A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 20-i ülésének 8. számú napirendi pontja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 20-i ülésének 8. számú napirendi pontja"

Átírás

1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 20-i ülésének 8. számú napirendi pontja Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi, Tolna megyét érintő tevékenységéről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen tárgyalta valamennyi bizottság. Tisztelt Közgyűlés! Legutóbb a december 10-i Közgyűlésen adtam számot a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Regionális Fejlesztési Tanács) éves, Tolna megyét érintő tevékenységéről. 1. Munkaterv, ülések A Regionális Fejlesztési Tanács a évi munkatervét a március 31-i ülésén a 29/2011 (III. 31.) DDRFT határozatával fogadta el. A részletes munkaterv az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. A munkaterve az alábbi területeken foglalja össze a Regionális Fejlesztési Tanács évi feladatait, tevékenységét: - Együttműködés a kistérségi, a megyei, a térségi, az országos fejlesztési tanácsokkal, valamint az érintett államigazgatási szervekkel, területi gazdasági kamarákkal, társadalmi szervezetekkel; - Együttműködés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény értelmében a Tanács munkájában részt vevő szereplők által képviselt szervezetekkel, intézményekkel; - A régió és kistérségei társadalmi-gazdasági helyzetének, környezeti állapotának, adottságainak vizsgálata és értékelése érdekében elvégzendő tevékenység; - A DDOP akciótervének elfogadása, a kapcsolódó pályázati kiírások véleményezése, az eredmények nyomonkövetése; - A gazdaságfejlesztés terület koordinációs feladatainak ellátása; - A fejlesztési programok megvalósítása érdekében elfogadott pénzügyi tervek, hazai, közösségi és egyéb nemzetközi források összetételére és felhasználására javaslattétel; - A régió fejlődésének elősegítése érdekében külföldi és hazai régiókkal tervezett megállapodások, együttműködésekben való részvétel Az Európai Unióban regionális érdekképviselet működtetése; - Az országos, valamint a régiót érintő ágazati fejlesztési koncepciók, stratégiai és operatív programok, továbbá a régió területét érintő területrendezési tervek egyeztetése során vélemény kialakítása; 1

2 - A régióban kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében részvétel; - A régióhatáron túlterjedő egyes fejlesztési feladatok ellátása megállapodások keretében; - Tanácsi kommunikációt és regionális identitást fejlesztő TRFC támogatás; - A Regionális Fejlesztési Tanács várható bevételei és kiadásai a évben; - A Regionális Fejlesztési Tanács évre tervezett ülésezési rendje. A Regionális Fejlesztési Tanács a munkatervben foglaltak értelmében év során összesen 11 június kivételével havonta egy ülés megtartását tűzte ki célul. A jelen előterjesztés elkészítéséig a Regionális Fejlesztési Tanács összesen 9 1 rendkívüli és 8 soros ülést tartott. Az ülések időpontját és a tárgyalt napirendi pontokat az előterjesztés 2. sz. melléklete mutatja be. (A Regionális Fejlesztési Tanács üléseinek napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztések és mellékleteik, valamint az ülésekről készült jegyzőkönyvek, valamint azok mellékletei a weboldalon a Tanács menüpont Ülések almenüpontja alatt kísérhetők figyelemmel.) A tárgyalt napirendi pontok áttekintése során megállapítható, hogy a Regionális Fejlesztési Tanács tevékenységét a Tanács és a Regionális Fejlesztési Ügynökség működését biztosító néhány döntés mellett szinte teljes mértékben a Dél-Dunántúli Akciótervhez, valamint a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződéseket érintő döntések tették ki. 2. Hazai pályázatok A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény az előző évvel azonosan évben sem utalt hazai fejlesztési forrásokat a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe. Így a Regionális Fejlesztési Tanács - a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása (TEUT), - a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztések (TEKI), - az önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE), a leghátrányosabb kistérségek felzárkóztatását szolgáló fejlesztések (LEKI) támogatására évben nem írhatott ki pályázatot. A Regionális Fejlesztési Tanács hazai fejlesztési forrásokhoz kapcsolódó tevékenysége ezáltal a decentralizált előirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeihez, valamint a decentralizált célelőirányzatok terhére megítélt egyes támogatások visszavonásához kapcsolódott. Ennek keretében a Regionális Fejlesztési Tanács évi, Tolna megyét érintő döntéseinek száma a jelen előterjesztés elkészítéséig a következők szerint alakult: Kezdési / befejezési határidő módosítása: Alapadatokban (pl. számlavezető pénzintézet, bankszámlaszám, adószám) bekövetkezett változások átvezetése, felhatalmazó levelek módosítása 0 db 12 db 2

3 Lemondások elfogadása: Megvalósulási helyszín címének módosulása: Működtetés átadása: Tulajdonviszony, fenntartó változása, üzemeltetésre átadás: Szerződések lezárása: Megítélt támogatás visszavonása: Összesen: 0 db 1 db 5 db 3 db 2 db 0 db 23 db A helyi önkormányzatok vis maior támogatása évben a vis maior támogatások felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet előírásai alapján történik. A helyi önkormányzatok a vis maior támogatási kérelmeit a Belügyminisztérium által működtetett ebr42 Önkormányzati Információs Rendszeren a keresztül, közvetlenül a minisztériumhoz nyújthatják be. A támogatások összegeiről a helyszíni és szakmai vizsgálatokat követően a Belügyminiszter dönt. A Belügyminiszter Úr a jelen előterjesztés elkészítéséig a és a napok között XV. ütemben hozott döntést, melyek keretében Tolna megyét érintően összesen 27 db vis maior eseményhez kapcsolódóan 29 támogatási döntés keretében 131,1 millió Ft támogatást biztosított vegyesen ár- és belvíz, pince-partfal, út, híd, egyéb vízi létesítmény helyreállítási, illetve védekezési költségek mérséklésére. A támogatási döntéseket a 3. sz. melléklet mutatja be. A megítélt támogatások folyamatosan nyomon követhetők a weboldalon. 3. Uniós pályázatok A Regionális Fejlesztési Tanács évi tevékenységének egy része kapcsolódott a évi Dél-Dunántúli Akciótervhez (a továbbiakban: DDAT), azonban jelentős része a évi DDAT köré csoportosult: - az Új Széchenyi Terv keretében megjelenő pályázati felhívások véleményezése, - az Akcióterv kapcsán felmerülő módosító javaslatok megfogalmazása, - a DDOP megvalósításának figyelemmel kísérése. A Regionális Fejlesztési Tanács a november 11-i ülésén a 180/2010 (XI. 11.) DDRFT határozatával fogadta el a évi DDAT munkaanyagát. A 1012/2011. (I. 19.) Korm. határozattal véglegesített dokumentum letölthető a _del_dunantuli_akcioterv weboldalról. A évi DDAT pályázataiban markánsan megjelennek az Új Széchenyi Terv kitörési pontként definiált célterületei, melyek elsősorban a kis- és középvállalkozások támogatását és fejlesztését segítik elő. Ennek jegyében 2011 folyamán folyamatosan jelentek és jelennek meg a gazdaság és turizmus, az egészségügy és oktatásügy fejlesztését, továbbá a környezet és közlekedés 3

4 fejlesztését célzó pályázati kiírások melyek elfogadása a régió térségi és szakmai szereplőinek széles körű bevonásával történik. A DDOP keretében Tolna megyében támogatott projektek száma a jelen előterjesztés elkészítéséig összesen 101 db, mely kistérségenként a következők szerint oszlik meg: bonyhádi 9 db, dombóvári 11 db, paksi 19 db, szekszárdi 38 db, tamási 24 db. A nyertes projekteket a i állapot szerint a 4. sz. melléklet mutatja be, melyek folyamatosan nyomon követhetők a weboldalon. Tisztelt Közgyűlés! Jövőre a területfejlesztés hazai rendszere gyökeresen átalakul: az Országgyűlés várhatóan még idén dönt a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról. A törvényjavaslat indokolása szerint jelenleg Magyarország területfejlesztési intézményrendszerére tehát a területi szintek magas száma, ebből adódóan az indokolatlan párhuzamosságok és az alacsony hatékonyságú működés jellemző, melyet tovább gyengít, hogy a hazai és az Európai Uniótól származó forrásokat kezelő intézmények és a támogatások felhasználásának szabályozása terén szintén párhuzamos rendszer épült ki. Jövőre a regionális fejlesztési tanácsok (és a kistérségi, illetve megyei fejlesztési tanácsok) megszűnnek, a feladatellátás területi szintjét kizárólag a megye fogja képezni: főszerepet kap a megyei egy választott képviselőkből álló, valódi legitimitással bíró önkormányzat. A Tisztelt Közgyűlésnek az előzőek szerinti tájékoztatóval kívánom bemutatni a Regionális Fejlesztési Tanács évi és Tolna megyét érintő munkáját. Kérem az alábbi határozat elfogadását. Határozati javaslat: Szekszárd, december 15. A Tolna Megyei Közgyűlés /2011. (XII. 20.) közgyűlési határozata a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi, Tolna megyét érintő tevékenységéről: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi, Tolna megyét érintő tevékenységéről című, a Közgyűlés elnöke által előterjesztett tájékoztatót tudomásul veszi. dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke 4

5 DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS ÉVI MUNKATERVE 1. A regionális fejlesztési tanács együttműködésének tervezete a kistérségi fejlesztési tanácsok, a megyei területfejlesztési tanácsok, a térségi fejlesztési tanács(ok), országos területfejlesztési tanács, valamint a régió fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi államigazgatási szervek, a területi gazdasági kamarák, továbbá a régió területén működő társadalmi szervezetek tekintetében A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (továbbiakban Tanács) regionális szereplőkkel folytatott együttműködésének egyik legfontosabb területe az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) évi Dél-Dunántúli Akcióterve (DDAT) pályázati kiírásainak összeállítása, a beérkezett pályázatok véleményezésének előkészítése. A DDAT pályázati kiírásainak összeállítása a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (Ügynökség) feladata. A évi DDAT pályázataiban markánsan megjelennek az Új Széchenyi Terv kitörési pontként definiált célterületei, melyek elsősorban a kis- és középvállalkozások támogatását és fejlesztését segítik elő. Ennek jegyében 2011 folyamán folyamatosan jelennek meg a gazdaság és turizmus, az egészségügy és oktatásügy fejlesztését, továbbá a környezet és közlekedés fejlesztését célzó pályázati kiírások. Elmondható, hogy a évben készülő fejlesztési dokumentumok a Dél-dunántúli régió térségi és szakmai szereplőinek széles körű bevonásával kerülnek elfogadásra, melyben részt vesznek az egyes kistérségek, kistérségi központok, megyei jogú városok, kamarák, civil szervezetek, vállalkozói központok képviselői és szakemberei is. A évben a Tanács stratégiai céljai és feladatai a következőek: Stratégiai célok A régióban élők életminőségének javítása A régió fenntartható fejlődésének elősegítése Területfejlesztési koordináló szerep A régió fejlődésének elősegítése A regionális fejlesztési folyamatok koordinálása A regionális partnerség kiépítése Külső (külföldi) regionális partnerkapcsolatok irányítása

6 2 2 Az EU-s források központi abszorpciójának megvalósítása Stratégiai feladatok A régió felkészítése az EU-s források fogadására A felhalmozott szakmai tapasztalatok átadása Széleskörű partnerség kialakítása és fenntartása Partneri kapcsolatok kiépítése, ápolása, erősítése Hatáskörök, jogosultságok szerzése A Tanács a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény és az érvényben lévő Szervezeti Működési Szabályzata alapján működik, illetve látja el feladatait. A Tanács ügyrendje értelmében évente legalább négy alkalommal ülésezik. A gyakorlat alapján tanácsülések megtartására havonta egy alkalommal kerül sor. Az üléseket megelőzően a döntés-előkészítő bizottságok, valamint a társbizottságok ülései is megtartásra kerülnek. 2. A regionális fejlesztési tanács együttműködésének bemutatása a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvényben nevesített, a tanács munkájában szavazati jogú, tanácskozási jogú tagként, továbbá állandó és eseti meghívottként részt vevő szereplők által képviselt szervezetekkel, intézményekkel A Tanács munkájában szavazati jogú, tanácskozási jogú tagként, továbbá állandó és eseti meghívottként részt vevő szereplők aktív részesei a régiót érintő területfejlesztési kérdések megoldásának. A tanácsüléseket megelőző Bizottsági munkában már részt vesznek az érintett szakmai szervezetek és a Tanács elé kerülő előterjesztések a velük kialakított konszenzusokra épülnek. Ezen kívül közvetlenül az üléseken is lehetőséget biztosít továbbra is a Tanács az egyes tématerületek megvitatására, amellyel élnek is a meghívottak. Abban az esetben, ha meghívottak külön napirendi előterjesztést javasolnak, vagy előadást, tájékoztatást szeretnének tartani a Tanács ülésén, akkor erre minden esetben lehetőséget kapnak. 3. A régió és kistérségei társadalmi- gazdasági helyzetének, környezeti állapotának, adottságainak vizsgálata és értékelése érdekében elvégzendő tevékenységének összefoglalása A Kistérségi Koordinációs Hálózat (KKH) december 31-i megszüntetésével elveszett annak a lehetősége, hogy a Tanács munkaszervezetén keresztül folyamatosan és rugalmasan tudjon tájékozódni a régió kistérségeinek helyzetéről, így: a DDOP pályázati kiírásaira előkészített projektek helyzetéről, a leghátrányosabb helyzetű kistérségek számára elindított program megvalósulásának alakulásáról,

7 3 3 a hazai és uniós forrásokból támogatott fejlesztések helyzetéről. Mivel a hálózat újjászervezésére vonatkozóan 2011 elején csak elképzelések vannak, a Tanács a kommunikációs tervében megfogalmazott, a DDOP megvalósításához kötődő információs napok keretében, továbbá konferenciák szervezésével igyekszik minél közelebb kerülni a régió szereplőihez részben azok tájékoztatása, részben az információ szerzés érdekében. Ezt egészíti ki a Tanács munkaszervezetének tervezési csoportja által gyűjtött adatbázis, mely a régió pályázati kiírások szempontjából potenciálisan érintett kedvezményezettjeinek pályázati szándékát hivatott felmérni. Ennek működtetése és folyamatos frissítése azonban csak a megfelelő humán kapacitás birtokában és finanszírozás függvényében értékelhető, mely jelenleg megoldatlan. A Tanács munkaszervezete 2010-es év folyamán elvégezte a DDOP félidei értékelését, mely munka zárása 2011 év első negyedévében kerül sor. Az értékelés feladata volt a 7 éves fejlesztési periódus első 4 évében az operatív program keretében elért eredmények felmérése, hatásának vizsgálata. Ahhoz, hogy a közötti fejlesztési programciklusra a régió érdemben tudjon felkészülni, szükség van a régió 2006-ban elfogadott stratégiai fejlesztési programjainak felülvizsgálatára is, mely alapot adhat egy következő DDOP megfogalmazására, fejlesztési irányainak kijelölésére. A munka abban az esetben végezhető el, ha a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mind a fejlesztéspolitika intézményrendszere, mind annak finanszírozása vonatkozásában megfogalmazza elképzeléseit, és abban a régióknak aktív szerepet szán. 4. A DDOP akciótervének elfogadása, a kapcsolódó pályázati kiírások véleményezése, az eredmények nyomonkövetése A DDOP megvalósítását segítik a 7 éves tervezési periódust 3 szakaszra lebontó Akciótervek. Az Akcióterv tartalmazza az adott két - az utolsó periódus esetében három - évben meghirdetendő pályázati kiírások főbb paramétereit és a keretösszegeit. A évi DDAT tartalmi összeállítására és elfogadására rendkívül feszített ütemben 2010 októbere és decembere között került sor. Az Akciótervet a kormány december 22-i ülésén hagyja jóvá. A Tanács évi, az Akciótervvel összefüggő feladata az Új Széchenyi Terv keretében megjelenő pályázati felhívások véleményezése, az akcióterv kapcsán felmerülő módosító javaslatok megfogalmazása, a DDOP megvalósításának figyelemmel kísérése. 5. A gazdaságfejlesztés terület koordinációs feladatainak ellátásának ismertetése Innovációs pályázatok (Baross Gábor Program, Innocsekk Plusz) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló évi XC. tv től hatályba lépett módosítása szerint az Alap fölötti rendelkezési jogot a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter gyakorolja. A 303/2010. (XII.23.) Kormányrendelet ugyancsak től lépett hatályba, mely létrehozta a Nemzeti Innovációs Hivatalt, egyben megszüntette a Nemzeti Kutatási és

8 4 4 Technológiai Hivatalt. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások kezelésével kapcsolatos feladatok január 1-vel már nem szerepelnek a Nemzeti Innovációs Hivatal feladatkörében, ezen feladatok átkerültek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség innovációs és informatikai elnökhelyettesének Dányi Gábor Úrnak a felügyelete alá. Továbbá január 1-től a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. szerződés hiányában nem lát el közreműködői feladatokat, ennek megfelelően február 11-én Nemzeti Innovációs Hivatal részére a folyamatban lévő projektek dokumentációi átadásra kerültek. Amennyiben az NFÜ közreműködői szerződést ne kíván kötni az Ügynökséggel, úgy feladat nem keletkezik. A évi költségvetésről szóló törvény a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe nem utalt semmilyen forrást, így pályázati felhívás meghirdetését a vonatkozó rendelet nem teszi lehetővé. 6. A fejlesztési programok megvalósítása érdekében elfogadott pénzügyi tervek, hazai, közösségi és egyéb nemzetközi források összetételére és felhasználására tett javaslatainak összefoglalása Nemzetközi forrásokra vonatkozóan Az Ügynökség több uniós társfinanszírozású projektben vesz részt az Európai Területi Együttműködés (ETE) keretében. A projektek kapcsán a támogatási szerződések, együttműködési megállapodások alanya az Ügynökség, azok összegszerű mértékét a támogatási szerződés szabályozza. Az Ügynökség részére érkezett projektjavaslatokról, a benyújtott, értékelés alatt álló projektekről és a futó projektek előrehaladásáról rendszeres tájékoztatást kap a Dél-Dunántúli Regionális Külkapcsolati Bizottság (DDRKB) illetve a Tanács. A év során egy darab együttműködési projekt indítását tervezzük regionális energiahatékonysági témában (MANERGY), melyről 2010 végén született támogatási döntés. További nemzetközi együttműködési projektjavaslatok benyújtására kerülhet sor élelmiszeripar-fejlesztési, fenntartható közlekedési, városfejlesztési, valamint a határon átnyúló borturisztikai fejlesztések tekintetében. Helyi önkormányzati fejlesztések A évi költségvetésről szóló törvény a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe nem utalt forrásokat, így a Tanács a Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása (TEUT), a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztések (TEKI), önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE), a leghátrányosabb kistérségek felzárkóztatását szolgáló fejlesztések (LEKI) támogatására évben pályázatot nem írhat ki. A korábbi években támogatásban részesített pályázatok lebonyolításával kapcsolatban az Ügynökség feladata utó- és kötelezettségvállalási ellenőrzések lefolytatása, melyeket az Ügynökség a Magyar Államkincstárral együtt végez.

9 5 5 Céltámogatás évi decentralizált regionális keret nem áll rendelkezésre. Három éves szociális felzárkóztató program A Szociális és Munkaügyi Minisztérium évben három éves kistérségi szociális felzárkóztató programot indított a Dél-dunántúli Régió Koppány-Völgye (Tabi) kistérségében. A felzárkóztató program időtartama: A Minisztérium, valamint a Tanács közötti, a évi forrásokra vonatkozó Támogatási szerződés december 31-én megkötésre került évben a Tanács a munkaszervezetén keresztül a program minisztériumi forrásra vonatkozó pénzügyi lebonyolítását végzi. Az Ügynökség a program lebonyolításának vonatkozásában évben az alábbi feladatokat látja el: évi minisztériumi forrásokra szerződéskötés; előleg kiutalása; előleggel való elszámolás; támogatás utalása; helyszíni ellenőrzések lefolytatása; teljes évi forrással való elszámolás; folyamatos kapcsolattartás, tájékoztatás program zárásával kapcsolatos feladatok. 7. A régió fejlődésének elősegítése érdekében külföldi és hazai régiókkal tervezett megállapodások felsorolása, az együttműködésekben való részvételének ismertetése. Az Európai Unióban működtetett regionális érdekképviselet tevékenységének tervezete A Tanács 2006 óta rendelkezik hivatalos partnerkapcsolattal a franciaországi Rhône- Alpok régióval ben mindkét régióban vezetésében személyi változások történtek, így találkozóra nem került sor. A 2011-ben esedékes találkozó helyszíne a Dél-Dunántúl. Az ezévi találkozó napirendjeire a magyar fél tesz javaslatot, melyet előzetesen megtárgyal a DDRKB. A fenti tanácsi kapcsolaton túl az Ügynökség együttműködési megállapodással rendelkezik a romániai Centru Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, a boszniahercegovinai Fejlesztési és Támogatási Központtal, valamint a horvátországi Szlavónia-Baranya Regionális Fejlesztési Ügynökséggel (SZBRFÜ). Utóbbi szervezettel az általános együttműködési megállapodáson túl az Ügynökség aláírt egy, a SZBRFÜ tulajdonában lévő brüsszeli iroda közös használatáról szóló

10 6 6 megállapodást is, mely június 30-án lejár. Az iroda további működtetéséről tanácsi határozat szükséges. A döntés előkészítéséhez szükséges információk beszerzése folyamatban van. Általános együttműködés kialakítására történtek lépések a szerbiai Bácska Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, melyet egy közös technikai segítségnyújtási projekt készít elő a 2011-es évben. További együttműködési megállapodások kötését a 2011-ben nem tervezzük. 8. Az országos, valamint a régiót érintő ágazati fejlesztési koncepciók, stratégiai és operatív programok, továbbá a területét érintő területrendezési tervek egyeztetése során kért vélemény megfogalmazása A területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjéről szóló 184/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet szól arról, hogy milyen esetekben szükséges kikérni a regionális fejlesztési tanácsok véleményét, az adott régiót érintő tervek, programok, koncepciók tekintetében. A fenti jogszabály alapján a Tanács feladata beérkezett véleménykérések regisztrálása, a vélemény, javaslat, álláspont kialakítása és a véleménykérő tájékoztatása. 9. A régióban kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelése érdekében tervezett intézkedéseinek ismertetése évben decentralizált vis maior keret nem került elkülönítésre, így sem a Tanács, sem az Ügynökség az idei évben nem vesz részt a vis maior pályázatok kezelésében. A évi vis maior kérelmekkel kapcsolatban az Ügynökség végzi az elszámolások pénzügyi ellenőrzését, valamint a helyreállítást követően helyszíni utóellenőrzést folytat le. Az Új Széchenyi Terv elindítása az Európai Uniós pályázati források minél könnyebb és hatékonyabb elérését kívánja biztosítani, különösen a kis- és középvállalkozások számára. Ennek a törekvésnek a jegyében kerülnek megfogalmazásra az ÚSZT DDOP-t érintő pályázatai is, segítve a KKV-k minél könnyebb forráshoz jutását. Az ÚSZT keretében megfogalmazódó kormányzati stratégián túl a régió a 2008 óta tartó gazdasági válság hatásának kezelésére további lokális beavatkozásokat nem tervez. 10. A régióhatáron túlterjedő egyes fejlesztési feladatok ellátása érdekében tervezett megállapodások felsorolása 2011-ben az Ügynökség által elnyert Európai Területi Együttműködési (ETE) források tekintetében a következő megállapodások kötésére kerül sor: - támogatási szerződések az Irányító Hatóság és a projektgazda szerepét ellátó Ügynökség között; - hazai társfinanszírozási megállapodások megkötése a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel;

11 7 7 - együttműködési megállapodások megkötése a projektben részt vevő partnerek között. Az Ügynökség által az elmúlt években kötött nemzetközi projektekhez kötődő megállapodások közül 2011-ben több lejár (CROST II, I3SME, NEEBOR). Továbbra is érvényben marad a 2010-ben indult ICER (Innovatív koncepció környezettudatos szálláshelyfejlesztéshez rurális térségekben INTERREG IVC), illetve 2010-es támogatási döntés értelmében megkötésre kerül a MANERGY (Central Europe) projekt végrehajtására vonatkozó szerződés május 1-jei kezdődátummal, melynek időtartama 3 év. Az év során benyújtandó további pályázatok esetében 2011-ben újabb szerződések és megállapodások megkötésére nem kerül sor. A DDRFT évben is részt vesz az M9 Térségi Fejlesztési Tanács munkájában. A Tanács létrehozása 2010-ben azzal a céllal történt, hogy munkájával segítse elő az M9-es gyorsforgalmi út minél rövidebb időtávban történő megépítését és ennek érdekében hatékony érdekképviseletet lásson el. Célja az út által érintett nyugat- és dél-dunántúli térségek, önkormányzatok egységes, közösen vállalható véleményének megfogalmazása és annak képviselete a döntéshozók felé. A Tanács képviselettel rendelkezik a Balaton Fejlesztési Tanácsban (BFT) is, ahol szavazati jogú tagja gondoskodik a regionális érdekek minél hatékonyabb érvényesítéséről. A BFT célja a Balaton térségében a három régiót érintően végrehajtandó fejlesztések támogatása, fejlesztési programok készítése a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben, továbbá a térség képviselete. A Tanács több határozatában kinyilvánította, hogy mindkét térségi fejlesztési tanács munkáját fontosnak tartja, munkájával segíti, de jelenleg érvényes határozatai alapján szűkös működési forrásaiból anyagilag támogatni nem tudja. 11. Tanácsi kommunikációt és regionális identitást fejlesztő TRFC támogatás A évben a marketingkommunikáció elsődleges célja, a ban elfogadott stratégia alapján a Tanács, munkájának és eredményeinek (kiemelten a DDOP-hoz kapcsolódó részének) megismertetése, s ezáltal munkájuk segítése. Ez alapvetően a fejlesztési eredmények hatékony bemutatását, a Tanácsnak, mint testületnek népszerűsítését szolgálja, végrehajtó szervezetével, az Ügynökséggel együtt. Erre a célra TRFC keretből december 28. és november 15. közötti időszakban a Tanács várhatóan bruttó 3 millió forint összeget fordít. A rendelkezésünkre álló keretet a fenti célok hatékony megvalósítása érdekében elsősorban rendezvényszervezésre, sajtókapcsolatok építésére és PR tevékenységre fordítjuk.

12 8 8 A kommunikációt hírgenerálással, sajtóközlemények kiadásával, sajtótájékoztatók és sajtó nyilvános rendezvények szervezésével biztosítjuk. 12. DDRFT várható bevételei és kiadásai a évben (ezer Ft) DDRFT várható bevételei és kiadásai a 2011 évben (ezer Ft) Bevételek Bevételi Terv Tartozás DDRFÜ felé Egyenleg évi pénzmaradvány; pénzforgalom nélküli bevétel, kötelezettségekkel terhelt Költségvetési hozzájárulás az NFGM-től (2009-évi működési támogatás) Költségvetési hozzájárulás az NFGM-től (2009-évi működési támogatás, monitoring feladatok) Költségvetési hozzájárulás az NFGM-től (2010-évi működési támogatás) amely magában foglalja a pályázati rendszerek működtetését is Költségvetési hozzájárulás az NFM-től (2011-évi működési támogatás) amely magában foglalja a pályázati rendszerek működtetését is DDRFT marketing támogatás ( ) Három éves szociális felzárkóztató program év Bevételek összesen Kiadások Kiadási Terv Tartozás DDRFÜ felé Egyenleg Költségvetési hozzájárulás az NFGM-től (2009-es működési támogatás) Költségvetési hozzájárulás az NFGM-től (2009-es működési támogatás, monitoring feladatok) Költségvetési hozzájárulás az NFGM-től (2010-es működési támogatás) amely magában foglalja a pályázati rendszerek működtetését is Költségvetési hozzájárulás az NFM-től (működési támogatás) amely magában foglalja a pályázati rendszerek működtetését is DDRFT marketing támogatás ( ) Három éves szociális felzárkóztató program év

13 Könyvelési költség Bankszámla költség Kiadások összesen Céltartalék Kiadások és Céltartalék összesen Egyenleg A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évre tervezett ülésezési rendje A 18 tagú Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács ügyrendje értelmében évente legalább négy alkalommal ülésezik. A gyakorlat alapján azonban a Tanácsülések megtartására havonta egy alkalommal kerül sor. A Tanács azonnali döntést igénylő esetekben rendkívüli üléseket is tarthat. Az üléseket megelőzően a döntés-előkészítő bizottságok ülései is megtartásra kerülnek. A Tanács a tervek szerint 2011-ben 12 ülést tart, melyekből kettőre, egy rendes és egy rendkívüli ülésre már januárjában sor került. A Tanács Magyar Kormány által delegált tagjai - akadályoztatásuk esetén - egy másik, Kormány által delegált Tanácstagot kérnek meg helyettesítésükre, a többi Tanácstag akadályoztatása esetén saját maga gondoskodik helyettesítésről. A Tanács ülésezési rendje és jelenleg azonosítható napirendi pontjai a következők: január 17. rendkívüli ülés 1. Döntés az operatív programok évi akcióterveibe illeszthető kiemelt projektjavaslatok köréről január 26. ülés 1. Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács lejárt határidejű határozatainak teljesüléséről 2. Tájékoztató a két ülés közti munkáról 3. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságba delegálandó személyről 4. Döntés a KBE Energiatermelő Kft. által a KEOP pályázati forráshoz benyújtandó Biomassza fűtőerőmű létesítése tárgyú fejlesztéshez szükséges támogató nyilatkozat iránti kérelemről

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010.

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. Pécs, 2010. 1 Tartalom 1.) pont A regionális fejlesztési tanács együttműködésének értékelése a kistérségi fejlesztési tanácsok, a megyei

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. sz melléklet az 5. napirendi ponthoz A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi üzleti terve 2011. május 5. TARTALOMJEGYZÉK Kapacitások...

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 60. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi ülései és napirendi pontjai

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi ülései és napirendi pontjai A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései és napirendi pontjai 01. 22. 3) Döntés a Dél-Dunántúli Operatív Programban tervezett, a Leghátrányosabb helyzet kistérségek (LHH) komplex felzárkóztató

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2014. március 17., hétfő. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2014. március 17., hétfő. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2014. március 17., hétfő 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2014. március 17., hétfő TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok

2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok 2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok A Törvény az egyes megyehatárokon túlterjedő területfejlesztési feladatok ellátására regionális fejlesztési tanácsok (RFT) kialakítását tette lehetővé.

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

A megyei tervezést befolyásoló hazai jogszabályok

A megyei tervezést befolyásoló hazai jogszabályok A megyei tervezést befolyásoló hazai jogszabályok A megyei önkormányzatok területi tervezési feladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, A területfejlesztésről és

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv az ország kiegyensúlyozott területi fejlődése és a térségei társadalmi-gazdasági, kulturális fejlődésének előmozdítása, az átfogó

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése (1. 1) A Polgármesteri Hivatal elnevezése: Makó Város

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 9. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. január 28., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 9. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. január 28., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. január 28., péntek 9. szám Tartalomjegyzék 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 3/2011. (I. 28.) NGM rendelet 7/2011. (I. 28.) VM rendelet 4/2011. (I.

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. év I. félévi tevékenységéről

T á j é k o z t a t ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. év I. félévi tevékenységéről 83/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H E L Y B E N T á j é k o z t a t ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. év I. félévi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések A FEJEZET BEMUTATÁSA A XIX. Uniós fejlesztések fejezet az Európai Unió kohéziós politikájának megvalósítását biztosító pénzügyi források Magyarországnak allokált ait, továbbá egyéb

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Polgármesteri Hivatal jogállását szabályozó két legfontosabb jogszabályi rendelkezés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 38. -a és a Makó

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E l n ö k e Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Tárgy: Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 2014. évi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól 27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT 2011. május 1. számú melléklet az NGM/ 4927/ /2011. számú kormány-előterjesztéshez 2011. évi törvény a turizmusról Az Országgyűlés, elismerve a turizmus nemzetgazdasági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.2-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben