A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi munkaterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve"

Átírás

1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi munkaterve A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai: Az 57/2014. (XI. 27.) Kgy. határozat melléklete - Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről című előterjesztés, amely minden soros a munkatervben meghatározott ülésre készül. Az előterjesztés tartalmazza: a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról beszámolót, a közgyűlés elnöke és állandó bizottságai átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatót, a közgyűlés bizottságai munkájáról, valamint az egyéb eseményekről szóló tájékoztatót, az interpellációkra, kérdésekre adott válaszokat; - A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítása - A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló /2015. (..) önkormányzati rendelet módosítása - személyi ügyek, - alapító okirat módosítás, - nemzetközi kapcsolatokból eredő feladatok, - vagyoni ügyek, - Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó feladatokról - döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések lezárásáról, módosítási kérelmekről (a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 28. (1) bekezdése alapján a megszűnő területfejlesztési tanács jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat), - döntés a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács decentralizált kereteiből meg-ítélt támogatások lezárásáról, visszavonásáról, támogatási szerződések módosításáról (a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 28. (1) bekezdése alapján a megszűnő területfejlesztési tanács jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat), - pályázatok benyújtása, - pályázatok kiírása, illetve elbírálása, - interpellációk, kérdések. Január A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló./2015. ( ) önkormányzati rendelet megalkotása, Ős-Dráva Bizottságnak Indokolás: az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 2. Beszámoló a területi nemzetiségi önkormányzatok évi tevékenységéről, a területi nemzetiségi önkormányzatok elnökei Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi Bizottságnak, Ügyrendi Bizottságnak Indokolás: a területi nemzetiségi önkormányzatok a megkötött támogatási szerződésekben vállalták, hogy munkájukról, illetve a részükre nyújtott támogatási összeg felhasználásáról minden év február 28. napjáig beszámolnak a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének.

2 3. Beszámoló a Baranya Megyei Értéktár évi munkájáról, Baranya Megyei Értéktár Bizottság Indoklás: A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdésének c) pontja szerint a Bizottság félévente beszámolási kötelezettséggel rendelkezik a közgyűlés felé 4. Tájékoztató a Baranya Megyei Értéktárhoz kapcsolódó, Nemzeti Agrár Szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) által a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt HUG-2014B/1783 kódszámú pályázat megvalósításáról, Baranya Megyei Értéktár Bizottság, Pénzügyi Bizottságnak Indoklás: a pályázat véghatárideje január 15., így az azt követő első közgyűlésen be lehet számolni a pályázatról. 5. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat évi nemzetközi tevékenységéről, a évre tervezett programokról Indoklás: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7/2014. (II. 20.) Kgy. határozata szerint. 6. Tájékoztató a DDOP-2.1.1/E azonosító számú, Kerékpáros turizmus fejlesztése Dél-Baranyában az Ős-Dráva Program keretében című pályázat megvalósításáról Tárgyalásra javasolt: Pénzügyi Bizottságnak, Területfejlesztési Bizottságnak, Ős-Dráva Bizottságnak Indoklás: a pályázat megvalósítási időszakának lezárása Március Beszámoló Baranya megye évi közbiztonsági helyzetéről, a köz-biztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos évi feladatokról, továbbá a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról, Baranya megye rendőrfőkapitánya Tárgyalásra javasolt: Ügyrendi Bizottságnak Baranya Megyei Rendőr-Főkapitányság Indokolás: a rendőrségről szóló évi XXXIV. Tv. 8. (4) és (7) bekezdése 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről és a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról, Ős-Dráva Bizottságnak Indokolás: az államháztartásról szóló évi CXCV. Tv. 3. Beszámoló a évi Ős-Dráva Startmunka Mintaprogramról, Ős-Dráva Bizottságnak Indokolás: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a program zárását (2015. február 28.) követően beszámol a program megvalósulásáról.

3 4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évekre szóló Hosszútávú Gazdasági Programjának elkészítése, Ős-Dráva Bizottságnak Indokolás: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2005. (V. 12.) Kgy. rendeletével elfogadott Baranya megye területrendezési terv felülvizsgálatának/módosításának megindításával kapcsolatos döntés Indokolás: év elején az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) módosításra került (hatályos: ), melynek eredményeképpen a megyei területrendezési tervek és az OTrT közötti összhang megszűnt. Az OTrT 31/A. (1) bekezdése rögzíti: E törvénynek az egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló évi CCXXIX. törvénnyel (a továbbiakban: MTv.) megállapított rendelkezéseivel a megyei területrendezési terveket december 31-ig összhangba kell hozni. 6. A Pécsi Törvényszék és a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeinek a megválasztása Tárgyalásra javasolt: Ügyrendi Bizottságnak Indokolás: A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi CLXII. törvény 215. (1) bekezdése 7. Tájékoztató a Baranya Megyei Értéktárhoz kapcsolódó, Nemzeti Agrár Szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) által a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt HUG-2014B/1783 kódszámú pályázat lezárásáról, Baranya Megyei Értéktár Bizottság, Pénzügyi Bizottságnak Indoklás: pályázat pénzügyi elszámolása 8. Tájékoztató az ÁROP /A azonosító számú, A Baranya Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai a as tervezési időszak előkészítése céljából című pályázat lezárásáról, Pénzügyi Bizottságnak Indoklás: pályázat pénzügyi elszámolása Június Együttműködési megállapodás a Pécsi Sport Nonprofit Zrt-vel, valamint a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. beszámolójának elfogadása Tárgyalásra javasolt: Pénzügyi Bizottságnak, Ügyrendi Bizottságnak, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. Indokolás: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 24/2014. (VI. 19.) Kgy. határozatával elfogadott együttműködési megállapodás 6., 7. pontja

4 2. Beszámoló a Baranya Megyei Értéktár I. félévi munkájáról Indoklás: A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdésének c) pontja szerint a Bizottság félévente beszámolási kötelezettséggel rendelkezik a közgyűlés felé 3. Tájékoztató a DDOP-2.1.1/E azonosító számú, Kerékpáros turizmus fejlesztése Dél-Baranyában az Ős-Dráva Program keretében című pályázat lezárásáról Tárgyalásra javasolt: Pénzügyi Bizottságnak, Területfejlesztési Bizottságnak, Ős-Dráva Bizottságnak Indoklás: a pályázat pénzügyi elszámolása 4. Tájékoztató a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Kft évi tevékenységéről Előterjesztő: Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Kft. Tárgyalásra javasolt: Pénzügyi Bizottságnak, Területfejlesztési Bizottságnak, Ügyrendi Bizottságnak Előkészítő: Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Kft. Indoklás: az önkormányzat a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Kft. egyszemélyes tulajdonosa 5. Kitüntető díjak adományozása (zárt ülés) Indokolás: a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 9/2011. (V.6.) önkormányzati rendelet Szeptember KÖZMEGHALLGATÁS: Baranya Megye közösségi közlekedése, szakigazgatási szervek, közlekedési vállalatok Indokolás: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 54., a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet 25.. A munkavállalók munkahelyekre történő eljutásának javítása különösen fontos az új munkahelyek létrehozásához, a közmeghallgatás keretében a megyei helyzet bemutatására kerülne sor. 2. Tájékoztató a KEOP-7.9.0/ azonosító számú, Vízvisszatartás és tájhasználatváltás tervezése az Ős-Dráva Programban című pályázat megvalósításáról Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi Bizottságnak, Területfejlesztési Bizottságnak, Ős-Dráva Bizottságnak Indokolás: a pályázat megvalósítási időszakának lezárása 3. Tájékoztató a szakképzés helyzetéről és lehetőségeiről Tárgyalásra javasolt: Pénzügyi Bizottságnak, Területfejlesztési Bizottságnak Indokolás: képviselői javaslat 4. Tájékoztató Baranya megye közúthálózatáról, szakigazgatási szervek Indokolás: képviselői javaslat

5 Október A Baranya Megyei Önkormányzat csatlakozása a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához Tárgyalásra javasolt: Pénzügyi Bizottságnak, Ügyrendi Bizottságnak Előkészítő: BMŐ Hivatal Indokolás: a Baranya Megyei Önkormányzat fontosnak tartja a Baranya megyében élő és a felsőoktatásban tanuló, hátrányos helyzetű hallgatók támogatását. 2. Tájékoztató az erdők helyzetéről, a korszerű fakitermelési módokról Baranya megyében, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei Igazgatósága, szakigazgatási szervek Indokolás: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei Igazgatóságának javaslata 3. Tájékoztató Baranya megye közegészségügyi, élelmiszer egészségügyi, élelmiszerbiztonsági helyzetéről, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei Igazgatósága, szakigazgatási szervek Indokolás: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei Igazgatóságának javaslata 4. Tájékoztató Baranya megye vizeinek, édesvízi készletének helyzetéről, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei Igazgatósága, szakigazgatási szervek Indokolás: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei Igazgatóságának javaslata November A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi munkaterve Indokolás: a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet 2. A Baranya Megyei Önkormányzat évi belső ellenőrzési terve Tárgyalásra javasolt: a Pénzügyi Bizottságnak Indokolás: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 119. (5) bekezdésében foglalt rendelkezés 3. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal évi tevékenységéről Előterjesztő: a megyei főjegyző Előkészítő: BMŐ Hivatal Indokolás: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdés f) pontjában foglalt rendelkezés

6 Pénzügyi Bizottság A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése állandó bizottsága számára ajánlott témák - Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok évi fordulójához beadott pályázatokról Indokolás: a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított 10/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I./A/5. pontja Ügyrendi Bizottság - A közgyűlés tagjai vagyonnyilatkozatának nyilvántartásával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása Indokolás: a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított 10/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklet III./B/17. pontja március 15. Koszorúzás, megemlékezés március 21. Megyei Medvehagyma Nap A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi kiemelt ünnepi rendezvényei június 4. Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról június 29. Megemlékezés napja a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról augusztus 20. Szent István-napi megyei ünnepség A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnöki Kitüntető Díjainak adományozása október 10. Megyenap A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kitüntető díjainak adományozása október 23. Koszorúzás, megemlékezés

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25-i ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottsága E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének módosításáról SOMOGY MEGYEI JEGYZŐ SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Ügyiratszám: SMÖ/275/2015. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének módosításáról A közgyűlés 49/2014.(XII.12.) közgyűlési határozatával

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

I. A testületi ülések és azok napirendje

I. A testületi ülések és azok napirendje KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2006. II. félévi MUNKATERVE 2006. augusztus 24. I. A testületi ülések és azok napirendje 1.) Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról szóló rendelet

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2005. február 17. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2012. február 16. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 1/2012. (II. 23.)

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXIV. (LII.) évfolyam 1. szám 2014. február 19. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE 1/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelet:

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. március hó 24. 4. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 23/2004. (II. 19.) Kgy. Baranya Megye Díszpolgára Kitüntető Cím adományozása

Részletesebben

Sényő Község Képviselőtestületének 2/2004.(II.11.) Kt. számú határozata

Sényő Község Képviselőtestületének 2/2004.(II.11.) Kt. számú határozata Sényő Község Képviselőtestületének 14/2004.(IV.08.) Kt. számú határozata A Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratát az alábbiakban módosítja: Sényő Község Képviselőtestületének 2/2004.(II.11.)

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2015. június 18.

MEGHÍVÓ. 2015. június 18. MEGHÍVÓ 2015. június 18. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-án (csütörtökön) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS

51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. sz. napirendi pont 51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK 2006. október 10. 14. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 94/2006. (VI. 15.) Kgy. Kitüntető díjak adományozása 4 104/2006. (VII. 4.) Kgy. Kitüntető díj adományozása 5 109/2006. (IX. 26.)

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (III. számú módosítás)

6. sz. JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (III. számú módosítás) NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Közgyűlésének 2014. június 26-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay teremben megtartott ülésén. Jelen vannak:, a közgyűlés elnöke,

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. év I. félévi tevékenységéről

T á j é k o z t a t ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. év I. félévi tevékenységéről 83/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H E L Y B E N T á j é k o z t a t ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. év I. félévi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2014. december 18.

MEGHÍVÓ 2014. december 18. MEGHÍVÓ 2014. december 18. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. december 18-án (csütörtök) 10 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottságának Ügyrendje

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottságának Ügyrendje A Bizottság fő feladatai Egészségpolitika területén Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottságának Ügyrendje 1. Dönt az egészségügyi alapellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval,

Részletesebben

2009. július 3. 9. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ

2009. július 3. 9. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2009. július 3. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 65/2009. (VI. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 6. sz. melléklet A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1. Feladatkörükben előkészítik a közgyűlés döntéseit, véleményezik a döntés-tervezeteket, szervezik

Részletesebben

Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. szeptember 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1 Borhi Zsombor tanácsnok 0-2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1-3 dr. Csató László tanácsnok

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2011. június 24. XXI. évfolyam 8. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2. II. Önkormányzati rendeletek 5. III. Közgyűlési határozatok 13. 2 I. Személyi rész A Heves Megyei Közgyűlés

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. 1 I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottsága tevékenységét

Részletesebben