A rendelet célja, hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rendelet célja, hatálya"

Átírás

1 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 6/2009.(II.25.) KR számú, valamint a 8/2010.(IV.23.) KR számú rendelettel módosított 11/2008. (IV.30.) számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi szakellátás formáiról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény ( továbbiakban Gyvt.) és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. -ában foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja: A rendelet célja, hatálya 1. (1) E rendelet célja a gyermekvédelmi szakellátást igénylők érdekében a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott ellátás szabályozása, valamint a megyei gyermekvédelmi szakellátás fejlesztésének elősegítése. (2) A rendelet hatálya kiterjed: a. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire, b. a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt tartózkodik. (3) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő gyermekvédelmi intézmények otthont nyújtó- és utógondozói feladatellátása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat illetékességi területére terjed ki. (4) Más önkormányzat ellátási kötelezettségébe tartozó otthont nyújtó- és utógondozói ellátás teljesítése feladat-ellátási megállapodás keretében történhet. (5) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat illetékességi területén kívüli, egyéni körülmények alapján indokolt igény a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Elnökének előzetes egyetértésével teljesíthető. 1 1 Az 1. (2)-(4) bekezdését módosította és új (5) bekezdéssel egészítette ki a 6/2009.(II.25.)KR számú rendelet 1. -a. Hatályba lépett február 25-én.

2 2 A megyei önkormányzat fenntartásában működő gyermekvédelmi intézmények és feladataik 2. (1) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon, Gyermekváros u. 1. A Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon alaptevékenysége elsősorban a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok ellátásából, a megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működtetéséből, továbbá a nevelőszülői hálózat, a befogadó otthon, a 0-3 évesek különleges gyermekotthona, a speciális gyermekotthon és a lakásotthonok működtetéséből tevődik össze. A területi gyermekvédelmi szakszolgálati feladatok ellátása Jász- Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területére terjed ki, az otthont nyújtó- és utógondozói ellátás biztosítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat illetékességi területére vonatkozik. 2 a.) A Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon nevelőszülői hálózatot tart fenn. A hivatásos és hagyományos nevelőszülőknél kerül elhelyezésre a gyermekvédelmi szakellátást igénylő kiskorúak nagyobb része. A nevelőszülők nevét és adatait a gyermekvédelmi intézmény működési engedélye tartalmazza. b.) Szakszolgáltatási feladataiból adódóan segíti az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek gyermekotthonban, különféle bentlakásos, egészségügyi, egyéb intézményekben való gondozását, nevelését. c.) A gyermekjóléti szolgálattal együttműködve családgondozást végez az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti nevelésben részesülő gyermekek vérszerinti családjánál a gyermek visszahelyezésének elősegítése érdekében. d.) A gyámhivatal felkérésére szakmai javaslatot készít az átmeneti és tartós nevelésbe kerülő gyermekek gondozási helyének meghatározásához, ill. az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek vérszerinti családba történő visszahelyezéséhez. e.) Elvégzi az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek személyiségvizsgálatát, szakvéleményt, egyéni elhelyezési tervet készít, szervezi és lebonyolítja az elhelyezési tanácskozásokat. A szakmai jogszabályok előírásainak megfelelően előkészíti az örökbefogadásokat. f.) Ellátja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorúak gyámi feladatait, személyi és vagyoni érdekképviseletét. Eseti gondnoki jogkörben gyámi és vagyonkezelői feladatot lát el a gyámhivatal kirendelésére. g.) Az intézmény keretében működik a megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság, melynek feladata az ideiglenes hatállyal elhelyezett kiskorúakra vonatkozó szakvélemények elkészítése, emellett vizsgálatot végez a gondozási hely megváltoztatása előtt, 2 Az 2. (1) bekezdésének bevezető szövegét módosította a 6/2009.(II.25.)KR számú rendelet 2. -a. Hatályba lépett február 25-én.

3 3 valamint ha jelzés érkezik arra vonatkozóan, hogy szükséges a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiatal vagy gyermek pszichológiai megsegítése. Megállapítja a kiskorú különleges, illetve speciális ellátásának szükségességét. h.) A gyermekek ideiglenes hatályú elhelyezését biztosító befogadó otthont működteti. A megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság vizsgálata alapján, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat javaslatára az illetékes gyámhivatal határozatot hoz a szakellátás valamely formájának igénybevételére. i.) Az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek, fiatalok számára, családias körülmények között, 12 férőhelyes lakásotthonokban biztosítják az otthont nyújtó ellátást. A különleges szükségletű (enyhe fokban értelmi fogyatékos, tartósan beteg) gyermekek teljes körű otthont nyújtó ellátása integrált módon lakásotthonokban történik. j.) A 16 férőhelyes speciális gyermekotthon feladata, a tanulási, magatartási problémákkal, személyiségzavarokkal küzdő leány gyermekek, fiatalok gondozása, nevelése. k.) Utógondozói ellátás biztosítása történhet külső férőhelyen, utógondozó otthonban és lakásotthonban. 3 l.) A 0-3 éves, koruk miatt különleges szükségletű gyermekek ellátására a 8 férőhelyes különleges gyermekotthont működteti. 4 m.) A gyermekotthonok alaptevékenysége körébe tartozik a gyermekvédelmi szakellátásban elhelyezett kiskorú várandós anyák, és anyák gyermekükkel együtt történő ellátása, a gyermekek 3 éves koráig. 5 Lakásotthonok: Szolnok, Nyúl u.9. Szolnok, Szilvás u. 43. Szolnok, Holló u. 1/A. Szolnok, Szandai S.u. 10. Szolnok, Seregély u. 3. Szolnok, Szép u. 33. Tiszakürt, Akácfa u. 22/A Tiszakürt, Görbe u. 9. Tiszakürt, Petőfi u. 29 Utógondozói otthonok:. Tiszakürt, Táncsics u. 7. Szolnok, Stromfeld u. 10. Speciális gyermekotthon: Szolnok, Gyermekváros u A 2. (1) bekezdésének k.) pontját április 23-i hatállyal módosította a 8/2010.(IV.23.) KR sz. rendelet 1. (1) bekezdése. 4 Az 2. (1) bekezdésének l.) pontját módosította a 6/2009.(II.25.)KR számú rendelet 2. -a. Hatályba lépett február 25-én. 5 A 2. (1) bekezdésének m.) pontját április 23-i hatállyal módosította és kiegészítette a 8/2010. (IV.23.) KR sz. rendelet 1. (1)-(2) bekezdése.

4 4 Különleges gyermekotthon: Szolnok, Gyermekváros u. 1. Befogadó Otthon: Szolnok, Gyermekváros u. 1. Külső férőhely: Szolnok, Malom u. 6. IX. em. 37. (2) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37. A kisújszállási intézmény gyermekvédelmi szakellátást végző egységei ideiglenes hatálylyal elhelyezett, átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek ellátását biztosítják. a.) b.) c.) d.) A 12 férőhelyes lakásotthonok elsősorban ép értelműeknek biztosít otthont nyújtó ellátást. Ezekben a lakásotthonokban a különleges szükségletűek (enyhén értelmi fogyatékos, tartósan beteg) és a speciális szükségletűek ellátása integráltan történik. 6 Két különleges lakásotthonban melyek 8, illetve 10 férőhellyel rendelkeznek- a különleges szükségletű gyermekek gondozását, nevelését végzik. 7 A 16 férőhelyes speciális gyermekotthon feladata a tanulási, magatartási problémákkal, személyiségzavarokkal küzdő fiúgyermekek, fiatalok gondozása, nevelése. A nagykorúvá vált fiatal felnőttek számára utógondozói ellátást nyújt, és egy 10 férőhelyes utógondozói otthont működtet. e.) A gyermekotthonok alaptevékenysége körébe tartozik a gyermekvédelmi szakellátásban elhelyezett kiskorú várandós anyák, és anyák gyermekükkel együtt történő ellátása, a gyermekek 3 éves koráig. Lakásotthonok: Kisújszállás, Csorbai u. 15. Kisújszállás, Nyár u. 46. Kisújszállás, Bem u. 43. Kisújszállás, Balassi u. 5. Különleges lakásotthonok: Kisújszállás, Bajcsy-Zsilinszky u. 21/A Kisújszállás, Kígyó u. 1/A 8 6 A 2. (2) bekezdésének a.) pontját április 23-i hatállyal módosította a 8/2010.(IV.23.) KR sz. rendelet 2. (1) bekezdése. 7 Az 2. (2) bekezdésének b.) pontját módosította a 6/2009.(II.25.)KR számú rendelet 2. -a. Hatályba lépett február 25-én.

5 5 Speciális gyermekotthon: Kisújszállás, Váci Mihály u. 1. Utógondozói otthon: Kisújszállás, Kun Béla u. 1. (3) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon, Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza u A Tiszaföldvár-homoki intézmény gyermekvédelmi szakellátást nyújtó egységei lakásotthonokban biztosítják az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermekek és a 18. életévüket betöltött fiatal felnőttek nevelését, gondozását, ill. utógondozói ellátását. a.) Két 10 férőhelyes különleges lakásotthon biztosítja a különleges szükségletű tartósan beteg, vagy enyhe fokban értelmi fogyatékosok otthont nyújtó ellátását. b.) Egy 10 férőhelyes és egy 8 férőhelyes normál lakásotthon biztosítja ép értelműek otthont nyújtó ellátását. Ezekben a lakásotthonokban a különleges szükségletűek (enyhén értelmi fogyatékos, tartósan beteg) és a speciális szükségletűek ellátása integráltan történik. c.) Az egyenként 8 férőhelyes 3 különleges lakásotthon biztosítja a különleges ellátást igénylő, tartósan beteg, vagy középsúlyosan fogyatékosok ellátását. d.) A nagykorúvá vált fiatal felnőttek ellátása utógondozó otthonban, lakásotthonban és külső férőhelyeken is történhet. e.) A gyermekotthonok alaptevékenysége körébe tartozik a gyermekvédelmi szakellátásban elhelyezett kiskorú várandós anyák, és anyák gyermekükkel együtt történő ellátása, a gyermekek 3 éves koráig. Lakásotthon (ép értelműek számára): Tiszaföldvár, Döbrei J. u Tiszaföldvár, Döbrei J. u Különleges lakásotthonok (enyhén fogyatékosok számára): Tiszaföldvár, Döbrei J. u Tiszaföldvár, Bányai Kornél u. 10. Különleges lakásotthonok (középsúlyos fogyatékosok számára): Tiszaföldvár, Beniczky G. u. 5. Tiszaföldvár, Aranykert u Az 2. (2) bekezdésének e.) pontját módosította a 6/2009.(II.25.)KR számú rendelet 2. (4) bekezdése. Hatályba lépett február 25-én. 9 A 2. (3) bekezdését április 23-i hatállyal módosította a 8/2010.(IV.23.) KR sz. rendelet 2. (2) bekezdése.

6 6 Utógondozó otthon: Tiszaföldvár, Hunyadi u. 19. Az ellátás igénybevételének módja, megszűnésének esetei 3. (1) A gyermekvédelmi szakellátás formáinak igénybevétele nem önkéntes, jogszabályi előírás szerint, az illetékes gyámhivatal határozatával történik. (2) A megyei szakellátást végző intézmények gyermekotthonok, utógondozói otthonok, nevelőszülői hálózatban lévő férőhelyek kihasználtságának alakulását a Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon szakszolgálati egysége kíséri figyelemmel. (3) Az intézményvezető -otthonvezető, és nevelőszülő- a gondozottak számának havi változásáról, a férőhely kihasználásáról minden hónap 10. napjáig tájékoztatást ad a Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthonnak. (4) A gyermekvédelmi szakellátás megszűnése jogszabályban előírtak szerint, az illetékes gyámhivatal határozatával történik. Térítési díjak 4. (1) A megyei szakellátást végző intézményekben a gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért térítési díjat kell fizetni. (2) Az intézményi térítési díjak összegét e rendelet melléklete tartalmazza. (3) A személyi térítési díj összegét az intézményvezető -nevelőszülői hálózatban a hálózatot működtető intézmény igazgatója- állapítja meg, az utógondozott egy hónapnál nem régebbi jövedelemnyilatkozata figyelembe vételével. (4) A személyi térítési díj összegét év közben az intézményvezető megváltoztathatja, ha a kötelezett jövedelme oly mértékben csökken, hogy a térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni, illetve ha a jövedelem az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladó mértékben növekedett. (5) Csökkenthető a térítési díj az élelmezésre fordított költségekkel, ha a gondozott tanulmányi vagy munkaköri beosztása miatt az intézményi étkezést nem veszi igénybe. (6) Ha a fizetésre kötelezett a személyi térítési díj összegét vitatja, annak csökkentését vagy elengedését kéri, a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben a fenntartó határozattal dönt a személyi térítési díj összegéről.

7 7 (7) A személyi térítési díjak éves felülvizsgálatát az intézményvezető végzi. (8) A személyi térítési díjat havonta utólag minden hó 10. napjáig kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény, nevelőszülői ellátásban a nevelőszülői hálózatot működtető intézményelszámolási számlájára. (9) Az intézményvezető ellenőrzi a térítési díjak befizetését, melynek elmulasztása esetén 15 napos határidővel a kötelezettet felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. (10) Az intézményvezető a díjhátralékról nyilvántartást vezet, melyről negyedévenként tájékoztatja a fenntartót, annak behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében. A fenntartó intézkedik a térítési díjhátralék behajtásáról Záró rendelkezések 5. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A 4. alapján a rendelet mellékletében meghatározott intézményi térítési díjakat május 1. napjától kell a személyi térítési díjak megállapítása során alkalmazni. (2) E rendelet hatálybalépésével a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 3/2004. (II. 23.) számú rendelete, valamint az azt módosító 12/2004. (VI. 30.) KR. sz. rendelet 2. -a, az 5/2005. (II. 21.) KR. sz. rendelet, a 7/2006. (V. 2.) KR. sz. rendelet, valamint a 8/2007. (IV. 23.) KR. számú rendelet. hatályát veszti. Fejér Andor sk. a Megyei Közgyűlés elnöke dr. Baranyi Imre sk. megyei aljegyző

8 Melléklet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi szakellátás formáiról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelethez Intézmény megnevezése Intézményi térítési díj Megállapított Ft/nap Megállapított Ft/hó JNSZ Megyei Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Nevelőszülőnél történő elhelyezés vagy külső férőhely esetén Lakásotthoni elhelyezés esetén 640, ,- JNSZ Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, Kisújszállás JNSZ Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon, Tiszaföldvár-Homok 620,

A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI Gazdasági-élelmezésvezető Munkáját a bölcsődevezető irányításával végzi, együttműködik a mindenkori fenntartó szerv pénzügyi, gazdasági szakembereivel.

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya 1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 52/2003.(XI.11.) sz. rendelete az önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról,

Részletesebben

Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata

Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata Melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata 2 Tartalom Bevezetés.. 3 1. Magyarország gyermekvédelmi rendszere..

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. az egyes gyermekjóléti ellátásokról

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. az egyes gyermekjóléti ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete az egyes gyermekjóléti ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő- testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Egységes szerkezetben * Hatályos: 2015. március

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006(II. 23.) számú r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszasüly Községi Önkormányzat

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I.

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I. Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Bevezető rész Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a a gyermekek

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

I. fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1..

I. fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1.. 1 LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 3/1998.(II.26.) számú önkormányzati rendelete a gyermekek támogatásáról. Lakitelek Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bek., a gyermekek védelméről

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 88748 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 221. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelete a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetésével

Részletesebben

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer KözségÖnkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

A tervezetben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. - 1 -

A tervezetben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. - 1 - - 1 - A tervezet célja, hogy megteremtse az összhangot az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/1813. számú törvényjavaslatnak

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 332-3/2013. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Kissné Horváth Krisztina Mell.: Rendelettervezet Hiv. sz. - PostaCÍm: 5601

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi

Részletesebben

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02.

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 1 SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 2 TARTALOM: BEVEZETÉS AZ INTÉZMÉNY ADATAI AZ INTÉZMÉNY FELADATAI

Részletesebben

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről A Kormány a gyermekek

Részletesebben

T/10047. számú törvényjavaslat

T/10047. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10047. számú törvényjavaslat a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról Előadó:

Részletesebben

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben