A R. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A R. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:"

Átírás

1 14 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2008. (XII. 17.) Kgy. rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 58/2006. (XII. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésben, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. (1) és (2) bekezdésben, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló módosított évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 29. és 147. (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 58/2006. (XII. 14.) Kgy. rendeletet (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. A R. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az ellátásokért térítési díjat kell fizetni, kivéve az otthont nyújtó ellátásokat (nevelőszülői ellátás, gyermekotthon, speciális gyermekotthon). 2. A R. 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Gyermekek napközbeni ellátása (gyermekétkeztetés) intézményi térítési díja a) bölcsőde reggeli és tízórai 56,- Ft/adag 184,- Ft/adag uzsonna 38,- Ft/adag 278,- Ft/adag (+ÁFA) b) óvoda tízórai uzsonna ba) diétás c) általános iskola tízórai uzsonna ca) diétás 50,- Ft/adag 180,- Ft/adag 48,- Ft/adag 278,- Ft/adag (+ÁFA) 278,- Ft/adag (+ÁFA) 59,- Ft/adag 226,- Ft/adag 58,- Ft/adag 343,- Ft/adag (+ÁFA) 343,- Ft/adag (+ÁFA)

2 d) középfokú iskola e) kollégium reggeli és tízórai uzsonna és vacsora ,- Ft/adag (+ÁFA) 138,- Ft/adag 245,- Ft/adag 164,- Ft/adag 547,- Ft/adag (+ÁFA) (2) A R. 6. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Időszakos gyermekfelügyelet, illetőleg játszócsoport (játszóház) igénybevétele esetén az étkeztetés () intézményi térítési díja 595,-Ft/adag (tartalmazza az ÁFA-t). 3. (1) A R. 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az utógondozói ellátás (Dr. Waltner Károly Otthon utógondozói külső férőhelyein) intézményi térítési díja napi 440,- Ft havi ,- Ft Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a kötelezett havi jövedelmének 30%-át. (2) A R. 7. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Idősek Otthona intézményi térítési díja szolgáltatási egységenként, és telephelyenként: a) Szeged, Kálvária sgt. 45. aa) kétszemélyes lakószobában élők esetén, személyenként napi 2.222,- Ft havi ,- Ft ab) három-, vagy többszemélyes lakószobában élők esetén személyenként b) Szeged, Alsókikötő sor 13. c) Szeged, Acél u. 1. ca) kétszemélyes lakószobában élők esetén, személyenként napi 2.222,- Ft havi ,- Ft cb) három-, vagy többszemélyes lakószobában élők esetén, személyenként d) Emeltszintű Idősek Otthona (Szeged, Kálvária sgt. 47.) da) 8. (1) bekezdés a) pontja esetén napi 2.365,- Ft havi ,- Ft db) 8. (1) bekezdés b) pontja esetén napi 3.200,- Ft havi ,- Ft

3 16 dc) emeltszintű férőhely hagyományos férőhelyre történő módosítását követően napi 2.365,- Ft havi ,- Ft. 4. A R. 8. -ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Fogyatékos személyek otthona (Dr. Waltner Károly Otthon Szeged, Agyagos u. 45.) intézményi térítési díja napi 2.003,- Ft havi ,- Ft Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80 %-át. Jelen rendelet január 01-jén lép hatályba. 5. Záró rendelkezések 6. (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a R. 2. (2) bekezdésének b) pontja, 2. (3) bekezdésének bb) pontja, 3. (2) bekezdése, 3. (7) bekezdése, valamint 6. (4) bekezdése. (2) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése december 12-én tartott ülésén. Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében

4 17 52/2008. (XII. 17.) Kgy. rendelet melléklete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 58/2006. (XII.14.) Kgy. rendelet 1. számú melléklete Szociális és gyermekvédelmi ellátások intézményei, férőhelyei, és az igénybevételhez szükséges nyilatkozatok, igazolások Intézmény típusa Intézmény neve Férőhely I. Gyermekjóléti alapellátások Gyermekek napközbeni ellátása SZMJVÖ Bölcsődéi Szeged, Párizsi krt fő - napos bölcsőde Dobó utcai Bölcsőde Szeged, Dobó u Kiskundorozsmai Bölcsőde Szeged, Tas u. 8. Cső utcai Bölcsőde Szeged, Cső u. 1. Rókusi krt.-i Bölcsőde Szeged, Rókusi krt. 39. Gyík utcai Bölcsőde Szeged, Gyík u. 23. Agyagos utcai (Módszertani) Bölcsőde Szeged, Agyagos u. 40. Csillag téri Bölcsőde Szeged, Tünde tér Szentmihályi Bölcsőde Szeged, Óvoda u. 2. Vedres utcai Bölcsőde Szeged, Vedres u. 15. Vitéz utcai Bölcsőde Szeged, Vitéz u. 8. Petőfi S. sgt.-i Bölcsőde Szeged, Petőfi S. sgt. 63. Siha közi Bölcsőde Szeged, Siha köz 4. Szőregi Bölcsőde Szeged, Szerb u. 21. Töltés utcai Bölcsőde Szeged, Töltés u. 44. Hajlat utcai Bölcsőde Szeged, Hajlat u időszakos gyermekfelügyelet bölcsődei üres férőhelyek terhére, az engedélyezett létszám erejéig (gyermekenként legfeljebb havi 10 alkalom, alkalmanként maximum 4 óra) - játszócsoport (játszóház) bölcsődei üres férőhelyek terhére, az engedélyezett létszám erejéig, gondozónő segítségével gyermekfelügyelet, vagy gyermek-szülő együttes játék-lehetőségének biztosítása. A szülők és gyermek(eik) személyi adatait tartalmazó kérelem, gyermek(ek) általános egészségi állapotát igazoló orvosi szakvélemény, a szülők és gyermek(eik) jövedelmét igazoló dokumentumok, a gyermek(ek) és szülők lakcímét igazoló hatósági igazolvány, a szülők munkáltatói-, vagy iskolalátogatási igazolása, valamint nyilatkozat arról ki részesül a gyermek után családi pótlékban. II. Gyermekvédelmi szakellátás 1. Otthont nyújtó ellátás 1/A. Nevelőszülői hálózat Dr. Waltner Károly Otthon 4 fő Gyermekotthona Szeged, Bölcsőde u. 3.

5 18 1/B. Fiú Speciális Gyermekotthon Dr. Waltner Károly Otthon 16 fő Szeged, Szőregi u /C. Gyermekotthon Dr. Waltner Károly Otthon 34 fő Szeged, Bölcsőde u Utógondozói ellátás Dr. Waltner Károly Otthon 15 fő Szeged, Zöldfa u. 16.I/3. Szeged, Zöldfa u. 5/C.IV/14. Szeged, Űrhajós u. 5/B.I/1. Szeged, Pentelei sor 1. IX/43. III. Szociális szakosított ellátás Ápolást, gondozást nyújtó intézmények 1. Idősek Otthona Egyesített Szociális Intézmény 460 fő Egységei: Idősek Otthona Szeged, Kálvária sgt fő Szeged, Acél u fő Szeged, Alsókikötő sor fő Szeged, Kálvária sgt. 47. * Emeltszintű Idősek Otthona Szeged, Kálvária sgt fő ** * átminősített emeltszintű férőhelyek működési engedély alapján ** átminősített férőhelyekkel csökkentett emeltszintű férőhelyek A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. sz. melléklete szerinti kérelem nyomtatvány, a kérelem alapján az intézmény vezetője által a szociális szakértői szervnél kezdeményezett, az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálata, valamint az ellátást igénylő az Szt. 119/C-D. alapján kiállított jövedelemigazolása. 2. Fogyatékos személyek otthona Dr. Waltner Károly Otthon 150 fő Szeged, Agyagos u. 45. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. sz. melléklete szerinti kérelem nyomtatvány, valamint a jövedelmet igazoló dokumentumok. Tanköteles korú gyermekek elhelyezése iránti kérelem esetén a területileg illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét mellékelni kell (1993. évi LXXIX. törvény 30. (3) bekezdés). Nagykorú fogyatékos személy elhelyezése esetén szükséges a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat.

(1) A - (2) (4) - (2) A 2. (2) 2. (3) (1) 2. (3) (1) 2. (2) 2. (3) (1) (3) A

(1) A - (2) (4) - (2) A 2. (2) 2. (3) (1) 2. (3) (1) 2. (2) 2. (3) (1) (3) A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének... Kgy. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 5/2000. (II. 18.) Kgy.

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 52/2006.(XII.20.),.38/2007.(X.1.), 3/2008.(I.30.), 21/2008.(IV.30.), 11/2010.(III.31.), 4/2011.(II.14.), 15/2011.(IV.1.), 34/2011.(VII.5.), 46/2011.(X.28.),

Részletesebben

7.. 1 Hatályon kívül helyezve: 12/2010. (III.26.) önk. rendelettel

7.. 1 Hatályon kívül helyezve: 12/2010. (III.26.) önk. rendelettel Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 14/2007. (III. 30.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól A rendelet célja, hogy

Részletesebben

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani.

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Indokolás bölcsődei gondozási személyi térítési díj bevezetésére, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak 2014. évre történő megállapításáról szóló

Részletesebben

22/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. rendelete

22/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. rendelete 22/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokr ól szóló 27/2003.(X.21.) Budapest Csepel

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Sán ár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméröl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Ellátási terület. Ellátási formák

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Ellátási terület. Ellátási formák MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 20/2008. (IV.25.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

Egységes szerkezetben 3.

Egységes szerkezetben 3. Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő testületének Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról szóló 3/2011. (II.15.) sz. rendelettel, a 8/2009.(V.05.) sz. rendelettel és a 6/2008.

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

Szilvásvárad Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2008. (II.14.) önkormányzati RENDELETE

Szilvásvárad Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2008. (II.14.) önkormányzati RENDELETE Szilvásvárad Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (II.14.) önkormányzati RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások, a munkahelyi étkeztetés és egyéb

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben