A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 20-i ülésének 8. számú napirendi pontja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 20-i ülésének 8. számú napirendi pontja"

Átírás

1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 20-i ülésének 8. számú napirendi pontja Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi, Tolna megyét érintő tevékenységéről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen tárgyalta valamennyi bizottság. Tisztelt Közgyűlés! Legutóbb a december 10-i Közgyűlésen adtam számot a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Regionális Fejlesztési Tanács) éves, Tolna megyét érintő tevékenységéről. 1. Munkaterv, ülések A Regionális Fejlesztési Tanács a évi munkatervét a március 31-i ülésén a 29/2011 (III. 31.) DDRFT határozatával fogadta el. A részletes munkaterv az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. A munkaterve az alábbi területeken foglalja össze a Regionális Fejlesztési Tanács évi feladatait, tevékenységét: - Együttműködés a kistérségi, a megyei, a térségi, az országos fejlesztési tanácsokkal, valamint az érintett államigazgatási szervekkel, területi gazdasági kamarákkal, társadalmi szervezetekkel; - Együttműködés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény értelmében a Tanács munkájában részt vevő szereplők által képviselt szervezetekkel, intézményekkel; - A régió és kistérségei társadalmi-gazdasági helyzetének, környezeti állapotának, adottságainak vizsgálata és értékelése érdekében elvégzendő tevékenység; - A DDOP akciótervének elfogadása, a kapcsolódó pályázati kiírások véleményezése, az eredmények nyomonkövetése; - A gazdaságfejlesztés terület koordinációs feladatainak ellátása; - A fejlesztési programok megvalósítása érdekében elfogadott pénzügyi tervek, hazai, közösségi és egyéb nemzetközi források összetételére és felhasználására javaslattétel; - A régió fejlődésének elősegítése érdekében külföldi és hazai régiókkal tervezett megállapodások, együttműködésekben való részvétel Az Európai Unióban regionális érdekképviselet működtetése; - Az országos, valamint a régiót érintő ágazati fejlesztési koncepciók, stratégiai és operatív programok, továbbá a régió területét érintő területrendezési tervek egyeztetése során vélemény kialakítása; 1

2 - A régióban kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében részvétel; - A régióhatáron túlterjedő egyes fejlesztési feladatok ellátása megállapodások keretében; - Tanácsi kommunikációt és regionális identitást fejlesztő TRFC támogatás; - A Regionális Fejlesztési Tanács várható bevételei és kiadásai a évben; - A Regionális Fejlesztési Tanács évre tervezett ülésezési rendje. A Regionális Fejlesztési Tanács a munkatervben foglaltak értelmében év során összesen 11 június kivételével havonta egy ülés megtartását tűzte ki célul. A jelen előterjesztés elkészítéséig a Regionális Fejlesztési Tanács összesen 9 1 rendkívüli és 8 soros ülést tartott. Az ülések időpontját és a tárgyalt napirendi pontokat az előterjesztés 2. sz. melléklete mutatja be. (A Regionális Fejlesztési Tanács üléseinek napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztések és mellékleteik, valamint az ülésekről készült jegyzőkönyvek, valamint azok mellékletei a weboldalon a Tanács menüpont Ülések almenüpontja alatt kísérhetők figyelemmel.) A tárgyalt napirendi pontok áttekintése során megállapítható, hogy a Regionális Fejlesztési Tanács tevékenységét a Tanács és a Regionális Fejlesztési Ügynökség működését biztosító néhány döntés mellett szinte teljes mértékben a Dél-Dunántúli Akciótervhez, valamint a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződéseket érintő döntések tették ki. 2. Hazai pályázatok A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény az előző évvel azonosan évben sem utalt hazai fejlesztési forrásokat a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe. Így a Regionális Fejlesztési Tanács - a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása (TEUT), - a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztések (TEKI), - az önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE), a leghátrányosabb kistérségek felzárkóztatását szolgáló fejlesztések (LEKI) támogatására évben nem írhatott ki pályázatot. A Regionális Fejlesztési Tanács hazai fejlesztési forrásokhoz kapcsolódó tevékenysége ezáltal a decentralizált előirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeihez, valamint a decentralizált célelőirányzatok terhére megítélt egyes támogatások visszavonásához kapcsolódott. Ennek keretében a Regionális Fejlesztési Tanács évi, Tolna megyét érintő döntéseinek száma a jelen előterjesztés elkészítéséig a következők szerint alakult: Kezdési / befejezési határidő módosítása: Alapadatokban (pl. számlavezető pénzintézet, bankszámlaszám, adószám) bekövetkezett változások átvezetése, felhatalmazó levelek módosítása 0 db 12 db 2

3 Lemondások elfogadása: Megvalósulási helyszín címének módosulása: Működtetés átadása: Tulajdonviszony, fenntartó változása, üzemeltetésre átadás: Szerződések lezárása: Megítélt támogatás visszavonása: Összesen: 0 db 1 db 5 db 3 db 2 db 0 db 23 db A helyi önkormányzatok vis maior támogatása évben a vis maior támogatások felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet előírásai alapján történik. A helyi önkormányzatok a vis maior támogatási kérelmeit a Belügyminisztérium által működtetett ebr42 Önkormányzati Információs Rendszeren a keresztül, közvetlenül a minisztériumhoz nyújthatják be. A támogatások összegeiről a helyszíni és szakmai vizsgálatokat követően a Belügyminiszter dönt. A Belügyminiszter Úr a jelen előterjesztés elkészítéséig a és a napok között XV. ütemben hozott döntést, melyek keretében Tolna megyét érintően összesen 27 db vis maior eseményhez kapcsolódóan 29 támogatási döntés keretében 131,1 millió Ft támogatást biztosított vegyesen ár- és belvíz, pince-partfal, út, híd, egyéb vízi létesítmény helyreállítási, illetve védekezési költségek mérséklésére. A támogatási döntéseket a 3. sz. melléklet mutatja be. A megítélt támogatások folyamatosan nyomon követhetők a weboldalon. 3. Uniós pályázatok A Regionális Fejlesztési Tanács évi tevékenységének egy része kapcsolódott a évi Dél-Dunántúli Akciótervhez (a továbbiakban: DDAT), azonban jelentős része a évi DDAT köré csoportosult: - az Új Széchenyi Terv keretében megjelenő pályázati felhívások véleményezése, - az Akcióterv kapcsán felmerülő módosító javaslatok megfogalmazása, - a DDOP megvalósításának figyelemmel kísérése. A Regionális Fejlesztési Tanács a november 11-i ülésén a 180/2010 (XI. 11.) DDRFT határozatával fogadta el a évi DDAT munkaanyagát. A 1012/2011. (I. 19.) Korm. határozattal véglegesített dokumentum letölthető a _del_dunantuli_akcioterv weboldalról. A évi DDAT pályázataiban markánsan megjelennek az Új Széchenyi Terv kitörési pontként definiált célterületei, melyek elsősorban a kis- és középvállalkozások támogatását és fejlesztését segítik elő. Ennek jegyében 2011 folyamán folyamatosan jelentek és jelennek meg a gazdaság és turizmus, az egészségügy és oktatásügy fejlesztését, továbbá a környezet és közlekedés 3

4 fejlesztését célzó pályázati kiírások melyek elfogadása a régió térségi és szakmai szereplőinek széles körű bevonásával történik. A DDOP keretében Tolna megyében támogatott projektek száma a jelen előterjesztés elkészítéséig összesen 101 db, mely kistérségenként a következők szerint oszlik meg: bonyhádi 9 db, dombóvári 11 db, paksi 19 db, szekszárdi 38 db, tamási 24 db. A nyertes projekteket a i állapot szerint a 4. sz. melléklet mutatja be, melyek folyamatosan nyomon követhetők a weboldalon. Tisztelt Közgyűlés! Jövőre a területfejlesztés hazai rendszere gyökeresen átalakul: az Országgyűlés várhatóan még idén dönt a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról. A törvényjavaslat indokolása szerint jelenleg Magyarország területfejlesztési intézményrendszerére tehát a területi szintek magas száma, ebből adódóan az indokolatlan párhuzamosságok és az alacsony hatékonyságú működés jellemző, melyet tovább gyengít, hogy a hazai és az Európai Uniótól származó forrásokat kezelő intézmények és a támogatások felhasználásának szabályozása terén szintén párhuzamos rendszer épült ki. Jövőre a regionális fejlesztési tanácsok (és a kistérségi, illetve megyei fejlesztési tanácsok) megszűnnek, a feladatellátás területi szintjét kizárólag a megye fogja képezni: főszerepet kap a megyei egy választott képviselőkből álló, valódi legitimitással bíró önkormányzat. A Tisztelt Közgyűlésnek az előzőek szerinti tájékoztatóval kívánom bemutatni a Regionális Fejlesztési Tanács évi és Tolna megyét érintő munkáját. Kérem az alábbi határozat elfogadását. Határozati javaslat: Szekszárd, december 15. A Tolna Megyei Közgyűlés /2011. (XII. 20.) közgyűlési határozata a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi, Tolna megyét érintő tevékenységéről: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi, Tolna megyét érintő tevékenységéről című, a Közgyűlés elnöke által előterjesztett tájékoztatót tudomásul veszi. dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke 4

5 DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS ÉVI MUNKATERVE 1. A regionális fejlesztési tanács együttműködésének tervezete a kistérségi fejlesztési tanácsok, a megyei területfejlesztési tanácsok, a térségi fejlesztési tanács(ok), országos területfejlesztési tanács, valamint a régió fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi államigazgatási szervek, a területi gazdasági kamarák, továbbá a régió területén működő társadalmi szervezetek tekintetében A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (továbbiakban Tanács) regionális szereplőkkel folytatott együttműködésének egyik legfontosabb területe az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) évi Dél-Dunántúli Akcióterve (DDAT) pályázati kiírásainak összeállítása, a beérkezett pályázatok véleményezésének előkészítése. A DDAT pályázati kiírásainak összeállítása a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (Ügynökség) feladata. A évi DDAT pályázataiban markánsan megjelennek az Új Széchenyi Terv kitörési pontként definiált célterületei, melyek elsősorban a kis- és középvállalkozások támogatását és fejlesztését segítik elő. Ennek jegyében 2011 folyamán folyamatosan jelennek meg a gazdaság és turizmus, az egészségügy és oktatásügy fejlesztését, továbbá a környezet és közlekedés fejlesztését célzó pályázati kiírások. Elmondható, hogy a évben készülő fejlesztési dokumentumok a Dél-dunántúli régió térségi és szakmai szereplőinek széles körű bevonásával kerülnek elfogadásra, melyben részt vesznek az egyes kistérségek, kistérségi központok, megyei jogú városok, kamarák, civil szervezetek, vállalkozói központok képviselői és szakemberei is. A évben a Tanács stratégiai céljai és feladatai a következőek: Stratégiai célok A régióban élők életminőségének javítása A régió fenntartható fejlődésének elősegítése Területfejlesztési koordináló szerep A régió fejlődésének elősegítése A regionális fejlesztési folyamatok koordinálása A regionális partnerség kiépítése Külső (külföldi) regionális partnerkapcsolatok irányítása

6 2 2 Az EU-s források központi abszorpciójának megvalósítása Stratégiai feladatok A régió felkészítése az EU-s források fogadására A felhalmozott szakmai tapasztalatok átadása Széleskörű partnerség kialakítása és fenntartása Partneri kapcsolatok kiépítése, ápolása, erősítése Hatáskörök, jogosultságok szerzése A Tanács a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény és az érvényben lévő Szervezeti Működési Szabályzata alapján működik, illetve látja el feladatait. A Tanács ügyrendje értelmében évente legalább négy alkalommal ülésezik. A gyakorlat alapján tanácsülések megtartására havonta egy alkalommal kerül sor. Az üléseket megelőzően a döntés-előkészítő bizottságok, valamint a társbizottságok ülései is megtartásra kerülnek. 2. A regionális fejlesztési tanács együttműködésének bemutatása a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvényben nevesített, a tanács munkájában szavazati jogú, tanácskozási jogú tagként, továbbá állandó és eseti meghívottként részt vevő szereplők által képviselt szervezetekkel, intézményekkel A Tanács munkájában szavazati jogú, tanácskozási jogú tagként, továbbá állandó és eseti meghívottként részt vevő szereplők aktív részesei a régiót érintő területfejlesztési kérdések megoldásának. A tanácsüléseket megelőző Bizottsági munkában már részt vesznek az érintett szakmai szervezetek és a Tanács elé kerülő előterjesztések a velük kialakított konszenzusokra épülnek. Ezen kívül közvetlenül az üléseken is lehetőséget biztosít továbbra is a Tanács az egyes tématerületek megvitatására, amellyel élnek is a meghívottak. Abban az esetben, ha meghívottak külön napirendi előterjesztést javasolnak, vagy előadást, tájékoztatást szeretnének tartani a Tanács ülésén, akkor erre minden esetben lehetőséget kapnak. 3. A régió és kistérségei társadalmi- gazdasági helyzetének, környezeti állapotának, adottságainak vizsgálata és értékelése érdekében elvégzendő tevékenységének összefoglalása A Kistérségi Koordinációs Hálózat (KKH) december 31-i megszüntetésével elveszett annak a lehetősége, hogy a Tanács munkaszervezetén keresztül folyamatosan és rugalmasan tudjon tájékozódni a régió kistérségeinek helyzetéről, így: a DDOP pályázati kiírásaira előkészített projektek helyzetéről, a leghátrányosabb helyzetű kistérségek számára elindított program megvalósulásának alakulásáról,

7 3 3 a hazai és uniós forrásokból támogatott fejlesztések helyzetéről. Mivel a hálózat újjászervezésére vonatkozóan 2011 elején csak elképzelések vannak, a Tanács a kommunikációs tervében megfogalmazott, a DDOP megvalósításához kötődő információs napok keretében, továbbá konferenciák szervezésével igyekszik minél közelebb kerülni a régió szereplőihez részben azok tájékoztatása, részben az információ szerzés érdekében. Ezt egészíti ki a Tanács munkaszervezetének tervezési csoportja által gyűjtött adatbázis, mely a régió pályázati kiírások szempontjából potenciálisan érintett kedvezményezettjeinek pályázati szándékát hivatott felmérni. Ennek működtetése és folyamatos frissítése azonban csak a megfelelő humán kapacitás birtokában és finanszírozás függvényében értékelhető, mely jelenleg megoldatlan. A Tanács munkaszervezete 2010-es év folyamán elvégezte a DDOP félidei értékelését, mely munka zárása 2011 év első negyedévében kerül sor. Az értékelés feladata volt a 7 éves fejlesztési periódus első 4 évében az operatív program keretében elért eredmények felmérése, hatásának vizsgálata. Ahhoz, hogy a közötti fejlesztési programciklusra a régió érdemben tudjon felkészülni, szükség van a régió 2006-ban elfogadott stratégiai fejlesztési programjainak felülvizsgálatára is, mely alapot adhat egy következő DDOP megfogalmazására, fejlesztési irányainak kijelölésére. A munka abban az esetben végezhető el, ha a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mind a fejlesztéspolitika intézményrendszere, mind annak finanszírozása vonatkozásában megfogalmazza elképzeléseit, és abban a régióknak aktív szerepet szán. 4. A DDOP akciótervének elfogadása, a kapcsolódó pályázati kiírások véleményezése, az eredmények nyomonkövetése A DDOP megvalósítását segítik a 7 éves tervezési periódust 3 szakaszra lebontó Akciótervek. Az Akcióterv tartalmazza az adott két - az utolsó periódus esetében három - évben meghirdetendő pályázati kiírások főbb paramétereit és a keretösszegeit. A évi DDAT tartalmi összeállítására és elfogadására rendkívül feszített ütemben 2010 októbere és decembere között került sor. Az Akciótervet a kormány december 22-i ülésén hagyja jóvá. A Tanács évi, az Akciótervvel összefüggő feladata az Új Széchenyi Terv keretében megjelenő pályázati felhívások véleményezése, az akcióterv kapcsán felmerülő módosító javaslatok megfogalmazása, a DDOP megvalósításának figyelemmel kísérése. 5. A gazdaságfejlesztés terület koordinációs feladatainak ellátásának ismertetése Innovációs pályázatok (Baross Gábor Program, Innocsekk Plusz) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló évi XC. tv től hatályba lépett módosítása szerint az Alap fölötti rendelkezési jogot a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter gyakorolja. A 303/2010. (XII.23.) Kormányrendelet ugyancsak től lépett hatályba, mely létrehozta a Nemzeti Innovációs Hivatalt, egyben megszüntette a Nemzeti Kutatási és

8 4 4 Technológiai Hivatalt. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások kezelésével kapcsolatos feladatok január 1-vel már nem szerepelnek a Nemzeti Innovációs Hivatal feladatkörében, ezen feladatok átkerültek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség innovációs és informatikai elnökhelyettesének Dányi Gábor Úrnak a felügyelete alá. Továbbá január 1-től a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. szerződés hiányában nem lát el közreműködői feladatokat, ennek megfelelően február 11-én Nemzeti Innovációs Hivatal részére a folyamatban lévő projektek dokumentációi átadásra kerültek. Amennyiben az NFÜ közreműködői szerződést ne kíván kötni az Ügynökséggel, úgy feladat nem keletkezik. A évi költségvetésről szóló törvény a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe nem utalt semmilyen forrást, így pályázati felhívás meghirdetését a vonatkozó rendelet nem teszi lehetővé. 6. A fejlesztési programok megvalósítása érdekében elfogadott pénzügyi tervek, hazai, közösségi és egyéb nemzetközi források összetételére és felhasználására tett javaslatainak összefoglalása Nemzetközi forrásokra vonatkozóan Az Ügynökség több uniós társfinanszírozású projektben vesz részt az Európai Területi Együttműködés (ETE) keretében. A projektek kapcsán a támogatási szerződések, együttműködési megállapodások alanya az Ügynökség, azok összegszerű mértékét a támogatási szerződés szabályozza. Az Ügynökség részére érkezett projektjavaslatokról, a benyújtott, értékelés alatt álló projektekről és a futó projektek előrehaladásáról rendszeres tájékoztatást kap a Dél-Dunántúli Regionális Külkapcsolati Bizottság (DDRKB) illetve a Tanács. A év során egy darab együttműködési projekt indítását tervezzük regionális energiahatékonysági témában (MANERGY), melyről 2010 végén született támogatási döntés. További nemzetközi együttműködési projektjavaslatok benyújtására kerülhet sor élelmiszeripar-fejlesztési, fenntartható közlekedési, városfejlesztési, valamint a határon átnyúló borturisztikai fejlesztések tekintetében. Helyi önkormányzati fejlesztések A évi költségvetésről szóló törvény a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe nem utalt forrásokat, így a Tanács a Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása (TEUT), a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztések (TEKI), önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE), a leghátrányosabb kistérségek felzárkóztatását szolgáló fejlesztések (LEKI) támogatására évben pályázatot nem írhat ki. A korábbi években támogatásban részesített pályázatok lebonyolításával kapcsolatban az Ügynökség feladata utó- és kötelezettségvállalási ellenőrzések lefolytatása, melyeket az Ügynökség a Magyar Államkincstárral együtt végez.

9 5 5 Céltámogatás évi decentralizált regionális keret nem áll rendelkezésre. Három éves szociális felzárkóztató program A Szociális és Munkaügyi Minisztérium évben három éves kistérségi szociális felzárkóztató programot indított a Dél-dunántúli Régió Koppány-Völgye (Tabi) kistérségében. A felzárkóztató program időtartama: A Minisztérium, valamint a Tanács közötti, a évi forrásokra vonatkozó Támogatási szerződés december 31-én megkötésre került évben a Tanács a munkaszervezetén keresztül a program minisztériumi forrásra vonatkozó pénzügyi lebonyolítását végzi. Az Ügynökség a program lebonyolításának vonatkozásában évben az alábbi feladatokat látja el: évi minisztériumi forrásokra szerződéskötés; előleg kiutalása; előleggel való elszámolás; támogatás utalása; helyszíni ellenőrzések lefolytatása; teljes évi forrással való elszámolás; folyamatos kapcsolattartás, tájékoztatás program zárásával kapcsolatos feladatok. 7. A régió fejlődésének elősegítése érdekében külföldi és hazai régiókkal tervezett megállapodások felsorolása, az együttműködésekben való részvételének ismertetése. Az Európai Unióban működtetett regionális érdekképviselet tevékenységének tervezete A Tanács 2006 óta rendelkezik hivatalos partnerkapcsolattal a franciaországi Rhône- Alpok régióval ben mindkét régióban vezetésében személyi változások történtek, így találkozóra nem került sor. A 2011-ben esedékes találkozó helyszíne a Dél-Dunántúl. Az ezévi találkozó napirendjeire a magyar fél tesz javaslatot, melyet előzetesen megtárgyal a DDRKB. A fenti tanácsi kapcsolaton túl az Ügynökség együttműködési megállapodással rendelkezik a romániai Centru Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, a boszniahercegovinai Fejlesztési és Támogatási Központtal, valamint a horvátországi Szlavónia-Baranya Regionális Fejlesztési Ügynökséggel (SZBRFÜ). Utóbbi szervezettel az általános együttműködési megállapodáson túl az Ügynökség aláírt egy, a SZBRFÜ tulajdonában lévő brüsszeli iroda közös használatáról szóló

10 6 6 megállapodást is, mely június 30-án lejár. Az iroda további működtetéséről tanácsi határozat szükséges. A döntés előkészítéséhez szükséges információk beszerzése folyamatban van. Általános együttműködés kialakítására történtek lépések a szerbiai Bácska Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, melyet egy közös technikai segítségnyújtási projekt készít elő a 2011-es évben. További együttműködési megállapodások kötését a 2011-ben nem tervezzük. 8. Az országos, valamint a régiót érintő ágazati fejlesztési koncepciók, stratégiai és operatív programok, továbbá a területét érintő területrendezési tervek egyeztetése során kért vélemény megfogalmazása A területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjéről szóló 184/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet szól arról, hogy milyen esetekben szükséges kikérni a regionális fejlesztési tanácsok véleményét, az adott régiót érintő tervek, programok, koncepciók tekintetében. A fenti jogszabály alapján a Tanács feladata beérkezett véleménykérések regisztrálása, a vélemény, javaslat, álláspont kialakítása és a véleménykérő tájékoztatása. 9. A régióban kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelése érdekében tervezett intézkedéseinek ismertetése évben decentralizált vis maior keret nem került elkülönítésre, így sem a Tanács, sem az Ügynökség az idei évben nem vesz részt a vis maior pályázatok kezelésében. A évi vis maior kérelmekkel kapcsolatban az Ügynökség végzi az elszámolások pénzügyi ellenőrzését, valamint a helyreállítást követően helyszíni utóellenőrzést folytat le. Az Új Széchenyi Terv elindítása az Európai Uniós pályázati források minél könnyebb és hatékonyabb elérését kívánja biztosítani, különösen a kis- és középvállalkozások számára. Ennek a törekvésnek a jegyében kerülnek megfogalmazásra az ÚSZT DDOP-t érintő pályázatai is, segítve a KKV-k minél könnyebb forráshoz jutását. Az ÚSZT keretében megfogalmazódó kormányzati stratégián túl a régió a 2008 óta tartó gazdasági válság hatásának kezelésére további lokális beavatkozásokat nem tervez. 10. A régióhatáron túlterjedő egyes fejlesztési feladatok ellátása érdekében tervezett megállapodások felsorolása 2011-ben az Ügynökség által elnyert Európai Területi Együttműködési (ETE) források tekintetében a következő megállapodások kötésére kerül sor: - támogatási szerződések az Irányító Hatóság és a projektgazda szerepét ellátó Ügynökség között; - hazai társfinanszírozási megállapodások megkötése a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel;

11 7 7 - együttműködési megállapodások megkötése a projektben részt vevő partnerek között. Az Ügynökség által az elmúlt években kötött nemzetközi projektekhez kötődő megállapodások közül 2011-ben több lejár (CROST II, I3SME, NEEBOR). Továbbra is érvényben marad a 2010-ben indult ICER (Innovatív koncepció környezettudatos szálláshelyfejlesztéshez rurális térségekben INTERREG IVC), illetve 2010-es támogatási döntés értelmében megkötésre kerül a MANERGY (Central Europe) projekt végrehajtására vonatkozó szerződés május 1-jei kezdődátummal, melynek időtartama 3 év. Az év során benyújtandó további pályázatok esetében 2011-ben újabb szerződések és megállapodások megkötésére nem kerül sor. A DDRFT évben is részt vesz az M9 Térségi Fejlesztési Tanács munkájában. A Tanács létrehozása 2010-ben azzal a céllal történt, hogy munkájával segítse elő az M9-es gyorsforgalmi út minél rövidebb időtávban történő megépítését és ennek érdekében hatékony érdekképviseletet lásson el. Célja az út által érintett nyugat- és dél-dunántúli térségek, önkormányzatok egységes, közösen vállalható véleményének megfogalmazása és annak képviselete a döntéshozók felé. A Tanács képviselettel rendelkezik a Balaton Fejlesztési Tanácsban (BFT) is, ahol szavazati jogú tagja gondoskodik a regionális érdekek minél hatékonyabb érvényesítéséről. A BFT célja a Balaton térségében a három régiót érintően végrehajtandó fejlesztések támogatása, fejlesztési programok készítése a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben, továbbá a térség képviselete. A Tanács több határozatában kinyilvánította, hogy mindkét térségi fejlesztési tanács munkáját fontosnak tartja, munkájával segíti, de jelenleg érvényes határozatai alapján szűkös működési forrásaiból anyagilag támogatni nem tudja. 11. Tanácsi kommunikációt és regionális identitást fejlesztő TRFC támogatás A évben a marketingkommunikáció elsődleges célja, a ban elfogadott stratégia alapján a Tanács, munkájának és eredményeinek (kiemelten a DDOP-hoz kapcsolódó részének) megismertetése, s ezáltal munkájuk segítése. Ez alapvetően a fejlesztési eredmények hatékony bemutatását, a Tanácsnak, mint testületnek népszerűsítését szolgálja, végrehajtó szervezetével, az Ügynökséggel együtt. Erre a célra TRFC keretből december 28. és november 15. közötti időszakban a Tanács várhatóan bruttó 3 millió forint összeget fordít. A rendelkezésünkre álló keretet a fenti célok hatékony megvalósítása érdekében elsősorban rendezvényszervezésre, sajtókapcsolatok építésére és PR tevékenységre fordítjuk.

12 8 8 A kommunikációt hírgenerálással, sajtóközlemények kiadásával, sajtótájékoztatók és sajtó nyilvános rendezvények szervezésével biztosítjuk. 12. DDRFT várható bevételei és kiadásai a évben (ezer Ft) DDRFT várható bevételei és kiadásai a 2011 évben (ezer Ft) Bevételek Bevételi Terv Tartozás DDRFÜ felé Egyenleg évi pénzmaradvány; pénzforgalom nélküli bevétel, kötelezettségekkel terhelt Költségvetési hozzájárulás az NFGM-től (2009-évi működési támogatás) Költségvetési hozzájárulás az NFGM-től (2009-évi működési támogatás, monitoring feladatok) Költségvetési hozzájárulás az NFGM-től (2010-évi működési támogatás) amely magában foglalja a pályázati rendszerek működtetését is Költségvetési hozzájárulás az NFM-től (2011-évi működési támogatás) amely magában foglalja a pályázati rendszerek működtetését is DDRFT marketing támogatás ( ) Három éves szociális felzárkóztató program év Bevételek összesen Kiadások Kiadási Terv Tartozás DDRFÜ felé Egyenleg Költségvetési hozzájárulás az NFGM-től (2009-es működési támogatás) Költségvetési hozzájárulás az NFGM-től (2009-es működési támogatás, monitoring feladatok) Költségvetési hozzájárulás az NFGM-től (2010-es működési támogatás) amely magában foglalja a pályázati rendszerek működtetését is Költségvetési hozzájárulás az NFM-től (működési támogatás) amely magában foglalja a pályázati rendszerek működtetését is DDRFT marketing támogatás ( ) Három éves szociális felzárkóztató program év

13 Könyvelési költség Bankszámla költség Kiadások összesen Céltartalék Kiadások és Céltartalék összesen Egyenleg A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évre tervezett ülésezési rendje A 18 tagú Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács ügyrendje értelmében évente legalább négy alkalommal ülésezik. A gyakorlat alapján azonban a Tanácsülések megtartására havonta egy alkalommal kerül sor. A Tanács azonnali döntést igénylő esetekben rendkívüli üléseket is tarthat. Az üléseket megelőzően a döntés-előkészítő bizottságok ülései is megtartásra kerülnek. A Tanács a tervek szerint 2011-ben 12 ülést tart, melyekből kettőre, egy rendes és egy rendkívüli ülésre már januárjában sor került. A Tanács Magyar Kormány által delegált tagjai - akadályoztatásuk esetén - egy másik, Kormány által delegált Tanácstagot kérnek meg helyettesítésükre, a többi Tanácstag akadályoztatása esetén saját maga gondoskodik helyettesítésről. A Tanács ülésezési rendje és jelenleg azonosítható napirendi pontjai a következők: január 17. rendkívüli ülés 1. Döntés az operatív programok évi akcióterveibe illeszthető kiemelt projektjavaslatok köréről január 26. ülés 1. Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács lejárt határidejű határozatainak teljesüléséről 2. Tájékoztató a két ülés közti munkáról 3. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságba delegálandó személyről 4. Döntés a KBE Energiatermelő Kft. által a KEOP pályázati forráshoz benyújtandó Biomassza fűtőerőmű létesítése tárgyú fejlesztéshez szükséges támogató nyilatkozat iránti kérelemről

14 Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 6. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére megítélt támogatás visszavonásáról 7. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs és Gazdaságfejlesztési Bizottságba történő új tag delegálásáról 8. Döntés a évi Dél-Dunántúli Akcióterv 4.1.1/c Megyei jogú városok integrált fejlesztése című konstrukciójához kapcsolódóan beérkezett, a "Miénk itt a tér" - Szociális városrehabilitáció Kaposváron című kiemelt projekt támogatásáról 9. Döntés a évi Dél-dunántúli Akcióterv Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása tárgyú pályázat Pályázati Felhívásának 10. Döntés a évi Dél-Dunántúli Akcióterv 2. prioritásába tartozó 2.1.1/I Turisztikai szolgáltatások fejlesztése tárgyú pályázat Pályázati Felhívásának 11. Döntés a évi Dél-dunántúli Akcióterv 2. prioritásába tartozó 2.1.3/B Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése tárgyú pályázat Pályázati Felhívásának 12. Döntés a évi Dél-Dunántúli Akcióterv 3. prioritásába tartozó 3.1.3/C Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése tárgyú Pályázati Felhívásának 13. Döntés a évi Dél-Dunántúli Akcióterv 5. prioritásába tartozó Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése tárgyú pályázat Pályázati Felhívásának 14. Döntés a évi Dél-Dunántúli Akcióterv 5. prioritásába tartozó 5.1.3/A 4. és 5 szemjegyű utak fejlesztése tárgyú pályázat Pályázati Felhívásának 15. Döntés a évi DDAT keretében megvalósítani tervezett 4 és 5 számjegyű közútrehabilitációs projektek köréről 16. Döntés a DDRFT "M9" Térségi Fejlesztési Tanács költségvetésében való szerepvállalásáról március Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács lejárt határidejű határozatainak teljesüléséről

15 Tájékoztató a két ülés közti munkáról 3. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi munkatervének elfogadásáról 4. Döntés a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanácsba történő új tag delegálásáról 5. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 6. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére megítélt támogatás visszavonásáról 7. Döntés a évi Dél-dunántúli Akcióterv 5.1.5/B Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése című pályázati felhívás és útmutató 8. Döntés a évi Dél-Dunántúli Akcióterv 4.1.1/c Megyei jogú városok integrált fejlesztése című konstrukciójához kapcsolódóan beérkezett, NOSTRU - szociális városrehabilitáció 2 Kaposváron című kiemelt projekt támogatásáról 9. Döntés a Balaton Fejlesztési Tanács működési költségeihez való hozzájárulásról 10. Döntés az M9 Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez való hozzájárulásról 11. Döntés A Dél-dunántúli régió vasúti közlekedési rendszerének fejlesztése című előkészítési kiemelt projekt javaslat támogatásáról 12. Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által delegált személyek beszámolóiról április 1. Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács lejárt határidejű határozatainak teljesüléséről 2. Tájékoztató a két ülés közti munkáról 3. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről és esetleges visszavonásairól

16 Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának egységes szerkezetbe foglalt tartalommal való elfogadásáról 5. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Ügyrendjének módosításáról 6. Döntés a DDRFÜ Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 7. Döntés a évi Dél-dunántúli Akcióterv 1. prioritásába tartozó 1.1.1/D Telephelyfejlesztés tárgyú pályázat Pályázati Felhívásának 8. Döntés a évi Dél-dunántúli Akcióterv 1. prioritásába tartozó 1.1.1/E Ipartelepítés tárgyú pályázat Pályázati Felhívásának 9. Döntés a évi Dél-Dunántúli Akcióterv 2. prioritásába tartozó 2.1.1/H Egészségügyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése tárgyú pályázat Pályázati Felhívásának 10. Döntés a évi Dél-Dunántúli Akcióterv 3. prioritásába tartozó 3.1.3/D Gyermekjóléti alapellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése tárgyú pályázat Pályázati Felhívásának 11. Döntés a évi Dél-Dunántúli Akcióterv 5. prioritásába tartozó 5.1.2/B A közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása tárgyú pályázat Pályázati Felhívásának 12. Tájékoztató a Dél-Dunántúli Operatív Program félidei értékeléséről május 1. Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács lejárt határidejű határozatainak teljesüléséről 2. Tájékoztató a két ülés közti munkáról 3. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről és esetleges visszavonásairól

17 Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (DDRFÜ) Nonprofit Kft évi beszámolójáról, mérlegéről, a közhasznú- és könyvvizsgálói jelentésről 5. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (DDRFÜ) Nonprofit Kft évi üzleti tervéről 6. Döntés a Dél-Dunántúli régió Brüsszeli Képviseletéről 7. Döntés a évi Dél-Dunántúli Akcióterv 5. prioritásába tartozó 5.1.5/D Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása tárgyú pályázat Pályázati Felhívásának 8. Döntés a évi Dél-Dunántúli Akcióterv 2.1.1/F Balatoni kiemelt projekt komponenséhez kapcsolódóan beérkezett, a siófoki Siófoki 320 Művészeti, Oktatási és Technikai Központ című kiemelt projekt támogatásáról június 1. Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács lejárt határidejű határozatainak teljesüléséről 2. Tájékoztató a két ülés közti munkáról 3. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről és esetleges visszavonásairól 4. Döntés a évi Dél-dunántúli Akcióterv 1. prioritásába tartozó 1.1.1/A,B,C Ipari parkok, iparterületek, inkubátorházak fejlesztése tárgyú pályázat Pályázati Felhívásának 5. Döntés a évi Dél-Dunántúli Akcióterv 2. prioritásába tartozó 2.1.1/A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés tárgyú pályázat Pályázati Felhívásának 6. Döntés a évi Dél-Dunántúli Akcióterv 3. prioritásába tartozó Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése tárgyú pályázat Pályázati Felhívásának 7. Döntés a évi Dél-Dunántúli Akcióterv 3. prioritásába tartozó 3.1.3/F Civil szervezetek támogatása tárgyú pályázat Pályázati Felhívásának augusztus

18 Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács lejárt határidejű határozatainak teljesüléséről 2. Tájékoztató a két ülés közti munkáról 3. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről és esetleges visszavonásairól 4. Döntés a évi Dél-dunántúli Akcióterv 1. prioritásába tartozó 1.1.1/H Alkonyatipar tárgyú pályázat Pályázati Felhívásának 5. Döntés a évi Dél-Dunántúli Akcióterv 2. prioritásába tartozó Szálláshelyfejlesztés tárgyú pályázat Pályázati Felhívásának 6. Döntés a évi Dél-Dunántúli Akcióterv 5. prioritásába tartozó Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése tárgyú pályázat Pályázati Felhívásának 7. Döntés a évi Dél-Dunántúli Akcióterv 2.1.1/F Balatoni kiemelt projekt komponenséhez kapcsolódóan beérkezett, a fonyódligeti Dél-Balatoni Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont című kiemelt projekt támogatásáról szeptember 1. Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács lejárt határidejű határozatainak teljesüléséről 2. Tájékoztató a két ülés közti munkáról 3. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről és esetleges visszavonásairól október 1. Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács lejárt határidejű határozatainak teljesüléséről 2. Tájékoztató a két ülés közti munkáról 3. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről és esetleges visszavonásairól

19 november 1. Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács lejárt határidejű határozatainak teljesüléséről 2. Tájékoztató a két ülés közti munkáról 3. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről és esetleges visszavonásairól 4. Döntés a évi Dél-Dunántúli Akcióterv 4.1.1/c Megyei jogú városok integrált fejlesztése című konstrukciójához kapcsolódóan beérkezett, a pécsi Pécs-Keleti városrész szociális városrehabilitációja című kiemelt projekt támogatásáról 5. Döntés a évi Dél-Dunántúli Akcióterv 4.1.1/c Megyei jogú városok integrált fejlesztése című konstrukciójához kapcsolódóan beérkezett, a szekszárdi Szekszárd szociális városrehabilitációja című kiemelt projekt támogatásáról 6. Döntés a évi Dél-Dunántúli Akcióterv 2.1.1/E Kiemelt projekt komponenséhez kapcsolódóan beérkezett, a pécsi A Pécsi Állatkert fejlesztése című kiemelt projekt támogatásáról 7. Döntés a évi Dél-Dunántúli Akcióterv 2.1.1/E Kiemelt projekt komponenséhez kapcsolódóan beérkezett, a szekszárdi Mozgásban az egészségért - egészségturisztikai fejlesztések Szekszárdon című kiemelt projekt támogatásáról 8. Tájékoztató az M9 Térségi Fejlesztési Tanács munkájáról december 1. Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács lejárt határidejű határozatainak teljesüléséről 2. Tájékoztató a két ülés közti munkáról 3. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről és esetleges visszavonásairól A fent jelzett napirendek csak tervezettek, előfordulhatnak olyan napirendek, amelyek átírhatják a fentieket, és akár rendkívüli ülésen azonnali döntést igényelnek.

20 A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései 2. sz. melléklet január 17-i rendkívüli ülés napirendje: 1) Döntés az operatív programok évi akcióterveibe illeszthető kiemelt projektjavaslatok köréről január 26-i ülés napirendje: 1) Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács lejárt határidejű határozatainak teljesüléséről 2) Tájékoztató a két ülés közti munkáról 3) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságba delegálandó személyről 4) Döntés a KBE Energiatermelő Kft. által a KEOP pályázati forráshoz benyújtandó Biomassza fűtőerőmű létesítése tárgyú fejlesztéshez szükséges támogató nyilatkozat iránti kérelemről 5) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált előirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 6) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált előirányzatok terhére megítélt támogatás visszavonásáról 7) Döntés a DDRFÜ Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 8) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs és Gazdaságfejlesztési Bizottságba történő új tag delegálásáról 9) Döntés a évi Dél-Dunántúli Akcióterv 4.1.1/c Megyei jogú városok fejlesztése című konstrukciójához kapcsolódóan beérkezett, a Miénk itt a tér Szociális városrehabilitáció Kaposváron című kiemelt projekt támogatásáról 10) Döntés a évi Dél-Dunántúli Akcióterv 1.13 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása című Pályázati Felhívás 11) Döntés a évi Dél-Dunántúli Akcióterv 2. prioritásába tartozó 2.1.1/I Turisztikai szolgáltatások fejlesztése című Pályázati Felhívás 12) Döntés a évi Dél-Dunántúli Akcióterv 2. prioritásába tartozó 2.1.3/B Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése című Pályázati Felhívás 13) Döntés a évi Dél-Dunántúli Akcióterv 3. prioritásába tartozó 3.1.3/C Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című Pályázati Felhívás 14) Döntés a évi Dél-Dunántúli Akcióterv 5. prioritásába tartozó Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése című Pályázati Felhívás 15) Döntés a évi Dél-Dunántúli Akcióterv 5. prioritásába tartozó 5.1.3/A 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése című Pályázati Felhívás 1

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi ülései és napirendi pontjai

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi ülései és napirendi pontjai A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései és napirendi pontjai 01. 22. 3) Döntés a Dél-Dunántúli Operatív Programban tervezett, a Leghátrányosabb helyzet kistérségek (LHH) komplex felzárkóztató

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. január 25-i ülésének 3.) számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. január 25-i ülésének 3.) számú napirendi pontja A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. január 25-i ülésének 3.) számú napirendi pontja Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi Tolna megyét érint tevékenységérl Eladó:

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei. Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei. Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012. november A Dél-Dunántúli Operatív Program keretszámai Prioritás OP forrás

Részletesebben

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére 3. napirend Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére Tárgy: Döntés a 2011-13. évi Dél-Dunántúli Akcióterv munkaanyagának véleményezéséről Előterjesztő: Kovács

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2009. ÉVI ÜLÉSEZÉSE

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2009. ÉVI ÜLÉSEZÉSE A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2009. ÉVI ÜLÉSEZÉSE A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évben 13 rendes ülést tart és 1 rendkívüli ülése volt. A Tanács üléseit a legtöbb alkalommal

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai: Az 57/2014. (XI. 27.) Kgy. határozat melléklete - Beszámoló a lejárt

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. november 30. 1/13 I. Prioritás bemutatása - DDOP 1. Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/626/2014. TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról

Részletesebben

Ügyiratszám: SMÖ/348-15/2014.

Ügyiratszám: SMÖ/348-15/2014. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/348-15/2014. ELŐTERJESZTÉS a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok előirányzatainak régiók és megyék közötti felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának

Részletesebben

A KDRFÜ Nonprofit Kft. tevékenységének bemutatása. Molnár Tamás Ügyvezető igazgató

A KDRFÜ Nonprofit Kft. tevékenységének bemutatása. Molnár Tamás Ügyvezető igazgató A KDRFÜ Nonprofit Kft. tevékenységének bemutatása Molnár Tamás Ügyvezető igazgató A KDRFÜ Nonprofit Kft. múltja Az Ügynökséget, közhasznú társaságként 1997-ben alapította a Közép- Dunántúli Regionális

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2015. december 7., hétfő. 6. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2015. december 7., hétfő. 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2015. december 7., hétfő 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2015. december 7., hétfő 6. szám

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács hazai forrású pályázati kiírásai 2007.

Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács hazai forrású pályázati kiírásai 2007. Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács hazai forrású pályázati kiírásai 2007. Decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 192. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Közgyűlési felhatalmazás a " Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24. ülésére Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 27-i ülése 16. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 27-i ülése 16. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 27-i ülése 16. számú napirendi pontja Javaslat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatások előirányzat

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 07/205-2008, 07/217-2008, 07/225-2008, 07/231-2008

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2013. május 24. XXIII. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2. 2 I. Közgyűlési határozatok 42/2013. (V.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a 2013.

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére 78-3/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Előzmények Intézményi döntések 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat;

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Turisztikai attrakciófejlesztés DDOP-2.1.1/A.B-12 tárgyú 90/2012.

Részletesebben

Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai

Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai Erdőért-2006 konferencia Siklós, 2014. január 9. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. Dr. Sitányi László ügyvezető

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató

Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről:

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ^jj^aú±b^^ BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET Budapest, MM--WÁ+-H KŐBÁNYI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Tárgy; Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/21-10/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő T E R J E S Z T É S A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:139-7/2012. MELLÉKLETEK: - TÁRGY: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének módosításáról SOMOGY MEGYEI JEGYZŐ SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Ügyiratszám: SMÖ/275/2015. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének módosításáról A közgyűlés 49/2014.(XII.12.) közgyűlési határozatával

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával címő, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27.

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek Mihálffy Krisztina Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. Tartalom Előzmények A projekt haladási üteme A projekt részei A projekt tartalma, indokoltsága

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére 12. Tárgy: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelű Kék-víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító programhoz

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs E E Pannonia Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs Izrada zajedničkog akcijskog plana energetske učinkovitosti za pograničnu regiju EE Pannonia EE Pannonia Elaboration of joint energy

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA Előadás címe: Településfejlesztés a gyakorlatban Előadó neve:

Részletesebben

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága 17215-6/2012. MEGHÍVÓ Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 20-án (csütörtökön) 10 órára meghirdetett ülése elmarad. Az új időpont:

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/151-15/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 13. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 13. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 13. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat által a területfejlesztési szakmai koordinációs feladatok

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának 2010. december 16.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának 2010. december 16.-i ülésére Iktató szám: ELŐTERJESZTÉS A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának 2010. december 16.-i ülésére Tárgy: A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása és egyben a Fejlesztési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról. Gazdasági Bizottság

Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról. Gazdasági Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 61596/2009. Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán i pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán Sorszám Pályázati cél pályázó Projekt helyzete Támogatási igény- összeg Megjegyzés 1 TIOP-1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúra fejlesztése

Részletesebben

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete 1 Mellékletek M1. táblázat Az NFÜ projektadatbázisának és a KELER Zrt. ISIN-adatbázisának struktúrája NFÜ-adatbázis mező KELER

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Szennyvíz beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodás Iktatószám:

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz ÉRTÉKELÉSI RENDSZER A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Észak-alföldi

Részletesebben

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve Január 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi előzetes beszerzési terve 2.

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2009. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2009. február 20. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 25-i ülésére Tárgy: Előzetes döntés a TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0005

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Tájékoztató az NYDOP keretében megvalósuló közútfejlesztési beruházásokról

Tájékoztató az NYDOP keretében megvalósuló közútfejlesztési beruházásokról Tájékoztató az NYDOP keretében megvalósuló közútfejlesztési beruházásokról Közlekedésfejlesztési konstrukciók a ROP-okban KÖZOP mellett helyi, térségi jelentőségű beavatkozások: kerékpárútfejlesztések

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010.

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. Pécs, 2010. 1 Tartalom 1.) pont A regionális fejlesztési tanács együttműködésének értékelése a kistérségi fejlesztési tanácsok, a megyei

Részletesebben

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében Balogh László ügyvezető igazgató DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Szeged, 2008 október 7. A Dél-alföldi régió sajátosságai

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) eredményei Milos Katalin, Pályázatkezelési igazgató Veszprém, 2013.12.05. GOP 1-3. prioritás Eredmények 2007-2013* 42

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS. Balatonfüred, 2015. november 28.

KÖZGYŰLÉS. Balatonfüred, 2015. november 28. KÖZGYŰLÉS Balatonfüred, 2015. november 28. Bejárható Magyarország Program előzménye Kormány 1184/2013 (IV.9.) határozata alapján A Bejárható Magyarország program legfőbb célkitűzése az ország minél részletesebb

Részletesebben

Előterjesztés egyes önkormányzati fenntartású tagóvodák felvételi-működési körzetének módosításáról

Előterjesztés egyes önkormányzati fenntartású tagóvodák felvételi-működési körzetének módosításáról EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. II. negyedévi feladatterve 2015. április 30. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben