A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései és napirendi pontjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi ülései és napirendi pontjai"

Átírás

1 A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései és napirendi pontjai ) Döntés a Dél-Dunántúli Operatív Programban tervezett, a Leghátrányosabb helyzet kistérségek (LHH) komplex felzárkóztató programja keretének felhasználásáról 4) Tájékoztató a évi Dél-Dunántúli Akcióterv Kormány által elfogadott anyagáról 5) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a 6) Döntés a vis maior támogatási kérelmekrl 7) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Monitoring Bizottságba delegálandó személyekrl 8) Döntés a DDOP Az üzleti infrastruktúra (ipari parkok, inkubátorházak, barnamezs telephelyek) fejlesztése pályázati felhívás keretében értékelésre kerül pályázatok véleményezésérl (zárt ülés) 9) Egyebek ) Javaslat a Dél-Dunántúli Operatív Programban tervezett, a Leghátrányosabb helyzet kistérségek (LHH) komplex felzárkóztató programja kistérségi kereteinek meghatározására ) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált 4) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által terület- és régiófejlesztési célelirányzatból támogatásban részesített pályázat támogatási szerzdésének megkötésétl történ elállásról 5) Döntés a Koppány-völgye kistérség hároméves szociális felzárkóztató programjának elfogadásáról 6) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottságba delegálandó személyrl 7) Döntés a Dél-Dunántúli Operatív Program Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése cím pályázati felhívása pályázati útmutatójának véleményezésérl 8) Döntés a Dél-Dunántúli Operatív Program 1.1.1/d Telephelyfejlesztés cím pályázati felhívása pályázati útmutatójának véleményezésérl 9) Döntés a Mil-Power Kft. pusztahencsei telephelyén történ biogázüzem létesítéséhez szükséges támogató nyilatkozat iránti kérelemrl 1

2 10) Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által delegált személyek beszámolóiról 11) Döntés a DDOP 1. prioritásának Bíráló Bizottságaiba delegálandó személyrl 12) Egyebek ) Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által készített évi Közremköd Szervezeti feladatok értékelésérl 4) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált 5) Döntés a vis maior támogatási kérelmekrl 6) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Területfejlesztési Operatív Program (DDRTOP) elfogadásáról, valamint a évi területfejlesztési célú decentralizált források felhasználásának módjáról 7) Döntés a évi DDAT gazdaságfejlesztési tématerületét érinten javasolt forrásátcsoportosításról 8) Tájékoztató a évi DDAT aktuális pályázati kiírásairól 9) Döntés a Balatoni Hajózási Zrt. KÖZOP pályázat B) konstrukciójára benyújtandó pályázathoz szükséges támogató nyilatkozat iránti kérelemrl 10) Döntés a DDOP /A - Közösségi közlekedésfejlesztés projektgenerálás cím pályázati felhívás keretemelésének kezdeményezésérl 11) Döntés a DDOP A Közösségi közlekedésfejlesztés projektgenerálás pályázati felhívás keretében értékelésre kerül pályázatok véleményezésérl (zárt ülés) 12) Egyebek ) Döntés a évi helyi önkormányzati fejlesztések (HÖF TEKI, HÖF CÉDE, LEKI, TEUT) támogatása pályázati felhívásairól 4) Döntés a vis maior támogatási kérelmekrl 5) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelirányzatok terhére megítélt támogatás visszavonásáról. 6) Döntés a évi Dél-Dunántúli Akcióterv 4.1.1/C Megyei jogú városok integrált fejlesztése cím konstrukciójához kapcsolódóan beérkezett "Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbvít fejlesztése" cím kiemelt projekt támogatásáról 7) Döntés a Mágocs - Dombóvár összeköt út dombóvári bekötése, továbbá a Szekszárd - simontornyai összekötút szilárd burkolattal történ kiépítése 2

3 cím kiemelt projektek újbóli nevesítésérl 8) Döntés a évi Dél-dunántúli Akcióterv 1.1.1/E Egyedi regionális ipartelepítés, továbbá az 5.1.5/D Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása cím pályázati felhívásai Pályázati Útmutatóinak véleményezésérl 9) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Program Értékel Bizottság személyi változásáról 10) Döntés az IPP-Airport Invest Befektetési és Szolgáltató Kft. Ipari Park címre benyújtandó pályázathoz és a Pólus Nemzetközi Tudományos Kutatópark Kft., a Budapesti Mszaki Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem a Gazdasági Operatív Program (GOP ) keretében megvalósítandó Innovációs és technológiai parkok támogatása cím konstrukciójának pályázati kiírására benyújtandó pályázathoz szükséges támogató nyilatkozatok iránti kérelemrl 11) Döntés a évi Baross Gábor Program pályázati stratégiájának elfogadásáról 12) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi marketing kommunikációs terv és közbeszerzési kiírásának munkaanyagáról 13) Egyebek ) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált 4) Döntés a vis maior támogatási kérelmekrl 5) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelirányzatok terhére megítélt támogatás visszavonásáról 6) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft évi beszámolójának, közhasznú jelentésének és mérlegének elfogadásáról, valamint tájékoztató a közhasznú- és könyvvizsgálói jelentésrl 7) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. évi üzleti tervének és a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi munkatervének elfogadásáról 8) Döntés a "Nem mondunk le senkirl" zászlóshajó program keretében támogatandó leghátrányosabb helyzet (LHH) kistérségeket érint program zsrije alkalmával támogatásra javasolt projektek véleményezésérl 9) Döntés a évi Dél-dunántúli Akcióterv DDOP1.1.1/E Regionális ipartelepítés cím pályázati felhívás véleményezésérl 10) Döntés a évi Dél-dunántúli Akcióterv 5.1.5/D Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása cím pályázati felhívása Pályázati Útmutatójának véleményezésérl 11) Tájékoztató a DDOP kiemelt közútfejlesztési projektjeinek jelenlegi állásáról 12) Döntés a DDRFÜ Nonprofit Kft. Felügyel Bizottsági tagjainak megválasztásáról 3

4 13) Döntés az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Monitoring Bizottságába delegált személyek változásáról 14) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi marketing kommunikációs terv és közbeszerzési kiírásának munkaanyagáról 15) Döntés a Báta Község Önkormányzata által a KEOP pályázati konstrukcióra benyújtandó Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések Bátai magaspart tárgyú fejlesztéshez szükséges támogató nyilatkozat iránti kérelemrl 16) Tájékoztató a Baross Gábor Program a Dél-Dunántúlon Programértékelés cím szakmai monitoring jelentés elkészültérl 17) Egyebek ) Döntés a évi Dél-dunántúli Akcióterv forrásallokációjának módosításáról 4) Döntés a évi Dél-dunántúli Akcióterv 1. prioritásába tartozó alábbi pályázati kiírások Pályázati Útmutatóinak véleményezésérl: a /f LHH kistérségek komplex üzleti infrastruktúra fejlesztése b /g Regionális Válságkezel Program 5) Döntés a évi Dél-dunántúli Akcióterv 3. prioritásába tartozó alábbi pályázati kiírások Pályázati Útmutatóinak véleményezésérl: a /a Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése b /b Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése az LHH kistérségekben c /d Gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások színvonalának fejlesztése d /e Gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások színvonalának fejlesztése az LHH kistérségekben 6) Döntés a évi Dél-dunántúli Akcióterv 5. prioritásába tartozó alábbi pályázati kiírások Pályázati Útmutatóinak véleményezésérl: a /a A kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése b /b A kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése az LHH kistérségekben c /b Települési bel- és külterületi vízrendezés d /c Települési bel- és külterületi vízrendezés az LHH kistérségekben 7) Döntés a évi Dél-dunántúli Akcióterv 4. prioritásába tartozó a /b Integrált városfejlesztési akciók támogatása az LHH kistérségekben 8) Tájékoztató a évi Dél-dunántúli Akcióterv pályázati kiírásainak várható megjelenésérl 9) Döntés a DDRFT "M9 Nyugat" Térségi Fejlesztési Tanács alapításában való részvételérl 4

5 10) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált 11) Döntés a vis maior támogatási kérelmekrl 12) Egyebek ) Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség segítségnyújtásáról a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács tagjai számára 4) Döntés a évi Dél-dunántúli Akcióterv 1. prioritásába tartozó Vállalkozói tanácsadás igénybevételének támogatása 5) Döntés a évi Dél-dunántúli Akcióterv 2. prioritásába tartozó alábbi pályázati kiírásai Pályázati Útmutatóinak véleményezésérl: 2.1.1/b Fürd- és tematikus vonzerfejlesztés 2.1.1/d Balatoni komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása 2.1.3/a Turisztikai klaszterek és beszállítói rendszerek fejlesztése 6) Döntés a évi Dél-dunántúli Akcióterv 3. prioritásába tartozó E-közigazgatási rendszerek fejlesztése 7) Döntés a évi Dél-dunántúli Akcióterv 4. prioritásába tartozó 4.1.1/a Integrált városfejlesztési akciók támogatása 8) Döntés a évi Dél-dunántúli Akcióterv 5. prioritásába tartozó 5.1.2/b A közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása 5.1.5/a A felszíni vizek védelmét szolgáló fejlesztések regionális jelentség vízvédelmi területeken 9) Döntés a Leghátrányosabb Helyzet Kistérségek Komplex Térségfejlesztési Programja keretében a zsri döntését követen támogatni javasolt további projektek körérl 10) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált 11) Döntés a vis maior támogatási kérelmekrl 12) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelirányzatok terhére megítélt támogatás visszavonásáról, valamint támogatási szerzdés megkötésétl történ elállásról 13) Döntés a es DDAT kiemelt projektjeinek zsrijébe delegálandó személyekrl 5

6 14) Döntés az Európai Unió Régiók Bizottságába delegálandó dél-dunántúli személy(ek)rl 15) Döntés a Vízügyi és Környezetvédelmi Központ Igazgatóság által a KEOP pályázati konstrukcióra benyújtandó Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása tárgyú fejlesztéshez szükséges támogató nyilatkozat iránti kérelemrl 16) Döntés a Vízügyi és Környezetvédelmi Központ Igazgatóság által a Dunaprojekt megvalósításához benyújtandó Duna menti árvízvédelmi vonalak tárgyú fejlesztéshez szükséges támogató nyilatkozat iránti kérelemrl határidej 3) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs és Gazdaságfejlesztési Bizottságban történ személyi változások kapcsán a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Szervezeti Mködési Szabályzatának módosításáról 4) Döntés a évi Baross Gábor Program módosított pályázati stratégiáinak elfogadásáról, valamint a évi csökkentett források elosztásáról 5) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottságban történ személyi változásról 6) Döntés a es DDAT kiemelt projektjeinek zsrijébe delegált szavazati jogú tag személyének változásáról 7) Döntés a évi Dél-dunántúli Akcióterv 1. prioritásába tartozó alábbi pályázati kiírás Pályázati Útmutatójának véleményezésérl: 1.1.1/a,b,c Ipari parkok, inkubátorházak és iparterületek fejlesztése 8) Döntés a évi Dél-dunántúli Akcióterv 2. prioritásába tartozó alábbi pályázati kiírás Pályázati Útmutatójának véleményezésérl: Szálláshelyek fejlesztése 9) Döntés a évi Dél-dunántúli Akcióterv 2.1.1/e Kiemelt projekt cím konstrukciójához kapcsolódóan beérkezett, a Harkányi gyógyvíz - Egészséget adó és megrz selem cím kiemelt projekt támogatásáról 10) Döntés a évi Dél-dunántúli Akcióterv 5.1.3/b komponenséhez kapcsolódóan beérkezett j. alsómocsoládi beköt út felújítása cím projekt támogatásáról 11) Egyebek határidej 3) Döntés az Európa Kulturális Fvárosa - Pécs2010 projekt elkészítését támogató NFÜ- URB-01/2006. Támogatási szerzdés 2. számú módosításáról 4) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a 6

7 5) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelirányzatok terhére megítélt támogatás visszavonásáról 6) Döntés a vis maior támogatási kérelmekrl 7) Döntés a évi TEKI, CÉDE, LEKI, TEUT elirányzatokra benyújtott pályázatokról 8) Döntés a évi Dél-dunántúli Akcióterv 5.1.3/b komponenséhez kapcsolódó j. alsómocsoládi beköt út felújítása cím kiemelt projekt támogatásáról 9) Döntés az 5.1.2/b "A közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása" cím pályázati konstrukció els benyújtási szakasza benyújtási határidejének módosításáról 10) Döntés a es DDAT kiemelt projektjeinek zsrijébe delegált szavazati jogú tag személyének változásáról 11)Döntés a DDOP jel Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése cím pályázati felhívás keretében értékelésre kerül pályázatok véleményezésérl (zárt ülés) határidej 3) Döntés a DDRFÜ Nonprofit Kft. Felügyel Bizottság Ügyrendjének jóváhagyásáról 4) Döntés a es DDAT kiemelt projektjeinek zsrijébe delegált szavazati jogú tag személyének változásáról 5) Döntés a DDOP Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok fejlesztése cím pályázati kiírás Bíráló Bizottságába szavazati jogú és póttag delegálásáról 6) Döntés a DDOP-5.1.3/A A hálózati jelentség mellékút hálózat, valamint a településeket feltáró úthálózat fejlesztése a hiányzó szakaszok kiépítésével, a meglév hálózat elemeinek korszersítésével cím pályázati kiírás Bíráló Bizottságába póttag delegálásáról 7) Döntés a KÖZOP kiemelt projekt javaslatok zsrijébe szavazati jogú tag és póttag delegálásáról 8) Döntés a évi Dél-dunántúli Akcióterv 2. prioritásába tartozó DDOP A Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása cím pályázati kiírása Pályázati Útmutatójának véleményezésérl 9) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a 10) Döntés a vis maior támogatási kérelmekrl 11) Tájékoztató az Európa Kulturális Fvárosa - Pécs2010 projekt elkészítését támogató NFÜ-URB-01/2006. Támogatási szerzdés 2. számú módosításának pontosításáról 7

8 12) Döntés a DDOP /B jel Desztináció menedzsment szervezetek kialakítása a régióban pályázati felhívás keretében értékelésre kerül pályázatok véleményezésérl (zárt ülés) határidej 3) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a Közlekedés Operatív Program Monitoring Bizottságába delegált szavazótag személyérl 4) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a 5) Döntés a vis maior támogatási kérelmekrl 6) Döntés a Mohács Város Önkormányzata által a KÖZOP Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése cím pályázati konstrukcióra benyújtandó Mohács logisztikai szolgáltató központ és közforgalmú kiköt létesítése tárgyú fejlesztéshez szükséges támogató nyilatkozat iránti kérelemrl 7) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról, új tevékenységi körök felvételével 8) Döntés a DDOP /B jel Desztináció menedzsment szervezetek kialakítása a régióban pályázati felhívás keretében értékelésre kerül pályázatok véleményezésérl (zárt ülés) 9) Döntés a DDOP /A jel Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése cím pályázati felhívás keretében értékelésre kerül pályázatok véleményezésérl (zárt ülés) határidej 3) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a 4) Döntés az Önkormányzati Minisztérium által meghozott vis maior támogatási döntések tudomásul vételérl 5) Döntés a évi önkormányzati fejlesztési források tartalékkereteinek felosztásról 6) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelirányzatok terhére megítélt támogatás visszavonásáról 7) Döntés a és évi Dél-Dunántúli Akciótervekhez kapcsolódóan a DDRFT részérl elfogadott közútfejlesztési kiemelt projektek körének módosításáról 8) Döntés a évi Dél-dunántúli Akcióterv 2.1.1/g Kiemelt gazdasági jelentség turisztikai nagyberuházások fejlesztése cím komponenséhez kapcsolódóan beérkezett, a Hotel Dráva Lagúna**** szálloda és kapcsolódó wellness központ felépítése Barcson cím kiemelt projekt támogatásáról 8

9 ) Döntés a évi Dél-dunántúli Akcióterv 3. prioritásába tartozó DDOP C Egészségügyi rehabilitációs fejlesztések támogatása cím pályázati kiírása Pályázati Útmutatójának véleményezésérl 10) Döntés a évi Dél-dunántúli Akcióterv 4. prioritásába tartozó DDOP A Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja cím pályázati kiírása Pályázati Útmutatójának véleményezésérl 11) Döntés a évi Dél-dunántúli Akcióterv 2.1.1/e Kiemelt projekt cím komponenséhez kapcsolódóan beérkezett, a Harkányi gyógyvíz - Egészséget adó és megrz selem cím kiemelt projekt támogatásáról 12) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi szakfeladatainak besorolásáról a KTÖRZS nyilvántartás számára 13) Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft havi pénzügyi tevékenységérl (bevételek, kiadások), és a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nél lefolytatott évi küls-bels vizsgálatokról 14) Döntés a DDOP /A jel " Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése" pályázati felhívás keretében értékelésre kerül pályázatok véleményezésérl (zárt ülés) 15) Döntés a DDOP /C jel "Balatoni Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása" pályázati felhívás keretében értékelésre kerül pályázatok véleményezésérl (zárt ülés) határidej 3) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi kommunikációs terv és közbeszerzési kiírásának munkaanyagáról 4) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a 5) Döntés a beérkezett évi Baross (REG_DD_INFRA_09, REG_DD_KOMP_09, REG_DD_KFI_09) pályázatokról 6) Döntés a Nagymányok Város Önkormányzata által a KEOP cím pályázati konstrukcióra benyújtandó Klímatudatos fejlesztések, Nagymányoki biogáz erm beruházás tárgyú fejlesztéshez szükséges támogató nyilatkozat iránti kérelemrl 7) Döntés a DDOP-1.1.1/D Telephelyfejlesztés pályázati felhívás újbóli meghirdetésérl 8) Tájékoztató a évi Dél-dunántúli Akciótervben nevesíteni tervezett kiemelt közútfejlesztési projektek várható ütemezésérl 9) Döntés a DDOP /D jel "A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése" c. pályázati felhívás keretében értékelésre kerül pályázatok véleményezésérl (zárt ülés) 10) Döntés a DDOP /B jel A közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása cím pályázati felhívás keretében értékelésre kerül pályázatok véleményezésérl (zárt ülés) 9

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel)

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) JELENTÉS a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) 13006 2013. február Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A TOP stratégiai céljai

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. június 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési program

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Boros Szilárd Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz ÉRTÉKELÉSI RENDSZER A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Észak-alföldi

Részletesebben

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2005. február 17. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására Kódszám: KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Farkas Zsuzsanna támogatáspolitikai tervező Budapest, 2015 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály AZ ELŐADÁS TARTALMA

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA 214. OKTÓBER 1. Készítette: a forprojekt Kft, a Városfejlesztés Zrt és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/626/2014. TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról

Részletesebben

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

Területfejlesztéssel kapcsolatos, leggyakrabban használt jogszabályok

Területfejlesztéssel kapcsolatos, leggyakrabban használt jogszabályok Területfejlesztéssel kapcsolatos, leggyakrabban használt jogszabályok Jogszabály Jogszabály címe 1957. évi IV. törvény Az államigazgatási eljárás általános szabályairól 1959. évi IV. törvény A Polgári

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG DDRFÜ Nonprofit Kft. SZMSZ 2014. DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.07.15. Tartalom I. Általános

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 17. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 8/2014. (X.

Részletesebben

Civil hírlevél. Támogatások...2. oldal. Intézményi hírek...11. oldal. Impresszum. Kiadja: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kommunikációs Igazgatósága

Civil hírlevél. Támogatások...2. oldal. Intézményi hírek...11. oldal. Impresszum. Kiadja: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kommunikációs Igazgatósága Civil hírlevél Tisztelt Olvasó! Ön rendszeresen megjelenő hírlevelünk 2007. évi 5. számát olvassa. Célunk, hogy az aktuális hírekkel, összefoglalókkal felhívjuk a figyelmet a legújabb döntésekre, tervekre,

Részletesebben