Hatályba lépés dátuma: február 10. Dokumentum készült: március 14.

2 Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2006. (II.10.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Darnózseli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: gyermekvédelmi törvény), valamint a családtámogatási rendszer átalakításáról szóló évi CXXVI. törvényben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: Általános rendelkezés 1.. A rendelet célja (1) Hogy meghatározza Darnózseli község közigazgatási területén a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott feladatok megszervezésének, végrehajtásának szabályait. (2) Meghatározza az önkormányzat által biztosított rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, annak folyósítási feltételeit, módját és az arra vonatkozó elbírálási, eljárási szabályokat. (3) A gyermekek védelme elsősorban segítse elő a gyermekek családban történő nevelkedését, a veszélyeztetettségnek a megelőzését, vagy a megszüntetését, valamint a szülői vagy más gondoskodásból kikerülő gyermek védelmének biztosítását. (4) A gyermek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások és egyéb hatósági intézkedések biztosítják. 2.. (1) A rendelet hatálya kiterjed Darnózseli közigazgatási területén tartózkodó, a gyermekvédelmi törvény 4..-ában meghatározott személyekre (2) A községben a gyermekvédelmi törvényben meghatározott feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület és a jegyző látja el. (3) A rendelet alkalmazása során a gyermek, a fiatalkorú, a fiatal felnőtt, a gyermek hozzátartozói, a gyermeki jogok, az ellátás, a gyámhatóság, a gyámügy, a gyermekvédelmi gondoskodás, a veszélyeztetettség, a várandós anya szociális válsághelyzete, a tartós betegség, a jövedelem, a fenntartó és a természetes személyazonosító adat fogalmakra a gyermekvédelmi törvény 5..-ában foglaltak az irányadók. 2 / 5

3 (4) A gyermekvédelmi támogatásokat nevelési-oktatási intézmény, a gyámhatóság és más családvédelemmel foglalkozó intézmény illetve természetes személy, vagy a gyermekek védelmét szolgáló társadalmi szervezet is kezdeményezheti. (5) A gyermek, a szülő és más törvényes képviselő, a nevelőszülő adatainak, illetve a kapcsolattartásra jogosult közeli hozzátartozó azonosító adatainak a kezelésére a gyermekvédelmi törvény 15.. (1)-(4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Képviselőtestület és a jegyző jogosult. (6) A jegyző az ellátásra való jogosultság megállapítására és megszüntetésére a gyermekvédelmi törvény ában meghatározott tartalmú nyilvántartást vezet A gyermekvédelmi rendszer helyi eszközei 3.. A gyermekvédelmi rendszer működésének önkormányzati feladatai a.) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás b.) gyermekjóléti szolgálat c.) gyermekek napközbeni ellátása Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4.. (1) A Képviselő-testület a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és a gyermek eltartásáról a család más módon nem tud gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul. (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a szülő vagy más törvényes képviselő rendelet 2..-ának (4) bekezdésében meghatározottak terjeszthetik elő. (3) A rendkívüli támogatás összege alkalmakként és gyermekenként: a.) minimum: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-a, 50 vagy 100 Ft-ra kerekítve b.) Maximum ,- Ft lehet (4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás gyermekenként nem haladhatja meg éves szinten az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át. (5) A Képviselő-testület rendkívüli gyermekvédelmi támogatást biztosít annak a nem Darnózseli rászoruló gyermeknek is, ha ennek hiányában a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyezteti. (6) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti nyilatkozatot a megfelelő igazolásokkal együtt. 3 / 5

4 5.. (1) A Szociális és Egészségügyi Bizottság a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeni formában is odaítélheti. (2) A természetbeni ellátás adható az általános iskolás gyermekek tankönyv- és tanszerellátás támogatására, a gyermekintézmények étkezésének átvállalására, vagy díjkedvezményre, tandíj és az egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, illetve egyéb ellátás kifizetésének az átvállalására vagy támogatására. Gyermekjóléti szolgáltatás 6.. (1) A gyermek testi, lelki egészségének a családban történő nevelésének elősegítése, veszélyeztetettség megelőzése, illetve megszüntetése érdekében a gyermekvédelmi törvény 39. és 40.. szerint gyermekjóléti szolgáltatást tart fenn az önkormányzat. (2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. 7.. A gyermekek átmeneti gondozását helyettes szülői hálózattal oldja meg az Önkormányzat. Gyermekek napközbeni ellátása 8.. (1) A gyermekek napközbeni ellátásaként az óvodában, az általános iskolai napköziben azoknak a gyermekeknek a nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkezését kell megszervezni, akiknek szülei, nevelői munkavégzésük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. (2) A Képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátását: a.) Napköziotthonos óvoda b.) Általános iskola- útján biztosítja. 9.. A gyermekek napközbeni ellátására irányuló kérelmet az Intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, s annak elbírálása az intézményvezető hatáskörébe tartozik. Térítési díj 10.. (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díját a Képviselő-testület évente kétszer állapíthatja meg. 4 / 5

5 (2) A személyi térítési díj megfizetésére a gyermekvédelmi törvény (2) bekezdésében meghatározottak az irányadók. (3) A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. (4) A gyermekek napközbeni ellátásának keretében az étkezési díjnak alapja az élelmezés nyersanyagköltségének az egy ellátottra jutó napi összege, amelyet növelni kell az általános forgalmi adóval. (5) Gyermekétkeztetés esetén a gyermekvédelmi törvény (5) bekezdését kell alkalmazni. (6) Az (5) bekezdésben biztosított kedvezményről az intézményvezető határoz, melyről a Polgármesteri Hivatalt egyidejűleg értesíti. (7) A térítési díj összegét külön rendelet szabályozza Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos gyermekvédelmi törvény és az azzal kapcsolatos Kormányrendeletekben foglaltak az irányadók Záró rendelkezés 12.. (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) Egyidejűleg hatályát veszti a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról szóló 9/2004. (X.1.) rendelet. Fazekas Zoltán polgármester Szigony Gézáné jegyző Kihirdetve: február 10. Szigony Gézáné jegyző 5 / 5

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Kereki Kozseg Onkormanyzat^nak 2/2006. ( 1.26.) szamu RENDELETE A gyermekvedelmi gondoskodasrol es a g>'ermekek penzbeli es termeszetbeni ellatasarol

Kereki Kozseg Onkormanyzat^nak 2/2006. ( 1.26.) szamu RENDELETE A gyermekvedelmi gondoskodasrol es a g>'ermekek penzbeli es termeszetbeni ellatasarol Kereki Kozseg Onkormanyzat^nak 2/2006. ( 1.26.) szamu RENDELETE A gyermekvedelmi gondoskodasrol es a g>'ermekek penzbeli es termeszetbeni ellatasarol Kereki Kozseg Kepviselo -testuiete a gyermekek vedelmerol

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ A RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSRÓL Az önkormányzat a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család idszakos létfenntartási gondokkal küzd,

Részletesebben

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról A mozgássérültekre vonatkozó törvényhelyet keretben jelöltük meg! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Szak áj é oz oz at nap

Szak áj é oz oz at nap Szakmai tájékoztató nap 2015. Február 16. Budapest Szakmai tájékoztató nap A bölcsődei ellátást érintő változásokról Mi indokolja a jogszabály módosítást Milyen jogszabályokat érint a változás Mely tartalmakban

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..) önkormányzati rendelete Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Ügyiratszám: 1019/1/2015 9. sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..)

Részletesebben

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009.

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009. SEGÍTSÉG A BAJBAN A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző Mány, 2009. október I. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben