1 sz melléklet NFÜ pályázati menetrend NFÜ PÁLYÁZATI MENETREND 1. számú melléklet (forrás:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 sz melléklet NFÜ pályázati menetrend NFÜ PÁLYÁZATI MENETREND 1. számú melléklet (forrás: www.nfu.hu)"

Átírás

1 1.1.1/F Telephelyfejlesztés március 17,32 TDM március 3, Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése március 10,71 Akadálymentesítés március 7,59 Belterületi utak fejlesztése március 19,73 KEOP 1.3.0/B Ivóvízellátás biztonságának javítása március 8,9 KEOP Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések március 6,8 KEOP 2.2.2/B Víz Keretirányelv -informatikai rendszer március 1,2 KEOP 2.5.0/B Vízgazdálkodási tervezés -árvízi kockázati térkép március 4 KEOP Élihelyvédelem, -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése március 8,4 KEOP Erdei iskola március 1,5 KEOP Távhi-szektor korszerısítése március 8 KEOP 6.1.0/A Fenntartható életmód -kampányok automatikus március 0,2 KEOP 6.1.0/B Fenntartható életmód -kampányok standard március 1 KEOP 6.1.0/C Fenntartható életmód -kampányok országos kampány március 0,8 KEOP 6.2.0/A Fenntartható életmód -mintaprojektek automatikus március 6 KEOP 6.2.0/B Fenntartható életmód -mintaprojektek standard március 1,4 KEOP Gyıjteményes növénykert március 2,1 TÁMOP 1.1.1/B Megváltozott munkaképességı emberek munkahelyeinek adaptációja március 0,9 TÁMOP 1.4.3/A Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása március 2,5 TÁMOP Helyi és határmenti foglalkoztatási együttmıködések és megállapodások március 0,9 TÁMOP 2.3.3/A Képzéssel kombinált munkaidicsökkentés a munkahelyek megirzése érdekében március 20 TÁMOP A szak-és felnittképzés struktúrájának átalakítása (TISZK rendszer fejlesztése) március 4 TÁMOP Integrációs gyakorlatot folytató iskolák miniségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történi együttmıködésük támogatása március 1,21 TÁMOP /A Nemzetiségi tanulók nevelésének és 1. oldal

2 oktatásának segítése március 0,25 TÁMOP /B Migráns tanulók nevelésének és oktatásának segítése március 0,1 TÁMOP Iskolai tehetséggondozás március 0,5 TÁMOP /B Országos Tehetségsegíti Hálózat kialakítása március 0,38 TÁMOP A. Anti-diszkriminációs mısorok, jogvédi tevékenység, kampányok támogatása március 1,5 TÁMOP 622 Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés március 3,5 Szociális ellátás fejlesztése a komplex programmal kezelendi kistérségekben április 2,58 Települések integrált kezelése a komplex programmal kezelendi kistérségekben április 7,16 Egyedi Regionális Ipartelepítés április 25,19 Kisléptékı településfejlesztés április 5,97 TÁMOP Hátrányos helyzetıeket foglalkoztató szervezetek fejlesztése április 1,8 TÁMOP A halmozottan hátrányos helyzetı fiatalok felsifokú képzésbe irányuló továbbtanulási útjának megerisítése, "Láthatatlan kollégiumi" programok támogatása felsifokú intézményekben tanuló roma fiatalok számára április 0,7 1. oldal TÁMOP 611 Bizonyítékokon alapuló egészségfejlesztési ismeretek kidolgozása az oktatás különbözi szintjei és különbözi korosztályok számára április 0,5 TIOP 225 Korszerı regionális onkológiai hálózat kialakítása április 7 Üzleti infrastruktúra regionálisan kiegyensúlyozott fejlesztése a komplex programmal kezelendi kistérségekben május 12,52 2. oldal

3 Oktatásfejlesztés a komplex programmal kezelendi kistérségekben május 7,55 Regionális Válságkezeli Alap május 18,78 Vállalati tanácsadás május 4,41 Turisztikai attrakciófejlesztés május 44,83 Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése május 9,81 Közösségi közlekedés fejlesztése május 9,08 Rehabilitáció és hosszú idejı ápolási osztályok fejlesztése május 14,51 Közoktatási infrastruktúra fejlesztése május 15,54 Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése a komplex programmal rendelkezi kistérségekben május 4,62 Rehabilitációs és hosszú idejı ápolási ellátás fejlesztése (-33) május 0,66 Települések infrastrukturális fejlesztése a komplex programmal kezelendi térségekben május 2,29 KEOP Tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra május 4,8 KEOP 4.3 Megújuló alapú térségfejlesztés május 6 KEOP 4.5 Kapcsolt támogatás és hitel konstrukció május 6 KEOP 4.6 Bioetanol üzemek létesítése május 5 KEOP 5.5 Kapcsolt támogatás és hitel konstrukció május 6 TÁMOP 2.3.3/B Képzéssel kombinált munkaidicsökkentés a munkahelyek megirzése érdekében május 10 TÁMOP Munkahelyi képzések támogatása ernyiszervezeteken keresztül május 1,92 TÁMOP Új tartalomfejlesztések a közoktatásban május 9 TÁMOP /A Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerısítése, pedagógusok új szerepben) május 1,65 TÁMOP /B Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerısítése, pedagógusok új szerepben) május 4,3 TÁMOP /B Új tanulási formák és rendszerek május 2,47 TÁMOP Sajátos nevelési igényı tanulók integrációja május 0,98 TÁMOP A házi segítségnyújtás fejlesztése május 0,8 TÁMOP Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerisítése május 1,8 TÁMOP Közösségi kezdeményezések,programok támogatása május 0,9 3. oldal

4 TÁMOP 612 Egészségre neveli és szemléletformáló életmódprogramok május 6 TÁMOP 612 K Egészségre neveli és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetı kistérségekben május 4 TIOP TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések május 9 TÁMOP kistérségek projektjei május 15,2 2. oldal Egészségügyi alap-és járóbeteg ellátás fejlesztése június 13,1 Alap-és járóbetegellátás fejlesztése a komplex programmal kezelendi kistérségekben június 1,07 Ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak fejlesztése június 22,91 Bölcsidék és gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztése június 5,85 Szociális célú városrehabilitáció június 11,95 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése június 7,17 KEOP Élihely -megirzi erdi-mezi gazdálkodás június 1,8 TÁMOP Alternatív munkaeri-piaci programok támogatása június 1 TÁMOP Munkaeri-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerisítése június 1,6 TÁMOP Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élik integrációjáért június 3,07 TÁMOP Hajléktalan emberek társadalmi és munkaeri-piaci integrációját segíti programok június 2,78 TIOP 224 Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvibetegszakellátásban június 38,2 TIOP 222/II Sürgisségi ellátás fejlesztése június 10 TIOP 224/II Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvibetegszakellátásban június 35 TIOP a) 4. oldal

5 A közszolgáltatásokhoz való egyenli esélyı hozzáférés megteremtése június 2,05 Regionális jelentiségı vízvédelmi intézkedések III. negyedév 9,51 Klaszter menedzsment szervezetek támogatása III. negyedév 10,91 Funkcióbivíti városrehabilitáció III. negyedév 31,92 Turisztikai szálláshelyfejlesztés III. negyedév 15,44 Belterületi csapadék-és belvíz elvezetés III. negyedév 14,25 Innováció III. negyedév 3,85 EKOP 1A2 Tanúsított iratkezeli rendszerek bevezetése III. negyedév 2 EKOP 2A2 Központi elektronikus rendszer alkalmazásaihoz való csatlakozás támogatása III. negyedév 0,5 TÁMOP Integrált helyi programok a gyermekszegénység csökkentésére III. negyedév 2,5 TÁMOP Munkaeri-piaci kulcskompetenciák fejlesztése III. negyedév 12,88 TÁMOP 2.4.3/A Atipikus foglalkoztatási formák támogatása III. negyedév 1,4 TÁMOP Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása III. negyedév 3,2 TÁMOP 2.4.3/B Atipikus foglalkoztatási formák támogatása III. negyedév 2,3 TÁMOP 329B Audiovizuális emlékgyıjtés III. negyedév 0,65 TÁMOP Miniségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elisegítése a kultúra eszközeivel az kistérségek esélyegyenlisége érdekében III. negyedév 6,9 TÁMOP Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsioktatásban III. negyedév 5,7 TÁMOP Tartalomfejlesztés, képzik képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, mıszaki és informatikai képzésekre és azok fejlesztésére III. negyedév 11,2 3. oldal TÁMOP Hiányszakmák, új szakmák munkaeriigényének kielégítése felsifokú képzés segítségével III. negyedév 3 5. oldal

6 TÁMOP B Elsi lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezik képessé tevi és önálló életvitelt segíti programjai III. negyedév 1,4 TÁMOP Kísérleti program az adósságcsapda megelizése érdekében III. negyedév 0,5 TÁMOP A társadalmi kohézió erisítése bınmegelizési és helyi kezdeményezésekkel az erkölcsi veszélyzónába került gyermek-és fiatalok segítése III. negyedév 0,4 TÁMOP 624/II/A Foglalkoztatás támogatása III. negyedév 1,48 TÁMOP 624 K A TIOP és a ROP-ok keretében támogatásban részesüli kistérségi és emeltszintı járóbeteg intézetek (szakellátó központok) humáneriforrás szükségleteinek kielégítésére átképzés és foglalkoztatás támogatása III. negyedév 1 TIOP konstrukció III. negyedév 2,5 TIOP 123 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - Tudásdepó- Expressz III. negyedév 0,48 TIOP A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése III. negyedév 4,3 TIOP 125 Infrastrukturális fejlesztések a miniségi oktatás, az egész életen át tartó tanulásnak a kultúra eszközeivel történi elisegítése érdekében az kistérségek esélyegyenliségéért III. negyedév 1,5 TIOP 231 Intézményen belüli betegazonosítási, ügyviteli és üzletviteli rendszerek fejlesztése III. negyedév 1,5 TIOP 211 Regionális járóbeteg szakellátó intézmények fejlesztése III. negyedév 6 TIOP 233 Térségi, intézményközi egészségügyi informatikai infrastruktúra rendszerek kiépítése, fejlesztése III. negyedév 3 TIOP Bentlakásos intézmények kiváltása III. negyedév 3,18 TIOP Bentlakásos intézmények korszerısítése III. negyedév 3,48 TÁMOP Kutatási és technológia transzfer szolgáltatások támogatása, a felsioktatási intézmények kutatási feltételrendszerének javítása IV. negyedév 3,9 TÁMOP Nemzetközi közremıködésben megvalósuló alap-és célzott alapkutatási projektek támogatása IV. negyedév 15,7 TÁMOP 323/1 Építi közösségek, 1. kör IV. negyedév 1,26 TÁMOP 622/II Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák 6. oldal

7 képzése, kompetenciafejlesztés IV. negyedév 3 TÁMOP 324 Tudásdepó-Expressz IV. negyedév 3,28 TÁMOP Modellprogram az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására IV. negyedév 2,69 TIOP 122 Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erisítése IV. negyedév 0,89 4. oldal 7. oldal

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

Új j Magyarország g Fejlesztési si terv (NFT II.)

Új j Magyarország g Fejlesztési si terv (NFT II.) ÁNTSZ egészségfejlesztés 2007. május 10. Új j Magyarország g Fejlesztési si terv (NFT II.) Regionális és s kistérségi szerepek az NFT II. megvalósításában: lehetıségek a területi egészségfejlesztésre gfejlesztésresre

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJÁHOZ 2007-2013 2008. MÁRCIUS 28.

INTÉZKEDÉSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJÁHOZ 2007-2013 2008. MÁRCIUS 28. INTÉZKEDÉSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJÁHOZ 2007-2013 2008. MÁRCIUS 28. 1 BEVEZETÉS Az Intézkedési és tevékenységi terv az Észak-alföldi régió 2007-2013-as stratégiai

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

Ágazati Operatív Programok 2014-2020

Ágazati Operatív Programok 2014-2020 Ágazati Operatív Programok 2014-2020 EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program IKOP Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program KEHOP

Részletesebben

Civilek a Nemzeti Fejlesztési Tervezés Nyilvánosságáért CNNy munkacsoport tagjai:

Civilek a Nemzeti Fejlesztési Tervezés Nyilvánosságáért CNNy munkacsoport tagjai: Civilek a Nemzeti Fejlesztési Tervezés Nyilvánosságáért CNNy munkacsoport tagjai: Független Ökológiai Központ Közösségfejlesztõk Egyesülete Levegõ Munkacsoport Magyar Szegénységellenes Hálózat Magyar Természetvédõk

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 6 Az Operatív Programok szerkezete 7 Költségvetési szerveknek szóló pályázatok az egyes

Részletesebben

Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő

Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő Nemzeti Erőforrás Minisztérium Magyar Urbanisztikai Társaság 2012. 2011 UNY - Vissza az utcáról Pályázat nyújtható be életvitelszerűen közterületen élő hajléktalan

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés. Akcióterv 2009-2010

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés. Akcióterv 2009-2010 Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés Akcióterv 2009-2010 2009. szeptember 7. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás

Részletesebben

Deák Attila Vezető menedzser, terület és településfejlesztési szakértő Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási

Deák Attila Vezető menedzser, terület és településfejlesztési szakértő Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Deák Attila Vezető menedzser, terület és településfejlesztési szakértő Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft Terület és Településfejlesztési

Részletesebben

Tájékoztató az önkormányzatok 2012. évi pályázati lehetőségeiről 1. számú melléklet

Tájékoztató az önkormányzatok 2012. évi pályázati lehetőségeiről 1. számú melléklet 1 Új Széchenyi Terv pályázati kiírása Beadás kezdete: 2012.01.05. Beadási határidő: 2012.06.29. célja: i feltételek/ mértéke (%): 60 minimum 50 000 000.- HUF maximum 400 000 000.- HUF Az üzleti infrastruktúra

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. június 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési program

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Társadalmi Megújulás Operatív Program /TÁMOP/ Támogatás intenzitás: 100 % - vissza

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020

Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Piac és Profit Konzultáció Budapest 2014. Február 4. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1 Célkitűzések A 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel

Részletesebben

Hazai célkitűzések (2020): Uniós célkitűzések (2020): a 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie;

Hazai célkitűzések (2020): Uniós célkitűzések (2020): a 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie; Hazai célkitűzések (2020): Uniós célkitűzések (2020): a 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie; az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani; energia/klíma: ÜHG gázok kibocsátásának

Részletesebben

Tartalom. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Regionális Fejlesztés Operatív Program 16. Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív program 22

Tartalom. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Regionális Fejlesztés Operatív Program 16. Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív program 22 Tartalom Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4 Regionális Fejlesztés Operatív Program 16 Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív program 22 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program 32 Agrár-

Részletesebben

2. MELLÉKLET. Az EU 2014 2020 közötti időszakra meghatározott 11 Tematikus Célkitűzése és Eger hosszú távú célkitűzései közötti kapcsolat

2. MELLÉKLET. Az EU 2014 2020 közötti időszakra meghatározott 11 Tematikus Célkitűzése és Eger hosszú távú célkitűzései közötti kapcsolat 2. MELLÉKLET Az EU 2014 2020 közötti időszakra meghatározott 11 Tematikus Célkitűzése és Eger hosszú távú célkitűzései közötti kapcsolat AZ ITS 2014 2020 KÖZÖTTI IDŐSZAK CÉLKITŰZÉSEI AZ EU 2014 2020 KÖZÖTTI

Részletesebben

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A TOP stratégiai céljai

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020

Pest Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Sorszám 1.1. 1.2. Intézkedés és megnevezése Megyei befektetésösztönző szervezet létrehozása és működtetése Vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzése területi specifikumai Jellemző kedvezményezettek köre

Részletesebben

Rövid összefoglalás a projektrıl:

Rövid összefoglalás a projektrıl: Rövid összefoglalás a projektrıl: B.-A.-Z. megye könyvtárainak konzorciumban megvalósuló fejlesztése, melynek eredményeként bıvülnek a szolgáltatások és széles kör számára elérhetıvé válnak. Egységes,

Részletesebben

A Társulási Tanács a 38/2007. (V. 24.) sz. határozatával fogadta el. - 1 -

A Társulási Tanács a 38/2007. (V. 24.) sz. határozatával fogadta el. - 1 - Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 3780 Edelény, István király útja 52. E-mail: kisterseg@edeleny.hu Tel.: 48/524-100 Fax: 48/524-112 KISTÉRSÉGI CSELEKVÉSI TERV 2007-2008. A Társulási Tanács a 38/2007.

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 39. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 13., szerda. Tartalomjegyzék. 62/2011. (IV. 13.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 39. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 13., szerda. Tartalomjegyzék. 62/2011. (IV. 13.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 13., szerda 39. szám Tartalomjegyzék 62/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet 63/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet 64/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

PRIORITÁSTENGELY INTÉZKEDÉS TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK POTENCIÁLIS KEDVEZMÉNYEZETTEK TERÜLETI FÓKUSZ

PRIORITÁSTENGELY INTÉZKEDÉS TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK POTENCIÁLIS KEDVEZMÉNYEZETTEK TERÜLETI FÓKUSZ 1. Térségi gazdasági környezet a foglalkoztatás elősegítésére 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra 1.2 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Foglalkoztatás-bővítési célú üzleti

Részletesebben

Célkitűzés: Javuló népegészségügyi állapot és csökkenő egészségügyi egyenlőtlenségek/ Improved public health and reduced health inequalities

Célkitűzés: Javuló népegészségügyi állapot és csökkenő egészségügyi egyenlőtlenségek/ Improved public health and reduced health inequalities Információk az EGT / Norvég Alappal kapcsolatos társadalmi egyeztetéshez a Nemzeti Kapcsolattartó számára Népegészségügyi kezdeményezések Célkitűzés: Javuló népegészségügyi állapot és csökkenő egészségügyi

Részletesebben

OTP Bank MFB-hitel és pályázati tanácsadás

OTP Bank MFB-hitel és pályázati tanácsadás OTP Bank MFB-hitel és pályázati tanácsadás 2008 MFB-hitel és pályázati tanácsadás 1 MFB-hitel és pályázati tanácsadás Tájékoztató az MFB által refinanszírozott, az OTP Bank kereskedelmi banki hálózatában

Részletesebben